(Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека: історія і сучасність)
Бібліографічний покажчик

Від укладачів

Ти чуєш, Запоріжжя?
Ти чуєш, край Дніпровський?
Вже двері відчиняє
Величний книги храм…
П. Ребро.

Даний покажчик підготовлено до 100-річчя від дня заснування бібліотеки імені О. М. Горького — однієї з найбільших за фондами та обсягом діяльності обласних універсальних бібліотек України.
Мета видання — відобразити літературу, в якій розкривається історія Бібліотеки, багатство її книжкових фондів, основні напрямки діяльності. До покажчика включено найбільш важливі матеріали про Бібліотеку, а також книги, статті, написані працівниками закладу. Бібліографічним джерелом для покажчика стали не тільки каталоги і картотеки, фонди Бібліотеки, ретроспективні поточні бібліографічні видання, а й машинописні, архівні документи, переглянуті de visu .
Література систематизована за розділами:
I. Історія становлення та розвитку Бібліотеки.
II. Основні напрямки діяльності Бібліотеки.
III. Видавнича діяльність.
IV. Керівники Бібліотеки.
При цьому кожний розділ має відповідні підрозділи.
До покажчика включено вступну статтю директора Бібліотеки І. Степаненко, яка, до речі, доклала багато зусиль до його створення.
У межах розділів, підрозділів і рубрик матеріали розташовано у хронологічній послідовності, за алфавітом авторів, назв. Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності з діючими стандартами. На поточні бібліографічні посібники, які виходили упродовж тривалого періоду, зроблений опис, де вказується перший і останній рік їх видання. За необхідністю подано короткі анотації.
Видання розраховане на дослідників у галузі бібліотекознавства, працівників бібліотек, краєзнавців, широке коло читачів, яких цікавить культура нашого краю.
Добір літератури закінчено 2 вересня 2004 року.

Знайомі та невідомі факти історії Бібліотеки

І.П.Степаненко,
директор ЗОУНБ
імені О.М.Горького,
заслужений працівник
культури України

Минувшина Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.М.Горького, як і багатьох інших бібліотек, має в своєму літописі кілька судьбоносних дат, що суттєво позначилися на її становленні та розвитку.
Офіційна історія нинішньої головної книгозбірні Запорізького краю почалася 100 років тому із затвердження 22 січня 1904 року «Устава Александровской Екатеринославской губернии городской общественной библиотеки» і подальша її доля тісно переплітається з історією та громадсько-політичним життям країни. Серед найвизначніших, часом трагічних, подій життєпису закладу:
— 1920 р. — реорганізація в центральну міську робітничу бібліотеку;
— 1935 р. — змінена назва на центральну міську бібліотеку;
— 1936 р. — президією Запорізької міськради «привласнено ім’я великого пролетарського письменника Олексія Максимовича Горького» ;
— 1939 р. — з утворенням Запорізької області надано функції обласної;
— 1941 р. — у перші дні фашистської окупації повністю знищені приміщення і книжковий фонд (понад 185 тис. примірників видань);
— 1943 р. — відразу після визволення обласного центру з 16 жовтня розпочалося відновлення Бібліотеки;
— 1954 р. — «чудовий подарунок — нове приміщення (вул..Спортивна,14) для своєї Бібліотеки одержали трудящі області» ;
— 1966 р. — присвоєно статус наукової;
— 1977 р. — завершено спорудження нового приміщення і здійснено перехід до сучасного Палацу книги;
— 1991 р. — початок ери електронного майбутнього, яка з кожним роком набуває все більшого розмаху і значно змінює сталі уявлення про інфораціонно-бібліотечні ресурси.
Протягом своєї вікової історії Бібліотека зазнала чимало випробувань, по-різному була затребувана суспільством, по-різному визначалися її місія, роль і місце в житті міста, області. Та в усі часи це був рідний дім для читачів, де завжди їх чекали пам’ятні зустрічі з книгою, друкованим словом.
На жаль, значна частина сторінок біографії Бібліотеки із-за об’єктивних причин (Жовтнева революція, війни, смерть учасників та очевидців, переїзди до нових приміщень тощо) уже безповоротньо втрачена, деякі періоди становлення та розвію головної книжкової скарбниці ще і донині залишаються маловивченими. У ході активних пошукових робіт, виявлення і опрацювання документів, що стосуються історичного минулого Бібліотеки, певною мірою вдалося ліквідувати окремі «білі плями», змінити сталі уявлення про ту чи іншу епоху, значення провідної ролі Бібліотеки для культурного та інтелектуального розвитку регіону.
Особливо вражає небайдужість жителів м.Запоріжжя до долі головної Бібліотеки в усі періоди її існування. Яскраві свідчення уболівання та турботи запоріжців у складні 20-30-і роки ХХ століття про буття центральної робітничої бібліотеки знайдені нещодавно в Державному архіві Запорізької області. Зокрема, серед численних матеріалів окружної газети «Красное Запорожье» про організацію бібліотечного обслуговування населення, про вклад бібліотек, хат-читалень у розвиток культурного будівництва чимало публікацій присвячено саме цій книгозбірні. Різні за змістом, суттю, стилем кореспонденції об’єктивно розкривають тогочасні справи цього важливого для городян осередку культури та просвіти. Тут і інформація про закупівлю окрполітбюро «новейшей литературы для центральной рабочей библиотеки» , і підведення підсумків анкетування її читачів, яке проводилося «чтобы вызвать интерес к той или иной отрасли знания, изучить уровень подготовки», і повідомлення про різноманітні культурно-масові заходи, в т.ч. і на пересувках, на околицях міста. Знаходимо в цих матеріалах і вражаючі факти піклування наших земляків про збереження книжкових фондів провідної бібліотеки Запорізького округу. Ось фрагменти статті «На борьбу с расхищением книг»: «Расхищение книг принимает угрожающие размеры. Государство приходит на помощь библиотекам в борьбе с этим злом… На днях нарсуд 1-го участка рассмотрел дело гр.Белоконь, имеющее общественное значение. В январе 1923 г. гр.Белоконь, учительница, член союза Рабарос, получила из ЦБ книги для чтения, и, несмотря на неоднократные требования, не вернула их до сих пор. Суд вынес ей условный приговор (лишение свободы на один месяц) и постановил взыскать с нее 18 руб. 40 коп. убытков (стоимость книг, оплата за чтение и др….)».
А от іще один виразний приклад уваги громадян до міської робітничої бібліотеки, який у скороченому варіанті наводимо нижче.
«Центральная рабочая библиотека почти не пополняется новыми книгами. Нужно изыскать средства для пополнения библиотеки. Даже по самым ударным кампаниям не приобретается свежей литературы. В проведении украинизации библиотека не участвует, так как не имеет книг на украинском языке. Такое положение вещей совершенно недопустимо. Единственная фундаментальная библиотека в Запорожском округе должна иметь почву для дальнейшего существования и развития» (виділено автором).
Варто зазначити, що не залишалися осторонь проблем центральної бібліотеки і міські органи влади. Так, на засіданні бюро культурно-соціальної секції Запорізької міськради у вересні 1927 року серед 8 (!) питань першим обговорювалося питання про стан і роботу міської бібліотеки. Стурбованість становищем книгозбірні відчувається і в доповіді завідуючої бібліотекою А.Аврах, і в співдоповіді членів комісії (голова О.Іоффе), і в акті обстеження, і в рішенні засідання бюро. З поміж позитивних моментів оцінки діяльності закладу особливо виділяється участь бібліотеки у культурно-освітніх заходах, у проведенні курсів для сільських бібліотекарів, організація ремонту книг, «які через відсутність коштів у минулому прийшли до непридатного стану», «стягнення книжок, які затримано читачами від 22/23 року, шляхом використання «Чорної дошки», схвалено та визнано «нормальною» платню, що береться за читання» * . Остання, до речі, складала від 5 до 75 коп. на місяць для дорослих та 15 коп. для дітей (безкоштовно обслуговувалися лише діти, батьки яких одержували зарплату до 50 крб.). Головні ж висновки та проблемні задачі, запропоновані в результаті бюро культурно-соціальної секції на розгляд президії міської ради, полягали в слідуючому:
1) «помешкання бібліотеки надзвичайно тісне і зовсім не відповідає своєму призначенню, так як тіснота не дає змоги проводити масову роботу з читачами, а також дітьми; рахувати необхідним поширити або підшукати інше приміщення для бібліотеки»;
2) «відсутнє потрібне облаштування для бібліотеки, як то: стільці, вітрини, шафи, рами для портретів та інше»;
3) «бракує деяких категорій потрібних книжок, особливо дитячого та вкраїнського відділів, книжок по фізкультурі та військових знаннях, різноманітності складу їх» .
Протягом 1927-1928 років ще не раз саме ці питання входили до повістки денної названої секції та обговорювалися на різних рівнях.
Спільні зусилля запоріжців, читацький попит яких зростав із розвитком народної освіти (на кінець 1928 р. за статистичними даними поточного обстеження головна міська бібліотека обслуговувала 1537 читачів, їм за 286 робочих днів було видано 48126 примірників видань* * ), високоідейних представників соціально-культурної секції міськради в кінці кінців здавалося б увінчалися успіхом. Уже в середині 1928 року у відповідності до постанови міськради від 20.06.28 № 1966 розпочалися активні пошуки нового приміщення для центральної книгозбірні, узгоджувався кошторис на придбання обладнання * . З «Пояснювальної записки до Кошторису» завідуючої бібліотекою Ронес: «З приводу того, що книгозбірня переходить в нове помешкання, яке треба оборудувати, бо старе наше оборудовання нікуди не годне. Для оборудовання треба ось що: для читальні — 3 довгих столи; одна шафа під склом для довідкової літератури; дві дюжини стільців; двоє диванів дерев’яних; дві вітрини під склом для вистав усяких експонатів та інших матеріалів; двоє звичайних вітрин; шість рам для портретів як вождів, так і письменників; двоє плювательниць; на двері — гардіни, для того, щоб не чути вуличного гоміну; стояча підставка для вистав правил книгозбірні, читальні та деяких справок; одна стояча лампа пересувна; парусова порт’єра на вікна та вішалки для одягу; для дожидальні — двоє столів для каталогів; двоє вітрин під склом, шість стільців, десять столів круглих для ожидаючих; для кімнати видачі — дві шафи для книжок, дві вітрини для наглядного знайомства читачів з літературою; для книгохранилища — шість великих шаф для книжок, ящик для робітників. Потім для того, щоб перевезти книги нам потрібно 15 фун. шпагату, щоб перев’язати літературу, робітнича сила, щоб переносити книги, платформа для перевозки книг».
Однак, остаточне вирішення проблеми поліпшення умов центральної міської бібліотеки знову було відстрочене із-за чиновницьких неузгоджень на невизначений період. Лише у 1935 році бібліотека таки отримала окреме приміщення по вул..Чекістів, 30, в якому і функціонувала до вересня 1941 року.
Вважалося, що методичним центром для бібліотек регіону ОУНБ імені О.Горького стала з моменту реорганізації в обласну (1939 р.). Та, як свідчать архівні документи, — ця діяльність була притаманна їй набагато раніше. Безумовно, скупа інформація не дає повної картини масштабності цієї роботи, та цілком очевидно, що це була одна із важливих функцій центральної міської бібліотеки.

Копія тексту

Резолюція на документі «Відмовити» стосувалася власне лише оплати праці, а не скасування методичного керівництва.
З плином часу все-таки ситуація змінюється на краще. В 1936 році «при запорізькій центральній бібліотеці утворено методичний кабінет для методичної допомоги бібліотекам. Тут проводитимуться інструктажі бібліотекарів з усіх питань роботи, вивчатиметься досвід роботи по обслуговуванню читацької маси, влаштовуватимуться спеціальні конференції читачів, диспути . Набувши статусу обласного закладу, бібліотека значно розширила обсяги свого впливу на організацію бібліотечної справи регіону в довоєнні роки (1939 — І половина 1941). На її базі систематично проводилися наради працівників бібліотек області з актуальних питань, обговорювались проблеми діяльності окремих районних бібліотек , стан обслуговування колгоспників, робота пересувних бібліотек тощо …
Сотий ювілей ОУНБ імені О.Горького, безперечно, знаменна подія у житті нашого краю. Її день народження дорогий не лише для тих, хто зв’язав свою долю з цією скарбницею знань, але й для всіх поколінь запоріжців, які її створювали, відстоювали, відбудовували.

Офіційні матеріали

1. Устав Александровской городской общественной библиотеки.- Александровск: Тип. Б. Я. Штерна, 1904. — 12 с.

2. Про відзначення 100-річчя Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького: Розпорядження голови облдержадміністрації №546 від 22.12.03 . [Зберігається у від. краєзнавч. л-ри]

3. Про обласну програму поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року: Рішення Запорізької обл. ради двадцять четвертого скликання. Сьома сес. // Влада. Людина. Закон. — 2003.- №11.- С. 12-14.

4. Про підтримку державних бібліотек області: Розпорядження облдерж-адміністрації №672 від 30 жовт. 1996 р. // Інформаційний бюлетень Запорізької облдержадміністрації. — Запоріжжя, 1996.- №1.- С.56-58.

Нагороди та відзнаки

5. Почесна грамота Міністерства культури УРСР: [ Нагороджено від. чит. залів обл. універсал. наук. б-ки ім. О. М. Горького за активну участь у проведенні респ. сусп.-політ. читань] від 4 берез. 1987 р.

6. Грамота військової частини А 1498: [Нагороджено дир. Запоріз. обл. універсал. наук. б-ки ім. О. М. Горького за допомогу у створенні кн. фонду б-ки військ. частини] від 12 листоп. 2003 р.

7. Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації: [труд. колективові Запоріз. обл. універсал. наук. б-ки ім. О.М.Горького за високий професіоналізм, досягнення у розвитку бібл. справи в регіоні та з нагоди святкування Всеукр. Дня б-к ] // Розпорядження облдержадміністрації №430 від 10 верес. 2001 р.

8. Почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ : [Награждена обл. универсал. науч. б-ка им. О. М. Горького за достижение наивысших результатов во всесоюз. соц. соревновании в честь 70-летия Вел. Окт. соц. революции] №362 от 27 окт. 1987 г.

9. Трудові колективи підприємств і організацій, нагороджені Ювілейною Почесною грамотою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ до 70-річчя Великого Жовтня: [серед нагороджених — ЗОУНБ ім. О. М. Горького] // Запоріз. правда. — 1987. — 30 жовт.

10. Почетная грамота Областного Оргкомитета: [Награждается обл. универсал. науч. б-ка им. А.М.Горького за II место в обл. смотре работы культ-просвет. учреждений по воен.-патриот. воспитанию, посвящ. 40-летию Победы сов. народа в Вел. Отеч. войне 1941 — 1945 гг. ] от апр. 1985 г.

11. Почесна грамота Запорізької організації Спілки письменників України: [колективу обл. наук. б-ки ім. О. М. Горького за активну пропаганду худож. слова, за постійну творчу співдружність з письменниками Запоріжжя та у зв’язку з 75-річчям із дня заснування] від 15 січ. 1980 р.

12. Почетная грамота управления культуры Запорожского облисполкома, штаба гражданской обороны области: [Обл. науч. б-ке им. А. М. Горького — победителю обл. смотра — конкурса по пропаганде знаний гражд. обороны среди населения] от сент. 1981 г.

13. Почетная грамота правления Советского фонда мира: [коллективу обл. науч. б-ки им. А. М. Горького за активное участие в деятельности Сов. фонда мира и пополнение его добровольными взносами в интересах укрепления всеобщего мира, свободы и безопасности народов, с вручением памятной медали] №5110 от 16 марта 1975 г. — г. Москва.

14. Подяка Урядового Шевченківського комітету УРСР: [колективу обл. б-ки ім. О.М. Горького за активну участь у підгот. до ювілею — 150-річчя від дня народження великого поета, революціонера — демократа Т. Г. Шевченка] від 1964 р. — м. Київ.

15. Грамота областного управления культуры: [коллективу обл. б-ки им. А. М. Горького за достигнутые успехи в пропаганде л-ры в 1961г.] от 31 дек. 1961 г.

16. Почесна грамота Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР та Республіканського Комітету профспілки працівників політосвітніх установ: [за досягнуті високі показники в соц. змаганні культ.-освіт. установ УРСР] №327 від 8 квіт. 1952 р. — м. Київ.

17. Грамота ЦК профспілки працівників політосвітніх установ СРСР та Комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР: [за перемогу в респ. соц. змаганні бібл. працівників 1948 р.] №4 від 13 груд. 1948 р. — м. Київ.

18. Грамота ЦК профспілки працівників політосвітніх установ СРСР та комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР: [колективові Запоріз. обл. б-ки ім. О. М. Горького, який вийшов на 2-е місце в соц. змаганні працівників б-к УРСР 1947 р.] №4 від 21 листоп. 1947 р. — м. Київ.

19. Грамота ЦК профспілки працівників політосвітніх установ СРСР та комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР: [за перемогу в соц. змаганні б-к УРСР 1946 р.] №1 від 12 груд. 1946 р.- м. Київ.

20. Диплом третьей степени Министерства культуры СССР: [за активное участие во всесоюз. обществ. смотре б-к, посвящ. 50-летию Вел. Окт. соц. рев., за успехи в орг. библ. дела и пропаганде кн.]. 1967 г.

21. Диплом победителя всесоюзного смотра-конкурса работы библиотек, посвященного 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина: [Запорож. обл. б -ка им. А. М. Горького]. 1980 г.

22. Почесна грамота Запорізького міського комітету КП України та виконкому Запорізької міської Ради депутатів: [колективові б-ки ім. О. М. Горького за велику роботу в розвитку бібл. справи в м. Запоріжжі, активну участь у пропаганді л-ри серед трудящих і в зв’язку з 60-річчям від дня заснування б-ки].-1964 р.

