Зміст

Від укладачів
«Рідніше краю я не знаю…»
Загальні відомості
Промисловість
Пожежна охорона
Транспорт
Зв’язок
Будівництво
Сільське господарство
Медицина. Медичні та оздоровчі установи
Соціально-еоконічне життя міста
Історія міста
Соціально-економічний розвиток Василівки
Суспільно-політичне життя міста
Освіта. Навчальні заклади
Туризм. Туристичні об’єкти
Засоби масової інформації
Культура

ВІД УКЛАДАЧІВ

В системі краєзнавчої діяльності Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки особливе місце займають бібліографічні посібники. Різні за типами, формою, тематикою, ретроспективою і глибиною подання документів, вони орієнтують користувачів на додатковий пошук бібліографічної інформації про історію, природу, культурні особливості краю, його видатних людей та ін. Серед видань бібліотеки краєзнавчого характеру вже добре відомі користувачам щорічний календар «Знаменні і пам’ятні дати Запоріжжя», бібліографічні посібники серій «Дослідники рідного краю» (друкується з 1996 р.), «Герої України – наші земляки» (виходить з 2003 р.), «Письменники Запорізького краю» (рік започаткування – 1981) та ін.

Проте запити споживачів краєзнавчої інформації, аналіз бібліографічної продукції свідчать про бібліографічну незабезпеченість такої важливої проблеми, як вивчення усіх напрямків життєдіяльності окремих регіонів Запорізької області. Саме тому і виник задум щодо започаткування серії бібліографічних покажчиків «Міста і села Запорізької області». Перший випуск вийшов 2008 року і був присвячений смт. Якимівка.

У цьомувиданні зібрані різноманітні види документів про історичне минуле та сьогодення Василівки без типологічних та хронологічних обмежень. Структура покажчика складається із вступної статті укладача, історичної довідки, 21 тематичного розділу та допоміжного іменного покажчика. Всі документи розташовані у зворотно–хронологічній послідовності. Частина бібліографічних описів анотована. Крім бібліографічної частини, у покажчику є вступні тексти до окремих розділів.

Добір літератури закінчено у вересні 2020 року.

Посібник адресований широкому колу краєзнавців, учителям, бібліотечним та музейним працівникам, всім шанувальникам рідної землі. Може бути також корисним як джерело інформації про Василівку.

Свої зауваження, пропозиції, додаткову інформацію просимо надсилати на адресу: 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 142, відділ краєзнавства, а також за телефоном (061) 787-53-52 або ел. пошту: kraeved@zounb.zp.ua. Вони будуть враховані при підготовці електронної версії посібника, який буде представлено на сайті Бібліотеки: https://zounb.zp.ua.

«РІДНІШЕ КРАЮ Я НЕ ЗНАЮ…»

Міста – як люди. У кожного своє обличчя, своя доля. На березі Каховського водосховища розкинулося відносно молоде мальовниче місто Василівка, якому судилося пережити злети і падіння. Поселення заснували в кінці XVII століття запорозькі козаки і кріпаки, які втекли від своїх панів. У 1775 році, після ліквідації Запорозької Січі, розпочався процес розподілу запорізьких земель у власність поміщикам. Серед них був і Василь Степанович Попов – керівник канцелярії князя Григорія Потьомкіна, якого згодом призначили на посаду секретаря Катерини II. Діставши в дарунок від цариці 43 тисячі десятин землі в Придніпров’ї, він переселив сюди чимало кріпаків зі своїх маєтків, що знаходилися на Катеринославщині, Чернігівщині, Полтавщині, а також кілька кріпацьких родин, куплених у Курській губернії. Поселення, що опинилися на землях В. Попова, перетворилися на слободи. Так на честь власника з’явилася слобода Василівка.

Після смерті Катерини-II та сходження на престол імператора Павла-I, Василь Попов у 1799 році переїхав до свого маєтку і зайнявся господарчою діяльністю. Порівняно з сусідніми селами Василівка розвивалася швидше, адже була розташована біля переправи через річку Карачокрак, на шляху до Криму. У 1820-18З0 роках XIX ст. тут були збудовані заводи — цегельний, винокурний і з випалювання вапна. У Василівці, яку 1831 року було переведено до розряду містечок, знаходилася головна контора управління всіма маєтками Попова. Економія поступово перетворювалась на велике феодально-кріпосницьке господарство. Провідними галузями були вівчарство і зернове господарство. Вироблену продукцію вивозили до Криму, а звідти – за кордон. Одночасно йшло поступове покріпачення поселенців-старожилів. Поміщик примусив їх платити оброк, який згодом замінив відробітком. Селяни працювали на нього кожного третього, потім другого тижня, а далі – до п’яти днів на тиждень. Мешканці Василівки мали невеличкі земельні наділи – до трьох десятин на ревізьку душу, які обробляли вручну чи запрягаючи корів. Різниця між переселеними кріпаками і покріпаченими селянами швидко зникала.

Напередодні скасування кріпацтва нащадки Попова володіли в Мелітопольському повіті 14 тис. десятинами землі. У Василівці тоді було близько 300 селянських дворів, проживало 1,9 тис. чоловік. За реформою 1861 року кріпаки дістали «голодну волю». Селяни втратили майже З0 відсотків землі, якою користувалися до 1861 року. Значна кількість ревізьких душ одержала дарчі наділи – 1,5 десятини. За повний подушний наділ, тобто 6,5 десятини, селянин мусив за два роки сплатити поміщикові 30 крб., а потім протягом 49 років вносити в казну по 7 крб. 20 коп. Наділ коштував 382 крб. 80 коп. — майже 60 крб. за десятину, тоді як її ринкова ціна не перевищувала 14-15 карбованців. Не маючи коштів на сплату поміщикові викупних платежів, більшість селян мусила відробляти панщину. Попов сам визначав, скільки днів вони мали працювати на його ланах, і встановлював плату за робочий день.

У 1874 році через Василівку пройшла Лозово-Севастопольська залізниція. Відтоді прибуток маєтку значно збільшився. Біля села була збудована залізнична станція, яка отримала однойменну назву (у 1898 р. її перейменували на «Попове», а з 1956 року вона називається «Таврійськ»).

Обтяжені платежами, численними податками, бідняцько-середняцькі маси села розорялися, зубожіли. Селяни не могли розрахуватися з поміщиком. За даними перепису населення 1884 року, з 371 селянських господарства — 45 не мали посівів, стільки ж засівали від 1 до 5 десятин, 95 дворів — від 5 до 10 десятин. Отже, 50 відсотків господарств були бідняцькими. Третина з них не мала тягла, і майже всі були без інвентаря. Водночас 39 дворів засівали близько 50, а 7 – понад 50 десятин кожний.

Таке становище не могло довго задовольняти селян.

19 лютого 1863 року вони припинили виконання повинностей в економії. На умовляння і погрози мирового посередника вони заявили, що не підуть більше на панщину. Тільки за допомогою поліції і солдатів Попову вдалося зламати опір колишніх кріпаків.

Станом на 1886 рік в містечку, центрі Василівської волості Мелітопольського повіту Таврійської губернії, мешкало 1910 осіб, налічувалось 325 дворів, існували православна церква, синагога, школа, лікарня, 7 лавок, завод сельтерської води, спиртовий склад, постоялий двір. Протягом року відбувалося 3 ярмарки: 21 березня, 20 червня та 26 вересня. Селяни страждали від безземелля, злиднів і голоду, які тягли за собою хвороби, а медична допомога була вкрай недостатньою. Лікарня на 10 ліжок, де працювали лікар, фельдшер і акушер, обслуговувала населення усієї волості (понад 23 тис. чоловік).

Переважна більшість жителів була неписьменною. У 1870–1900 рр. в містечку існували лише дві земські та одна парафіяльна школи, де працювали 3 вчителі. Всього 12 відсотків жителів вміли писати і читати, серед жінок – тільки 4 відсотки. У 1912 -1914 рр. земство відкрило у Василівці ще два однокласні училища. У 1903 році в містечку почала працювати невеличка бібліотека, у якій налічувалось кілька сотень російських книжок. При школах також діяли маленькі бібліотечки, але і в них не було книжок, написаних українською мовою.

У роки Першої світової війни багато працездатного чоловічого населення було мобілізовано до армії; реквізовано понад 40 відсотків робочої худоби. Майже подвоїлася кількість безкінних і однокінних господарств. Основною робочою силою стали жінки та підлітки. Значна частина землі не засівалася.

Виконуючи рішення Мелітопольського повітового з’їзду Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів від 22 січня 1918 року, Рада конфіскувала маєток поміщика Попова. В користування селян було передано 33 тис. десятин землі, а також будівлі, худобу, сільськогосподарський реманент.

Близько 4 років на території Василівщини йшла громадянська війна. З квітня до кінця листопада 1918 року мирних жителів грабували і вбивали австро-німецькі війська, з середини 1919 до початку 1920 років – денікінці. В липні 1920 року місто захопили врангелівці. Революційні події, неодноразова зміна влади, масштабні руйнування під час бойових дій спричинили глибоку кризу в господарстві міста.

Та поступово життя почало налагоджуватися. 1924 року була створена комуна «Незаможник». 1928 року розпочалася колективізація: створено перші чотири артілі – «Клим Ворошилов», «Червоний агроном», «Червоний степ» і «Перше травня». Протягом року майже половина хліборобів вступила до колгоспів. У 1930 році у Василівці з’явилася МТС. Економічні успіхи зміцнили добробут трудівників. Замість хат-мазанок були збудовані кам’яні будинки, значна частина житлового фонду електрифікована. Село прикрасила нова школа, Будинок культури на 450 місць. У 1935 році було збудовано районну лікарню на 40 ліжок, а дещо пізніше – пологовий будинок і фельдшерсько-акушерський пункт.

Мирну працю перервала Друга світова війна. Два роки (жовтень 1941 — жовтень 1943 рр.) тривала окупація Василівщини гітлерівськими загарбниками. Доля жителів у складних обставинах воєнного лихоліття була трагічною. Під час відступу німецьких військ місто зазнало великих руйнувань. Були знищені всі об’єкти соціальної сфери. 27 жовтня 1943 року два гвардійські полки 59-ї Червонопрапорної дивізії і 526 окремий мінометний полк 3-ї гвардійської армії 3-го Українського фронту визволили Василівку. Два уродженці міста – командир авіаційного полку  В. Й. Давидков і розвідник М. Д. Кравець – були удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Після визволення розпочалася відбудова народного господарства. За 1945-1949 рр. було відновлено колгоспне виробництво. 1945 р. Василівка стала селищем міського типу, а в 1957 році – містом районного значення. В 1964 р. закінчено спорудження взуттєвої фабрики, яка щороку почала випускати понад 1 млн. пар взуття, зооветеринарний технікум перетворено в радгосп-технікум «Перемога». 1967 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР бригадиру колгоспу імені Ватутіна М. А. Величку присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

Сьогодні Василівка – це сучасне місто з розвинутою соціальною сферою, сучасними промисловими підприємствами, закладами культури та освіти, туристичними об’єктами. Далеко за межами міста відомий «Василівський елеватор», завод «Оліс», ВАТ «Василівський авторемонтний завод», «Василівський завод технологічного обладнання», «Міда» та ін.

У місті проводиться велика робота з пропаганди культурної та історичної спадщини. Заходи спрямовані на підвищення туристичної популярності міста. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, які хочуть познайомитися з місцевими пам’ятками. Один з найвідоміших туристичних об’єктів міста: пам’ятка національного значення – історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова». Він розташований у будівлі відомого колись у Європі палацо-паркового ансамблю маєтку генерала Василя Павловича Попова. У 1883 р. він розпочав будівництво споруди, яка мала вигляд середньовічного лицарського замку з гостроверхими вежами, банями і зубчастими стінами, залишки якого вражають його відвідувачів і сьогодні. Будівництво було завершено у 1894 році. Це диво містобудування – яскравий приклад замкової архітектури пізнього класицизму.

«Замок» був розташований у прекрасному парку, який ретельно охоронявся. Селянам було заборонено навіть наближатися до нього.

У місті працює багато культурно-мистецьких закладів: Будинок культури, художня галерея, народний театр. Художні колективи є постійними учасниками всіх мистецьких оглядів та фестивалів як районного, так і обласного рівня. Це фольклорний ансамбль «Струни серця», народний вокальний ансамбль «Гармонія», зразкові танцювальні ансамблі «Глорія» та «Барбі», народний вокальний гурт «Гарячі серця» Василівського Центру культури та дозвілля та ін.

2012 р. у місті відбувся Міжнародний конкурс карикатури «Василівські Веселини». Пишаються василівці реабілітаційним центром для хижаків. Відвідувачі із захопленням спостерігають за тваринами, які в нашій місцевості не зустрічаються в природі.

Нині Василівка – це сучасне місто, жителі якого творять нову історію. Щороку сюди приїжджають багато туристів з інших областей України та із-за кордону. Люди повертаються додому з гарними враженнями про наш чудовий край.

