Зміст


 

Новий етап розвитку бібліотек

Олена Літвак, провідний методист науково-методичного відділу Запорізької ОУНБ імені О.М. Горького

 

Соціальне партнерство – перспективний шлях заради подальшого розвитку системи соціального обслуговування, який дозволяє оперативно та якісно задовольняти інформаційні та культурні потреби громади.

У бібліотечній сфері соціально-партнерські відносини розвиваються як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні. В першому випадку вони представляють процес формування соціально-трудових відносин у колективах та допомагають вирішувати такі важливі для бібліотек питання як:

— поліпшення умов організації праці;

— оплата праці, в т.ч. встановлення надбавок та інших пільг;

— соціальна допомога та захист працівників;

— організація системи підготовки та перепідготовки кадрів.

В іншому випадку – це взаємодія бібліотек з усіма суб’єктами суспільства: користувачами, органами влади, громадськими організаціями, бізнес-структурами, видавництвами, іншими бібліотеками, а також з вітчизняними та закордонними благодійними фондами. До того ж бібліотекам не завжди вистачає власних сил у вирішенні таких важливих соціальних проблем, як, наприклад, удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі комп’ютерізації, покращення комплектування та збереження фондів. Для цього необхідні спільні зусилля, тобто соціальне партнерство.

В залежності від цілей та напрямків соціальне партнерство класифікують за такими видами:

 • взаємодія з органами влади;

 • партнерство у сфері освіти (управління, відділи освіти, дошкільні, загальноосвітні установи, ВНЗи);

 • партнерство із закладами культури (будинки культури, музичні школи, музеї, театри);

 • партнерство з інформаційними організаціями (книжкові видавництва, книготоргові організації, дизайнерські рекламні фірми, дистриб’ютори книжкової продукції, ЗМІ);

 • партнерство з громадськими організаціями (політичні партії, творчі спілки, об’єднання, молодіжні, екологічні організації);

 • економічне партнерство (підприємства, бізнес-структури, приватні підприємці, торгівельні організації, структури агропромислового комплексу);

 • професійне партнерство (між бібліотеками – публічними, спеціальними).

Правове поле партнерських відносин бібліотеки регулюється нормами як загального так і галузевого законодавства. Правовою основою соціального партнерства є Цивільний кодекс України який:

— регулює договірні відносини;

 • визначає правове положення усіх учасників цивільного обороту;

 • підстави для виникнення та порядок надання права власності;

Цивільний кодекс України – універсальний акт, норми якого поширюються як на громадян (в умовах бібліотеки – на окремих користувачів), так і на усіх інших фізичних та юридичних осіб, що здійснюють партнерство в різних напрямках діяльності.

Стосовно розвитку партнерських відносин у бібліотечному середовищі найбільш актуальним є положення законодавства про укладання договору:

 • купівлі-продажу, дарування;

 • оренди, суборенди;

 • підряду, поставки товарів для державних потреб, виконання науково-дослідницьких, технологічних робіт;

 • позики;

 • страхування, обов’язкового державного страхування.

Відповідні акти складають правовий фундамент, на підставі якого відбувається становлення якісно нових партнерських відносин між бібліотеками, що взаємодіють між собою, з органами державної влади, місцевого самоврядування, різними організаціями, профспілками та роботодавцями. Крім цього, договірні відносини є обумовлюючим чинником у розробках локальних нормативних актів, наприклад, статуту бібліотеки, правил користування, посадових інструкції.

Сьогодні нові можливості для бібліотек та їх користувачів надає міжнародне співробітництво в бібліотечній галузі. У статті Г. Гречко “Библиотечное сотрудничество без границ” (Бібліотечний форум України. — 2010. — № 1.) йдеться про досвід роботи бібліотек міста Миколаєва з реалізації міжнародних проектів та програм.

На протязі останніх років Центральна бібліотека для дітей м. Миколаєва плідно співпрацює з Посольством Швеції, Фінляндії, Венгрії та Гете-інститутом, Міжнародним фондом “Відродження”, Російською шкільною бібліотечною асоціацією.

