I. Загальні положення

1.1.    Примірна структура та примірні штатні розписи застосовуються до комунальних бібліотек (далі – бібліотеки) як основа для визначення їх структури і кількості посад (штатних одиниць). Формування структури та штатних розписів бібліотек здійснюється з урахуванням кількості їх користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч., – веб-сайту та соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій та у межах затвердженого фонду заробітної плати.

1.2.    У разі необхідності та з метою забезпечення належного рівня діяльності бібліотек їх керівникам надається право змінювати назви структурних підрозділів, здійснювати корегування їх кількості, у тому числі, – додатково вводити відділи, сектори тощо. При цьому необхідно враховувати, що кількість штатних одиниць не може бути меншою: у відділі – трьох штатних одиниць, у секторі – двох штатних одиниць. Допускається збереження структури та штатів бібліотек, затверджених до набрання чинності цього наказу.

1.3.    Гранична штатна чисельність професіоналів та фахівців бібліотечної роботи бібліотек визначається з урахуванням Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08.

1.4.    Посади професіоналів, фахівців, робітників, не передбачених цими примірними штатними розписами, вводяться відповідно до законодавства, встановлених нормативів тощо та з урахуванням умов функціонування конкретної бібліотеки.

1.5.    Керівники бібліотек розподіляють обов’язки між своїми заступниками, виходячи з умов функціонування конкретної бібліотеки.

 

Додаток 1

 

до наказу Міністерства культури України

22 серпня 2012 р. № 900

  

Примірна структура комунальних бібліотек

 

Примірна структура обласної універсальної наукової бібліотеки

1. Адміністрація.
2. Бухгалтерська служба.
3. Кадрова служба.
4. Відділ формування фондів:
4.1. сектор обмінного фонду.
5. Відділ каталогізування.
6. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів:
6.1. сектор депозитарного зберігання документів;
6.2. сектор гігієни і реставрації фондів.
7. Відділ (сектор) рідкісних та цінних видань.
8. Відділ періодичних видань.
9. Відділ документів іноземними мовами.
10. Відділ мистецтв.
11. Відділ краєзнавства.
12. Відділ патентно-технічних документів.
13. Відділ документів із економічних, технічних та природничих наук.
14. Відділ документів із гуманітарних наук.
15. Сектор обліку користувачів.
16. Відділ обслуговування користувачів:
16.1. сектор міжбібліотечного абонемента.
17. Відділ (сектор) абонемента.
18. Відділ соціокультурної діяльності.
19. Інтернет-центр (на правах відділу або самостійного сектору).
20. Відділ наукової інформації та бібліографії:
20.1. сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва.
21. Науково-методичний відділ:
21.1. науково-дослідний сектор.
22. Редакційно-видавничий відділ (сектор).
23. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів.
24. Відділ електронної бібліотеки.
25. Господарський відділ.
26. Технічний відділ.

 

Примірна структура обласної бібліотеки для дітей

1. Адміністрація.
2. Бухгалтерська служба.
3. Кадрова служба.
4. Відділ комплектування фондів та каталогізування документів:
4.1. сектор комплектування фондів;
4.2. сектор каталогізування документів.
5. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів:
5.1. сектор гігієни і реставрації фондів.
6. Сектор обліку користувачів.
7.  Відділ обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів:
7.1. сектор абонемента;
7.2. сектор читальних залів.
8. Відділ обслуговування учнів 5-9 класів:
8.1. сектор абонемента;
8.2. сектор читальних залів.
9. Відділ масової роботи та естетичного виховання:
9.1. сектор естетичного виховання.
10. Інформаційно-бібліографічний відділ:
10.1. інтернет-центр.
11. Відділ (сектор) краєзнавства.
12. Науково-методичний відділ:
12.1. редакційно-видавничий сектор.
13. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів.
14. Відділ господарсько-технічного забезпечення.
 

Примірна структура обласної бібліотеки для юнацтва

1. Адміністрація.
2. Бухгалтерська служба.
3. Кадрова служба.
4. Відділ комплектування фондів та каталогізування документів:
4.1 сектор комплектування фондів;
4.2 сектор каталогізування документів.
5. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів:
5.1. сектор гігієни і реставрації фондів.
6. Відділ обслуговування користувачів:
6.1. сектор обліку користувачів;
6.2. сектор соціокультурної діяльності.
7. Відділ (сектор) абонемента.
8. Відділ (сектор) читальних залів.
9. Відділ (сектор) періодики.
10. Інформаційно-бібліографічний відділ:
10.1. інтернет-центр.
11. Відділ (сектор) краєзнавства.
12. Науково-методичний відділ:
12.1.редакційно-видавничий сектор.
13. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів.
14. Відділ господарсько-технічного забезпечення.

