Нульовий тур-зразок

Відбірне змагання: Скільки томів нараховує найбільше видання творів І. Франка:

а) 50(+);
б) 25;
в) 20;
г) 12.

Питання нульового туру-зразка:

1. З якої поезії ці рядки: Дай працювать, працювать, працювати, В праці сконать!
а) «Земле, моя всеплодющая мати»(+)
б) «Моя любов»;
в)»Сідоглавому»;
г)»Гріє сонечко».

2. Який художній засіб використано у першому рядку поезії «Чого являєшся мені у сні»:
а) антитеза;
б)метафора;
в)інверсія;
г)риторичне питання (+).

3.Кого із героїв Франко називає «добродієм добродіїв»?
а) Бенедя Синицю;
б) Вагмана (+);
в)Євгенія Рафаловича;
г)Івана Вишенського.

4.Скільки років мав І. Франко, коли переклав «Слово о полку Ігоревім»?
а)17(+);
б)20;
в) 33;
г)46.

5. М. Коцюбинський згадував: «В своїй убогій хаті сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол. Плів сіті й писав поему…». Яку поему писав І. Франко?
а) «Похорон»;
б) «Мойсей» (+);
в) «Іван Вишенський»;
г) «Панські жарти».

6. Що означає «Воа сопзігісіог»?
а) фабрикант;
б) змій-полоз (+);
в) нова праця;
г) промисел.

7. Яке слово пропущене? М Грушевський сказав, що поезія Франка «звучала, як похідний марш, як воєнний клич, а ціла творчість Франка була національним…»
а) подвигом (+);
б) злетом;
в) тріумфом;
г) поступом.

8. Під якою назвою І. Франко в молодості видав українською мовою невеликі брошури для народу?
а) «Дрібна бібліотека» (+);
б) «Бібліотека українця»;
в) «Книги — морська глибина»;
г) «Українська книга».

9. Хто так скаже про І. Франка: «Після Шевченка долю поводиря національного ідеалу українського народу прийняв І. Франко: це високе покликання гідноі з честю виконав».
а) М. Грушевський;
б) С. Петлюра (+);
в) С. Єфремов;
г) В. Винниченко.

10. Хто автор музики до поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»?
а) 17
А. Кос-Анатольський (+);
б) А. Муха;
в) Ю. Корчинський;
г) Б. Фільц.

11. Один із цих творів — про І. Франка. Який саме?
а) «Терен на шляху» П. Колесника (+);
б) «Повій, вітре» І. Пільгука;
в) «Четвертий вимір» Р. Іваничука;
г) «Автопортрет з уяви» ВЛворівського.

12. У яких горах один із хребтів (5600м) названо піком І. Франка?
а) Памір (+);
б) Алтай;
в) Карпати;
г) Крим.