Перший соціальний проект “Ти не самотній у світі” (бібліотеки на допомогу дітям-інвалідам) отримав грантову підтримку МФ “Відродження”. Реалізація проекту сприяла створенню на базі ЦДБ ім. Ш. Кобера та В. Хоменко інформаційного центру “Соняшник”, де до послуг користувачів з обмеженими функціями — комп’ютери, компакт-диски, комп’ютерні ігри, програми для розвитку та навчання, вільний доступ до мережі Інтернет, спеціальна сторінку бібліотечного веб-сайту, книжковий аудіо — та відеокейс.

Професійні зв’язки з Гете-інститутом започаткували взаємовигідне та довготривале співробітництво: участь миколаївських бібліотекарів у роботі міжнародних семінарів, представників Гете-інституту у науково-практичних конференціях бібліотеки. Учбові поїздки до бібліотек Баварії, публікація статей про досвід роботи ЦДБ у німецькому журналі «Buch und Bibliotek» (“Книги та бібліотека”) – також результат плідної спільної праці.

Співробітництво бібліотеки з Посольством Швеції наповнилось новим змістом під час проведення українсько-шведського семінару “Астрід Ліндгрен – минуле та сучасність”, присвячене ювілею письменниці. Семінар став подією для бібліотечної, педагогічної та культурної громадськості міста. Головною родзинкою було відкриття пересувної літературної виставки “Астрід Ліндгрен мандрує світом”, ідея якої — розповідь про творчість письменниці, знайомство з її книгами. Слід зазначити, що виставка вже побувала у 85 країнах світу, Україна стала 86-ою. Серед міст, які приймали виставку – Київ та Миколаїв. Виставка експонувалась у ЦДБ протягом тижня і була незвичним видовищем, оскільки представляла собою великий намет, у якому представлені фото з сімейного альбому письменниці, фрагменти її творів, фотопарад героїв книжок.

Завдяки грантовій підтримці Центру інформаційних ресурсів Посольства США у бібліотечному закладі відкрився інформаційний центр “Вікно в Америку для майбутніх лідерів”, працює тінейджер-клуб «Hello, America!». Бібліотека поповнила фонд англомовною літературою, отримала комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання.

Міжнародне співробітництво надало можливість здійснювати професійні поїздки у Росію, Беларусь, Германію, Швецію, Францію, Ізраїль. А корисний іноземний досвід стимулює інноваційну діяльність бібліотеки. Таке співробітництво дозволяє вирішувати бібліотечні проблеми, реалізовувати спільні проекти та програми, формувати спільний інформаційний простір. Крім цього, це дозволяє створювати нову модель бібліотеки, робити її конкурентоздатною на ринку інформаційних послуг, зберігати не тільки традиційний контингент читачів, але й збільшити його, розширити коло друзів та соціальних партнерів.

Значну увагу темі соціального партнерства приділяють і бібліотеки Росії. У статті Ю. Гуменової “Эффективность партнерского взаимодействия» (Библиотека. – 2009. — № 12) представлено досвід партнерської взаємодії у різних галузях та сферах Державної універсальної наукової бібліотеки міста Бєлгород.

Найбільш активно за останнє десятиріччя розвивається партнерство бібліотеки з різними закладами культури. Це — регіональні відділення Союзів художників, письменників, композиторів, журналістів Росії, Бєлгородський державний академічний драматичний театр ім. Щепкіна, літературний та краєзнавчий музеї. Тенденцією останніх років стало формування партнерських відносин із творчими об’єднаннями народних майстрів — проведення виставок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, уроків майстерності, вернісажів. Серед партнерів бібліотеки у розвитку та збереженні духовної культури виступають Бєлгородська та Старооскольська єпархія, Бєлгородська православна духовна семінарія, Преображенський кафедральний собор, Православна гімназія та інші. Щорічно спільно з православними храмами бібліотечний заклад проводить Дні слов’янської писемності та культури.