Г. Нагорна

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Гімн міста : [сл. та муз. В. Мірошниченка] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 1.

2. Гімн Василівки : який текст ? // Нова Таврія. – 2005. – 25 трав. – С. 2.

3. Василівка // Малі міста України. Запорізька область: бібліогр. покажчик / Мінрегіон України. Держ. наук. архітектурно‐будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного ; [уклад. : Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова]. – Київ: [б. в.]. – 2017. – С. 9 – 30.

4. Василівщина туристична та мистецько-поетична. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 140 с.

5. Василівський район : [в т. ч. про м. Василівка] // Запорізький край : фотоальбом. До 20-ї річниці незалежності України. – Запоріжжя : Дике Поле, 2011. – С. 210-219.

6. Василівський район : [в т. ч. про м. Василівка] // Запорізький край / Запоріз. обл. рада, ЗОДА ; [авт.-уклад. та гол. ред. Н. Кузьменко]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – С. 122-129.

7. Чабаненко В. А. [Місто Василівка] // Чабаненко В. А. Українська Атлантида / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2006. – С. 243.

8. Мєшков В. Василівка // Енциклопедія Сучасної України. Т. 4 : В-Вог . – Київ : Поліграфкнига, 2005. – С. 115-116.

9. Василівський район // Запорізька область : іл. енц. – Запоріжжя : Дике Поле, 2004. – Т. ІІ: Архітектура. Культура. Економіка. Райони області. – С. 252-253.

10. Князьков Ю. П. Запорізька область : історико-географічний і топонімічний словник. / Ю. П. Князьков ; Запоріз. наук. т-во ім.  Я.  Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім.  М. С. Грушевського НАН України — Запоріз. відділення. – Запоріжжя : Тандем-У, 2004. – Вип. 1 : (Василівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Новомиколаївський райони). – С. 13-53.

11. Супруненко В. Васильевка // Супруненко В. Запорожский край : попул. энц. природ. и ист. достопримечательностей, традиций, названий. – Запорожье, 2003. – С. 206-207.

12. Василівський район : соц.-екон. характеристика // Запорожье – 2003 : обл. ежегод. информ.-телефон. справ. – Запорожье, 2003. – С. 4-5.

13. Ковтун В. В. Васильевка // Ковтун В. В. Города Украины : (экон.-геогр. справ.) / В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. – Киев : Вища школа, 1990. – С. 101.

14. Заборжевский Н. А. Васильевка / Н. А. Заборжевский, Л. Е. Нечаенко // История городов и сел УССР. Запорожская область. – Киев : Глав. ред. УСЭ, 1981. – С. 203-214.

15. Нечаєнко Л. Ю. Василівка / Л. Ю. Нечаєнко, О. П. Яковенко // Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Запорізька область. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1970. – С. 178-188.

16. Васильевка // Запорожье мое цветущее. – Киев : Реклама, 1978. – С. 50-51.

***

17. Цибульняк Л. «Я люблю нашу Василівку і хочу бачити земляків щасливими» / Людмила Цибульняк // Запоріз. правда. – 2019. – 28 листоп. (№ 48-30). – С. 4-5.

18. У Василівкці відкрили новий центр адмінпослуг // Уряд. кур’єр. – 2018.-15 лют. (№ 32). — С. 8.

19. Шаповалова А. Здесь будет город-сад! : [«Васильевка – градопроект» – 25 лет творческой деятельности] / Анна Шаповалова // Сила Слова. – 2013. – 18 июля (№ 29). – С. 5.

20. Ломоносова Н. Василівко, ти рідная моя оселя! / Н. Ломоносова // Запоріз. правда. – 2010. – 22 лип. (№ 106-107).

21. Ломоносова Н. Квітни, Василівко, край трудовий / Н. Ломоносова, Ю. Зелінський // Запоріз. правда. – 2009. – 9 лип. (№ 96-97). – С. 10 — 11.

22. Григор’єв К. Василівка : День міста – було здорово! / К. Григор’єв // Нова Таврія. – 2008. – 16 лип. (№ 75) – С. 1-2.

23. Ломонос Н. Василівка живе і квітне / Н. Ломонос // Запоріз. правда. – 2007. – 17 лип. (№ 104). – С. 2.

24. «Алея закоханих» : тут відпочиває душа // Нова Таврія. – 2005. – 20 лип. (№ 63) – С. 1.

25. Марущенко Л. Василівка : статус і символіка / Л. Марущенко // Нова Таврія. – 2005. – 25 трав. – С. 2.

26. Передерій І. «Моє місто має право на красу!» / І. Передерій // Нова Таврія. – 2005 . – 26 берез. (№ 25). – С. 5.

27. Рыбка М. «Сатрапы» Поповы сделали Васильевку знаменитой / М. Рыбка // Надежда. – 2005. – 29 апр. – С. 13.

28. Васильевка «разменяла» вторую сотню лет! // Мрія. – 2004. – 22 июля (№ 30). – С. 2.

29. Варко А. Васильевка : вчера и сегодня / А. Варко // Здесь живем. – 2001. – 1 нояб.

30. Бабченко Л. Проблем у місті більше ніж достатньо / Л. Бабченко // Нова Таврія. – 2000. – 5 лют. (№ 131). – С. 5.

31. Василівка у цифрах і фактах // Нова Таврія. – 2000. – 28 жовт. (№ 103). – С. 1, 2, 5.

32. Мельник О. Василівка – наше місто / О. Мельник // Нова Таврія. – 1999. – 23 жовт. (№ 102). – С. 2.

33. Васильевка // Добрый день!. – 1998. – 24 янв.

34. Село, ставшее райцентром // Запороз. Січ. – 1994. – 19 нояб.

35. Поддубная Е. Сельский пейзаж городского типа : [фоторепортаж] / Е. Поддубная // Запороз. Січ. – 1993. – 26 июня (№ 25).

36. Ліфантій Р. Під небом сонячним і чистим : [пройшов День міста] / Раїса Ліфантій // Нова Таврія. – 1989. – 2 листоп.

37. Лебеденко С. Місто будується / С. Лебеденко // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт.

38. Мандичев Г. В. Райцентр – лице району / Г. Мандичев // Нова Таврія. – 1979. – 6 верес.

39. Мурзина М. Будущее – в настоящем / М. Мурзина, А. Лыска // Индустр. Запорожье. – 1978. – 30 авг.

40. Чернова Л. Васильевка / Л. Чернова // Индустр. Запорожье. – 1978. – 24 июня.

41. Ильин В. Васильевка – её прошлое и настоящее / В. Ильин // Индустр. Запорожье. – 1966. – 14 окт.

42. Моргулець В. Завтра наших міст / В. Моргулець // Індустр. Запоріжжя. – 1964. – 1 січ.

43. Минуле, сучасне і майбутнє Василівки // Ленінець. – 1947. – 7 груд.

Природа

44. Василівка // Географічна енциклопедія України : в 3 т. Т. 3: П — Я. – Київ : Укр. енц., 1993. – Т. 3: П – Я. — С. 146.

45. Перепелка В. Изучение природных особенностей источников Васильевского лесничества с целью питьевого использования / В. Перепелка, А. Смыслов // Мій рідний край. – Запоріжжя, Поліграф, 2006. – С.158-162.

46. Атлас Запорізької області. – Київ : Гол. управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті міністрів України, 1997. – 48 с. – Із змісту : [є відомості по Василів. р-ну].

47. Агрометеорологический ежегодник по осадкам, температуре воздуха и почвы, запасам продуктивной влаги в метровом слое почвы за 1971-1975 гг. по Запорожской области. – Запорожье: б. и., 1976. – 688 с. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 26, 159, 296, 437, 577.

48. Танкіст, а тепер лісник : [Василів. лісництва С. Присяжнюк] // Нова Таврія. – 2006. – січ. (№ 8). – С. 2.

49. Бережіть ліс. То наше життя : [про Василів. лісництво] // Нова Таврія. – 2000. – 16 верес. (№ 88). – С. 1.

Екологія

50. Твоє майбутнє – земля за порогами : регіон. доповідь про стан навколишнього середовища в Запоріз. обл. у 2006 р. / Запоріз. облдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ; [редкол: Д. В. Чайка та ін.]. – Тернопіль: Терно-граф, 2016. – 257с.: іл.. : [в т. ч. матеріали по м. Василівка]. – С. 17, 55, 82, 86, 89, 92, 100, 101, 113, 147, 163, 173, 234.

51. Твоє майбутнє – земля за порогами : регіон. доповідь про стан навколишнього середовища в Запоріз. обл. у 2006 р. / Запоріз. облдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ; [редкол.: Д. В. Чайка та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – 163 с.: іл. : [в т. ч. матеріали по м. Василівка]. – С. 15, 49, 62, 69, 76, 100, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129.

52. Обласна програма з екологічної реабілітації гірничодобувних районів Запорізької області / Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Запоріз. обл., ДП «Експерт.-техн. центр Держнаглядохоронпраці України» ; [авт. : В. О. Верещака, М. В. Бейлик, А. П. Плоский, В. І. Цапенко]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2005. – 144 с. – Із змісту : [в т. ч. матеріали по м. Василівка]. – С. 16, 25, 44, 48, 53, 57, 61, 69, 77, 84, 86, 87, 91, 99, 102, 114, 116, 126.

53. Програма моніторингу довкілля Запорізької області / ЗОДА, Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Запоріз. обл. [та ін.] ; [авт.: В. В. Головін, НІ. Гаращук, В. Т. Коба та ін.]. Запоріжжя : Дніпров. металург, 2001. – 181 с. – Із змісту : Загальна характеристика Запорізької області : [табл.; в т. ч. дані по м. Василівка]. С. 12, 16, 22, 25, 26, 39, 88, 153.

54. Твоє майбутнє – земля за порогами : регіон. доповідь про стан навколишнього середовища в Запоріз. обл. у 2015 р. / Запоріз. облдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ; [редкол. : Д. В. Чайка та ін.]. – Тернопіль: Терно-граф, 2016. – 259 с. : іл. : [в т. ч. матеріали по м. Василівка]. С. 17, 83, 93, 96, 100, 101, 147, 173, 174, 181, 184.

55. Інформаційно-екологічний атлас Запорізької області / відп. за вип. В. Чернов. – Запоріжжя : Містобудівник, 2012. – 56 с. – Із змісту : Перелік об’єктів природно-заповідного фонду Василівського району. – С. 16-17, 54, 56.

***

56. Гершаник В. Ядерное «завтра» Васильевки : высокотоксичное наследие бывшего СССР отравляет жизнь жителям Запорожской области / В. Гершаник // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. – 2002. – 18 окт.

57. Борисенко Л. Які ж ми безпечні / Л. Борисенко // Запоріз. правда. – 1990. – 6 лют.

58. Волошина Л. «У природи немає запасних частин» / Л. Волошина // Нова Таврія. – 1990. – 17 лип.

59. Годун І. Радяться природоохоронці / І. Годун // Нова Таврія. – 1985. – 28 лют.

60. Пильніше охороняти природу // Нова Таврія. – 1983. – 17 груд.

Регіональний ландшафтний парк «Панай»

61. Туризм цілй рік : довідник. – Запоріжжя : АА Тандем, 2012. – 47 с. – Із  змісту : [ландшафтний парк «Панай»]. – С. 42-43.

62. Солоп Ю. «Панай» чекає друзів / Ю. Солоп // Нова Таврія. – 2000. – 14 черв. (№ 58). – С. 3.

63. Солоп Ю. У «Паная» роботи багато / Ю. Солоп // Нова Таврія. – 2000. – 16 верес. (№ 88). – С. 1.

64. Солоп Ю. Для збереження і примноження / Ю. Солоп // Нова Таврія. – 1999. – 12 січ. (№ 3). – С. 2.

Василівський реабілітаційний центр для хижих тварин О. Пилишенка

Олександр Олександрович Пилишенко — художник, приватний підприємець, голова благодійного фонду «Лиса Гора», засновник проєкту «Людина і Лев», власник Василівського реабілітаційного центру для хижаків.

Народився 31 січня 1971 року в м. Василівка.  1988-1993 рр. навчався в Криворізькому державному університеті на художньо-графічному факультеті, захищав дипломну роботу в портретному жанрі за темою «Люди і тварини». З 1993 по 1995 роки працював вчителем. Пізніше, з 1995-2002 рр., працював директором Василівськіої дитячої художньої школи.

Олександр згадує: «Так сложилось, что тема человека и животного сопровождала меня практически с детства, впервые обратив на себя внимание ещё где-то в восьмидесятых. Тогда ко мне в руки попала книга француза Жозефа Рони-старшего “Пещерный лев”, в которой, собственно, рассказывалось о дружбе главных героев с гигантским пещерным львом. С тех пор и по сей день в жизни есть две вещи, которые остаются главными в моей жизни, увлекают и дают постоянный заряд, — это искусство и львы. Конечно же, все это было бы невозможным без искренней поддержки и понимания нашей семьи».

Спочатку це було бажання наблизитися до улюблених тварин.

