Панас Феденко – непересічна постать в українській громадсько-політичній і художній думці початку ХХ століття. Один з будівничих української державності, член Української Центральної Ради, відомий діяч українського соціалістичного руху, історик, публіцист, викладач, письменник Панас Феденко багато зробив для України.

Народився 13 грудня 1893 року в селі Веселі Терни на Катеринославщині в багатодітній селянській родині. У 1913 році закінчив гімназію у місті Олександрія і став студентом Історико-філологічного інституту в Петербурзі. 1915 року стає членом Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). Одночасно займається журналістикою, пише низку статей на політичні теми, стає співробітником журналів «Наше життя» та «Украинская жизнь», які видавали в Москві В. Винниченко та С. Петлюра.

1917 року повернувся до України на Катеринославщину, разом зі своїми однодумцями почав працювати над втіленням давньої мрії – створенням першої української гімназії у Веселих Тернах. Деякий час викладав там українську мову, літературу та історію.

Брав активну політичну участь в Українській революції 1917-1921 рр. У серпні 1917 року селищним з’їздом Верхньодніпровського повіту обраний до Української Центральної Ради. Активно працював в УЦР до гетьманського перевороту 1918 року.

У січні 1919 року обраний делегатом VI з’їзду УСДРП та Трудового конгресу України. Був редактором резолюцій конгресу, покладених в основу «Закону про владу» та Універсалу Трудового конгресу, який затверджував злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

З осені 1919 року – заступник міністра інформації в уряді Ісаака Мазепи. Як політичний референт брав участь у Першому Зимовому поході Армії УНР 1919-1920 рр.

Із грудня 1920 року – в еміграції, жив у Львові, Румунії, Берліні. З 1923-1945 рр. мешкав у Празі. Працював доцентом, професором історії України в Українському високому педагогічному інституті (із 1926) та Українському вільному університеті в Празі (із 1934). Один з авторів «Української загальної енциклопедії». Був членом Союзу українських журналістів і письменників на чужині.

Як представник УСДРП був членом Виконавчого комітету Соціалістичного робітничого інтернаціоналу і брав участь у його конгресах. У рамках цієї діяльності поширював інформацію про Пацифікацію 1930 року в Галичині, Голодомор 1932-1933 рр., засуджував диктатуру режиму в СРСР тощо.

У післявоєнний період П. Феденко викладав в Українському Вільному Університеті у Мюнхені, був редактором і співробітником низки українських періодичних видань у діаспорі, зокрема друкувався в «Українському історику». У своїх наукових працях відстоював принципи соціальної справедливості, національної свободи, виступав проти тоталітарної більшовицької системи, багато уваги приділив висвітленню національних та соціальних рухів в Україні.

Панас Феденко – автор численних статей, нарисів, наук. досліджень, публіцистичних і художніх творів. Серед праць: «З дипломатичної діяльності Данила Грека» (1929), «Політичні плани Я. Коменського та Україна» (1932), «Історія соціальної та політичної боротьби в Україні» (1935), «Українське національне відродження в ХХ ст.» (1936), «Nationalitatenfrage in der Sovietunion» (1937), «Ukraine: Her Struggle for Freedom» (1951), «Соціалізм давній і новочасний» (1968) та ін. Автор історичних повістей з козацької доби: «Гомоніла Україна..: Епопея з доби Б. Хмельницького» (1942), «Гетьманів кум» (1943), «Несмертельна слава» (1953), «Amor Patrae» (1962).

Твори

  1. 810820 У2 Ф32 Феденко П. Вітер зі степу : історична повість / Панас Феденко. – Львів : Червона калина, 1991. – 256 с.
  2. Феденко П. Дмитро Чижевський / П. Феденко // Український історик. – 1978. – № 1-3. – С. 102-118.
  3. Кф882 66.017 Ф32 Феденко П. Соціялізм давній і новочасний / П. Феденко. – Лондон; Париж; Мюнхен : Наше Слово, 1968. – 232 с.
  4. Феденко П. Тріюмф і катастрофа / П. Феденко // Український історик. – 1980. – № 1-4. – С. 134-152.
  5. 1000919 323.1(477) Ф32 Феденко П. Український рух у 20 столітті / Панас Феденко. – К. : Центр учб. літ., 2019. – 268 с.

Література про життя та діяльність

  1. Антонович М. Панас Феденко // Український історик. – 1982-1983. – № 3-4/№1. – С. 151-153.
  2. Астапенко Н. Панас Феденко: повернення із небуття історії // День. – 2004. – 23 січ. – С. 8.
  3. Погребенник Ф. Панас Феденко – політичний діяч, історик і письменник // Рада. – 1992. – 28 серп.
  4. И30073 92.0(4Укр) E54 Fedenko Panas // Encyclopedia of Ukraine : in 5 vol. / ed. by V. Kubijovyc. Vol. 1 : A-F. – Toronto [a. o.] : Univ. of Toronto press, 1985. – P. 865-866.