ПРИМІРНА ПРОГРАМА 
Методичні поради
Бібліографічний список
Сучасне село переживає не самі кращі свої часи. Соціально-економічні зміни сьогодення,
на жаль, викликають зубожіння сільського трудівника, безробіття населення, руйнування
традиційних устоїв українського життя. Допомогти бібліотеці знайти своє місце в житті се- ла, бути потрібною для сільських жителів сприятиме проведення районного семінару-прак- тикуму „Соціально-економічні відносини на селі”, програма якого пропонується. Семінар бажано провести на базі сільської бібліотеки. До проведення його потрібно залу-
чити голову місцевої Ради депутатів трудящих, а в самій бібліотеці організувати книжково
-ілюстраційну виставку під назвою „Моє село, а в ньому — люди”. При підготовці семінару (зокрема, консультацій, питань для обговорення на засіданні за „круглим столом”) радимо скориста- тися матеріалами, які були розроблені ЗОУНБ імені О.М.Горького й надіслані
раніше, а саме: „Село і сільські бібліотеки в нових соціально-економічних умовах”, „Популяризація нового Земельного кодексу України” (на допомогу підготовці районного семінару -практикуму) та ін. До матеріалу додається ксерокопія публікації із досвіду роботи сільського біб- ліотекаря „Я – сельский библиотекарь”.

 

ПРИМІРНА ПРОГРАМА РАЙОННОГО СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ „СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА СЕЛІ”

1. Лекція: Село сьогодні: соціально-економічні зміни та перспективи розвитку
Голова місцевої Ради
2. Консультації:
2.1. Село і сільська бібліотека в нових соціально-економічних умовах
                                                                                 Методист ЦБС
2.2. Створення та діяльність інформаційно-правового центру в сільській бібліотеці
                                                                                 Бібліограф ЦБС
3. Ознайомлення з роботою базової сільської бібліотеки. Бесіда біля книжково-ілюстраційної виставки „Моє село, а в ньому – люди”.
                                                                                 Завідуюча базовою сільською бібліотекою
4. Бібліографічний огляд „Соціально-економічні відносини на селі” (за матеріалами газети „Земля і власність”)
                                                                                 Працівник відділу обслуговування ЦБ
5. Проведення засідання за „круглим столом” „Роль сільських бібліотек у життєдіяльності регіону”.
6. Домашні завдання:
1. Підготувати книжково-ілюстраційну виставку „Моє село, а в ньому – люди” (або за іншою назвою).
2. Організувати в бібліотеках інформаційно-правовий центр, в якому представити інформацію з найбільш актуальних
питань сьогодення: земельної та пенсійної реформ, розвитку малого бізнесу.

 

Методичні поради до розкриття програми семінару

До лекції Лекція (або виступ) голови сільської (селищної) Ради повинна розкрити картину сьогодення села, ті зміни, що відбувалися в житті сільської громади за останні роки та перспективи розвитку на майбутнє. Подібний виступ не може обійтися без статистичних даних, порівнянь. Особливу увагу варто зосередити на позитивних змінах у житті села, якщо вони є. Кілька слів слід сказати про реформування АПК і про те, як це позначилося на господарчій діяльності населеного пункту. Окремим пунктом виступу має бути висвітлення місця і ролі бібліотеки в житті сільської громади.

 

До консультацій та інших виступів

Готуючись до консультацій, варто скористатися методичними матеріалами, що раніше були надіслані ЗОУНБ імені О.М.Горького, а також літературою, поданою в бібліографічному списку. На особливу увагу заслуговують публікації газети „Земля і власність”, яка є в кожній районній бібліотеці. На її сторінках, зокрема, чимало публікацій, що висвітлюють питання земельної реформи, реформування АПК, впровадження в життя Земельного кодексу. Не обходить газета й проблеми соціально-економічного розвитку села. Тут друкуються розповіді про кращих сільських трудівників, про тих, хто й сьогодні зміг знайти справу по собі, а отже, й себе у цьому досить нелегкому житті. Чимало місця на своїх шпальтах газета відводить висвітленню проблеми ходу пенсійної реформи, друкуються листи читачів і відповіді на них. Саме виходячи із наявності газети „Земля і власність” у кожній районній бібліотеці та актуальності її публікацій, окремим питанням семінару буде бібліографічний огляд, складений за її матеріалами. Підготувати виступ завідуючої базової бібліотеки допоможе стаття „Я – сельский библиотекарь”, про яку мова йшла вище і ксерокопія якої додається до нашого матеріалу.