У 2001 р. в їхній сім’ї з’явилося перше левеня Катя, яка попала до них 30-ти денним кошеням. Згодом стало очевидно, що для повноцінного розвитку їй необхідне спілкування з іншими левами. Через рік із рівненського зоопарку привезли маленького Самсона. Сьогодні їхні левенята вже виступають в циркових колективах, радують відвідувачів в зоопарках країн СНГ. Виявилося, що Катя і Самсон належать до рідкісного і майже знищеного в умовах дикої природи підвиду — берберійських левів. Вони дуже красиві і розумні.

Йшов час, і домашніх вихованців ставало все більше і більше: це були барсуки, пуми, павлини, косулі, рисі, тигри та ін. Тварин приймали із зоопарків, де їм не могли забезпечити достойні умови для проживання, дорослих, непридатних до виступів на сцені тварин циркових труп.

За десятиліття існування зоопарку в його стінах знаходились як представники екзотичної флори і фауни, так і представники місцевої, які населяли цю місцевість декілька століть тому назад, та саме леви стали пріоритетними в їхній родині.

В 2012 році Олександр Олександрвич започаткував проєкт «Людина і Лев», за умовами якого він, не виходячи з клітки, в якій жили леви, провів 36 днів і ночей і встановив два світові рекорди. Перший ще ніхто у світі не проводив стільки часу в одній клітці з хижаками, вийшовши неушкодженим. Другий в цей час прийняв пологи у левиці. Таким незвичним способом він привернув увагу світу на проблеми берберійських левів.

2006 р. О. Пилишенко створив благодійний фонд «Лиса Гора», основним завданням якого був збір коштів на будівництво біосферного заповідника площею 1 га. Землю для нього виділила Василівська міська рада. Під час будівництва об’єкту доводилося розраховувати тільки на свої власні сили і допомогу найближчого оточення. Коштів не вистачало, тому в 2008 році будівництво було призупинене.

Захоплення сім’ї Пилишенків — не прибуткова справа, навпаки, майже всі кошти йдуть на благоустрій вольєрів та харчування тварин. Сюди приїздять туристи, школярі, вони із захопленням спостерігають за тваринами, які в нашій місцевості не зустрічаються в природі.

Г. Нагорна

Література:

65. Василівський приватний зоопарк // Запорізька область : персональний гід : путівник / авт.-упоряд. М. Мордовськой. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – С. 128.

66. Васильевский частный зоопарк // Запорожская область : персональный гид : путеводитель / авт.-сост. М. Мордовськой. – Запорожье : Дикое Поле, 2012. – С. 102.

67. Владимирова В. Приезжайте посмотреть на львят / Вера Владимирова // Вечерка плюс. – 2020. 28 мая (№ 22). – С. 21.

68. Василиса, удочеренная собакой, стала самостоятельной // Миг. 2019. 13 июня (№ 24). С. 39.

69. У домашнего зоопарка — собственный журнал : [«HOMEZOO»] // Миг. 2019. 28 февр. (№ 9). С. 40.

70. Владелец частного зоопарка в Васильевке установил еще один рекорд Украины : [победил в номинации «наибольшее количество кошачьих, содержащихся в частном зоопарке»] // Верже. 2018. 9 авг. (№ 31). С. 3.

71. Вони дбають про порядок і красу міста : [в т. ч. про власника приватного зоопарку Олександра Пилишенка] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 7.

72. Кучеренко Т. У реабілітаційному центрі оселився тигр / Т. Кучеренко // Голос України. 2018. 24 лют. (№ 38). С. 7.

73. Левченко И. «Львята – более покладистые, похожи на щенков, а тигрята – как котята, бойкие, все время кудато лезут» : [в зоопарке родились тигрята] / И. Левченко // Факты. – 2017. – 30 июня. – С. 20.

74. Титова А. Редких амурских тигров можно не только увидеть, но и потискать, и даже выгулять на поводке / Алиса Титова // РосТ. – 2017. – 20 июля (№ 27). – С. 18-19.

75. Петраков Г. Эти ласковые и яростные кошечки / Григорий Петраков // Рабоч. газ. 2016. 22 июня. № 70.

76. Лучер М. У запорожских тигров лучший рык в мире! : [американ. компания записи саунд эффектов записала «голоса» тигров из реабилитац. центра для корейского фильма о защите вымирающих амурских тигров] / М. Лучер // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. 2015. 23-30 дек. — С. 11.

77. Хаджирадева В. Семейная жизнь… с львицей. Время в компании с хищниками / В. Хаджирадева // Аргументы и факты в Украине. – 2014. 9-15 июля (№ 28). – С. 28.

78. Целиковская Е. Полтавскому медведю поменяли имя и судьбу [в Васильев. реабилитацион. центре А. Пилишенка] / Е. Целиковская // Комс. Правда в Украине. Запорож. вып. – 2014. – 18-24 июля. – С. 7.

79. Десятерик Д. У клітку від несвободи / Д. Десятерик // День. 2011. № 137-138. С. 1.

80. Дзюба О. 36 дней в клетке с львицей, и ни одной царапины! : [А. Пылышенко вышел на свободу] / О. Дзюба // Комс. правда. Запорож. вып. – 2011. – № 197. – С. 5.

81. Вересень И. Берберийский лев обзавелся… берберятами : [о частном зоопарке А. Пылышенка появились на свет малыши] / И. Вересень // Шанс. – 2007. – 9 авг. (№ 32). – С. 1, 4.

82. Гаев Ю. Львица Катька, заядлая зрительница, никак не могла понять, как в телевизор попадают люди и звери / Юрий Гаев // Факты. – 2004. – 26 нояб.

83. Гаев Ю. «Львы – очень нежные существа. Вы бы видели, как они обнимают и целуют меня» : [о частном зоопарке А. Пылышенка] / Юрий Гаев // Суббота плюс. – 2004. – 2 дек. (№ 49). – С. 37.

84. Воронцов И. В доме у васильевского предпринимателя живут настоящие львы : [А. Пылышенка] / И. Воронцов // Мрія. – 2003. – № 48. (27 нояб.). – С. 1.

85. Моралес Р. Запорожье-родина львов : [домашний зоопарк в Васильевке] / Р. Моралес // Комс. правда. – 2003. – 17 дек.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

86. Провідні підприємства, організації, установи Василівського району // Новітня історія України: Імена, звершення, творчість. – Київ, 2006. – Вип. 1. : Запоріжжя. – С. 82.

87. Василівський завод технологічного обладнання // Потенціал. Десять років разом : інформ. альбом. – Запоріжжя: Дике Поле, 2000. – С. 59.

88. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Хамраєв Юрій Андрійович – директор Василівської нафтобази ВАТ «Запоріжнафтопродукт»] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

89. Сосницький Л. У Василівці дві біди : виробництво і … його відсутність / Л. Сосницький // Голос України. – 2010. – 24 квіт. (№ 74).

90. Кущ Є. Символ міста : (Василів. з-ду технолог. обладнання — 30 років) / Є. Кущ // Нова Таврія. – 2006. – 12 лип. (№ 9). – С. 2-3.

91. Нафтобаза : вчора, сьогодні, завтра // Нова Таврія. – 2005. – 20 серп. (№ 73). – С. 1.

92. Корсунський Д. Є металурги і у Василівці. На ВЗТО : (з-д технолог. обладнання) / Дмитро Корсунський // Нова Таврія. – 2005. – 6 січ. (№ 1). – С. 2.

93. Гершанин В. Ядерное «завтра» Васильевки : [высокотоксичное наследие бывшего СССР отравляет жизнь жителей города] / В. Гершанин // Комс. правда в Украине. – 2002. – 18 окт.

94. РЕМ — велике господарство : [рай. електромережі] // Нова Таврія. – 1999. – 18 груд. (№ 122). – С. 1.

95. Коцило М. По‐новому : [про роботу Василів. авторемонтного з-ду] / М. Коцило // Запоріз. правда. – 1986. – 31 січ.

96. Пилипенко Б. Ф. Результаты испытаний прибора ФТИ при определении шелконосности коконов на Васильевской коконосушилке / Б. Пилипенко, А.  Прилуцкий // Шелководство. – 1986. – Вып. 16. – С. 9 11.

97. Головченко С. Сила рабочего собрания : [о труд. дисциплине на авторемонтном з-де] / С. Головченко // Индустр. Запорожье. – 1985. – 12 мая.

98. Коломоєць В. Якісна продукція-дзеркало виробничого колективу : [авторемонт. з-ду] / В. Коломоєць // Нова Таврія. – 1985. – 30 трав. (№ 64). – С.  3.

99. Конюхова Т. Ветеран заводу : [металопобутвиробів В. В. Андрієнко] / Т. Конюхова // Нова Таврія. – 1985. – 16 берез. (№ 33). – С. 2.

100. Підвищувати ефективність промислового виробництва // Нова Таврія. – 1983. – 24 трав.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Василівська взуттєва фабрика

(нині — ТОВ «Василівський завод МК»)

Василівська взуттєва фабрика введена в експлуатацію в 1964 році. За роки роботи перетворилася на підприємство з новітньою технологією. Щорічно випускалося 1,6 млн. пар взуття. Від виробництва взуття з джинсової, вельветової та бавовняної тканини фабрика перейшла до випуску взуття для людей похилого віку – зимове та літнє. Раніше фабрика була флагманом промисловості всього району. Взуття мало своїх покупців на території всього Радянського Союзу. На фабриці працювало майже до тисячі чоловік, у дві зміни. Протягом тривалого часу колектив очолював Олександр Дем’янович Колесник. Підприємство неодноразово нагороджувалося грамотами та дипломами Міністерства легкої промисловості УРСР, мало звання «Колектив високої культури».

З 1994 року змінюється форма власності, і підприємство стає закритим акціонерним товариством «Імекс».

З 2003 року на виробничій базі «Імекс» організовується нове підприємство – ТОВ «Василівський завод МК». На той час у колективі трудилося понад 500 чоловік. Працювали два цехи: з виробництва взуття та з виробництва овчини.

Унаслідок залучення на колишню взуттєву фабрику дієздатного інвестора в березні 2006 року стає до ладу ТОВ «Василівський завод МК». Очолив колектив Орест Михайлович Шеремет. У дуже стислі строки проведена планова реконструкція інженерних мереж, побудований цех з виробництва овчини. Сьогодні тут виробляється взуття з натурального хутра.

З кожним роком підприємство оновлюється, розвивається і має позитивну динаміку.

Н. Коноваленко

Література:

101. Василівський район : [в т. ч. про ТОВ «Василівський завод хутра і шкіри»] // Новітня історія України: Імена. Звершення. Творчість. – К. : Новий світ, 2006. – Вип. 1 : Запоріжжя. – С. 15.

102. Запорожское производственно-торговое обувное объединение «Васильевская обувная фабрика». — Запорожье : Облполиграфиздат, 1989. [7 л.].

103. Рубежи Васильевских обувщиков : из опыта экон. и социал. развития Васильев. обув. фабрики. — Запорожье : Облполиграфиздат, 1984. [7 с.].

104. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Шеремет Орест Михайлович — генеральний директор ТОВ «Василівський завод МК» ; Колесник Олександр Дем’янович – директор Василівської взуттєвої фабрики] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

105. Лобач С. Ой, нелегка ж то робота — керувати «взуттєвим» заводом : [інтерв’ю з О. М. Шереметом] / С. Лобач // Нова Таврія. – 2013. – 20 берез. (№ 31). – С. 1.

106. Лобач С. Будні василівських взуттєвиків : [інтерв’ю з виконавчим директором В. Цибульняком] / С. Лобач // Нова Таврія. – 2012. – 9 черв. (№ 55-56). – С. 1.

107. Легка промисловість важко впала // Запороз. Січ. – 2012. – 3 лип. (№ 132). – С. 3.

108. Лобач С. До нових здобутків єдиною командою / С. Лобач // Нова Таврія. – 2011. – 17 груд. (№ 124-125). – С. 1, 5.

109. Кузнецова А. Сапожки из Васильевки / А. Кузнецова // Надежда. 2009. 4 сент. (№ 36). – С. 13.

110. Руденко Т. «Криза сама по собі, ми — самі по собі…» / Т. Руденко // Нова Таврія. – 2009. – 27 трав. (№ 51). – С. 1.

111. Ломоносова Н. Легка хода Василівської взуттєвої фабрики / Н. Ломоносова // Запоріз. правда. – 2008. – 13 берез. (№ 37-38). С. 10.

116. Попереду – нові горизонти // Нова Таврія. – 2008. – 6 серп. (№ 82). – С. 1-2.

112. Рыбка М. Выпускать современную недорогую обувь выгодно / М. Рыбка // Надежда. 2007. 1 июня (№ 22). С. 1, 7.

113. В Васильевке ожила обувная фабрика // МИГ. 2006.  23 марта (№ 12). С. 3.

114. Киричек Л. В Васильевке открылась фабрика / Л. Киричек // Здесь живем. 2006. 6 апр. (№ 12). С. 4.

115. Корсунський Д. Взуттєва фабрика : нові перспективи / Д. Корсунський // Нова Таврія. – 2005. – 9 листоп. (№ 100). – С. 2.