Загальні матеріали

23. Бальцер А. На службі народові: [Нарис з історії ЗОУНБ ім. О. М. Горького 1905 — 1999]. Вип. 2. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 84с. — [До 80-річчя від дня народження].

24. Запорізька область: Ілюстр. енцикл. Т.:Архітектура. Культура. Економіка. Райони області.-Запоріжжя :Дике поле, 2004.- 294 с.-Із змісту :[Про Б-ку ]- C.92.

25. История городов и сел Украинской ССР. В 26-ти томах. Запорожская область.-К.: Гл. ред. УСЭ , 1981.-726 с.- Из содерж.: [ О Б-ке ]- С.121.

26. «Величний книги храм » : Запоріжці — про ЗОУНБ імені О.М.Горького : Зб. висловлювань /Уклад. Н. Купреєва .-Запоріжжя : Поліграф, 2004 .-20 с.

27. Соціологічні дослідження в бібліотеках :Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип.28: Психологічний портрет сучасного бібліотекаря /Нац. парламент. б-ка України; Уклад. О.О. Мастіпан.-К., 2002.- 23 с.-Із змісту:[Про участь б-ки в дослідженні ].-С.3,8,9.

28. Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформ.-аналіт.бюлетень. Вип.6 /Держ. б-ка України; Уклад.Студенкова В.І.- К., 1993.- 32 с.-Із змісту:[ В т.ч. про нараду дир. держ., наук. і обл. б-к на тему : «Бібліотеки України: їх гуманістична місія в умовах ринку»(м. Запоріжжя, 12-19 трав. 1993 р.).- С.28-29.

29. Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформ.-аналіт.бюлетень. Вип. 5 /Держ. б-ка України; Уклад. Студенкова В.І.-К.,1993.-28 с.-Із змісту:[ Про проблематику соціолог. досліджень, в т.ч. в б-ці на початку 1990-х рр.].- С.4-6.

30. Осетрова Н.А. Причини зниження читацької активності //Сучасний читач і бібліотека: Тез. доп. і повідомлень : Респ. наук.-практ. конф.(м.Запоріжжя, 24-27 верес.1990 р.).- К.,1990.- С.19-20.

***

31. Иванов И. Храм книги с протянутой рукой: Запорож. обл. универсал. науч. б-ке им. Горького катастрофически не хватает средств для выживания /Интервью с зам. дир. ЗОУНБ Н.Купреевой // Суббота плюс. -2004. — №36(2 сент.). — С. 9.

32. Будерчик Л. Столетняя библиотека предлагает свои товары: [ ЗОУНБ к юбилею получила в подарок каталог «100 лучших товаров Украины»]//Улица Заречная.-2004.-№31.-С.2.

33. Ковальов П. Хранителі мудрості народної: [Розмова з дир. ЗОУНБ І. П. Степаненко] // Запоріз. правда. — 2004. -14 лют. — С. 5.

34. Степаненко И. «Горьковка»: О глав. б-ке обл. рассказывает ее дир.: [Записал Д. Шилин]// Индустр. Запорожье. — 2002. — 15 мая. — С. 6.

35. Степаненко И. Есть ли у нас повод для оптимизма?: [О библиотеч. проб. рассказывает дир. ЗОУНБ] // Просвіта. — 2002. — №9-10. — С. 2.

36. Библиотеку — загнали?: [Опровержение слухов о передаче ЗОУНБ в част. руки]// МИГ. — 2001. — 16 авг. — С. 7.

37. Степаненко И. В библиотеке каждый отводит душу по своему: [Дир. б-ки отвечает на вопр. во время телефон. «прямой линии»] // МИГ. -1998. -№ 4. — С. 6.

38. Пономарьова С. На прекрасне налаштує «Горьківка» : [До Всеукр. дня б-к] // Запоріз. правда. -1998. — 29 верес.

39. 30 сентября — всеукраинский день Библиотек: [Об обл. б-ке им. А. М. Горького] // Деловой город. -1998. — №29.- 24 сент. — С. 2.

40. Читатели — почитатели: Их 52 тысячи в обл. // Индустр. Запорожье. — 1998. — 23 апр.

41. Горская А. «Духовной жаждою томим» — томим ею и остается: [О переходе обл. б-ки на воскрес. выходной] // Запороз. Січ. — 1997. — 3 січ.

42. Болд Д. Когда ходить в библиотеку? // Верже. -1996. — 5 дек.

43. Зініна Н. Другий дім для читача // Запоріз. правда. — 1996. — 2 квіт.

44. Не загасить бы книжный очаг: [О заседании «За круглым столом» в ЗОУНБ]// Индустр. Запорожье. — 1996. — 22 окт.

45. Проблемы храма книги // Верже. -1996. — 15 марта.

46. Степаненко И. Катастрофа в библиотеках: Помощь нужна сегодня: [Дир. б-ки говорит о том, что не хватает средств на покупку новой л-ры, на подписку периодики]. — Запороз. Січ. — 1996. — 24 трав.

47. Степаненко И. Эмануэль сражается с Далем. И выигрывает: [Фонды б-к совсем не пополняются справоч., техн. и спец. л-рой потому, что она не издается] // МИГ. — 1993. — 28 авг. — C. 5.

48. Александровская О. Должников поставили на счетчик: [О плат. услугах в ЗОУНБ ] // Запороз. Січ. — 1992. — 1 квіт.

49. Степаненко І. Не цурайтесь цього храму: [Роздуми про роль і місце б-ки в громад. житті міста і обл.] // Запоріз. правда. — 1992. — 1 лип.

50. Кныш В. Свет из прошлого: [О работе передвиж. б-чки христиан. л-ры в Б-ке] // Индустр. Запорожье. — 1990. — 5 окт.

51. Гаркавцева И. Интересы читателя или план?//Индустр. Запорожье. — 1988. — 18 июня.

52. Футорович. С. …И вновь Тарас увидит Хортицу: В фонд сооружения памятника Т. Г. Шевченко: [ В т. ч. о вкладе обл. б-ки им. А. М. Горького] // Индустр. Запорожье. — 1988. — 19 июля.

53. Литвиненко М. Людно в залах бібліотеки // Рад. Україна. — 1985. — 23 січ.

54. Рекубрацкий А. Конвейер… в читальном зале // Правда Украины. — 1981. — 28 янв.

55. Світлі зали бібліотеки // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 13 груд.

56. Степаненко І. Два мільйони томів: [До 75-річчя б-ки] //Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 15 січ.

57. Сукманова Т. Книга зовет // Индустр. Запорожье.- 1980.- 2 нояб.

58. Махинько В. Главная читальня // Индустр. Запорожье. — 1979. — 8 авг.

59. Сукманова Т. Библиотека — читателям // Индустр. Запорожье. — 1979. — 31 окт.

60. Белоусова Г. Областная научная // Запорож. новости. — 1978. — 21 окт.

61. Гайдай Е. Сокровищница знаний // Индустр. Запорожье. — 1978. — 1 мая.

62. Сукманова Т. Святковий дарунок читачам // Комсомолець Запоріжжя. — 1977. — 7 листоп.

63. Сукманова Т. Враховуючи запити читачів // Запоріз. правда. — 1974. — 27 верес.

64. Фриман А. За пределами обязанностей // Индустр. Запорожье. — 1971. — 13 марта.

65. Бальцер А. Імені Буревісника: [Підгот. б-ки до святкування 100-річчя від дня народження О. М. Горького] // Запоріз. правда. — 1968. — 11 лют.

66. Бальцер А. Имени Горького: [Как б-ка отмечала 100-летний юбилей А. М. Горького] // Индустр. Запорожье. — 1968. — 27 марта.

67. Присяжнюк А. Неспокійне сусідство: [Парк і стадіон «Металург». Шум гальмів біля них заважає читачам б-ки] // Культура і життя. — 1966. — 4 серп.

68. Фриман А. Читающий народ: [Есть данные о б-ке] // Индустр. Запорожье. — 1966. — 24 дек.

69. Натанзон Л., Шевченко В. Подорож у країну книголюбів // Запоріз. правда. — 1963. — 26 лют.

70. Гришко М. Библиотека и молодой читатель // Комс. правда. — 1953. — 8 мая.

71. Бабич А. Библиотека и ее читатели // Большевик Запорожья. — 1949. — 16 февр.

72. Бабич А. Областная библиотека им. Горького в помощь читателю // Большевик Запорожья. — 1948. — 1 окт.

73. В обласній бібліотеці // Червоне Запоріжжя. — 1948. — 22 лют.

74. Гришко М. В библиотеке имени Горького // Большевик Запорожья. — 1948. — 5 мая.

75. Масюк Е. Актив библиотеки // Большевик Запорожья. — 1948. — 20 апр.

76. Міллер Д. В обласній бібліотеці // Большевик Запорожья. — 1948. — 28 сент.

77. Спрікут Д. На допомогу читачеві // Літ. газета. — 1948. — 12 серп.

78. Миколаїв В. В бібліотеку прийшли читачі: [Незважаючи на те, що не створено умов для їх обслуговування: б-ка не має столів, стільців: ввечері вона закрита, бо залишена без освітлення] // Червоне Запоріжжя. — 1944. — 29 січ.

79. Общегородское совещание библиотекарей: [24 апр. в своем помещении по адресу ул. Чекиста, 30 обл. б-ка им. А. М. Горького собирает всех библиотекарей в связи с подготовкой к 1 Мая] // Большевик Запорожья. — 1939. — 23 апр. — С. 4.

80. В центральной рабочей библиотеке: [ Проводятся недели кн., анкетирование среди читателей; работают кружки, передвижки. Тормозят работу б-ки такие факторы: неукомплектован штат, плохо оборудовано помещение. Но в настоящее время ведется актив. работа по поднятию библ. дела] // Красное Запорожье. — 1924. — 31 авг. — С. 3.

***

81. Книжная выставка: [Фоторепортаж об обл. науч. б-ке] // Индустр. Запо-рожье. — 1986. — 12 янв.

82. В Запорожской областной: [б-ке. Фото чит. залов]. — Библиотекарь. — 1985. — № 6. — С. 11.

Довідники. Путівники.

83. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького: [Пам’ятка читачеві]. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 12 с.

84. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького: [Пам’ятка читачеві]. — Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя,» 2000. — 8 с.

85. Обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запоріз. краю: Інформ. — довід. вид. — Запоріжжя, 2003. — С. 40-41.

86. Обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького // Бібліотечна Україна: Довідник. — К. , 1996. — С. 172.

87. Запорізька державна обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького: [Пам’ятка читачеві]. — Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 1994. — 4 с.

88. Клименко Н. Запорожье: Путеводитель — Днепропетровск: Промінь, 1987. — Із змісту: [Про ЗОУНБ ім. О. М. Горького]. — С. 69-70.

89. Гиммельфарб А., Клименко Н. Встречи на Запорожье: Путеводитель — Днепропетровск: [Про ЗОУНБ ім. О. М. Горького]. — С. 58-59.

90. Клименко. Н. Запорожье: Путеводитель -справочник . — 2-е изд. , испр. и доп. — Днепропетровск: Промінь, 1978. — Із змісту: [Про ЗОУНБ ім. О. М. Горького]. -С. 88.

91. Запорізька державна обласна бібліотека для дорослих ім. О. М. Горького Міністерства культури Української РСР// Бібліотеки України: Довідник. — К., 1974. — С. 68

92. Запорожская областная библиотека им. А. М. Горького // Библиотеки СССР: Справочник. — М. , 1973. — С. 13.

93. Обласна бібліотека імені О. М. Горького // Запоріжжя: Путівник. — Дніпропетровськ, 1967. — С. 55.

Запорізьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації

94. Дмитрієва Л. Не лише авіадвигун, а й книжки теж: [Керівництво ОАО «Мотор — Січ» подарувало асоц. 100 кн., виданих у вид-ві «Мотор — Січ»] // Мотор Січ. — 2000.- 13 черв.

95. Завтра — Всеукраїнський день бібліотек: [Привітання голови. обл. Ради нар. депутатів В. Березовського, голови облдержадміністрації О. Кучеренка, голови правл. Запоріз. бібліотеч. асоц. С. Пономарьової] // Запоріз. правда. — 2000. — 29 верес.

96. Баулин П. Как живешь, ассоциация ? // Наш город. — 1997. — 23 июля.

97. Библиотекари объединяются в ассоциацию // Индустр. Запорожье. — 1996. — 19 нояб.

98. Демьянов Е. Библиотеки должны выжить!: [В б-ке им. А. М. Горького состоялось учредит. собр. Запорож. обл. ассоц. библиотекарей] // Запороз. Січ. — 1996. — 22 листоп.

99. Деркач Н. Завтра може бути пізно: [ В ЗОУНБ відбулася установча конф. Запоріз. бібл. асоц.] // Запоріз. правда. — 1996. — 30 листоп.

Історія Бібліотеки

100. Устав Александровской городской общественной библиотеки. — Александровск : Тип. Б. Я. Штерна, 1904. — 12 с.

101. Статут Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького: [Друга редакція]. — Запоріжжя, 1998. — 8 с.

102. 100 років тому [1904] був прийнятий «Статут Олександрівської міської бібліотеки «// Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2004 рік. — Запоріжжя, 2003. — С. 17-19.

***

103. Отчет Александровского городского общественного управления за 1902 год. — Александровск: Тип. Б. Я. Штерна, 1904. — 579 с. — Из содерж.: [Об учреждении в Александровске гор. обществ. б-ки]. — С. 234-235.

104. Запорожская областная библиотека им. Горького: Обзор работы /Сост. Т. Н. Дикова. — Ленинград, 1951. — 201с. — [Машинопис.]

105. Работа Запорожской областной библиотеки им. Горького с ноября 1943г. по ноябрь 1948г. — Запорожье, 1948. — [Альбом]

106. Купреєва Н. Рятуватися власними силами: [Про роботу Б-ки в нових умовах розповідає зам. дир. Б-ки] // Запоріз. правда. — 1999. — 11 груд.

107. «Недоступні книжки»: [таку назву має експозиція з майже 200 примірників л-ри приватних осіб в обл. б-ці ім. О. М. Горького] // Запороз. Січ. — 1997. — 22 листоп.

108. Бальцер А. 90-ліття Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького: [Історія створення та розвиток] // Бібл. вісник. — 1996. — №1. — С. 28-29.

109. Бальцер А. Від «кутка» до палацу: Б-ці ім. М. Горького — 90 // Запороз. Січ. — 1995. — 27 груд.

110. Алейник Е. Храму книги — 90 лет // Верже. — 1995. — 13 янв.

111. Шилин Д. Спасибо вам за тишь библиотек! :Негромкие юбилеи: [О чествовании юбиляров в б-ке] // Запороз. Січ. — 1995. — 5 серп.

112. Кобинець А. Від малої кімнати до справжнього палацу: [ЗОУНБ виповнюється 90 років] // Запоріз. правда. — 1994. — 24 груд.

113. Кузьменко Н. 1000 поздравлений в день… : [К 90-летию Б-ки] // Индустр. Запорожье. — 1994. — 22 дек.

114. Степаненко И. Сокровищница знаний: К 80-летию библиотеки // Индустр. Запорожье. — 1985. — 15 янв.

115. Областная библиотека им. М. Горького: [О достижениях в годы XI пяти-летки] // Индустр. Запорожье. — 1983. — 30 сент.

116. Платонова Л. Книжки на конвеєрі : [У Б-ці введено в дію першу чергу конвеєра для транспортування книг] // Запоріз. правда. — 1981. — 21 січ.

117. Бальцер А. Новоселів — мільйони книжок // Соц. культура. — 1980. — №5. — С. 24-25.

118. Бальцер А. Очаг просвещения народа: Обл. науч. б-ке им. А М. Горького -75 лет // Индустр. Запорожье. — 1980. — 13 янв.

119. Сукманова Т. Скарбниця людських знань: [До 75-річчя Б-ки] // Запоріз. правда. — 1980. — 15 січ.

120. На розмову, на пораду: [Про відкриття нового приміщення обл. б-ки ім. О. М. Горького] // Молодь України. — 1978. — 21 берез.

121. Бальцер А. Щедрый дар государства: [О новом здании Б-ки] // Индустр. Запорожье. — 1977. — 8 июня.

122. Бальцер А. Скарбниця людських знань: Минає 70 років б-ці ім. О. М. Горького // Запоріз. правда. — 1975. — 18 січ.

123. Жук В. Имени великого Буревестника: К 70-летию б-ки им. А. М. Горького // Индустр. Запорожье. — 1975. — 16 янв.

124. Мурзина М. Библиотека — миллионер: [К 70 — летию Б-ки] // Правда Украины. — 1975. — 17 янв.

125. Шевченко В. Святкує книга : [Б-ці — 60 років] // Індустр. Запоріжжя. — 1965. — 15 січ.

126. Бальцер А. Вона служить народові: Обл. б-ці — 60 років // Запоріз. правда. — 1964. — 22 груд.

127. Бабіч А. Через рік: [Відновлення роботи обл. б-ки] // Червоне Запоріжжя. — 1944. — 21 жовт.; Красное Запорожье. — 1944. — 21 окт.

128. Імені Максима Горького: [Президія міськради ухвалила задовольнити клопотання колективів педін-ту, міської б-ки, колгоспу «Червоний Яр» Розумов. сільради про привласнення імені великого пролетар. письменника] // Червоне Запоріжжя. — 1936. — 10 лип. -С. 4.

129. Імені Максима Горького: [Колектив працівників міськ. б-ки зняв клопотання про привласнення б-ці імені М. Горького] // Червоне Запоріжжя. — 1936. — 26 черв. — С. 4.

