511. Про обласну Програму підвищення родючості грунтів у Запорізькій області на 2006-2010 роки: Рішення Запоріз. облради ІV скликання ХХ сесії № 7 від 18.01.2006 // Запоріз. правда.- 2006.- 31 січ. (№ 13-14).- С.3.
512. Система ведення сільського господарства Запорізької області.- Запоріжжя: ЦНТЕІ, 2006.- 244 с.
513. Ринкова трансформація соціально – економічних відносин в АПК: Тези доп. ІІ міжнар. наук. – практ. конф. (13 – 15 черв. 2005 р., м.Мелітополь). – Запоріжжя, 2006. – 260 с.
514. Організація фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Запорізької області: Практ. посіб. / За ред. М. Дем’яненка.- Запоріжжя: Дике Поле, 2001.- 521 с.
515. Агропромисловий комплекс // Атлас Запорізької області.- К., 1997.- С.33.
516. Щедрое поле: [О развитии сел. хоз-ва обл.] // Запорожье мое цветущее.- К., 1978. — С. 71-78.
517. Украинская ССР: На Всесоюз. сельскохоз. выставке 1939 года. — Ленинград: Госкиноиздат, 1940.-118 с. – Із змісту : [М-ли про обл.]. — С.28, 33, 34, 39, 40, 42, 78, 94, 95, 96, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116.
518. Игнатов Ю. История создания и развития государственной ветеринарной медицины Запорожской области.- Запорожье, 2001.- 128 с.
519. Бабміндра Д. Територіальний природно — сільськогосподарський поділ Запорізької області та оптимізація землекористування // Землевпоряд. вісн.-2003.- №1.- С.35-39.
520. Почвы Запорожской области.- Днепрпетровск: Промінь, 1974.- 87 с.
521. Садівництво півдня України / Ін-т зрошув. садівництва ім. М.Сидоренка; За ред. В. Рульєва.- Запоріжжя: Дике Поле, 2003.- 231 с.
522. Сидоренко М. Сад душі не відпускає..:[Про життєв. і творч. шлях засновника Мелітоп. ін-ту зрошув. садівництва М.Ф. Сидоренка]. — Запоріжжя: ЗНУ, 2002.-147 с.
523. Сільське господарство України: Стат. зб. 2005 р. / Держкомстат України.- К., 2006.- 366 с.- Із змісту: [ Матеріали по обл.] .- С.190-366.
524. Сільське господарство Запорізької області за 1990 – 2006 роки: Стат. зб.-Запоріжжя : Гол. упр. статистики у Запоріз. обл , 2007.-135 с.
525. Рослинництво Запорізької області за 1990 – 2007 роки: Стат. зб. — Запоріжжя: Гол. упр. статистики у Запоріз. обл., 2008.- 109 с.
526. Тваринництво Запорізької області: (1980-2007р.р.): Стат. зб.- Запоріжжя : Гол. упр. статистики у Запоріз. обл., 2008.- 124 с.
527. Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство // Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік.- Запоріжжя, 2007.- С.7-8.
528. АПК Запоріжжя: плани та реальність // Фермер. госп-во. – 2008. — №10 (берез.). – С.10-11.
529. Шквиря Н. Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Запорізької області // Держава та регіони.- 2007.- № 6.- С. 216-219. — (Сер.: Економіка та підприємництво).
530. Бабочкіна Ю. Землеробство Півдня України в умовах глобального потепління клімату // Держава та регіони.- 2005.- № 3.- С. 11-17. — (Сер.: Економіка та підприємництво).
531. Мальцев О. Розвиток Запорізького регіону та місце сільського господарства в його економіці // Держава та регіони.– 2005. — №3. – С.134 – 139. — (Сер.: Економіка та підприємництво).
532. Житниця Папсуєва – новітній напрямок у селекції // Запоріз. правда.- 2005.- 18 серп.- С.4.
533. Вклонімося нашим годувальникам: [Про роботу працівників сіл. госп-ва обл.] // Запороз. Січ.- 2007.- 17 листоп. (№ 225).- С. 4.
534. Платонова Л. Професіоналізм, традиції, відданість справі: [Нові перемоги запоріз. конезаводців: Новомиколаїв. р-н] // Запоріз. правда.- 2007.- 12 лип. (№ 101-102).- С. 9.
535. Оленчук В. Запорізький кінний завод – на коні // Пенс. кур`єр.- 2008.- 5 верес.
536. Логанов Є. Тваринництво області знаходиться на межі вимирання і тому потребує першочергової уваги // Запоріз. правда.- 2007.- 26 квіт. (№ 61-62).- С. 4.
537. Зевахін Л. Медодаям Запоріжжя – півтора століття, нині їх треба примножувати // Пасіка.- 2002.- № 1.- С. 26-27.
538. Солонина Е. Земли Запорожской области: Чего и сколько?: [ Крат. стат. данные] // Суббота плюс.- 2006.- 9 февр.(№ 6).- С. 20.
539. Петрига О. Розвиток виробництва насіння соняшнику в Запорізькій області / О.Петрига, Т.Романюк // Економіка АПК.- К., 2006.- № 12.- С. 48-52.
540. Сельское хозяйство // Деловые партнёры Запорожской торгово- промышленной палаты: Каталог.- Запорожье, 2007.- С. 39-45.
541. Сень Л., Вострикова А. Железный прорыв: [Об опыт. хоз-ве «Запорожское» и ее рук. Л.Алексеевой] // Нива. – 2008. — №1. – С.12 – 15.
542. Такаева Н., Османова А. Если дождевые облака проходят мимо…: [ООО «Таврия»: с. Но-воданиловка Акимов. р-на] // Нива. – 2008. — №7. – С.41 – 45.