1516. Бережной А. Продвижение интеллектуальной собственности Запорожского региона в европейское научное пространство // Актуал. проблеми економики.- 2005.- №10.- С.32-39.
1517. Дубина О. Територіальна організація фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні: [В т.ч. по обл.] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка (Географія).- 2005.- №51.- С.54-56.
1518. Жаров В. Космічне Запоріжжя: [Про роботу «Науково- виробничого підприємства «Хартрон – Юком»] // Запороз. Січ.- 2008.- 12 квіт.- С. 1, 3.
1519. Шокарев В. Запорізьке відділення ДНДІБК [Держ. наук.- дослід. Ін-т будівельних конструкцій] // Деловые партнеры Запорож. ТПП: Каталог.- Запорожье, 2007.- C. 29.
1520. Ситуация с ВИТом: вопросы по существу // Запороз. Січ.- 2007.- 8 лют. (№ 24-26).- С. 1, 2.
1521. Всеукраинскому институту трансформаторостроения – 45 лет // Електротехнік.- 2005.- 2 верес.
1522. ВАТ НДІ «Перетворювач»: [ Фін. звітність за 2006 р.] // Фін. вісн.- 2007.- 28 трав.(№ 10).- С. 15-18.
1523. Ильин С. Невостребованный потенциал: (Запорож. ин-та титана) // Позиция.- 2004.- 9 дек.
1524. Шаламова Э. Возьмите институт в добрые руки: (Из истории ин-та титана) // Іскра.- 2005.- 16 июня
1525. УкрНИИспецстали – 45 лет // Металловедение и термическая обработка металлов.- 2008.-№7.- (Спецвып.).
1526. Рыбников В. УкрНИИспецсталь 40 лет на службе производства // Электрометаллург.-2002.-12 февр.
1527. 42 роки на службі землеустрою області: [Запоріз. наук.-дослід. та проект. ін-т земле-устрою] // Индустр. Запорожье.- 2003.- 6 нояб.
1528. Кулаков К. Запорожская Малая Академия Наук – лучшая в Украине! // Запороз. Січ.-2002.-18 квіт.
1529. Кількість наукових розробок значно збільшилася [в обл.] // Запороз. Січ.- 2008.- 17 трав.
1530. Наука, інновації та інформатика // Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік.- Запоріжжя, 2007.- С.11-12.

Див. також: № 678.