116. Кулагін Л. Економіка підказує одне, політики чують інше / Л. Кулагін // Запоріз. правда. – 1997. – 27 лют.

117. Лифантий Р. «Война» без линии фронта / Раиса Лифантий, А. Шевченко // Запороз. Січ. 1997. 26 берез.

118. Олева Б. «Прощай, молодость!» зима наступила / Б. Олева // МИГ. 1994. 17 дек. – С. 3.

119. Взуттєва фабрика : чверть століття // Нова Таврія. – 1989. 10 черв. (№ 71) – С. 2.

120. Кононенко З. Біг у мішку / З. Кононенко // Запоріз. правда. 1989. 25 квіт.

121. Юркевич Л. Наставництво – метод виховання : [на взуттєвій фабриці] / Л. Юркевич // Нова Таврія. – 1989. – 30 трав. (№ 66) – С. 3.

122. Лимонова Н. З позначкою «Новинка» / Н. Лимонова // Запоріз. правда. 1986. 7 січ.

123. Школовий В. У центрі уваги – якість продукції / В. Школовий // Нова Таврія. — 1985. – 21 берез. (№ 35). – С. 2.

124. Взуттєвій фабриці – 20 років // Нова Таврія. – 1984. – 9 черв.

125. Жирютіна Н. На першому місці : стоять питання економії та ощадливості на Василівській взуттєвій фабриці / Н. Жирютіна // Запоріз. правда. – 1984. – 18 верес.

126. Коряка В. Досвід кращих множить сили : ідеологічне забезпечення планів і зобов’язань / В. Коряка // Запоріз. правда.  1983. 19 листоп.

127. Капля В. Оновлюємо асортимент, поліпшуємо якість / В. Капля // Запоріз. правда. 1982. 13 черв.

128. Мурзина М. «Бегущий олень» завоевывает покупателей / М. Мурзина // Индустр. Запорожье. 1965. – 21 нояб.

129. Некрасов Р. У васильевских обувщиков / Р. Некрасов // Индустр. Запорожье. 1965. 20 июня.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

130. Макаренко М. Куховарочка : [їдальні «Чарівниця» — Л. Г. Козарик] / М. Макаренко // Нова Таврія. – 2000. – 19 лют. (№ 18-19). – С. 6.

131. Торопов В. На роздоріжжі – завжди важко : [про Василів. хлібокомбінат] / В. Торопов // Нова Таврія. – 1999. – 14 серп. – (№ 78). – С. 2.

132. Не задовольняючись досягнутим : [працює Василів. хлібокомбінат] // Нова Таврія. – 1989. 6 черв. (№ 69). – С. 2.

133. Остах О. Хлібокомбінат в умовах економічного експерименту : підсумки першого року / О. Остах // Нова Таврія. – 1985. – 12 берез. (№ 30). – С. 2-3.

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

134. Василівських рятувальників озброїли пневмоножицями : [Василів. підрозділ МНС] // Уряд. кур’єр. – 2009. – 7 лют. (№ 22).

135. Лобач С. І у вогонь, і у воду… : [про роботу рятувальників р-ну] / С. Лобач // Нова Таврія. – 2005. – 17 верес. (№ 82). – С. 2.

136. Коноваленко Ю. Земляк – чорнобилець : [О. В. Батовський] / Ю. Коноваленко // Нова Таврія. – 2000. – 26 квіт. (№ 42). – С. 3.

137. Служба «01» — надійний захист // Нова Таврія. – 2000. – 29 січ. (№ 10). – С. 6.

138. Горова Н. Потребують допомоги і підтримки : [чорнобильці] / Н. Горова // Нова Таврія. – 1999. – 24 квіт. (№ 40). – С. 2.

139. Коноваленко Ю. Їх звуть вогнеборцями Макаренко / Ю. Коноваленко // Нова Таврія. – 1989. 15 квіт. (№ 46). – С. 4.

140. Макаренко М. І вдень, і вночі на варті : [пожежна служба міста] / М. Макаренко // Нова Таврія. – 1989. 16 берез. (№ 33). – С. 3.

141. Сашин М. Не місце красить людину : [вважає О. В. Пашков – ст. інспектор відділу протипожежної профілактики пожежної частини № 3 м. Василівка] / М. Сашин // Нова Таврія. – 1989. – 29 серп. (№ 105). – С. 3.

142. Юров Д. Така служба / Д. Юров // Нова Таврія. – 1989. – 7 верес. (№ 109). – С. 3.

143. Коноваленко Ю. Будинкам – надійну безпеку / Ю. Коноваленко // Нова Таврія. –1985. – 23 берез. (№ 36). – С. 3.

144. На службі народу // Нова Таврія. – 1985. – 25 квіт. (№ 50). – С. 4.

ТРАНСПОРТ

145. Богомаз, М. Станція називається… : (за станом на 21.01.91) / М. С. Богомаз. – Дніпропетровськ : Пороги, 1993. – 375 с. : іл. – Із змісту : станція «Таврійськ». – C. 332-333.

146. Блощаненко В. Василівка : на перехресті торговельно‑транспортних шляхів / В. Блощаненко // Время и мы. – 2006. – 7 дек. (№ 49). – С. 9. // Нова Таврія. – 2000. 5 серп. (74). – С. 1.

147. Ус С. «АТП-12364» — вчора, сьогодні, завтра / С. Ус // Нова Таврія. – 2005. – 29 жовт. (№ 96). – С. 1.

148. Аблицов А. Васильевка – город со своим автосалоном! / А. Аблицов // Позиция. – 2004. – 6 июля. – (№ 4). – С. 7.

149. Нікіфорова Л. І. «Все гаразд» — досить умовно…: Про роботу залізничної станції «Таврійськ» / Л. Нікіфорова // Нова Таврія. – 2000. – 5 серп. (74). – С. 1.

150. Досвід василівців поширюється : [на базі Василів. ремонтно-транспорт. підприємства пройшов всесоюз. семінар] // Нова Таврія. – 1989. – 3 черв. (№ 68). – С. 1.

151. Бычков Л. Новый автовокзал / Л. Бычков // Индустр. Запорожье. – 1986. – 11 июня.

152. Николаев В. Автовокзал – в строю / В. Николаев // Индустр. Запорожье. – 1986. – 27 июля.

153. Фатєєв М. Намічене зробимо реальністю : [автопідприємство 07068] / М. Фатєєв // Нова Таврія. – 1985. – 19 січ. (№ 9). – С. 2.

ЗВ’ЯЗОК

(Пошта. Телефон. Телеграф)

154. Связь времен: история развития средств связи в Запорож. обл. / под ред. А. Карагодина. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 192 с.; 40 с. ил. – Из содерж. : [в т. ч. о Васильевке]. – С. 8, 113, 120, 158, 161, 164, 169, 176, 179, 180.

155. Солопов М. Поштовики працюють з прибутком / М. Солопов // Нова Таврія. – 2005. – 16 листоп. (№ 102). – С. 2.

156. Макаренко М. Поштарі свою справу знають / М. Макаренко // Нова Таврія. – 2000. – 1 берез. – (№ 22). – С. 2.

157. Зв’язок: зручно і надійно // Нова Таврія. – 1999. – 12 листоп. (№ 110). – С. 2.

158. Шумун О. Професія наша – служити людям / О. Шумун // Нова Таврія. – 1999. – 12 листоп. (№ 110). – С. 2.

159. Зарічна Р. «Міжміська слухає…» / Р. Зарічна // Нова Таврія. – 1989. – 1 квіт. (№ 40). – С. 3.

160. Кущ Е. Відкритий лист редактора районної газети нач. рай. вузла зв’язку В. М. Бодні / Е. Кущ // Нова Таврія. – 1989. – 18 квт. (№ 47). – С. 1.

БУДІВНИЦТВО

161. «Будуємо — значить живемо» // Нова Таврія. – 2005. –13 серп. (№ 71). – С. 1.

162. Лисенко В. Що може жіноча рада : [на з-ді будівельно-опоряджувальних машин] / В. Лисенко // Нова Таврія. – 1989. – 22 лип. (№ 89). – С. 3.

163. Олександров К. Тільки спільними зусиллями : [про роботу з-ду будівельно-опоряджувальних машин] / К. Олександров // Нова Таврія. – 1989. – 25 лют. (№ 25). – С. 2.

164. Слободяник Л. Лише об’єднавши зусилля : [можуть досягти успіху будівельники міста] / Л. Слободяник // Нова Таврія. – 1989. – 20 черв. (№ 75). – С. 3.

165. Лебеденко С. Місто будується / С. Лебеденко // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт.

166. Чернова Л. Васильевка : [об успехах строительства в городе] / Л. Чернова // Индустр. Запорожье. – 1978. – 24 июня.

167. Бондаренко М. Послідовники Злобіна : [про труд. досягнення будівельного управління «Цивільбуд» у р-ні] / М. Бондаренко // Нова Таврія. – 1975. – 13 лют.

168. Генкин М. Экипаж Арсения Фурсова : [на стр-ве Южно-Украинского канала с. Васильевка] / М. Генкин // Правда Украины. 1951. – 14 груд.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

169. Гордість аграрного Запоріжжя / [авт. – упоряд. : Н. Кузьменко, В. Манжура; авт. кол. : О. Андрушенко та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 104 с. – Із змісту : [Дурняк Валерій Кузьмич – дир. цеху № 10 ПАТ «АПК» м. Василівка]. – C. 26-27.

170. Стан та перспективи розвитку галузей сільськогосподарського виробництва Запорізької області [в т. ч. Василівський район]. : колективна монографія / Таврійський Держ. Агротехнолог. ун-т. ; [О. В. Воронянська та ін.]. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2011. – 128 с.

171. Сільське господарство Запорізької області за 1990-2009 роки : [в т. ч. Василівський район] : стат. щорічник / Держ. комітет статистики України, голов. управління статистики у Запоріз. обл. ; [за ред. В. П. Головешка; відп. за вип. Р. Б. Сумцова]. – Запоріжжя : [Голов. упр. статистики], 2010. – 156 с.

172. Сільське господарство Запорізької області за 1990-2008 роки : [в т. ч. Василівський район] : стат. щорічник / Держ. комітет статистики України, голов. управління статистики у Запоріз. обл. ; [за ред. В. П. Головешка; відп. за вип. Р. Б. Сумцова]. – Запоріжжя : [Голов. упр. статистики], 2010. – 160 с.: іл.

173. Організація фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Запорізької області [в т. ч. Василівський район]. : практ. посібник. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 522 с.

174. Корсунський Д. Школа Грицана : [про фермера фермер. госп-ва «Дар» Ю. М. Могульцева] / Дмитро Корсунський // Нова Таврія. – 2005. – 11 січ. (№ 2). – С. 2.

175. Колектив вдалося зберегти : [«Василів. елеватор»] // Нова Таврія. – 2000. – 11 жовт. – (№ 97). – С. 2.

176. Макаренко М. Комбікормовий – це не лише комбікорм / М. Макаренко // Нова Таврія. – 2000. – 15 лип. – (№ 68). – С. 2.

177. Тишин С. Василівському «Агросу» — 20 років / С. Тишин // Нова Таврія. – 1999. – 20 листоп. (№ 112). – С. 2.

178. Трошкин В. …И вы продолжите срок службы КИП : [о работе Васильев. райсельхозтехники] / В. Трошкин // Индустр. Запорожье. – 1982. – 17 нояб.

179. Сердюк П. Пневмотранспортная установка : [на комбикормовом з-де] / П. Сердюк, В. Шевченко // Механізація сільського господарства. – 1978. – № 2. – С. 22.

МЕДИЦИНА. МЕДИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ УСТАНОВИ

180. Отчет земского врача (Васильевского) участка за 1880 год / Е. Петраш ; Годовой отчет Васильевской земской участковой больницы за 1878-1879 гг. / земский врач А. В. Корвацкий // Земская санитарная статистика Северной Таврии: истории, факты, комментарии / статист. сведения собрал и обработал В. И. Резник. – Мелитополь : [Изд. Дом МГТ], 2004. – С. 131-132, 135-139.

182. Центральная районная больница (Васильевка) ; КП «Васильевская центральная районная аптека» № 31 // Медицинские и оздоровительные учреждения г. Запорожья и Запорожской области : справ. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2003. – С. 109, 110.

183. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Каулько Микола Андрійович – лікар-хірург Василівської ЦРЛ] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

184. Біба Л. На службі у людей: [санітарно-епідеміологічна слжба] / Л. Біба// Нова Таврія. – 2005. – 8 жовт. (№ 88-89). – С. 2.

185. Історія ЦРЛ у 70 років // Нова Таврія. – 2005. – (№ 53-54). – С. 1, 5.

186. Мєшков В. Надія на приватного інвестора / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 19 січ. (№ 4). – С. 2.

187. Олійник В. Г. І ліками, і добрим словом допоможуть здолати хворобу [фармацевти] / В. Олйник // Нова Таврія. – 2005. – 17 верес. (№ 82). – С. 2.

