Заслухавши і обговоривши інформацію директора обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького Степаненко І.П. колегія відзначає, що в області було проведено певну роботу щодо вирішення нагальних проблем сільських бібліотек та сприяння їх розвитку.

Незважаючи на незадовільний господарчий стан та матеріальну базу закладів, мережа сільських бібліотек у цілому збереглася. Бібліотечне обслуговування сільського населення області здійснюють 388 сільських публічних бібліотек, які складають 76% усієї загальнодоступної бібліотечної мережі регіону. Сільські бібліотеки обслуговують понад 220 тис. читачів, тобто 51,7% жителів.

В останні роки намітилися деякі позитивні тенденції: збільшуються обсяги придбання нової літератури, розпочалась комп’ютеризація, удосконалюються форми культурно-дозвіллєвої діяльності сільських книгозбірень. Покращується матеріальний стан деяких сільських бібліотек: бібліотеки отримують кращі приміщення, здійснено поточні ремонти (Вільнянський, Запорізький, Приазовський, Мелітопольський, Токмацький, Куйбишевський райони).

Проте матеріально-технічна база сільських бібліотек в останні 15 років у цілому неухильно погіршувалася, придбання нової літератури знаходилося і залишається на неприпустимо низькому рівні. Багато сільських бібліотек одержують лише 3-4 назви газет і журналів. Витрати на придбання нових видань у 2007 році склали всього 20 коп. у розрахунку на одного жителя. Не відбувається інформатизація сільських бібліотечних установ. У результаті жителі села мають вкрай обмежені можливості одержання інформації і нових знань.

Загострюється проблема бібліотечних кадрів: спостерігаються старіння професійних знань, слабке освоєння інформаційних технологій, недостатньо активна, зацікавлена позиція в цих питаннях безпосередньо бібліотекарів, що перешкоджає модернізації діяльності сільської бібліотеки.

Відсутність необхідних обсягів фінансування з боку органів місцевого самоврядування і регіональних органів влади, наявність деструктивних змін у соціально-економічній сфері на селі обумовили особливу важливість усвідомлення завдань збереження і розвитку сільських бібліотек.

Регіональна бібліотечна політика стосовно сільських бібліотек повина бути спрямована на поліпшення їхньої матеріальної бази, технічну i технологічну модернізацію, комплектування, удосконалення інформаційним функцій, активне залучення до процесів розвитку, якими в цілому охопленi бібліотеки регіональної системи.

На підставі вишевикладеного, колегія управління культури і туризму облдержадміністрації

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації, відділам культури і туризму райдержадміністрацій, обласним бібліотекам:

1.1. Здійснювати формування регіональної бібліотечної політики стосовно розвитку сільських бібліотек на основі системного моніторингу стану і діяльності сільських бібліотек області, процесів їх фінансування, реалізації проектів, спрямованих на модернізацію сільських установ, вироблення науково-методичних рекомендацій через участь у загальнодержавному дослідженні „Сільська бібліотека на карті України".

1.2. Розвивати партнерство з зацікавленими організаціями, місцевими органами влади, привертати увагу до проблем сільських бібліотек регіональних ЗМІ, некомерційних організацій, фондів та інших інститутів громадянського суспільства.

1.3. Протягом 2008 — 2009 рр. організувати проведення обласного конкурсу на кращу сільську бібліотеку.

2. Відділу культури та мистецтва управління культури і туризму облдержадміністрації підготувати листи на обласну та районні ради, райдержадміністрації про стан та підтримку сільських бібліотек, їх матеріально-технічне забезпечення.

3. Начальникам відділів культури і туризму райдержадміністрацій:

3.1. При формуванні цільових програм розвитку культури до 2010 року розглянути можливість внесення питань розвитку і модернізації сільських бібліотечних установ.

3.2. Забезпечити реалізацію регіональних програм поповнення бібліотечних фондів, залучення різних джерел фінансування для комплектування сільських бібліотек у межах, передбачених програмами.

4. Обласним бібліотекам — науково-методичним центам регіону — забезпечити розробку наукових основ модернізації сільських бібліотек, методичну допомогу в питаннях бібліотечного обслуговування сільського населення.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Панькіну І.А.

 

Голова колегії,

начальник управління Сізінцова Л.А.