1. Савлук С. М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Екон. науки. — 2008. — № 102. — С. 19-22.
 2. Піддубний В. І. Світова торгівля та українські банківські ресурси // Фонд. рынок. — 2008. — № 19. — С. 30-36.
 3. Шахунян М. Сек'юритизація активів у контексті світової фінансової кризи // Фін. ринок України.. – 2008. – № 12. – С. 13-15.
 4. Міщенко В. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу. Стаття 1 / В. Міщенко, А. Сомик // Вісн. НБУ. – 2008. – № 11. – С. 6-9. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. Довгань Ж. Капіталізація банківської системи України // Вісн. НБУ. — 2008. — № 11. — С. 10-14.
 6. Сімонова Л. Проблеми оцінки банківської нерухомості для включення у фінансову звітність і розрахунку регулятивного капіталу банку // Вісн. НБУ. – 2008. – № 10. – С. 32-33.
 7. Кравчук І. С. Сек’юритизація банківських активів // Фонд. рынок. — 2008. — № 10. — С. 20-25.
 8. Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісн. НБУ. – 2008. – № 10. – С. 2-7. – Бібліогр.: 8 назв.
 9. Васильченко З. М. Сек’юритизація активів у системі управління банківськими ризиками / З. М. Васильченко, А. С. Криклій, О. О. Ігнатьєва // Фонд. рынок. — 2008. — № 9. — С. 17-21. — Бібліогр.: 24 назви.
 10. Азаренкова Г. М. Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 104-112. – Бібліогр.: 10 назв.
 11. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку // Вісн. НБУ. – 2008. – № 8. – С. 26-29.
 12. Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків / В. Міщенко, В. Жупанин // Вісн. НБУ. – 2008. – № 7. – С. 8-12.
 13. Деревська О. Активно-пасивні операції та управління ліквідністю банківської установи // Вісн. НБУ. – 2008. – № 7. – С. 44-50.
 14. Коваленко В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 111-121. – Бібліогр.: 18 назв.
 15. Серпенінова Ю. С. Ризик ліквідності в загальній системі банківських ризиків // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 210-215. – Бібліогр.: 19 назв.
 16. Сизоненко В. Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи / В. Сизоненко, С. Циганов // Банк. справа. – 2008. – № 6. – С. 3-14.
 17. Диба М. І. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 77-88. – Бібліогр.: 16 назв.
 18. Меренкова О. В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84 ). – С. 234-240.
 19. Науменкова С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісн. НБУ. – 2008. – № 5. – С. 18-23.
 20. Галіцейська Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. — 2008. — № 4. — С. 76-82.
 21. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісн. НБУ. – 2008. – № 4. – С. 2-7.
 22. Єгоров П. Концепція управління капіталізацією банків у сучасних умовах / П. Єгоров, В. Волкова // Схід. — 2008. — № 4. — С. 40-47.
 23. Джулай В. Удосконалення механізму фінансового моніторингу в банківській системі України // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 4. – С. 118-124.
 24. Черкашина К. Аналіз капіталізації банківської системи України // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 4. – С.124-130.
 25. Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банк. справа. – 2008. – № 4. – С. 48-62.
 26. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісн. НБУ. — 2008. — № 4. — С. 2-7.
 27. Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 4. — С. 43-55.
 28. Прімєрова О. К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України // Статистика України. — 2008. — № 4. — С. 54-58.
 29. Міщенко В. Особливості визначення та управління регулятивним капіталом / В. Міщенко, С. Подік // Вісн. НБУ. – 2008. – № 3. – С. 2-7.
 30. Жупанин В. Кошти населення як основне джерело ресурсів банківської системи України // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 3. – С. 84-90. – Бібліогр.: 10 назв.
 31. Шелудько Н. М. Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 45-60.
 32. Вовчак О. Фінансова стратегія розвитку банку як передумова ефективності його діяльності / О. Вовчак, Н. Меда // Банк. справа. – 2008. – № 3. – С. 23-36.
 33. Шульга Н. Декомпозиційний аналіз маржинального прибутку банку // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 3. – С. 69-76.
 34. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи // Банк. справа. – 2008. – № 2. – С. 37-45.
 35. Стрілець Т. М. Використання чинника еластичності банківських депозитів при формуванні ресурсної бази банків // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 203-209.
 36. Люткевич О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С. 106-114. – Бібліогр.: 9 назв.
 37. Кужій Л. М. Дивідендна політика банків // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С. 125-130.
 38. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 1. — С. 42-52.
 39. Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України / Т. Смовженко, О. Другов // Вісн. НБУ. – 2008. – № 1. – С. 16-19.
 40. Деревко О. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банк. справа. – 2008. – № 1 (79). – С. 76-82.

