Загальні положення у стандартному виконанні
Заходи, спрямовані на реалізацію Програми
Зміни та доповнення до Програми розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки, затверджені рішенням ЗОР від 20.03.2008 № 13
 

Затверджено

                                                               рішення обласної ради

                                                                              22.02.2007      № 13

 

І. Загальні положення

Програма розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про об¢єднання громадян», з урахуванням Указу Президента України від 04.06.2005 № 916/2005 «Про Раду Українського козацтва».

На сьогоднішній день в області зареєстровано 9 обласних осередків козацьких організацій, які налічують понад 7 тис. козаків.

Програма розроблена з метою створення  ефективного  механізму  взаємодії  органів державної влади та козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій  козацтва.  

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою  Програми розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки (далі – Програма) є забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення  козацьких  громадських   організацій   до фізкультурно-спортивної  роботи, військово-патріотичного виховання молоді, охорони   громадського порядку.

Основними завданнями програми є:

·         забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і козацьких громадських організацій у сфері

·         історико-культурних традицій козацтва;

·         вдосконалення системи військово-патріотичного виховання  дітей і молоді;

·         вивчення й пропаганда історичної, духовної та культурної спадщини Запорозького козацтва;

·         налагодження   міжнародного   співробітництва   Запорозького   козацтва  з  аналогічними організаціями  за  межами України;

·         залучення козацьких організацій до участі в охороні громадського порядку;

·         проведення інформаційної  та роз’яснювальної роботи з проблем козацтва, розвитку його історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій.

 

ІІІ. Механізм   виконання     Програми та контроль за її виконанням

Виконання Програми покладається на обласну державну адміністрацію. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти та культури.

Обласна державна адміністрація щорічно інформує обласну раду про хід виконання Програми.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми дасть змогу в кінці 2010 року:

поліпшити організаційне, інформаційне та наукове-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку козацтва в Запорізькій області;

забезпечити оптимальні умови взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й козацьких громадських організацій у сфері історико-культурних, духовних традицій козацтва, як складової частини українського народу.

забезпечити залучення козацьких організацій до участі в охороні громадського порядку. 

 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування визначених у Програмі заходів здійснюється за рахунок коштів обласного   бюджету   (загальний  обсяг  фінансування  складає 650 тис. грн., у тому числі : 147 тис.500 грн. – 2007 рік, 177 тис.500 грн. – 2008 рік, 147 тис.500 грн. – 2009 рік, 177 тис.500 грн. – 2010 рік).

 

Начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації                                                                      П.О. Скурський

 

 VІ. Заходи, спрямовані на реалізацію Програми 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані джерела фінансування

Обласний бюджет

(тис. грн.)

 

1.

Військово-патріотична та виховна робота

 

 

 

 

1.1

Проведення заходів щодо урочистих проводів призовників на строкову військову службу з урахуванням традицій української народної та козацької педагогіки та їх фінансування.

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації (впо)

2007

2008

2009

2010

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2

Розробка спеціальної навчальної програми для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, середніх та вищих навчальних закладів області з історії Запорозького козацтва, бойових і трудових традицій українського народу, а також видання навчальних посібників та методичної літератури та їх фінансування.

 

Управління з питаньньої впо

2007

2008

2009

2010

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.3

Придбання нагород для переможців вікторин, олімпіад, літературно- творчих конкурсів, програм для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, середніх та вищих навчальних закладів області з історії козацтва.

Управління з питань

впо

2007

2008

2009

2010

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.4

Придбання призів для переможців обласних змагань дитячо-юнацької спортивної гри "Джура".

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.5

Придбання призів для переможців військово – спортивних конкурсів, фестивалів, олімпіад для різних вікових категорій: для дітей молодшого шкільного віку – «Січові діти», для дітей середнього віку – «Джури козацькі», для підлітків та юнаків – «Гей ви, козаченьки».

 

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

12,0

12,0

12,0

12,0

 

12,0

12,0

12,0

12,0

2.

Науково-дослідна, пропагандистська та видавнича робота

 

 

 

 

2.1

Проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, читань з проблем історії, культури та традицій Запорозького козацтва та їх фінансування.

 

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2.2

Проведення досліджень та публікації документів, писемних пам’яток з історії Запорозького козацтва за матеріалами архівів і книгозбірень України та зарубіжних країн та їх фінансове забезпечення.

 

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.3

Видання наукового збірника з питань історії Запорозького козацтва “Запорозька старовина” та його фінансування.

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.4

Фінансування виготовлення сувенірної продукції, присвяченої Запорозькому козацтву.

 

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.5

Висвітлення надбання історії, культури, традицій козацтва у засобах масової інформації та їх фінансування.

 

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

3.

Культурно-просвітницька діяльність та спорт

 

 

 

 

 

3.1

Організація  та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди Дня Українського козацтва, Покрови, “Тризни” та їх фінансування.

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

45,0

45,0

45,0

45,0

 

45,0

45,0

45,0

45,0

 

3.2

Забезпечення участі обласних козацьких організацій у Всеукраїнському фестивалі народного мистецтва “Хортиця” та обласному фестивалі дитячої творчості “Мала Хортиця” та їх фінансування.

