Освіта

1531. Про обласну програму розвитку освіти Запорізької області на 2006-2009 роки: Ріш. Запоріз. облради №5 від 28.07.2005 р.
1532. Основні аспекти виховання та навчання підростаючого покоління у Запорізькій області: (Комплексна економічна доповідь) / Голов. упр. статистики Запоріз. обл. – Запоріжжя, 2007. – 21 с.
1533. Куда пойти учиться?: Учеб. заведения Запорожья и Запорож. обл. – Запорожье, 2006. – 63 с.
1534. Довідник навчальних закладів Запорізької області. – Запоріжжя, 2004. – 93 с.
1535. Реабілітаційний простір Запорізької області: (З досвіду роботи навч. – вихов. закладів). – Запоріжжя: Прем`єр, 2002. – 48 с.- Із змісту: Освіта на Запоріжжі ( 2002 р.). – С.3; Загальна середня освіта. – С.3 – 9; Позашкільні заклади. – С.9 – 10; Професійно технічна освіта. – С.12 – 14; Вища освіта та наука. – С.14 – 18.
1536. Розвиток народної освіти в Запорізькій області за роки Радянської влади. 1917 – 1957. – Запоріжжя, 1957. – 177 с.
1537. Семенов Г. Аналіз потенціалу ринку освітніх послуг Запорізької області // Держава та регіони. – 2007. — №1. – С.316 – 320. – (Сер.:Економіка та підприємництво).

Див. також: №594; 1053

Дошкільна освіта

1538. Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2004 – 2005 навчальний рік: Метод. аспект. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 190 с.
1539. Чуприна А. Дмитрий Секиринский: «Ситуация с детскими садами напряженная, но есть программа действий для ее разрешения»: [Беседа с нач. управления нар. образования Запорож. горсовета] // МИГ. — 2008. – 24 июля (№30). – С.6.
1540. Визнюк О. Детские сады: переполнение: Чтобы получить место в яслях, нужно стать на учет со дня рождения [в г. Запорожье] // Суббота плюс.- 2006.- №16.- С.5.
1541. Пугачева И. «Уж дети родятся, а садиков все нет»: [О дет. садах г. Запорожья] // Запороз. Січ.- 2007.-15 лют.
1542. Самойленко І. Відкривайте садки – діти йдуть!: [У Запоріжжі відроджуються дит. садки] // Голос України.- 2006.-1 лют.
1543. Визнюк О. Взрослые проблемы детских садов [в Запорожье] // Суббота плюс.- 2006.- №5.- С.20.
1544. Проблему нехватки детских садов городские власти решают по – взрослому // Запороз. Січ.- 2008.- 17 апр.
1545. Таранчук Я. В школах [Запорожья] открывают детские сады // Комсомол. правда.- 2007.- 3 окт.
1546. Новый детский сад – с массажным кабинетом и коктейль – баром [открыт в Южном микрорайоне г. Запорожье ] // Запороз. Січ.- 2008.- 11 верес.
1547. У Запоріжжі з`явився перший приватний єврейський дитячий садок // Запороз. Січ.- 2007.- 27 берез.
1548. Тюрикова К. Частный рай или казенная каша?: [«Остров»… выяснял разницу между частн. и гос. детсадами] // Остров Свободы.- 2007.- 20 сент.
1549. Трапезина Т. Благодарю воспитателей – профессионалов: [О запорож. детсаде «Фиалка»] // Мрія.- 2007.- 29 марта.
1550. Карминская И. Есть такой детский сад! [№ 126 «Ведмедик» в Запорожье] // МИГ по выходным.- 2007.- 30 марта.
1551. Стіна Н. Розумівська дітвора потрапила до «Казки»: [Про відкриття нового дитсадка у Запоріз. р-ні] // Запоріз. правда.- 2007.-15 лют. – C.1.

