7 грудня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження українського письменника, перекладача, театрального режисера, актора, громадсько-політичного діяча Миколи Кіндратовичп Вороного.

« За Україну, за її долю, за честь і волю за народ»

Микола Вороний

Микола Кіндратович Вороний народився 7 грудня 1871р. у сім’ї ремісника на Катеринославщині (тепер Дніпропетровська область). Коли хлопцеві було півроку, родина переїхала до Харкова. Спочатку він навчався в Харківському, а потім у Ростовському реальному училищі, звідки був виключений за зв’язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури. Три роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до вищих навчальних закладів Росії. Перші вірші Вороний почав писати, ще навчаючись у Харківському реальному училищі. У 1893 р. він надрукував перший вірш «Не журись, дівчино».

У 1895 р. виїхав за кордон і навчався спочатку у Віденському, а потім Львівському університетах на філософському факультеті. У Львові зблизився з І. Франком, який справив великий вплив на формування світогляду, літературно-естетичних поглядів молодого поета.

М. Вороний працював бібліотекарем і коректором Наукового товариства ім. Т. Шевченка, режисером українського театру товариства «Руська бесіда», в редакції журналу «Життє і слово», де вів рубрику «Вісті з Росії». Допомагав І. Франкові у виданні газети «Громадський голос» і «Радикал», деякий час був неофіційним редактором журналу «Зоря».

З 1897р. був актором театральних труп М. Кропивницького, П. Саксаганського, О. Васильєва та інших.

У 1901р. Вороний залишив сцену, служив в установах Єкатеринодара, Харкова, Одеси, Чернігова. У «Літературно-науковому віснику» опублікував відкритий лист програмного характеру, де закликав письменників до участі в альманасі, «який змістом і формою міг би хоч трохи наблизитись до нових течій і напрямів сучасних літератур».

У1910 р. Вороний оселився в Києві, працював у театрі М. Садовського, викладав у театральній школі. Протягом 1911 — 1917 pp. видав збірки поезій «Ліричні поезії» (1911), «В сяйві мрій» (1913), «Євшан-зілля» (1917).

У 1917 р. один із засновників Української Центральної ради.

У 1917 р. один із засновників і режисерів Українського національного театру.

Після загибелі УНР (Української Народної Республіки) М. Вороний не сприйняв радянської дійсності та емігрував за кордон у 1920 р. Жив у Варшаві, де здружився з польськими письменниками Ю. Тувімом і Л. Стаффом.

У 1921 р. у Варшаві видав збірку «За Україну!», невдовзі переїхав до Львова. Викладав в українській драматичній школі при Музичному інституті імені М. Лисенка, деякий час був директором цієї школи.

У 1926 р. Вороний повернувся в Україну, займався педагогічною і театрознавчою діяльністю. Викладав у Харківському музично-драматичному інституті, згодом працював у Києві у Всеукраїнському фото кіноуправлінні

У 1934 р. письменник був репресований, йому не дозволялось жити в Києві. 7 червня 1938р. — розстріляний (хоча в деяких джерелах можна знайти інші дати і причини смерті М. Вороного, наприклад, «Помер М. Вороний у 1942 році в окупованій гітлерівськими загарбниками Воронезькій області» або «Помер М. К. Вороний 1940 року, місце і причина смерті невідомі».

Вивчення архівів КДБ (комітет державної безпеки) дозволило документально точно визначити, що Вороний проходив по груповій справі з традиційним для того часу формулюванням «за участь у контрреволюційній військово-повстанській організації» і 29 квітня 1938 року .особлива трійка при НКВС (народний комітет внутрішніх справ) Одеської області розглянула «справу тринадцятьох» і всім винесла вирок — «розстріляти».

10 листопада 1957 р. рішенням президії Кіровоградського обласного суду Миколу Вороного було реабілітовано.

Твори

Ф76678 У1 А40 Вірші : поезія / Микола Вороний // Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко. — Репринт. вид. з дод. – К. : Веселка, 2005. — С. 276-279.

