73. Запорожская область: [Размещение ценных природ. объектов на территории обл.] // Охрана природы Причерноморья. – М., 1982. – С. 52-58.
74. Природные условия и хозяйство Северо — Западного Приазовья: Известия Мелитоп. отдела: (Сб. ст.). Вып. 2. – Ленинград. Б. и., 1972 – 130 с. – (Геогр. об – во СССР. Мелитоп. отдел).
75. Известия Мелитопольского отдела географического общества УССР и Запорожского областного отделения общества охраны природы УССР. – Днепропетровск: Промінь, 1965. – 172 с.
76. Портянко В., Попивщая В. Природы доброе лицо: Краев. очерки [о Бердянске и его окрестностях]. – Днепропетровск: Промінь, 1986. – 71 с.
77. Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники Запорізької області. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 224 с.
78. Шелегеда В., Шелегеда Е. Экспедиция «Первоцветы Запорожья»: Атлас. – справ. – Запорожье: Б. и., 2001. – 92 с.
79. Шелегеда В. Древесно-кустарниковая флора Запорожской области: Определитель. – Запорожье: Тандем – У, 2006. – 88 с.
80. Супруненко В. Великий Луг Запорожский // Позиция. – 2005. – 24 февр. – С. 22.
81. Гринько А. Великий Луг – це наша історія і наше здоров’я // Суббота плюс. – 2004. – 26 лют. – С. 12.
82. Шнюков Є., Цемко В. Азовське море. – К.: Знание, 1987. – 48 с.
83. Кривошей М., Иванченко А. Азовские косы: Путеводитель. – Днепропетровск: Промінь, 1982. – 93 с.
84. Яворницький Д. Дніпрові пороги: Геогр.- іст. нарис. – Дніпропетроськ: Промінь, 1989. – 141 с.
85. Запорізький дуб: Фоторозповідь про визначну пам’ятку природи. – К.: Мистецтво, 1971. – 22 с.
86. Макарович И. Что скрывает запорожская земля: [О месторождениях полезных ископаемых обл.] // Комсомол. правда. Украина. – 2006. – 4 апр. (№61). – С. 16.
87. Морозюк В. Буницький, Писаревський та інші: [З історії природоохорон. руху на Запоріжжі] // Морозюк В. На гранях світла і тіней. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 145-150.
88. Байдіков І. Сучасні екостани ландшафтних комплексів Запорізької області в контексті обгрунтування регіональної екомережі // Укр. геогр. журн. – 2006. — №4. – С. 38-44.
89. Федор Конюхов: [Мандрівник] // Тобі співаю оду журавлину: Літ. збірка.- Приазовське, 2008.- Кн. друга.- С.41-50.
90. Мазурова А. «В экстремальной парусной гонке на «Кубок Антарктики» участвовал… один я…»: [Ф.Конюхов] // Факты. – 2008. – 12 июля.
91. Матчак Я. На двох колесах: Запоріз. мандрівник і журналіст Володимир Супруненко проїхав на велосипеді через усю Україну – зі Сходу на Захід близько 2000 кілометрів // Україна молода. – 2008. – 17 лип.
Див. також: №47

