1872. Народна творчість та аматорське мистецтво: Фестивалі, свята, конкурси, культурно-мистецькі акції // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запорізького краю. – Запоріжжя, 2003. – С. 31.
1873. Чорногуз Я. Оживає дух козацький: Розповідь про Всеукр. фестиваль [нар. мистецтва] на Хортиці // Укр. культура.-1991.- №9.- С.1.
1874. Ми – запорожці!: [Про творч. звіт майстрів мистецтв та художніх колективів у Києві].- Запоріжжя, 2004.-11 с.- [Буклет].
1875. Народне мистецтво Запоріжжя: Альбом / Упоряд. Г. Мацегора. – Запоріжжя, 2001. – 68 с.
1876. Кушніренко І., Жилінський В. Гуляй — Поле. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2007. – 410 с. – Із змісту: [Культура і мистецтво]. – С. 242-267.
1877. Накануне. Враг у стен города: [Театры, радио, кинофикация Запорож. обл. к нач. 1941 г.] // По ту сторону войны. – Запорожье, 2005. – С. 14, 24-25.
1878. Чміль В. Танці Запорізького краю в обробці З.Сизоненка. – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2005. – 340 с.
1879. Фотомистецтво // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запорізького краю. – Запоріжжя, 2003. – С. 37.
1880. Піддубна О. На славу Запорізькому краю: [На Хортиці відбувся фестиваль нар. мистецтва «Запорозька Січ»// Запороз. Січ. — 2008.- 19 серп.
1881. Кліковка Г. Ми – з Ботієвого: Культ.- мистецька акція «Мистецтво одного села» // Запоріз. правда.- 2003.- 20 листоп.
1882. Мистецтво села Гусарка Куйбишевського району .- Запоріжжя: Поліграф, 2002.- 4 с.
1883. Мистецтво села Вячеславка Приморського району Запорізької області.- Запоріжжя: Б. в., 2004.- 5 с.

Див. також: № 1508

Живопис

1884. Запорізька організація Національної Спілки художників України: 1962-2007.- Запоріжжя: Привоз – Принт, 2007.- 224 с.
1885. Художники Запоріжжя: Живопис. Каталог: З колекції Запоріз. худож. музею.- Запоріжжя: Запоріз. худож. музей, 2002.- 45 с.
1886. Незгасна пам`ять Великої Перемоги: Живопис. Каталог З колекції Запоріз. худож. музею.- Запоріжжя: Запоріз. худож. музей, 2002.- 45 с.
1887. Минакова С. «Хто ти є?: [В Запорожье и на полуострове Бирючий прошел Междунар. симпозиум соврем. искусства»Бирючий — 2008»] // Запороз. Січ.- 2008.- 18 верес.
1888. Эстеркина И. Художники — дети- цветы: [О междунар. симпозиуме соврем. искусства » Бирючий — 2007″ // МИГ по выходным.- 2007.- 7 сент.
1889. Еще одна галерея – современная: [В Запорожье художник В. Гулич открыл «Галерею современного искусства»] // Запороз. Січ. — 2008. — 22 трав.
1890. Туркин А. Где живет современное искусство: [24 мая на бульваре Центральном открылась центр. галерея соврем. искусства «Artzebs»] // Портмоне.- 2008.- 27 мая.
1891. Олейник С. В Запорожье открывается галерея Ленина: [Запорож. бизнесмен Ю. Баранник открыл част. худож. галерею] // Индустр. Запорожье.- 2006.- №138.
1892. Холодова В. «Колорит» на площади Маяковского – неотъемлемая часть городского пейзажа: [Запорож. гор. об-ние художников] // Улица Заречная.- 2005.- №48.
1893. Алексеева О. На изломе времен: Истоки творчества: [О мол. художниках Запорожья] // МИГ.- 2007.- 13 дек.- (45 лет Запорож. орг – ции Нац. Союза худож. Украины).
1894. Латанский С. Летописцы // Индустр. Запорожье.- 1997.- 22 марта.- ( К 35 — летию Запорож. орг – ции Нац. Союза художников Украины).
1895. Марченко Г. Запоріжжя пензля і різця // Прапор юності.- 1965.- 21 трав.
1896. Корниенко Г. Вечная тема: [Шевченкиана запорож. художников] // Индустр. Запорожье.-1989.- 7 марта
1897. Намедни: [В т. ч. о запорож. худож. модернистах и пост – модернистах] // Наш город.-1992.-10 марта.
1898. Борисова Г. Сільська картинна галерея [відкрилася в с. Дніпровка Вільнян. р-ну] // Запоріз. правда.-1982.-12 груд.
1899. Гармонія польоту: [Виставка творів пологів. майстрів] // Запоріз. правда.- 2002.- 11 трав.
1900. Луцик О. Музи молодого міста: [Про творч. здобуток художників м. Енергодар] // Запоріз. правда.- 1992.- 29 лют.

Художні музеї

1901. Запорізький художній музей: Альбом. – Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – 208 с.
1902. Запорізький художній музей: Виставки. 1971-2001 / За ред. Г.Борисової. – Запоріжжя, 2001. – 26 с.

* * *

1903. Бердянский художественный музей им. И.И.Бродского: Каталог / Сост. С.Каракаш, О.Мартынова. – К.: Мистецтво, 1975. – 71 с.
1904. Бучакчийська М. Бердянський художній музей ім. І.Бродського // Музеї України. – 2006. — №3. – С. 18.