188. Бабченко Л. Вважаю себе щасливою : [про зубного лікаря Л. В. Майорова] / Л. Бабченко // Нова Таврія. – 2000. – 23 лют. (№ 29). – С. 3.

189. Мандичев Г. Спокій їм лише сниться… : [про роботу відділення «Швидкої допомоги» ЦРЛ] / Г. Мандичев // Нова Таврія. – 2000. – 17 черв. (№ 59). – С. 5.

190. Ніна Савівна [Вольвач – лаборант райсанепідстанції] // Нова Таврія. – 2000. – 7 берез. (№ 25). – С. 6.

191. Даценко І. Катерина Павлівна : [про лікаря К. П. Вязьміну – зав. невролог. відділенням ЦРЛ] / І. Даценко // Нова Таврія. – 2000. – 27 груд. (№ 124). – С. 3.

192. Петренко Г. Бджола працює лікарем : [в ЦРЛ працює кабінет апітерапї] / Г. Петренко // Запоріз. правда. – 1993. – 21 квіт.

***

193. Горемикін В. Ф. Безкоштовна медична допомога : [медичне обслуговування в Василів. р-ні] / В. Ф. Горемикін // Ленінець. – 1943. – 5 груд.

СОЦІАЛЬНО-ЕОКОНІЧНЕ ЖИТТЯ МІСТА

Статистика

194. Міста та райони Запорізької області за 2016 рік : статист. щорічник / Держ. служба статистики України, Головне упр. статистики у Запоріз. обл. – [Запоріжжя : б. в., 2017]. – Компакт-диск.

195. Ювілейний статистичний збірний Запорізької області / Гол. упр. статистики у Запоріз. обл.; за ред. В. Головешка. – Запоріжжя, 2008. – 75 с.

196. Міста і райони Запорізької області за 2007 рік : стат. щоріч. – Запоріжжя, 2007. – 274 с.

Населення

197. Міста та райони Запорізької області за 2015 рік : [в т. ч. дані по Бердян. р-ну] : стат. щорічник / Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики у Запоріз. обл. – Запоріжжя : [б. в.], 2016. – 268 с.

198. Діти, жінки та сім’я в Запорізькій області : [в т. ч. дані по Василів. р-ну] : стат. зб. – Запоріжжя, 2007. – 272 с.

199. Населення Запорізької області : стат. довідник. Ч. 1. : (за данними Всеукр. перепису населення 2001 року). – Запоріжжя, 2003. – 114 с. – Із змісту : [в т. ч. дані по Василів.  р-ну]. – С. 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 59, 60.

200. Народжуваність у Запорізькій області : стат. зб. / М-во охорони здоров’я Запоріз. обл. держ. адміністрації ; відп. за вип. Т. К. Тернікова, Л. С. Кавун. – Запоріжжя : [б. в.], 2001. – 16 с.

201. Численность населения Запорожской области : (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года) / Минстат УССР. – Запорожье : [б. и.], 1991. – 204 с.

202. Женщины и дети в Запорожской области : [в т. ч. данные по Васильев. р-ну]. : стат. сб. – Запорожье, 1975. – 127 с.

ІСТОРІЯ МІСТА

203. Кучеренко А. Ю. Очерки истории Васильевки / А. Ю. Кучеренко, В. К. Козырев. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 170 с.

204. Заборжевский Н. А. Васильевка / Н. А. Заборжевский, Л. Е. Нечаенко // История городов и сел УССР. Запорожская область. – К. : Глав. ред. УСЭ, 1981. – С. 203-214.

205. Нечаєнко Л. Ю. Василівка / Л. Ю. Нечаєнко, О. П. Яковенко // Історія міст і сіл УРСР. Запорізька область. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1970. – С. 178 –188.

***

206. Усна історія Степової України. Т. 1. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 422 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. XIII, XIV, XXII, XXX, 3, 9, 14, 22, 25, 30, 36, 43, 52, 54, 56, 57, 67, 68, 77, 81, 86, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 126, 132-135, 137, 138, 146-148, 152, 155-157, 161-166, 169, 174, 176, 177, 184, 190, 193, 196.

207. Усна історія Степової України. Т. 2. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 512 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 106, 126, 161, 205, 242, 248.

208. Усна історія Степової України. Т. 3. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 492 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 44, 105, 167, 168, 169, 173, 181, 208, 223, 252, 296, 355, 411.

209. Усна історія Степової України. Т. 4. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 146, 162, 163, 218, 220, 318.

210. Усна історія Степової України. Т. 5. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 459 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 91, 129, 168.

211. Усна історія Степової України. Т. 6. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 463 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 100.

212. Усна історія Степової України. Т. 9. : Запорізький край / гол. редкол. : П. Сохань (гол ред. та ін.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 411 с. : іл. – Із  змісту : [с. Василівка]. – С. 9, 11, 16, 18, 61, 67, 83, 86, 87, 90, 91, 97, 101, 102, 106, 119, 121, 123-125, 127, 137, 172, 180, 196, 199, 202, 209, 230, 231, 232, 233, 236, 241, 242, 245, 249, 250, 253, 256, 263, 267, 271, 273, 289, 297, 304, 314, 320, 322, 330, 338.

***

213. Вони керували Василівкою з 1957 року // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

214. Сомова О. Василівка відсвяткувала 226 років / О. Сомова // Рац. газ. – 2010. – 22 июля.

215. Лобинцев С. Напишемо книгу про історію свого міста : [м. Василівка] / С. Лобинцев // Запоріз. правда. – 2007. – 7 черв. (№ 82-83). – С. 10.

216. Варко О. Історія – похід в минуле в ім’я майбутнього : (Сторінки історії міста) / О. Варко // Наше місто Василівка. – 2006. – 12 лип. – (№ 9). – С. 2-3.

Історія Василівки до 1917 року

217. Лютый А. Очерки истории Северной Таврии. [Т. 2. Землевладельцы] / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – 648 с.

218. Макидонов А. В. История основания старообрядцами-одиноверцами в 80-е годы 18 века поселений в Таврической области : [в т. ч. слободы Большая Васильевка Мелитоп. уезда] // Макидонов А. В. К светской и церковной истории Новороссии (XVIII – XIX вв.). – Запорожье, 2004. – С. 57.

219. Кучеренко А. Ю. Очерки истории Васильевки / А. Ю. Кучеренко, В. К. Козырев. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 169 с.

***

220. Васильева Л. Курінь війська Запорозького: [про Великолузький курінь, який діє у Василівці] / Л. Васильєва // Нова Таврія. – 1997. – 12 берез.

221. Гнідець А. Відбувся VII семінар-тренінг «Великолузька Січ» : [на території туристичного кемпінгу «Лиса гора» в м. Василівка] / Анатолій Гнідець // Роз-информ. – 2016. – 11 июня (№ 24). – С. 6.

222. Науковці визначили: рік заснування Василівки – 1788 // Нова Таврія. – 2013. – 2 лют. (№ 13-141). С. 1.

223. Писарева А. Васильевке – 225. Дальше – не только старше, но и лучше // Анастасия Писарева // Нова Таврія. – 2013. – 14 нояб. (№ 46). – С. 11.

224. Роки зростання : [1965-1975 рр.] // Нова Таврія. – 1975. – 27 берез.

Національно-визвольні змагання (1917-1921 рр.)

225. Пламя юга / В. Чайкин. – Львов: Каменяр, 1970. – Із змісту : [про бої під Василівкою]. – С. 53.

226. Коротков И. С. Разгром Врангеля / И. С. Коротков. М. : Воениздат, 1955. 328 с.  Из содерж. : [о Васильевке]. С. 63, 78, 133, 211.

227. Корсунський Д. У перші роки радянської влади / Д. Корсунський // Нова Таврія. – 1994. – 13 серп.

Голодомор. Репресії

228. Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців / [упоряд.: Турченко Ф. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с. Із змісту : Василівський р-н. – С.68-72.

229. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Запорізька область / [обл. редкол.: Старух О. В. та ін. ; наук.-ред. група : Турченко Ф. Г. (кер.) та ін.; відповід. за вип. О. М. Лазутін ; Укр. ін-т нац. пам’яті ; Запоріз. ОДА]. – [Запоріжжя : Дике Поле, 2008]. – 1080 с. : іл. – (Україна пам’ятає – світ визнає! 1932-1933. Голодомор – геноцид українського народу). – Із змісту : м. Василівка. – С. 29, 37, 38, 683, 697, 699, 700, 701, 772, 796, 797, 827, 828, 833, 973.

230. Голодомор, 1932-1933: Запорізький вимір / [редкол.: Ф. Г. Турченко (голова) та ін.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 320 с. – Із змісту : [м.  Василівка]. – С. 54, 60, 236.

231. Голод 1921-1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів. К. : Наук. думка, 1993. 239 с. Із змісту : – Василівський р-н . – С. 57-58.

232. Шугальова І. М. Заклади державного піклування над дітьми напередодні та в роки Голодомору, 1932-1933. [в т. ч. про приїзд А. Макаренка до садиби В. Попова у м. Василівка] / Інна Шугальова, Роман Молдавський. – Запоріжжя : [Интер — М], 2019. – С. 70.

233. Мешков В. Голодомор в нашем районе / Володимир Мешков // Рабочее слово. – 1993. – 28 авг.

Василівка в роки Другої світової війни

234. Політико-економічна характеристика (паспорт) Запорізької області : [в  т.  ч. є дані по м. Василівка] // Чекістське досьє окупованої України. Т. 2 / [авт. та кер. проекту Р. Круцик]. – К. : [Преса України], 2015. – С. 31-115.

235. 27 жовтня 1943 р. Звільнений районний центр Василівка : [Із зведення Радінформбюро] // Вартові пам’яті : музеї бойової слави Запоріз. обл. : 70-річчю визволення України від нім.‑фашист. загарбників присвячується. – Запоріжжя, 2014. – С. 134.

***

236. Романенко В. Від козацтва – до наших днів : [у Василівці за ініціативою краєзнавця Ю. Непляхи почав працювати пошуковий клуб «Пам’ять»] / В. Романенко // Земля і власність. – 2004. – 19 квіт. – С. 11.

237. Свято на віки : 55‑й День Перемоги у Василівці // Нова Таврія. – 2000. – 13 трав. (№ 46-47). – С. 1.

238. Фронтовик : [Ф. П. Рассохін] // Нова Таврія. – 2000. – 6 трав. (№ 44). – С. 2.

239. Моим друзьям – погибшим землякам // Нова Таврія. – 1999. –15 мая. (№ 47). – С. 6.

240. Відзначення свята визволення : [від німецьких окупантів] // Нова Таврія. – 1999. – 27 жовт. (№ 103). – С. 1.

241. Пилипенко М. Пам’ятний жовтень : [56 річниця звільнення Василівки] / М. Пилипенко // Нова Таврія. – 1999. –23 жовт. (№ 102). – С. 2.

242. Розложко О. І. Все-таки він герой : [про учасника війни Д. М. Коробка] / О. Розложко // Нова Таврія. – 1999. – 8 трав. (№ 45). – С. 2.

243. Занощук М. Пам’ять: [вірш] / М. Занощук // Нова Таврія. – 1999. – 8 трав. (№ 45). – С. 1.

244. Мєшков В. Василівщина : до війни і у війну / Володимир Мєшков, Л. Ф. Столяр // Нова Таврія. – 1995. – 25 жовт.

245. Галкин В. Підманула, підвела : [у Василівці до дня Перемоги не привітали ветеранів] / В. Галкін // Рабоч. газ. – 1990. – 5 мая.

246. Полюшко В. Что будут давать? : [Васильев. райисполком не оказал обещанную ветеранам помощь] / В. Полюшко, В. Галкин // Индустр. Запорожье. – 1990. – 11 мая.

247. Василівці – Герої Радянського Союзу // Нова Таврія. – 1989. – 9 трав. (№ 56) – С. 3-5.

248. Ліфантій Р. Під небом сонячним і чистим : [відсвяткували василівці визволення міста] / Раїса Ліфантій // Нова Таврія. – 1989.  2 листоп. (№ 133) – С. 2.

249. Мешков В. Ім’я солдата стало відомим : [знайдено останки воїнів, які загинули під час визволення Василівки у жовтні 1943 року] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1989. –9 трав. (№ 56) – С. 1.

250. Ерьомін Г. А. На рубежі атаки : [спогади учасника визволення р- ну] / Г. Ерьомін // Нова Таврія. – 1989. – 14 лют. (№ 20). – С. 2.

251. Юров Д. Подвиг у небі Василівки : [про Героя Радянського Союзу Морозова С. І., який загинув у 1943 р. поблизу м. Василівка] / Д. Юров // Нова Таврія. – 1988. – 27 жовт.

252. Владимиров Н. Памяти героев [на Аллее памяти Героев Советского Союза уложены мемориальные плиты] / Н. Владимиров // Индустр. Запорожье. – 1987. – 13 нояб.

253. Фестиваль художньої творчості : [присвячений 40-річчю Перемоги] // Нова Таврія. – 1985. – 8 берез.

