Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

Дашвар Л.
Покров
2016
Покров:[роман]/Люко Дашвар .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2016 .-384 с.-35 грн.
****
Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939-1945
2016
Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939-1945/Укр. ін-т. нац. пам'яті ; [авт. кол. І. Бігун та ін.] .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2016 .-272 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 255-268.На форзаці дубл. № 991446 автогр. В. В'ятровича .-86 грн.
Дашвар Л.
Биті є. Макс
2012
Биті є. Макс/Люко Дашвар.Кн. 2 .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2012 .-288 с.-Коронація слова. Золотий автор .-35 грн.
Дашвар Л.
Мати все
2010
Мати все/Люко Дашвар .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2010 .-336 с.-44 грн. 11 к.
Дашвар Л.
Биті є. Макар
2011
Биті є. Макар/Люко Дашвар.Кн. 1 .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2011 .-288 с.-Коронація слова. Золотий автор .-57 грн.
Дашвар Л.
Ініціація
2018
Ініціація:роман/Люко Дашвар .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2018 .-416 с.-79 грн. 92 к.
Пілецький В.
Рапорт Вітольда
2018
Рапорт Вітольда/Вітольд Пілецький ; [пер. з пол. Н. Сидяченко] .-К.:Ярославів Вал,2018 .-240 с.-(іл.) .-130 грн.
Криштопа О., Охрімович А.
Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності
2015
Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності/Олег Криштопа, Андрій Охрімович .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2015 .-544 с.-(іл., портр.) .-За матеріалами авт. програми "Машина часу" .-127 грн.
Петроченко В. І.
Охорона ландшафтів. На прикладі Запорізької області
2015
Охорона ландшафтів. На прикладі Запорізької області:навч. посібник для природничо-краєзнавчих гуртків, позашк. та загальноосвітніх навч. закладів/Департамент освіти і науки Запорізької облдержадмін., КЗ "Запорізький обл. центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учн. молоді" Запорізької облради .-Запоріжжя:Центр туризму,2015 .-60 с.-(іл., табл.) .-Бібліогр.: с. 57-58.На звороті обкл. пр. №986803, 988117, 991460 автогр. автора .-30 грн.
Кемпбелл К., Кемпбелл Т.
Китайське дослідження
2019
Китайське дослідження:класична книга про зв'язок здоров'я та їжі/Колін Кемпбелл, Томас Кемпбелл ; [пер. з англ. В. Кучменко] .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2019 .-432 с.-(рис., табл.) .-Дод. тит. арк. англ.-272 грн. 24 к.
****
Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
2018
Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського):каталог/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-476 с.-142 грн. 98 к.
Заєць О. В.
Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2018
Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:монографія/Олена Заєць ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського .-К.:[НБУВ],2018 .-240 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 130-132 (63 назви), 133-139 (108 назв), бібліогр. в підрядк. прим.-80 грн. 69 к.
Сохань С. В.
Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2019
Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського/Світлана Сохань ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису.Вип. 1:Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) : археограф. дослідж. : наук. каталог .-К.:[НБУ ім. В.І. Вернадського],2019 .-380 с.-Тит. л.: укр., англ.-123 грн. 80 к.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018)
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018)/НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. В. М. Горовий ; авт. кол.: В. М. Горовий (керівник проекту) та ін.] .-К.:[НБУВ],2019 .-344 с., 12 л. іл.-Бібліогр. в підрядк. прим.-104 грн.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019)
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019)/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації ; [авт. кол.: Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М. Куява] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2019 .-234 с.-(іл., табл.) .-Бібліогр.: с. 193-194 .-79 грн. 90 к.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття Незалежності України (1991-2002)
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття Незалежності України (1991-2002)/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна, авт. кол.: Т. Д. Антонюк та ін.] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2019 .-454 с.-135 грн.
****
Віктор Федорович Іваницький (1881-1955)
2018
Віктор Федорович Іваницький (1881-1955):життя, віддане книзі/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-312 с.-Бібліогр.: с. 249-297 .-95 грн.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, бібліографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000-2019)
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, бібліографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000-2019)/НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. В. І. Попик ; авт. кол.: В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] .-К.:[НБУВ],2019 .-252 с.-(портр.) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-75 грн. 60 к.
Половинчак Ю. М.
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності
2017
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності:монографія/Юлія Половинчак ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського .-К.:[НБУ України ім. В.І. Вернадського],2017 .-372 с.-Бібліогр.: с. 303- 341 .-83 грн. 80 к.
Ляшко С. М.
Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук
2018
Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук:до 100-річчя НАН України/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. досліджень .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-532 с.-105 грн. 69 к.
****
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2019
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:матеріали до бібліогр. (2004-2010)/редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. досліджень .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2019 .-404 с.-Джерела української біографістики;вип. 4 .-124 грн. 85 к.
****
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі
2019
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі:науковий часопис/редкол.: Максим Гон [та ін.] ; міжнародна ред. рада: Карел Беркгоф [та ін.] ; Укр. центр вивчення історії Голокосту.[№] 1 (17) 2019 .-[К.:б. в.],2019 .-192 с.-(іл.) .-Бібліогр. в підрядк. прим..Тит арк., текст: укр., англ.-30 грн.
Platajs J.
Zbrodnia katynska
2016
Zbrodnia katynska:zeznania swiadkow przed polskimi sadami wojskowymi (1943-1946) .-Gdansk:Muzeum II Swiatowej,2016 .-444 s., 9 kart. (Plany i fotografie) .-(il.) .-978-83-63029-75-3
Panto D., Lukaszun W.
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941
2018
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941/red. i korekta N. Maliszewska .-Gdansk:Muzeum II wojny swiatowej,2018 .-144 s.-(il.) .-078-83-65957-06-1
Шупа С.
Падарожа у БНР
2018
Падарожа у БНР:архіуны раман .-[s. l.]:Радые Свабодная Эуропа; Радые Свабода,2018 .-282 с.-Бібліятэка свабоды ХХІ стагодзьдзе .-978-0-929849-30-0
****
Milion zza oceanu
2018
Milion zza oceanu=A million overseas:amerykanie polskiego pochodzenia w armii USA w czasie Drugiej wojny swiatowej .-Gdansk:Muzeum II woiny swiatowej,2018 .-101 s., 22 s. (Exponaty) .-(il.) .-978-83-65957-10-8.пол. та англ. мовами
Єржабкова Б.
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина
2011
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина/Бланка Єржабкова.Кн. 1 .-Наук.-публіц. вид.-Кременчук:Про-Графіка,2011 .-226 с.-160 грн.
****
Союзники і супротивники. Армії сусідів України у XVII столітті
2010
Союзники і супротивники. Армії сусідів України у XVII столітті/С. Кузьмич [та ін.] ; фото О. Мойсеєнко .-[К.]:Наш час,2010 .-80 с.-(іл.) .-Жива історія .-Проект "Українська мілітарна історія" .-140 грн.
Єржабкова Б.
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина
2011
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина/Бланка Єржабкова.Кн. 2 .-Наук.-публіц. вид.-Кременчук:Про-Графіка,2011 .-282 с.-160 грн.
Нестайко В. З.
Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя
2014
Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя:з іл. дітей/Всеволод Нестайко .-Вид. 10-те .-К.:А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2014 .-160 с.-(іл.) .-120 грн.