І.В.Кочін, О.М.Акулова, І.Ф.Шило, Д.В.Ількаєв, С.Ж.Маліков,

П.І.Сидоренко, Т.М.Гут

 

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна

 

         Ключові слова: загальна евакуація, медична евакуація, медицина катастроф, напрям евакуації, оповіщення, хімічна аварія.

Вступ.Загальновідомо, що в період виникнення хімічних аварій одним з першорядних завдань є забезпечення захисту робітників, службовців та населення від наслідків викиду (виливу) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та негайне оповіщення, згідно Закону України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02 1999 р. № 192, про виникнення аварії — Державної служби медицини катастроф (ДСМК) [1, 2, 7].

Закріплене законом, — «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8.06 2000 р. № 1809-ІІІ —  право населення на захист свого життя та здоров'я реалізується органами державної виконавчої влади в центрі та на місцях через органи повсякденного керування та контролю процесами захисту населення (надалі, стосовно до місць — територіальні органи з надзвичайних ситуацій (НС) – відповідно Закону України «Про правові засади цивільного захисту» затвердженого 24.06 2004 р. № 1854-ІV[8, 9].

На керівників підприємств, установ, організацій покладені обов'язки з організації та забезпечення захисту своїх працівників. Керівники потенційно небезпечних підприємств відповідають також за організацію та забезпечення захисту населення, що мешкає в зонах можливого ураження, що можуть виникнути внаслідок аварій на таких об'єктах [5, 6].

Для основної маси населення єдиним доступним способом захисту від СДОР у даний час є евакуація[2]. За відсутності в населення засобів індивідуального захисту від СДОР, головним завданням при організації та забезпеченні евакуації є своєчасне виведення людей з небезпечних зон, до приходу зараженого повітря, — згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 26.10 2001 р. № 1432[10].

Ціль роботи. Ціллю роботи є розробка системи заходів з своєчасного оповіщення та евакуації робітників, службовців та населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.

Матеріали і методи дослідження. Для створення оптимальної системи заходів з своєчасного оповіщення та евакуації робітників, службовців та населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах (ХНО) були використані 78 планів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з їх аналізом та експертною оцінкою, з приділенням особливої уваги розділам планів, присвячених питанням оповіщення та евакуації.

Результати досліджень та їх обговорення. Створення оптимальної системи заходів з своєчасного оповіщення та евакуації робітників, службовців та населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах ускладнюється відсутністю часу у територіальних органів з НС на організацію та проведення екстреної евакуації, що зумовлено наступними чинниками:

— по-перше, у більшості випадків хімічно небезпечні об'єкти розташовані на території населених пунктів чи поблизу них;

— по-друге, основним фактором, що обмежує час проведення евакуації, є висока швидкість поширення зараженого повітря;

— по-третє, з небезпечних зон в обмежений час необхідно буде евакуювати досить велику кількість людей, в окремих містах (таких, як, наприклад, місто Запоріжжя) — до сотень тисяч осіб, що вимагає такої організації їхнього виведення, яка б виключила паніку та сприяла територіально диференційованому переміщенню населення в заданих напрямах.

Як відомо з Постанови Кабінету Міністрів України про «План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» затвердженого від 16.11.2001 р. № 1567 та  Закону України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02 1999 р. № 192, першорядне значення має своєчасне оповіщення населення з зазначенням безпечних напрямів виходу з зон зараження. Для цього нами було розглянуто і проаналізовано стан планування та алгоритму оповіщення й евакуації населення в хімічно небезпечних населених пунктах в теперішній  час[3, 4, 7, 11].

Екстрена евакуація населення з небезпечних зон планується завчасно територіальними органами з НС. Згідно проведеного аналізу у планах всіх хімічно небезпечних об’єктів передбачається:

— негайне доведення до населення інформації про хімічні аварії і маршрути виходу з небезпечних зон;

— самостійний вихід людей на пункти збору населення.

Дослідження планів хімічно небезпечних об’єктів виявило, що доведення інформації до населення здійснюється оперативними черговими територіальних органів з НС разом з диспетчерами аварійних об'єктів з використанням радіотрансляційних мереж та електричних сирен. Текст оповіщення зачитується з бланка або озвучується з магнітної стрічки. Інформація готується  і записується заздалегідь для кожного хімічно небезпечного об'єкта по дев'яти варіантах:

— для восьми напрямів вітру: північного (визначальний напрямок — або 360°), північно-східного (45°), східного (90°), південно-східного (135°), південного (180°), південно-західного (225°), західного (270°), північно-західного (315°);

— для безвітряної погоди або мінливому вітрі зі швидкістю до 1 м/сек.