Екологія області. Її вплив на здоров’я людей

92. Звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо кризової ситуації у сфері охорони довкілля // Запороз. Січ. – 2007. – 4 верес.(№166) – С. 2.
93. Твоє майбутнє – земля за порогами: За матеріалами доповіді про стан навколиш. природ. середовища в Запоріз. обл. у 2006 році. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2007. – 170 с.
94. Екологічний паспорт Запорізької області. – Запоріжжя, 2005. – 106 с.
95. Павленко Ю. Направления по улучшению экологической ситуации Украины: [В т. ч. в г. Запорожье] // Інноваційна модель соціально-економічного розвитку Запорізького регіону: Зб. наук. праць першої наук.-практ. конф. 29 трав. 2003 р. – Запоріжжя, 2003. – С. 196-198.
96. Перелік основних забрудників атмосферного повітря в [обл.] // Твоє майбутнє – земля за порогами. – Запоріжжя, 2005. – С. 63-64.
97. Менеджмент парникових газів на регіональному рівні: Досвід Запоріжжя. – Запоріжжя: Легіон, 2001. – 143 с.: іл.
98. Програма моніторингу довкілля Запорізької області. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2001. – 181 с.
99. Програма поводження з токсичними відходами в Запорізькій області. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2005. – 170 с.
100. Обласна програма з екологічної реабілітації гірничодобувних районів в Запорізькій області. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2005. – 143 с.
101. Прядун Р. Выхода из кризиса пока не наблюдается: [Об экол. программах г. Запорожья] // Запороз. Січ. – 2008. – 7 лют. (№26-28).– С. 4.
102. Солонина Е. Экология, которую мы имеем: [г. Запорожье и область] // Суббота плюс. – 2006. — №37 (14-24 сент.). – С. 10-11.
103. Прядун Р. Половина выбросов в Запорожье имеют мутагенные свойства // Запороз. Січ. – 2007. – 29 берез. (№58-60). – С. 4.
104. Прядун Р. Запорізькі реалії: повітря небезпечне, шум вище норми, вода отруєна, грунт нашпигований шкідливими речовинами // Запороз. Січ. – 2007. – 28 серп. (№161).– С. 4-5.
105. Береговий А. Запорожцы страдают иммунодефицитом… техногенным // Запороз. Січ. – 2006. – 23 берез. – С. 6.
106. Прядун Р. Запорожцы все чаще болеют из-за выбросов // Запороз. Січ. – 2007. – 21 черв. – С. 2,4.
107. Стринадко Е. Чернобыль: 20 лет спустя: [В т. ч. материалы по обл.] // Суббота плюс. – 2006. — №17 (27 апр. – 7 мая). – С. 12-13.
108. Головин В., Шокарев В. Видеть легко – предвидеть трудно: [Экол. ситуация в обл.] // Хортиц. бизнес — клуб. – 2001. — №9. – С. 12-14.


Забруднення та охорона водних ресурсів

109. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води // Твоє майбутнє – земля за порогами: За матеріалами доповіді про стан навколиш. природ. середовища в Запоріз. обл. у 2006 р. – Запоріжжя, 2007. – С. 158-159.
110. Осокіна Н., Митропольський А. Кількісна оцінка забруднення донних відкладів Дніпровських водосховищ органічними токсинами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. — №3. – С. 36-39.
111. Солонина Е. Половина стоков течет в Днепр без очистки // Суббота плюс. – 2006. — №11. – С. 3.
112. Дегодюк Е., Дегодюк С. Злочин проти Славутича // Наук. світ. – 2005. — №4. – С. 2-4, 20-21.
113. Хилько І. Великі проблеми малих річок: [м. Запоріжжя] // Запороз. Січ. – 2007. – 2 жовт. – С. 11. – (№191).
114. Чуприна А., Вилинов Ю. ГАИ довершила дело светлейшего князя Потемкина: [О Голубом озере возле с. Григорьевка Запорож. р-на] // Азов. вестн. – 2005. – 21 июля. – С. 2.
115. Бройде І. Малі річки – великі проблеми // Запороз. Січ. – 2002. – 5 січ.
116. Ильин С. Когда запорожцы будут пить чистую воду? // Позиция. – 2006. – 16 февр. – С. 1.

Заповідники. Заказники

117. Борисов В. и др. Охраняемые природные территории мира: Нац. парки, заповедники, резерваты / В. Борисов, Л. Белоусова, А. Винокуров. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с. – Из содерж.: [Материалы по обл.]. – С. 16-17.
118. Природно-заповідний фонд Української РСР: (Реєстр-довід. заповід. об’єктів) / За ред. М. Воїнственського. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. – Із змісту: [Матеріали по обл.]. – С. 6, 12, 13, 64-74.
119. Заповідні території // Запорізька область: Іл. енц. – Запоріжжя, 2004. – Т. 1. – С. 74-86.
120. Сушко К., Литневский Г. Заповедное Запорожье: Путеводитель. – Днепропетровск: Промінь, 1981. – 134 с.: ил.
121. Огульчанский А. и др. Заповедники Приазовья: Путеводитель / А. Огульчанский, А.Иванченко, Н.Федоренко. – Днепропетровск: Промінь, 1978. – 64 с.
122. Мягченко О.,Єлагіна В. Природно — заповідні території Північного Приазов`я: стан та перспективи розвитку // Екол. вісн.-2005.-№5.-С.24-29.
123. Савин В. Заповедные места нуждаются в помощи // Хортиц. бизнес — клуб. – 2001. — №9. – С. 22-23.

