1. 813485 81.411.4 К90 Данилюк Н. О. “Ой вишеньки-черешеньки…” (Народно-пісенне слово “дитячих” поезій Лесі Українки) // Культура слова : Респ. міжвідом. збірник / АН України, Ін-т укр. мови , 1992. — Вип. 43 : / ред. вип. К. І. Бойко. — К. : Наук. думка. — С. 89-92.
2. Козак С. Неоромантизм Лесі Українки // Вісн. АН Укр. — 1992. — № 5. — С. 31-37.
3. Леонова М. В. Мовностилістичний аналіз поезії Лесі Українки “Дим” / М. В. Леонова, Т. О. Лук’янчук // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 8. — С. 76-79.
4. Ставицький О. Точність прикрашає : [вивчення творчості Л. Українки] // Слово і час. — 1991. — № 8. — С. 59-60.
5. Бетко І. П. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час. — 1991. — № 3. — С. 28-36.
6. Русяєва А. С. Античні мотиви у творчості Лесі Українки // Археологія. — 1991. — № 3. — С. 99-102.
7. Пушкар Н. Ю. До історії рукописного зошита : [Л. Українка “Колодяженські пісні”] // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 2. — С. 23-26.
8. 785163 81.411.4 К90 Культура слова : Респ. міжвідом. збірник / АН УРСР , 1991. — Вип. 40. — К. : Наук. думка. — 84 с. — Із змісту: Нечитайло О. І. “Мене любов ненависті навчила” (контраст у поезії Л. Українки). — С. 6-9 ; Масенко Л. Т. Античний образ хаосу у творчості Л. Українки. — С. 14-17 ; Костюк А. В. Театральна термінологія в “Розмові” Л. Українки. — С. 26-28 ; Скляренко В. Г. Слова з двома наголосами в поетичних творах Л. Українки. — С. 32-34 ; Іваненко В. Г. Леся Українка про мовну культуру. — С. 35-38.
9. 790164 83.3(4=Укр)6 Ф53 Филипович П. П. Образ Прометея в творах Лесі Українки // Филипович П. П. Літературно-критичні статті / П. П. Филипович / [пердм., с. 3-16, упоряд. і прим. С. С. Гречанюка]. К. : Дніпро, 1991. — С. 109-116.
10. 777462 83.3(4=Укр) У45 Українське літературознавство: респ. міжвідомчий наук. збірник , 1990. — Вип. 55. — Львів : Світ. — 144 с. — Із змісту: Кочерга С. О. Леся Українка — мариніст. — С. 9-17 ; Денисюк Ю. І. Шекспірівська епіталама в структурі “Блакитної троянди” Лесі Українки. — С. 18-25.
11. Варварцев М. М. “…Мова вітчизна…” наближається тепер до початку свого “великого Рисорджименто”; Нові сторінки спадщини Л. Українки // Вісн. АН УРСР. — 1990. — № 6. — С. 65-70.
12. Макаров А. “І наяву побачив дивний сон… ” : [із секретів поетичної творчості Л. Українки] // Укр. мова і літ. в шк. — 1987. — № 12. — С. 3-12.
13. Аврахов Г. Г. До питання про основний текст поезії Лесі Українки “Напис в руїні” // Рад. літературознавство. — 1987. — № 7. — С. 54-60.
14. Прісовський Є. М. Національно-патріотичне й інтернаціональне в прометеїзмі Лесі Українки й сучасна українська поезія // Укр. мова і літ в шк. — 1981. — № 2. — С. 26-33.
15. Погребенник В. Ф. Поетична творчість Лесі Українки і фольклор : (До 110-річчя з дня народження) // Нар. творчість та етнографія. — 1981. — № 1. – С. 58-61.
16. Ставицький О. Живемо в чеканні : [про один неопублікований переклад Л. Українки] // Всесвіт. — 1980. — № 8. — С. 199-201.
17. Войтюк А. Ю. Про творчий метод Лесі Українки // Рад. літературознавство. — 1980. — № 6. — С. 34-46.
18. Вітренко В. І. “Я вийду сама проти бурі… ” : (Вивчення в 9 кл. інтимної лірики Л. Українки) // Укр. мова і літ. в шк. — 1979. — № 2. — С. 51-59.
19. Третяченко Т. Г. “Випрямлення людини” в оповіданні Лесі Українки “Приязнь” // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 2. — С. 85-87.
