Любомир-Роман Винар — видатний український історик, будівничий української національної культури, громадський діяч, фундатор і президент Українського історичного товариства, яке об’єднало українських істориків у еміграції, засновник та редактор журналу «Український історик».

Вчений присвятив себе служінню Кліо, проте в її іпостасі він служив Україні й українському народові. Він є автором понад 2000 розвідок з історії, культури та державності України, що вийшли друком українською, англійською, німецькою, французькою, польською та іспанською мовами як за кордоном, так і в Україні.

Народився Л. Винар 2 січня 1932 року у Львові в родині педагогів. 1944 року разом з батьками емігрував до Чехословаччини, згодом до Німеччини та США.

Любомир з дитинства захоплювався літературою й історією. Сімнадцятирічним юнаком у таборі для переміщених осіб брав участь у діяльності товариства «Січ» та «Зарево». А через рік заснував літературознавчий журнал «Юність», навколо якого згуртував молоді інтелектуальні сили еміграційної України.

У 1949 році Л. Винар вступив до Мюнхенського університету та одночасно навчався в Українському Вільному Університеті, після переїзду до Америки — у Вестерн Резерв Університеті.

Був професором у Колорадському, Денверському, Бовлінг-Грінському та Кентському Державному Університеті.

У 1967-1968 рр. очолював Славістичну східноєвропейську секцію Американської бібліотекарської асоціації та стає президентом Комітету об’єднаних славістичних студій у США та Канаді.

З 1969 року він — дійсний член Української вільної академії наук та Наукового товариства ім. Т. Шевченка у США, а з 1992 року — заступник голови Історичної секції НТШ. Був також президентом Української Асоціації Університетських Професорів та головою Академічної Ради при Уряді Української Народної Республіки в екзилі.

Коло наукових інтересів вченого дуже широке, але найбільшу увагу він приділяв дослідженню життя і творчості Михайла Грушевського. У 1960-1980 рр. Л. Винар започаткував нову міждисциплінарну наукову дисципліну — грушевськознавство.

Своє життя Любомир Винар присвятив українській історичній науці, з вірою у «постання» незалежної України. Творча спадщина науковця — це важлива частина національної інтелектуальної скарбниці. В американських університетах він виховав кілька поколінь науковців, яких постійно намагався залучити до досліджень української тематики.

За заслуги в розвитку української науки Л. Винара проголосили «Українцем року», Президія НТШ у Львові нагородила його медаллю Михайла Грушевського, Світовий конгрес українців — «Медаллю Св. Володимира».

В пам’яті нащадків він залишиться людиною вражаючої енергії і працелюбності й надзвичайної наполегливості у досягненні мети.

Твори

 1. 63.3(4Укр)46 В48 Винар Л. Андрій Войнаровський : історичний нарис / Л. Винар ; Любомир Винар ; вступна ст. Професора Олександра Оглоблина. — Мюнхен ; Клівленд : Дніпрова хвиля, 1962. — 128 с.

 2. Ф68482 63.1(4Укр) В48 Винар Л. Грушевськознавство: генеза й історичний розвиток / Л. Винар. — К. [та ін.] : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. — 216 с.

 3. Винар Л. Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського / Л. Винар // Український історик. — 1966. — Т. ІII№ 1-2 (9-10). — С. 15-31.

 4. Винар Л. Значення Михайла Грушевського в українській і світовій історії / Л. Винар // Український історик. — 1991-1992. — Т. XXVIIІ-ХХІХ№ 3-4 (110-111)/ 1-4. — С. 13-53.

 5. Винар Л. Іван Крип`якевич, як дослідник української сфрагістики / Л. Винар. — С. 139-147.

 6. Кф696 63.1 В48 Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченко 1892 — 1930 / Л. Винар ; Українське Історичне Товариство. — Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1970. — 112 с.

 7. Винар Л. Наукова творчість Олександра Петровича Оглоблина / Л. Винар // Український історик. — 1970. — Т. VII№ 1-3 (25-27). — С. 5-32.

 8. Винар Л. Огляд історичної літератури про початки української козаччини / Л. Винар // Український історик. — 1965. — Т. II№ 1-2 (5-6). — С. 28-37.

 9. Винар Л. Олександер Мезько-Оглоблин: земля, предки, родина / Л. Винар // Український історик. — 2000. — Т. XXXVII№ 1-3 (144-146). — С. 105-148.

 10. Винар Л. Справа активізації наукового дослідження українського життя в Америці / Л. Винар // Український історик. — 1974. — Т. XI№ 4 (44). — С. 85-88.

 11. Винар Л. Українське Історичне Товариство: генеза і рання діяльність / Л. Винар // Український історик. — 1995. — Т. XXXII№ 1-4 (124-127). — С. 11-52.

 12. Винар Л. Юліян Бачинський — видатний дослідник української еміграції / Л. Винар ; Любомир Винар // Український історик. — 1970. — Т. VII№ 4 (28). — С. 30-43.

Література про життя та діяльність

 1. Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара : [(1932) амер. і укр. історик] / А. Є. Атаманенко, А. А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231-233.

 2. Баран О. Любомир Роман Винар (з нагоди 65-ліття) / О. Баран // Український історик. — 1997. — Т. XXXІV№ 1-4 (132-135). — С. 11-32.

 3. Ковальський М. Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми «наукова історична школа» / М. Ковальський // Український історик. — 1997. — Т. XXXІV№ 1-4 (132-135). — С. 40-46.

 4. 992212 94(477) У45 Піскун В. Любомир-Роман Винар (16.12.1931/2.01.1932-16.04.2017) : [пам’яті укр. історика Л.-Р. І. Винара] / В. Піскун // Ucraina Magna / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: В. Піскун (голова) та ін.]. — К. : [б. в.], 2017. — Т. II : Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви. — С. 510-512.