1. 969338 86.3 Ф33 Федорів Ю. Поділ Київської митрополії // Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів, 2010. – С. 121-126.
2. 969338 86.3 Ф33 Федорів Ю. Литовсько-Руська митрополія // Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів, 2010. – С. 110-115.
3. 969338 86.3 Ф33 Федорів Ю. Прилучення Української православної Церкви до Московського патріярхату // Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів, 2010. – С. 211-222.
4. 969338 86.3 Ф33 Федорів Ю. Українська православна Церква в діаспорі // Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів, 2010. – С. 335-344.
5. 969338 86.3 Ф33 Федорів Ю. Православна Автокефальна Церква в Польщі // Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів, 2010. – С. 298-300.
6. 953172 86.2 А43 Лагодич М. Духовна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки. – Чернівці, 2010. – С. 229-246. – Бібліогр.: 27 назв.
7. Шліхта Н. Православні вірні – на захист своїх прав і своєї церкви (на українських матеріалах кінця 1940-х -1970-х рр.) // Наук. записки Києво-Могил. акад. Іст. науки. – 2010. – Т. 104. – С. 34-41.
8. Сас П. М. Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) / П. М. Сас // Укр. іст. журн. – 2010. – № 4. – С. 15-39.
9. Гейда О. С. Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? : [«Историко-статистическое описание Черниговской епархии (1873-1874)»] / О. С. Гейда // Укр. іст. журн. – 2010. – № 2. – С. 179-189.
10. Ф79428 71 К90 Шугальова І. М. Юридичний статус та права мирян в православній церкві України в ХVII – на початку ХХ ст. // Культурологічний вісник. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 22. – С. 10-23. – Бібліогр.: 32 назв.
11. 951838 63.3(4Укр)6 З-11 Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921-1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К.; Х., 2009. – 1(32). – С. 26-48.
12. Рябко І. В. Правовий аспект взаємодії держави і православної церкви в демократичному суспільстіві / І. В. Рябко // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2009. – № 1. – С. 159-163. – Бібліогр.: 10 назв.
13. Илюшина И. Крестный ход : [о перспективах объединения Украинской православной церкви] // Корреспондент. – 2009. — № 38. – С. 24-26.
14. Рябко І. В. Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні / І. В. Рябко // Економіка та держава. – 2009. – № 8,серпень. – С. 106-108.
15. Хведченя С. Б. Давньоісландські саґи як джерело з історичної географії : подорож Торвальда Кодранссона у Святу Землю і його перебування на теренах Русі (початок ХІ ст.) / С. Б. Хведченя // Укр. іст. журн. – 2009. – № 5. – С. 200-214.
16. Хмільовська О. В. Основні тенденції розвитку православ’я в Україні в контексті національної безпеки / О. В. Хмільовська // Стратег. пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 64-70. – Бібліогр.: 20 назв.
17. Ісіченко І. Духовний потенціал Православної спільноти й перспективи творення громадського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. — № 3. – С. 271-274.
18. Ф86632 271.2 Л26 Ластовський В. В. Православна церква у суспільно-політичному житті України (на матеріалах історії Переяславсько-Бориспільської єпархії) // Ластовський В. В. Між суспільством і державою: православна церква України наприкінці ХVII – у ХVIII ст. в історії та історіографії. – К., 2008. – С. 115-224.
19. Ф86632 271.2 Л26 Ластовський В. В. Православна церква України і політичне життя: погляди в історіографії) // Ластовський В. В. Між суспільством і державою: православна церква України наприкінці ХVII – у ХVIII ст. в історії та історіографії. – К., 2008. – С. 255-300.
20. Ф86632 271.2 Л26 Ластовський В. В. Історіографічні та методологічні проблеми історії церкви // Ластовський В. В. Між суспільством і державою: православна церква України наприкінці ХVII – у ХVIII ст. в історії та історіографії. – К., 2008. – С. 9-114.
21. Гусак Л. Святогірська монастирська школа в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Київ. старовина. – 2008. — № 5. – С. 40-45.
22. Хитровська Ю. В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ – початок ХХ ст.) // Наук. записки Нац. ун-ту «Києво-Могил. акад.». — 2008. – Т. 78: Іст. науки. – С. 24-28.
23. Кухарський В. Теоретичні призначення Руси-України (духовний та дидактично-виховний аспект) // Мандрівець. – 2008. — № 2. – С. 4-23. – Бібліогр.: 28 назв.
24. Бендза М. З історії православної релігійної культури Сяноцької землі (Х-ХVII ст.) // Укр. іст. журн. – 2008. — № 5. – С. 159-179.
25. Голдакова К. А. Джерела для вивчення правової спадщини православної церкви // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. — № 4. – С. 75-76.
26. Рябко І. Законодавча функція держави щодо оформлення відносин держави і православної церкви у суверенній Україні // Управління сучас. містом. – 2008. — № 1-4/1-12. – С. 56-63.
27. Меша В. Характерні риси та тенденції розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 рр. // Схід. – 2008. — № 6. – С. 54-57. – Бібліогр.: 8 назв.
28. 951836 63.3(4Укр)6 З-11 Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи «великого терору»: статистичний аспект // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 7-18.
29. 951836 63.3(4Укр)6 З-11 Тригуб О. Переслідування антисергієвської опозиції в РПЦ: з історії «істинно-православної церкви» (1932-1941 рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 39-60.
30. 951836 63.3(4Укр)6 З-11 Логінов О. Ліквідація «іоаннітського» руху в 1920-1950-х рр. на Вінниччині : [підпільна релігійна течія у православ’ї] // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 18-38.
