Бібліографічні ідеї та технології

( III квартал 2008 р.)

 

Аналітичний огляд

Список використаних джерел

 

   До 3-го випуску аналітичного огляду ввійшли як наукові статті, котрі знайомлять спеціалістів з результатами наукових досліджень відповідної тематики так і матеріали бібліотекарів-практиків, чий досвід, безперечно, зацікавить бібліографів.

 Головним завданням бібліотек у наш час стало забезпечення оперативного інформаційного та бібліотечного обслуговування. Саме тому таку важливу роль має думка респондентів про виконання бібліотеками своїх основних функцій, висловлена в дослідженні "Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону", проведеного Національною парламентською бібліотекою України,  Харківською державною науковою бібліотекою  ім. В.Г. Короленка та Харківською ОУНБ. В дослідженні брали участь також бібліотеки Східної України (вибірково обласні, районні та сільські бібліотеки). Щоб зібрати необхідні відомості, до анкети було включено запитання ,,Як Ви вважаєте, бібліотека в першу чергу це…" Далі наводився перелік функцій, які респонденти повинні були оцінити за ступенем важливості від 1 до 7. Перше місце опитувані надали інформаційній функції. Орієнтація в інформаційних ресурсах, їх аналіз, обробка та оперативне доведення до користувача — так реалізується інформаційна функція бібліотеки в сучасних умовах. Повні результати аналізу одного з важливих аспектів вивчення — пріоритетності функцій публічної бібліотеки викладені в  статті  Багрянцевої Л. "Роль і функції публічних бібліотек у сучасному українському суспільстві" (Бібл. форум України. — 2008. — № 3).

  В цьому часописі опубліковані також підсумки ще одного наукового дослідження ,,Робота бібліотек України з незахищеними верствами населення" в статті Багрянцевої Л. та Волошиної Л. "Бібліотечно-інформаційні потреби громадян України, що належать до незахищених верств населення, та проблеми їх задоволення".

 В процесі дослідження був виявлений позитивний досвід роботи бібліотек України з цією категорією, а саме: придбання спеціальних комп'ютерних  програм для читачів із вадами зору, проведення заходів до Дня інвалідів, Дня людей похилого віку ("Вогник милосердя", виставки робіт молодих інвалідів тощо). В багатьох бібліотеках виділені в окремі групи читачі, що належать до НВН, вони мають доступ до інформації нарівні з іншими користувачами. Як показало опитування, бібліотеки з особливою увагою ставляться до цієї категорії читачів. Зокрема, допомагають їм у пошуку соціально-орієнтованої інформації в Інтернеті, законодавчих документів та рішень виконавчих органів влади та місцевого самоврядування. У процесі дослідження виявлені організації та установи міста, з якими контактують бібліотеки з метою більш повного задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів, які належать до НВН. Серед них товариство сліпих і глухих, відділення спілки організацій інвалідів України, Фонд соціального захисту інвалідів, центри зайнятості населення, центри соціальних служб для сім'ї та молоді та інші. Тільки така консолідація зусиль може допомогти більш повному задоволенню бібліотечно-інформаційних потреб читачів з фізичними вадами та людей з особливими потребами. Ще одне дослідження, яке проводилось 2006-2007 рр. і охопило 4 національні бібліотеки України, деякі державні бібліотеки та бібліотеки інших систем, відомств і форм власності, стосувалось інноваційних технологічних складових і результатом його стало вироблення узагальненої і технологічної моделі інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки. Яка ж вона? На це запитання намагається дати відповідь учасник дослідження О.О. Ісаєнко в статті "Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки" (Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2). В наш час відбувається переосмислення ролі і місця бібліотечно-інформаційної установи в задоволенні інформаційних потреб і запитів нового сучасного користувача. Для досягнення поставлених цілей бібліотека потребує інновацій, запровадження сучасних форм, видів і методів інформаційного обслуговування, створення нових інформаційних продуктів і запропонування нових видів інформаційних послуг. Автор детально охарактеризовує основні складові технологічної моделі інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки: модель безпосереднього та модель дистанційного інформаційного обслуговування. Стаття має науково-практичний характер і потребує глибокого мислення при ознайомленні. Вдумливого читача-спеціаліста,  вона, безперечно, наштовхує на усвідомлення неминучості змін існуючої системи інформаційного обслуговування, прийняття нестандартних рішень, запровадження нових та перевірених часом форм, методів і моделей задоволення інформаційних потреб та запитів користувачів.

 Якщо 90-і роки минулого століття ознаменовані активним впровадженням автоматизації в бібліотечну практику, то початок XXI століття характеризується створенням корпоративних систем, злиття баз даних різних бібліотек і взаємного використання єдиного інформаційного простору.

 Про перші кроки створення корпоративної мережі бібліотек м. Маріуполя йдеться в статті С. Назар'євої "Создание библиотечных корпораций: проблемы и перспективы" (Бібл. форум України. — 2008. — № 2). Координаційна робота розпочалася зі створення Координаційної ради, регламентуючих документів, взаємообміну архівними записами аналітичного опису періодики, створення Корпоративного каталогу періодичних видань тощо.