 

До організації книжково-ілюстраційної виставки „Моє село, а в ньому – люди”

Виставка (її обсяг, структура та оформлення) має залежати від наявності книжково-ілюстраційного матеріалу до неї. Бажано, щоб вона мала два-три розділи. Перший має розповідати про історію села, другий – про його людей. Яскравим доповненням до друкованої продукції (книжок, статей із періодичних видань) може стати альбом фотографій, літопис населеного пункту та інші краєзнавчі матеріали. Третій розділ виставки, за бажанням, можна присвятити перспективам розвитку села, планам на майбутнє. Якщо є можливість, радимо провести конкурс серед старшокласників на кращий твір за темами: „Моє село: яким я його бачу через 10-15 років”, „Моя маленька батьківщина”, „Наші земляки – наша гордість”, „Із сьогодення – в майбутнє”, і твори переможців презентувати на виставці.

 

До підготовки та проведення обговорення за „круглим столом” – „Роль сільської бібліотеки в сучасному житті села”

Перш за все, бажано, щоб учасники семінару мали змогу заздалегідь ознайомитися з питанням, яке виноситься на обговорення, а отже й ґрунтовно підготуватися до нього. Орієнтовний перелік питань, які можуть стати проблемою дискусії: 1. Сьогодні працівники сільських бібліотек виконують функції юристів, економістів, психологів, соціологів. Саме вони просувають у маси найновішу та найрізноманітнішу інформацію і зовсім не випадково, що до них сільчани йдуть за будь-якою довідкою, консультацією, порадою. Існує думка, що саме сільські бібліотеки мають стати надійним посередником між органами місцевого самоврядування та народом. Чи згодні ви з такою думкою? Що може стати на заваді виконанню цієї посередницької функції бібліотеки?

2. Земельна реформа в Україні охоплює великий пласт питань: реформування відносин власності, земельних відносин, ліквідацію державної монополії власності на землю та інші засоби виробництва, відродження власника і хазяїна в сільській місцевості. Виходячи зі змісту попереднього питання, що бібліотека є посередником, яким чином сільська бібліотека може сприяти проведенню земельної реформи та зміні земельних відносин?

3. Розвиток підприємницьких відносин найбільш властивий для великих міст України та невеликих районних центрів. У селі людині значно важче відкрити свою справу. Якою має бути сільська бібліотека, щоб стати діловим партнером для малого бізнесу?: а) бібліотека як центр підприємництва; б) бібліотека як центр правової інформації; в) бібліотека як центр інформаційної підтримки місцевого самоврядування.

4. Бібліотека як соціальний інститут нині опинилася в ситуації пошуку нових форм комунікаційних зв’язків. Чи згодні ви з тим, що традиційні підходи до поняття сільської бібліотеки також зазнають змін?

 

Бібліографічний список

Ваховская Е. Деловой партнер для малого бизнеса // Библиополе.-2003.-№3.-С.43-47.
Гринь Г. Від сільських проблем держава умила руки // Земля і власність.-2003.-№42.-С.3.
Дмитрова Е. Оптимизм и верность профессии отличают сельских библиотекарей // Библиополе.-2003.-№4.-С.55-57.
Єлефтеріаді Т. Про розвиток орендних відносин на селі та стан справ з виплатою орендної плати // Земля і власність.-2004.-№6.-С.3.
Жирнова С. Надежный посредник между властью и народом // Библиополе.-2003.-№3.-С.9-10.
Жмуцький В. Щодо права на земельну частку (пай) // Земля і власність.-2004.-№10.-С.3.
Калашникова К. Справи пенсійні: [Добірка матеріалів – відповідей на запитання читачів] // Земля і власність.-2004.-№7.-С.7.
Коваль Т. Український читач на тлі суспільних перетворень // Вісн.Кн.палати.-2003.-№2.-С.28-34.
Крицький В. На виконання програми земельної реформи // Земля і власність.- 2004.-№11.-С.7.
Лапін А. Поле господаря звеличує // Земля і власність.-2004.-№7.-С.5.
Ніна Карпачова вимагає від уряду справедливості у пенсійному забезпеченні громадян України // Земля і власність.-2004.-№7.-С.1.
Правовая помощь сельчанам // Библ.газ.-2003.-№23-24.-С.3.
Про передачу у власність членам фермерських господарств земельних ділянок (їх приватизацію) // Земля і власність.-2004.-№2.-С.9.
Пугачов М., Кобець М. Земельна реформа в Україні // Земля і власність.-2004.-№11.-С.12-13.
Райкова Г.А. Сельские библиотеки: состояние и перспективы // Библ.дело-ХХІ век: Науч.-практ.сб.-М., 2003.-С.223-243.
Романенко В. Сільські клуби здають в оренду // Земля і власність.-2004.-№10.-С.13.