Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

Гаркуша А. Г., Лень В. В.
Побої і мордування у кримінальному праві та законодавстві
2018
Побої і мордування у кримінальному праві та законодавстві:монографія/М-во внутрішніх справ України [та ін.] .-Дніпро:Вид. Біла К.О.,2018 .-124 с.-Бібліогр.: с. 108-123 (263 назви) .-90 грн.
Чорний Г. П.
Київ досвітній
2014
Київ досвітній/Георгій Чорний .-[К.]:Гамазин,2014 .-172 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 162-169 (104 назви) .-75 грн.
Хаас Р.
Розхитаний світ
2019
Розхитаний світ:зовнішня політика Америки і криза старого ладу/Річард Хаас ; пер. з англ. Микола Климчук .-К.:Основи,2019 .-376 с.-Дод. тит. арк. англ.-272 грн. 24 к.
Верхратський С. А.
Історія медицини
2011
Історія медицини .-К.:Здоров'я,2011 .-352 с.-43 грн. 13 к.
****
Гострі бронхіти у дітей
2016
Гострі бронхіти у дітей:навч. посібник/Овчаренко Л. С. [та ін.] ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупіка, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" .-Запоріжжя:[Просвіта],2016 .-132 с.-(табл., іл.) .-Бібліогр.: с. 123-131 (92 назв) .-50 грн.
Кравчук А.
Традиційна орієнтація
2015
Традиційна орієнтація:міфи та факти щодо ЛГБТ/Андрій Кравчук .-К.:Наш світ,2015 .-74 с.-(іл.) .-75 грн.
Лильин Е. Т., Доскин В. А.
Детская реабилитология
2011
Детская реабилитология:учеб. пособие для системы послевузовского проф. образования врачей .-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Литтерра,2011 .-640 с.-Б-ка педиатра .-Библиогр.: с. 624-630 (82 назв.) .-520 грн.
Волошин М. А., Чайковський Ю. Б., Кущ О. Г.
Основи імунології та імуноморфології
2010
Основи імунології та імуноморфології:навч-метод. посібник для мед. вузів/М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця .-Запоріжжя ; К.:ЗДМУ,2010 .-170 с.-Бібліогр.: с.163-169 .-20 грн.
Грубник В. В., Четвериков С. Г.
Эхинококкоз человека:современные методы диагностики и лечения
2011
Эхинококкоз человека:современные методы диагностики и лечения/В. В. Грубник, С. Г. Четвериков .-К.:ВСИ "Медицина",2011 .-224 с.
****
Reforms in Ukraine after revolution of dignity
2019
Reforms in Ukraine after revolution of dignity:what was done, why not more a. what to do next/ed. a. introd. I. Miklos, P. Kukhta .-[s. l.]:SAGSUR,2019 .-195 p.
****
A way to success. English Grammar for University Students
2010
A way to success. English Grammar for University Students:y. 1: student's b./Н. В. Тучина [та ін.] .-3-тє вид., виправлен. та перероб.-Х.:Фоліо,2010 .-208 с.-(іл.) .-978-966-03-5093-9
Yarovoi T.
Organizational and legal basis of the parliamentary government in the conditions of the modern Ukrainian state formation
2019
Organizational and legal basis of the parliamentary government in the conditions of the modern Ukrainian state formation:monogr.-Brookline:Toliman,2019 .-208 p.-978-1-62540-094-9;ref.: p. 188-207
Herge
Tintin au Congo
2017
Tintin au Congo .-Lucon:Casterman,2017 .-62 p.-Les aventures de Tintin .-978 2 203 00101 5
Herge
Tintin au Tibet
2017
Tintin au Tibet .-Casterman,2017 .-62 p.-Les aventures de Tintin .-978 2 203 00119 0
Каракоз О. О.
Книгознавство
2017
Книгознавство:практикум/М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.:Ліра-К,2017 .-72 с.-Бібліогр.: с. 66-71 .-80 грн.
****
Навчальні гуртки
2012]
Навчальні гуртки .-[К.:б. в.,2012] .-106 с.-(рис.) .-Технології соціальних змін) (Бібліотека лідера .-50 грн.
Гон Джі Йон, Мідзу Сахара
Години нашого щастя
2018]
Години нашого щастя/Гон Джі Йон, Мідзу Сахара ; [пер. з англ. Romana Pond, Teyes, Kaidash] .-[К.:Міцурукі,2018] .-246 с.-(іл.) .-Український аніме-клуб .-100 грн.
****
На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році
2018
На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році/Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков] .-К.:[Наш світ],2018 .-56 с.-(іл.) .-75 грн.
Милов М.
За місцем проживання
2019
За місцем проживання/Марк Милов .-Дніпро:Герда,2019 .-72 с.-(іл.) .-Тит. л., текст: укр., англ.-120 грн.
Таланчук П. М.
Прозріння
2017
Прозріння:публіцистика/Петро Таланчук .-К.:Ун-т "Україна",2017 .-88 с.-80 грн.
****
Судова практика у справах щодо оскарження камеральних перевірок нотаріуса
2019
Судова практика у справах щодо оскарження камеральних перевірок нотаріуса:зб. судової практики : коментарі/[Д. В. Журавльов та ін.] .-[К.]:ОВК,2019 .-278 с.-90 грн.
Голобутовський Р. З.
Теорія та практика адміністративно-правового забезпечення публічної служби в органах судової влади
2019
Теорія та практика адміністративно-правового забезпечення публічної служби в органах судової влади:монографія .-К.:[Вид. дім "Освіта України"],2019 .-356 с.-Бібліогр.: с. 328-354 (370 назв) .-140 грн.
Морт В.
Епідемія троянд
2019
Епідемія троянд/Вальжина Морт ; вступ. слово, пер. з англ. та білорус.: Лесик Панасюк, Дарина Гладун ; післямова Сергій Жадан .-К.:Люта справа,2019 .-168 с.-Книги, що порушують спокій .-180 грн.
Конамі Каната
Чі. Життя однієї киці
2019
Чі. Життя однієї киці/Конамі Каната ; [пер. О. Колесникова].Т.1 .-Дніпро:Nasha idea,2019 .-168 с.-155 грн.
****
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
2014
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ:наук. і документ. журнал/[редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Подкур].№ 1-2 (40-41), 2013] .-К. ; Х.:[Права людини],2014 .-424 с.-(фото) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-60 грн.
Прімбс Ш.
Соціальні медіа для журналістів
2018
Соціальні медіа для журналістів/[пер. з нім. В. Климченко] .-[К.]:Академія укр. преси : Центр вільної преси,2018 .-200 с.-(іл.) .-Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Укр. Преси,Журналістська практика .-110 грн.
Сидоров В. І.
Технології гідро- та вітроенергетики
2016
Технології гідро- та вітроенергетики .-Черкаси:Вертикаль,2016 .-166 с.-Бібліогр.: с. 163-164 (23 назви) .-90 грн.
Цутому Ніхей
Blame!
2019]
Blame!/[пер. з англ. SamOdin].[Т. 1] .-[К.:Міцурукі,2019] .-190 с.-(іл.) .-Український аніме-клуб .-100 грн.
Одішарія Г.
Кіт президента
2016
Кіт президента:роман/Гурам Одішарія ; пер. з груз. мови Рауля Чілачави .-К.:Укр. письменник,2016 .-192 с.-79 грн.
****
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
2011
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ:наук. і документ. журнал/[редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Подкур].№ 2 (37), [2011] .-К. ; Х.:[Права людини],2011 .-312 с.-(фото) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-60 грн.