1808. Ребро П. Літературне Запоріжжя: (Історія літ. руху) // Письменники Запорізького краю (20-90-ті роки ХХ ст.).- Запоріжжя, 2002.- С.9-38.
1809. Шевченко В. Історія літературного руху на Запоріжжі // Літературне Запоріжжя.: Біобібліогр. довід.- Запоріжжя, 1996.- Вип.1.- С.1-13.
1810. Письменники Запорізького краю (20-90-ті роки XX століття) / Упоряд. І.Купріянов. – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – 580 с.
1811. Стадніченко О. Вони народилися на Запоріжжі // Літературне Запоріжжя: Біобібліогр. довід.- Запоріжжя, 2002.- Вип.2.- С.4-9
1812. Література рідного краю: Навч.- метод. посіб. – 2-е вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 208 с.
1813. Літературне життя в Запорізькому краї // Зотов В. Лекції з історії вітчизняної і зарубіжної культури. – Запоріжжя, 2004. – С. 139-140.
1814. Обласна організація Національної Спілки письменників України // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запорізького краю. – Запоріжжя, 2003. – С. 28-29.
1815. Запоріжжя літературне.- Запоріжжя: Запоріз. кн.-газ. вид-во, 1960.- 164 с.
1816. Лупинос А. Запорізьке обласне літоб`єднання [імені М.Гайдабури] // Хортиця.- 2008.-№3.- С.81.
1817. У гумористів Запоріжжя – ювілей: [Асоціації гумористів і сатириків» Весела Січ» – 10 років] // Запоріз. правда.- 2005.- 24 берез.
1818. Лютий Г. Акорди «Поетичного травня – 2008» // Запороз. Січ.- 2008.-15 трав.
1819. Бабенко В. Запорожское литературовище: [История лит. движения в г.Запорожье] // Верже.- 2005.- 3 марта.
1820. Січовий Парнас: Антологія: Поетич. твори вихованців ЗДУ / Упоряд. В.Чабаненко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 400 с.
1821. Віхляєв В. Поети – постшістдесятники Запорізького краю // Віхляєв В. Перші кроки: Зб. публікацій. – Київ: Слово, 2006. – 52 с.
1822. О, муза рифмы, дай мне слово: Поэтич. сб. бердян. авторов. – Бердянск, 2007. – 276 с. – Из содерж.: Батура В. Из истории ЛИТТО «Парус». – C. 5 – 7.
1823. Жилінський В., Кушніренко І. Чисті джерела: [До історії літ. руху на Гуляйпіллі]. – Гуляйполе: Район. друкарня, 1999. – 247 с.
1824. Сіріньок К. Із «Проліском» у майбутнє: [Про Гуляйпіл. поет. клуб] // Запоріз. правда.-2004. — 13 січ.
1825. Каминская И. Поэзии «все возрасты покорны»: [К 70-летию Мелитоп. лит. об-ния им. П.Ловецкого] // Новий день.- 2002.- 5 січ.
1826. Слово оріхівцям: [Про літ. студію «Ластівка»] // Хортиця. — 2003.- №4.- С.56.
1826а. Земне тяжіння : Літ. зб.- Запоріжжя: Дике Поле, 2003.-199 с.- (До 80-річчя Приазов. р-ну.
1827. Тобі співаю оду журавлину: Літ. зб. Кн.2. — Мелітополь: Люкс, 2008.-191 с.- (До 85-річчя Приазов. р-ну).
1828. Заспів: Поезії [студентів та викладачів Мелітоп. держ. пед. ін-ту].- Мелітополь: Держ. пед. ун-т, 1999.- 82 с.
1829. Надежда: Произведения поэтов Энергодара. Вып.2. — Запорожье: РИП»Видавець», 1998.-138 с.
1830. Літературне Запоріжжя: Бібліогр. довід. Вип. 1 / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Уклад.: І.Шершньова, Г.Нагорная; Авт. вступ. ст. В.Шевченко; Ред. В.Жук. – Запоріжжя, 1996. – 102 с.
1831. Літературне Запоріжжя: Бібліогр. довід. Вип.2 / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Уклад.: Г.Нагорна, І.Шершньова, І. Півненко; Авт. вступ. ст. О.Стадніченко .- Запоріжжя: Поліграф, 2002.- 54 с.