254. Ляченко О. Вклоніться цій людині : [ветерану війни С. М. Босих] / О. Ляченко // Нова Таврія. – 1980. – 16 верес.

255. Корзников А. Спасибо от пехоты : [об участнике освобождения Васильевки П. Ф. Плетневе] / А. Корзников // Индустр. Запорожье. – 1974. – 18 окт.

256. Федоров М. Битва за Василівку була жорстокою / М. Федоров // Нова Таврія. – 1970. – 28 берез.

257. Рахматуллаєв Р. В боях за Василівку : [розповідь учасника визволення міста] / Р. Рахматуллаєв // Нова Таврія. – 1963. – 15 жовт.

Рух опору

258. Василівський район // Народна війна 1941-1944 : антифашистський рух опору на території Запорізької області : зб. документів і матеріалів / авт.-упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. – Запоріжжя : Прем’єр, 2005. – С. 119-173.

259. Анпілов О. До 70-тої річниці партизанського руху / О. Анпілов // Нова Таврія. – 2011. – 15 жовт. (№ 100-101). – С. 4.

260. Клименко Н. Семья партизан : [Гречко] / Николай Клименко // Іскра. – 2004. – 15 апр. (№ 2). – С. 6.

261. Шевченко А. Петр Щербина тоже водружал флаг над рейхстагом : [в т. ч. об О. К. Швачкеиз партизан. отряда О. И. Яценка] / А. Шевченко // Суббота нова. – 2000. – 11 мая (№ 12). – С. 8.

262. Мєшков В. Партизанська слава / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2003. – 24 верес. – С. 3.

263. Мєшков В. Герої, яких «не помітили» : [про О. К. Швачку – розвідницю партизан. загону, П. Щербину] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1999. – 19 трав. – (№ 48).  С. 2.

264. Гармидер П. Завдавали ударів партизани : [загін О. І. Яценка : Василів. р-н] / П. Гармидер // Нова Таврія. – 1987. – 22 груд.

265. Гармидер П. Народна месниця : [О. Швачка] / П. Гармидер // Нова Таврія. – 1987. – 3 груд.

266. Щербина М. Молодший брат : [М. С. Чигрин] / М. Щербина // Комсомолець Запоріжжя. – 1971. – 10 черв.

267. Клименко М. Партизанська сім’я [Чигриних : с. Балки Василів. р-ну] / Микола Клименко // Запоріз. правда. – 1970. – 14 жовт.

268. Терлеєва Л. Де плавні шуміли… : [про І. Перевалова] / Л. Терлеєва // Комсомолець Запоріжжя. – 1970. – 5 трав.

269. Мазило В. М. Ще раз про партизанський рух на Україні в 1941 році : [в т. ч. про партизан. загони у Дніпров. плавнях] / В. Мазило // Укр. іст. журн. – 1967. – № 9. – С. 121-123.

270. Сергеєв В. Вони не пропали без вісти / В. Сергеєв // Запоріз. правда. – 1967. – 15 груд.

Остарбайтери

271. Грунтенко Леонид Акимович (1925 г. р., г. Васильевка) // По ту сторону войны : Книга Памяти жертв нацист. преследований в годы Второй мировой войны / сост. Николай Михайлов, Наталья Кузьменко. – Запорожье : Тандем-У, 2005. – С. 202-203.

272. Куперман Ю. Далекие и близкие мгновения судьбы : [воспоминания бывшего остарбайтера, жительницы Васильевки Н. М. Цебер о работе в Германии] / Юрий Куперман // Надежда. – 2013. – 27 июля (№ 26). – С. 13.

ВИДАТНІ ПОСТАТТІ М. ВАСИЛІВКА

Почесні громадяни міста Василівка

273. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Шеремет Орест Михайлович – генеральний директор ТОВ «Василівський завод МК», Хамраєв Юрій Андрійович – директор Василівської нафтобази ВАТ «Запоріжнафтопродукт», Зигар Анатолій Миколайович – протоієрей, священник Свято-Петропавлівського храму, Мельник Олександр Андрійович – міський голова 1994-2002 рр., Розложко Олександр Костянтинович – голова районної організації ветеранів, Каулько Микола Андрійович – лікар-хірург Василівської ЦРЛ, Колесник Олександр Дем’янович – директор Василівської взуттєвої фабрики, Овчиннікова Ганна Дмитрівна – директор ЗОШ № 2 гімназії «Сузір’я»] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

274. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Каулько Микола Андрійович – лікар-хірург Василівської ЦРЛ] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

275. У когорті «почесних» додалося : [звання «Почесний громадянин міста Василівка» присвоєно дир. КЗ «Василівська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Таврія», засл. тренеру України Роману Білці] // Нова Таврія. – 2015. – 24 верес. (№ 46). – С. 2.

Герої Радянського Союзу – уродженці м. Василівка

Давидков Віктор Йосипович

(17.07.1913-02.07.2001)

Давидков Віктор Йосипович народився 17 серпня 1913 року в с. Василівка Катеринославської губернії (нині – м. Василівка Запорізької обл.) в сім’ї робітника. Закінчив 7 класів і школу ФЗН. Працював слюсарем-механіком на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.

З 1932 року – у лавах Червоної Армії. У 1935 р. закінчив Енгельсівську військову авіаційну школу льотчиків. Учасник боїв біля озера Хасан (1938) і радянсько-фінської війни (1939–1940). З 1941 р. – на фронті. Вже 25 червня капітан Давидков збив перші «мессершмітти», до серпня 1941 р. кількість збитих ворожих літаків зросла до 8, а кількість бойових вильотів у вересні цього ж року досягла 186. В роки Великої Вітчизняної війни був заступником командира 131-го винищувального авіаційного полку 20-ї змішаної авіадивізії 9-ї армії Південного фронту (1941), командиром уславленого 32-го винищувального авіаполку (1943), командиром 8-ї Гвардійської винищувальної авіадивізії у складі 5-го винищувального корпусу 2-ї Повітряної армії 1-го Українського фронту (1945). Льотчики-гвардійці цієї дивізії відзначилися у ході Проскуровсько-Черновицької, Львівсько-Сандомирської, Сандомирсько-Силезької, Верхньо-Силезької і Нижньо-Силезької наступальних операцій.

Давидков В. Й. здійснив 434 бойових вильоти, брав участь у 50 повітряних боях, збив 21 ворожий літак особисто і 2-у складі групи.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 червня 1942 року за зразкове виконання бойових завдань командування на фронті, боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками і виявлені при цьому мужність та героїзм капітану Давидкову В. Й. присвоєне звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» (№ 850).

Після війни, у 1951 році, Віктор Йосипович закінчив військову академію Генштабу. З 1956 р. командував авіаційним з’єднанням, був заступником начальника Воєнно-Повітряної академії. Свої останні вильоти льотчик здійснив на реактивному літаку МИГ-21 у «гарячому» відрядженні на Кубі. З 1977 рокугенерал-полковник, заслужений воєнний льотчик СРСР Давидков В. Й. – у відставці. Мешкав у м. Москві.

Нагороджений двома орденами Леніна, чотирма орденами Бойового Червоного Прапора, орденами Суворова ІІ ст., Кутузова ІІ ст., Олександра Невського, Вітчизняної війни І ст., двома орденами Червоної Зірки, орденом «За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР» ІІІ ст., орденом Жукова, медалями.

Помер 2 липня 2001 року. Похований у Москві на Кунцевському кладовищі (ділянка № 10).

Література про життя та діяльність:

276. Варяник, О. В. Давидков Виктор Иосифович // Варяник О. В. Герои земли запорожской / О. В. Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2018. – С. 33-38.

277. Давидков Виктор Иосифович // Героев славных имена : 65-летию Великой Победы посвящается / [авт.-сост. и гл. ред. Н. Кузьменко]. – Запорожье : АА Тандем, 2010. С. 112.

278. Давидков Виктор Иосифович // Авиация и космонавтика СССР / рук. автор. кол-ва С. А. Красовский. – Москва : Воениздат, 1968. – С. 519.

279. Вершинин К. А. Четвертая воздушная / К. А. Вершинин. – Москва : Воениздат, 1975. – С. 97‑98, 141.

280. Давидков Виктор Иосифович // Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь : [в 2 т.] / М-во обороны СССР ; редкол. И. Н. Шкадов (пред.) [и др.]. – М. : Воениздат, 1987. – [Т.] 1 : Абаев-Любичев. С. 400–401.

281. Голдобін, А. І. Давидков Віктор Йосипович // Голдобін А. І. Запорізька Алея Слави – народна святиня / Анатолій Голдобін. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – С. 235–237.

282. Мєшков, В. В. Давидков Віктор Йосипович // Енциклопедія сучасної України / НАН України. – К. : [Поліграфкнига], 2007. – Т. 7. : Г – Ді. – С. 119.

283. ЗАлК : cеребристые крылья успеха / авт. В. О. Иванченко, Д. В. Ильинков, И. М. Бастрыга. – Запорожье : РА Тандем-У, 2007. – С. 94‑95.

284. История городов и сел Украинской ССР : в 26 т. Запорожская область / Ин-т истории АН УССР; Тронько П. Т. (пред.) [и др.]. – К. : Глав. ред. УСЭ, 1981. – С. 209.

285. Книга пам’яті України. Запорізька область. / гол. ред. і упоряд. Сльота В. П. – [Запоріжжя : Дике Поле, 2010]. – Т. 22 (1) : Переможці. С. 125.

286. Лукаш И. Солдаты славы не искали : очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Запорожской области / И. М. Лукаш. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – С. 59–63.

287. Подвигом славны твои земляки : рассказы о Героях Советского Союза / ред. А. Гиммельфарб. – Запорожье : Книж.-газ. изд-во, 1962. – С. 73-75.

***

288. Лукаш І. Рицар п’ятого океану / І. Лукаш // Нова Таврія. – 1985. – 6 квіт. (№ 42). – С. 2.

89. Лукаш І. Запорізький ас / І Лукаш // Нова Таврія. – 1984. – 4 серп. (№ 93). – С. 3.

290. Жаров В «В небесах мы летали одних…» / Виктор Жаров // Индустр. Запорожье. – 1982. – 28 авг. (№ 165). – С. 4.

291. Жаров В. На боевом курсе / Виктор Жаров // Индустр. Запорожье. – 1975. – 13 апр. (№ 72). – С. 3.

292. На повітряних паралелях // Нова Таврія. – 1975. – 8 лют. (№ 17). – С. 4.

293. Затешилов В. Генерал авиации / В. Затешилов // Индустр. Запорожье. – 1969. – 17 авг. (№ 161). – С. 2.

***

294. Давидков Виктор Иосифович [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http: //airaces.narod.ru/all4/davidkov.htm

Каулько Іван Демидович

(24.10.1912-19.05.1976)

Іван Демидович Каулько народився 24 жовтня 1912 р. в м. Василівка Запорізької області в сім’ї селянина. У 1932 р. закінчив семирічку, а в 1933 р. – 1 курс Запорізького машинобудівного технікуму. Певний час працював у місцевому колгоспі «Червоний агроном», згодом – шофером в МТС. Потім переїхав у м. Бійськ Алтайського краю (РФ), звідки і був призваний 1934 року до лав Червоної Армії. Після навчання у школі молодших командирів (Київ, 1934-37 рр.) проходив строкову службу в Новгороді. Прийнявши рішення продовжити кар’єру військового, Іван Демидович закінчує Тбіліське артучилище (1939 р.) і направляється в стрілкову дивізію на Далекий Схід.

З липня 1942 р. І. Д. Каулько в рядах діючої армії воював проти німецько-фашистських загарбників у складі Південно-Західного, Донського, Воронезького, 1-го Українського фронтів. Начальник артилерії 198-го гвардійського стрілецького полку (68-ї гвардійської стрілецької дивізії, 40-ї армії, Воронезького фронту). Начальник артилерії Іван Каулько в ніч на 25 вересня 1943 р. одним із перших в дивізії переправив артилерію на правий берег річки Дніпро в районі сіл Балика і Щучинка (нині с. Балико-Щучинка Кагарликського району Київської області), забезпечивши вогнем захоплення та утримання плацдарму нашими підрозділами.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 грудня 1943 р. за зразкове виконання бойових завдань командування при форсуванні ріки Дніпро, утримання плацдарму на правому березі і виявлені при цьому відвагу і героїзм Каульку Івану Демидовичу було присвоєне звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна та медалі «Золота Зірка». Серед нагород — два ордени Червоного Прапора, Червоної Зірки, ордени Олександра Невського, Вітчизняної війни ІІ ступеня, багато медалей.

Після війни Іван Демидович продовжував службу в армії. У 1945 р. закінчив Вищу офіцерську артилерійську школу та в званні підполковника вийшов у відставку. З 1959 року мешкав у м. Шахти Ростовської області (РФ), працював директором стадіону, очолював кінотеатри.

Помер 19 травня 1976 р. в м. Шахти, де і похований на міському кладовищі.

