I. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ІІ. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
ІV. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ
VI. СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2013 рік