Літературно- художні альманахи

1832. Ребро П. Щоб козацький дух нуртував!: [Про видання літ. альманахів на Запоріжжі] // Хортиця. – Запоріжжя, 1996. — №5. – С. 3-5.
1833. Вогні Запоріжжя: Літ.- худож. альманах.- Запоріжжя: Облвидав, 1955.- 135 с.
1834. Хортиця: Альманах. / Упоряд. П. Ребро.- Дніпропетровськ: Промінь, 1990.- 200 с.
1834а. Хортиця: Укр. – рос. літ. – худож. та громад. – політ. часопис Запоріз. обл. орг-ції Нац. Спілки письменників України / Гол. ред. Г.Лютий. – 2001. — №1. – 117 с.
1835. Великий Луг: Поезії: (Додаток до альманаху «Хортиця») / Упоряд. П.Ребро. — Запоріжжя: РВО «Видавець»- МП»Берегиня», 1992.- 146 с.
1836. Веселий курінь: Гуморист. альманах. / Упоряд.П.Ребро. — Запоріжжя: РВП «Видавець», 1993. — 96 с.
1837. Весела Січ: Сміхопис Міжнар. асоціації укр. гумористів (м. Запоріжжя). №1. — Запоріжжя, 2005.- 104 с.
1838. Веселий гурт: Гумор і сатира / Ред. і упоряд. П. Ребро.- Запоріжжя: Весела Січ, 2004.- 92 с.- (Б-ка альманаху «Весела Січ»)
1839. Ребро П. «Веселій Січі» — 15 років! Та це ж іще підліток» // Запороз.Січ.- 2008.- 5 лют.
1840. Колибри: (Независим. лит. об-ние): Аальманах. Вып.2.- Запорожье: Просвіта, 2001.-104 с.
1841. От сердца к сердцу: Всеукр. нар. лит. альманах.- Запоріжжя: Просвіта, 2004.- №1.- 52 с.
1842. Провинция : Междунар. лит. альманах / Гл. ред. С. Скорик.- Запорожье: Просвіта, 2006.-116 с.
1843. Вітрила: Літ. альманах: [твори студентів Бердян. пед. ун-ту]. — Бердянськ, 2005.- №3.- 53 с.
1844. Зачарований Дніпро: Зб. творів членів запоріз. літ. об-ня ім. М. Гайдабури.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. -104 с.
1845. Мелітопольське об’єднання ім.П.Ловецького // Шевченкіана Мелітополя: біографія, інфомація, творчість, пошук. – Мелітополь, 2007. – С. 48-76.
1846. Передзвін: Літ. альманах поетів Оріхівщини.- Оріхів: Оріхів. район. друкарня, 1993.- 185 с.
1847. Полинова колиска: Альманах. Вип. 3. — Чернігівка : Центр. район . б-ка, 1999.- 21 с.
1848. Над Чернігівкою небо голубе: Літ. альманах. — Бердянськ: Бердян. міськ. типографія, 1998.- 88 с.


Край в художній літературі

1849. Ахинько В. Баллада о крылатых людях: Повесть [о разведчиках, спасших Днепрогэс в годы войны] // Ахинько В. Срочный вызов.- Днепропетровск, 1982.-191 с.
1850. Виженко О. Легенди та казки Хортиці. — Запоріжжя: Просвіта, 2000.- 55 с.
1851. Воловик В. Воля- волюшка: Роман- трилогия.- Запорожье: Премьер, 2005.- 607 с.
1852. Вольвач П. Кляса: Роман.- Тернопіль: Джура, 2004.-284 с.
1853. Геньба Л. Гуляйполе моє // Голос Гуляйпілля.- 2003. – 20 черв.
1854. Ковтун А. На плотине: Стихи.- Днепропетровск: Промінь,1984.- 38 с.
1855. Ковтун С. Чорні діри Оріхова: [Вірш] // Хортиця.- 2003.- №4.- С.61.
1856. Ласков М. Повесть о вечном огне. — К.: Держвидав, 1963.-103 с.
1857. Лиходід М. Хортиця: Поезії.- Дніпропетровськ: Промінь, 1967.- 42 с.
1858. Михайлюта О. Секретний ешелон: Повісті, оповідання.- К.: Укр. письменник, 1995.-239 с.
1859. Навроцька Л. Мій Розівський край //Роз- информ.-2003.-16 авг.
1860. Нагнибіда М. Листи з дороги.- К.: Рад. письменник, 1948.-79 с.
1860а.Омельченко В. Запорозький дуб: [Вірш] // Хортиця.- 2002.- №1.- С.7.
1861. Ребро П. Грім під Запоріжжям: Док. повість.- Дніпропетровськ: Промінь, 1985.-182 с.
1862. Ребро П. Заграва над Хортицею: Драм. поема.- К.: Молодь, 1980.- 126 с.
1863. Ребро П. Моя Білоцерківка: Поезії.- Запоріжжя: ЧАС, 2004.-128 с.
1864. Рев`якін C. Гуляйполе: Іст. роман.- Запоріжжя: Дніпров. металург, 2007.- 389 с.
1865. Симоненко П. Літа орел: Док. повість [про Г. Чечета – конструктора літаків].- Дніпропетровськ: Промінь, 1967.- 145 с.
1866. Синюшкин В. Огненный десант: Повесть.- Дніпропетровськ: Промінь, 1984.- 1191 с.
1867. Славутич Я. Місцями Запорозькими: Нариси та спогади.- Запоріжжя: Хортиця.- 2002.- 89 с.
1868. Слово про Дніпрогес імені В. І. Леніна.- Дніпропетровськ: Промінь, 1980.- 110 с.
1869. Черноусов П. Мой юный город [Энергодар: Стихи] // Резонанс души: Сб. стихов.-Запорожье, 2004.- С.8.
1870. Чудновский С. Запорожье ментовское.- Запорожье: Этика, 2001.- 174 с.
1871. Шевелев М. Монолит: Повесть.- М.: Мол. гвардия, 1985.- 174 с.

