Письменник, педагог, журналіст, громадський діяч Петро Кузьмович Волиняк (справжнє прізвище Чечет) народився 28 вересня 1907 року в с. Гульськ, нині Новоград-Волинський район Житомирської області.

Після закінчення семирічної школи у 1925 році та землевпорядної у 1927 р., виїхав до Ташкента і вступив до Середньоазійського університету на філологічний факультет. Проте через закриття факультету, продовжив навчання в Інституті лінгвістичної освіти в Києві (1930). Тоді ж почав друкуватися у журналах «Глобус» та «Молодий більшовик».

На початку 1930-х років Петро Волиняк викладав на Кубані у школі української станиці мову та літературу. Однак через заборону проведення українізації та можливість арешту, був змушений повернутися до рідного села, де його влітку 1933 року все ж заарештували й засудили до примусової праці на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу.

Після заслання, у 1941 році, повернувся до України, вчителював, працював землеміром у Дніпропетровському земельному відділі.

У 1945 р. Петро Волиняк емігрував до Австрії, де в місті Зальцбурґ заснував видавництво «Нові дні». До редакційної праці залучив значну частину українців, які перебували на той час у таборах для переміщених осіб. Видавав газету «Останні новини» та журнал «Літаври», а також власні твори: збірки оповідань «Земля кличе» (1946) та «Під Кизґуртом» (1948), історичний нарис «Кубань – земля українська, козача» (1948).

У його творах відображено страшні події тридцятих років – голодомор, період нищення українізації та репресій.

Влітку 1948 року переїхав до Канади. Спочатку працював на фермі. 1949 року став редактором газети «Гомін України». Згодом відновив видавництво «Нові дні» у Торонто, 1950 року почав випускати журнал з однойменною назвою, який став літературною трибуною для багатьох поетів і письменників. Для дітей української діаспори видавав шкільні підручники і читанки, журнал «Соняшник». Водночас вчителював та керував курсами українознавства при кафедрі св. Володимира в Торонто. Брав активну участь у політичному житті еміграції: був членом Союзу українців – жертв російського комуністичного терору та УРДП.

Вся його бурхлива діяльність була спрямована до далекої України, рідного Полісся. Він мріяв про здобуття Україною незалежності.

Твори

1. Волиняк П. Запоріжжя : читанка для п’ятої кляси та позашкільного читання / П. Волиняк ; Петро Волиняк. — Торонто : Нові Дні, 1968. — 104 с.

2. Кф968 63.3(7Кан9=Укр)273 В70 Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / П. Волиняк. – Торонто : Нові Дні, 1975. – 662 с. : іл.

3. Волиняк П. Фізична географія України / П. Волиняк ; Петро Волиняк. — Торонто : Нові Дні, 1962. – 96 с.

 4. Волиняк П. Барвінок : читанка для 2-ої кляси та позашкільного читання / Петро Волиняк. — Торонто : Нові Дні, 1963. — 108 с.

  Література про життя та діяльність

5. Кф968 63.3(7Кан9=Укр)273 В70 Кислиця Д. Петро Волиняк як автор підручників / Д. Кислиця // Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / П. Волиняк – Торонто : Нові Дні, 1975. – С. 618-622.

6. Ф68214 63.3(7Кан9=Укр) М29 Марунчак М. Г. Волиняк Петро // Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади / М. Г. Марунчак ; Михайло Г. Марунчак. – Вінніпег : Накладом Української Вільної АН в Канаді, 1986. — С. 117.

7. Кф968 63.3(7Кан9=Укр)273 В70 Могильницький М. Петро Кузьмович, яким я його пам’ятаю // Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / П. Волиняк – Торонто : Нові Дні, 1975. – С. 623-626.

8. Ф77873 030 Э68 Одарченко П. Волиняк Петро Кузьмович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 5 : Вод — Гн /гол. ред. кол. І. М. Дзюба ; НАН України ; Наук. тов-во ім. Т. Шевченка ; Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – К. : Поліграфкнига, 2006. – С. 76.

9. Кф968 63.3(7Кан9=Укр)273 В70 Олександрів Б. Пам’яті незабутнього редактора / Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / П. Волиняк – Торонто : Нові Дні, 1975. – С. 614-617.

10.  Кф968 63.3(7Кан9=Укр)273 В70 Олексюк І. Нехай чебрець цвіте // Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / П. Волиняк – Торонто : Нові Дні, 1975. – С. 627-632.