Програма семінару

Лекція: «Земельний кодекс — Земельна Конституція України»
Консультація: «Місце і роль бібліотеки в популяризації нового Земельного кодексу України»
Ознайомлення з книжковою виставкою «Земля — наша надія і доля»
Практичне заняття за темою «Відповідаємо на запитання читачів» (за участю спеціалістів-аграріїв і юристів)
Презентація газети «Земля і власність»
Домашні завдання
Бібліографічний список на допомогу підготовці семінару-практикуму

Земельний кодекс

Земельний кодекс був ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року, набув чинності з 1 січня 2002р. Саме він викликав стільки суперечок, непорозумінь і навіть сутичок. Саме він і досі вимагає конкретного, детального вивчення та тлумачення.
Тепер чи не найголовніше завдання аграрної державної політики — переконати весь сільський люд і кожного селянина зокрема, що Земельний кодекс — це правова основа всього селянського життя — буття і господарювання на власній землі. Над розробкою просвітницької діяльності у цьому напрямку сьогодні ведеться робота в уряді України. Зокрема, розробляються спеціальні програми для передачі на українських телеканалах. У центральних та регіональних газетах вестимуться постійні рубрики з роз яснення прав та обов язків власника землі, готується до видання спеціальна література.
Міністерство аграрної політики розробило план просвіти на селі, до якого були залучені кращі фахівці сільського господарства. Саме на цю категорію аграріїв покладається відповідальна місія — донести до селянства реформаторську суть нового Земельного кодексу України. Понад 200 фахівців періодично збираються в Міністерстві агрополітики, де будуть обговорені питання щодо Земельного кодексу. Потім кожен із них має виступити в 106 селах перед аудиторією не менше ніж 200 селян.
Не повинні стояти осторонь і бібліотечні працівники. За допомогою властивих бібліотекам форм роботи та з залученням вище за значених фахівців — аграріїв доцільно розгорнути роботу по широкому тлумаченню головних положень Земельного кодексу серед населення регіону. З цією метою радимо провести семінар-практикум (програма його — у Додатку №1), проведення якого може бути одним із заходів Дня аграрної освіти.
Під час підготовки до семінару в бібліотеці — базі проведення навчання необхідно організувати виставку книжкових та періодичних видань під назвою «Земля — наша надія і доля» з примірними розділами, які подані в Додатку №2.
Ще одним із підготовчих етапів має стати влаштування спеціальної скриньки для збору попередніх запитань для фахівців — аграріїв з боку читачів бібліотеки та місцевого населення. Саме ці запитання допоможуть у проведенні практичних занять «Відповідаємо на запитання читачів», безпосередню участь в яких, бажано, щоб прийняли фахівці: як юристи, так і аграрії. Початковий блок питань до практичних занять ви знайдете в Додатку №3.
Варто зазначити, що при підготовці та проведенні семінару-практикуму слід пам ятати, що поруч з доведенням до населення основних положень Земельного кодексу, другим важливим напрямком роботи має стати ознайомлення з просвітницькою діяльністю Проекту підтримки приватизації землі в Україні, якій фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Передбачається поширення інформації щодо процедур видачі державних актів на землі сільськогосподарського призначення, а також висвітлення та пропаганди того, наскільки важливо отримати державні акти як засіб закріплення права власності на землю.
У підготовці семінару — практикуму допоможе бібліографічний список (Додаток №4), що містить публікації, присвячені різним аспектам земельних відносин. Деякі концептуальні засади нового Земельного кодексу роз яснюють періодичні видання: газети «Сільський час», вісник «Фермер України», «Зеркало недели», «Земля і власність», журнал «Пропозиція» та інші. Зокрема, на сторінках журналу «Пропозиція» ви знайдете публікації голови парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Катерини Ващук.
Прийняття нового Земельного кодексу України, питання реформування сільського господарства і розвитку різних його галузей, питання землі та власності намагається висвітлювати в кожному номері колектив нового запорізького видання — громадсько-політичної газети «Земля і власність», надаючи слово спеціалістам і керівникам різного профілю.
Пропонуємо одне з питань роботи семінару-практикуму присвятити презентації цієї газети.
Окрім того, радимо і надалі слідкувати за публікаціями в періодичних виданнях та відстежувати ті, що стосуються нового Земельного кодексу України, а також доцільно використати пропагандистські передвиборчі видання різних блоків та партій.

«Земля — наша надія і доля»

Концептуальні засади нового Земельного кодексу.
Земельний кодекс очима юриста.
Запитуйте — відповідаємо.

