Steven Pinker «The Language Instinct» Стівен Пінкер «Мова як інстинкт»

И34998
81
P65
 
The language instinct. How the mind creates language / S. Pinker. – New York [a. o.] : Harper perennial modern classics, 2007. 573 p.

Книга Стівена Пінкера «Мова як інстинкт» – це ідеальний вступ до генеративної лінгвістики, оскільки автор максимально спростив найскладніші методологічні та концептуальні питання. Саме тому вона часто слугує першим етапом у засвоєнні основних засад генеративної лінгвістики.


John Field “Psycholinguistics”  Джон Філд «Психолінгвістика»

И34993
81.00
F50

Psycholiguistics: the key concepts / J. Field. – London; New York : Routledge, 2008. 366 p. 

«Психолінгвістика» — це вичерпний довідник, який містить 358 ключових термінів з таких питань, як зв’язок мови та мозку, використання словникового запасу, оволодіння рідною та іноземною мовами, мовленнєві розлади, тощо.
 

Jan Blommaert “The Sociolinguistics of Globalization” / Ян Бломмерт «Соціолінгвістика глобалізації»

И34995
81.00
B67

The sociolinguistics of globalization / J. Blommaert. – New York : Cambridge univ. press, 2011. 213 p.

Книга Яна Бломмерта «Соціолінгвістика глобалізації» є фундаментальною монографією з теорії глобалізації. Автор зазначає, що в сучасному світі, який характеризується підвищеною мобільністю та розвиненими комунікаціями, застарілі соціолінгвістичні моделі вже неактуальні. Натомість Бломмерт пропонує нову концепцію, яку називає «соціолінгвістикою ресурсів», де центральним теоретичним поняттям є мобільність. Розглядає автор і такі проблеми, як нерівність мов, фрагментарне використання різних мов у різних ситуаціях людьми, які не володіють жодною з цих мов у повній мірі, та інші актуальні питання.

Contents
A critical sociolinguistics of globalization