***

124. Запорізький дуб =Запорожский дуб .- Запоріжжя : Б.в., 2005.-1 компакт – диск.: Оптичний диск.

Острів Хортиця – національна святиня

Там, де Дніпро від греблі котиться
Й русло надвоє розділя,
Лежить в його обіймах Хортиця-
Співуча, радісна земля.
Ребро П.

125. Національна святиня – під опікою держави: (Концепція держ. програми розвитку Національного заповідника «Хортиця» на 2006-2010 роки // Запоріз. правда.- 2005.- 21лип.
126. Остапенко М. Всеосяжна Хортиця // Чумац. шлях.- 2008.- №4.- С.10-15.
127. Остапенко М. Хортиця як історико –археологічна пам`ятка багатьох епох // Запороз.Січ.-2007.- 31лип.
128. Крапивка Г. Концепція розвитку Національного заповідника «Хортиця» // Інноваційна модель соціально- економічного розвитку Запорізького регіону: Зб. наук. праць першої наук.-практ. конф. 29 трав. 2003 р. – Запоріжжя, 2003.- С.65-72.
129. Эварницкий Д. Остров Хортица на реке Днепр: (Из поездки по запорож. урочищам).-К.: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886.- 50 с.
130. Новицкий Я. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности. – 2-е изд., доп. – Запорожье: Тандем-У, 2005. – 113 с.
131. Заповідна Хортиця: Зб. праць співробітників заповідника.Вип.1 / Під загал. ред. О.Міру-щенка .- Запоріжжя: Дике Поле, 2006.- 297 с.
132. Сушко К. Я вибираю Хортицю: Роман-осягнення. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 358 с.
133. Сушко К. Наедине с Хортицей. – Днепропетровск: Промінь, 1986. – 102 с.: ил.
134. Вілінов Ю. Хортиця – острів у філіграні епох і шляхів: (Хортиц. колаж). – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 207 с.
135. Киценко М. Хортиця в героїці і легендах: Іст. нарис.- Дніпропетровськ: Січ,1991.- 150 с.
136. Сокур А. Хортица открывает тайны.- Запорожье : Б.и., 2000.-107 с.
137. Сокур А. Історія Хортиці : Скорочен. виклад.- Запоріжжя: Б.в., 2000.- 32 с.
138. Природа острова Хортица: Сб. науч. трудов Вып. 1. / Под ред. В. Петроченко. – Запорожье: Днепров. металлург, 1993. – 162 с.
139. Апанович О. Хортиця, її минуле, сучасне і майбутнє // Апанович О. Розповіді про зопорозьких козаків. — К., 1991. — С.291-334.
140. Борейко В. Хортица помнит: [О первом в стране о-ве охраны природы и его создателе П. Ф. Бузуке] // Борейко В. Очерки о пионерах охраны природы. – К., 1997. – Т. 2. – С. 66-70.
141. Гаев Ю. О «национализме» и Национальном заповеднике «Хортица» // Гаев Ю. 25+15.-Запоріжжя, 2005.- С.158-165.
142. Михайлов Н., Кузьменко Н Легенды Хортицы: Лит.- худож. изд.- Запорожье: Тандем У, 2006.-112 с.
143. Супруненко В. Остров Хортица: Тайна геогр. названий: топонимика, природа, достопримечательности.- Запорожье: Просвіта, 2006.- 48 с.: ил.

***
144. Сушко К. Одне із семи чудес України – острів Хортиця // Слово Просвіти. – 2007. — №36.
145. Сокульський А. «Євроремонт» на Хортиці: Яким бути нац. заповіднику? Якій бути Хортиці? // Просто.- 2007.-15 берез.
146. Кашлатий В. Занедбана святиня // Просто. – 2007. – 15 берез. (№1). – С. 5.
147. Дворніченко Ю. 2008 рік – рік Хортиці // Запоріз. правда. – 2008. – 1 берез. (№33). – С. 2.
148. Ювас І. Національний заповідник «Хортиця»: рік 2007 // Просто. – 2008. – 3 січ. (№1). – С. 9.
149. Клочко В. Національний заповідник «Хортиця»: Сучасний стан і перспективи // Пам`ятки України. – 2007. — №2. – С.2-3.
150. Всеосяжна Хортиця: Атлас / Авт.: М. Остапенко, С. Охріменко, С. Таранець та ін.-Запоріжжя: Дике Поле, Б.р.в.- 24 с.: фото.