Маршрути евакуації людей у проаналізованих планах хімічно небезпечних об’єктів визначаються з використанням схем населених пунктів. Підхід до визначення напрямів маршрутів евакуації у планах обрано найкоротшим і спрямованим убік від осі небезпечної зони. Для безвітряної погоди або змінному вітрі зі швидкістю до 1 м/сек маршрути евакуації направляються убік, протилежний від місця аварії. Кінцевими пунктами на маршрутах евакуації у планах обрано пункти збору населення (ПЗН), розміщення яких планується завчасно за межами небезпечних зон.

При підготовці текстів оповіщення розробляються окремі варіанти, які залежать від площі населеного пункту, наявності маршрутів (вулиць, доріг) і орієнтирів виходу з небезпечної зони [3, 4]. По кожній частині населеного пункту визначені і занесені в текст оповіщення найменування обмежуючих її вулиць, указані напрями й орієнтири виходу. Цю інформацію разом з даними про місце аварії і тип СДОР умовно назвемо основною або визначальною у тексті оповіщення. Таким чином, під "визначальною" частиною тексту оповіщення розуміється та його частина, що подає інформацію населенню, необхідну для з'ясування обстановки й ухвалення рішення щодо напряму виходу з небезпечної зони. Також у текст оповіщення ХНО включається інша інформація рекомендаційного змісту, що без зміни проходить у всіх варіантах оповіщення. Це та інформація, що є спільною або постійною стосовно до будь-якої хімічної аварії. Вона може доводитися і до населення завчасно, включенням її у відповідні інструкції або пам'ятки.

Нижче наводимо зразок тексту оповіщення з плану хімічно небезпечного об’єкту для варіанта західного вітру (90°) за умови поширення зараженого повітря через Орджонікідзевський район м. Запоріжжя.

Курсивом показана визначальна частина тексту оповіщення.

 

УВАГА!

Говорить оперативний черговий (територіального органа) з питань надзвичайних ситуацій.

ГРОМАДЯНИ!

Урезультаті аварії на території ВАТ «Запорожкокс» виникла загроза ураження населення Орджонікідзевського району м. Запоріжжя отруйними парами хімічно небезпечної речовини — ароматичними вуглеводнями, які накопичуються у нижніх шарах атмосфери, низинах, нижніх поверхах будинків.

Основний напрям  поширення отруйної хмари — західний, убік міста.

Оголошується екстрена евакуація населення району з небезпечної зони. Усьому населенню необхідно негайно залишити територію району. Для захисту органів дихання використовуйте фільтруючі протигази марок «А» і «М». При відсутності протигаза —  ватно-марлева пов’язка, змочена 2% розчином соди.

Не забудьте вимкнути газ, воду та електроприлади. Не забудьте взяти з собою особисті документи та гроші.Виходити з міста потрібно в північному і південному напрямах.

Робітникам та службовцям підприємств та населенню, що знаходяться північніше об'єкта виходити в напряму проспекту Металургів.

Підприємствам і населенню, що знаходиться південніше об’єкта виходити в напряму селища Зелений Яр.

Підприємствам і населенню, що знаходиться в межах: вулиця Сталеварів — вулиця Маяковського —  вулиця Лермонтова – виходити через проспект Леніна – вулиця Перемоги – Набережна у південному напряму.

Підприємствам і населенню, що знаходяться в межах: вулиця Панфіловців вулиця Миру вулиця Нижньодніпровська – бульвар Шевченко – виходити через проспект Леніна – вулиця Перемоги – Набережна – у північному напряму.

Про отриману інформацію повідомте сусідів.

ГРОМАДЯНИ!

Додержуйтеся дисципліни і порядку! Суворо виконуйте вимоги і рекомендації органів влади!

Застосовуваний у даний час вище приведений спосіб підготовки і доведення   до   населення   інформації про хімічні аварії і маршрути виходу з небезпечних зон має такі недоліки:

1.   Громіздкість визначальної частини текстів повідомлення, у яких доводиться перелічувати велику кількість вулиць і орієнтирів виходу. Час відтворення такого тексту повідомлення складає в середньому дві хвилини, визначальної його частини — одну хвилину.

