Klubok Logo
Архітектура феномену бібліотеки наріжним каменем визначила бібліотекаря. Саме він з’єднує книгу і читача. Жива душа нашої Бібліотеки містить не тільки життя тисяч авторів, але і сторінки буття її працівників. Книги зберегли тепло їхніх долонь, стіни приміщень — відлуння голосів, каталожні ящички — як серіали бібліотечної долі. Покоління бібліотекарів змінюються, але кожне наступне намагається зберегти традиції Бібліотеки, пам’ять про своїх попередників, любов до них, хоч інколи і запізнілу. Тільки у Бібліотеці відчувається плин часу, який поглинає несуттєве і залишає істину. І ви, наші любі вчителі і наставники, є частиною цієї істини.

Редколегія

Ветерани Бібліотеки. Фото 1975 року.
Дорогие ветераны Библиотеки!
Поздравляю всех вас со знаменательной датой — 100-летием Библиотеки. Примите нашу искреннюю благодарность за ваш многолетний труд. Нам приятно вспомнить о том, что мы работали с вами, а со многими работаем и сейчас, что вы научили нас азам библиотечной практики, общению с читателями, любви к профессии. Спасибо вам за это!

С теплотой в душе я всегда вспоминаю наших ветеранов труда, которых по праву можно назвать золотым фондом Библиотеки. Знаем Т.С.Сукманову, как опытного руководителя и прекрасного организатора, помним, как весело и интересно проходили мероприятия, за которые она бралась.

Помним всезнающую К.Ф.Кулик, которая могла подобрать нужную литературу на книжную выставку, обслужить читателей и по-матерински наставить молодых сотрудников.

Не забыли великого классификатора и уважаемого руководителя отдела обработки И.Г.Бальцер.