130. Шварцгорн А. Міській бібліотеці — більше уваги: [Про пробл. Б-ки, яка розвивалася майже 20 років, а з 1933 р. зріст її, з серйозних об’єктив. причин, при-пинився. Б-ці зрізали бюджет й асигнування на л-ру. Основний її штат , поступово розійшовся. Новий штат кожні 2-3 місяці міняється.Б-ка почала втрачати своїх чи-тачів. Зараз налічується більше тис. «мертвих душ», які взяли книжки з б-ки, а назад не повернули.
За останні три роки б-ка майже не поповнювала свої шафи л-рою, особливо техн. Нової белетристики зовсім нема. Дійшли вже до того, що почали видавати на дім кн. із цінного фонду класиків, видання 1900 років та з книжкової палати. Б-ка відмовилась одержувати багато книг від різних видавничих організацій Союзу за… браком приміщення] //Червоне Запоріжжя. — 1936. — 24 лип.

131. Внимание рабочей библиотеке!: [Центр. рабочая б-ка почти не пополняется новыми кн. — нужно изыскивать средства. В проведении укранизации б-ка не участвует, т. к. не имеет кн. на укр. яз. Сегодня посещаемость б-ки — 3-4 тыс. человек в мес. Небольшая плата, вносимая подписчиками, почти целиком уходит на хоз. расходы] // Красное Запорожье. — 1925. — 2 сент. — С. 3.
***
132. Огнев А. , Берестовенко С. Историю кромсают… читатели библиотеки: [Фоторепортаж о пробл. ЗОУНБ им. Горького] // Индустр. Запорожье. — 1991. — 10 окт.

133. [На замітку: працівники відділу чит. залів Б-ки Г. Тимочка, К. Ряба, О. Фролова] // Запоріз. правда. — 1988. — 5 берез.

134. Ювіляру — 60 років: [Обл. б-ці ім. О. М. Горького. Фото чит. залу] //Прапор юності. — 1965. — 20 січ.

Архівні матеріали

135. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 7.09.1927 № 13: [Про порядок ден. : в т. ч. виділення Коміс. для обстеження міськ. б-ки ] // ДАЗО, ф. Р — 75., оп.1, спр. 248, арк. 14.

136. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 21.09.1927 №14: [Є дані про плат. послуги в б-ці] // ДАЗО,ф. Р — 75, оп. 1, спр. 248, арк. 15.

137. Витяг з протоколу засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 29.02.1928 №24: [Заява ЦБ: прохати Президію міськради про відпущення коштів на покриття боргу вид-ву «Пролетарій» та кредит на покриття боргу у сумі 1200 карб.] //ДАЗО, ф. Р-75, оп. 3, спр. 281, арк. 130.

138. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 29.02. 1928 № 25: [Слухали: заяви ЦБ про відпущення коштів на покриття боргу вид-ву «Пролетарій» у сумі 1200 карб. та заяву про те, що міська електростанція виключае кожного дня світло о 6-й годині, коли в б-ці найбільше роботи] // ДАЗО, ф. Р-75, оп. 1, спр 248, арк. 33.

139. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 20.06.1928 №33: [Слухали: про устаткування для ЦБ в зв’язку з переходом її до нового помешкання] // ДАЗО, ф. Р-75, оп. 1, спр. 248, арк. 46.

140. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 16.05.1928 № 30: [Слухали: про культурне обслуговування робочих околиць міста] // ДАЗО, ф. Р -75, оп. 1, спр. 248, арк 40.

141. Протокол засідання Бюро Культурно — Соціяльної Секції від 8. 08. 1928 №34: [Ухвалено рішення: прохати Президію міськради дозволити Політосвіті замовити для Центр. б-ки в рахунок майбут. кошторису необхідне устаткування в зв`язку з переходом б-ки до нового помешкання ] // ДАЗО, ф. Р-75, оп.1, спр. 248, арк. 47.

142. Текущее обследование на 1 декабря 1928 года: Работа цензових б-к за год; Число б-к, клубов и клиентов в них и число пр. нешк. учереждений Политпросвета; Распределение б-к по типам и кн. цензу // ДАЗО, ф. Р- 221, оп.1, спр. 2593, арк. 13-23.

143. До Президії міськради: [Окрполітосвіта прохає представит розпорядження книгозбірні кімнату, яку відпущено для обслуговування Червоного Кутка Міськомгоспу, через те, що помешкання, яке відпускається для Архіву книгозбірні, дуже мале] // ДАЗО, ф Р-75, оп.3, спр. 281, арк. 416.

144. До політосвіти: на № 7508. Н/вст. № 1551: [Міська Рада повідомляє, що через недостатність відповідної площі для установ, що мають бути розміщені в згаданому будинку, задовольнити прохання Політосвіти неможливо] // ДАЗО, ф. Р-75, оп.3, спр. 281, арк.417.

145. До міськради: [Окрполітосвіта прохає затвердити вільну півставки для утримання бібінспектора, що викликається гострою необхідністю по обслуговуванню та керівництву біброботою як на селі, так і в місті] // ДАЗО, ф. Р-75, оп.3, спр.281, арк.133.

146. Положеніе о библіотекъ служащихъ Александровскаго Городского Общественнаго Самоуправленія от 11.12.1917 // ДАЗО, ф. Р-2030,оп.2, спр.77, арк.1-3.

147. Меламуд С. В новій обласній бібліотеці: Текст передачі по радіо // ДАЗО, ф. Р- 4963, оп.1, спр. 121, арк. 1-7.

Організація бібліотечних фондів.

148. Степаненко И.Толстые журналы живы!: Но очень дороги. А можно ли их взять в библиотеке»?:[Вела беседу с дир. б-ки С . Олейник ]//Индустр.Запорожье.-2004.-20 авг.

149. Чабаненко М. Студентів — усе більше, підручників — усе менше: [Про проблеми комплектування фондів ЗОУНБ] // Запоріз. правда.-1997.-5 черв.

150. Воловик В. Библиотеки нуждаються в поддержке: [Зам. пред. облгосадминистрации комментирует распоряжение пред. облгосадминистрации «О поддержке государственных библиотек» , в т. ч. о пополнении фондов ЗОУНБ обязат. контрол. экз. изд. от всех полиграф. предприятий и учреждений обл.; Записал Ю.Сушко]// Наш город.- 1996.- 13 нояб.

151. Читай, дивись, але й плати: [Про платні послуги у Б-ці]// Запороз. Січ.- 1996.- 8 жовт.

152. Дары для областной библиотеки: [Руководитель информ. — аналит. парламент. фракции «Реформы и порядок» Е.Костенко привез из Америки 32 т. «Американской энцикло-педии»]// Запороз. Січ.-1995.- 9 лют.

153. Попов Д. Куда исчез «Кобзар»?:[В обл. б-ку с начала 90-х гг. не поступает л-ра и учеб. пособия на укр. яз.]// Индустр. Запорожье.- 1994.- 17 февр.

154. Библиотеки собирались на совещание:[В ЗОУНБ состоялось расшир. заседание коллегии обл. упр. культуры по вопросам формирования и сохранности фондов] // Запороз. Січ.- 1993.- 27 жовт.

155. Алексеев Ю. Где взять «Индустриалку»?:[О неудовлетворит. обслуж. читателей в Б-ке в связи с сокращением подписки на период. изд.]// Индустр. Запорожье.- 1992.- 22 февр.

156. Купреева Н. Как пройти в библиотеку:[Информация зам. дир. Б-ки о необходимости введения плат. пользования Б-кой] // Запороз. Січ.- 1992.- 5 груд.

157. Изюмова Л.Ф. К вопросу о полноте комплектования книжных фондов библиотек Запорожской области // Рациональное размещение и использование библиотечных ресурсов в УССР.- К.,1987.- С. 76-80.

158. Областная библиотека на 2 млн. томов:[Будущее Б-ки]// Индустр. Запорожье.- 1967.- 12 марта.

Збереження фондів.

159. Левченко Н. Невичерпне джерело знань:[У Б-ці пройшла виставка зіпсованих читачами книг] // Запоріз. правда.- 2003.- 22 квіт.- С.10.

160. Чабаненко М. Вандали в бібліотеці // Запоріз. правда.- 2003.- 9 серп.- С.3.

161. Ох, уж эти читатели …:[В Б-ке устроили поджог] // Запороз. Січ.- 1996.- 22 листоп.

162. Кобинець А. «Інтелігенти» нищать книги:[В Б-ці] // Запоріз. правда.- 1994.- 3 берез.

163. С друзьями так не поступают: Почти полтора миллиона книг «обласканы» читателями только в одной библиотеке // Запороз. Січ.- 1994.- 29 окт.

164. Гибнуть книги:[За варвар. ставлення студентів ЗДУ до цінних книжкових фондів Б-ка припинила обслуговування студентів І-ІІІ курсів] // Запоріз. правда.- 1993.- 23 верес.

165. Еременко В. Отлучение от источника знаний:[Б-ка с 1 окт. не обслуживает студентов ЗГУ, т. к. они по-варварски обращаются с ее фондом] // Запороз. Січ.- 1993.- 6 жовт.

166. Запрет снят, айда в библиотеку!:[В Б-ке снова обслуживают студентов І-ІІІ курсов ЗГУ] // Запороз. Січ.- 1993.- 2 груд.

167. Грустно!:[О выставке испорчен. лит. в Б-ке] // Запороз. Січ(Перекур).- 1992.- 12 груд.

168. Михайлов А.Невежды в святилищах:[О проблемах сохранности фондов ЗОУНБ]// Наш город.- 1992.- 2 июня.

169. Поклянись мені:[Про боржників Б-ки] // Запоріз. правда.- 1988.- 14 лют.

170. Солодовник В. Книжные вредители:[О должниках Б-ки] // Индустр. Запорожье.- 1986.- 17 сент.

171. Соколов С. Вкрали…джерело!:[Про орг. роботи по боротьбі з заборгованістю читачів у Б-ці] // Комсомолець Запоріжжя.- 1983.- 29 берез.

172. Кускова Л. По сліду боржника:[Про боротьбу працівників Б-ки з боржниками]// Комсомолець Запоріжжя.- 1981.- 25 черв.

173. Шумилов М. Чому засинає совість?: Недільний фейлетон:[Про боржників Б-ки] // Запоріз. правда.- 1981.- 13 груд.

174. Мурзина М. Библиотечная книга:[О борьбе с читат. задолженностью в Б-ке] // Индустр. Запорожье.- 1979.- 9 окт.

175. На борьбу с расхищением книг:[Кто расхищает и портит кн., тот вредит делу просвещения] // Красное Запорожье.- 1925.- 4 сент.- С.2.

Рідкісні видання у фонді бібліотеки

176. Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения.- М.: Тип. при Сенате, 1764.- 136 с.

177. Указы великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы всероссийской, состоявшиеся в 1764 году. Напечатаны по высочайшему ее императорского величества повелению.- М.: Сенат. тип., 1764.- 606 с.

178. Княжнин Я. Собрание сочинений. Т.1-2.- Б.м.и.: Тип. гор. уч-ща, 1787.- 264 с.

179. Древняя российская вивлиофилика, содержащая в себе: собрание древностей рос. до истории, географик и генеалогии / Изд. Н.Новиков.- 2-е изд.- М.: Тип. Компании Типографической.-
Ч.4. — 1788.- 564 с
Ч.15.- 1790.- 438 с.
Ч.12.- 1791.- 456 с.
Ч.18.- 1791.- 436 с.
Ч.19.- 1791.- 418 с.
Ч.20.- 1791.- 442 с.

180. Полное собрание законов Российской империи.- Собрание 2-е.- СПб.:Тип. ІІ Отд-я собствен. Е.И.В. канцелярии, 1830-1868.

181. Полеваго Н. История русского народа. Т.6.- М.: Тип. Августа Семена при Император. Мед.- Хирург. Акад., 1833.- 460 с.

182. Полеваго Н. История Петра Великого.- СПб.: Тип. К.Жернакова, 1843.-374 с.

183. Словарь достопамятных людей Русской земли / Сост. Бантыш — Каменским. — СПб.: Тип. Штаба Отдельн. Корпуса Внутр. стражи, 1847.-
Ч.1: А-Д.- 570 с.
Ч.2: Е-П.- 574 с.
Ч.3: Р-О.- 630 с.

184. Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в ХУІІ-м веке.- К.:Лито-тип. заведение И.Вальнера, 1848.- 505 с.

185. Записки Одесского общества истории и древностей. Т.ІІІ.- Одесса: Гор. тип., 1853.- 594 с.

186. Афанасьев — Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. Ч.1: Очерки Днепра.- СПб., 1861.- 438 с.

187. Архив Юго-Западной России. Т.ІІ. Ч.3: Акты о козаках [1679-1716].- К.: В тип. Е.Федорова, 1868.- 846 с.

188. Архив Юго-Западной России. Ч.І. Т.ІУ: Акты об унии и состоянии православной церкви с половины ХУІІ века [1648-1798].- К.: Тип. университета, 1871.-746 с.

189. Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского: На основании подлинных док. Запорож. Сечевого Архива. — 3-е изд. — Одесса: Тип. А.Шульце, 1885.-
Ч.1.- 358 с.
Ч.2.- 302 с.

190. Вернер К., Харизоменов С. Крестьянское хозяйство в Мелитопольском уезде.- М.: Тип. В.В.Исленьева, 1887.- 182 с.

191. География России в очерках и картинах. Т. 1: Европейская Россия, Финляндия и Кавказ: Геогр. хрестоматия для учащихся/ Сост. Н. Малинин. — М. : Кн. маг. В. Думнова, 1887. — 548 с.

192. Волховская А. Четыре малороссийских рассказа. — СПб.: Типо -Литогр. и Фотот. П. И. Бабкина, 1896. — 46 с.

193. Горленко В. Южнорусские очерки и портреты — К. : Тип. Г. Л. Фронцкивича, 1898. — 229 с.

194. Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края: Издан к XIII археол. съезду в г. Екатеринославе. — Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1905. -642 с.

195. Грушевський М. З біжучої хвилі: Статті й замітки на теми дня 1905-1906 рр. — К. : Друкарня С. В. Шульженка, 1906. — 126 с.

196. Архив Юго — Западной России. Т.III. Ч. 8 : Акты о брачном праве и смертном быте в Юго — Запад. Руси в XVI — XVII вв. — К.: Тип. Императорского Ун — та Св. Владимира Акц. О — ва Н. Т. Корчак — Новицкого, 1909. — 629 с.

197. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: Настол. и дорож. книга / Под. ред. В. П. Семенова — Тянь — Шанского. — СПб.: Изд. А. Ф. Девриена, 1910. — 984 с.

198. Иловайский А. Днепровские пороги. — К.: Тип. Т. Т. Мейнандера, 1911. — 181 с.

199. Архив Юго — Западной России. Т. IV. ч.3: Акты относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого. — К.: Лито — тип. Императорского Ун — та Св. Владимира Акц. О-ва Н. Т. Корчак — Новицкого, 1914. — 826 с.

200. Грушевський М. Початки Хмельниччини [1638 — 1648] Т. VIII ч. 2: Історія України — Русі. — К., 1922. — 224с.

201. Городские поселения Российской империи. Т. VI. — СПб.: Тип. Тов-ва «Общественная польза», 1864. — 336с.
***

202. Кліковка Г. Нетлінні цінності через віки: [Про рідкіс. фонд ЗОУНБ розповідає дир. І. П. Степаненко] // Запоріз. правда. — 2003. — 16 січ. — С. 1,2.

203. Стрілець С. Видавництва Запоріжжя продемонстрували власну продукцію: [В ЗОУНБ відкрилася перша регіон. виставка — ярмарок «Хортицькі джерела — 2002», на якій відбулася презентація рідкіс. вид. із зібрання відділу краєзнав. л-ри Б-ки ] // Запороз. Січ. — 2002. — 17 груд. — С.1.

204. Гривцова О. Читачам — від діаспори: [ ЗОУНБ поповнилася 120 прим. рідкіс. вид. з історії України завдяки представникам укр. діаспори США, Канади ] // Запоріз. правда — 2001. — 21 лип. — С. 3.

205. Кліковка Г. У «Горьківці» поселилися раритети: [У Б-ці відбулася презентація виставки «Пушкінська бібліотека на Запоріжжі» ] // Запоріз. правда. — 2000. — 3 берез.

Довідково — бібліографічна
таінформаційна робота

206. Сводный каталог журналов, получаемых библиотеками г. Запорожья в 1990 году / Сост.: И. Пивненко, Н. Шевцова, И. Кузнецова. — Запорожье, 1991. — 30 с.

207. Отечественные журналы, получаемые библиотеками г. Запорожья. 1976 — 1980г.г.: [Библиогр. указ.] / Сост. Л. Аносова. — Запорожье, 1982. — 60 с.

208. Цыбульская Л. И. Координация справочно — библиографической работы в Запорожье: [ В т. ч. в ЗОУНБ ] // Технические библиотеки СССР. — 1967. — Вып. 4. — С. 27 — 29.

209. Про роботу бібліотек Запорізької області на допомогу авторам та упорядникам у написанні історії населених пунктів Запоріжжя : Довідка / Держ. іст. б-ка УРСР; Підгот. П. І. Жевахов. — К., 1964. — 5 с.

210. Бальцер А. Бібліографічне обслуговування працівників промисловості // Технічну книгу — в маси. — Х., 1957. — С. 20 — 28.

211. Бальцер А. Организация справочно — библиографического обслуживания // Пропаганда технической литературы в библиотеках. — М., 1956. — С. 132 — 133.

***

212. Шилин Д. Самая читающая страна библиотекарю платит гроши. Может, мало читает? : [ О библиографе обл. б-ки им. А. М. Горького М. Масловой] // Запороз. Січ. — 1995. — 2 груд.

213. Мурзина М. По труду и честь правофланговым: Эстафета удар. труда и высокой культуры: [Агитперелет, в котором принимала участие Л. М. Литош, ст. библиограф ЗОУНБ] // Индустр. Запорожье. — 1981. — 8 февр.

