Заслухавши і обговоривши інформацію директора Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.М. Горького Степаненко І.П. колегія відзначає, що в установах області було здійснено певну роботу щодо інформатизації бібліотек. Особливо активізувався цей процес з 2003 року. Сучасний комп’ютерний парк 12 бібліотечних систем (із 25 діючих) становить 39 одиниць, 4 ЦБС мають вихід до мережі Інтернет. Оснащення бібліотек комп’ютерною технікою здійснюється як за фінансування місцевих бюджетів, так і з використанням коштів, виділених за грантами. Особливих успіхів досягли працівники Бердянської та Мелітопольської міських бібліотек, які отримали не тільки гранти, але й створили Інтернет-центри для дітей на кошти місцевих бюджетів.

Проте загальний стан інформатизації бібліотек області в цілому залишається незадовільним і не відповідає сучасним потребам користувачів.

Зміст і темпи інформатизації публічних бібліотек регіону обумовлюються не тільки фінансово-економічними негараздами, що обмежують обсяги інвестицій в інформатизацію, але і застарілою практикою визначення пріоритетів регіональної бібліотечної політики, яка здебільшого не передбачає напрямки, пов’язані з участю бібліотек у формуванні інформаційного простору, створення умов для забезпечення вільного доступу населення до регіонального, державному і світового інформаційного фонду, його використання в процесі діяльності кожного жителя. Через це у 12 районних бібліотечних мережах (Токмацькій, Якимівській, Бердянській, Василівській, Вільнянській, Гуляйпільській, Запорізькій, Новомиколаївській, Приморській, Чернігівській, Розівській, Великобілозерській) відсутні комп’ютери, а там, де вони є — у шести немає виходу в Інтернет, не налагоджена системна діяльність з автоматизації бібліотечних процесів, цілеспрямоване комплектування бібліотечного фонду джерелами інформації на електронних носіях. Роботи, пов’язані із запровадженням нових технологій фінансуються із нестабільних додаткових джерел. Недостатня увага приділяється організації навчання персоналу бібліотек основам інформаційних технологій.

 З метою забезпечення інформатизації бібліотек області, сприяння процесам формування єдиного інформаційного простору для розширення можливостей доступу населення Запорізького краю до інформації та фондів світового культурного надбання колегія обласного управління культури

постановляє:

1. Визнати стратегічним напрямком бібліотечної політики в регіоні інформатизацію бібліотечних закладів, модернізацію системи бібліотечного обслуговування на основі відповідного технічного оснащення і широкого запровадження нових інформаційних технологій. Розробити та затвердити обласну програму інформатизації бібліотечних закладів на 2007 – 2010 р.р.

2. Рекомендувати міським і районним органам місцевого управління:

2.1. Передбачити щорічне виділення фінансових коштів на придбання комп’ютерного обладнання для центральних і центральних дитячих бібліотек з метою створення регіональної корпоративної мережі публічних бібліотек.

2.2. Включити центральні бібліотеки до системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів управління регіоном як складову частину багаторівневої інтегрованої автоматизованої системи управління, що забезпечує інформаційну підтримку стратегічних і поточних управлінських рішень відносно життєдіяльності і життєзабезпечення регіону на базі впровадження сучасних інформаційних технологій.

2.2. Забезпечити протягом 2007 – 2008 рр. підключення центральних міських і районних бібліотек до мережі Інтернету та стабільне фінансування відповідних послуг користувачам.

2.3. Брати участь у щорічних конкурсах проектів „Інтернет для читачів публічних бібліотек” (LIAP) посольства США в Україні.

2.4. Запровадити проведення міських і районних благодійних акцій, підпорядкованих завданням оснащення бібліотек комп’ютерним обладнанням, організації користування сервісами Інтернет-мережі.

3. Мелітопольському вищому училищу культури (директор Грицаненко В.В.):

Організувати реалізацію тренінгових програм навчання основам комп’ютерної грамотності і навігації в Інтернеті для працівників бібліотечних установ області.

4. Запорізькій ОУНБ імені О.М.Горького (директор Степаненко І.П.):

4.1. Протягом 2007 р. створити бібліотечні сторінки кожної ЦБС області на регіональному інформаційному порталі „Запоріжжя”.

4.2. Відповідно до потреб запорізьких бібліотечних установ підготувати дайджест досвіду інформатизації вітчизняних публічних бібліотек.

5. Контроль за виконанням покласти на заступника начальника управління культури облдержадміністрації І.А. Панькіну.

 

Голова колегії,

Начальник управління культури

облдержадміністрації Сізінцова Л.А.