Практичне заняття

1. Які заходи передбачено Земельним кодексом з метою запобігання формуванню нецивілізованого ринку землі?
2. Які зміни в законодавстві України спричинили прийняття Земельного кодексу?
3. Як ви вважаєте, чи достатньо чітко у Земельному кодексі виписано повноваження органів виконавчої влади щодо земельних відносин?
4. Чи враховані в Земельному кодексі права та інтереси такої категорії селян, як учителі, лікарі, бібліотекарі, інші працівники соціальної сфери?
5. Виділення землі — справа дуже серйозна, і нею повинні займатися добре підготовлені досвідчені спеціалісти, а їх на місцях не вистачає. Як буде вирішуватися ця проблема?
6. Сьогодні багато громадян та юридичних осіб мають земельні ділянки в постійному користуванні або на правах оренди. Чи можуть вони закріпити за собою право власності на цю землю?
7. Чи існують кількісні обмеження в отриманні землі у власність?
8. Чи можуть господарські товариства вже тепер вносити право власності на землю в статутні фонди?
9. Коли можна буде продавати земельні ділянки?
10. Яким документом повинно бути підтверджено право власності на землю?
11. Чому сьогодні так актуальне питання про оформлення земельних актів на землю? Це викликано прийняттям нового Земельного кодексу?
12. Що таке серветути?
13. Що таке земельний пай?

Домашні завдання

1. Спільно з місцевими спеціалістами-аграріями організувати популяризацію нового Земельного кодексу України (після проведення семінару)
2. Організувати відображення інформації про Земельний кодекс та заходи по його реалізації в матеріалах Центрів правової інформації.
3. Влаштувати скриньку для читацьких запитань з проблем Земельного кодексу України.

Бібліографічний список

 • Земельний кодекс України: Підпис. Президентом України 25 жовт. 2001 р. //Уряд. кур єр.-2001.-15 листоп. (№ 211-212).
 • Башинский А. Земельные паи: пути использования и порядок аренды // Все о бух. учете.-2001.-№114.-С.25-28.
 • Ващук К. «Земельний кодекс — правова база господарів землі // Сільськ. час.- 2002.-№11.-С.16.
 • Ващук К. «Земля належатиме тим, хто на ній працює» // Сільськ. час.-2002.-№16.-С.1.
 • Ващук К. Почато створення правової бази реформ на селі // Юрид. вісн. України.-2001.-№50.-С.7.
 • Волченко А. Земля того стоит: [О принятии нового Зем. кодекса Украины]// Бизнес.-2001.-29 окт.-С.11, 13.
 • Гутник А. Як діє земельна конституція // Сільск. час.- 2002.-№11.-С.2, 15.
 • Земельные отношения в Украине: [Материалы по новому Зем. кодексу]// Все о бух. учете.-2002.-№23.- С.1-48.
 • Жаренко В. Просвітницьку роботу виконуємо спільно // Фермер України.-2002.-№3.- С.13.
 • Кобилянский В. Земля моя?: Зем. кодекс принят. Проблемы пока остаются…// Зеркало недели.-2001.-27 окт.
 • Кобилянский В. Право собственности на землю в Украине // Все о бух. учете.-2001.-№23.-С.44-48.
 • Козаченко Л. З прийняттям Земельного кодексу Україна набуває нового статусу // Землевпоряд. вісн.-2001.-№4.-С.6-7.
 • Козаченко Л. Подія великого економічного, політичного й соціального значення:[Прийняття Зем. кодексу]// Уряд. кур єр.-2001.-27 жовт. (№197).
 • Концептуальні засади Земельного кодексу України // Пропозиція.-2001.-№12.-С.79.
 • Кришень М. Допомогти селянинові стати власником землі // Фермер України.-2002.-№14.-С.7.
 • Михайлов Ю. Новий Земельний кодекс прийнято — очікуємо на революцію?! //Пропозиція.-2001.-№12.-С.111-112.
 • Новаковский Л.Я. Закон о земле: Какой он?: [Рассказывает один из его создателей]// Киев. новости.-2001.-1 дек.(№4).
 • Поліводський О. Новий Земельний кодекс очима юриста // Пропозиція.-2002.-№1.-С.13-14.
 • Ткаченко Н., Гопций Р. «Земельные радости» бухгалтерской жизни: учет земли и расходов на её улучшение // Все о бух. учете.-2001.-№94.-С.20-25.
 • Чопенко В. Триединая собственность на землю: [О Зем. кодексе Украины]// Зеркало недели.-2001.-3 ноябр.