214. Вильчек С. Запорожская областная библиотека им. А.М Горького: [О работе СБО ] // Сов. библиография. — 1975. — № 6. — С. 60 — 61.

215. Вильчек С. День информации для бытовиков // Индустр. Запорожье. — 1972. — 5 мар-та.

216. Обсуждение учебника «Общая библиография» на городском объединении библиографов [Запорожья] / Бальцер А., Лях Г., Пономарева Н., Ходос Ю. // Сов. библиография. — 1961. — № 2. — С. 72-75.

217. Бальцер А. В защиту научно — информационной библиографии // Сов. библиография. — 1959. — № 2(54). — С. 71-72.

218. Бальцер. А. На допомогу читачеві: [ Довідково — бібліогр. робота Б-ки ] // Запоріз. правда. — 1959. — 15 груд.

219. Бальцер А. О картотеках // Библиотекарь. — 1958. — № 3. — С. 65-66.

Бібліографічні огляди

220. Устимова В. [Інформація про нові книжки , присвячені комсомолові ]// Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 20 серп.; 9 лип.; 10 жовт.

221. Жданова Ж. Право. Закон. Законність: [ Бібліогр. огляд ]// Комсомолець Запоріжжя. — 1979. — 15 груд.

222. Зевіна М. Мобілізуюча сила критики // Запоріз. правда. — 1975. — 12 лип.

223. Бєляєва Л. І барви, і звуки // Комсомолець Запоріжжя. — 1971. — 12 січ

Популяризація суспільно — політичної, науково — природничої та художньої літератури.

224. Пелешко В. Литовці Запоріжжя не забувають історичну Батьківщину: [В Б-ці в рамках тижня литов. культури відбулися урочистості, присвяч. дню відродження незалежності Литви ] // Запороз. Січ. — 2004. — 16 берез. — С. 3.

225. Гривцова О. Вічний, як народ : [ У переддень 190-ї річниці від дня нородження Т. Г. Шевченка Б-ка провела творч. вечір, присвяч. поетові] // Запоріз. правда. — 2004. — 6 берез. — С. 4.

226. Гривцова О. Фантазії і мудрість Максима Лепського: [Презентація в ЗОУНБ кн. «Канон майстра війни. Або подорож на острів Чорного Мага» заступ. міськ. голови] // Запоріз. правда. — 2003. — 6 груд. — С. 4.

227. Піддубна О. «Канон мастера войны» від заступника міського голови: [В ЗОУНБ відбулася презентація книги] // Запороз. Січ. — 2003. — 2 груд. — С. 3.

228. Кириленко В. «Життя моє піснею лунає в народі…»: [ Вечір пам’яті татар. поета М. Джаліля в ЗОУНБ ] // Запороз. Січ. — 2003. — 22 лют. — С. 6.

229. Пелешко В. Запорізькі татари відзначені світовим конгресом співвітчизників: [ В ЗОУНБ відбувся літ вечір, присвяч. творчості поета А. Тукая] //Запороз. Січ. — 2003. — 16 груд. — С. 2.

230. Латанський С. Свято литовської культури: [ В ЗОУНБ діяла кн. вист. литов. л-ри] // Запороз. Січ. — 2001. — 13 берез.

231. Богдановская Н. Литература от «Гринпис»: [ О выставке эколог. л-ры в Б-ке ] // Наш город. — 1995. — 5 окт.

232. Борисов П. Поэтический венок : [ В Б-ке прошел лит. вечер, посвящ. памяти А. С. Пушкина ] // Индустр. Запорожье. — 1987. — 13 февр.

233. Ряба К. Запрошує бібліотека: [ Про Шевченків. читання в Б-ці ] // Запоріз. правда. — 1987. — 8 берез.

234. Медведєва А., Ролкер Д. Есперанто — мова миру: [Виставка л-ри в Б-ці, присвяч. XII Всесвіт. фестивалю молоді] // Комсомолець Запоріжжя. — 1985. — 27 лип.

235. Дійський Є. Роковини братерства: [В Б-ці відбувся вечір, присвяч. 330 — річниці возз’єднання України з Росією ] // Комсомолець Запоріжжя. — 1984. — 26 січ.

236. Байда Л. О.М.Горькому присвячується: [Про відзначення Б-кою 115-ої річниці від дня народження письменника ] // Комсомолець Запоріжжя. — 1983. — 31 берез.

237. Свириденко В. Книжкові виставки: [Про цикли вист. в Б-ці, присвяч. 60 — річчю утворення СРСР] // Запоріз. правда. — 1982. — 3 груд.

238. Міський літературний вечір: [присвяч. 90 — річчю від дня народження П. Г. Тичини відбувся в Б-ці] // Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 29 січ.; Индустр. Запорожье. — 1981. — 30 янв.

239. Сукманова Т . До 1500 — річчя Києва: [Про заходи Б-ки до цієї дати]// Запоріз. правда. — 1981. — 5 серп.

240. Звучит поэзия Блока: [В Б-ке состоялся вечер, посвящ. 100 — летию со дня рождения поэта] // Индустр. Запорожье. — 1980. — 30 нояб.

241. Нордов В. Бібліотека до виборів // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 31 січ.

242. Становий П. До 100 — річчя О.Блока: [Інформація про вечір в Б-ці ] // Запоріз. правда. — 1980. — 29 листоп.

243. Мороз В. З допомогою бібліотекарів: [Б-ка — до виборів] // Запоріз. правда. — 1979. — 22 груд.

244. Шевелев М. Звучат стихи о дружбе: [О лит. вечере, посвящ. 325 — летию воссоединения Украины с Россией] // Индустр. Запорожье. — 1979. — 28 янв.

245. Журнал «Україна» радиться з запорожцями: [Читац. конф. в Б-ці] //Індустр. Запоріжжя.- 1964. — 31 трав.

246. Выставка в областной библиотеке: [Посвящ. 10 — летию КНР]// Запорож. правда. — 1959. — 2 окт.

247. Бабич А. Литературные четверги в областной библиотеке // Большевик Запорожья. — 1948. — 5 июня.

248. В обласній бібліотеці ім. Горького: [Про відзначення 120 — річчя від дня народження М. Г. Чернишевського] // Червоне Запоріжжя. — 1948. — 28 лип.

249. К 100 — летию со дня смерти В. Г. Белинского: [ Готовится отметить Б-ка] // Большевик Запорожья. — 1948. — 23 апр.

250. Виставка, присвячена визволенню Західної України і Західної Білорусії: [В читальні Б-ки, є фотоілюстрації] // Червоне Запоріжжя. — 1939. — 4 жовт. — С.4.

251. До 125 — річчя з дня народження М.Ю.Лермонтова: [Про роботу Б-ки] // Червоне Запоріжжя. — 1939. — 5 жовт. — С. 4.

252. Лекції про М.Ю.Лермонтова: [В Б-ці ] // Червоне Запоріжжя. — 1939. — 5 жовт. — С. 4.

253. Пам’яті В. П. Чкалова: [Згадується про орг. в Б-ці кн. виставки про льотчика] // Червоне Запоріжжя. — 1939. — 14 груд. — С. 4.

254. Пам’яті О. С. Пушкіна: [Заходи у ЦБ до 100 — річчя від дня смерті поета] // Червоне Запоріжжя. — 1936. — 11 верес. — С. 4.

255. Как его читают: Максим Горький — в рабочей библиотеке: [В ЦБ ] // Красное Запорожье. — 1927. — 27 дек. — С. 3.

Краєзнавча робота

256. Краєзнавча робота в бібліотеках України: Інформ. бюлетень. Вип. 15/ Держ. іст. б-ка України. — К., 2004. — 132 с. — Із змісту: [Результати вивчення краєзнав. фондів і фондів місцев. видань ОУНБ України за деять років [1993-2003]; В т. ч. про Запоріз. обл. наук. б-ку ]. — С. 2, 3-4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 22-23, 38, 54, 67, 68, 69, 77, 87, 102, 115, 117, 118, 124, 130, 134, 135, 136.

257. Краєзнавча робота в бібліотеках України: Інформ. бюлетень. Вип.8/ Держ. іст. б-ка України. — К., 1997. -19 с. — Із змісту: Організаційна структура і кадр. склад бібліотечного краєзнавства України: [В т. ч. про сектор краєзнавства ЗОУНБ] . — С. 4,9.

258. Краєзнавча робота в бібліотеках України: Інформ. бюлетень. Вип. 7/ Держ. іст. б-ка України; Підгот. : О. Михайлова та ін.; Ред. В Кисельова. — К., 1996. — 14с. — Із змісту: Результати вивчення зведен. краєзнавч. каталогу Запорізької ОУНБ. — С. 4-8.
258.Нагорна Г.Козацькі часи у працях запорізьких істориків та літераторів //Історичні витоки козацького роду в Україні : Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф.-Вінниця ,2004.-С.33-38.

259. Нагорна Г. Матеріали Я. П. Новицького у фондах Запорізької обласної універсальної бібліотеки ім. О. М. Горького // Матеріали перших Новицьких читань. — Запоріжжя, 2002. — С. 111-115.

260. Бондаренко О. Перші Новицькі читання: [Відбулися в ЗОУНБ] // Запороз. Січ. — 2002. — 2 листоп.- С. 4.

261. Нагорна Г. Перо — його спис і шабля: Виповнилося 70 років запоріз. журналісту, письменнику І. Я. Науменку // Запороз. правда. — 2002. — 12 берез. — С. 5.

262. Нагорна Г. Дослідник історії запорізького краю: [В. Г. Фоменко] // Созвездие. — 2000.- № 1. — С. 59.

263. Нагорна Г. Бібліотечно -бібліографічне обслуговування з питань краєзнавства в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук. — практ. конф., м.Київ 26-27 трав. 1997 р. — К., 1998. — С.167 — 170.

264. Свиденко А. Встреча с писателями: [Обл. семинар библ. и музейн. работников по вопр. краеведения состоялся в обл. б-ке] // Индустр. Запорожье. — 1995. — 18 нояб.

265. Примірна схема систематичної частини краєзнавчого каталогу ЦРБ / Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка ім. М. Горького; Підгот. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1993. — 7 с.

266. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: Бібліогр. покажч. [1987-1996] / Держ. іст. б-ка України.- К., 1987. — 61с. — Із змісту: [В т. ч. про ЗОУНБ]. — С. 15,37.

Презентації. Тематичні вечори. Конференції.

267. Дніпрова О. «Віщий степ» читається на одному диханні: [ Презентація кн. К. Сушка в Б-ці] // Запоріз правда. — 2004. — 12 черв. — С.7.

268. Запорожцы увидели и прочитали «Поиски крыльев» : [В ЗОУНБ в рамках празднования 65- летия Запорож. обл. был представлен сб. стихов запорож. поэтов, пишущих по — русски] // Верже. — 2004. — 26 февр. — С. 1.

269. Пелешко В. Історія греків: Із архіву на книжкові полиці: [В Б-ці відбулася презентація книги «Студії з історії греків Південної України 18-20 століть», підгот. працівниками облдержархіву] // Запороз. Січ. — 2004. — 6 квіт. — С. 8.

270. Юрик П. «Богдана Хмельницького» Миколи Костомарова видано через сто років: [Презентація книги відбулася у Б-ці] // Запороз. Січ. — 2004. — 25 трав.

271. Юрик П. Справжня енциклопедія народознавства: [В Б-ці відбулася презентація кн. В. Супруненка «Запорожский край»] //Запороз. Січ. — 2004. — 6 квіт. — С. 5.

272. Гривцова О. Жінки й до Інтернету довели: [Про презентацію в Б-ці бібліогр. списку «Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувщини»] // Запоріз. правда. — 2003. — 17 трав. — С. 4.

273. Руракова В. Праздник феминизма от Александра Кривошея: [В ЗОУНБ прошла презентация библиогр. списка «Кривоший О. П. : дослідник української минувщини»]// МИГ. — 2003. — № 18(30 апр). — С. 17.

274. Дилогия о нашем времени: [О презентации в Б-ке кн. В. Воловика «Время выбирает нас»] // Верже. — 2002. — 25 апр.

275. Нагорна Г. Спокута: [В Б-ці відбулася презентація 3-ї книги сер. » Повернені імена»] // Запоріз. правда. — 2000.- 6 лип. — С.2.

276. Стрілець С. Свято в родинному колі: [В Б-ці відбувся вечір пам’яті краєзнавця В. Г. Фоменка ] // Запороз. Січ. — 2000. — 26 груд.

277. Творческий вечер: [Информаця о вечере в Б-ке, посвящ. 40-летию творч. деятельности запорож. поэта и прозаика М.Р.Ласкова] // Индустр. Запорожье. — 1986. — 10 янв.

Бібліографічні огляди. Інформації про нові книги. Рецензії

278. Творчі надбання письменників-земляків: (Бібліогр. огляд).- Запоріжжя, 1974.- 13 с.

279. Перебування видатних діячів літератури та мистецтв на Запоріжжі: (Бібліогр. огляд).- Запоріжжя, 1966.- 6 с.

* * *

280. Нагорна Г. М. Що завезли в бібліотеку? : [Огляд краєзнав. л-ри, що надійшла від спонсорів до ЗОУНБ] // Запороз. Січ. — 2001. — 22 трав.

281. Нагорна Г. Інформація про нові книги // Запороз. Січ. — 2001. — 22 трав.

282. Нагорна Г. «Хто не знає свого минулого…»// Запороз. Січ. — 1998. — 16 черв.

283. Нагорна Г. Дарунок книжковому храму // Запороз. Січ. — 1998. — 10 жовт.

284. Нагорна Г. Огляд нової краєзнавчої літератури // Запороз. Січ. — 1997. — 20 верес.

285. Нагорна Г. На полицях — нові надходження: [ Огляд нової л-ри] // Запороз. Січ. — 1996. — 13 серп.

286. Нагорна Г. Козацький літопис // Запороз. Січ. — 1994. — 10 серп.

287. Нагорна Г. Із скарбів бібліотеки // Запороз. Січ. — 1993. — 19 жовт.

288. Нагорна Г. [Огляд нових надходжень] // Запороз. Січ. — 1993. — 8 верес.; 5 жовт.

289. Довбаш Г. Інформація про книги: [Огляд нов. л-ри ] // Комсомолець Запо-ріжжя. — 1981. — 5 берез.

290. Літош Л. Нові надходження до Запорізької обласної наукової бібліотеки // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 25 берез.

291. Літош Л. Огляд нової краєзнавчої літератури // Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 19 лют.

292. Нові книги в бібліотеці ім. Горького: [500 нових кн. одержала Б-ка. У порівнянні з минулим роком фонд збільшився на 8 тис прим.]//Червоне Запоріжжя.- 1936.- 10 верес. — С. 4.

293. Книги для центральной библиотеки: [Окрполитпросвещением закуплена партия новейшей л-ры на 500 руб.]// Красное Запорожье.- 1924.- 6 авг.- С. 2.

***
294. Нагорна Г. Святиня Запоріжжя: [Про кн. А. Голдобіна «Запорізька Алея Слави — народна святиня»] // Запоріз. правда. — 2004. — 13 берез. — С. 7.

295. Нагорна Г.»Хай шанують Україну у всім білім світі»: [Про кн. В. Писанки «Від Дніпра до Неви»] // Запороз. Січ. — 2002. — 5 січ.

296. Нагорна Г. Рядки, обпалені війною: [Про кн. В. І. Шевченка «Строки, опаленные войной»] // Запороз. Січ. — 1994. — 12 січ.

297. Нагорна Г. «Сміх крізь сльози»… [ Про кн.»Дожилася Україна: Нар . творчість часів голодомору і колективізації «// Запороз. Січ. — 1994. — 18 січ.

Книжкові виставки

298. Нагорна Г. Ювіляр на книжкових полицях: [Про презентацію у Б-ці виставки, присвяч. 70-річчю Дніпрогесу] // Запороз. Січ. — 2002. — 22 жовт. — С. 6.

299. Вислоух Л. «Літературне Запоріжжя»: [О кн. выставке в секторе краеведения Б-ки, посвящ. 30 — летию обл. писат. орг.] // Наш город. — 1997. — 19 марта.

300. Довбаш Г. [Інформація про виставку «Трудові почини запоріжців»] // Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 8 верес. — С. 2.

301. Довбаш Г. «Ленін і Україна»: [Інформація про кн. виставку] // Комсомо-лець Запоріжжя. — 1980. — 10 квіт.

302. Довбаш Г. «Найріднішій бібліотеці» : [Інформація про кн. виставку ] // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 29 січ.

Популяризація літератури з питань культури та мистецтва

303. Вельможко Я. Нова експозиція батька і сина Добрєвих: [У Б-ці] // Запороз. Січ. — 2004. — 17 квіт. — С. 6.

304. Латанський С. Вернісаж у храмі книги: [Виставка живопису, графіки та декор. — приклад. мистецтва відкрилася в ЗОУНБ] // Запороз. Січ. — 2002. — 20 квіт.

305. [У Б-ці відкрилася виставка молодої художниці В. Колісник] // Art. Line. — 1998. — № 1. — С. 49.

306. Аржанцев Є. Місце зустрічі — бібліотека: [Про роботу відділу мистецтв ЗОУНБ] // Комсомолець Запоріжжя. — 1989. — 3 жовт. — С. 2.

307. Костенко Є. Виставка кінофонду: [У відділі мистецтв демонструється виставка «Світове кіно в обличчях»] // Запоріз. правда. — 1987. — 9 груд.

308. Єрмакова О. Пісенна душа народу: [До140-річчя від дня народження М. В. Лисенка] // Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 23 берез.

309. Єрмакова О. Автор відомої «Олімпії»: [До 150-річчя від дня народження Едуарда Мане] // Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 23 січ.

310. Єрмакова О. «Потрібно схвилювати людину…»: [Інформація зав. відділом мистецтв про 50-річчя від дня народження рад. композитора Р. Щедрина]// Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 18 груд.