Помним М.С.Бабенко, которая в самом безнадежном случае заставки книги — находила ее. Этот список можно продолжать и дальше, ведь каждый наш ветеран труда заслужил благодарность и уважение.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Л.Колодка, председатель совета ветеранов ЗОУНБ
Ірина Григорівна Бальцер: штрихи до портрету
Трудова біографія Ірини Григорівни Бальцер тісно пов’язана з біографією ЗОУНБ імені О.Горького, якій вона присвятила 39 років свого життя. Її активна творча пора припадає на 1947-1986 роки. Випускниці Мелітопольського культосвітнього училища довелося працювати на всіх ділянках роботи обласної бібліотеки (комплектування, обслуговування читачів, науково-методична діяльність), удосконалювати професійну майстерність, заочно закінчуючи Харківський бібліотечний інститут, домагатися кар’єрного росту, двічі спільно з колективом переїзджати до нових приміщень. Ірина_Григорівна_Бальцер
З 1951 до 1967 р.р. Ірина Григорівна керувала відділом абонементу, а з утворенням самостійного підрозділу — відділу обробки і каталогізації — очолила останній (1967-1983 рр.). Енергія і цілеспрямованість, наполегливість і висока працездатність І.Г.Бальцер, уміння бачити перспективу сприяли піднесенню роботи цих ділянок на якісно новий рівень. Введення відкритого доступу читачів до книжкового фонду відділу абонементу, централізація бібліотек області, запровадження УДК, форматно-інвентарної розстановки зібрань ОУНБ — ось лише частина справ, до яких безпосередньо причетна Ірина Григорівна.
Ще одна заслуга І.Г.Бальцер — створення колективу відділу обробки і каталогізації. Вона зуміла зібрати навколо себе високопрофесійних спеціалістів (Н.Бубнова, Л.Закарлюка, Н.Мєлєхова, Д.Ліберман, О.Самусенкова та ін.), організувати належним чином їх роботу. Розумний порядок, вимогливість і виконавська дисципліна при незмінній доброзичливості до кожного — ось характерні риси Ірини Григорівни — керівника. Шанували і поважали І.Бальцер у колективі ОУНБ і в бібліотеках. До цього часу згадують її зі словами щирої вдячності колеги в усіх куточках Запорізького краю.
Обласна бібліотека імені О.Горького була для подружжя Бальцерів другою сім’єю, домівкою, радістю і печаллю в критичні хвилини життя. І сьогодні І.Г.Бальцер частий гість нашої Бібліотеки. Жваво цікавиться сучасним станом справ, новими напрямками діяльності закладу, відвідує громадські заходи та з задоволенням ділиться своїм досвідом з молоддю.
І.Степаненко
Ветераны абонемента
Э.И_СоколоваВетераны отдела абонемента — Сукманова Тамара Сергеевна и Соколова Элеонора Иосифовна, — работают в библиотеке более 30 лет.
После 25-летнего пребывания в администрации ОУНБ Тамара Сергеевна пришла в отдел на должность библиотекаря. Читатели ценят ее за внимательность, профессионализм, коллеги — за готовность оказать помощь. Многие годы Т.С.Сукманова была наставником молодых специалистов. С удовольствием она принимает участие в библиотечных мероприятиях, овладела мастерством переплета и отремонтировала уже сотни книг, ее идеи и в оформлении отдела.
Уважением читателей, особенно старшего возраста, пользуется и Соколова Элеонора Иосифовна, особую чуткость она проявляет к читателям-инвалидам, занимаясь подбором литературы по их заявкам.
Наши ветераны имеют разные судьбы, но их общая черта — преданность своей профессии. Наверное, на преданности и любви держится пока библиотечное дело.
В.Шпилевая
Ветераны отдела искусств
Л.М.Хватикова_и_И.Н.БичеваяПрекрасные специалисты и просто хорошие люди работают в отделе искусств со дня его основания (январь 1978 года) — Тюленева Светлана Николаевна, Хватикова Лариса Михайловна, много лет трудится и Бичевая Ирина Николаевна. Каждая из них — кладезь премудрости, своеобразная энциклопедия искусства. За эти годы у моих коллег, а значит и у Библиотеки, появилось много друзей среди творческой интеллигенции города и области: музыкантов и актеров, преподавателей, музейных и клубных работников. Они ценят не только высокие профессиональные, но и душевные качества этих библиотекарей. Доброго здоровья и творческих успехов вам, наши дорогие ветераны!
Анна_Афанасьевна_ЧУЛАНОВАУ каждого в детстве была заветная мечта. Моей мечтой было стать актрисой. Для этого у меня были творческие предпосылки, о чем свидетельствовали и высокие результаты участия в областных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, и приглашение на учебу в Днепропетровское театральное училище. Но скудость послевоенных лет не позволила сбыться моей мечте.

С 15 лет пришлось начать свою трудовую жизнь, причем я никогда серьезно не думала связать свою жизнь с работой в библиотеке. В моем тогдашнем представлении библиотекарь — это маленькая, полненькая старушка в очках (теперь такой стала и я). Судьбе было угодно изменить мою мечту. В 1952 г. меня назначили заведующей профсоюзной библиотекой, где и зародилась любовь к книге и своей работе. В разные периоды мне пришлось работать комсоргом завода, заведующей технической библиотекой, заведующей методическим отделом ЗЦНТБ. За это время я заочно окончила режиссерское отделение Мелитопольского культпросветучилища и библиотечное отделение ХГИК.

По переводу в 1968 г. я была направлена в областную библиотеку имени А.М.Горького на должность заместителя директора по научной работе. Так я вошла в дружную, сплоченную семью библиотекарей-горьковцев. Мне многому пришлось учиться, т.к. в массовой библиотеке я еще не работала.