Загальноосвітні школи

1552. Учебные заведения нового типа г. Запорожья. – Запорожье, 1993. – 48 с.
1553. Окса М. та ін. Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасій школі / М.Окса, А.Пряннікова, Л.Кучина; Мелітоп. держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001. – 60 с.
1554. Новый взгляд на старые проблемы: (Сб. науч. – исслед. и метод. материалов) / Под общ. ред. Л.Сиднева: [Школа – комплекс «Контакт»: г.Запорожье]. – Запорожье, 1996. – 125 с.
1555. Хвостенко В. Запорізький центр козацького вишколу: [Школа джур] // Освіта. – 2008. — №31 (13 – 20 серп.). 1556. Житченко А. Запорізький січовий колегіум // Закон і право. – 2006. – 21 квіт.; 17 черв.
1557. «Дивосвіт» – це віконце у світ: [Малобілозер. обл. гімназія інтернат. типу: Веселів. р-н] // Запоріз. правда. – 2007. – 9 серп. – С.9.

Навчання дітей з особливими потребами

1558. Крет Я., Байкіна Н. Діагностика й корекція психомоторного розвитку осіб з порушенням зору. – Запоріжжя, 2005. – 394 с.
1559. Ляхова І. Корекційно – педагогічні основи фізичного виховання дітей зі зниженим слухом: (Теорет. – метод. аспект). – Запоріжжя, 2005. – 506 с.
1560. Реабілітаційний простір в освіті; Здобутки закладів освіти Запорізької області у галузі реабілітаційної педагогіки // Реабілітаційний простір Запорізької області: (З досвіду роботи навч. – вихов. закладів). – Запоріжжя, 2002. – С.11 – 12; 19 – 47.
1561. Сучасні інновації в реабілітаційній педагогіці: (З досвіду роботи Хортиц. навч. – реабіл. багатопрофіл. центру м.Запоріжжя). – Запоріжжя: Прем`єр, 2002. – 181 с.
1562. Школа життєтворчості особистості: Наук. – метод. зб.: [Хортиц. навч. – реабіл. багатопрофіл. центр]. – К., 1995, — 478 с.

Позашкільні заклади

1563. Про обласну програму патріотичного виховання молоді на 2007-2011 роки: Ріш. Запоріз. облради №17 від 22.02.2007 р.
1564. Экологическое образование, воспитание и научно – исследовательское творчество школьников: (Науч. – метод. сб.). – Запорожье, 1994. – 56 с. – Из содерж.: Левин А. Экологическому кружку Запорожской ОСЮТУР – 10 лет. — С.6 – 8.
1565. Краєзнавчому гуртку Шевченківської школи – 20 років. – Куйбишеве, 1999.- 31 с.
1566. Клименко Н. Мечтают о море мальчишки: [О Запорож. клубе юных моряков]. – Днепропетровск: Промінь, 1979. – 48 с.: ил.

Середні спеціальні учбові заклади. Професійно – технічні училища

1567. Запорожское государственное музыкальное училище им. П.И.Майбороды. – Запорожье: РИО «Издатель», 1990. – 16 с.
1568. Запорожский гидроэнергетический техникум. – Запорожье, 1986. – 12 с.
1569. Задорожный В. «Правильный подход к студентам – залог качественного обучения»: [Беседа с дир. Запорож. авиац. колледжа; Записал М.Хохленко] // Комсомол. правда. – 2008.- 17 апр.
1570. Василівський аграрний технікум // Содружество. – 2007. — №1. – С.16.
1571. Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного университету // Наше місто Токмак. – 2007. – 19 квіт.
1572. Фойняк В. Бердянському медичному коледжу – 75 років // Півден. зоря. – 2006. – 14 берез. – С.12.
1573. Коваленко С. Навчати в ім`я України: [Запоріз. пед. коледж] // Почат. шк. – 2005. — №12. – С.2 – 5.
1574. Манько М. Кузня аграрних керівників: [Оріхів. с. – г. технікуму – 75 р.] // Запоріз. правда. – 2005. – 21 квіт. – С.9.
1575. Мелітопольському медичному коледжу – 75 // Новий день. – 2005. – 27 жовт.
1576. Первые 75 лет авиаколеджа: [г.Запорожье] // Мотор Січ. – 2005. – 24 черв. – С.1.
1577. Самойлов В. Кузница кадров металлургов: [Запорож. металлург. техникуму ЗГИА – 75] // Днепров. металлург. – 2005. – 18 марта. – С.7.
1578. 75 років Запорізькому будівельному технікуму // Новосел. – 2005. — №25. – С.8 – 9.
1579. Усиков В. Училищу культуры – 75!: [Мелитополь] // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 23 нояб. – С.7.
1580. Попруга Т. Почему почти все ПТУ стали лицеями: [г.Запорожье] // Запороз. Січ. – 2007. -19 квіт. – С.11.
1581. Профессионально – техническое образование в Запорожье // Настоящ. газета. — 2005. – 21 апр. – С.3.
1582. Сапронов В. Для 95 % учащихся ПТУ первое рабочее место // Запороз. Січ. – 2005. – 27 січ. – С.4.
1583. Скринская М. Я пойду в училище: [Профтехобразование в обл.] // Наш город. – 2005.- 4 февр. — С.6.
1584. Сапронов В. Реформування профтехосвіти в регіоні: [Запоріз. обл.] // Професійно – техн. освіта. – 2002. — №1. – С.8 – 11.
1585. Обиточненское сельское профессионально – техническое училище № 53: Очерки истории. – Запорожье: РИП «Выдавець», 1994. – 52 с. – (К 100-летию со дня образования).
1586. Дворніченко Ю. Сьогодні – кадети, завтра – офіцери: [Про Запоріз. обл. ліцей з посилен. військ. – фізич. підготовкою «Захисник»] // Запоріз. правда. – 2007. – 20 берез. – С.1.
1587. Логанов Є. «Морські вовки» із запорозькою пропискою: [Запоріз. ліцей вод. транспорту] // Запоріз правда. – 2006. – 30 черв. – С.4.