311. Єрмакова О. Соловейко України: Нар. арт. СРСР Анатолію Солов’яненку — 50 // Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 25 верес.

312. Єрмакова О. Справжній талант — невичерпний: [До 80-річчя від дня народження нар. арт. СРСР Л. П. Орлової] // Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 11 лют.

313. Капшеєва П. «Пісню потрібно вистраждати…»: [До 75-річчя від дня народження В. П. Солов’йова — Сєдого]// Комсомолець Запоріжжя. — 1982. — 24 квіт.

314. Капшеєва П. Співець російської природи: [До 150-річчя від дня народження І. І. Шишкіна]// Комсомолець Запорожжя. — 1982. — 23 січ.

315. Єрмакова О. Він любив тебе, життя!: [Виповнилося 70 років від дня народження Марка Бернеса]// Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 10 жовт.

316. Єрмакова О. Мистецтво, народжене Жовтнем// Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 27 серп.

317. Капшеєва П. Новинки про мистецтво: [Про нові надходження відділу мистецтв Б-ки] // Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 9 черв.

318. Капшеєва П. Чарівник, який приносить радість: [До 80-річчя від дня народження нар. арт. СРСР С.В.Образцова] // Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 4 лип.

319. Коган П. Автор «Голуба миру»: [До 100-річчя від дня народження Пабло Пікассо] // Запоріз. правда. — 1981. — 25 жовт. ; Комсомолець Запоріжжя. — 1981. — 24 жовт.

320. Капшеєва П. Сергею Бондарчуку — 60 // Индустр. Запорожье. — 1980. — 26 сент.

Виставки об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя» та окремих митців у Бібліотеці

321. Латанский С. Грани «Самоцветов» // Индустр. Запорожье. — 1998. — 20янв.

322. Латанский С. Расцвёл читальный зал библиотеки: [В отд. искусств б-ки открыта выставка декор.-приклад. искусства об-ния «Самоцветы Запорожья»] // Индустр. Запорожье. — 1998. — 19 мая.

323. Чуприна Г. У читальному залі — ілюстрації і прикраси: [У Б-ці відкрилася перша персонал. виставка наук. співробітника худож. музею І. Янкович] // Запороз. Січ. — 1998. — 5 груд.

324. Казка з «великими очима»: [У від. мистецтв Б-ки відкрилася виставка творів худож. Запоріз. театру ляльок С.Богуславського] // Запороз. Січ. — 1997. — 24 трав.

325. Латанский С Хвала не злату, а стеклу: [О выставке работ А. Котко, мастера вышивки бисером в б-ке ] // Индустр. Запорожье. — 1997. — 14 янв.

326. Кого в отечестве не знают: [В Б-ке открыта выставка произведений запорож. худож. А. Неткала] // Запороз. Січ. — 1996. — 10 лют.

327. Латанський С. Майстер, виховай учня: [ Про виставку нар. майстрів у Б-ці] //Запороз. Січ. — 1996. — 24 груд.

328. Латанский С. Пастельная рапсодия: [В Б-ке открылась выставка худож.- графика Е. Зиненко] // Индустр. Запорожье. — 1996. — 16 окт.

329. Поддубная Е. Сверкают «Самоцветы» в библиотеке: [О выставках в отд. искусств работ нар. умельцев] // Запороз. Січ. — 1995. — 7 жовт.

330. Виставки, що прикрашають: [Про виставки вишиванок О. Здановської та схід. мініатюр Г. Корнієнко] // Запороз. Січ. — 1993. — 16 берез.

331. Мастерство, талант и фантазия: [О выставке работ кружевницы М. И. Суходоевой] // Индустр. Запорожье. — 1993. — 19 окт.

332. Пейзажи и портреты: [О персонал. выставке самодеят. худож. С. С. Доро-шенко] // Запороз. Січ. — 1993. — 25 груд.

333. Приглашают кружевницы — мастерицы // Запороз. Січ. — 1993. — 14 квіт.

334. Там на картинах — пух и перья: [О выставке картин Е. А. Загорученко, выполнен. из природ. материала] // Запороз. Січ. — 1993. — 5 трав.

335. Чабаненко М. Вишивка, мов пісня: [Про виставку вишиванок нар. майстринь Т. Мазур, М. Майзус і В. Попчук] // Запоріз. правда. — 1993. — 10 листоп.

336. Выставка: [живописи чл. о-ва болгар. культуры М. Терезиевой — Минаевой и Г. Минаева в зале искусств Б-ки] // Наш город. — 1992. — 15 дек.

337. Паникаровская Н. Звонкий аккорд мелодии: [О выставке запорож. худож. В. Чайкина в Б-ке] // Индустр. Запорожье. — 1989. — 15 февр.

Робота бібліотеки на допомогу виробництву

338. Дранников Б. «ИР» — наш гость: [О встрече науч. и техн. общественности г. Запорожье с отв. секретарем журн. «Изобретатель и рационализатор»] // Индустр. Запорожье. — 1987. — 21 апр.

339. Библиотека и научно-технический прогресс: [Передовая]: [Среди б-к страны, накопивших опыт помощи труд. коллективам, названа Запорож. обл. науч. б-ка]// Сов. культура. — 1986. — 13 мая.

340. Степаненко И. П. «Атака» на ручной труд: [О формах и методах работы ЗОУНБ и б-к обл. в пропаганде и распространении почина запорожцев «Ручной труд — на плечи машин»] // Библиотекарь. — 1984. — № 7. — С. 18-20.

341. Берегова Р. В гостях у хліборобів:[Працівники б-ки побували у трудівників колгоспу ім. Ілліча Запоріз. р-ну, перед якими виступили з бесідою «Хліб — багатство народу»] // Запоріз. правда. — 1982. — 2 листоп.

342. Степаненко І. Стан пропаганди технічної літератури в бібліотеках області та шляхи до її поліпшення: [Аналіз роботи та метод. рекомендації за 1974 р]. — Запоріжжя, 1975. — 13 с. — (Машинопис.)

343. Степаненко И. Библиотеки в помощь профессиональному чтению робочих: [Примерная программа семинара — практикума]. — Запорожье, 1973. — 9 с. — (Машинопись).

344. Що таке жирномолочність корів: [Наук. — практ. конф. , організов. б-кою в радгоспі-технікумі при обл. с.-г. дослід. станції в Запоріз. р-ні] // Червоний промінь. — 1966. — 28 квіт.

345. Гришко М. Библиотека в борьбе за технический прогресс // Запорож. правда. — 1955. — 17 нояб.

346. Гришко М. Книгу — в широкі маси трудящих // Червоне Запоріжжя. — 1949. — 8 січ.

347. Донецкая Ф. Библиотека и пропаганда мичуринских знаний // Большевик Запорожья. — 1948. — 28 сент.

348. Книжная полка: [ В помощь агротехучебе] // Большевик Запорожья. — 1948. — 11 февр.

349. Комсомолка — чтец Тамара Беляева: [Работник Б-ки, которую с нетерпением ждут рабочие з-да им. Войкова, фабрики им. Володарского и в артели им. Леккерта]// Большевик Запорожья. — 1948. — 18 сент.

350. Бабич А. Областная библиотека — к весеннему севу// Большевик Запорожья. — 1947. — 2 марта.

351. Обласна нарада працівників бібліотек: [Зав. і інструктори район. і профспілк. б-к із 20 р-нів обговорюють обслуговування колгоспників та роботу пересув. б-к] // Червоне Запоріжжя. — 1941. — 26 лют. — С. 4.

Робота інших відділів бібліотеки

352. Ліфантій Р. Головна книгозбірня Запоріжжя та її сільгоспвідділ // Сіл. час. — 2001. — 9 листоп.

353. В тиши читальных залов// Индустр. Запорожье. — 1983. — 7 нояб.

354. Ермакова Е. Действует отдел информации: [По пробл. культуры и искусства] // Индустр. Запорожье. — 1981. — 31 мая.

355. Ступак В. МБА: наближати книжку до робочого місця спеціаліста: [Про те, як працює від. МБА] // Комсомолець Запоріжжя. — 1978. — 14 листоп.

356. Натанзон Л. 120 000 твоїх друзів: [Про патент. від.] // Запоріз. правда. — 1963. — 21 груд.

357. Бальцер А. Плюси з мінусами: [Про роботу патент. від.] // Комсомолець Запоріжжя. — 1962. — 27 лип.

358. Вільчек С. Патентний відділ бібліотеки // Запоріз. правда. — 1961. — 7 січ.

359. Дайман С. Заочный абонемент библиотеки // Большевик Запорожья. — 1950. — 12 мая.

Робота клубів, шкіл та курсів за унтересами у Бібліотеці

360. Каркошкина Л. Клуб садоводов открывает двери // Наш город. — 1992. — 3 янв.

361. Сис М. Парижанки захоплені:[При Б-ці працює шк. укр. нар. вишиванки, роботи якої відправлені на виставку до Парижу] // Запоріз. правда. — 1991. — 11 квіт.

362. Библиотека и хозрасчет: [О курсах по изуч. эсперанто] // Индустр. Запорожье. — 1988. — 24 янв.

363. Писецька Ф. Отже, з 1 вересня: [У Б-ці відкриваються госпрозрахункові курси по вивченню іт., ісп. мов та есперанто] // Запоріз. правда. — 1988. — 31 серп.

364. Якщо бажаєте…: [Про госпрозрахункові курси у від. інозем. л-ри] // Комсомолець Запоріжжя. — 1988. — 27 серп.

365. Иннокентьева Н. Мир прекрасного: [О работе «Клуба любителей искусства»] // Индустр. Запорожья. — 1985. — 27 нояб.

366. Байда Л. У серцях народів світу: [Про засідання клубу «Меридіан»] // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 24 квіт.

367. Адреса солідарності: [Клуб інтерн. зустрічей «Меридіан»] // Комсомолець Запоріжжя. — 1979. — 24 берез.

368. Кірик Т. «Усі музи в гості… «: [Про роботу клубу любителів мистецтва] // Комсомолець Запоріжжя. — 1979. — 6 верес.

Науково — методичнаробота

369. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали обл. семінару, м. Бердянськ, 27-30 трав. 2002 р. / Запоріз. ОУН. ім. О. М. Горького, Запоріз. бібл. асоц.; Уклад.: Л. Ізюмова, В. Жук. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 48 с.

370. Библиотеки без новых книг — нонсенс и … реальность: [В Б-ке состоялся семинар для дир. ЦБС обл.] // Запороз. Січ. — 1998. — 29 жовт.

371. Всеукраинский семинар методистов: [прошел в Б-ке] // Индустр. Запорожье (Панорама). — 1994. — 12 нояб.

372. Вниманию библиотек всех систем и ведомств: [Реклама науч. — метод. отд.] // Запороз. Січ. — 1992. — 23 груд.

373. Ткаченко В. Бібліотечній роботі — науковий пошук: [Є відомості про метод. роботу Запоріз. обл. Б-ки]// Соц. культура. — 1967. — № 9. — С. 33.

Публікації статей працівників Бібліотеки в професійних виданнях і місцевих ЗМІ

374. Пономарьова С. Повір у себе// Бібліотечна планета. — 1999. — № 4. — С. 12-13.

375. Мажара Л. Організація соціально-побутового інформування користувачів// Бібл. планета. — 1998. — №.2. — С. 13-14.

376. Пономарева С. Чтению учит телевизор // Библиотека. — 1996. — №2. — С. 57-58 .

377. Степаненко И. Совещаются библиотекари: [О трехднев. совещ. на тему: «Библиотеки Украины, их гуманистическая миссия в условиях рынка», организов. М-вом культуры Украины на базе запорож. гос обл. б-к]// Индустр. Запорожье. — 1993. — 18 мая.

378. Пономарева С. Координация методической работы областных библиотек для взрослых, детей и юношества в Запорожье// Сов. библиотековедение. — 1988. — №2. — С. 63-67.

379. Пономарьова С. Впровадження наукової організації праці і управління в ЦБС// Бібліотекознавство і бібліографія.- Харків, 1986. — Вип. 26. — С. 80-84.

380. Пономарева С. Школа руководителя: [Создана Б-кой для обучения дир. ЦБС методам упр.]// Библиотекарь. — 1984. — № 9. — С. 29.

381. Пономарьова С. В інтересах усіх читачів: [Про централізацію б-к обл.]//Запоріз. правда. — 1974. — 15 груд.

382. Семінар завідуючих районними бібліотеками: [Відбувся у Б-ці]// Червоне Запоріжжя. — 1947. — 10 жовт.

383. Бібліотеки області: [Про сітку б-к на 1 січ. 1939 р. : 2 обл., 6 сіл., 28 район., 1600 — при колгоспах, 1500 шк. На 43,3% зросла кількість читачів в обл. проти минулого року]// Червоне Запоріжжя. — 1939. — 5 жовт. — С. 3.

384. До 125-річчя з дня народження М. Ю. Лермонтова: [Метод. каб. розробив і розіслав метод. вказівки]// Червоне Запоріжжя. — 1939. — 5 жовт. — С. 4.

385. Методичний кабінет при бібліотеці: [При Запорізькій ЦБ утворено метод. каб. для метод. допомоги б-кам. Тут проводитимуться: інструктажі бібліотекарів з усіх питань роботи, вивчатиметься досвід роботи по обслуг. читачів, влаштовуватимуться спец. конф. , диспути]// Червоне Запоріжжя. — 1936. — 2 черв. — С. 4.

386. Аврах. Работа библиотечной секции: [При каб. Политосвещения. Издан календарь рев. праздников на 1925 г. для гор. и сел. политпросвет. учереждений]// Красное Запорожье. — 1924. — 18 дек. — С. 3.

Науково — практичні конференції

387. Степаненко І. Сільські бібліотеки Запорізького краю: Потенціальні можливості та використання ресурсів; Ізюмова Л. Сільська бібліотека очима користувачив і керівників органів місцевого самоврядування; Пономарьова С. Акція «Сельская библиотека» как аспект общественного мнения// Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень: Матеріали обл. конф. — Запоріжжя, 2004. — С. 3-8, 13-14, 28-30.

388. Степаненко І. Бібліотеки Запоріжжя в контексті історії // Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали наук. — практ. конф. 26-27верес. 2001 р. — Запоріжжя, 2002 — С. 3-8.

389. Відродження нації починається з бібліотеки: [В Б-ці відбулася конф. «Бібліотека — центр соціально -політичного, економічного та культурного життя»]// Запороз. Січ. — 1997. — 27 трав.

390. Александрова А., Алексеева А. Ориентир — обновление: [О респ. науч. -практ. конф. «Современный читатель и библиотека», состоявшаяся в ЗОУНБ]// Библиотекарь. — 1991. — № 2. — С. 14-19.

391. Лазебний Л. Бібліотека над прірвою: [Репортаж із респ. наук. — практ. конф. бібл. працівників, м. Запоріжжя, верес. 1989 р. ]// Книжник. — 1990. — № 5. — С. 48-49.

392. Сучасний читач і бібліотека: Респ. наук. — практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-27 верес. 1990 р.): Тези доповідей і повідомлень/ Держ. б-ка України; Склад.: А. Макарова, В. Студенкова. — К., 1990. — 40 с.

393. Рекомендації республіканської науково-практичної конференції «Сучасний читач і бібліотека»(м. Запоріжжя, верес. 1990 р.)/Держ. б-ка України. — К., 1990. — 5с.

394. Стрільчик Т. Що читають нащадки запорожців?: [Нотатки з респ. наук. — практ. конф. бібліотекарів, м. Запоріжжя, верес. 1990 р.]// Культура і життя. — 1990. — 14 жовт.

395. Материалы научно-практической конференции: [посвящ. подведению итогов деятельности б-к обл. за годы сов. власти, г. Запорожье, 26 и 27 сент. 1967г.] . — (Машинопись)

Міжнародна комп’ютерна мережа Internet у Бібліотеці

396. В Интернет-центре 1000-й посетитель// МИГ. — 2004. — 15 июля (№29). — С. 32.

397. Кириленко В. На стажування до США поїдуть 30 фермерів, бізнесменів та освітян: [У б-ці відбулася презентація програми «Громадські зв’язки»]//Запороз. Січ. — 2004. — 17 лют. — С.4.

398. Кириленко В. Чи буде в нас електронний уряд?: [В центрі ІАТР ЗОУНБ відбувся семінар, присвяч. пробл. інформ. суспільства та електрон. врядування]// Запороз. Січ. — 2004. — 25 трав. — С. 3.

399. Грант Посольства США в Україні — бібліотекам Запоріжжя та Бердянська // Запороз. Січ. — 2003. — 13 трав. — С.3.

400. В обласній бібліотеці — другий безкоштовний Інтернет-центр // Запороз. Січ. — 2003. — 16 серп.

401. Кліковка Г. «Горьківка» відкрила Інтернет — центр // Запоріз. правда. — 2003. — 16 серп. — С.2.

402. Кузьменко Н. За бесплатным Интернетом — в библиотеку // Индустр. Запорожье. — 2003. — 15 авг. (№181). — С.2.

403. Степаненко І. Інтернет для читачів обласної бібліотеки //Запоріз. правда. — 2003. — 12 лип. — С.12.

404. Чабаненко М. Інтернет для читачів обласної бібліотеки // Запоріз. правда. — 12 лип. — С.12.

405. Чуприна А. В библиотеке — бесплатный Интернет // МИГ. — 2003. — №33[14 авг.]. — С.16.

406. Купреева Н. Библиотека: книга как реальная, так и виртуальная: [Интервью с зам. дир. вел С. Гончаренко]// Запороз. Січ. — 2002. — 10 верес. — С.6.

407. Світ бібліотек з родзинками : Путівник по бібліотеках Запоріжжя/ Укладачі: Л. Ізюмова, М. Федосенко.-Запоріжжя, 2002.-[Буклет]

Бібліографічні посібники

408. Література про Запорізьку область за… рік: Бібліогр. покажч. — Запоріжжя, 1969-2000. — [Раз на рік].

409. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на … рік: Календар і корот. бібліогр. списки. — Запоріжжя, 1969-1970, 1980-2004.

410. Запорожье на страницах центральной и республиканской прессы .-Запорожье, 1986-2004.
Виходить щотижня.

411. Новая краеведческая литература: Текущ. указатель. — Запорожье, 1986-1995.
Виходив щоквартально.

***

412. Видавничі новинки Запорізького краю за 2003 — І півріччя 2004 рр. у фондах ЗОУНБ імені О. М. Горького: Бібліогр. список. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 20 с.

413. Трегубенко Олександр Федорович: Бібліогр. список: [До 100-річчя від дня народження] /Уклад.: Г. Нагорна, Н.Купреева. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 6 с.

414. Видавничі новинки Запорізького краю за 2001 — 2002 роки у фондах ЗОУНБ імені О. М. Горького: Бібліогр. покажч./Уклад. Г.Нагорна, В.Русова. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 15 с.

415. Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувшини: Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 24 с.

416. Степаненко І. П. : «Я люблю свою роботу, свою професію»: Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 34 с.

417. Літературне Запоріжжя: Бібліогр. довід. Вип.2 / Уклад. Г. Нагорна, І.Шершньова, І. Півненко. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 54 с.

418. Картографічна колекція В. Г. Фоменка: [Путівник] / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 24 с.

419. Ліна Костенко: Бібліогр. покажч. / Уклад.: К. Протасова, Т. Черних. — Запоріжжя, 2000. — 12 с.

420. Нестор Махно: реальность і міфи: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1999. — 20 с.

421. Літературне Запоріжжя : Бібліогр. довід. Вип.1 / Уклад.: І. Шершньова, Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1996. — 102 с.

422. Феномен світової історії: Бібліогр. покажчик: [ До 500-річчя Запороз. козацтва] / Уклад.: Л. Бєляєва, Ж. Жданова, М. Маслова. — Запоріжжя, 1992. — 150 с.

423. Фольклор та етнографія Запорізької області: Біблогр. список/ Уклад.: І.Шершньова, Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1992. — 19 с.

424. Місцеві періодичні видання у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки: Каталог — покажч. /Уклад. І. Шершньова. -Запоріжжя, 1991. — 15 с.

425. Запоріжці — Чорнобилю: Список л-ри /Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990. -3 с.

426. В. І. Ленін і наш край: Бібліогр. покажч. /Уклад. Л.Бєляєва. — Запоріжжя, 1990. — 14 с.

427. Неформали: хто вони?: Огляд. довідка /Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990. — 5 с.

428. Розвиток національних культур у Запорізькій області: Огляд. довідка /Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990.- 6 с.

429. Библиографические списки для авторов, работающих над вводными статьями о памятниках истории и культуры Запорожской области /Сост. И.Шершнева. — Запорожье, 1988. — 37 с.

430. Природа и природные ресурсы Запорожья: Библиогр. указ. /Сост. А.Нагорная. — Запорожье, 1988. — 60 с.

431. Реализация целевых комплексных программ в области: Рек. список л-ры /Сост. А .: Нагорная, И. Шершнева. — Запорожье, 1988. — 11 с.

432. Великий Октябрь на Запорожье: Краевед. библиогр. список: К 70-летию Вел. Окт. соц. рев./Сост. А. Нагорная. — Запорожье, 1987. — 16 с.

433. Запорожцы — навстречу 70-летию Великого Октября: Крат. список л-ры . — Запорожье, 1987. — 3 с.

434. Заготовке животноводческих кормов — высокое качество: Рек. библиогр. список/Сост.: Г. Ратникова, Р. Борисова. — Запорожье, 1986. -12 с.

435. Запорожцы — герои одиннадцатой пятилетки: Краевед. рек. библиогр. список /Сост. А. Нагорная. — Запорожье, 1986. — 15 с.

436. Интенсивную технологию — на поля: Проф.-произв. рек. библиогр. список /Сост.: Г. Ратникова, Н. Дмитренко. — Запорожье, 1986. — 11 с.

437. РАПО — в действии: Рек. библиогр. список. — Запорожье, 1985. — 12 с.

438. Памятники истории и культуры Запорожской области: Науч.-вспом. библиогр. указ./Сост.: А. Нагорная, Е. Беляк. — Запорожье, 1985.-187 с.

439. Почин славен продолжением: (Стахановское движение на Запорожье): Библиогр. указ. / Сост. А. Довбаш.- Запорожье, 1985. — 10 с.

440. Запорожье в годы Великой Отечественной войны: Библиогр. список худож. произведений /Сост. Бальцер А.- Запорожье, 1984. — 6 с.

441. Коллективный подряд — веление времени: Рек. список л-ры /Сост.: Г.Ратникова, Л. Беляева. -Запорожье, 1984. — 15 с.

442. Почетные граждане г. Запорожья: Список л-ры /Сост. А. Довбаш. — Запорожье, 1984. — 9 с.

443. Реализация целевых комплексных программ в области: Рек. список л-ры /Сост. А. Довбаш. — Запорожье, 1983. — 8 с.

444. «Этих дней не смолкнет слава»: Библиогр. указ. : (К 40-летию освобождения г. Запорожья) /Сост.: А. Довбаш, Н. Гуляка. — Запорожье, 1983. — 11 с.

445. Велич і слава твоя, Дніпрогесе…: Бібліогр. покажч.: (До 50-річчя пуску Дніпрогесу ім. В. І. Леніна) /Уклад.: Г. Довбаш, С. Кийко.- Запоріжжя, 1982. — 18 с.

446. Герої десятої п’ятирічки: Рек. список л-ри / Уклад. Г. Довбаш. — Запоріжжя, 1981. — 14 с.

447. Запоріжжя спортивне: Рек. покажч. л-ри / Уклад. Л. Літош. — Запоріжжя, 1981. — 16 с.

448. Літературне Запоріжжя: Бібліогр. покажч. — 2-е вид., перероб. і доп./ ЗОУНБ ім. О. М. Горького, Обл.. орт. Спілки письменників України; Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1980. — 68 с.

449. Комсомол Запорожья — славному юбилею: Рек. список л-ры / Сост. Л. Литош. — Запорожье, 1979. — 5 с.

450. Театру імені М. Щорса — 50: Список л-ри / Уклад.: Л. Бєляєва, Г. Довбаш. — Запоріжжя, 1979. — 10 с.

451. Ручной труд — на плечи машин: Список лит. и перечень кинофильмов по авто-матизации и механизации произв. процессов / ЗОУНБ им. А. М. Горького, Обл. кон-тора по прокату кинофильмов; Сост.: А. Бальцер, В. Кузнецов. — Запорожье, 1978. — 5с.

452. Октябрь в искусстве: Список л-ры / Сост. : Л. Беля-ева, А. Довбаш. — Запорожье, 1977. — 4 с.

453. Трудящиеся области в борьбе за выполнение решений ХХV съезда КПСС и ХХV съезда Компартии Украины: Список л-ры.- Запорожье, 1977-1980.
Вып. 1.- 1977.- 11 с.
Вып. 2.- 1978.- 24 с.
Вып. 3.- 1979.- 12 с.
Вып. 4.- 1980.- 25 с.

454. Трудящиеся области в борьбе за выполнение решений ХХVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Украины: Рек. список краевед. л-ры.- Запорожье, 1982-1985.
Вып. 1.- 1982.- 21 с.
Вып. 2.- 1983.- 19 с.
Вып. 3.- 1984.- 28 с.
Вып. 4.- 1985.- 28 с.

455. Трудящиеся области в борьбе за выполнение решений XXVII съезда КПСС и XXVII съезда Компартии Украины: Список л-ры.- Запорожье, 1989.- 27 с.

456. Комсомол на научных стройках: (Список л-ры) /Сост. А. Довбаш. — Запорожье, 1976. — 4 с.

457. Берегите родную природу!: Список л-ры / Сост. Л. Удовиченко. — Запорожье, 1975. — 7 с.

458. В борьбе с фашизмом…: Список л-ры: (К 30-летию Великой Победы) / Сост. Л. Удовиченко. -Запорожье, 1975. — 8 с.

459. Гвардійці дев’ятої п’ятирічки: Про запорожців — Героїв Соц. Праці в пром-сті: Список л-ри / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. — 4 с.

460. Гвардійці дев’ятої п’ятирічки: Про запорожців — Героїв Соц. Праці в сіл. госп-ві: Список л-ри / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. — 5 с.

461. Запоріжжя в дев’ятій п’ятирічці: Список л-ри / Упоряд. Л. Удовиченко. — Запо-ріжжя, 1974. — 13 с.

462. Інтернаціональні зв’язки Запорізької області: Список л-ри /Уклад. Л. Удовичен-ко. — Запоріжжя, 1974. — 8 с.

463. Комсомол і молодь краю — дев’ятій п’ятирічці / Уклад. Л. Удовиченко. — Запо-ріжжя, 1974. — 8 с.

464. У трудовому єднанні: (Список л-ри про зв’язки трудящих обл. з трудящими країни) / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. — 6 с.

465. Влас Якович Чубар: До 80 — річчя з дня народження: Пам`ятка читачеві.-Запоріжжя, 1971.- [4 с.].

466. Запоріжжю — 200 років: (Корот. рек. списки). — Запоріжжя, 1970. — 5 с.

467. Алексей Максимович Горький (1868 — 1968): К 100 — летию со дня рождения: Памятка читателю.- Запорожье, 1968.- [5 с.].

468. Пребывание выдающихся деятелей литературы и искусства на Запорожье: (Список л-ры). — Запорожье, 1968. — 3 с.

469. Літературне Запоріжжя: Бібліогр. покажч. / Уклад. С.Вільчек. — Запоріжжя, 1967. — 72 с.

470. Колгосп «Зоря комунізму» Василівського виробничого управління :[Пам`ятка читачеві ].- Запоріжжя, 1963.- 4 с.

471. Історія населених пунктів Запорізької області : Корот. список л-ри : (На допо-могу комісіям по написанню історії населених пунктів обл.).-Запоріжжя, 1963.-12 с.

472. Заслужений механізатор сільського господарства Української РСР Іван Полі-карпович Мартиненко : [Пам`ятка читачеві ].-Запоріжжя, 1963.- 3 с.

473. Дніпровська гідроелектростанція імені В. І. Леніна: Рек. покажч. л-ри /Уклад. Г. Лях. — Запоріжжя, 1958. — 30 с.

474. Атомна енергія на службі людства: (Рек. список л-ри).- Запоріжжя, 1955.- 8 с.
Див. також №№ 278, 279.

Серія «Герої України — наші земляки»

475. Муравченко Федір Михайлович: Бібліогр. список /Склад.: Г.Нагорна,
Л. Малахова. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 8 с.

476. Богуслаев Вячеслав Александрович: Библиогр. список /Сост. : О.Дутова, А. Нагорная, А. Зыкин. — Запорожье: Мотор Сич, 2003. — 36 с .

477. Сацький Віталій Антонович: : Бібліогр. список / Уклад. О. Дутова. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 32 с.

Серія «Дослідники рідного краю»

478. Сокульський Арнольд Леонідовіч: Бібліогр. список/ Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Мотор Січ, 2001. — 14 с.

479. Шаповалов Георгій Іванович: Бібліогр. список/ Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 2000. — 18 с.

480. Пуха Іван Васильович: Бібліогр. список/ Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1998. — 19 с.

481. Новицький Яків Павлович (1847-1925) : Бібліогр. список/ Уклад.: Г.Нагорна, І . Шершньова. — Запоріжжя, 1996. — 22 с.

482. Фоменко Віктор Гаврилович (1900-1976): Бібліогр. список/ Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя,1996. — 13 с.

483. Бодянський Олександр Всеволодович (1916-199)]: Бібліогр. список / Уклад.: Г. Нагорна, І. Шершньова. — Запоріжжя, 1995. — 7 с.

484. Киценко Микола Петрович (1921-1982): Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1994. — 6 с.

485. Новицький Яків Павлович: Бібліогр. список / Уклад. І Шершньова. — Запоріж-жя, 1991. — 10 с.

Серія «Письменники Запорізького краю»

486. Воловик Віталій Іванович: Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна, В. Жук. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 24 с.

487. Нещерет Тетяна Іванівна: Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна, Л. Хватікова — Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 32 с.

488. Шевелев Марк Петрович: Библиогр. список / Уклад. Г. Нагорна. — Запорожье, 2000. — 26 с.

489. Ласков Михайло Рафаїлович: Бібліогр. список / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1993. — 5 с.

490. Ловецький Павло Феодосійович: Бібліогр. список / Уклад. М. Маслова. — Запоріжжя, 1991. — 7 с.

491. Лиходід Микола Хомич: Бібліогр. список / Уклад. І. Півненко. — Запоріжжя, 1990. — 8 с.

492. Бездольный Борис Ильич: Библиогр. список / Сост. Е. Беляк. — Запорожье, 1984. — 5 с.

493. Ребро Петро Павлович : Бібліогр. список / Уклад.: Г. Довбаш, С. Кійко. — Запоріжжя, 1982. — 36 с.

494. Джигурда Ольга Петровна: Библиогр. список / Сост. А Довбаш. — Запорожье, 1981. — 3 с.

Серія «Герої Радянського Союзу — наші земляки»

495. Славные боевые летчицы: Библиогр. список / Сост. И.Шершнева.- Запорожье, 1990.- 9 с.

496. Проскуров Иван ИосиФович: Рек. библиогр. список / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1988.- 3 с.

497. Осипенко Полина Денисовна: Рек. библиогр. список / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1987.- 4 с.

498. Петров Василий Степанович: Рек. библиогр. список / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1986.- 3 с.

Методично — бібліографічні матеріали

499. Пенсійна реформа в Україні: (Метод. матеріали до проведення район. і міськ. семінарів — практикумів).- Запоріжжя, 2004.- 6 с.

500. Президентські вибори в Україні — важлива політична кампанія / Уклад. С.Пономарьова.- Запоріжжя, 2004.- 10 с.

501. Це було в Україні: (Метод.- бібліогр. матеріали до 60-річчя визволення України від нім.-фашист. загарбників) / Уклад. О.Скурська.- Запоріжжя, 2004.- 10 с.

502. Рік культури в Україні: проблеми бібліотек: (Метод. матеріали до проведення район. і міськ. семінарів — практикумів).- Запоріжжя, 2003.- 9 с.

503. Запитуйте — відповідаємо: Метод. поради щодо питань реорганізації бібл. мере-жі / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 2002.- 14 с.

504. Звіти бібліотек перед населенням як форма зв`язків із громадськістю: Метод. поради та досвід.- Запоріжжя, 2002.- 12 с.

505. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали наук.- практ. конф., м.За-поріжжя, 26-27 верес. 2001 р.- Запоріжжя: Поліграф, 2002.- 46 с.

506. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали обл. семінару, м. Бер-дянськ, 27-30 трав. 2002 р. Вип. 2 / Уклад.: Л.Ізюмова, В.Жук.- Запоріжжя: Полі-граф, 2002.- 48 с.

507. Методичні матеріали на допомогу організації районного семінару-практикуму з питань популяризації нового Земельного кодексу України.- Запоріжжя, 2002.- 4 с.

508. Організація бібліотечного обслуговування пенсіонерів і людей похилого віку: Матеріали до проведення район. та міськ. семінарів-практикумів / Уклад. С.Пономарьова.- Запоріжжя, 2002.- 8 с.

509. Робота бібліотек на допомогу виборам до Верховної Ради України і місцевих рад.- Запоріжжя, 2002.- 5 с.

510. Десять років незалежності України: Програма район. [міськ.] семінару-практи-куму / Уклад. С. Пономарьова. — Запоріжжя, 2001.- 15 с.

511. Запитуйте — відповідаємо: Метод. поради щодо організації бібл. фондів у ЦБС обл. / Уклад. С. Пономарьова. — Запоріжжя, 2001.- 11 с.

512. ХХ століття: людство підводить підсумок / Уклад. М.Федосенко.- Запоріжжя, 2000.- 12 с.

513. 2000 років з ім`ям Христа: [Примірна програма семінару-практикуму] /Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 2000.- 8 с.

514. Етика бібліотекаря / Уклад. Л.Мажара.- Запоріжжя, 2000.- 12 с.

515. Бібліотеки на допомогу народним умільцям / Уклад. М.Федосенко.-Запоріжжя, 1999.- 8 с.

516. На грані віків: Примір. програма район. (міськ.) семінару-практикуму / Уклад. Л.Мажара.- Запоріжжя, 1999.- 7 с.

517. Повір у себе / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 1999.- 5 с.

518. Творці дивосвіту: Поради бібл. працівникам у популяризації творів нар. мис-тецтв / Уклад. М. Федосенко.- Запоріжжя, 1999.- 7 с.

519. Якщо ви втратили роботу: Метод. поради бібліотекарям на допомогу в роботі з безробітними / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 1999.- 9 с.

520. В досье библиотекарю: (Деятельность и пробл. ЦБС в соврем. условиях): Ин-форм. дайджест. Вып. 5 / Подгот. М. Федосенко.- Запорожье, 1998.- 5 с.

521. «Гіркий був келих життьовий…»: [До 120-річчя від дня народження О.Олеся]: Пам`ятка бібліотекарям / Уклад. Л. Мажара.- Запоріжжя, 1998.- 6 с.

522. Запрошення до гри: Несерйоз. поради бібліотекарям / Уклад. Л.Мажара.- Запоріжжя, 1998.- 9 с.

523. Захисти себе сам…: Метод.-бібліогр. матеріали до книж. вист. на допомогу на-селенню в захисті від злочинності / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 1998.- 6 с.

524. «Видиш, брате мій…»: Метод. поради до відзначення у ЦБС 125-річчя від дня народження Б. С. Лепкого / Уклад. Л. Мажара.- Запоріжжя, 1997.- 6 с.