31. 951833 63.3(4Укр)6 З-11 Політичні репресії проти священиків Української автокефальної православної церкви (1919-1938). За документами галузевого державного архіву Служби безпеки України // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 2005. – Вип. 1/2. – С. 86-274.; 2006. – Вип. 1/2.; 2007. – Вип. 1. – С. 9-62.
32. Бондарчук П. М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості й тенденції змін (сер. 1940-х – сер. 1980-х рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. — № 3. – С. 138-152. – Бібліогр.: 87 назв.
33. Огієнко І. Українська вимова богослужбових текстів // Дивослово. – 2007. — № 11. – С. 43-48.
34. Іваннікова Л. Пам’ятки нашої духовності : (Укр. літургійна книга ХVI-ХVIIІ ст.) // Слово Просвіти. – 2007. — № 19.
35. 923442 66.4(4Укр) У45 Решетніков Ю. Є. Церкви України і європейський вектор розвитку держави // Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу. – К., 2006. – С. 188-195.
36. Липинський В. В. Православна духовна освіта в Україні (1991-2001 рр.) // Укр. іст. журн. – 2006. — № 6. – С. 145-165.
37. Ніка О. Православна ідея у староукраїнських перекладах другої половини ХVI – першої половини ХVII ст. : [мовн. код ідеї православ. віри в умовах конфронтації релігій] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2006. — № 17. – С. 47-50.
38. Ф77086 86.2 Ч-75 Культурні діячі української православної церкви : [Київська Русь] // Чорненький Я. Я. Релігієзнавство : теоретико-практичний курс. – К., 2005. – С. 77-81.
39. Илюшина И. Святое дело : [объединение двух православных церквей в Украине] // Кореспондент. – 2005. — № 22. – С. 58-60.
40. Шерстюк Р. Галицька митрополія в геополітиці православної церкви на Сході Європи (1303-1415 рр.) // Мандрівець. – 2005. — № 3. – С. 21-30. – Бібліогр.: 70 назв.
41. Новак О. Християнство в Україні в другій половині ХVII ст. // Історія України. – 2005. — № 3. – С. 1-4.
42. Шаповалов Д. УАПЦ : у пошуках моделі творення помісної Церкви // Визв. шлях. – 2005. — № 7. – С. 28-36.
43. Вітренко В. Чи українська «українська православна церква»? // Берегиня. – 2005. — № 1. – С. 11-16.
44. Совінська Н. Зв’язок релігійного і національного в етноісторичному процесі України // Психологія і суспільство. – 2005. — № 1. – С. 126-138.
45. Ткачук О. В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921) // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Історія. – 2005. — № 77/79. – С. 48-51.
46. Киридон А. М. Українська православна церква (1930-1936 рр.) // Укр. іст. журн. – 2005. — № 3. – С. 143-158.
47. 911011 86.3 П68 Національне обличчя церкви // Православ’я: український вимір : навч. посіб. / за ред. Сахуна П. Ю. – К., 2004. – С. 100-115.
48. 911011 86.3 П68 Пріоритети Української церкви // Православ’я: український вимір : навч. посіб. / за ред. Сахуна П. Ю. – К., 2004. – С. 342-356.
49. 911011 86.3 П68 Розвій духовної культури // Православ’я: український вимір : навч. посіб. / за ред. Сахуна П. Ю. – К., 2004. – С. 67-78.
50. Юраш А. Православ’я і католицизм у сучасній Україні: ідеологічні міфи і реалії взаємодії // Людина і світ. – 2004. — № 10. – С. 16-25.
51. Бродецький О. «…Невже тобі лиш не судилось діло?»: Про ментально-історичні передумови розбрату у Православ’ї України // Релігія і світ. – 2004. — № 3. – С. 11-14.
52. Перевезій В. Українська православна церква Київського патріархату та її суспільно-політичні орієнтації // Політ. менеджмент. – 2004. — № 2. – С. 137-145.
53. Небожук Р. Християнські цінності в контексті української духовності // Пам’ять століть. – 2004. — № 6. – С. 136-145.
54. Андрієнко О. В. Православ’я як об’єкт та фактор соціальних трансформацій у посткомуністичній Україні // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. — № 4. – С. 129-137.
55. Ф74803 63.5 Д36 Прийняття у православ’я представників інших конфесій на півдні України наприкінці ХVIIІ – в першій половині ХІХ ст. // Державна етнонаціональна політика : правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. – Запоріжжя-Сімферополь, 2001. – С. 45-48.
56. Стародуб А. «Нічийний собор»: Всеукраїнський Православний церковний собор 1918 р. залишиться «білою плямою» в історії укр. православ’я // Людина і світ. – 2001. — № 7. – С. 30-32.
57. Булкін К. Собор УАПЦ : згадка через 80 років : [14-30 жовт. 1921 р.] // Нова політика. – 2001. — № 6. – С. 21-25.
58. Денисенко В. Духовний заповіт Іова Борецького : [захисник укр. православ’я. 7 ст.] // Пам’ять століть. – 2001. — № 1. – С. 44-47.
59. Глушко В. Христовоздвиженське трудове братство : [1880 рр., Чернігівська губ.] // Людина і світ. – 2001. — № 6. – С. 37-41.
60. Король В. Просвітницька діяльність Української Православної Церкви в 90-х рр. ХХ ст. // Історія в шк. – 2001. — № 8. – С. 39-44.
61. Забуга Н., протоирей. Украинское православие на рубеже тысячелетий // Персонал. – 2001. — № 1. – С. 13-17.
62. Зінченко А. Неоціненна спадщина українського православ’я : (До 80-річчя УАПЦ) // Укр. культура. – 2001. — № 9/10. – С. 8-9.