Книгозбірня дбає про розширення партнерських відносин і у сфері освіти. Зокрема, з усіма учбовими закладами міста укладено договори на інформаційно-бібліографічне обслуговування, про спільну творчу діяльність та інші. Наприклад, Бєлгородський філіал гуманітарної академії на базі бібліотечного закладу створив центр для самостійних занять студентів із застосуванням сучасних форм отримання інформації, використанням електронних підручників, аудіо- та відеопродукції, комп’ютерних та освітніх програм. Ресурсний потенціал залу доступний усім користувачам бібліотеки.

Особливою популярністю серед відвідувачів бібліотеки користується театральна студія, яка має власний молодіжний актив. Під керівництвом давнього друга бібліотеки, актора Бєлгородського державного академічного драматичного театру, готуються і успішно проходять театральні вистави.

Серед пріоритетних груп користувачів і люди похилого віку. Саме для них організовано клуб садоводів та городників – “Азы плодородия”. Партнер бібліотеки — Бєлгородська державна сільськогосподарська академія. До участі у роботі клубу запрошуються викладачі та фахівці, які проводять лекції, консультації учасників об’єднання.

Досвіду соціального партнерства бібліотеки та Церкви присвячена стаття Н.Шишкової “Дорога к Храму. Социальное партнерство библиотеки и Церкви” (Библиотечное дело.-2010.- № 12.). У бібліотеці ім. Н.Н.Асєева м. Курська все починалося із співробітництва з Курською Епархією, яка придбала книжки для центру духовної літератури, що був створений у 2003 році. Згодом у рамках Року молоді відбувся круглий стіл «Взаємодія бібліотеки у формуванні ціннісних орієнтирів молоді”, за його підсумками визначено основні напрями співпраці зацікавлених сторін. Заслуговують на увагу, вважає Н. Шишкова, такі заходи, як День православної книги “Возвращение к истокам” (у програмі — виставка православної літератури “Спочатку було Слово…”, огляд старовинних та сучасних православних видань з фонду рідкісних книг), презентація електронного видання “Православні свята у російській поезії”, Пасхальний фестиваль “Золоті куполи” (у дні фестивалю в бібліотеці проходять благодійні вечори для учнів соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх, а також шкіл-інтернатів міста Курська, підлітки мають можливість спілкуватися і з викладачами Курської духовної семінарії).


Акція “Бібліотекам суспільну підтримку” через призму соціального партнерства

Єлисеєва В.Ю., директор Приазовської ЦБС

Соціальне партнерство історично грунтується на традиційній взаємодії бібліотек з іншими установами й закладами для проведення спільних заходів. Сьогодні традиції соціального партнерства отримали подальший розвиток.

Основними принципами соціального партнерства є:

 • принцип активності (не очікувати звернення);

 • принцип взаємної зацікавленості (партнерський розвиток);

 • рівноправності партнерства (узгодження в інтересах сторін);

 • принцип взаємної відповідальності;

 • принцип системності і плановості.

Коло партнерів сучасної бібліотеки досить широке і поповнюється щороку. Це органи місцевого самоврядування, державні служби, громадські організації, освітні установи, заклади культури, недержавні комерційні структури, засоби інформації, благодійні фонди. Бібліотека є вигідним партнером для інших організацій, громадським центром культурного життя, спілкування, дозвілля.

У діяльності бібліотек Приазовського району присутні різні види соціального партнерства, закріплені відповідними угодами про творчу співпрацю. В Нововасилівській селищній бібліотеці створено інформаційно-ділове бюро – “Місцеве самоврядування: Законодавство, інформація, консультація”, де постійно оновлюється інформація про соціальне, пенсійне законодавство, надаються консультації.

Бібліотека є центром російської культури. Більшість населення селища – росіяни, переселенці з Тамбовської губернії – молокани-старовери. На базі бібліотеки створено російське товариство, яке підтримує зв’язки з Батьківщиною.