Література про життя та діяльність:

295. Варяник, О. В. Каулько Иван Демидович // Варяник, О. В. Герои земли запорожской / О. В. Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2018. – С. 75-76.

296. Каулько Іван Демидович // Книга пам’яті України. Запорізька область. – Запоріжжя, 2010. Т.22 (І) : Переможці. – С. 212.

297. Каулько Иван Демидович // Героев славных имена : 65-летию Великой Победы посвящается. – Запорожье : Тандем, 2010. – С. 115-116.

298. Лукаш И. Родные берега // Лукаш І. Велике бачиться на відстані. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 787-789.

299. Герои Советского Союза, особо отличившиеся при форсировании реки Днепр : [Каулько И. Д.] // Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига. – Киев, 1988. – С. 329.

300. Каулько Иван Демидович // Герои Советского Союза : краткий биогр. справ. – Москва, 1987. – Т. 1. С. 639.

301. Лукаш И. Мастерская работа // Лукаш И. М. Солдаты славы не искали : очерки о Героях Сов. Союза – уроженцах Запорож. обл. – Днепропетровск, 1984. – С. 108-112.

302. История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. – Киев, 1980. – С. 209.

303. Золотізірки Василівщини // Нова Таврія. – 1985. – 20 квіт. – С. 2.

Відомі уродженці міста

Всеволожський Михайло Миколайович

(07.11.1917, м. Василівка–26.03.2000, м. Москва)

304. Михаил Всеволожский в воспоминаниях современников / [редкол.: А. Н. Горлов (пред.) и др.]. – К., 2012. – 204 с. : ил. – На облож.: У каждого свой Днепрогэс.

305. Голдобін, А. І. Всеволожський Михайло Миколайович // Голдобін, А. І. Запорізька Алея Слави – народна святиня. – Дніпропетровськ, 2002. С. 544-547.

306. Шиханов, Р. Всеволожський Михайло Миколайович // Шиханов Р. Керівники Запорізької області (1939-2000 рр.) : біогр. довід. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. С. 52-53.

***

307. Московцева, В. Епоха Михайла Всеволожського / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. 2012. 8 листоп. (№ 167-168). С. 3.

308. Домченко, В. Г. Михаил Всеволожский: культа не было, была личность / В.Домченко // Досье. 2002. 7 нояб. — С. 4-5.

309. Мемориальная доска памяти М. Всеволожского : [на здании ЗНУ] // Наше время плюс. 2001. 18 янв. (№ 3). С. 7.

310. Бобровицкий, Э. Увековечили память Михаила Всеволожского / Э. Бобровицкий // Запороз. Січ. 2001. 11 січ.

311. Кліковка, Г. Михайлу Всеволожському — вдячні земляки / Г.Кліковка // Запороз. Січ. 2001. 13 січ. С. 3.

312. Кузьменко, Н. В память о Михаиле Всеволожском / Н. Кузьменко // Индустр. Запорожье. 2001. 11 янв.

313. Шак, В. Михаилу Всеволожскому от благодарных потомков / Володимир Шак // МИГ. 2001. 11 янв. (№ 2). – С. 2.

314. Умер М. Н. Всеволожский // Суббота нова. 2000. – 30 марта (№ 6). С. 2.

Найдек Володимир Леонтійович

(09.08.1937), учений в галузі матеріалознавства

і металургії, академік НАН України (1995)

Володимир Леонтійович Найдек народився 9 серпня 1937 року в м. Василівка Запорізької області. У 1959 році після закінчення з відзнакою Київського політехнічного інституту залишився працювати у рідному вузі на викладацькій роботі. Одночасно навчався в аспірантурі, був асистентом на кафедрі автоматизації теплових процесів промислових підприємств, де 1963 року достроково захистив кандидатську дисертацію. Ставши доцентом кафедри, продовжував вивчати шляхи інтенсифікації роботи металургійних агрегатів.

Працюючи над проблемою вдування у сталеплавильну ванну зрідженого кисню замість газоподібного, В. Л. Найдек у 1968 році перейшов працювати до Інституту проблем лиття АН УРСР (тепер — Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України).

У 1974 році Володимир Леонтійович очолив лабораторію плавки і рафінування сплавів, яка пізніше стала базою для створення наукового відділу з аналогічною назвою. Вагомий внесок вчений зробив у розв’язання проблеми підвищення властивостей кольорових сплавів, зокрема алюмінієвих та мідних, шляхом використання процесу, що базується на введенні плазмового струменя в глибину розплаву. Наукові дослідження вченого стосуються тепломасообміну й теплофізики ливарних процесів та створення ефективних технологій одержання й обробки металічних розплавів.

Багато процесів та обладнання, розроблених вченим, успішно реалізовані на металургійних підприємствах, а наукові результати своєї діяльності В. Л. Найдек узагальнив у докторській дисертації, захищеній у 1986 р. Результати виконаних ученим досліджень знайшли відображення у понад 300 опублікованих працях та покладені в основу більше 100 авторських свідоцтв на винаходи та патентів.

Володимир Леонтійович бере активну участь у науково-організаційній та громадській діяльності. У 1979 р. його призначають заступником директора з наукової роботи Інституту проблем лиття, а з 1988 р. він очолює інститут і одночасно керує науковим відділом плавки і рафінування сплавів. За ці роки він багато зробив для удосконалення матеріально-технічної бази інституту, розширення ділових зв’язків з підприємствами. За ініціативи вченого у 1990 р. створена Асоціація ливарників України, президентом якої він був тривалий час. В. Л. Найдек працює головним редактором журналу «Процессы литья», входить до складу редакційних колегій часописів «Металл и литье Украины» та «Металознавство, обробка металів», а також журналу «Литейное производство», який видається в Росії.

Свідченням високої суспільної значимості результатів наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності академіка НАН України В. Л. Найдека є нагородження його орденом «За заслуги» ІІІ ст., Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997), відзначення Державною премією України у галузі науки і техніки (1997), премією НАН України імені З. І. Некрасова (2001).

Л. Чубенко

Література:

315. Моделирование массообмена при вакуумно-плазменной обработке жидкого металла в потоке / В. Л. Найдек, А. В. Наривский, Н. С. Пионтковская // Процессы литья. – 2012. – № 6. – С. 3-7. – Библиогр.: 11 назв.

316. Применение плазменного нагрева в технологиях литейного производства / В. Л. Найдек, А. В. Наривский // Процессы литья. – 2011. – № 2. – С. 9-15.

317. Наривский, А. В. Влияние вакуумно-плазменного рафинирования расплава на качество деформируемых алюминиевых сплавов / А. В. Наривский, В. Л. Найдек, Н. С. Пионтковская // Процессы литья. – 2011. – № 3. – С. 3-9.

318. Энергочастотное управление режимами вибрационной формовки / В. Л. Найдек, О. И. Шинский, П. В. Русаков // Процессы литья. – 2009. – № 4. – С. 69-76.

319. Влияние глубинной обработки расплава плазменной струей на структурно-прочностные характеристики отливок / В. Л. Найдек, А. В  Наривский // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2006. – № 1. – С. 15-17.

320. Исследование массообмена в расплаве при продувке его газовой струей в условиях вакуума / В. Л. Найдек, А. В. Наривский // Процессы литья. – 2005. – № 1. – С. 3-6.

321. Применение динамических воздействий для повышения качества слитков и непрерывнолитых заготовок / В. Л. Найдек // Процессы литья. – 2005. – № 1. – С. 34-39.

Література та інтернет-ресурси:

322. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2014 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / [ред. І. Степаненко, уклад. І. Шершньова] ; КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького» ЗОР. – Запоріжжя : АА Тандем, 2013. – 271 с. – Із змісту: [Про В. Л. Найдека]. – С. 109-111.

323. Історія української культури : у 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ — початку ХХІ століть. Кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / голов. редкол.: Патон Б. Є. (голов. ред.) [та ін.] ; редкол.: Алєксєєнко І. Р. [та ін.] ; редкол. тому, кн. 3: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін. ; Нац. акад. наук України]. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 906.

324. Шаромова, В. Р. Найдек Володимир Леонтійович // Шаромова, В. Українські фізики та астрономи : посібник-довідник / В. Р. Шаромова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 104-105.

325. 70-річчя академіка НАН України В. Л. Найдека // Вісн. НАН України. 2007. № 8. С. 64-66.

326. Найдек Володимир Леонтійович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. — Режим доступу до статті : siteshttp://.edu.ua/news_details/news_id=6655&lang=ukr.

Перовська Софія Глібівна

(07.01.1920–20.11.1999)

(біолог-ботанік, завідувачка відділу природи Запорізького краєзнавчого музею (1965-1974), нащадок революціонерки Софії Львівни Перовської)

Софія Глібівна була талановитим вченим, яка присвятила все своє життя вивченню природи рідного краю.

Народилася Софія Глібівна 7 січня 1920 року (25 грудня 1919 року – за старим стилем) в містечку Василівка Таврійській губернії в родині, життя якої тісно пов’язане з історією Півдня України.

Одним з родоначальником роду Перовських був останній гетьман України Кирило Григорович Розумовський. Впродовж 200 років вихідці з цієї родини були високопоставленими царськими чиновниками, революціонерами, поміщиками, художниками, вченими і скромними службовцями.

Батько Софії Глібівни, Гліб Васильович, працював бухгалтером, а мати, Давникія Петрівна, була домогосподаркою.

У 1939 р. Софія Глібівна закінчила Василівську середню школу, а в 1940 р. стала студенткою біологічного факультету Дніпропетровського державного університету.

Після закінчення університету в 1948 році С. Перовська влаштувалася на посаду наукового співробітника до Запорізького обласного краєзнавчого музею. У 1965 р. Софія Глібівна очолила відділ природи музею.

В цілому Софія Глібівна присвятила музею та музейній справі 26 років свого життя. У 1960 р. була нагороджена медаллю «За трудову доблесть». Разом з колегами працювала над створенням нової експозиції відділу природи.

Протягом 60-70-х рр. природничі експозиції музею були одними з найкращих на Півдні України. Так, у 1968 р. на базі Запорізького обласного краєзнавчого музею відбулася Всеукраїнська нарада завідувачів відділів природи краєзнавчих музеїв за участю представників Міністерства культури УРСР, під час якої новоствореній експозиції була поставлена найвища оцінка.

Повністю віддаючись роботі, С. Перовська надихала своїм прикладом колег, організуючи збір нових, значних за кількістю геологічних, палеонтологічних, гербарних колекцій, а також колекцій представників тваринного світу області. Вона до фондів музею передала зразки геологічних порід, палеоботанічну колекцію, гербарні зразки різноманітних рослин, колекцію представників тваринного світу Азовського моря.

Здійснювала значну наукову роботу, активно спілкувалась з науковцями профільних наукових інститутів Києва, Одеси, Ленінграду та Москви. Зібраний нею архів не втратив свого значення і сьогодні.

Впродовж всього свого життя Софія Глібівна вивчала архівні матеріали з історії родини Перовських–Розумовських, що опубліковані у 1995 році в збірці «Запорізька старовина».

Вже перебуваючи на пенсії, Софія Глібівна продовжувала активну співпрацю з колективом музею, надаючи консультативну допомогу.

Софія Глібівна пішла з життя 20 листопада 1999 року, але вона залишиться в пам’яті не лише тих, хто знав і любив її особисто, але і в серцях нових поколінь колег і відвідувачів нашого музею.

Ф. Ю. Пересипкін, Т. Г. Деркач, Л. А. Єрохіна

Дослідники старшого покоління познайомилися з працями С. Г. Перовської ще у 1960-ті. Тоді, на хвилі національного підйому та суспільної зацікавленості історією козаччини, нарівні з о. Хортицею «наріжним каменем» запорізьких пам’яток вважався Запорозький дуб. У міських книгарнях та кіосках, безпосередньо під дубом у 1961 році з’явився невеличкий буклет про унікальне дерево. Автором його була саме Софія Глібівна Перовська. Другий наклад, вже у 100 000 примірників (перший був тільки 30 000), вийшов 1965 року. Обидва буклети були первістками цілої серії пізніших видань, які вийшли за сприяння Миколи Киценка. На той час цебула окраса запорізької мережі «Союздрук», і саме їх опісля, на ганьбу собі, радянська влада намагалася вилучити з обігу.

Старшим поколінням прізвище Перовських знайоме з дитинства – у шкільних підручниках був портрет Софії Львівни Перовської, члена виконавчого комітету революційної партії «Народна воля», одного з керівників успішного замаху на царя Олександра-ІІ 1 березня 1881 року, першої жінки, страченої в Російській імперії «за політику». Софія Глібівна Перовська доводилася знаменитій революціонерці–царевбивці двоюрідною онукою і названа на її честь.

Дід Софії Глібівни, рідний брат Софії Львівни, Василь Львович Перовський з 1899-го до 1915 року працював управляючим маєтку Попових у містечку Василівка. Саме за управління Василя Львовича економія Попових досягла найбільшого розвитку. У 1905 році Василь Перовський збудував у маєтку Попових електростанцію, облаштував у замку метеостанцію та обсерваторію, був членом-кореспондентом Імператорської Академії наук (за спогадами Софії Глібівни). У м. Василівці дбайливо зберігається могила Варвари Степанівни Перовської, матері революціонерів-народовольців Софії та Василя, прабабусі Софії Глібівни Перовської.