2.  У свою чергу перший недолік веде до іншого — більш серйозного: не сприйняття інформації на слух (навіть для фахівця), тому що з перерахованих вулиць важко визначити місце свого перебування, а, отже, зрозуміти в якому напряму варто виходити з небезпечної зони, що неминуче викликає паніку і ще більш ускладнює ситуацію. У цьому випадку, для прийняття правильного рішення необхідно записати переданий текст, але для цього його треба прослухати 2-3 рази, що вимагатиме від чотирьох до шести хвилин відповідно.

3.  При розробці текстів оповіщення в їхній зміст вимушено закладається помилка, яка полягає в тому, що прогнозування ситуації, на основі якої розробляються тексти оповіщення, здійснюється за схемою твердої прив'язки: по-перше, до місця передбачуваного викиду СДОР, а по-друге, до восьми напрямків вітру. А реальний напрямок вітру і місце аварії, особливо у випадку великої території хімічно небезпечного об'єкта, завжди будуть відрізнятися від прогнозованих даних. Це призведе до дезорієнтації тієї частини населення, що у період аварії буде знаходитися поблизу осі зони поширення зараженого повітря, що збільшить час перебування людей на небезпечній території.

Основною відмінністю пропонованого способу організації та забезпечення екстреної евакуації населення є залучення самого населення до процесу прогнозування ситуації та визначенню напрямів виходу з небезпечної зони.

З метою визначення єдиного порядку прогнозування хімічної ситуації при аваріях на промислових об’єктах і транспорті та відповідно до статті 15 «Радіаційний та хімічний захист» Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 18 червня 2000 року за № 1809-ІІІ і наказів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки і Міністерства екології та природних ресурсів від 27 березня 2001 року за № 73/82/64/122, підготовка такої інформації здійснюється на основі затверджений «Методикою прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на промислових об’єктах і транспорті» [8, 12].

Сам метод прогнозування та визначення безпечних напрямів виходу досить простий та не вимагає особливих витрат часу.

Для практичної реалізації пропонованого способу необхідно:

1.  Організувати й забезпечити негайне доведення до населення даних про координати місця хімічної аварії, напряму та швидкості вітру.

2. Завчасно забезпечити населення, організації та підприємства приладами для визначення напрямів виходу з небезпечних зон, а також інструкціями (пам'ятками) з дій за умови виникнення хімічних аварій.

Доведення до населення інформації про факт хімічної аварії, як вже наводилося вище, може здійснюватися як диспетчером аварійного об'єкта, так і черговою службою територіального органу з НС із використанням існуючих засобів оповіщення (електричні сирени, радіо- й телетрансляції).

При цьому, у текст оповіщення включається і доводиться до населення визначальна інформація такого змісту:

— вказуються координати місця аварії і тип СДОР;

— повідомляється напрям (у градусах) та швидкість вітру.

Час на доведення до населення визначальної інформації складе до 10 сек, а всього тексту оповіщення — до 1 хвилини. Визначальна інформація озвучується на початку тексту, що дає населенню виграш у часі для оцінки обстановки і визначення напрямів виходу з небезпечної зони.

Прогнозування ситуації в даному випадку полягає у визначенні напряму поширення СДОР. Маючи напрям поширення зараженого повітря, легко визначається безпечний напрям виходу із зони можливого хімічного зараження. На цю операцію буде потрібно не більш 10-15 секунд.

Для виконання цієї роботи необхідно мати прилади:

— схему населеного пункту (надалі — схема) з нанесеною координатною сіткою;

— координатне коло для нанесення на схему осьової лінії зони зараження. Координатна сітка наноситься на схему в довільному порядку з умовою:

— вертикальні лінії сітки орієнтуються в напряму "північ-південь", горизонтальні — у напряму "схід-захід". При цьому, частота нанесення сітки буде обумовлювати точність нанесення на схему місця (точки) аварії.

Хімічно небезпечні об'єкти можуть бути показаними на схемі і відсутніми, що не є принциповим для розглянутого методу. При варіанті нанесення на схему об'єктів їх території можуть мати свою координатну сітку, що підвищить точність визначення місця аварії.

Точність зазначення місця аварії можна підвищити введенням додаткової координати — за допомогою так званого "равлика".