842320 83.3(4=Укр)1 У45 Вірші / М. Вороний // Українська література : хрестоматія для 10 класу : для всіх типів шкіл, ліцеїв та гімназій / [упоряд. : Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В.]. – Донецьк : БАО, 1997. – С. 365-372.

Ф64243 У1 У45 Вірші / Микола Кіндратович Вороний // Українська Муза: поетична антологія: Од початку до наших днів / під ред. О. Коваленко. — К. : Обереги, 1993. — Вип. 9. — С. 838-862.

890240 У2 В75 Євшан-Зілля : поема. Поезії. Переклади / Микола Вороний. – К. : Наук. думка, 2003. – 128 с.

Ф87668 82(477).09 Н40 Поезії / М. Вороний // Невідоме розстріляне Відродження : антологія / уклад. Юрій Винничук.- Х. : Фоліо. – 2019. – С. 318-329.

842706 У2 В75 Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / Микола Вороний. – К. : Наук. думка, 1996. – 704 с.

906850 83.3(4=Укр)6 Ж66 Поезія / М. Вороний // Живиця : Хрестоматія укр. літ. ХХ ст. : у 2-х кн. / [ред. М. М. Конончук]. – К. : Твім інтер, 1998. — Кн. 1. — С.200-214.

876991 У У45 Поезія / Микола Вороний // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. – [вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. – К. : Аконіт, 2001. — Кн. 1. — С. 399-410.

М132573 85.33 В75 Театр і драма : зб. ст. / М. К. Вороний ; упоряд. та вступ. ст. О. К. Бабишкіна; прим. Р. Г. Коломійця, О. К. Бабишкіна. — К. : Мистецтво, 1989. — 404 с.

747581 У2 В75 Твори / Микола Вороний ; [упоряд., підгот. текстів, передм., прим. Г. Д. Вервеса]. – К. : Дніпро, 1989. – 688 с.

897753 У2 В75 У сяйві мрій : поезії, переклади / Микола Вороний ; [передм. М. Москаленко]. – К. : Київ. правда, 2002. – 296 с.

Вірші / Микола Вороний // Вітчизна. — 2000. — № 7/8. — С. 124-132.

До статті Олекс. Ів. Білецького про мене / Вороний М. // Слово і час. — 1994.-№ 7. — С.34-43.

З приводу перекладу / М. Вороний // Урок української — 2003. — №10. — С. 55-56.

Література про життя та творчу діяльність

310428 83.3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. І. [творчість М. Вороного] // Білецький О. І. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький / редкол.: М. К. Гудзій (голова) [та ін.] ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім Т. Г. Шевченка.– К. : Наук. думка, 1965. – Т. 2: Українська література ХІХ — початку ХХ ст. — С. 596-624.

Ф67590 63.3(4Укр)61 В35 Верстюк В. Вороний Микола Кіндратович / В. Верстюк, Т. Осташко // Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довідник / Верстюк В. Ф., Осташко Т. С..- К. : [б. в.]. – 1998. – С. 77-78.

877264 83.3(4=Укр)6 Г87 Кузьменко В. І. Микола Вороний // Гроно нездоланих співців : літературні портрети укр. письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посібник для вчителів та учнів старш. класів середньої школи. – К. : Укр. письменник, 1997. — С.16-27.

М140642 83.3(4=Укр)6 З-11 Ільєнко І. Вороний Микола // З порога смерті… : письменники України — жертви сталінських репресій. – К. : Рад. письменник, 1991. – Вип. 1. — С. 110-114.

Ф69708 83.3(0) З-15 Задеснянський Р. Поет без читача: (Микола Вороний) // Задеснянський Р. Критичні нариси / Р. Задеснянський. – [Б. м.] : Укр. критична думка. – . Т. 7.- С. 3-32.

878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. Патріотичні мотиви у творчості М. Вороного // Золотухін Г. О. Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. – К. : Наук. думка, 1997. – С. 86-93.

