1. Галицька Е. В. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наук. зап. Екон. науки. – 2008. – № 81. – С. 11-18.
2. Парфенцева Н. О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н. О. Парфенцева, В. В. Попова // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 39-52.
3. Попова В. В. Статистична оцінка динаміки ВВП в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 12-15.
4. Бугай С. М. Про застосування індексних методів визначення інтегральної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів / С. М. Бугай, В. І. Мельничук, А. Є. Слівак // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 40-44 (№ 8). – Бібліогр.: 8 назв.
5. Лясковська О. О. Переваги та недоліки збалансованої системи показників // Актуальні пробл. економіки. – 2008. – № 7 (85). – С. 119-126.
6. Сидоренко М. Висвітлення основних проблем і цілей у розрізі секторів (напрямів) статистики, зазначених у проекті розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 6. – С. 15-19.
7. Саяпова А. Р. Российский и зарубежный опыт разработкт региональных таблиц «Затраты — Выпуск» : [метод межотрасл. баланса] // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6, економика. – 2008. – № 6. – С. 3-11.
8. Попова В. В. Структурні зрушення міжгалузевого балансу «витрати — випуск» в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 5. – С. 141-145. – Бібліогр.: 10 назв.
9. Тадеєв Ю. До питання про існування магістральної траєкторії нелінійної моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу // Журн. європ. економіки. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 403-411.
10. Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 71-98. – Бібліогр.: 7 назв.
11. Мекшун Л. М. Роль О. О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 103-107. – Бібліогр.: 15 назв.
12. Сошникова Л. А. Анализ взаимосвязи показателей экономической и природоохранной деятельности отраслей // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 55-64. – Бібліогр.: 6 назв.
13. Попова Л. О. Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон’юнктурних обстежень будівельних підприємств // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 81-98. – Бібліогр.: 7 назв.
14. Бульчак Т. М. Статистична оцінка суб’єкта спостереження оптової торгівлі // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 46-54. – Бібліогр.: 10 назв.
15. Брильов С. І. Шляхи вдосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво.. – 2008. – № 3. – С. 35-43.
16. Михайлов В. С. Панорама методів рейтингового оцінювання та використання їх у статистиці фінансів підприємств / В. С. Михайлов, О. Б. Хотетовська // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: 20 назв.
17. Мотузка О. М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр.: 8 назв.
18. Матковський А. Статистична оцінка ефективності структурної політики щодо використання видатків місцевих бюджетів України / А. Матковський, В. Захожай, К. Захожай // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 39-44.
19. Лиса О. В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України. – 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: 10 назв.
20. Поплюйко Я. В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України. – 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 9 назв.
21. Мороз Ю. Ю. Статистичне забезпечення управління збалансованістю розвитку підприємств у сільському господарстві // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 40-45. – Бібліогр.: 14 назв.
22. Остапчук Ю. М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями — важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю. М. Остапчук, А. В. Варнідіс // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр.: 11 назв.
23. Мотузка О. М. Статистичний моніторинг міжнародної технічної допомоги // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв.
24. 946382 60.6 О-72 Осауленко О. Г. Система національних рахунків як базовий елемент державної статистики // Осауленко О. Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація : монографія / О. Г. Осауленко. – К. : [Інформ.-аналіт. агентство], 2008. – С. 212-262.
25. 940430 65.052.9(4Укр)2 К95 Кучеренко Т. Є. Статистична звітність підприємств // Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко / за ред. В. С. Уланчука. – К. : Знання, 2008. – С. 363-485.
26. Захожай В. Статистика інвестиційної діяльності / В. Захожай, М. Кіт // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 10-17.
27. Архипова М. Ю. Статистический анализ основных тенденций создания и использования передовых технологий // Вопросы статистики. – 2007. – № 7. – С. 67-73.
28. Попова В. В. Методологія системного моніторингу міжгалузевого інвестиційного потенціалу // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 65-74. – Бібліогр.: 8 назв.
29. Остапчук Ю. М. Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін / Ю. М. Ревенко, А. П. Остапчук // Статистика України. – 2007. – № 4. – С. 33-37. – Бібліогр.: 6 назв.
30. Попов В. Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів // Статистика України. – 2007. – № 4. – С. 64-69. – Бібліогр.: 14 назв.
31. Михайлов В. С. Зовнішньоекономічна діяльність України: статистичне забезпечення // Статистика України. – 2007. – № 4. – С. 25-29. – Бібліогр.: 3 назв.
32. Попова В. В. Міжгалузеві орієнтири розвитку // Статистика України. – 2007. – № 3. – С. 44-50. – Бібліогр.:26 назв.
33. Керанчук Т. Л. Передумови виникнення та можливості використання концепції balansed scorecard на підприємствах України : [карти збалансов. показників діяльності] // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. — № 3. – С. 15-22.
34. Дупляк Т. П. Державна система статистичного спостереження за виставковою діяльністю в Україні: стан та проблеми // Статистика України. – 2007. – № 3. – С.34-44. – Бібліогр.: 9 назв.