 

Додаток 2

 

До наказу Міністерства культури України

«____»_________2012 р. №_________

 

Примірні штатні розписи комунальних бібліотек

Примірні штатні розписи обласної універсальної наукової бібліотеки

Віднесення обласних універсальних наукових бібліотек до відповідної категорії здійснюється на основі дотримання ними таких двох показників:

Категорія

Середньорічна кількість користувачів бібліотек

(тис. чол.) 

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.) 

І

понад 35 

понад 700

ІІ 

від 20 до 35 

від 420 до 700 

Бібліотеки, які мають показники, нижчі ніж встановлені для другої категорії, відносяться до третьої категорії.

Назва структурних підрозділів і посад

Кількість штатних одиниць у бібліотеках відповідно до категорій

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

1. АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

Директор

1

1

1

Заступник директора

4

3

2

Учений секретар

1

1

Головний інженер

Посада головного інженера вводиться за умови наявності приміщень, які використовує бібліотека на праві оперативного управління

Секретар

1

1

1

Юрисконсульт (провідний, I категорії, II категорії, без категорії)

1

1

1

2. БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Бухгалтерська служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269. У разі виробничої необхідності, за рішенням засновника, може вводитися посада заступника головного бухгалтера

3. КАДРОВА СЛУЖБА

Кадрова служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 18 грудня 2003 р. N 341.

4. Відділ формування фондів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

4.1. Сектор обмінного фонду

1

1

Завідувач сектору

1

1

5. Відділ каталогізування

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

6. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

6.1. Сектор депозитарного зберігання документів

1

Завідувач сектору

1

6.2.  Сектор гігієни і реставрації фондів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

7. Відділ (сектор) рідкісних та цінних видань

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

8. Відділ періодичних видань

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

9. Відділ документів іноземними мовами

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

10. Відділ мистецтв

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

11. Відділ краєзнавства

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

12. Відділ патентно-технічних документів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

13. Відділ документів із економічних, технічних та природничих наук

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

14. Відділ документів із гуманітарних наук

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

15. Сектор обліку користувачів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

16. Відділ обслуговування користувачів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

16.1. Сектор міжбібліотечного абонемента

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

17. Відділ (сектор) абонемента

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

18. Відділ соціокультурної діяльності

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

19. Інтернет-центр

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

20. Відділ наукової інформації та бібліографії

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

20.1.   Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

21.  Науково-методичний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

21.1.   Науково-дослідний сектор

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

22. Редакційно-видавничий відділ (сектор)

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

23.Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

24. Відділ електронної бібліотеки

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

25. Господарський відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

Сторож

Вводяться в штати бібліотек відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105

Двірник

Гардеробник

Вводяться в штати бібліотек за наявності обладнаного гардеробу із розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць;
за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць.

Прибиральник службових приміщень

Вводяться в штати бібліотек із розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 1 посади на бібліотеку. За наявності другої зміни додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується протягом цієї зміни.

Водій автотранспортних засобів

Штатна одиниця водія вводиться відповідно до кількості одиниць автотранспорту, що перебуває на балансі бібліотеки: на 1 автотранспортний засіб — 1 штатна одиниця.

26. Технічний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

Інженер з охорони праці

Вводяться в штати бібліотек за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125

Інженер-енергетик

Вводиться в штати бібліотек відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.02.1998 за № 93/2533

Слюсар-сантехнік (IІ-VI розрядів)

Вводяться в штати бібліотек відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105

Столяр (IІ-VI розрядів)

Електромонтер з обслуговування електроустановок (IІ-VI розрядів)

Ліфтер

Оператор котельні (ІІ-VI розрядів)

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків(ІІ-І

Усі структурні підрозділи (неповинні перевищувати граничну чисельність)

 

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

30

22

19

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор: провідні, І категорії, ІІ категорії, без категорії

70

60

50

Соціолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Психолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Науковий співробітник (старший, провідний, молодший)

Вводяться в штати бібліотек у разі потреби; кількість штатних одиниць визначається відповідно до Типових норм на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 № 1631/0/16-18.

