Матеріально-технічна база

Користувачі, відвідування, звернення до бібліотеки

Формування бібліотечних фондів

Використання бібліотечних фондів

Надходження  коштів

Використання коштів

Персонал бібліотек

Середні показники діяльності бібліотек