 

Управління з питань впо

2008

2010

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

3.3

Забезпечення участі обласних козацьких організацій у Всеукраїнських фестивалях бойових мистецтв, змагань із різних видів спорту на Кубок   отамана   Івана   Сірка   на о. Хортиця та військово — спортивних змагань з володіння сучасною та історичною зброєю та їх фінансування.

Управління з питань впо

2007

2008

2009

2010

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Орієнтовний  обсяг  видатків  на виконання заходів  Програми

 

Всього

                                                                                        650 тис. грн.

 

У тому числі по рокам

2007

                         147 тис.500 грн.

 

 

2008

                          177 тис.500 грн.

 

 

2009

                          147 тис.500 грн.

 

 

2010

                          177 тис.500 грн.

Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.02.2007 № 13. Рішення ЗОР від 20.03.2008 № 13.

 

         

Керуючись пунктом 16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до розділу VI Програми розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 22.02.2007 № 13:

                1.1. підпункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 викласти в такій редакції:

 

 з/п

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

(роки)

Орієнтовні обсяги фінансу-

вання

(тис.грн.)

Очікувані джерела фінансування

Обласний бюджет (тис.грн.)

 

1.1

Надання послуг з організації та проведення заходів щодо збереження історичних місць Запорізького козацтва

Управління з питань внутрішньої політики та зв’зків з гро-мадськістю  облдержадміністрації (УПВПЗГО)

2008

2009

2010

19,990

19,990

19,990

19,990

19,990

19,990

1.2

Надання послуг з організації гурткового відпочинку при проведенні військово-патріотичних заходів, спрямованих на виховання молодого

покоління на

козацьких традиціях, відродження козацького руху та пізнання історичних коренів

УПВПЗГО

2008

2009

2010

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1.3

Надання послуг з технічного забезпечення вистав при організації та проведенні заходів урочистої посвяти представників молодого покоління в козаки з урахуванням традицій української народної та козацької педагогіки

 

УПВПЗГО

2008

2009

2010

15,100

10,000

10,000

15,100

10,000

10,000

1.4

Надання послуг інформаційних агентств при організації та проведенні заходів щодо увічнення пам’яті останнього отамана Запорізької Січі П. Калнишевського, Я.Новицького та інших видатних діячів козацького руху та їх дослідників.

УПВПЗГО

2008

2009

2010

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1.5

Надання послуг з організації та проведення соціально-просвітницьких заходів пов’язаних з дітьми, дітьми-сиротами та дітьми інвалідами

УПВПЗГО

2008

2009

2010

150,000

150,000

1.2. підпункти 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

2.1

Надання послуг з організації та проведення наукових та культурних зустрічей, конференцій, семінарів, симпозіумів, читань з проблем історії, культури  та традицій  Запорізького козацтва

УПВПЗГО

2008

2009

2010

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2.2

Надання послуг з організації та проведення заходів, спрямованих на тематичне виявлення документів, писемних пам’яток з історії Запорозького козацтва за матеріалами архівів і книгозбірень України та зарубіжних країн

 

УПВПЗГО

2008

2009

2010

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2.3

Надання адміністративних послуг у сфері освіти при організації та проведенні заходів з розробки спеціальних навчальних програм з історії Запорозького козацтва, бойових і трудових традицій українського народу, а також видання навчальних посібників та методичної літератури

УПВПЗГО

2008

2009

2010

19,900

15,000

15,000

19,900

15,000

15,000

2.4

Надання послуг зв’язків з громадськістю при організації та проведенні заходів щодо висвітлення надбання історії, культурних традицій козацтва у засобах масової  інформації

УПВПЗГО

2008

2009

2010

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1.3. підпункт 2.5 виключити;

1.4. підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

3.1

Надання послуг з організації та проведення культурних видавничих програм та

урочистих заходів з нагоди Дня Українського козацтва, Покрови, «Тризни», 70-річчя області.

УПВПЗГО

2008

2009

2010

100,100

70,000

70,000

100,100

70,000

70,000

3.2

Надання послуг з організації та проведення спортивних заходів, фестивалів, змагань із різних видів спорту та військово-спортивних змагань

УПВПЗГО

2008

2009

2010

19,900

10,000

10,000

19,900

10,000

10,000

3.3

Надання послуг з організації та проведення заходів щодо розвитку самобутніх козацьких колективів художньої самодіяльності, проведення конкурсів козацького мистецтва та фестивалю «Сучасної козацької пісні»

 

УПВПЗГО

2008

2009

2010

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3.4

Надання послуг професійними організаціями при організації та проведенні заходів щодо спорудження пам’ятнику присвяченого Запорізькому козацтву

УПВПЗГО

2008

2009

2010

200,000

200,000

 

2. Внести зміни до обсягу видатків на виконання заходів Програми розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.02.2007 № 13, виклавши в такій редакції:

Орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми

 

Всього                                                                         ____    1147 тис. 470 грн.

У тому числі за роками   2007                                            147 тис. 500 грн.

2008                                             599 тис. 990 грн.

2009                                            199 тис. 990 грн.

2010                                             199 тис. 990 грн.

 

 

Перший заступник голови ради                            О.О. Клепаков