1. Україна. Президент. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : Указ від 5 берез. 2015 р. № 124 : [серед нагороджених — Юрій Буряк за книгу поезій «Не мертве море»] // Уряд. кур’єр. – 2015. – 11 берез. (№ 44).*

 2. Анісімова Н. П. «Маленьке місто, вулиця сумна…»: естетичне вираження опозиції «центр/периферія» у ліриці поетичного покоління 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] : [згадується творчість Ю. Буряка] / Н. П. Анісімова // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 244-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_4_33.pdf (дата звернення: 14.04.2015).

 3. Анісімова Н. П. Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен [Електронний ресурс] : [згадується творчість Ю. Буряка] / Н. П. Анісімова // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 74-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_1_11.pdf (дата звернення: 14.04.2015).

 4. Анісімова Н. П. «Час становлення» національної ідентичності в поезії Юрія Буряка [Електронний ресурс] / Н. П. Анісімова // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 166, Вип. 154. — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2011_166_154_4.pdf (дата звернення: 14.04.2015).

 5. Базилевський В. «Амальгама»: якість поетичної ртуті : [про зб. поезій Юрія Буряка] / В. Базилевський // Літ. Україна. – 2013. – 6 черв. (№ 23). – С. 4-5.*

 6. Базилевський В. Поезія як виклик : [про кн. Юрія Буряка «Tabula Rasa»] / Володимир Базилевський // Літ. Україна. – 2011. – 21 квіт. (№ 16). – С. 8.*

 7. Базилевський В. Творення мови, адекватної часу : [про зб. поезій Юрія Буряка «Коло навколо»] / Володимир Базилевський // Голос України. – 2012. – 2 лют. (№ 20). – С. 21.*

 8. Баранов В. «Великий допитливець і спостережник…» : [до 60-річчя від дні народження поета Юрія Буряка] / Віктор Баранов // Літ. Україна. – 2011. – 31 берез. (№ 13). – С. 5.*

 9. Буряк В. Катеринослав – Січеслав – Дніпропетровськ: шлях культуротворення / діалог редактора «Хроніки-2000» Юрія Буряка та професора Володимира Буряка // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73: Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 6-20.*

 10. Гирич І. Поезія Юрія Буряка очима історика / Ігор Гирич // Літ. Україна. – 2013. – 17 січ. (№ 3). – С. 10-11.*

 11. Дроздовський Д. Держава слова / Д. Дроздовський // Слово Просвіти. – 2013. — № 1. – С. 13. – Рец. на кн.: Амальгама : поезії / Юрій Буряк. – К. : Укр. пропілеї, 2012. – 881 с.*

 12. Климчук О. «Великий допитливець і спостережник…» : [творчість Юрія Буряка] / О. Климчук // Літ. Україна. – 2011. – 31 берез. (№ 13). – С. 5.*

 13. Лауреатом Шевченківської премії з літератури став Юрій Буряк, а не Юрій Щербак [Електронний ресурс] // ТелеКритика : сайт / ТОВ «Телекритика». – К., 2001- . – Режим доступу: www.telekritika.ua/kontekst/2015-02-11/103587 (дата звернення: 06.04.2015). – Назва з екрану.

 14. [Літ. критика про Ю. Буряка та його вірші][Електронний ресурс] // Юрій Буряк. Український поет. Персональний сайт. – Режим доступу: www/y-burjak.name/About.html (дата звернення: 06.04.2015). – Зміст: Юрій Буряк. Cюжет повернення / Михайло Слабошпицький ; Поезія як виклик / Володимир Базилевський ; Обговорення книги «Коло навколо». Книга «Коло навколо» висунута на Шевченківську премію. Досвід Юрія Буряка / Павло Мовчан ; Приборкання часу / Володимир Базилевський ; Охрещені ім'ям сонета / Микола Сулима ; …З бароко, із ампіром, із модерном / Микола Ільницький ; Знайти те, що є невимовним / Сергій Козак ; Время и место поэзии Юрия Буряка / Семен Заславский ; Алхімія Юрія Буряка / Дмитро Дроздовський ; Амальгама 2000 / Микола Сулима. – Назва з екрану.

 15. Літературно-художнє видання «Не мертве море» [Електронний ресурс] : [про кн. поезій Юрія Буряка] // Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка : офіц. веб-сайт. – К., 2011. – Режим доступу: http://knpu.gov.ua/content/літературно-художнє-видання-«не мертве море» (дата звернення: 06.04.2015). – Назва з екрану.

 16. Мовчан П. Мелодії, що йдуть до горлечка з небес : [про кн. поезій Юрія Буряка «Коло навколо» та «Амальгама»] / Павло Мовчан // Уряд. кур’єр. – 2013. – 6 лют. (№ 6). – С. 21.*

 17. Ольхина О. Немеркнущие свечи «Хроники-2000» : [о презентации нов. культурол. альм. : по материалам беседы с гл. ред. журн. Юрием Буряком] / О. Ольхина // Зеркало недели. – 1998. – 25 апр.-6 мая (№ 17). – С. 16.*

 18. «Поети – це духовні місіонери…» Діалог [укр. історика, журналіста] Ігоря Гирича з [укр. поетом, перекладачем, видавцем] Юрієм Буряком // Слово Просвіти. – 2013. — 19 груд. (№ 50). – С. 10-11.*

 19. Слабошпицький М. Добрий прогноз на завтра? Юрій Буряк. Неювілейна сильветка / М. Слабошпицький // Літ. Україна. – 2001. – 12 квіт. (№ 14). – С. 6.*

 20. Слабошпицький М. Повернення Юрія Буряка / М. Слабошпицький // Київ. – 2010. — № 9/10. – С. 161-166.*

 21. Скакун І. Пристрасті за Шевченківською премією [Електронний ресурс] : [про лауреата Шевченківської премії-2015 Юрія Буряка] // Друг читача : сайт. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/neformat/403961/ (дата звернення: 06.04.2015). – Назва з екрану.

 22. Сулима М. Майстер дзеркал: про книгу Юрія Буряка «Амальгама» / Микола Сулима // Голос України. – 2013. – 26 січ. (№ 17). – С. 14.*

 23. Чілачава Р. Сім вечорів з Юрієм Буряком: нотатки на полях семикнижжя «Амальгама» / Рауль Чілачава // Літ. Україна. – 2014. – 30 січ. (№ 5). – С. 9.*