В это время, наряду с совершенствованием организации обслуживания читателей, велась активная работа по переводу книжного фонда на форматно-инвентарную расстановку, развертыванию новой структуры и штата Библиотеки. Очень ответственным периодом была подготовка к централизации библиотечного обслуживания населения.
Величайшее трудолюбие проявил коллектив Библиотеки в период подготовки и переезда в новое помещение: уборка мусора, мытье окон, перевозка, сборка и установка оборудования делалась библиотекарями. Благодаря четкому темпу переезда в новое помещение, обслуживание читателей не прекращалось ни на один день. Прибывшие книги разгружались в определенной последовательности и сразу же ставились на постоянное место хранения. Рабочий день длился 10-12 часов. Нам оказывали помощь коллеги из других библиотек, театров, ПТУ-14, областной школы милиции, просто читатели. Особенно помогли нам заводчане («Коммунар», «Запорожсталь», «Мотор Сич»), предоставившие транспорт. Уже через день после окончания переезда и установки оборудования, книжного фонда официально началось обслуживание в новом Дворце книги.
Прекрасен дом сей – нет сомнений,
В нем много света и тепла.
Здесь ждут читателей Есенин,
Шевченко, Горький и Золя.
Новые условия требовали использования новых форм обслуживания читателей. И в этом нам помогал богатейший книжный фонд, отраслевые читальные залы, отдел абонемента, система справочно-библиографического и информационного обслуживания, МБА, наконец, творческий труд опытных, любящих свое дело библиотекарей. У нас действовал народный университет культуры, интерклуб «Меридиан», литературная гостиная.
«Горьковка» стала моим вторым домом, а ее работники — моей семьей. Вот почему, уйдя на пенсию, я осталась в родном коллективе, продолжая трудиться в многолюдном (и по читателями, и по сотрудникам) отделе абонемента. Я всю жизнь любила работу с людьми и осталась верна этой привязанности.
И, несмотря на неоднократные предложения более престижной и высокооплачиваемой работы, я 36 лет остаюсь верной своей «Горьковской».
Т.Сукманова
Анна Афанасьевна ЧУЛАНОВА в интерьере НМО
Анна Афанасьевна Чуланова в начале 60-х годов перешла работать в научно-методический отдел ОУНБ из Михайловской районной библиотеки. Долгое время она работала методистом, а потом главным библиотекарем по координации. Для нашего отдела особую ценность представлял ее практический опыт,т.к. ни я, ни мои коллеги не работали в массовых библиотеках. На все происходящее она имела свой собственный взгляд, который часто отличался от общепринятого. Для нее в то время было характерно несколько скептическое отношение к действительности. То, что вызывало у других чрезмерные восторг или гнев, она воспринимала спокойно, иногда насмешливo
Приведу один пример. Еще в старом здании Библиотеки произошел такой случай: читатель вырвал иллюстрацию из очень дорогого альбома кого-то из мастеров итальянского Возрождения. Когда библиотекари это обнаружили, он схватил свой формуляр и убежал. Работники читального зала все-таки “вычислили” его и сообщили на производство, где работал провинившийся. Там, в качестве наказания, решили исключить его из комсомола. В результате, читатель пришел к директору Библиотеки и умолял простить его.
Анна Афанасьевна прореагировала на это следующим образом: “Подумаешь – исключат из комсомола. Комсомол давно изжил себя”. Это было в 60-е годы, а Анна Афанасьевна была секретарем парторганизации.
В действительности за ее скептицизмом скрывалось доброе и внимательное отношение к людям. Аня очень подружилась с Люсей Яковенко, которая пришла к нам работать из Васильевской районной библиотеки, и ее сестрой Ниной. Они жили недалеко друг от друга и часто встречались в свободное время.
С большой симпатией она относилась и к молодым работникам.
При А.А. в методический отдел пришло много молодежи, с которой она всегда была в хороших отношениях. Я помню, как она вспоминала о каком то номере художественной самодеятельности, где выступали Лида Буцанова и Наташа Христианчик: “Вышли они на сцену, обе немыслимо красивые и талантливые”.
До сих пор поддерживаются дружеские отношения методического отдела с А.А. Как правило, в летнее время она уезжает в Россию к своей сестре и возвращается поздно осенью, однако в свой день рождения она всегда ждет нас. В этот день мы встречаемся, обмениваемся новостями. Для А.А. этот день – мост, связывающий ее с Библиотекой, а для нас этот день – живительный источник представлений о будущем, которое не пугает.
С.Пономарева
Сюжет із трьох епізодів
Анатолій Іванович Бальцер, колишній директор Бібліотеки, був стриманий і урівноважений, зовні – ніби аж суворий. Тому багато хто із співробітників навіть побоювався його. І, як я згодом переконалася, надаремне! Бо, виявляється, він був дуже простий і доступний у спілкуванні, вельми наділений почуттям доброго, іноді дещо іронічного гумору.
Усі ці його риси особливо добре пізнавалися під час відряджень до бібліотек. Але про це – дещо згодом….
Спочатку, доки не розкрила для себе людську сутність директора, я теж добряче побоювалася його. І ось один із епізодів таких моїх побоювань. Я була ще молода, працювала методистом у науково-методичному відділі. І, зізнаюся, дуже полюбляла (й зараз полюбляю) сало. Тож жоден мій обід не обходився без цього харчу. І ось одного разу я не змогла дочекатися обідньої перерви – розіклала на столі сало, і, закривши від насолоди очі, почала натхненно жувати. Раптом – рвучко відкриваються двері і на порозі стоїть … директор. Матір Божа! Що ж його робити?! Не довго думаючи, я згребла усе, що було на столі, і з розпачем кинула до урни. Усі в кабінеті завмерли – що ж воно буде? А Анатолій Іванович усміхнувся, зазирнув до урни і з жалем сказав: “ Що ж Ви наробили? Отаке сало викинули! А я думав, Ви й мене пригостите…” . Відтоді я назавжди перестала побоюватися директора.
Але було й продовження цієї історії. Пам’ятаю, поїхали ми у відрядження до Василівського району. Оселили нас у гуртожитку якогось училища. І ось, по закінченню робочого дня, директор і каже: “А що, Валентино Іванівно, давайте сходимо на міський базар”. Я помовчую, а сама аж завмерла: “Що ж ТАКА ЛЮДИНА хоче купити на базарі?” Та довго роздумувати мені не довелося, бо Анатолій Іванович, купив шматок сала і сказав: “ Ну, що ж, пішли та компенсуємо отой Ваш невдалий “сальний” обід!” Виявляється він теж дуже любив сало та ще й із часником та цибулиною…