М146502 83.3(4=Укр)6 И45 Ільєнко І. О Боже! За віщо?: Судний день Миколи Вороного // Ільєнко І. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників : за архівами ДПУ-НКВС / Іван Ільєнко. – К. : Веселка, 1995. – С. 236-263.

Ф73607 050.9 И90 Орленко П. Грані таланту Миколи Вороного // Історичний календар / упоряд.: Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. – Киев : «Планета», 2003. – С. 288-289.

980180 83.3(4=Укр)6 И90 Кузьменко В. І. Микола Вороний // Історія української літератури, ХХ — поч. ХХІ ст. : у 3 т. : навч. посібник / за ред. В. І. Кузьменка : [кол. авт.: В. І. Кузьменко та ін.].- К. : Академвидав. – 2013.- Т. 1. – С. 36-48.

980166 83.3(4=Укр) К56 Ковалів Ю. Микола Вороний // Ковалів Ю. І. Історія української літератури, кінець ХІХ — поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Юрій Ковалів.- К. : Академія. – 2013.- Т. 1. У пошуках іманентного сенсу. — С. 417-426.

966839 83.3(4=Укр)6 Л88 Лицар честі і краси: Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах / [упоряд., передмова та приміт. І. М. Лисенка]. – К. : Рада, 2011. – 208 с.

854752 74.261.84 М64 Мірошниченко С. А. Проблема історичної пам’яті в поемі М. Вороного “Євшан-зілля” // Мірошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів / С. А. Мирошниченко. – [Донецк] : Сталкер, 1998. – С. 90-95.

842354 74.261.84 П19 Паскевич Н. Проблеми історичної пам’яті народу в поемі М. Вороного “Євшан-зілля” / Н. Паскевич, Е. Міляновський // Паскевич Н. Українська мова та література : випускний екзамен : матеріали для творчих робіт / Н. Паскевич, Е. Міляновський. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – С. 34-35.

811700 83.3(4=Укр)6 С47 Славутич Я. М. Вороний // Славутич Я. Розстріляна муза / Я. Славутич. – К. : Либідь, 1992. – С. 28-32.

813184 74.261.84 Н73 Сайченко Л. К. Микола Вороний (1871-1940) / Л. К. Сайченко, Ф. С. Кислий // Нові імена в програмі з української літератури : посібник для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. – К. : Освіта, 1993. – С. 102-124.

1019492 82(477).09 У74 Микола Вороний (1871-1940) // Усі українські письменники / [упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 299-304.

* **

Аношкіна Г. Особистість на тлі епохи: відомі й невідомі сторінки життєпису Миколи Вороного // Укр. мова й літ. в суч. шк. — 2013. — № 1. — С. 22-24.

Бурбела В. М. К. Вороний: над рядками неопублікованої біографії // Дніпро. – 1990. — № 9. – С. 109-118.

Вервес Г. Микола Вороний – поет, перекладач, публіцист // Рад. літературознавство. – 1971. — № 12. – С. 39-48.

Вервес Г. Поет, повертається на батьківщину: [М. Вороний] // Рад. літературознавство. – 1989. — № 1. – С. 26-28.

Воловець Л. І. Із-за брами невідомості: [творчість Миколи Вороного в 10-му класі] // Укр. мова і літ. в шк. – 1991. — № 3. – С. 43-52.

Гаврилко М. Останні дні Миколи Вороного // Пам’ять століть. — 2006. — № 3/4. — С. 286-289.

Гайсан Т. В. «Україно! Мамо люба!.» (Ідея повернення історичної пам’яті, пробудження національної свідомості у поемі М. Вороного «Євшан-зілля») // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2004. — № 4. — С. 35-36.

Гончарук З. На зламі століть : [про українського поета М. Вороного] // Вітчизна. – 1971. — № 12. – С. 181-183.

Градовський А. В. «З Верленом мене зближувала «естетика страждання»…»: Поль Верлен і Микола Вороний // Зарубіж. літ. в навч. закладах. — 1997.-№ 10. — С.5-10.

Гуляк А. Ліричний цикл Миколи Вороного “За брамою Раю” / А. Гуляк, Ф. Кейда // Визвольний шлях. – 2003. — № 6. – С. 93-102.