Партнерство бібліотек і органів місцевого самоврядування знаходить відображення в діяльності громадських приймалень у бібліотеках. Такі приймальні ефективно працюють у Дмитріївській, Володимирівській Примпосадській сільських бібліотеках. Співпраця з депутатами та участь у виборчій компанії принесли позитивний результат в бібліотечні установи ЦБС. Було підписано періодичних видань на 8 тис. грн. За час дії акції “Бібліотекам – суспільну підтримку” в бібліотеки району вдалося залучити майже 54 тис. грн. Читальний зал бібліотеки прикрашають фотокартки людей, які допомагають бібліотеці, оформлена виставка – “Наші спонсори”.

Про соціальну значимість ЦБС свідчить те, що інформація про соціальні події розміщується на сайтах місцевих органів влади у рубриці “Бібліотеки ЦБС на порталі”.

Реальними партнерами бібліотек є відділи та служби місцевих виконкомів – внутрішньої політики, у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді, соціального захисту населення, центру зайнятості, охорони здоров’я тощо. Надаючи регулярну інформаційну допомогу цим структурам, бібліотеки залучають їхніх представників до проведення різноманітних заходів, спрямованих на правове виховання населення, профілактику правопорушень, популяризацію здорового способу життя, профорієнтацію молоді.

Сільські бібліотечні установи створюють усі умови для зустрічей юристів з читачами в громадських правових приймальнях ЦБС. У бібліотеках оформлені книжкові виставки “Юрист інформує”, де розміщуються консультації фахівців, щодо конкретних питань. Для усіх бажаючих представник пенсійного фонду надає консультації стосовно змін у пенсійній реформі.

Корисними стали засідання за круглим столом за участю представників органів влади, міліції, медичних закладів, духовенства.

“Бібліотека – територія милосердя” – під таким девізом працюють заклади району. Обслуговування пенсіонерів, ветеранів війни та праці, людей з обмеженими фізичними можливостями здійснюються за допомогою органів соціального забезпечення населення, центрами медико-соціальної реабілітації, місцевими організаціями інвалідів. За підтримки органів влади створено клуб інвалідів “Повір у себе”. Традиційно у бібліотеці організовуються експозиції виробів майстрів з обмеженими фізичними можливостями.

Надійними партнерами бібліотек у профорієнтаційній роботі є міські й районні служби зайнятості. Вони беруть активну участь у районних семінарах, надають бібліотекам різноманітні інформаційні матеріали, які допомагають обрати професію. Бібліотеки ЦБС співпрацюють також з аграрним ліцеєм, Центром підготовки абітурієнтів.

Соціальне партнерство бібліотек з центрами здоров’я, медичними закладами допомагає у популяризації здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, захворювання на СНІД. Бібліотеки ЦБС є постійними учасниками інформаційно-пропагадистських акцій “Нарко-STOP!”, круглих столів за участю лікарів, психологів.

Традиційно бібліотеки плідно працюють з етнічними об’єднаннями: албанцями, болгарами, росіянами. Найбільш активна взаємодія з албанським суспільством “Руже а верда”. Представники товариства не тільки беруть участь у різноманітних бібліотечних заходах, а й допомагають у комплектуванні фондів на рідній мові.

Найперші помічники бібліотек у роботі з патріотичного виховання читачів – ветеранські організації, рада Ветеранів, воїни-інтернаціоналісти і чорнобильці. Традиційно у бібліотеках району за їх участі проходять заходи до Днів Перемоги, виводу Радянських військ з Афганістану, пам’яті про Чорнобильську трагедію. Плідна праця з патріотичного виховання молодого покоління ведеться в клубі “Современник”. Ця співпраця має неабиякий результат. Союз Афганців подарував для всіх сільських бібліотек збірник “Эхо Афганских гор».

