Лекція повинна бути присвячена історії бібліотек регіону. У ній слід висвітлити такі питання:
— становлення культури, у т.ч. бібліотечної справи, в районі (місті);
— бібліотеки в 20-30 рр. ХХ століття;
— повоєнний період в історії бібліотек;
— роки централізації мережі бібліотек;
— бібліотеки після створення незалежної української держави.
Бажано зробити порівняльний аналіз, оцінюючи окремі періоди історії бібліотек, а також використати наявні архівні матеріали, спогади ветеранів бібліотечної справи.
Дані про розвиток бібліотек регіону слід поєднувати з певними історичними подіями, з матеріалами про розвиток бібліотечної справи в країні.