Для зручності користування схема може мати розмір одного чи двох стандартних аркушів паперу (формат А4 чи А3).

Координатне коло діаметром 10-12см виготовляється з будь-якогопрозорого матеріалу. Лінія окружності розбивається на 360°. Точки, що відповідають 180° і 360°, 90° і 270°, з'єднуються видимими прямими лініями перпендикулярно одна одній. Замість координатного кола для побудови вектора поширення СДОР можна використовувати також транспортир, позначивши наявну на ньому розмітку від до 180° другою додатковою: від 180° до 360°.

Нижче приводиться розглянутий текст оповіщення за умови поширення зараженого повітря через територію Орджонікідзевського району міста Запоріжжя.

Курсивом показана визначальна частина тексту оповіщення.

УВАГА!

Говорить оперативний черговий (територіального органу) з питань надзвичайних ситуацій

ГРОМАДЯНИ!

У результаті хімічної аварії на території об'єкта виникла загроза ураження населення Орджонікідзевського району міста Запоріжжя парами ароматичних вуглеводнів. Координати місця аварії: Т-22 (Тетяна-22, по равлику-2, вітер — східний, 800,  швидкість 4 м/сек.

Отруйна хмара поширюється у західному напряму вбік міста. Оголошується екстрена евакуація населення міста з не безпечної зони. Усьому населенню необхідно негайно залишити територію Орджонікідзевського району міста Запоріжжя. Виходити з території району потрібно в північному і південному напрямах.

Для захисту органів дихання використовуйте: фільтруючі протигази марок «А» і «М». При відсутності протигаза —  ватно-марлева пов’язка, змочена 2% розчином соди. Не за будьте вимкнути газ, воду та електроприлади. Не забудьте взяти з собою особисті документи та гроші. Про отриману інформацію повідомте сусідів.

Керівникам підприємств, що надають автотранспорт для евакуації, забезпечити його відправлення до місць посадки людей.

ГРОМАДЯНИ!
         Дотримуйтеся дисципліни й порядку! Суворо виконуйте вимоги і рекомендації органів влади!

Для визначення напрямку поширень СДОР щодо свого місця перебування (мешкання) необхідно мати на схемі позначку свого місця перебування, що можна зробити заздалегідь.

 

Одразу після одержання повідомлень про хімічну аварію:

1. Відзначити на схемі точку викиду СДОР за  координатами, зазначеними тексті повідомлення.

2.  Поєднати центр координатного кола з точкою викиду СДОР на схемі і зорієнтувати його так, щоб позначка 1800 указувала на північ. Лінія, що з'єднує центр координатного кола з позначкою що відповідає напряму вітру в градусах, вкаже напрям поширення СДОР або осьову лінію зони зараження.

Напрям виходу з небезпечної зони покаже вектор, побудований із точки місця перебування (мешкання) перпендикулярно до осі зони поширення СДОР і спрямований убік від неї.

Вся операція з моменту початку оповіщення про хімічну аварію до визначення напряму виходу з зони зараження СДОР займе не більш 30 сек.

Простота та універсальність методу дозволяє на його основі розробити відповідні інструкції (пам'ятки) для населення з дій в період виникнення хімічних аварій з розміщенням у них додаткової інформації, у тому числі в обсязі тієї частини текстів оповіщення, що не є визначальною.

Виготовлення і поширення серед підприємств, установ, організацій і населення пам'яток і пристосувань для прогнозування ситуації не є трудомістким, не вимагає великих витрат і може бути організоване як за рахунок коштів хімічно небезпечних об'єктів, так і на комерційній основі під контролем відповідних територіальних органів з НС, а також об'єднаними зусиллями цих структур.

Забезпечення населення такими пам'ятками стане найважливішим елементом підготовки людей до організованих дій у період виникнення хімічних аварій, додасть їм упевненості, дозволить уникнути паніки, буде сприяти посиленню уваги органів влади до питань удосконалювання існуючих систем оповіщення як основного засобу своєчасного доведення екстреної інформації до населення.

Практичне впровадження способу, враховуючи психологічний та інші фактори готовності до цього населення, рекомендується проводити поетапно починаючи роботу з підприємств та організацій[3, 4].

Висновки.