 Цій же темі присвячено статтю Н. Сичової "Корпоративний проект ''Марс" с позиции пользователя" (Библиотека. — 2008. — № 5). Автор знайомить нас з досвідом участі бібліотек м. Новокузнецька Кемеровської області в проекті "Міжрегіональний аналітичний розпис статей". За угодою ЦБС розписує 10 журналів і повинна вводити за рік 1800 запитів. Натомість отримує бібліографічні описи статей з 338 журналів. В результаті пряма вигода як для бібліографів (економія робочого часу, якості баз даних), так і для читачів, які дізнаються про зміст журналів. Зупиняючись на очевидних перевагах такої співпраці, автор акцентує увагу на неминучих проблемах, які мабуть, виникають в кожної бібліотеки при роботі з корпоративними ресурсами, це стосується і користувачів, і бібліотек-учасниць проекту. Стаття, безперечно, зацікавить ЦБС області. Напевне, співробітники ЦБС вже чули та читали про існування інформаційно-ресурсних центрів "Вікно в Америку".Для детального ознайомлення з роботою таких центрів, радимо звернутися до статті О. Сергєєвої "Информационно-ресурсный центр "Окно в Америку" (Бібл.форум України.- 2008.- № 2). В ній представлено досвід роботи такого центру в Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д.І. Чижевського. Основна задача роботи центра —  надавати інформацію про політику, історію, освіту і культуру Сполучених Штатів Америки. В центрі можна отримати не тільки безкоштовний і відкритий доступ в Інтернет, але й знання в галузі інформаційних технологій на тематичних семінарах і тренінгах. Користувачами центра є мешканці міста та області, серед яких найактивніші студенти, старшокласники, пенсіонери. Як правило, всі вони достатньо володіють англійською мовою. І саме головне — ІРЦ став місцем проведення різних заходів, мета яких — спілкування між американцями та українцями. За час роботи у центра з'явилося багато друзів і меценатів, які допомагають проводити цікаво заходи, формувати книжкові колекції.

 Бібліотеки завжди в пошуці нових форм інформаційної роботи та категорій користувачів, які потребують таких послуг. Завідуюча інформаційним відділом центральної міської бібліотеки м. Нижній Тагіл Т.М. Козієнко в статті "Все от женщины на свете" (Библ. дело. — 2008. — № 5) розповідає про досвід роботи інформаційної служби серед жінок. Відділ визначив однією із головних цілей надання інформації для підтримки жінок, сімей і організацій, які з ними працюють. Так з'явився проект "Все от женщины на свете". Першим етапом в його реалізації було налагодження ділових контактів з адміністрацією міста, установами соціального захисту населення, громадськими організаціями, освітніми закладами міста.

 В статті цікаво і детально розповідається про проведення вивчення інформаційних потреб жінок, формування баз даних з різних аспектів життя і діяльності жінок, а також жіночих організацій і об'єднань, про абонентів індивідуальної, групової та масової інформації, інформаційні видання, які підготував відділ за період існування цього проекту. Можна лише наполегливо рекомендувати наслідувати досвід колег.

 Сучасному користувачу бібліотеки необхідно отримувати інформацію швидко, часто вже в текстовій (чи фактографічній) формі, його вже не задовольняють тільки традиційні джерела інформації. Розвиток інформаційних і мережевих технологій, збільшення комп'ютерного парку бібліотек і запитів на електронні видання створили необхідність формування і штату співробітників, які б вільно орієнтувалися  в інформаційному просторі. А це, перш за все, вимагає підвищення рівня інформаційної культури бібліотекарів. Як організована ця робота в ЦБС м. Брянська розповідає О.Г. Ціпун  в статті "Садимся за парты: Програма"Информационная культура "для сотрудников библиотеки " (Библ. дело. — 2008.- № 11).Яка робота передувала виконанню програми, хто запрошувався для навчання бібліотекарів, які напрямки програми визначалися пріоритетними та які групи сформувалися для навчання — про все це детально розповідається в згаданій статті.

 Ще один досвід роботи з підвищення кваліфікації бібліотекарів висвітлено в статті О. Протопопової "Первоклассный персонал можно самим воспитывать''(Библиотека.- 2008. — № 6). Автор статті, завідуюча інформаційно-довідковою службою ЦБС м. Кузнецька, розповідає про створення та реалізацію проекта "Стратегія і тактика формування інформаційної культури в ЦБС". В рамках проекту було створено центр навчання інформаційній культурі для співробітників ЦБС-"Класс". За спеціальними програмами, в основу яких покладено модельний учбовий курс, навчаються спеціалісти різних категорій. В статті надається програма модульного курсу з навчання персоналу ЦБС. Після закінчення навчання слухачам видаються сертифікати про підвищення кваліфікації (їх вручають в урочистій обстановці). Наявність такого документу впливає на кар'єрний ріст бібліотекарів, підвищення тарифних розрядів співробітників ЦБС.

Список використаних джерел

  1. Багрянцева Л. Роль і функції публічних бібліотек у сучасному українському суспільстві // Бібл. форум України. — 2008. — № 3. — С.4-6.

    2. 2. Багрянцева Л., Волошина Л. Бібліотечно-інформаційні потреби громадян      України, що належать до незахищених верств населення, та проблеми їх задоволення // Бібл. форум України. — 2008. — № 3. — С.7-10.

         3.  Ісаєнко О.О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С.38-44.

4.       Козиенко Т.М. "Все от женщины на свете": Опыт  информационной службы // Библ. дело. — 2008. — № 5. — С. 37-40.

5.       Назарьева С. Создание библиотечных корпораций: проблемы и    перспективы // Бібл. форум України. — 2008. — № 2. — С. 12-14.

6.       Протопова Е. Первоклассный персонал можно самим воспитать// Библиотека. — 2008. — № 6. — С. 22-25.

     7.  Сергеева О. Информационно-ресурсный центр "Окно в Америку"// Бібл.форум України. — 2008. — № 2. — С. 23-24.