П О Р Я Д О К
розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель
до тендерного комітету КЗ "Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека
імені О.М.Горького" ЗОР до моменту укладання договору про закупівлю

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР до моменту укладення договору про закупівлю (далі – Порядок) розроблено у відповідності з вимогами Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення про закупівлі), Типового положення про тендерний комітет, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20.05.2009 № 470 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 № 740/16756, Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 30.12.2009 № 65 та затвердженого в Міністерстві юстиції України 10.03.2009 № 222/16238 (далі Порядок МЕ), інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

1.2. Даний Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель (далі – учасники), до тендерного комітету (далі – ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР) до моменту укладання договору про закупівлю.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку мають визначення відповідно до Положення про закупівлю.

1.4. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – Учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР процедур закупівель, установлених Положенням про закупівлю, може оскаржити дії, рішення бездіяльність ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР.

1.5. Скарга може бути подана безпосередньо до ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР або до Міністерства економіки України.

1.6. Скарга подається впродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі, коли оскаржуються кілька рішень, дій, а також бездіяльність Замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії або бездіяльності.

1.7. Днем отримання скарги вважається день її реєстрації як вхідної кореспонденції відповідно до порядку реєстрації вхідних документів, визначеного нормативно-правовими актами.

1.8. Об’єктом оскарження не може бути:

  • зроблений Тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
  • рішення Тендерного комітету про відхилення тендерних пропозицій.

1.9. Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше

ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

1.10. Скарга залишається без розгляду, про що Тендерний комітет повідомляє Учасника протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, у разі, якщо:

  • об’єктом оскарження є зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;
  • об’єктом оскарження є рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
  • скарга подана особою, яка не є Учасником процедури закупівлі, щодо якого подана скарга;
  • скаргу подано з порушенням вимог пунктів 5-7 (мова, оформлення, зміст) Порядку МЕ;
  • письмового відкликання скарги Учасником поданої до Тендерного комітету.

1.11. У разі, коли на день отримання Тендерним комітетом скарги, укладено договір про закупівлю, ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР не приймає рішення за даною скаргою, про що повідомляє Учасника протягом 5 робочих днів листом за підписом голови Тендерного комітету або заступника голови, який виконує його обов’язки.

ІІ. Порядок розгляду скарг

2.1. У разі подання Учасником скарги до Мінекономіки:

2.1.1. Тендерний комітет протягом двох робочих днів з дня отримання листа Мінекономіки про зупинення процедури закупівлі письмово повідомляє учасників про припинення торгів на строк, установлений у листі Мінекономіки. Якщо Мінекономіки протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги не прийняло рішення про розгляд скарги, то Тендерний комітет має право прийняти рішення про продовження відповідної процедури закупівель, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло у встановлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

2.2. У разі подання учасником скарги до ТК КЗ "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР:

2.2.1. Тендерний комітет зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття рішення про зупинення процедури закупівлі, яке оформлюється протоколом засідання ТК "ЗОУНБ імені О.М.Горького" ЗОР. Після зазначеного строку Тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру, крім випадку коли Тендерний комітет прийняв за результатами розгляду скарги рішення, що унеможливлює проведення процедури закупівлі.

2.2.2. Тендерний комітет не пізніше 5 робочих днів після отримання скарги повідомляє Учасника, який подав скаргу, Учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

Відсутність зазначених осіб на засідання робочої групи не може бути підставною для проведення засідання або його відкладення, не перешкоджає і не впливає на прийняття за результатами розгляду скарги рішення.

2.2.3. До визначення переможця процедури закупівлі Тендерний комітет протягом двох робочих днів з дати отримання скарги письмово повідомляє учасників про зупинення процедури закупівлі.

2.2.4. Тендерний комітет за відсутності підстав залишення скарги без розгляду (або підстав неприйняття рішення за скаргою) приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

  • у разі коли скаргу незадоволено, — причини прийняття такого рішення;
  • у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

2.2.5. Рішення за результатами розгляду скарги оформлюється протоколом

засідання Тендерного комітету та надсилається уповноваженому органу протягом 3 робочих днів з дня його прийняття.

2.2.6. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Тендерний комітет протягом 5 робочих днів з дня його прийняття надсилає Учаснику, який подав скаргу і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

2.2.7. Рішення Тендерного комітету щодо розгляду скарг можуть бути оскаржені до суду в установленому порядку.