Художник: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

1

1

1

Інженер з комп’ютерних систем: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця за наявності 10 одиниць комп’ютерної техніки і по 1 штатній одиниці на кожні наступні 20 одиниць комп’ютерної техніки

Інженер-програміст: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця у разі впровадження у роботу бібліотеки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Вводиться у разі наявності відповідного обладнання. Кількість штатних одиниць визначається в залежності від кількості одиниць техніки та обсягів робіт.

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів (палітурник)

Вводиться 1 штатна одиниця на кожні 250-350 тис. одиниць зберігання фонду

 

Примірні штатні розписи обласної бібліотеки для дітей

Віднесення обласних бібліотек для дітей до відповідної категорії здійснюється на основі дотримання ними таких двох показників: 

Категорія

Середньорічна кількість користувачів бібліотек

(тис. чол.) 

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.) 

І

понад 25

понад 500

ІІ 

від 15 до 25

від 315 до 500

ІІІ 

від 10 до 15

від 200 до 315

 

 

Назва структурних підрозділів і посад

Кількість штатних одиниць у бібліотеках відповідно до категорій

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

1. АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

Директор

1

1

1

Заступник директора

2

2

1

Головний інженер

Посада головного інженера вводиться за умови наявності приміщень, які використовує бібліотека на праві оперативного управління         

Секретар

1

1

1

Юрисконсульт (провідний, I категорії, II категорії, без категорії)

1

1

0,5

2. БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Бухгалтерська служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269. У разі виробничої необхідності, за рішенням засновника, може вводитися посада заступника головного бухгалтера

3. КАДРОВА СЛУЖБА

Кадрова служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 18 грудня 2003 р. N 341.

4. Відділ комплектування фондів та каталогізування документів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

4.1. Сектор комплектування фондів

1

Завідувач сектору

1

4.2. Сектор каталогізування документів

1

Завідувач сектору

1

5. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

5.1. Сектор гігієни і реставрації фондів

1

1

Завідувач сектору

1

1

6. Сектор обліку користувачів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

7. Відділ обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

7.1. Сектор абонемента

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

7.2. Сектор читальних залів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

8. Відділ обслуговування учнів 5-9 класів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

8.1. Сектор абонемента

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

8.2. Сектор читальних залів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

9.  Відділ масової роботи та естетичного виховання

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

9.1. Сектор естетичного виховання

1

1

Завідувач сектору

1

1

10. Інформаційно-бібліографічний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

      10.1. Інтернет-центр

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

11. Відділ (сектор) краєзнавства

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

12. Науково-методичний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

12.1. Редакційно-видавничий сектор

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

13. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

14. Відділ господарсько-технічного забезпечення

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

Інженер з охорони праці

Вводяться в штати бібліотек за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125

Інженер-енергетик

Вводиться в штати бібліотек відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.02.1998 за № 93/2533

Слюсар-сантехнік (IІ-VI розрядів)

Вводяться в штати бібліотек відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105

Столяр (IІ-VI розрядів)

Електромонтер з обслуговування електроустановок (IІ-VI розрядів)

Ліфтер

Сторож

Оператор котельні (IІ-VI розрядів)

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Двірник

Гардеробник

Вводяться в штати бібліотек за наявності обладнаного гардеробу із розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць;
за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць.

 

Прибиральник сл9ужбових приміщень

Вводяться в штати бібліотек із розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 1 посади на бібліотеку. За наявності другої зміни додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується протягом цієї зміни.

Водій автотранспортних засобів

Штатна одиниця водія вводиться відповідно до кількості одиниць автотранспорту, що перебуває на балансі бібліотеки: на 1 автотранспортний засіб — 1 штатна одиниця.

 

Усі структурні підрозділи (неповинні перевищувати граничну чисельність)

 

 

 

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

16

14

9

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор: провідні, І категорії, ІІ категорії, без категорії

30

25

20

Соціолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Психолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Художник: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

1

1

1

Інженер з комп’ютерних систем: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця за наявності 10 одиниць комп’ютерної техніки і по 1 штатній одиниці на кожні наступні 20 одиниць комп’ютерної техніки

 

Інженер-програміст: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця у разі впровадження у роботу бібліотеки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи

 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Вводиться у разі наявності відповідного обладнання. Кількість штатних одиниць визначається в залежності від кількості одиниць техніки та обсягів робіт.