20. Дергаль Л. Я. Ще раз про “Осінню казку” Лесі Українки : (образ Принцеси) // Рад. літературознавство. — 1977. — № 9. — С. 44-51.
21. Кузьмич П. Слово — зброя : [творчий шлях Л. Українки] // Людина і світ. — 1977. — № 7. — С. 42-45.
22. Третяченко Т. Г. Оповідання Лесі Українки “Жаль” (творча історія) // Рад. літературознавство. — 1977. — № 7. — С. 63-69.
23. Павличко Д. Про статтю Лесі Українки “Міхаель Крамер” // Всесвіт. — 1976. — № 3. — С. 16-17.
24. Радіон С. До питання студій творів Лесі Українки // Визвольний шлях. — 1975. — № 7/8. — С. 809-813.
25. Аврахов Г. “Impromptu” Лесі Українки. Канонічний текст та хронологія // Рад. літературознавство. — 1972. — № 2. — С. 63-67.
26. Лубківський Р. Крізь роки і покоління… : [про творчість Лесі Українки] // Жовтень. — 1972. — № 2. — С. 130-141.
27. Єрмоленко С. Я. Поетичне слово Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 6. — С. 23-31.
28. Вишневська Н. До історії тексту поезії Лесі Українки “Дим” // Рад. літературознавство. — 1971. — № 4. — С. 71-79.
29. Колесник П. Леся Українка і українська поезія початку віку // Рад. літературознавство. — 1971. — № 4. — С. 61-70.
30. Первак Р. І. “Пісні про волю” і “Мріє, не зрадь!” Лесі Українки : [методика викладання літератури в школі] // Укр. мова і літ. в шк. — 1971. — № 3. — С. 27-34.
31. Аббасов А. Друг співців народних : [про Лесю Українку] // Прапор. — 1971. — № 2. — С. 20-21.
32. Донцов Д. Поетка-пророчиця (Леся Українка) // Визвольний шлях. — 1971.- № 2. — С. 133-147.
33. Драч І. Од її вогню : [ілюстрація творів Лесі Українки] // Вітчизна. — 1971. — № 2. — С. 224.
34. Кукурудз І. Іскра вогню Прометея : [про творчість Лесі Українки] // Жовтень. — 1971. — № 2. — С. 133-138.
35. Медведєв Ф. Покірна тільки правді і красі. Мова Лесі Українки / Ф. Медведєв, К. Медведєв // Прапор. — 1971. — № 2. — С. 16-18.
36. Зеров М. Леся Українка : [творчість поетеси] // Визвольний шлях. — 1971. — № 2. — С. 148-166 ; № 3/4. — С. 273-288.
37. Костенко А. Як криця, як буря : [про вплив М. Драгоманова на творчість Лесі Українки] // Вітчизна. — 1971. — № 2. — С. 155-160.
38. Ставицький О. Ф. Леся Українка в літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ віку : [до 100-річчя з дня народження] // Рад. літературознавство. — 1971. — № 2. — С. 38.
39. Аврахов Г. Коли написано діалог “Три хвилини”? [Лесі Українки] // Рад. літературознавство. — 1971. — № 1. — С. 43-45.
40. До історії поширення творів Лесі Українки : [документи царської цензури про твори Л. Українки] // Архіви України. — 1971. — № 1. — С. 64-68.
41. Кузякіна Н. Над сторінками Лесі : [про творчість Л. Українки] // Вітчизна. — 1971. — № 1. — С. 166-172.
42. Поліщук В. Розкриття ідейного змісту поеми Лесі Українки “Давня казка” в 7 класі / В. Поліщук, Р. Дуб // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 12. — С. 37-40.
43. Паламар Л. Родом з прометеїв : [образ борця за загальнолюдське визволення в творчості Л. Українки] // Вітчизна. — 1970. — № 11. — С. 181-186.
44. Полушкіна Л. С. Особливості творчого методу Лесі Українки // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 8. — С. 16-22.
45. Кулінська Л. Твори Лесі Українки для дітей // Дошкільне виховання. — 1969. — № 8. — С. 38-46.
46. Кулинська Л. П. Мовний аналіз двох віршів Лесі Українки : [“Слово, чому ти не твердая криця”, “Дим”] // Укр. мова в шк. — 1960. — № 6. — С. 51-55.