Образотворче мистецтво і архітектура

1905. Латанський С. Народне та образотворче мистецтво Запоріжжя: До 45-річчя Запоріз. орг-ції Нац. спілки художників України. — Запоріжжя: Тандем-У, 2007. – 32 с.
1906. Обласна організація Національної Спілки художників України // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запорізького краю. – Запоріжжя, 2003. – С. 26-27.
1907. Запорізька організація Національної Спілки художників України: 1962-2007. – Запоріжжя: Привоз-Принт, 2007. – 224 с.
1908. Карикатуристы Запорожья / Ассоциация карикатуристов. – Запорожье, 2004. – 20 с.: ил.
1909. Латанский С. Самоцветы Запорожья.- Днепропетровск: Промінь,1981.- 78 с.
1910. Латанський С. Вертаймося до першоджерел: (Творч. об-ню «Самоцвіти Запоріжжя» — 20 років) // Земля і власність.- 2003.- 24 листоп.
1911. Палітра народної творчості: (Каталог-ретроспектива худож. виставок творч. об — ня „Самоцвіти Запоріжжя” у відділі мистецтв ЗОУНБ імені О.М.Горького). – Запоріжжя: Поліграф, 2006. – 32 с.
1912. Козацький рушник. – Запоріжжя, 2003. – 48 с.
1912а. Таранчук Я. На Хортицу привезли рушник национального единства // Комсомол. правда. – 2008. – 19 авг.
1913. Таланти твої, Приазовське!: Путів. з нар. ремесел. – Приазовське, 2002. – 4 с.
1914. Обласна виставка „Мереживо Запорізьких витинанок”: Виставка робіт учнів та вчителів шкіл і позашк. закладів освіти Запоріз. обл.: Каталог. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 40 с.
1915. Народне мистецтво Запоріжжя: Альбом. – Запоріжжя: Х-Прінт, 2001. – 86 с.
1916. Майстри мережаної краси Запорізького краю. – Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2001. – 48 с.: іл.

* * *

1917. „Несуть, мов свічечку, культуру в люди…”: (Обласний центр народної творчості) 1939-2004: Бібліограф. покажч. / Уклад. О.Дутова. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 60 с.

Архітектура

1918. Новое Запорожье: Хроника развития большого города 1921 — 2006 / Н.Кузьменко, Н.Михайлов. – Днепропетровск: APN-Пресс, 2006. – 216 с.: ил. – Из содерж.: [Об архитектуре г.Запорожья]. – С. 205-213.
1919. Архітектура і містобудування // Запорізька область: Іл. енц. – Запоріжжя, 2004. – Т.2. – С. 3-87.
1920. Тимофеенко В. Формирование градостроительной культуры юга Украины. – К., 1986. – 283 с. — Из содерж.: [О формировании градостроит. культуры городов обл.]. – С. 31, 32, 70-71, 74, 77, 79-80, 98, 109, 111, 112, 122, 133, 135, 154, 156, 165, 167, 168, 196, 197, 198, 202, 219, 228, 234, 239, 240, 245, 252, 254-255.
1921. Методические рекомендации о порядке осуществления индивидуального жилищного строительства в области. – Запорожье, 1985. – 43 с.
1922. Планировка, застройка и благоустройство сел Украинской ССР: Респ. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 6. – К.: Будівельник, 1983. – Із змісту: [Материалы по обл.] – С. 12, 13, 45.

Див. також: № 678

Парки

1923. Зелене сяйво Запоріжжя: [Про парки та сквери]. – Запоріжжя: ВПО «Запоріжжя», Б. г.
— 26 с.
1924. Шкарупа С. Сколько в Запорожье парков и скверов? // МИГ.- 2007.- 24 мая.
1925. Старейченко В. Парк запорожского периода: (Путеводитель по гор. паркам) // Комсомол. правда.- 2005.- 6 сент.
1926. Пелешко В. Зеленый цвет: [О парках Запорожья] // Запороз.Січ.- 2004.- 8 лип.
1927. Баранова О. Парк советского периода: [Централ. парк культуры и отдыха «Дубовая роща»]//Афиша.- 2008.- №18.- С.74.
1928. Старый новый парк: [«Дубовая роща»] // Суббота плюс.- 2006.- №18.
1929. Зубков П. «Дубовка » повинна належати людям // Запоріз. правда.- 2006.-16 верес.
1930. Обращение комитета «Старый Александровск» ко всем жителям города Запорожья: [с призывом сохранить парк «Дубовая роща»] // Верже.- 2006.- 21сент.
1931. Попова К. Парк Победы: [г.Запорожье] //Индустр. Запорожье.- 1975.- 19 апр.
1932. Кириленко В. Парк Металлургов: [г. Запорожье] // Запороз. Січ.- 2005.- 24 лют.
1933. Дроздовський Є. Парк «Енергетиків»: агонія чи друге дихання?: [м.Запоріжжя] // Запоріз. правда.- 2006.- 29 серп.
1934. Городской сквер. Начало ХХ столетия: [История парка имени П. Шмидта в г. Бердянске] // Азов. вестн.- 2005.- 23 сент.
1935. Воловник С. Парк вчера и сегодня. А завтра?: [Мелитоп. парку им. М.Горького — 80 лет] // Мелитоп. ведомости.- 2007.- 19 сент.
1936. В Энергодаре открыли свой парк Победы // Запороз. Січ.- 2005.- 12 трав.