1. Запропонований спосіб підготовки і доведення до населення інформації про хімічні аварії з наступним визначенням напрямів виходу з небезпечних зон самим населенням у порівнянні з існуючим методом:

— дає виграш у часі в 4-12 разів (у 12 разів — з урахуванням триразового прослуховування текстів оповіщення, що існують у даний час);

— дозволяє за лічені секунди кожному, незалежно від місця перебування, безпомилково визначити безпечний напрям виходу з зони зараження (можливого зараження), що виключає усі вище наведені недолікив організації екстреної евакуації населення в період виникнення хімічних аварій.

2. Позитивну роль відіграє психологічний фактор, тому що здоров'я і життя кожного буде залежати від того, наскільки серйозно він сам поставиться до запропонованого способу захисту. Завчасно підготовлене населеннязможе спокійно та без паніки виконувати програму дій (інструкцію), що має бути в кожного.

3.   Будуть виключені обвинувачення на адресу територіальних органів з НС у питанні використання недосконалих текстів оповіщення населення.

4.  Необов'язково, щоб усі знали і володіли даним способом захисту. Використання даного методу на територіях масового перебування людей (підприємства, установи, організації) дає можливість відповідним адміністраціям оперативно організувати виведення людей у безпечних напрямках. Це стосується і місць мешкання населення, а ті, хто знатимуть цей метод, можуть повести інших у правильному напряму.

5. Використання схем з координатною сіткою оперативними групами територіальних органів з НС, працівниками органів внутрішніх справ та ДСМК, дозволить оперативно передати інформацію про виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, у тому числі і хімічних аваріях на залізничному й автомобільному транспорті, що дає можливість вчасно організувати оповіщення населення при необхідності.

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. та інші. Охорона праці та життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник.- К.: Здоров’я, 2005.- 432 с.
 2. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. та інші. Діяльність Державної служби медицини катастроф у разі ураження населення небезпечними хімічними речовинами: Навчальний посібник.- Кіровоград.: Центрально-Українське видавництво, 2005.- 416 с.
 3. Кочін І.В., Кіктенко В.Я., Сидоренко П.І. та інші. Оптимізація потоків інформаційного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наукових праць Запорізької медичної академії післядипломної освіти.- Вип.69.- (Ювілейний).- Запоріжжя, 2006.- С.119-124.
 4. Панок В.Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи.- К.: Центр соціальних експертиз і прогнозів, 1999.- 106 с.
 5. Черняков Г.О., Чірков І.І., Сидоренко П.І., Дрібіна В.А. Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах: Навчальний посібник.- Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1996.- 80 с.
 6. Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И., Ткач Н.Л. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие.- Запорожье: ЗГИУВ, 1997.- 115 с.
 7. Закон України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02 1999 р. № 192.
 8. Закон України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8.06 2000 р. № 1809-ІІІ.
 9. Закону України «Про правові засади цивільного захисту» затвердженого 24.06 2004 р. № 1854-ІV.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 26.10 2001 р. № 1432.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України про «План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» затвердженого від 16.11.2001 р. № 1567.
 12. Накази Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки і Міністерства екології та природних ресурсів від 27 березня 2001 року за № 73/82/64/122.

 

SUMMARY

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF GENERAL AND MEDICAL EVACUATION OF POPULATION ARE AT FAILURES ON CHEMICALLY DANGEROUS OBJECTS

KоchinІ.V., АkulovaО.M., ShiloІ.F., ІlkayevD.V., MаlikovS.G.,

SidorenkoP.І., GutТ.M.

 

It is considered problems related with organization carrying of general and medical evacuation related with failure on chemically dangerous objects to purpose of avoidance and minimization of sanitary losses of workers and population. It gave attention to planning early urgent evacuation from the dangerous arias, to immediately taking to the population objective information about chemical failure and route of exit from the dangerous arias.

Keywords:general evacuation, medical evacuation, medicine of catastrophes, direction of evacuation, notification, chemical failure.

        

РЕФЕРАТ

НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ АВАРІЯХ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Розглянуті проблеми пов’язані з оптимізацією проведення загальної та медичної евакуації при виникненні аварії на хімічно небезпечних об’єктах з метою уникнення та мінімізації санітарних втрат серед працівників та населення. Приділена увага плануванню завчасної екстреної евакуації населення з небезпечних зон, негайному доведенню до населення об’єктивної інформації про хімічні аварії та маршрути виходу з небезпечних зон.

Ключові слова: загальна евакуація, медична евакуація, медицина катастроф, напрям евакуації, оповіщення, хімічна аварія.