Партнерами бібліотек завжди були і залишаються освітні заклади. Інформаційна підтримка навчального процесу – головне завдання бібліотек. Інформування викладачів шкіл, вихователів про нову методичну літературу, залучення школярів та студентів до бібліотечних установ – основні напрями співробітництва. Традиційно проводяться бібліотечні заходи разом з шкільними бібліотекарями, зокрема, конкурс “Найкращий читач України”.

Відродженню духовності сприяє соціальне партнерство бібліотеки і православної церкви. Священнослужителі є користувачами бібліотеки, а також учасниками бібліотечних заходів. В свою чергу в “Воскресных школах” бібліотекарі знайомлять дітей з класикою дитячої світової літератури. Ця співпраця підтримується не тільки духовно. Щорічно настоятелі безкоштовно оформляють для бібліотек підписку на журнал “Янголятко”. До 1020-річчя Хрещення Русі, за підтримки православних храмів Приазовського району, було видано ілюстровану книгу “Приазов’є православне”. Розроблено туристичний маршрут по сільським церквам, до якого входить і храм Святої Трійці, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Презентацію цього проекту було проведено у Свято-Покровському храмі (смт Приазовське) напередодні Великодня. На цей захід було запрошено не тільки представників органів влади, спонсорів, а й кореспондентів місцевої преси, адже саме партнерство зі ЗМІ допомагає змінити суспільне уявлення про бібліотечну діяльність, створити новий образ бібліотеки. Через газети бібліотеки мають змогу робити оголошення, висловлювати подяку спонсорам, вітати ювілярів. Бібліотечні працівники запрошують кореспондентів на такі цікаві заходи, як “Найкращий читач бібліотеки”, присвячені знаменним і пам’ятним датам (наприклад, 60-річчю бібліотечної установи), презентації книжок.

Отже, соціальне партнерство, як новий вид взаємодії, націлений на реалізацію інтересів усіх учасників процесу і відкриває широкі можливості для бібліотек.


Досвід спільної роботи бібліотек із закладами соціальної сфери

Єфименко І.С., провідний бібілотекар Мелітопольської міської ЦБС

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства зростає соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліотека є тією установою, яка може консолідувати громадськість щодо вирішення соціально значущих проблем і бере участь у становленні громадянського суспільства в країні.

Однією з прогресивних форм взаємодії бібліотек з різними структурами та користувачами є соціальне партнерство, яке дозволяє учасникам як позиціонувати свої інтереси серед місцевої громади, так і ураховувати інтереси її членів.

Соціальне партнерство історично грунтується на традиційній взаємодії бібліотек з іншими установами й закладами для проведення спільних заходів.

Протягом останніх років Мелітопольська міська ЦБС налагоджує зв’язки з різними установами та закладами задля задоволення потреб громади, і першим вдалим кроком була участь центральної міської бібліотеки ім. М.Ю. Лермонтова у проекті “Інтернет для читачів публічних бібліотек” (LEAP).

У березні 2006 року в центральній міській бібліотеці завдяки фінансовій підтримці Посольства США в Україні був відкритий перший безоплатний Інтернет-центр. В день міста, 24 вересня цього ж року, в центральній дитячій бібліотеці ім. А. Гайдара при сприянні Посольства Канади в Україні та підтримці місцевої влади відкрився ще один Інтернет-центр для дітей. Ці проекти дали змогу публічним бібліотекам м. Мелітополя більш повно задовольняти інформаційні потреби користувачів, покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування, забезпечити громадянам рівний доступ до інформаційних ресурсів.

Завдяки участі у проектах надійним партнером Мелітопольської міської ЦБС стала молодіжна громадська організація “Євроклуб-Мелітополь”.

