Степаненко І.П., директор ЗОУНБ імені О.М. Горького
(виступ на колегії управління культури і туризму
Запорізької обдержадміністрації, 23.02.2010р)

Бібліотеки за самою своєю сутністю є представниками і культури, і науки, і освіти, одночасно слугують збереженню історичної пам’яті, багатовікових знань і акумулюють затребувану на сьогоднішній день інформацію.

    Коло завдань, які стоять перед бібліотеками і які вони вирішують, постійно розширюється . Весь світ сьогодні активно розвиває систему бібліотечного обслуговування населення розуміючи, що інформаційні ресурси цих соціальних інституцій мають значення стратегічних ресурсів, які визначають рівень соціально-економічного розвитку та інтелектуальний потенціал будь-якої країни.

    Відрадно, що питаннями правового регулювання бібліотечної справи останнім часом діяльно почала опікуватися і наша держава. Особлива увага при цьому надається публічним (загальнодоступним) бібліотекам, оскільки саме вони в першу чергу повинні вирішувати завдання надання вільного доступу до інформації кожній людині за місцем проживання (до речі сьогодні кожний 3-ій житель області — читач публічної бібліотеки). Поки що досить успішно вдалося реалізувати завдання щодо підвищення рівня оплати праці бібліотечного персоналу — одного із вагомих факторів успішного функціонування будь-якої Бібліотеки. Адже ключова фігура книгозбірні — грамотний, знаючий бібліотекар. Якщо немає хорошого бібліотекаря — немає і зацікавленого читача. Соціальна підтримка бібліотекарів цілком закономірне і правильне рішення. Тепер на черзі втілення ряду системоутворюючих проектів, включених до переліку затвердженого плану щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011року (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09. 2009 № 1226-р). Серед останніх — життєвонеобхідні для бібліотек та їх користувачів — концепції Державної цільової програми поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки, Державної цільової програми інформатизації бібліотек на 2010-2015 рр., Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року. Вищеназваним документом передбачається також розроблення та затвердження планів заходів на 2011-2015 роки з питань зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, створення умов для збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості. Актуальність цих програм для нашої області, як свідчать факти доповіді начальника управління культури і туризму, цілком очевидна.

    Бібліотека — це організм, який постійно розвивається, кошти, які спрямовуються на їх розвиток повинні йти не лише на сьогоднішнє утримання, але й на подальше зростання. Нині у структурі затрат бібліотек, переважну частину складає оплата праці (біля 70%). Крім того 25% займають витрати на комунальні платежі. Тому на комплектування, обладнання, капітальні ремонти залишаються крихти. Враховуючи, що органи місцевого самоврядування у відповідності до статей 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» самостійно повинні забезпечувати населення в т. ч. і бібліотечним обслуговуванням, основним джерелом фінансування таких регіональних цільових програм повинні виступати саме місцеві бюджети. Саме тому нам треба вчитися тісно співпрацювати з місцевою громадою та органами самоврядування, намагатися отримати відповідні знання. Таку можливість мають змогу отримати 5 директорів ЦБС нашої області, з 25 по 26 лютого 2010 року, на базі Донецької ОУНБ УБА за організаційної та фінансової підтримки Програми сприяння парламенту України, проводить регіональний тренінг «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування».

    Співпраці бібліотек з місцевими громадами присвячується черговий конкурс оголошений вже відомою Вам програмою «Бібліоміст». Проводиться він з 15 лютого 2010 року на квартальній основі. Гранти у розмірі від 100 до 2500 доларів США. Тривалість проектів від 1 до 6 місяців. Умови конкурсу можна отримати на веб-сайті www.bibliomist.org, та через координатора проекту у нашій області (тел. 787-53-69).