1. Азьомов В. Ви Наталка Полтавка? Давайте познайомимося: [спроба герменевтичного аналізу п’єси І. П. Котляревського “Наталка Полтавка”] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 5. – С. 25-31.
2. Мальцева О. Поема І. Котляревського “Енеїда” як репрезентація української національної ідентичності // Схід. – 2009. – № 5. – С. 98-102.
3. Бокало О. “Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди…” : [до 240-річчя з дня народження Івана Петровича Котляревського] // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 55-59.
4. 947995 83.3(4=Укр)1 М33 Матвіїшин В. “Енеїда” Івана Котляревського як епохальне явище в зародженні українського перекладу // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / Володимир Матвіїшин. – К. : Академія, 2009. – С. 16-22.
5. Новиков А. Національні пріоритети Івана Котляревського // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 10. – С. 8-11.
6. 946626 83.3(4=Укр) Г94 Гундорова Т. “Котляревщина” колоніальний кітч // Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – С. 92-122.
7. Могильницька Г. Дозвольмо Возному любити Наталку! : П’єса Івана Котляревського “Наталка Полтавка” // Дивослово. – 2007. – № 8. –
С. 26-28.
8. 929134 83 З-41 Зборовська Н. В. “Енеїда” І. Котляревського як параноїдно-шизоїдна позиція материнського коду // Зборовська Н. В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри: монографія / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – С. 59-77.
9. Марценко Г. “Енеїда” І. Котляревського. Тема і значення поеми : Конспект уроку // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 10-12.
10. Ф75879 83.3(4=Укр) Ш37 Шевчук В. “Енеїда” Івана Котляревського в системі літератури українського барокко // Шевчук В. О. Муза Роксоланська: Українська література XVI — XVIII століть : У 2 кн. /
В. О. Шевчук. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К. : Либідь, 2005. – С. 649-669.
11. Такао Х. Проблеми перекладу “Енеїди” Івана Котляревського японською мовою // Всесвіт. – 2004. – № 9-10. – С. 43-46.
12. Бойко Н. Значення творчості І. Котляревського : Урок із застосуванням інтерактивних методів навчання 9 кл. // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 9. – С. 32-34.
13. Щерба Т. Українознавчий аспект “Енеїди” І. Котляревського : Практичне заняття // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 9. – С. 27-32.
14. Сивокінь Г. Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 2-4.
15. Бондаревська І. А. Семантика задоволень в “Енеїді” І. П. Котляревського // Практична філософія. – 2003. – № 2. – С. 174-183.
16. Жулинський М. Міфологема “Нового Риму” : Петрарка і Котляревський // Київ. – 2002. – № 9. – С. 143-152.
17. Неборак В. До спроби реінтерпретації “Енеїди” І. П. Котляревського // Урок української. – 2002. – № 4. – С. 44-45.
18. Махінова А. Деконструкція імперського міфу : (“Енеїда” Вергілія та “Енеїда” І. Котляревського) // Слово і час. – 2001. – № 10. – С. 82-83.
19. Спрішевська В. В. Наголошення займенників в “Енеїді” І. Котляревського // Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 18-24.
20. Бовсунівська Т. Горгона з українським обличчям : (Поетизація потойбіччя в “Енеїді” І. Котляревського) // Дивослово. – 2000. – № 12. – С. 2-7.
21. Гундорова Т. Перевернений Рим, або “Енеїда” Котляревського як національний наратив // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 120-134.
22. Спрішевська В. В. Наголошення прикметників в “Енеїді” І. П. Котляревського // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 36-48.
23. Корбич Г. Іван Котляревський у польськомовному дослідженні Богдана Лепкого // Слово і час. – 1999. – № 9. – С. 16-18.
24. Окара А. Творчість І. Котляревського та нова парадигма української літературної мови // Слово і час. – 1999. – № 9. – С. 22-25.
25. Бойко Н. Експресивні дієприкметники в поемі І. Котляревського “Енеїда” / Н. Бойко, С. Обийкіна // Дивослово. – 1999. – № 6. – С. 14-16.
26. Смиченко-Волинська О. “В ньому заговорила Україна” : (До проблеми витрактування І. Котляревського як першого українського національного письменника) // Урок української. – 1999. – № 6. – С. 33-36.