2010 рік також став роком досягнень для публічних бібліотек міста. Мелітопольська централізована бібліотечна система отримала грант проекту міжнародної технічної допомоги “Глобальні бібліотеки “Бібліоміст – Україна”. Завдяки цій програмі у трьох бібліотеках-філіях та на абонементі центральної міської бібліотеки було встановлено комп’ютерне обладнання для надання користувачам вільного доступу до Інтернету, а місцева влада подбала про придбання меблів та ремонт приміщень бібліотек – учасниць проекту. Таким чином, у Мелітопольській міській ЦБС комп’ютеризовані всі публічні бібліотеки. Партнерами реалізації цього проекту стали Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, Мелітопольська міська рада, молодіжна громадська організація “Євроклуб-Мелітополь” та компанія “Медіана”, яка є провайдером всіх публічних бібліотек міста.

Протягом останніх років бібліотечна система активно співпрацює з місцевими ЗМІ, оскільки їх інформаційні можливості забезпечують потужну рекламу публічним бібліотекам. Так, бібліотечні новини постійно публікуються на сторінках газет “Наш город”, “Мелитопольские ведомости”, “Мелитопольский курьер”. Телесюжети можна побачити на місцевих телеканалах “МТВ-ПЛЮС” та ТРК КП (ТВМ). Всі теленовини розміщуються на порталі You Tube Мелітопольської міської бібліотечної системи (http://www.youtube.com/user/melitopolbiblio).

У 2011 році бібліотечна система м.Мелітополя здійснила новий крок у розвитку партнерських стосунків як з місцевою владою, так і бізнес середовищем міста. Враховуючи потужний транзитний потенціал Мелітополя задля місцевого економічного розвитку, Мелітопольська міська бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова прийняла участь в конкурсі “Співпраця бібліотек з місцевими громадами” (малі гранти) від програми “Бібліоміст” та стала переможцем проекту “Бібіліотека + громада = творці в місцевій економіці”.

В рамках цього проекту передбачалося створити ефективну систему промоції інвестиційного та туристичного потенціалу міста шляхом розробки та безкоштовного системного розповсюдження серед гостей міста та транзитних туристів інвестиційно-туристичної мапи м. Мелітополя.

Мелітопольська центральна міська бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова реалізувала цей проект разом з Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради, відділом культури, Мелітопольським агентством регіонального розвитку, Молодіжною громадською організацією “Євроклуб-Мелітополь”.

Слід зазначити, що бібліотеки постійно пропонують місцевій громаді нові послуги та налагоджують зв’язки з різноманітними установами. Так, у червні 2011 року центральна бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова приєдналася до Всеукраїнської Мережі пунктів доступу громадян (мережа ПДГ) до офіційної інформації. В ході реалізації цієї програми для читачів була оформлена відповідна інформаційна зона, створені прес-досьє, тематичні папки з питань соціального захисту населення.

Завдяки програмі користувачі мають змогу здійснювати пошук правової інформації в мережі Інтернет самостійно, працювати з довідково-правовими системами на офіційних сайтах, отримати безкоштовну консультацію юриста і допомогу бібліотекаря. Консультанти ПДГ сприяють формуванню у відвідувачів навичок роботи з мережевими ресурсами державних та місцевих органів влади, забезпечують доступ до сайтів органів місцевого самоврядування, виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. На базі Інтернет-центру проводяться безоплатні тренінги з комп’ютерної грамотності та пошуку офіційної інформації.

Постійними партнерами Мелітопольської міської ЦБС є Мелітопольське літературне об’єднання (ЛІТО) ім. П. Ловецького, відділ з питань релігії, міграції та національних меншин, міський медичний інформаційно-аналітичний центр, Мелітопольська виховна колонія, міжнародний відділ кримінально-виконавчої інспекції та навчальні заклади міста. Завдяки партнерству з цими установами бібліотеки проводять багато різноманітних та корисних заходів для громади, залучають молодь до читання.

З вересня 2011 року у центральній міській бібліотеці ім. М.Ю. Лермонтова та бібліотеці-філії №1 ім. М. Горького розпочав роботу “Клуб англійської мови”. Його основною метою є сприяння вдосконаленню розмовної англійської мови усіх бажаючих. Клуб співпрацює з молодіжними об’єднаннями та волонтерами корпусу Миру, зокрема, американські волонтери беруть участь у засіданнях і проводять щотижневі зустрічі з учасниками об’єднання. Відкриття клубу було резонансною подією, яка привернула увагу жителів до бібліотек.

