Мацкевич, С. Днепрострой. / С. Мацкевич. — 98 с.

dmg