27. Стороха Є. Портрет невідомого всіма знаного : [І. Котляревський] // Чумацький шлях. – 1999. – № 4-5. – С. 16-20.
28. Мельничайко В. Мовні аспекти опрацювання п’єси “Наталка Полтавка” // Укр. мова і літ. в шк. – 1999. – № 3. – С. 57-60.
29. Мороз Л. Іван Котляревський : соціальна критика – чи утвердження християнської моралі? // Слово і час. – 1999. – № 2. – С. 63-66.
30. Гуць М. Двісті років “Енеїді” // Визвольний шлях. – 1999. – № 1. – С. 3-6.
31. Скуратівський В. До двохсотріччя “Енеїди” Івана Котляревського // Сучасність. – 1998. – № 12. – С. 144-146.
32. Рогозинський В. В. Іван Котляревський і духовна перлина України : Із щоденника вражень від Полтави, зустрічей із полтавчанами та Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя “Енеїди” І. П. Котляревського // Зарубіжна літ. в навч. закл. – 1998. – № 11. – С. 2-5.
33. Чамата Н. Метро-ритмічна система поезії Івана Котляревського // Слово і час. – 1998. – № 9-10. – С. 13-17.
34. Жулинський М. Духовна епоха в історії України : До 200 ліття виходу в світ “Енеїди” // Київська старовина. – 1998. – № 5. – С. 3-8.
35. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія XVII-XVIII ст. // Київська старовина. – 1998. – № 5. – С. 67-74.
36. Федорак Н. На переправі українського письменства : До 200-річчя виходу “Енеїди” Івана Котляревського // Дзвін. – 1998. – № 4. – С. 115-118.
37. Кочерган М. П. І. Котляревський як лексикограф // Мовознавство. – 1998. – № 1. – С. 40-43.
38. 854752 74.261.84 М64 Мірошниченко С. А. Роль пісні в п’єсі
І. Котляревського “Наталка Полтавка” // Мирошниченко С. А. Найкращі твори за програмою : для учнів 7 — 11 кл. та абітурієнтів /
С. А. Мирошниченко. – [Донецк] : Сталкер, 1998. – С. 28-33.
39. Руднєв Є. Іван Котляревський : знане й незнане // Слово і час. – 1997. –
№ 1. – С. 59-68.
40. Назар М. Пісня у драмі-опері Івана Котляревського “Наталка Полтавка” // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 46-48.
41. 841433 74.261.84 Т26 Відображення українського життя кінця XVIII — початку XIX століття в поемі І. Котляревського “Енеїда” // Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / [Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко]. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 10-14.
42. 840979 83.3(4=Укр) Л64 Коптілов В. І. Котляревський – реформатор українського віршування // Літературознавство : III міжнар. Конгрес українастів. Харків, 26-29 серпня 1996 р. – К. : Обереги, 1996. – С. 60-64.
43. 842354 74.261.84 П19 Паскевич Н. Українська мова та література : випускний екзамен : матеріали для творчих робіт / Н. Паскевич,
Е. Міляновський. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 64 с. – Із змісту: Картини народного побуту в поемі І. Котляревського “Енеїда”. – С. 10-11 ; Утвердження народної моралі та внутрішньої краси людини у п’єсі “Наталка Полтавка”. – С. 11-13.
44. Зинякова А. А. Наголошення іменників середнього роду на -о, -е в “Енеїді” І. П. Котляревського // Мовознавство. – 1995. – № 2-3. – С. 38-47.
45. 840490 83.3(4=Укр) Е92 Єфремов С. О. Котляревський та його школа // Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К. : Фемина, 1995. – С. 276-304.
46. Бовсунівська Т. Утвердження незнищенності нації : (“Енеїда” і проблеми українського етногенезу) // Слово і час. – 1994. – № 9-10. – С. 8-11.
47. Лагода В. Невідомий Іван Котляревський // Вітчизна. – 1994. – № 9-10. – С. 134-136.
48. Єфремов С. Зорав цілину і зерном добірним засіяв : До 225-річчя від дня народження Івана Котляревського // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 3-5.
49. Налапко Г. Тести за творчістю Котляревського // Дивислово. – 1994. – № 9. – С. 40-41.
