Поет, перекладач, літературознавець Олег Зуєвський народився 16 лютого 1920 року на Полтавщині (с. Хомутець Миргородського району) в родині вчителів. У 1931 році родину Зуєвських розкуркулено: рятуючись від переслідування, разом зі своїм дідом перебирається до м. Мерефи на Харківщині.

З 1936 по 1938 роки навчався у Харківському газетному технікумі. Після його закриття О. Зуєвський до 1939 року працював у газетах «Вперед» та «Юний піонер». До початку війни він встиг закінчити два курси Українського комуністичного інституту журналістики.

Його перші публікації та вірші побачили світ у 1939-1940 рр. в авторитетних харківських виданнях.

У 1941-1943 рр. О. Зуєвський працював у редакції «Миргородських вістей», де публікував свої твори.

1943 року письменник разом з родиною виїхав до Німеччини.

Після Другої світової війни родина Зуєвських опинилася у таборі для переміщених осіб в Ауґсбурзі, де він познайомився зі знаковими постатями української літератури – М. Орестом, В. Державіним, І. Костецьким та ін. Він продовжує свої літературні студії в таборній періодиці «Наше життя», «Час», «Україна і світ», «Арка» та ін.

Перша збірка поезій О. Зуєвського «Золоті ворота» (1947) вийшла в Мюнхені й дістала схвальні відгуки.

Наприкінці 1949 року родина Зуєвських була змушена залишити Європу й переїхати до США (штат Пенсильванія).

У 1956 році Зуєвські отримали громадянство США. Після семи років тяжкої праці на фабриці Олег Йосипович вступив до Пенсильванського університету. У найважчі роки письменник не полишав творчості й друкував власні поезії та переклади на сторінках видань «Визвольний шлях», «Нові дні», «Обрії», «Київ».

Поезії митця перекладали англійською, польською, португальською, російською, французькою мовами. У 1957 р. його вірші ввійшли до «Антології української поезії», а в 1968 – до знакового видання «Координати: антологія сучасної поезії на Заході».

У 1957 році О. Зуєвський отримав диплом маґістра з російської мови та літератури, а 21 травня 1962 р. захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії.

Почалася багаторічна педагогічна діяльність О. Зуєвського в університетах США. З 1966 року він – професор славістики Альбертського університету, де працював понад 25 років.

1958 року вийшла друга збірка поезій та перекладів письменника «Під знаком Фенікса».

Значну частину творчого доробку поета складають переклади творів Рільке, Шекспіра, Новаліса, Ґеорґе, Дрейтона, Верлена, Рембо, Дікінсон, Малларме, Іґнатова та ін.

Роки незалежності України – це час повернення О. Зуєвського на батьківщину. З 1991 року він – член Спілки письменників України. Цього ж року вийшла його третя збірка поезій «Голуб серед ательє».

1992 р. побачила світ збірка Олега Зуєвського «Вибране», у 1993 -збірка «Кассіопея. Парафрази», яка була відзначена премією імені Григорія Сковороди у 1994 році. Також митець читав лекції в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка.

Помер Олег Йосипович 27 березня 1996 року в Едмонтоні. Перепохований, згідно із заповітом, у Житомирі, поруч з могилою матері. За сім років до смерті вчений заснував у Канадському інституті українських студій Вічний фонд Олега Зуєвського для підтримки видання літературних праць українських письменників, що живуть поза межами України.

Із 1998 року в Науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська академія» зберігається книжкова колекція та архів О. Зуєвського.

 Твори 

1. Зуєвський О. ARS POETIKA / Олег Зуєвський // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1973. — [Т.] 5. — С. 20-22.

2. Зуєвський О. Кассіопея / Олег Зуєвський // Дніпро. — 1992. — №10-12. — С.110-120.

3. Зуєвський О. Обіцянка радості / Олег Зуєвський // Дніпро. — 1995. — №7-8. — С.45-52.

4. Зуєвський О. Петро Одарченко // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, [б. р.]. — [Т.] 6. — С. 270-271.

5. Зуєвський О. Поезії // Боян : поезія’92 / редкол.: М. Вінграновський та ін. — К. : Укр. письменник, 1992. — С. 190-200.

6. Зуєвський О. Поезії // Листок з вирію: поезія української діаспори. Кн. 1.- К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. — С. 127-132.

7. Гаморак Ю., Зуєвський О. Ще один визначний ювілей – 75-річчя Юрія Шевельова // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1983. — [Т.] 10. — С. 326-328.

8. Ф79512 У2 О-93 Олег Зуєвський: «Я входжу в храм…» : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Наталя Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : Києво-Могилянська акад., 2007. – 840 с.

Переклади 

9. Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвського // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1973. — [Т.] 5. — С. 211-253.

10. Рембо А. Подорожі / Артур Рембо ; пер. О. Зуєвського // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1983. — [Т.] 10. С. 74-86.

 Література про життя та діяльність

11.  Абліцов В. “…Я вертаюсь до тих воріт..” // Боян : поезія’92 / редкол.: М. Вінграновський та ін. — К. : Укр. письменник, 1992. — С.188-189.

12.  Казакова Н. «Я вертаюсь до тих воріт…» : до 100-річчя від дня народження О. Зуєвського (1920-1996) / Н. Казакова // Дати і події. – 2020. – № 1(15) : перше півріччя 2020 р. – С. 22-24.

13.  Марунчак М. Г. Зуєвський Олег // Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади / М. Г. Марунчак ; Михайло Г. Марунчак. – Вінніпег : Накладом Української Вільної АН в Канаді, 1986. — С. 255.

14.  Назаренко Т. Поетичний всесвіт О. Зуєвського // Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897-2000 / упоряд.: Я. Славутич ; заг. ред.: М. Шкандрій. – Едмонтон : Слово, 2000. – С. 558-564.

15.  Яременко В. Від рідної хати ключі збереглися : (поет Олег Зуєвський) / В. Яременко. – К. : Фотовідеосервіс, 1992. – 128 с. – (Бібліотека українця ; № 6)

16.  Яременко В. Межінь української поезії : (Олег Зуєвський і його книга “Кассіопея”) // Дніпро. — 1992. — №10-12. — С. 94-110.