Положення

про обласний конкурс «Краща сільська бібліотека»
 

1. Загальні положення

Обласний конкурс «Краща сільська бібліотека» проводиться з метою підвищення престижу сільських публічних бібліотек, їх ролі у соціокультурному та інформаційному просторі регіону, суспільному житті місцевих громад; стимулювання творчої ініціативи персоналу сільських публічних бібліотек області у наданні безперешкодного доступу до інформації та підвищенні якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на умовах оперативності, доступності, комфортності; визначення кращих інновацій у галузі бібліотечно-інформаційних технологій, ідей, що сприяють ефективній роботі сільських книгозбірень.

Організатори конкурсу: управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації, КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького» Запорізької обласної ради за підтримки оласного комітету профспілки працівників культури Запорізької області та Запорізької бібліотечної асоціації.

 

2. Порядок проведення

Конкурс проводиться серед сільських публічних бібліотек області на засадах відкритості, прозорості та гласності, без будь-яких обмежень відповідно до порядку, встановленого цим Положенням

Конкурс проходить в два етапи: перший етап – районний, відбувається протягом квітня 2008 р.– березня 2009 р., другий етап – обласний, відбувається протягом квітня – вересня 2009 р.

Інформаційний супровід Конкурсу забезпечує професійний бюлетень клубу директорів ЦБС області «КлубОК».

 

3. Умови конкурсу

Заявки на участь у Конкурсі приймаються оргкомітетами першого етапу до 15 січня 2009 р., другого етапу – до 15 травня 2009 р.

Заявки на участь у Конкурсі повинні містити: лист – рекомендацію від сільської ради; опис впровадженої інновації або реалізованого проекту, завдяки яким бібліотека може претендувати на звання «Краща сільська бібліотека» — в довільній формі, до 6 сторінок друкованого тексту (папір формату А4, розмір шрифту 12); документи, що підтверджують впровадження інновації або реалізованого проекту; матеріали, які ілюструють ефективність впровадженої інновації або реалізованого проекту (статті, фото, відео записи, відгуки читачів тощо). Крім цього, фіналісти першого етапу для участі у другому етапі подають рішення журі першого етапу.

 

4. Журі та робочі групи конкурсу

Конкурс оцінює журі. Склад журі Конкурсу на кожному етапі затверджують відповідно керівники обласного, районних управлінь (відділів) культури і туризму держадміністрацій. Основним завданням діяльності журі є визначення на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, фіналістів – учасників першого етапу конкурсу і переможців – учасників другого етапу конкурсу.

Для організації і проведення конкурсу створюються обласний та районні оргкомітети із числа працівників центральних публічних бібліотек регіону, склад яких затверджується начальниками (завідуючими) управлінь (відділів) культури і туризму обласної та районних держадміністрацій. Оргкомітети доводять до відома бібліотечної громадськості області інформацію про термін та умови конкурсу; здійснюють попередній аналіз і верифікацію поданих документів і матеріалів, необхідних для участі у конкурсі на першому і другому етапах; сприяють широкому розповсюдженню інноваційного досвіду бібліотек – учасниць Конкурсу через підготовку і проведення майстер-класів, авторських семінарів, видання інформаційних матеріалів, координують роботу членів журі; виконують інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

 

5. Підведення підсумків конкурсу

Рішення щодо визначення фіналіста першого етапу Конкурсу приймається відповідним журі першого етапу Конкурсу, затвердженим начальниками (завідуючими) районними управліннями (відділами) культури і туризму районних держадміністрацій.

Фіналісти першого етапу Конкурсу нагороджуються дипломами і цінними подарунками.

Переможець другого етапу Конкурсу визначається журі, затвердженим начальником обласного управління культури і туризму облдержадміністрації.

Переможець другого етапу Конкурсу нагороджується дипломом, цінним подарунком, грошовою премією.

Спеціальними преміями та призами від членів оргкомітету та інших зацікавлених організацій нагороджуються учасники першого і другого етапів Конкурсу на підставі відповідних самостійних рішень зазначених структур.

Оголошення результатів Конкурсу першого етапу відбудеться до 23 березня – Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, другого етапу — до 30 вересня — Всеукраїнського дня бібліотек.