525. «Я люблю людські руки…»: Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу ЦБС у від-значенні 95-річчя від дня народження Ю. І. Яновського / Уклад. К. Ряба.- Запоріж-жя, 1997.- 8 с.

526. Великий українець: Метод. рек. для ЦБС до відзначення 130-річчя від дня на-родження М. С. Грушевського / Уклад. К. Ряба.- Запоріжжя, 1996.- 12 с.

527. Жінок коханих імена: Сценарій проведення в ЦБС коментованих читань інтим. лірики І.Я.Франка: [До 140-річчя від дня народження] / Уклад. Л. Мажара.- Запоріж-жя, 1996.- 8 с.

528. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеках ЦБС: Програма район. (міськ.) семінару-практикуму / Уклад.: М. Федосенко, Н. Чала.- Запоріжжя, 1996.- 8 с.

529. Україна: п`ять років незалежності: Метод. розроб. ювіл. циклу книж. вист. / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 1996.- 4 с.

530. Живий між нами…: Орієнтов. сценарій літ. вечора до 100-річчя від дня народження М. Т. Рильського / Підгот. К. Ряба.- Запоріжжя, 1995.- 8 с.

531. Методичні матеріали на допомогу проведенню в ЦБС конкурсів і вікторин / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 1995.- 24 с.

532. Нестор Запоріжжя: Метод.- бібліогр. матеріал на допомогу ЦБС у відзначенні 140-річчя від дня народження Д. І. Яворницького / Уклад. Г. Нагорна.- Запоріжжя, 1995.- 23 с.- (Дослідники рідного краю).

533. Подорож до батьківської хати: Сценарій літ.-муз. вечора із циклу «Українські народні звичаї, традиції та обряди» / Уклад. М. Федосенко.- Запоріжжя, 1995.- 10 с.

534. «Таких людей народ родить віками»: Метод. рек. для ЦБС до відзначення 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького / Уклад. К. Ряба.- Запоріжжя, 1994.- 13 с.

535. Тарас Григорович Шевченко і Запорізький край: Метод. поради на допомогу ЦБС в орг. роботи до 180-річчя від дня народження поета / Уклад. Г.Нагорна.- Запо-ріжжя, 1994.- 16 с.

536. На допомогу організації в ЦБС популяризації однієї книги: [Воропай О. Звичаї нашого народу] / Підгот. Г. Тимочко.- Запоріжжя, 1993.- 6 с. — (Зверніть увагу на цю книгу !).

537. На допомогу популяризації в ЦБС творчості нових письменників Запорізького краю / Уклад. І. Шершньова.- Запоріжжя, 1993.- 11 с.- (Нові письменницькі імена).

538.На допомогу ЦБС у популяризації літератури про історичні події 1918 року в Україні / Підгот. К. Ряба.- Запоріжжя, 1993.- 4 с.

539. Організація роботи ЦБС на відзначення 50-річчя визволення Запорізької області від фашистських загарбників: (Метод. поради) / ЗОУНБ ім.О.М.Горького, Обл. б-ка для дітей «Юний читач»; Підгот. О.Дутова та ін.- Запоріжжя, 1993.- 8 с.- (Подвигу — слава).

540. Примірна програма районного (міського) дводенного семінару-практикуму за темою «Вивчення читацьких інтересів у бібліотеках-філіалах ЦБС з метою вдоско-налення роботи з читачами в сучасних умовах » / ЗОУНБ ім. О. М. Горького, Обл. б-ка для дітей «Юний читач»; Підгот. О.Фролова та ін.- Запоріжжя, 1993.- 2 с.

541. Примірна програма дводенного районного (міського) семінару — практикуму за темою: » Використання періодичних видань у роботі бібліотек — філіалів ЦБС » / ЗОУНБ ім.О.М.Горького, Обл. б-ка для дітей «Юний читач»; Уклад.: С.Пономарьо-ва, Н.Чала.- Запоріжжя, 1993.- 2 с.

542. Примірна програма районного (міського) семінару-практикуму за темою: «Ор-ганізація роботи бібліотек-філіалів на допомогу відродженню національної культури України» / ЗОУНБ ім.О.М.Горького, Обл. б-ка для дітей «Юний читач»; Підгот. М.Федосенко.- Запоріжжя, 1993.- 3 с.

543. Примірна схема систематичної частини краєзнавчого каталогу ЦРБ / Підгот. Г.Нагорна.- Запоріжжя, 1993.- 7 с.

544. «Та читайте од слова до слова…»: (Практ. поради по орг. роботи ЦБС на допо-могу вихованню культури читання) / Підгот. Л. Мажара.- Запоріжжя, 1993.- 9 с.

545. Це було в Україні у 1933 році…: [На допомогу ЦБС в орг. роботи на вшануван-ня пам`яті жертв голодомору] / Підгот. Л. Подлепян.- Запоріжжя, 1993.- 7 с.

546. В помощь организации в ЦБС популяризации одного издания: Метод. рек. из сер. «Обратите внимание на это издание» . Вып. 2: [По брошюре А.С.Монина и Ю.А.Шишкова «Глобальне экологические проблемы»: В 2 ч. (Вып. №6 и №7) / Подгот. Р. Макарова.- Запорожье, 1992.- 5 с.

547. Как организовать в ЦБС популяризацию одной книги: Метод. рек. из сер. «Об-ратите внимание на это издание!». Вып.1: [По кн. Л.А.Никитиной «Исповедь»] / Подгот. О.Фролова.- Запорожье, 1993.- 4 с.: 1 л. прилож.

548. Областной конкурс (І тур, региональный) среди библиотекарей «Лучший по профессии»: Метод. материалы в помощь проведению / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1992.- 15 с.

549. Областной конкурс (ІІ тур, заключительный) среди библиотекарей «Лучший по профессии»: Материалы в помощь проведению / ЗОУНБ им.А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1992.- 19 с.

550. Примірна програма районного (міського) семінару-практикуму за темою: «Ор-ганізація в бібліотеках-філіалах ЦБС популяризації літератури з питань екології» / Уклад. Л. Подлепян.- Запоріжжя, 1992.- 10 с.

551. Примірна програма районного (міського) семінару-практикуму за темою: «Ро-бота бібліотек на допомогу відродженню національних традицій України» / Уклад. М. Федосенко.- Запоріжжя, 1992.- 6 с.

552. «Через сотни разъединяющих лет…»: (Метод. материалы к 100-летию со дня рождения М. И. Цветаевой) / Подгот. Л. Мажара.- Запорожье, 1992.- 16 с.

553. Як організувати в ЦБС популяризацію альманаху «Хортиця»: (Із сер. «Зверніть увагу на це видання!»): Метод. рек. / Підгот. І. Шершньова.- Запоріжжя, 1992.- 6 с.

554. В помощь организации в ЦБС области конкурса «Лучший по профессии» среди работников библиотек-филиалов / Подгот.: С. Пономарева, О. Фролова, Н. Чала.- Запорожье, 1991.- 19 с.

555. В помощь популяризации в ЦБС естественнонаучной литературы о познанных и непознанных загадочных явлениях / Подгот. Л. Подлепян.- Запорожье, 1991.- 9 с.

556. Как организовать в ЦБС популяризацию журнала «Социальная защита» / Подгот. З. Сологубова.- Запорожье, 1991.- 7 с.

557. Как организовать в ЦБС популяризацию одного издания / Подгот. О. Фролова.- Запорожье, 1991.- 5 с.

558. Організація роботи в ЦБС назустріч референдуму та виборам Президента Укра-їни: Метод. рек. / Підгот.: С. Пономарьова, О. Фролова.- Запоріжжя, 1991.- 7 с.

559. Примірна програма районного (міського) семінару-практикуму з питань роботи бібліотек в умовах нового ставлення до релігії / ЗОУНБ ім. О. М. Горького.- Запо-ріжжя, 1991.- 12 с.

560. В помощь внедрению в практику государственных ЦБС эффективных форм наглядной пропаганды литературы / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1990.- 5 с.

561. В помощь обсуждению в ЦБС новых произведений советской художественной литературы / Подгот. О. Фролова.- Запорожье, 1990.- 6 с.

562. На допомогу організації в ЦБС популяризації одного краєзнавчого видання. Вип. 3: [Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали.-Дн-ськ: Промінь, 1990.- 302с.] / Уклад. І. Шершньова.- Запоріжжя, 1990.- 5 с.- (Зверніть увагу на цю книгу!).

563. На допомогу ЦБС в організації роботи по відзначенню 500-річчя виникнення Запорозького козацтва / Підгот. М. Федосенко.- Запоріжжя, 1990.- 12 с.

564. Республіканська науково-практична конференція » Сучасний читач і бібліоте-ка».- Запоріжжя, 1990.- 4с.

565. Рекомендации по организации в ЦБС пропаганды одного издания. Вып. 2: [По кн. «Испытание властью» / Сост. Ю. М. Сушко.-Дн-ск, Промінь, 1988.-78 с.] / Сост. И. Шершнева.- Запорожье, 1988.- 3 с.- [Обратите внимание на эту книгу!].

566. В помощь организации в ЦБС цикла книжных выставок «Встречи с искус-ством» / Подгот. С. Тюленева.- Запорожье, 1987.- 18 с.

567. Рекомендации по организации в ЦБС пропаганды одного издания. Вып. 2 : [По кн. А.М.Гиммельфарба «В памяти и граните»: Путеводитель.- Днепропетровск: Промінь, 1987.- 118 с.: ил.] / Подгот. А. Нагорная.- Запорожье, 1987.- 4 с.

568. Рекомендации в помощь организации пропаганды одного издания / Подгот. Н.Шпак.- Запорожье, 1986.- 11 с.

569. Рекомендации по организации в ЦБС пропаганды литературы в помощь ускоре-нию научно-технического прогресса и интенсификации общественного производст-ва / Подгот.: Р. Макарова, Г. Ратникова.- Запорожье, 1986.- 16 с.

570. Методические рекомендации в помощь ЦБС по организации библиотечного и информационного обслуживания рабочих / Сост. В.Козинец.- Запорожье, 1984.- 12 с.

571. Методические рекомендации по организации работы библиотек в помощь реа-лизации комплексных целевых программ / Подгот. Л.Мажара.- Запорожье, 1984.- 18 с.

572. Примерная программа районной (городской) школы передового опыта по воп-росам формирования, организации использования, изучения и сохранности единого книжного фонда / Сост.: Н.Кутырева, Л.Подлепян.- Запорожье, 1984.- 6 с.

573. Рекомендации в помощь организации в ЦБС читательско-зрительских и пресс-конференций, премьеры книги / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества; Подгот.: Л. Байда, Т. Погорелая.- Запорожье, 1994.- 11 с.

574. Рекомендации по организации пропаганды в ЦБС призведений писателей мно-гонациональной советской литературы — лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР / Подгот. А. Тимочко.- Запорожье, 1984.- 3 с.

575. Методические рекомендации по использованию аудиовизуальных средств в работе ЦБС / Сост. Л.Байда.- Запорожье, 1983.- 10 с.

576. Организация повышения квалификации работников районних (городских) мето-дических центров ЦБС: [Консультация] / ЗОУНБ им.А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель»; Сост. Л. Супрун.- Запорожье, 1983.- 3 с.

577. Организация работы в ЦБС области по борьбе с читательской задолженностью: Инструкт.-метод. письмо / Сост. Н. Шпак.- Запорожье, 1983.- 5 с.

578. Работа библиотек в помощь ударным стройкам одиннадцатой пятилетки в об-ласти: Инструкт.-метод. письмо / ЗОУНБ им. А. М. Горького, Запорож.обл. б-ка для юношества; Сост.: Л. Мажара, Т. Староконь.- Запорожье, 1983.- 9 с.

579. Внедрение государственных стандартов по библиотечному делу и библиогра-фии в практику ЦБС области / Сост. Л. Супрун.- Запорожье, 1981.- 9 с.

580. Внедрение системы избирательного распространения информации (ИРИ) в практику центральных библиотек ЦБС: (Метод. советы) / Сост.: Л. Беляева, Г. Рат-никова.- Запорожье, 1981.- 11 с.

581. Два мира — два образа жизни: Примерная разработка книжной выставки / Сост.: Степаненко И., Тарануха О.- Запорожье, 1975.- 14 с.

582. Організація нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення: (При-мір. програма район. (міськ.) дводен. семінару / Уклад. І. Степаненко.- Запоріжжя, 1974.- 4 с.

583. Библиотеки в помощь профессиональному чтению рабочих: (Пример. прог-рамма семинара-практикума) / Сост. И. Степаненко.- Запорожье, 1973.- 9 с.

584. Примерная программа районного двухдневного семинара-практикума по военно-патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде литературы по граж-данской обороне / Сост. И. Степаненко.- Запорожье, 1973.- 9 с.

585. Життя і серце, віддане народові:[До 80-річчя від дня народження В.Я.Чубаря]: Метод.- бібліогр. матеріали.- Запоріжжя, 1971.- 22 с.

586. Запоріжжя і запоріжці в роки Великої Вітчизняної війни: [Метод.-бібліогр. ма-теріали на допомогу бібліотекарям].- Запоріжжя, 1970.- 42 с.

587. План республіканського семінару методистів обласних бібліотек Одеської зони від 18-21 черв.-Запоріжжя, 1968. -7с.

588. Це було на Запоріжжі [1917-1920 рр.] : Метод.-бібліогр. матеріали.- Запоріжжя, 1966.- 21 с.

Матеріали з передового досвіду

589. Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень: Матеріали обл. конф., м.Запоріжжя 24-25 верес. 2003 р.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 40 с.

590. В гостях у Запорізької міської ЦБС / Уклад. С. Пономарьова.- Запоріжжя, 2000.- 7 с.

591. Бібліотека. Преса. Читач: Із досвіду Запоріз. міськ. ЦБС / Уклад.: М. Федосенко, К. Новік .- Запоріжжя, 1998.- 9 с.

592. Із досвіду краєзнавчої роботи бібліотек області / Уклад. С. Пономарьова.- Запо-ріжжя, 1996.- 9 с.

593. Библиотека в культурно-спортивном комплексе района:[О передовом опыте де-ятельности центр. б-ки Примор. ЦБС] / Подгот. С. Кийко.- Запорожье, 1984.- 11 с.

594. Библиотека — в помощь труженикам села в реализации Продовольственной программы СССР: [Из опыта Григорьев. сел. б-ки-филиала Пологов. район. ЦБС] / ЗОУНБ им. Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества; Подгот.: Е.Кривокрысен-ко, В.Жук.-Запорожье, 1983.- 14 с.

595. З досвіду пропаганди краєзнавчої літератури в бібліотеках Запорізької області.- Запоріжжя, 1979.- 7 с.

596. Стан науково-атеїстичної пропаганди в бібліотеках області та шляхи її подальшого поліпшення: (Огляд діяльності за 1972 р. та метод. рек.) / Підгот. І.Степанен-ко.- Запоріжжя, 1973.- 12 с.

597. Люблю тебе, мій краю рідний!: [З досвіду б-к Запоріз. обл. у пропаганді л-ри про рід. край].- Запоріжжя, 1971.- 48 с.

598. З досвіду роботи бібліотек Запорізької області.- Запоріжжя, 1958.- 37 с.

599. Здосвіду роботи бібліотек Запорізької області.- Запоріжжя, 1956.- 27 с.

600. Наш досвід /Обл. будинок творчості; Обл. б-ка ім. Горького.- Запоріжжя: Обл. вид-во, 1955.- 63 с.

601. Изюмова Л. Минус сто тысяч книг. Ежегодно: [Беседу с зам. дир. ЗОУНБ о сос-тоянии сел. и район. б-к записал Н.Аленский] // МИГ.- 2002.- 19 дек. (№ 51).- С. 13.

602. Бібліотеки області в ретроспективі: Аналіт. огляд діяльності б-к обл. за 1990-2000 рр. / Уклад.: С.Пономарьова, М.Федосенко, Л.Мажара, О.Локтєв.- Запоріжжя, 2001.- 10 с.

603. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького у дзер-калі цифр і фактів / Підгот. Н. Купреєва.- Запоріжжя, 2001.- 19 с.

604. Аналіз стану бібліотечного обслуговування населення сільських районів облас-ті / Підгот. М.Федосенко.- Запоріжжя, 1999.- 6 с.

605. Купреєва Н. Основні напрямки регіональної бібліотечної політики // Бібл. пла-нета.- 1999.- № 2.- С.41-42.

606. Фролова О.Читання періодичних видань в бібліотеках Запорізької області // Соціологічні дослідження в бібліотеках.- К., 1993.- Вип. 7.- С. 8-16.

607. Справка о состоянии справочно-библиографической и информационной работы в государственных ЦБС области / ЗОУНБ им.А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель»;Сост.: Л.Беляева, В.Москаленко, И.Латынцева.- Запорожье, 1988.- 20 с.

608. Изюмова Л. К вопросу о полноте комплектования книжных фондов библиотек Запорожской области // Рациональное размещение и использование библиотечных ресурсов в УССР: Сб. науч. тр. / Гос. респ. б-ка УССР им.КПСС.- К., 1987.- С.76-80.

609. Справка о состоянии индивидуальной работы с читателями и руководство чте-нием в ЦБС области / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл.б-ка для юношества, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1987.- 11 с.

610. Справка о работе центральной библиотеки Гуляйпольской районной ЦБС Запо-рожской области в помощь формированию библиотечно-библиографической куль-туры у руководителей и слушателей сети партийного и комсомольского политичес-кого обучения / Подгот. Л. Мажара.- Запорожье, 1986.- 7 с.

611. Справка о состоянии деятельности центральных библиотечных систем области в ХІ пятилетке / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества.- За-порожье, 1986.- 14 с.