35. Гуменюк В. Я. Методологія визначення вікового цензу працездатного населення / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук // Статистика України. – 2007. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр.: 11 назв.
36. Герасименко С. С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою // Статистика України. – 2007. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 10 назв.
37. Цал-Цалко Ю. С. Статистичне дослідження придатності основних засобів / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, В. П. Мороз // Статистика України. – 2007. – № 3. – С. 18-25. – Бібліогр.: 13 назв.
38. Попов В. Ю. Структурні зрушення галузевих пропорцій випуску продукції та доходів в Україні // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 38-43.
39. Захожай К. В. Статистичне спостереження в системі менеджменту місцевих бюджетів України // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 30-34.
40. Єгоров І. Ю. Міжнародні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень і розробок / І. Ю. Єгоров, І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 65-69.
41. Баліцька В. В. Загальна фінансова позиція суб’єктів господарювання України: статистична оцінка // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 26-29.
42. Саріогло В. Г. Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні / В. Г. Саріогло, М. Ю. Огай // Статистика України. – 2007. – № 2. – С. 20-25.
43. Ціцик Р. Комплексний статистичний аналіз процесів природного руху населення Тернопільської області // Вісн. ТНЕУ. – 2007. – № 2. – С. 143-153.
44. Кустовська О. В. Комплексний статистичний аналіз закономірностей розподілу населення за статтю та віком (на прикладі Тернопільської області) // Регіон. економіка. – 2007. – № 1. – С. 135-145.
45. Марюта О. М. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці / О. М. Марюта, Ю. А. Маріщук // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 30-33.
46. Жуковська Ю. Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 63-69.
47. Пікало В. Ф. Визначення показника прибутку в системі статистики підприємств // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 34-36.
48. Галицька Е. В. Внесок Ю. Е. Янсона у розробку теоретико-методологічних засад статистики // Наук. зап. НУ «Києво-Могил. акад.». – 2006. – Т. 56: Екон. науки. – С. 71-74.
49. Боярко Н. Новий Національний класифікатор України // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2006. – № 17. – С. 13-16.
50. Шумська С. Особливості побудови та використання інтегральних показників у міжнародній та українській практиці // Економіст. – 2006. – № 11. – С. 74-77.
51. Лопатин А. К. Статистические свойства финансового рынка Украины / А. К. Лопатин, О. Б. Черненко // Актуал. проблеми економіки. – 2006. – № 10. – С. 136-149.
52. Хохлова О. А. Региональная диагностика как методологическая база статистического исследования экономики региона // Вопр. статистики. – 2006. – № 9. – С. 52-58.
53. Дуда М. Стратегічні напрями трансформації міжгалузевих пропорцій в економіці України // Схід. – 2006. – № 6. – С. 6-15.
54. Макрел С. статистические данные по мировой металлургии и производству электростали // Черн. металлы. – 2006. – № 5. – С. 68-73.
55. Остапчук Ю. М. Зміни у методології розрахунку індексу споживчих цін / Ю. М. Остапчук, О. М. Драговоз // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 15-18.
56. Скачек Н. Ю. Статистичний аналіз груп підприємств у сільському господарстві України // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 33-38.
57. Пугачова М. В. Нові підходи до методології побудови та використання синтетичних індикаторів для статистичного моніторингу економічних тенденцій // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 18-27.
58. Пікало В. Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 28 — 33.
59. Гончар О. В. Методологічні аспекти стратифікації сукупності при вибірковому обстеженні малих підприємств сфери нефінансових послуг // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 4-8.
60. Жукович І. А. Статистичне дослідження матеріально-технічної бази науки в Україні // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 9 — 11.
61. Злупко С. М. Погляди Івана Франка на статистику та його статистичні праці // Статистика України. – 2006. – № 2. – С. 98-103.
62. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Особливості обчислення показників продукції в окремих галузях економіки // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 152-198.
63. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика населення, зайнятості та безробіття // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 11-36.
64. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика праці // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 37-107.
65. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика життєвого рівня населення // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 317-331.
66. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика фінансів // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 234-316.
67. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика витрат на виробництво // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 199-233.
68. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Статистика національного богатства // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 108-133.
69. 922837 65.051 У52 Уманець Т. В. Основні макроекономічні показники в СНР // Уманець Т. В. Економічна статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – С. 133-151.
70. 913795 60.6 Ш87 Штангрет А. М. Статистика продуктивності праці // Штангрет А. М. Статистика : навч. посіб. для внз / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк / МОН України. – К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 130-156.
71. 913795 60.6 Ш87 Штангрет А. М. Статистика робочої сили і робочого часу // Штангрет А. М. Статистика : навч. посіб. для внз / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк / МОН України. – К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 112-141.
72. 913795 60.6 Ш87 Штангрет А. М. Система результатів фінансово-господарської діяльності підприємства // Штангрет А. М. Статистика : навч. посіб. для внз / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк / МОН України. – К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 185-208.