І ось останній епізод, де фігурує все оте ж сало. Була річниця дня народження директора (уже коли він вийшов на пенсію). Так випало, що ми сиділи за столом поруч. Анатолій Іванович узяв на виделку шматочок сала (ба, це була шинка!), і, простягнувши його мені, запитав “А пам’ятаєте?” Так, я пам’ятаю і завжди пам’ятатиму! Отаким і запам’ятався мені наш директор востаннє: усміхненим і доброзичливим. Невдовзі його нестало… Лише три епізоди! А як вони розкривають його людське єство!

Не буду говорити про А.І.Бальцера як про директора – про це всі добре знають.

Наостанку скажу, що мені пощастило бути редактором його нарису з історії нашої Бібліотеки. Доводиться дуже жалкувати, що А.І.Бальцер, який зробив так багато для Бібліотеки, так рано пішов із життя.

В.Жук
 Засновники:клуб директорів ЦБС Запорізької області, методичний відділ ЗОУНБ імені О.М. Горького.
 Редакційні рада: Л.Мажара, С.Пономарьова, М.Федосенко
Редактор: Л.Ізюмова Коректор: В.Жук
Артдизайн, верстка: О.Локтев
 Адреса:69095, Запоріжжя, пр.Леніна,142, ВПРБС
Телефони:/061/ 224-5348, 224-5358.
Е-mail:zp-library@radiocom.net.ua