Край в художній літературі

1. Ахинько В. Баллада о крылатых людях: Повесть [о разведчиках, спасших Днепрогэс в годы войны] // Ахинько В. Срочный вызов.- Днепропетровск, 1982.-191 с.
2. Виженко О. Легенди та казки Хортиці. — Запоріжжя: Просвіта, 2000.- 55 с.
1851. Воловик В. Воля- волюшка: Роман- трилогия.- Запорожье: Премьер, 2005.- 607 с.
3. Вольвач П. Кляса: Роман.- Тернопіль: Джура, 2004.-284 с.
4. Геньба Л. Гуляйполе моє // Голос Гуляйпілля.- 2003. – 20 черв.
5. Ковтун А. На плотине: Стихи.- Днепропетровск: Промінь,1984.- 38 с.
6. Ковтун С. Чорні діри Оріхова: [Вірш] // Хортиця.- 2003.- №4.- С.61.
7. Ласков М. Повесть о вечном огне. — К.: Держвидав, 1963.-103 с.
8. Лиходід М. Хортиця: Поезії.- Дніпропетровськ: Промінь, 1967.- 42 с.
9. Михайлюта О. Секретний ешелон: Повісті, оповідання.- К.: Укр. письменник, 1995.-239 с.
10. Навроцька Л. Мій Розівський край //Роз- информ.-2003.-16 авг.
11. Нагнибіда М. Листи з дороги.- К.: Рад. письменник, 1948.-79 с.
12.Омельченко В. Запорозький дуб: [Вірш] // Хортиця.- 2002.- №1.- С.7.
13. Ребро П. Грім під Запоріжжям: Док. повість.- Дніпропетровськ: Промінь, 1985.-182 с.
14. Ребро П. Заграва над Хортицею: Драм. поема.- К.: Молодь, 1980.- 126 с.
15. Ребро П. Моя Білоцерківка: Поезії.- Запоріжжя: ЧАС, 2004.-128 с.
16. Рев`якін C. Гуляйполе: Іст. роман.- Запоріжжя: Дніпров. металург, 2007.- 389 с.
17. Симоненко П. Літа орел: Док. повість [про Г. Чечета – конструктора літаків].- Дніпропетровськ: Промінь, 1967.- 145 с.
18. Синюшкин В. Огненный десант: Повесть.- Дніпропетровськ: Промінь, 1984.- 1191 с.
19. Славутич Я. Місцями Запорозькими: Нариси та спогади.- Запоріжжя: Хортиця.- 2002.- 89 с.
20. Слово про Дніпрогес імені В. І. Леніна.- Дніпропетровськ: Промінь, 1980.- 110 с.
21. Черноусов П. Мой юный город [Энергодар: Стихи] // Резонанс души: Сб. стихов.-Запорожье, 2004.- С.8.
22. Чудновский С. Запорожье ментовское.- Запорожье: Этика, 2001.- 174 с.
23. Шевелев М. Монолит: Повесть.- М.: Мол. гвардия, 1985.- 174 с.