Гуляк А. Необорима сила любові (інтимна лірика Миколи Вороного) // Київ. старовина. – 2005. — № 1. – С. 152-160.

Гундорова Т. «Fiat!» М. Вороного // Слово і час. — 1994.- № 7. — С.32-33.

Дубиківська-Кальненко Л. Історично-культурний феномен Чернігова: поети «розстріляного відродження» Микола Вороний і Марко Антіох (за матеріалами меморіального архіву Івана Гончара) // Київ. старовина. – 2012. – № 3. – С. 86-92.

Дубовик О. Де ж того Євшану взяти, щоб у край свій повертав?: проблема історичної пам’яті за поемою Миколи Вороного «Євшан-зілля» // Укр. мова та літ. — 2013. — № 11/12. — С. 44-47.

Іванова Л. Сини Сатурна: творчість Поля Верлена і Миколи Вороного в контексті літератури модернізму / Л. Іванова, В. Нерубайський // Зарубіж. літ. — 2006. — № 2. — С. 14-20.

Камінчук О. Поезія Миколи Вороного і український символізм // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 1. — С. 85-100.

Кашуба Н. Микола Вороний. Загальний огляд творчості поета. Поезії «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта». ТЛ: символізм / Н. Кашуба, С. Дем`яненко // Укр. слово і сучасність. – 2017. – № 2. – С. 53-64.

Киях З. «…Я красу люблю… як рідну Україну!»: Життя і творчість Миколи Вороного // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 9-11.

Колесник П. Микола Вороний: [до 100-річчя з дня народження поета] // Укр. мова і літ. в шк. – 1978. — № 2. – С. 77-80.

Костюк Г. Микола Вороний // Урок української. — 2003. — № 10. — С. 51-53.

Кузьменко В. З творчого спадку Миколи Вороного // Слово і час. – 1996. — № 3. – С. 72-74.

Кузьменко В. Палімпсести Миколи Вороного: (До 125-річчя від дня народження поета) // Дивослово. – 1996. -№ 12. – С. 13-16.

Кулинич В. Патріотичні мотиви: Уроки за творчістю М. Вороного // Укр. мова і літ. в шк. — 2000.- № 5. — С.29-31.

Лесик В. Поетична спадщини Миколи Вороного // Дивослово. — 1994.-№ 12. — С.5-9.

Мороз-Стрілець Т. Спогад про Миколу Вороного // Вітчизна. – 1988. – № 5. – С. 184-186.

Охріменко О. Микола Вороний і світова література // Березіль. – 1991. — № 11. – С. 167-171.

Пазюк Н, В. Символіка кольорів у поезії Миколи Вороного // Вісн. ЗДУ. Філологічні науки. – 2002. — № 4. – С. 120-124.

Починок Л. Життя і творчість Миколи Вороного на тлі родинного оточення письменника / Л. Починок, С. Осяк // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 48-54.

Сакара О. Микола Вороний. «Євшан-зілля» // Укр. мова та літ. — 2016. — № 17/18. — С. 17-26.

Скнар І. О. Микола Вороний «Євшан-зілля» // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2018. — № 6. — С. 14-17.

Стадніченко О. О. Микола Вороний і модерністські пошуки в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісн. ЗДУ. Філологічні науки. – 2004. — № 1. – С. 171-177.

Ткаченко А. “Здобудем людських прав”? : [про поета і перекладача М. Вороного] // Слово і час. – 1991. — № 12. – С. 8-12.

Ткаченко Л. Мила панна — адресатка салонної лірики Миколи Вороного // Дивослово. — 2007. — № 7. — С. 11-16.

Яценко Т. Вивчення творчості Миколи Вороного на заняттях літературного спецкурсу // Укр. мова і літ. – 2009. — № 7. – С. 19-22.

Яценко Т. Творчість Миколи Вороного — перша декларація ідей і форм українського символізму // Укр. мова і літ. в шк. — 2005. — № 5. — С. 22-26.