73. Ковтун Н. В. Використання методу експертних оцінок в статистичних дослідженнях інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. — № 77-78. – С. 25-28.
74. Горкавий В. К. Комплексне використання статистичних методів в управлінні економічними процесами // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 57-62.
75. Жиленкова М. М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України. – 2005. — № 4. – С. 51-54.
76. Нековаль В. Т. Юлій Едуардович Янсон: до 170-річчя з дня народження // Статистика України. – 2005. – № 4. – С. 97-98.
77. Дьяченко О. В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України. – 2005. – № 4. – С. 12-17.
78. Эйдельман М. Р. Экономика и статистика в годы советской власти // Вопр. статистики. – 2006. – № 2. – С. 54-61.
79. Галицька Е. В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісн. КУН ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. – № 75-76. – С. 46-49.
80. Осауленко А. Никаких доказательств фальсификации статистики никто не смог и не сможет предъявить, потому что их нет // Бизнес. – 2005. – № 45. – С. 36-41.
81. Горячева И. Методологические основы организации статистики государственных финансов / И. Горячева, Л. Кобринская // Вопр. статистики. – 2005. – № 8. – С. 7-10.
82. Кевеш А. Л. Основные принципы построения Классификатора институциональных единиц по секторам экономики / А. Л. Кевеш, И. Масакова, С. Левит // Вопр. статистики. – 2005. – № 8. – С. 3-7.
83. Пономаренко Д. В. Питання комплексного відображення інвестиційної діяльності в статистичній звітності // Статистика України. – 2005. – № 2. – С. 74-80.
84. Єлісеєва О. К. Методологія прогнозування цінової кон’юнктури ринку на основі статистичних та еврастичних методів // Статистика України. – 2005. – № 8. – С. 56-63.
85. Попова В. В. Статистичні аспекти визначення результативності макроекономічної діяльності // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 47-54.
86. Солоненко Е. Сбалансировання система показателей: инструмент оценки или способ реализации стратегии? // Справочник кадровика. – 2005. – № 1. – С. 80-85.
87. Беседін І. В. Прогнозування економічних показників методами багатофакторної кореляції // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. – № 4. – С. 54-60.
88. Сахно Є. Ю. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Ю. Сахно, А. Г. Долодаренко, А. В. Ребенок // Регіон. економіка. – 2005. – № 2. – С. 114-122.
89. 925638 65 Ш25 Шарапов О. Д. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу // Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : навч. посіб. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 94-98.
90. Біла С. О. З історії теорії та практики статистико-економічних досліджень (ХІХ-поч. ХХ ст.) // Статистика України. – 2004. – № 2. – С. 91-96.
91. Никифоров О. О проблемах учета элементов ненаблюдаемой экономики при исчислении валового регионального продукта / О. Никифоров, Л. Федорова, Н. Неманова // Вопр. статистики. – 2004. – № 11. – С. 9-13.
92. Ковальова Т. М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 12-19.
93. Микитенко М. Застосування методу фільтра Калмана до прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності // Статистика України. – 2004. – № 2. – С. 87-91.
94. Бобров А. М. Интеллектуальный анализ экономико-статистических данных методом ограниченного перебора в программной среде WizWhy // Актуал. проблемы совр. науки. – 2004. – № 6. – С. 123-127.
95. Масакова И. Д. Современная практика оценки ненаблюдаемой экономики и проблемы по ее измерению в условиях модернизации национальных классификаторов // Вопр. статистики. – 2004. – № 10. – С. 3-8.
96. Чобану К. Рыночная инфраструктура региона в системе национального счетоводства // Вопр. статистики. – 2004. – № 1. – С. 20-34.
97. Михайлов В. С. Методологічні аспекти статистичного обліку міжнародного трансферу технологій / В. С. Михайлов, І. О. Булкін // Проблеми науки. – 2004. – № 10. – С. 2-7.
98. Михайлов В. С. Формування статистики зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Актуал. проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 132-136.
99. Парфенцева Н. О. Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні // Статистика України. – 2004. – № 1. – С. 80-83.
100. Анін В. І. Аналіз статистичних даних обсягів інвестицій в основний капітал // Статистика України. – 2004. – № 1. – С. 59-61.
101. Кремлев Н. Система региональных счетов как отражение процессов экономического развития на мезоуровне / Н. Кремлев, Д. Розенберг // Вопр. статистики. – 2004. – № 3. – С. 14-21.
102. Иванов Ю. Десятилетие системы национальных счетов в странах СНГ // Вопр. экономики. – 2004. – № 3. – С. 128-140.
103. Васильев В. С. Изменения в системе национальных экономических счетов США в конце ХХ века // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2004. – № 2. – С. 3-21.
104. Концепция статистики труда в условиях реформирования экономики (по материалам Статкомитета СНГ) // Вопр. статистики. – 2004. — № 3. – С. 35-44.
105. Микитенко М. Т. Прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана з урахуванням суб’єктивності кон’юнктурних даних / М. Т. Микитенко, Н. І. Недашківська // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 104-108.