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів (палітурник)

Вводиться 1 штатна одиниця на кожні 250-350 тис. одиниць зберігання фонду

 

           
 

Примірні штатні розписи обласної бібліотеки для юнацтва

 

Віднесення обласних бібліотек для юнацтва до відповідної категорії здійснюється на основі дотримання ними таких двох показників: 

Категорія

Середньорічна кількість користувачів бібліотек

(тис. чол.) 

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.) 

І

понад 25

понад 500

ІІ 

від 15 до 25

від 315 до 500

ІІІ 

від 10 до 15

від 200 до 315

 

Назва структурних підрозділів і посад

Кількість штатних одиниць у бібліотеках відповідно до категорій

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

1. АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

Директор

1

1

1

Заступник директора

2

2

1

Головний інженер

Посада головного інженера вводиться за умови наявності приміщень, які використовує бібліотека на праві оперативного управління

Секретар

1

1

1

Юрисконсульт (провідний, I категорії, II категорії, без категорії)

1

0,5

0,5

2. БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Бухгалтерська служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269. У разі виробничої необхідності, за рішенням засновника, може вводитися посада заступника головного бухгалтера

3. КАДРОВА СЛУЖБА

Кадрова служба формується на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 18 грудня 2003 р. N 341.

4. Відділ комплектування фондів та каталогізування документів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

4.1 Сектор комплектування фондів

1

Завідувач сектору

1

4.2 Сектор каталогізування документів

1

Завідувач сектору

1

5. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

5.1. Сектор гігієни і реставрації фондів

1

Завідувач сектору

1

1

6. Відділ обслуговування користувачів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

6.1. Сектор обліку користувачів

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

6.2. Сектор соціокультурної діяльності

1

1

Завідувач сектору

1

1

7. Відділ (сектор) абонемента

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

8. Відділ (сектор) читальних залів

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

9. Відділ (сектор) періодики

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

10. Інформаційно-бібліографічний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

10.1. Інтернет-центр

1

1

1

Завідувач сектору

1

1

1

11. Відділ (сектор) краєзнавства

1

1

1

Завідувач відділу (сектору)

1

1

1

12. Науково-методичний відділ

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

12.1 Редакційно-видавничий сектор

1

1

Завідувач сектору

1

1

13. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

14. Відділ господарсько-технічного забезпечення

1

1

1

Завідувач відділу

1

1

1

Інженер з охорони праці

Вводяться в штати бібліотек за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125

Інженер-енергетик

Вводиться в штати бібліотек відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.02.1998 за № 93/2533

Слюсар-сантехнік (IІ-VI розрядів)

Вводяться в штати бібліотек відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105

Столяр (IІ-VI розрядів)

Електромонтер з обслуговування електроустановок (IІ-VI розрядів)

Ліфтер

Сторож

Оператор котельні (IІ-VI розрядів)

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Двірник

Гардеробник

Вводяться в штати бібліотек за наявності обладнаного гардеробу із розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць,
за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 окремих місць.

Прибиральник службових приміщень

Вводяться в штати бібліотек із розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 1 посади на бібліотеку. За наявності другої зміни додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується протягом цієї зміни.

Водій автотранспортних засобів

Штатна одиниця водія вводиться відповідно до кількості одиниць автотранспорту, що перебуває на балансі бібліотеки: на 1 автотранспортний засіб — 1 штатна одиниця.

Усі структурні підрозділи (неповинні перевищувати граничну чисельність)

 

 

 

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

12

10

8

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор: провідні, І категорії, ІІ категорії, без категорії

25

20

15

Художник: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

1

1

0,5

Соціолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Психолог: провідний, І категорії, без категорії

2

2

1

Інженер з комп’ютерних систем: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця за наявності 10 одиниць комп’ютерної техніки і по 1 штатній одиниці на кожні наступні 20 одиниць комп’ютерної техніки

Інженер-програміст: провідний, I категорії, II категорії, без категорії

Вводиться 1 штатна одиниця у разі впровадження у роботу бібліотеки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Вводиться у разі наявності відповідного обладнання. Кількість штатних одиниць визначається в залежності від кількості одиниць техніки та обсягів робіт.

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів (палітурник)

Вводиться 1 штатна одиниця на кожні 250-350 тис. одиниць зберігання фонду