612. Состояние организации деятельности ЦБС области в помощь промышленному и сельскохозяйственному производству: [Справка] / ЗОУНБ им.А.М.Горького; Под-гот.: Г. Ратникова, Л. Василенко.- Запорожье, 1984.- 26 с.

613. Справка о состоянии и перспективах улучшения управления и методической ра-боты в ЦБС области / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1984.- 19 с.

614. Справка о состоянии формирования в ЦБС области заказов на литературу по те-матическим планам издательств / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества, Запорож. обл. б-ка для детей «Юный читатель».- Запорожье, 1984.- 12 с.

615. Состояние организации массовой работы в ЦБС области: Текстовой анализ / ЗОУНБ им. А.М.Горького, Запорож. обл. б-ка для юношества; Сост. Н.Шпак.- За-порожье, 1983.- 5 с.

616. Стан пропаганди технічної літератури в бібліотеках області та шляхи її поліпшення: [Аналіз за 1974 р. та метод. рек.] / Підгот. І. Степаненко.- Запоріжжя , 1975.- 13 с.

617. Діяльність бібліотек області на допомогу інтернаціональному та патріотичному вихованню населення у 1973 році: [Огляд та метод. рек.] / Підгот. І.Степаненко.- Запоріжжя, 1975.- 11 с.

618. Стан науково-атеїстичної пропаганди у бібліотеках області та шляхи її подальшого поліпшення : [Огляд діяльності за 1972 р. та метод. рек.] / Підгот. І.Степаненко.- Запоріжжя, 1973.- 12 с.

619. Бальцер А. На службе народу:(Очерки истории Запорож. гос. обл. универ-сал. науч. б-ки им. А.М.Горького): 1905-1995.- Запорожье, 1995.- 64 с.

620. Бальцер А. На службі народові: (Нарис історії Запоріз. обл. універсал. наук. б-ки ім. О.М.Горького): 1905-1999. Вип. 2 .-Запоріжжя: Поліграф, 2002.- 82 с.

621. Гришко Марія Фокінічна (1907-1960): [Корот. біогр. довідка про дир. Б-ки] // Бальцер А. На службі народові.- Запоріжжя, 2002.- С.77-78.

622. Паничева Ганна Вісаріонівна (1910-1977): [Корот. біогр. довідка про дир. Б-ки] // Бальцер А. На службі народові.- Запоріжжя, 2002.- С.76-77.

623. Рябошапка Галина Сергіївна (1905-1985) : [Корот. біогр. довідка про дир. Б-ки] // Бальцер А. На службі народові.- Запоріжжя, 2002.- С.78.

624. Степаненко Інна Павлівна (1948): [Корот.біогр. довідка про дир. Б-ки] // Бальцер А. На службі народові.- Запоріжжя, 2002.- С.80.

625. Заметки об истории строительства здания областной библиотеки им. М.Го-рького.- Запорожье, 1994.- [8 с.]. — [Рукописно].

626. Важлива ділянка роботи: З досвіду роботи бібліотек Запоріз. обл. // Бібліо-тека.- К., 1980.- С. 15-25.

627. Народний музей в сільській бібліотеці // Краєзнавство в бібліотеці.- К., 1965.- С.19-23.

628. Скарби бібліотек на службу народу // Сіячі добра.-Запоріжжя, 1961.- С. 37.

629. Довідково-бібліографічна робота Ново-Василівської та Мелітопольської районних бібліотек // З досвіду роботи бібліотек Запорізької області. — Запоріжжя, 1958.- С.30-36.

* * *

630. Книга — зброя у праці // Запоріз. правда.- 1976.- 9 січ.

631. Бібліотечній справі — наукову основу // Запоріз. правда.- 1974.- 2 груд.

632. Библиотекам — заботу и внимание! // Индустр. Запорожье.- 1971.- 26 марта.

633. Три побачення: [До Пушкінського свята поезії] // Комсомолець Запоріж-жя.- 1970.- 6 черв.

634. Підготовка до з`їздів і робота бібліотек // Запоріз. правда.- 1970.- 3 листоп.

635. Книга служить народові // Комсомолець Запоріжжя.- 1968.- 16 лип.

636. От подпольной к общедоступной: [Про Чубарів. сіл. б-ку] // Ин-дустр. Запорожье.- 1967.- 6 июня.

637. Читачем має бути кожен // Запоріз. правда.- 1966.- 7 черв.

638. Наши библиотеки и перспектива их роста // Индустр. Запорожье.- 1966.- 12 марта.

639. В пошуках нового // Соц. культура.- 1963.- № 12.- С.40.

640. Світоч людства: [Роль Б-ки в пропаганді кн.] // Запоріз. правда. — 1962.- 7 лип.

641. Покращуємо роботу бібліотеки // Комсомолець Запоріжжя.- 1961.- 2 листоп.

642. Библиотеки — важный участок пропаганды передового опыта // Блокнот агитатора.- 1961.- № 16.- С. 27-30.

643. Довідково- бібліографічна робота районної бібліотеки // Культ.-освіт. робо-та.- 1951.- № 11.- С. 35-36.

644. Бальцер Анатолій Іванович (1922-1997) : [Корот. біогр. довідка про дир. Б-ки] // Бальцер А. На службі народові.- Запоріжжя, 2002.- С.79-80.

645. Жук В. Анатолій Іванович Бальцер // Бібліотекознавство та бібліографія : Міжвід. респ. зб.- Х., 1972.- Вип. 13.- С.121-122; Бібліографія.- С.123.

646. Нагорна Г. Його покликання- любов до книги // Бібл. планета.- 2002.- № 4.- С. 18-19.

647. Иваненко П. Анатолий Бальцер и три его дома // Наше время.- 1998.- 23 апр.- С.10.

648. Вислоух Л. Анатолий Бальцер:»Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше» // Наш город (Суббота).- 1997.- 11 июля.- С.2.

649. Сушко К. Поруч з книгами // Комсомолець Запоріжжя.- 1979.- 22 берез.

Публікації І. П. Степаненко

650. Сільські бібліотеки Запорізького краю: потенціал. можливос-ті та вико-ристання ресурсів // Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних пере-творень: Матеріали обл. конф., м.Запоріжжя 24-25 верес. 2003 р.- Запоріжжя, 2004.- С.3-8.

651. Бібліотеки Запоріжжя в контексті історії // Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали наук.-практ. конф., м.Запоріжжя 26-27 верес. 2001 р.- Запо-ріжжя, 2002.- С.3-8.

652. Спасибі!:[Подяка наук.-ред. підрозділові з підгот. та вип. сер. кн. «Реабілі-товані історією» за подаровані книги для б-к обл.] // Спокута: Альманах. — Запоріж-жя, 1999.- № 1.- С.149.
***
653. Вандали в бібліотеці: [Інтерв`ю записала М.Чабаненко] // Запоріз. правда.- 2003.- 9 серп.- С.3.

654. Ця любов незрадлива — до книги: [Интерв`ю записала Г. Кліковка] // Запо-різ. правда.- 2003.- 30 верес.

655. Есть ли у нас повод для оптимизма? // Просвіта.- 2002.- № 9-10.- С.2.

656. Как спасти библиотеку?: [Ежегод. кн. фонд б-к обл. уменьшается на 10-15 сел. б-к] // Индустр. Запорожье.- 2002.- 26 апр.

657. На голубом экране: [О взаимодействии б-к обл. с органами печати, радио, телевидения] // Библиотекарь.- 1986.- № 10.- С.39.

Література про життя та діяльність І. П. Степаненко

658. Їхня праця відзначена державними нагородами: [Про присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» І.П.Степаненко] // Запоріз. правда.- 1999.- 4 листоп.

659. Господині нашого краю:[Лауреатом обл. конкурсу в номінації «Жінка-пра-цівник соціально — гуманітарної сфери» стала директор ЗОУНБ І. П. Степаненко] // Земля і власність.- 2002.- 23 берез.- С.5.

* * *

660. Степаненко Інна Павлівна // Герои и судьбы: Интеллектуал. потенциал За-порожья на рубеже веков / Сост. Шифрина А.И.- Запорожье, 2002.- Кн. 2.- С.465-471.

661. Жук В. Степаненко Інна Павлівна // Бальцер А.І. На службі народові: На-рис історії Запоріз. обл. універсал. наук. б-ки ім. О.М.Горького [1905-1999].-Запо-ріжжя, 2002.- Вип.2.- С. 80-81.

662. Степаненко Инна Павловна // Кто есть кто в библиотечно — информацион-ной сфере России и СНГ.- М., 2000.- С.341.

663. Степаненко Інна ПавлІвна // Хто є хто у видавничій справі.- К., 1999.- С. 131-132.

* * *

664. Нагорна Г. ЇЇ покликання — бібліотека // Запороз. Січ.- 2003.- 15 листоп.

665. Шевельов М. Світло з вікна книгозбірні: [Про роботу обл. б-ки та її дир. Степаненко І.П.] // Запоріз. правда.- 2000.- 23 груд.

666. 12 ноября — День рождения нашего директора // Клубок.- 1998.- № 4.

667. Степаненко І.П. «Я люблю свою роботу, свою професію»: Бібліогр. спи-сок / Уклад. Г.Нагорна.- Запоріжжя: Поліграф, 2003.- 36 с.

Офіційні назви та адреси Бібліотеки

Міська громадська бібліотека
1905-1909
Приміщення міської управи
Міська громадська бібліотека
1909-1918
вул. Покровська [нині — вул. Свердлова, 21]
Центральна міська робітнича бібліотека
1920-1935
Вул.Соборна [нині — вул. Лепіка, 92]
Центральна міська бібліотека імені О.М.Горького
1935-1939
Вул. Чекістів, 18
Державна обласна бібліотека імені О.М.Горького
1939-1941
Вул. Чекістів, 18
Державна обласна бібліотека імені О.М.Горького
1944-1952
Вул. Лепіка, 12
Державна обласна наукова бібліотека імені О.М.Горького
1966-1977
Вул. Спортивна, 14
Державна обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького
1977-1997
Пр. Леніна, 142
Обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького
З 1998 р.
Пр. Леніна, 142

Хронологічна таблиця важливих подій в історії Бібліотеки

1903 Катеринославський губернатор дозволив заснувати Олександрівську міську громадську бібліотеку
1904 Затверджено та надруковано. «Статут Олександрівської міської громадської бібліотеки»
1905 15 січня почала функціонувати Олександрівська міська громадська бібліотека
1909 Міській громадській бібліотеці надано дві кімнати у будинку по вул.Покровській [нині — вул..Свердлова, 21]
1920 В Олександрівську відкривається 4 міські робітничі бібліотеки, одна з них визначається Центральною міською робітничою бібліотекою, правоприємницею Олександрівської міської громадської бібліотеки
1922 При лікбезах організуються пункти видачі книг від міських робітничих бібліотек, у т.ч. — і від Центральної
1924 При Центральній міській робітничій бібліотеці відкрито дитячу бібліотеку, яка працювала і у 1938 р., подальша її доля в документах облдержархіву не простежується
1935 Центральна міська бібліотека стає правонаступницею Центральної міської робітничої бібліотеки й одержує приміщення по вул. Чекістів, 18
1936 Міськвиконком надає Центральній міській бібліотеці ім’я О.М.Горького
1939 Утворюється Запорізька область. Центральна міська бібліотека імені О.М.Горького перетворюється в обласну бібліотеку імені О.М.Горького
1941 3 жовтня м. Запоріжжя окуповують німецькі фашисти. Бібліотеку спалено
1943 У ніч с 13 на 14 жовтня війська Південно-Західного фронту нічним штурмом оволоділи містом Запоріжжя. З 16 жовтня почалася робота по відновленню обласної бібліотеки імені О.М.Горького
1944 У квітні бібліотека одержала постійне приміщення по вул. Лепіка, 12, в якому працювала до 1952 р. Бібліотека почала одержувати із Держфонду СРСР безкоштовний обов’язковий примірник творів друку російською мовою
1946 Бібліотеку визначають переможцем у республіканському змаганні обласних бібліотек України і нагороджують Перехідним Червоним Прапором та Грамотою Комітету культосвітніх закладів при Раді Міністрів УРСР та ЦК профспілки політосвітніх працівників, а також премією у розмірі 10 тис. крб.
1948 Бібліотека обладнала автомобіль для обслуговування книгою сільського населення
1949 Бібліотека почала одержувати із Центрального колектору наукових бібліотек [м. Москва] платний обов’язковий примірник творів друку російською мовою
1951 Початок будівництва житлового будинку по вул. Спортивній, 14 з приміщенням для Бібліотеки на першому поверсі
1952 Завершення будівництва приміщення і переїзд до нього Бібліотеки
1954 Створено патентний відділ на основі одержання описів винаходів СРСР, НДР, ВНР, ЧССР, ПНР, БНР
1959 Одержано вантажий автомобіль ГАЗ-51 і обладнано будкою з сидіннями
1960 Початок організації відкритого доступу читачів до фондів Бібліотеки. Старшого бібліотекаря Л.Г.Кулик нагороджено медаллю «За трудовую доблесть»
1962 Святкування 100-річчя бібліотеки СРСР імені В.І.Леніна, у торжествах брав участь директор Бібліотеки [А.І.Бальцер]
1963 Пожежа у приміщенні Бібліотеки. Створено відділ сільськогосподарської літератури
1964 Відзначено перший ювілей Бібліотеки — 60-річчя від дня створення. Заслухано на колегії Міністерства культури УРСР питання «Про стан нестаціонарного обслуговування сільського населення в Гуляйпільському районі Запорізької області»
1966 Державні обласні бібліотеки України для дорослих одержали статус наукових бібліотек
1966 Облвиконком прийняв рішення про будівництво приміщення Бібліотеки
1967 Початок будівництва за проектом приміщення Бібліотеки АН БРСР Арх. Л.М.Гольдштейн. При патентному відділі відкрито консультаційний пункт для винахідників і раціоналізаторів області.
На базі відділу комплектування, бібліотечної обробки та каталогізації створено два відділи: комплектування; бібліотечної обробки літератури та каталогізації
1970 Підведено підсумки обласного огляду бібліотек, присвяченого 100-річчю від дня народження В.І.Леніна. Група працівників Бібліотеки [І.Г.Бальцер, С.Я.Вільчек, К.Ф.Кулик, Н.І.Музиченко, О.В.Пасицька, С.В.Понома-рьова, Т.С.Сукманова] нагороджені ювілейними ленінськими медалями
1971 Одержано бібліобус «Кубань», який переобладнано на 17-містний автобус
1972 На початку липня здійснено поїздку працівників у Михайлівське на VI Всесоюзне Пушкінське свято поезії.
1973 Початок переведення книжкового фонду на інвентарно-форматну розстановку в основному книгосховищі
1974 Створено відділ літератури на іноземних мовах. На обласній ідеологічній нараді у вересні критикувався бібліотечний довгобуд, і перший секретар обкому партії М.М.Всеволожський запевнив, що в ближні роки будівництво буде завершено
1975 Відзначено 70-річчя Бібліотеки. Переломний рік у будівництві приміщення
1976 Початок централізації мережі державних масових бібліотек області. Поставлено експеримент в Оріхівському районі
1977 Затверджено централізацію мережі бібліотек області. Створено 24 міські і районні централізовані бібліотечні системи. У жовтні «Запоріжцивільбуд» [упр. М.Г.Гру-нін] завершив будівництво приміщення для Бібліотеки. 22 грудня Бібліотека почала обслуговувати читачів.
1978 Створено відділ мистецтв. Об’єднано з відділом міську нотно-музичну бібліотеку. Патентний відділ реорганізовано у відділ технічної літератури. Описи винаходів передано до ЦНТБ
1979 15 січня став до ладу діючих перший бібліотечний кон-веєр. Наказом Міністерства культури УРСР Бібліотека визначається міжобласним депозитарієм для бібліотек Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей
1980 Відзначено 75-річчя Бібліотеки. Створено сектор інформації з питань культури та мистецтв
1984 На базі Бібліотеки проведено республіканський семінар-практикум «Завдання обласних універсальних наукових бібліотек по поліпшенню формування та використання книжкових фондів регіону» [для заступників директорів та завідуючих відділами комплектування ОУНБ України]
1987 На честь 70-річчя Жовтня бібліотеку нагороджено Почесною грамотою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ. Такими Грамотами нагороджені Л.О.Мажара, К.Я.Протасова та Г.П.Ратникова
1990 Республіканська науково-практична конференція «Сучасний читач та бібліотека» [для завідуючих відділами комплектування ОУНБ України]. Проведена на базі Бібліотеки
1991 Початок розробки комп’ютерно-інформаційної системи у Бібліотеці. Придбано комп’ютери
1993 Республіканська нарада директорів державних наукових бібліотек України «Збереження гуманістичної місії бібліотек в умовах ринку» [на базі Бібліотеки]
1994 Відділ науково-методичної роботи реорганізовано у відділ прогнозування розвитку бібліотечної справи в області
1994 23 грудня [достроково] відзначено 90-літній ювілей Бібліотеки за участю обласного керівництва, громадськості області. Ветерани відзначені преміями, грамотами
1994 Розпочалася робота по комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів: придбано 12 комп’ютерів, розроблено програмне забезпечення їх. Створено сектор автоматизації та механізації бібліотечно-бібліографічних процесів
1996 Створено Запорізьку бібліотечну асоціацію
1998 За ініціативи Запорізької бібліотечної асоціації Запо-різьке відділення фонду культури України заснувало обласну щорічну премію імені А.І.Бальцера в галузі бібліотечної справи
1998 Першим лауреатом обласної премії імені А.І.Бальцера стала директор Бібліотеки І.П.Степаненко.
1998 Відзначення першого Всеукраїнського Дня бібліотек, установленого Указом Президента України для щорічного святкування 30 вересня
1998 Директорові Бібліотеки І.П.Степаненко присвоєно звання «Заслужений працівник культури України»