50. Ткачук М. Український характер в “Енеїді” І. Котляревського // Київська старовина. – 1994. – № 5. – С. 92-97.
51. Павлишин М. Риторика і політика в “Енеїді” Котляревського // Сучасність. – 1994. – № 4. – С. 159-168.
52. 840466 83.3(4=Укр)1 Ч-59 Чижевський Д. І. Героїчно-комічна поема : [“Енеїда” Івана Котляревського] // Чижевський Д. І. Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Д. І. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – С. 317-332.
53. Ситченко А. Л. Образи персонажів поеми І. П. Котляревського “Енеїда” // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 11. – С. 15-20.
54. Сидоренко В. С. Текстуальне вивчення п’єси І. Котляревського “Наталка Полтавка” // Укр. мова і літ. в шк. – 1989. – № 10. – С. 16-22.
55. Миронова Г. М. “Енеїда” Котляревського як джерело лінгвокраїнознавчих відомостей // Укр. мова і літ. в шк. – 1989. – № 7. – С. 64-67.
56. Сиваченко М. Є. “Енеїда” Котляревського і народна картинка / М. Є. Сиваченко, В. М. Фоменко // Рад. літературознавство. – 1987. – № 12. – С. 24-34.
57. Ротач П. Хата [І. П. Котляревського] на Івановій горі : [Полтава] // Наука і суспільство. – 1987. – № 10. – С. 48-50.
58. Гончар О. І. Перший твір нової української літератури : [“Енеїда” І. П. Котляревського] // Укр. мова і літ. в шк. – 1984. – № 11. – С. 10-18.
59. Яценко М. Т. Світ народного гуманізму (До природи сміху в “Енеїді” Котляревського) // Рад. літературознавство. – 1977. – № 3. – С. 34-45.
60. Кирилюк Є. Характер реалізму Котляревського // Рад. літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 27-32.
61. Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється // Визвольний шлях. – 1972. –
№ 6/7. – С. 765-787.
62. Гром’як Р. Т. “Енеїда” Котляревського і час // Рад. літературознавство. – 1971. – № 11. – С. 30-39.
63. Вербицька Є. Г. Елементи гротеску в “Енеїді” Котляревського // Рад. літературознавство. – 1971. – № 1. – С. 36-46.
64. Кирчів Р. Невідома рукописна копія “Енеїди” // Жовтень. – 1970. – № 10. – С. 107-109.
65. Фостун С. Співець чубатих троянців : [про І. Котляревського] // Визвольний шлях. – 1970. – № 10. – С. 1157-1163.
66. Роєнко П. Корифей української літератури (У 200-річчя з дня народження Івана Котляревського) // Визвольний шлях. – 1969. – Кн. 11. – С. 1311-1316.
67. Луценко І. А. Котляревський і Грузія // Рад. літературознавство. – 1969. –
№ 10. – С. 63-65.
68. Вербицька Є. Котляревський і Харків. До 200-річчя від дня народження
І. П. Котляревського // Прапор. – 1969. – № 9. – С. 76-79.
69. Волинський П. Естетичний ідеал Котляревського // Рад. літературознавство. – 1969. – № 9. – С. 63-70.
70. Околітенко Н. Будинок творця “Енеїди”. До 200-річчя з дня народження І. П. Котляревського // Наука і суспільство. – 1969. – № 9. – С. 7-9.
71. Полєк В. Дорогами “Наталки Полтавки” [З історії вистав п’єси І. П. Котляревського] // Жовтень. – 1969. – № 9. – С. 149-152.
72. Абаліхін Б. Про військову службу І. П. Котляревського // Архіви України. – 1969. – № 5. – С. 52-55.
73. Залашко А. В молдавському поході. Епізоди життя І. П. Котляревського // Прапор. – 1968. – № 6. – С. 78-84.
74. Бацій І. С. Вивчення мови і стилю “Енеїди” // Укр. мова і літ. в шк. – 1966. – № 9. – С. 32-37.
75. Белічко Ю. Ілюстратори “Енеїди” І. Котляревського. До 165-річчя першого видання “Енеїди” // Дніпро. – 1963. – № 11. – С. 113-119.
76. Синько Т. П. Вивчення п’єси І. Котляревського “Наталка Полтавка” у 8 класі // Літ. в шк. – 1955. – № 4. – С. 56-61.