***
151. Супруненко В. Острів Хортиця: Краса і таємниці легендарного острова: Фотофільм: 500 фотографій / ЗОУНБ ім. О.М. Горького .- Запоріжжя : ВТПП, 2006.- 1 компакт- диск : Оптичний диск.

Інші заповідники області

152. Про надання Державному історико- археологічному заповіднику «Кам`яна Могила» статусу Національного: Указ Президента України №815 від 10 вересня 2008 року //Запоріз. правда.-2008.-13 верес.
153. Для збереження пам’яток прадавніх епох: До розпорядження Кабінету Міністрів від 5 груд. 2007 р. №1094 р: [Майно Держ. іст.-археолог. музею-заповідника «Кам’яна Могила» передане з власності територ. громади м. Мелітополя у держ. власність, підпорядкувавши його в управління Міністерства культури і туризму] // Уряд. кур’єр. — 2007. – 19 груд. – (Орієнтир №45).
154. Юрик П. Колиска цивілізації розташована під Мелітополем!: Тепер це вже – Нац. іст.-археол. заповідник «Кам`яна Могила» // Запоріз. правда.- 2008.- 13 верес.
155. Голуб И. Путешествие в древность: [Заповедник «Каменная Могила» стал государственным] //Наш город Мелитополь.- 2007.- 28 июня.
156. Середа В. Кам’яна Могила – колиска найдавніших письмен на землі: [Інтерв’ю із істориком, письменником Ю. Шиловим] // Запоріз. правда. – 2007. – 26 лип. (№109-110). – С. 8.
157. Прудкий В. Земля надежды нашей. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 336 с. – Из содерж.: Обиточная коса и ее обитатели. – С.69 – 77.
158. Зборовсmкий В. Оазис степів – «Великий Луг»// Здесь живем.- 2007.- 19 апр.
159. Солоп Ю., Турко О. Региональный ландшафтный парк «Панай» Проблемы и перспективы развития // Мій рідний край – Запоріжжя. – Запоріжжя, 2006. – С. 280-283.
160. Левченко Е. Национальный парк «Великий Луг»: первые годы работы // Рабоч. слово. – 2007. – 14 апр. – С. 4.
161. Гривцова О. Шуми, «Великий Луже»! // Запоріз. правда.-^2008.- 22 лип.
162. Панова Л. Каменные Могилы: Путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк: Донбасс, 1981. – 19 с.: ил.
163. Супруненко В. Каменный зверинец: [О заповеднике «Каменные Могилы»] // МИГ.- 2007.- 8 нояб.
164. Причиненко К. Наш заповідник знають усюди: [«Кам’яні Могили»] // Земля і власність. – 2005. – трав. – С. 12.
165. Мороз В. Живі легенди Приазов’я: [Про Кам’яні Могили] // Свічадо. – 2005. — №3. – С. 130-132.
166. Создается Национальный природный парк «Приазовский» // Верже. – 2005. – 11 авг.
167. Левада О. Алтагирський заказник // Енціклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т.1. — С. 395.
168. Поддубная Е. Нос к носу с бизоном [можно встретиться в заказнике»Новая Таврия»] // Запороз. Січ.-2008.-31 лип.
169. Дзюбенко В. Старобердянський заказник // Геогр. енц. України. – К., 1993. – Т. 3. – С. 227; Радивонівський заказник. – С. 109-110.
170. Супруненко В. С высоты Бельмак-Могилы // МИГ.- 2007.- 20 сент.
171. Подорож на Корсак-Могилу // Ринг — экспресс.- 2007.- 27 дек.
172. Кривошей М., Иванченко А. Азовские косы: Путеводитель.- Днепропетровск: Промінь, 1982.- 93 с.
Див. також: №707.