* * *

 1. Криклій А. С. Капіталізація банківської системи як визначальний чинник розвитку економіки України // Фонд. рынок. — 2007. — № 46. — С. 18-23.
 2. Жуйкова К. В. Аналіз впливу іноземних інвестицій на кредитну діяльність банків // Фонд. рынок. — 2007. — № 36. — С. 14-17.
 3. Рибалка О. О. Підходи до управління прибутком банку // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161-166.
 4. Шевченко В. І. Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 179-183.
 5. Дубін М. В. Дослідження фінансово-податкових проблем національної банківської системи в умовах євроінтеграції та підготовки України до вступу до СОТ // Проблеми науки. – 2007. – № 11. – С. 41-46. – Бібліогр.: 17 назв.
 6. Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 95-102.
 7. Шелудько Н. М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 148-156.
 8. Барановський О. І. Стійкість банківської системи України // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 75-87. – Бібліогр.: 56 назв.
 9. Волошин І. Динаміка розривів ліквідності банку за умов змінної програми розміщення та залучення коштів // Вісн. НБУ. – 2007. – № 8. – С. 24-26.
 10. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків // Вісн. НБУ. – 2007. – № 7. – С. 31-34.
 11. Герасименко В. Концентрація банківського капіталу і методи оцінки її рівня // Вісн. НБУ. – 2007. – № 4. – С. 28-32.
 12. Гладких Д. Особливості структури балансу банків України за підсумками діяльності у 2006 році // Вісн. НБУ. – 2007. – № 4. – С. 10-18.
 13. Заруцька О. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку // Вісн. НБУ. – 2007. – № 4. – С. 20-27.
 14. Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку // Вісн. НБУ. – 2007. – № 4. – С. 40-44.
 15. Могильницька М. П. Аналіз та оцінка ресурсної бази банків України // Регіон. економіка. – 2007. – № 4. – С.127-134.
 16. Азаренкова Г. М. Організаційна та фінансова структури сучасного банку: тенденції створення та функціонування / Г. М. Азаренкова, Н. В. Дикань // Регіон. економіка. – 2007. – № 3. – С. 161-166.
 17. Тарасенко Л. С. Організаційно-економічний механізм мінімізації негативного впливу внутрішніх факторів на управління банківським інвестиційним портфелем // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво.. – 2007. – № 2. – С. 333-336. – Бібліогр: 7 назв.
 18. Савченко Т. Практика трансфертного ціноутворення в банках України // Вісн. НБУ. – 2007. – № 2. – С. 26-31.
 19. Волошин І. Динамічна модель грошових потоків ідеального процентного банку // Банк. справа. — 2007. — № 2. — С. 20-26.
 20. Марцин В. С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 77-88.
 21. Савлук С. М. Банківський капітал в системі управління фінансовим ризиком // Вісн. екон. науки України. — 2007. — № 1. — С. 146-148.
 22. Шелудько Н. М. Зовнішні запозичення банків України: тенденції, проблеми, перспективи // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 1. – С. 130-136. – Бібліогр.: 11 назв.
 23. Савлук С. М. Банківський капітал в системі управління фінансовим ризиком // Вісн. екон. науки України. – 2007. – № 1. – С. 146-154.
 24. Зимовец В. В. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання / В. В. Зимовец, Н. М. Шелудько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 139-155.
 25. Кузнєцова А. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи / А. Кузнєцова, О. Другов, В. Рисін // Вісн. НБУ. – 2007. – № 1. – С. 24-27.
 26. Завадська Г. В. Моделювання руху активів банку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 121-124. – Бібліогр.: 4 назв.
 27. Шелудько Н. М. Зовнішні запозичення банків України: тенденції, проблеми, перспективи // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 1. — С. 130-136.

* * *

 1. Геец В. Иностранный капитал в банковской системе Украины // Інвестиції: практика та досвід. — 2006. — № 13. — С. 6-10.
 2. Коваленко В. В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 11. — С. 193-199.
 3. Марцин В. С. Особливості механізму регулювання фінансово-кредитної діяльності банків на базі капіталізації // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 11. — С. 87-97.
 4. Марцин В. С. Особливості оцінки фінансово-кредитної діяльності банку з використанням рейтингової системи // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 68-76.
 5. Раковський Д. Питання сек’юритизації банківських активів в Україні // Ринок цінних паперів України. — 2006. — № 9/10. — С. 31-33.
 6. Шелудько Н. М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки // Фінанси України. — 2006. — № 7. — С. 79-86.
 7. Гайдуцький А. Роль банківської системи у легалізації міграційних потоків капіталу // Вісн. НБУ. — 2006. — № 5. — С. 49-53.
 8. Петренко І. О. Методи аналізу фінансової стійкості та ліквідності // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 3. — С. 411-413.
 9. Мещеряков А. А. Формування та використання ресурсної бази банку // Фінанси України. — 2006. — № 3. — С. 89-93.
 10. Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісн. НБУ. — 2006. — № 1. — С. 48-51.

* * *

 1. Кулинич И. Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка // Актуал. пробл. економіки. — 2005. — № 9. — С. 58-64.
 2. Висоцька Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків // Банк. справа. — 2005. — № 5. — С. 39-51.
 3. Гайда Н. Капіталізація українських банків як показник інвестиційного клімату в країні // Банк. справа. — 2005. — № 5. — С. 61-66.
 4. Алексеєнко М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко Л. М. // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 109-115.
 5. Черкашина К. Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як попередження інтеграції до європейського фінансового ринку // Актуал. пробл. економіки. — 2005. — № 3. — С. 49-55.
 6. Фабер С. Фінансовий стан та основи проблеми в діяльності банків у 2004 році / С. Фабер, Г. Карчева // Вісн. НБУ. — 2005. — № 3. — С. 9-19.
 7. Шульга Н. Регулювання діяльності банків на основі економічної доданої вартості // Вісн. КНТЕУ. — 2005. — № 3. — С. 18-25.
 8. Черкашина К. Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку: ставиться проблема низької капіталізації української банківської системи, пропонуються шляхи підвищення // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – С. 48-55.
 9. Клименко О. Про проблему фактичної вартості банківської капіталу // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 2005. — № 1. — С. 81-90.
 10. Гудзевич Я. В. Проблеми капіталізації банківської системи України // Регіон. економіка. – 2005. – № 1. – С. 116-128.