Мелітопольські бібліотекарі сповнені нових планів, проектів, ідей. Вони впевнені – їх робота помітна та корисна для громади міста.


Библіотека і органи місцевого самоврядування: кроки співпраці

Сечена Н.М., завідуюча відділом обслуговування читачів Мелітопольської РЦБС

Важливим напрямком діяльності бібліотек є співробітництво з місцевою владою. Сьогодні представники влади Мелітопольського району демонструють розуміння бібліотечних проблем, відзначають роль бібліотеки як посередника між владою та населенням, вважають її надійним партнером у реалізації місцевих програм з питань культури, використовують інформаційний потенціал закладів, зокрема, у розвитку туристичної галузі. Саме тому пріоритетним напрямом діяльності бібліотек, поряд з краєзнавчою роботою і наданням соціокультурних послуг, є інформаційна взаємодія з органами державної влади і міцевого самоврядування

Так, при центральній районній бібліотеці створено Центр регіональної інформації, який повідомляє громадськість про діяльність місцевої влади, накопичує фактографічну інформацію з питань повсякденного життя району.

У Центрі регіональної інформації також зібрані всі видання законодавчих актів місцевої влади, формуються накопичувальні папки законодавчих документів і коментарів до них, особливо ті, що стосуються пенсійного законодавства, пільг, компенсацій з оплати житлово-комунальних послуг тощо.

Для одержання повної інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування майже у всіх бібліотеках району оформлені книжкові виставки, тематичні полиці.

У бібліотеці влаштовано “Юридичний куточок” — тут пропонується література з питань держави і права. Так, наприклад, у розділі “Бібліотека і влада” читачі знайдуть відповідні публіцистичні матеріали, оперативну інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування в бібліотечній галузі.

Працівники центральної бібліотеки здійснюють аналітичне опрацювання накопичених матеріалів і видають власну друковану продукцію: дайджести, інформаційні досьє, експрес інформації про рішення місцевої влади, нові соціальні пільги, поради безробітним тощо. У своїх добірках і рекомендаціях, за необхідності, використовують посилання на Інтернет-ресурси державних органів влади.

Щорічно центральна районна бібліотека та бібліотеки-філії звітують перед населенням про свою діяльність, розповідають про перспективи розвитку, запрошують до обговорення існуючих проблем та шляхів їх вирішення. До участі у цих зборах запрошуються всі верстви населення, керівники підприємств і закладів регіону, депутати всіх рівнів законодавчої влади, представники райдержадміністрації, голови сільських рад.

Досвід роботи, нові напрямки, форми і методи організації взаємодії бібліотек і місцевих громад вивчалися на семінарі “Сучасна бібліотека — інформаційний центр громади”. Крім цього, на базі Костянтинівської бібліотеки-філії № 29 працює школа сільського бібліотекаря “Бібліотека і громада: кроки співпраці, шляхи взаємодії, результати роботи».

Бібліотекарі публічних книгозбірень Мелітопольського району завжди перебувають у творчих пошуках, вони налаштовані на зміни, які відбуваються у житті громади.

 


 

Додаток 1

Матриця нових моделей соціального партнерства бібліотеки

 

Хто ваш потенційний партнер? (його основні характеристики: юридична чи фізична особа, сфера основної діяльності…)

 

 

Чому він досі не був вашим партнером?

 

 

Заради чого ви готові об’єднати ваші зусилля?

 

 

Які ваші можливі спільні заходи?

 

 

Який внесок у спільну справу може запропонувати бібліотека?

 

 

Який внесок у спільну справу може запропонувати ваш партнер?

 

 

Яким ви бачите результат вашої співпраці (якісні характеристики, кількісні характеристики)