Михайло Бажанський – видавець, публіцист-дослідник і письменник

Михайло Бажанський народився 6 лютого 1910 року в м. Снятин. Навчався у гімназії в Коломиї. У 1922-1923 рр. – організатор Пласту на Снятинщині. Член Української військової організації і головний обвинувачений у політичному процесі покутських гімназистів. У 1927-1928 рр. перебував у в’язницях Коломиї та Львова.
1929 року був змушений емігрував до Чехословаччини. Вступив до Українського Вільного Університету, де студіював українську мову й літературу. Вчився у Вищій політичній школі в Празі. Михайло Бажанський – співорганізатор І з’їзду Союзу українських пластунів-емігрантів (СУПЕ) і перший прес-референт СУПЕ-Прага. Редагував журнал «Молоде життя» та «Пластову трибуну». У 1930-1937 рр. – член та керівник пластових таборів в Карпатській Україні. Брав активну участь у розбудові Української Карпатської держави. Мав ступінь поручника Карпатської Січі, працював у Бюро преси і пропаганди. У 1938–1939 рр. редагував урядовий «Бюлетень» (м. Хуст). У часи німецької окупації був членом редколегії «Наступу» і «Пробою».
1941 року переїхав до Львова, де до 1943 року працював директором Дослідницького інституту України. Редагував підпільний часопис ОУН «Сурма». За участь у національно-визвольній боротьбі Михайло Бажанський зазнав німецьких концтаборів.
У повоєнні роки мешкав у Німеччині, був одним з організаторів табору переселенців у м. Ашаффенбурґ. Працював у тижневику «Неділя», був членом Спілки журналістів у Німеччині.
У 1949 році виїхав до Америки і оселився в Детройті. У 1950-1952 рр. Михайло Бажанський – член так званої Дієвої Головної пластової старшини та голова її контрольної комісії. Працював в українських періодичних виданнях, був редактором бюлетеня «За чаром Срібної Землі» (1950-1958), тижневика «Український Прометей» та журналу «Снятин» (з 1968). У 1951-1956 рр. – президент Літературно-мистецького клубу в Детройті, редактор «Книги митців» (1954). Голова Метрополітального відділу Українського конгресового комітету Америки у Детройті (1962-1965) та Комітету поневолених народів (1962-1964).
Михайло Бажанський – фундатор музею-архіву та української бібліотеки (понад 12 тис. томів), переданих Українському Науковому інституту Гарвардського університету (1974). Він є автором близько 100 окремих творів та публікацій. М. Бажанський боронив ідею української державності, писав про національно-визвольну боротьбу українців проти окупантів.
Як науковець-краєзнавець він найповніше реалізував себе у трилогії «Віки говорять: матеріали до історії Снятинщини від найдавніших часів» (1981), «Творчий динамізм патріотизму моїх земляків» (1983), «Вічно житимуть…: постаті від зарання історії аж до найновіших часів» (1984). Ця трилогія має енциклопедично-довідковий характер, містить статті з історії, культури, освіти, етнографії, революційної боротьби та охоплює всі сфери духовного життя Снятинщини, особливо кінця ХІХ – початку ХХ століття.
М. Бажанський створив кілька десятків новел, оповідань, художніх нарисів, зокрема новелу «Емігрант» (1933), збірку оповідань «У вирі життя» (1941), спогад «Як загинула Ольга Бесарабова», сатиру «Гордійський вузол розтято» (1941), художні новелістичні мемуари з німецьких концтаборів «Мозаїка квадрів в’язничних» (1946). Окрім того він писав статті для різних календарів, газет, журналів.
До 90-річчя з дня народження письменника 2000 року в місті Снятин відкрито «Музей-бібліотеку Михайла Бажанського». У експозиції представлені
рукописи письменника, особисті речі, газети та журнали в яких друкувався. 2010 року в центрі міста Снятин було встановлено бронзовий бюст Михайлу Бажанському.

Твори

1. Ф68974 83.3(4=Укр)6 Т28 Бажанський М. Бадьорий настрій всупереч трагізмові // Творчість Яра Славутича. Кн. 2. Дослідження, статті та рецензії / упоряд. В. Жила. — К. ; Едмонтон : Дніпро ; Славута, 1997. – С. 341.
2. Ф68974 83.3(4=Укр)6 Т28 Бажанський М. Легендарними запорозькими землями // Творчість Яра Славутича. Кн. 2. Дослідження, статті та рецензії / упоряд. В. Жила. — К. ; Едмонтон : Дніпро ; Славута, 1997. – С. 523.
3. Кф988 У2 Б16 Бажанський М. Мозаїка квадрів в’язничних / Михайло Бажанський. – [Ашаффенбург] : Накладом Товариства українських політичних в’язнів, 1946. – 160 с.
4. Бажанський М. Птах рівного льоту // Дніпро. – 1995. – № 2-4. – С. 127-133.

Література про життя й творчість

5. Вірний син своєї землі // Укр. слово. – 1994. – 24 лют.
6. Ф75630 030 Э68 Мельник Л. А. Бажанський Михайло Васильович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2. Б — Біо / голов. редкол. : Дзюба І. М. [та ін.]. — К. : [Поліграфкнига], 2003. — С. 75.
7. 930498 016:82(477).09 У45 Погребенник Ф. Бажанський Михайло // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 1. (А-К) / авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник. — К. : НПБ України, 2006. — С. 18-21.
8. 824383 У У45 Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 3 / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. – К. : Рось, 1994. – С. 585.
9. М142894 83.3(4=Укр) Ш49 Шерех Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології. – К. : Дніпро, 1993. – С. 501, 506.
10. И30073 92.0(4Укр) E54 Bazhansky Mykhailo // Encyclopedia of Ukraine : in 5 vol. / ed. by V. Kubijovyc. Vol. 1 : A-F. – Toronto [a. o.] : Univ. of Toronto press, 1985. – P. 188.