Див. також: № 11; 678

Вища освіта

1588. Концепція національного виховання студентів і шляхи її вирішення в сучасних умовах: Тези виступів на наук. практ. конф. (25 – 26 трав. 1995 р., м.Запоріжжя). – Запоріжжя, 1995. – 198 с.
1589. В області 37 вузів, де навчається 113,8 тисяч студентів // Запороз. Січ. – 2007. – 8 груд. – С.3.
1590. Запорізький національний університет: Історія і сучасність (1930 – 2005): Ювіл. кн. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 248 с.
1591. Запорізький державний технічний університет: Іст. нарис: 1900 – 2000. – Запоріжжя: Дике Поле, 2000. – 318 с.
1592. Огаренко В. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Іст. нарис: [В т. ч. в обл.]. – Запоріжжя: РВП «Видавець», 2000. – 164 с.
1593. Запорізький юридичний інститут; Запорізький інститут імені гетьмана П.Сагайдачного МАУП; Запорізький державний медичний університет // Содружество. – 2007. — №1. – С.7 – 9.
1594. Этапы большого пути: шаг за шагом: [Гуманитар. ун – ту «ЗИГМУ» («Классический приватный университет») – 15 лет] // Универия. – 2007. – 30 сент. – С.4 – 5.
1595. Христиченко Ю. До дня юриста – інститут права: [імені В. Стасиша відкрито 9 жовт. на базі Класич. приват ун-ту м. Запоріжжя] // Запороз. Січ.- 2008.-11 жовт.
1596. Максимов С. ТГАТУ: многолетние традиции качественного образования: [Мелитоп. агротех. ун-т] // Комсомол. правда. – 2008. – 9 апр.
1597. МГПУ: 85 лет постоянного развития: [Мелитоп. гос. пединститут – лучший в регионе] // Комсомол. правда.- 2008.- 25 сент.
1598. Мелітопольський державний педагогічний університет // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 14 марта. – С.5.
1599. Молодь міста обіцяє прорив у культурному житті: [В Запоріжжя відкрито філію Київ. Нац. ун-ту культури і мистецтв] // Запороз. Січ. – 2007. – 4 верес. – С.3.
1600. Бердянський державний педагогічний університет // Слово і час. – 2008. – №2. – С.3-7.
1601. Бердянський університет менеджмент і бізнесу // Півден. зоря. – 2007.- 11 квіт. – С.3.
1602. Быков А. Теперь АРИУ – государственный вуз: [Слияние АРИУ и ЗНТУ] // Півден. зоря. – 2007. -14 лип. – С.9.
1603. Киреева И. ЗИЭИТ – открытая дверь к карьерному росту // Суббота плюс. – 2006. – 27 апр. – С.47.

***

1604. Гузенков С. З історії післядипломної педагогічної освіти області: (За матеріалами Держ. архіву Запоріз. обл.) // Наук. праці іст. ф – ту ЗДУ. – Запоріжжя, 2008. – Вип. ХХІІ. – С.166 – 169.

Див. також: №678