Софія Глібівна кілька разів їздила до дідуся, який жив у сина в Ленінграді, востаннє у 1940 році. Василь Львович був членом Всесоюзного товариства політкаторжан та засланих поселенців. Він багато розповідав про рід Перовських, про свою сестру Софію. Василь Львович помер в 1942 році під час блокади, у віці 93-х років, похований на Піскарьовському кладовищі.

Софія Глібівна у 1939-му закінчила Василівську середню школу, у 1940-му стала студенткою біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. Навчання перервала війна. Закінчивши університет у 1948-му, Перовська працювала у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї на посаді наукового співробітника. У 1965 р. Софія Глібівна очолила відділ природи музею, присвятиши музею та музейній справі 26 років свого життя. У 1960 р. вона була нагороджена медаллю «За трудову доблесть» – рідкісний навіть за часів «відлиги» випадок, коли трудовою медаллю нагородили не робітника або колгоспника, а музейного працівника.

Разом із колегами С. Перовська працювала над створенням нової експозиції відділу природи. Протягом 60-70-х рр. природничі експозиції музею були визнані найкращими на Півдні України. Відвідувачі, які ще пам’ятають обласний краєзнавчий музей у будинку Бадовського (пр. Соборний, 59), досі дуже тепло про них розповідають. Перші співробітники музею бачать у діяльності С. Перовської приклад служіння музейній справі. «Саме завдяки Софії Глібівні ми зрозуміли, яким має бути музей», – згадує відомий археолог А. Г. Ширяєв.

У 1968 р. на базі Запорізького обласного краєзнавчого музею відбулася Всеукраїнська нарада завідувачів відділів природи краєзнавчих музеїв за участю представників Міністерства культури УРСР, під час якої новоствореній експозиції була поставлена найвища оцінка.

Повністю віддаючись роботі, Софія Глібівна надихала своїм прикладом колег, організуючи збір нових геологічних, палеонтологічних та гербарних колекцій, а також колекцій представників тваринного світу області. Передала до фондів музею зразки геологічних порід, палеоботанічну колекцію, гербарні зразки різноманітних рослин, колекцію представників тваринногосвіту Азовського моря. Запорізький дуб був у зоні її уваги, під наглядом С. Перовської була розбудована іригаційна система, за існування якої старе дерево зберігало життєздатність. Подальше руйнування цих каналів вкоротило віку запорізькій святині.

Здійснюючи значну наукову роботу, С. Перовська активно спілкувалась із науковцями профільних наукових інститутів Києва, Одеси, Ленінграда та Москви. Зібраний нею архів не втратив свого значення й сьогодні.

Нині діяльність першого у Російській імперії «Хортицького товариства охоронців природи» під керівництвом вчителя Петра Пилиповича Бузука органічно входить до загального запорізького науково-практичного надбання, тема висвітлюється у численних путівниках. І здається, що діяльність «симпатичнійшого товариства», як його охарактеризував у 1911 р. академік Іван Парфентійович Бородін, ніколи не губилася з пам’яті вдячних містян. Але виявляється, що за буремні і криваві півстоліття заросли мохом та лишайниками літери «ХООП» на врятованих дніпрових скелях, зникли, розпорошилися документи. Загубилися сліди останніх соратників П. Бузука. І це зрозуміло – із 200 членів товариства, яке базувалося на Верхній Хортиці, більшість були меноніти – хто репресований, хто в еміграції…

Саме Софія Глібівна відшукувала матеріали про товариство та його засновників у бібліотеці ім. Леніна у Москві, Центральному Державному історичному архіві СРСР, Державному архіві Московської області. Дещиця документів збереглася у запорізьких зібраннях. Знайдені матеріали про діяльність П. П. Бузука, устав «ХООП», фото його активу, листи, нагрудний знак і посвідчення члена товариства. С. Г. Перовська домоглася, щоб у 1975 році, до 65-річчя товариства, на будівлі середньої школи № 81 була відкрита меморіальна дошка, яку можна бачити й зараз: «Здесь в мае 1910 г. учителем школы П. Ф. Бузуком было создано первое в России Хортицкое общество охранителей природы». На дошці – емблема товариства, якавиглядає так, ніби виконана в стилі 60-х років. Нагрудний знак, як і посвідчення товариства, показують, що творці емблеми були попереду свого часу на півстоліття!..

Вже перебуваючи на пенсії, Софія Глібівна продовжувала активну співпрацю з колективом музею, надаючи консультативну допомогу.

За фахом Софія Глібівна була біологом-ботаніком, тому більшість її наукових праць саме з цієї галузі. Проте, будучи нащадком відомого роду, Софія Перовська чи не все життя досліджувала генеалогію своїх предків. Родовід цей опубліковано на шпальтах збірника науково-краєзнавчих матеріалів «Запорозька старовина» в 1995 р. У «Передньому слові» до нього дослідниця писала: «Природне бажання – глибше пізнати свої «корені» – стало причиною того, що упродовж багатьох років, по крихітках збирала я все, що було доступне, про Розумовських, Перовських, їхніх предків і нащадків» [4, с. 88].

Дворянський рід Перовських походить від позашлюбних дітей Олексія Кириловича Розумовського – старшого сина останнього гетьмана України Кирила Розумовського, а отже – племінника Олексія Розумовського, морганатичного чоловіка цариці Єлизавети Петрівни. Розумовські та Перовські спілкувалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Левом Толстим [4, с. 88-108]. Варвара Миколаївна Репніна, близький друг Шевченка та Гоголя, була онукою того самого графа Олексія Кириловича, засновника роду.

У праці «Гетьман Розумовський, його предки та нащадки…» Софія Глібівна пояснює деяку «неув’язку» у своїй біографії. Народилася вона саме на Різдво, отже, за новим календарем 07.01.1920 р., але записали дату її народження чомусь 25.12.1919 р.

Останні роки життя Софія Глібівна мешкала в Запоріжжі за адресою – вул. Гоголя 78, кв. 1. Під її опікою перебував дуже літній двоюрідний брат Олександр Гуналі. Зустрічі з ним на експедиційних стежках згадують мандрівники-дослідники 30-х років. Він, науковий працівник заповідника Асканія-Нова, бідкався, як за останні десятиліття вкрай занедбана справа зберігання чистоти породи коня Пржевальського.

Софія Глібівна пішла з життя 20 листопада 1999 року. Її тепло згадують не лише ті, хто знав і любив її особисто, але і нові покоління музейників, науковців, краєзнавців.

І. В. Атаманчук, Ю. А. Вілінов

Література:

327. Гетьман Розумовський, його предки та нащадки / С. Г. Перовська // Запорозька старовина : щорічний зб. наук.-краєзнав. матеріалів / [упоряд. К. Бакуров та ін.]. – Запоріжжя : Запоріжжя, 1995. – Вип. 1. — С. 88-108.

327а. Запорозький дуб / С. Перовська. – Дніпропетровськ : Промінь, 1965. – 1 л.

328. Запорозький дуб / С. Перовська. – Сімферополь : [б. в.], 1961. – 1 л.

329. Чарівними стежками : туристські маршрути по Запоріз. обл. для юних мандрівників / [за вагомихконсультацій С. Г. Перовської, В. Ф. Пєшанова, В. Г. Фоменка та ін.]. – Запоріжжя : Кн.-газ. вид-во, 1962. – 117 с. : іл. і карт. – (Люби і вивчай свій край).

***

330. Бережіть барвисте диво : [про охорону природи обл.] / Софія Перовська // Комс. Запоріжжя. – 1971. – 2 берез.

331. Збережемо багату природу нашого краю / Софія Перовська // Запоріз. правда. – 1958. – 21 жовт.

332. Клык саблезубого тигра / Софія Перовська // Запоріз. правда. 1953. 3 листоп.

333. Допомога краєзнавців / Софія Перовська // Запоріз. правда. 1958. 17 квіт.

***

334. Геологічні зразки в фондах ЗОКМ : ЗКМ Г №№ 177-180, 212-220.

335. Палеоботанічна колекція з балки Баранової. Акт № 1388.

336. Гербарії : ЗКМ РН №№ 1095–1102, 1122–1132.

337. Тваринний світ Азовського моря: ЗКМ ЖМ №№ 190-196, 340-370, 393-403.

Література про життя та діяльність:

338. Шишков, С. Із знаного роду // Шишков, С. М. Спадщина : краєзнавство: розвідки, знахідки, дослідження / С. М. Шишков, Ю. А. Вілінов ; Сергій Шишков, Юрій Вілінов. – Запоріжжя, 2019. – Кн. 3. — С. 429-434.

339. Беседа с Софьей Глебовной Перовской ; Рассказ Софьи Глебовны Перовской 30.10.1992 и 11.01.1993 // Матеріали особистого архіву Володимира Мєшкова, першого директора музею-заповідника «Садиба Попова» / НАН України [та ін. ; упоряд. В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – С. 143-146, 164-168. – (Василівська старовина ; вип. 3).

340. Анисимова, И. А. Перовские : [в т. ч. про С. Г. Перовську] / И. А. Анисимова, О. В. Варяник, А. А. Шумков // Дворянский календарь: справочная родословная книга российского дворянства. – М., 2010. – Тетрадь 15. С. 155.

341. Лютый, А. Родословная РазумовскихПеровских / А. Лютый, О. Варяник // Очерки истории Северной Таврии / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – [Т. 2 : Землевладельцы]. С. 424-467.

342. Вілінов, Ю. А. На шляхах від порогів до синіх морів / Ю. А. Вілінов. – Запоріжжя : [Глазунов С. О.], 2005. – С. 278-279.

***

343. Вілінов, Ю. А. Пов’язане з народовольцями : [про останні роки життя В. С. Перовської, матері відомої революціонерки-народоволки С. Перовської у м. Василівці / Ю. Вілінов, А. Остапенко] // Комс. Запоріжжя. – 1989. – 1 лип. – С. 7.

344. Мельник, О. Останній лист Софії [Львівни] Перовської : [зберігався у внучатої племінниці революціонерки С. Г. Перовської] // Нова Таврія. – 1986. – 6 берез. (№ 28). С. 4.

345. Вілінов Ю. «Біла кімната» матері : [останні роки свого життя мати С. Перовської провела у м. Василівці] / Ю. Вілінов, А. Остапенко // Комс. Запоріжжя. 1984. 7 листоп.

Якименко Семен Семенович

(26.09.1914, м. Василівка — 29.07.1990, м. Запоріжжя),

сталевар, майстер цеху заводу «Запоріжсталь»,

заслужений металург УРСР (1963), почесний громадянин міста Запоріжжя (1968)

346. Якименко, С. С. Наш досвід швидкісної плавки сталі / С. С. Якименко. – К. : Держтехвидав, 1957. – 32 с.

347. Якименко, С. С. Каждая плавка скоростная. М. : Профиздат, 1952. 48 с. (Новаторы соц. производства).

***

348. Шиханов, Р. Б. Якименко Семен Семенович // Шиханов, Р. Б. Почесні громадяни міста Запоріжжя : біограф. нариси / Р. Б. Шиханов ; Руслан Шиханов. – Запоріжжя : Привоз Принт, 2015. – С. 21-22.

349. Почин сталевара С. С. Якименко / Г. Ф. Чуб, А. И. Маринов, В. Ф. Гусев, Г. П. Загорулько. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 100 с. – (Передовые методы труда).

350. Скоростное сталеварение на заводе «Запорожсталь» по почину сталевара С. Якименко / сост. : инж. А. И. Маринов и Г. Ф. Чуб. – Запорожье : Облиздат, 1952. – 54 с. : ил.

Відомі діячі, чиї імена пов’язані з містом

Лещенко Олексій Якович

(17.03.1906, м. Василівка — 9.08.1970, м. Київ)

військовий, учасник Другої світової війни, письменник

Макаренко Антон Семенович

(13.03.1888 — 01.04.1939), педагог, письменник

351. Місто Василівка. Палацово-парковий комплекс : [в т. ч. про А. С. Макаренка] // Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / [А. Третяк]. – К. : [АВІАЗ], 2016. – С. 73.

352. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / Антон Макаренко . – М.: Педагогика, 1981. – 624 с. – Із змісту : [планувалося, що дитяча колонія імені М. Горького переїде до Василівського замку. А. Макарнко приїжджав до Василівки]. – С. 376-384.

Попов Василь Степанович

(17.12.1743(1745 ?), Казань — 05.11.1822, СПб)

353. Партикулярна переписка Василя Степановича Попова 1818 року / НАН України [та ін. ; упоряд.: Т. М. Бузало, І. М. Стойчева, В. М. Стойчев]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2017. – 396 с. – (Василівська старовина ; вип. 4).

354. Лютый, А. Василий Степанович Попов // Лютый, А. Очерки истории Северной Таврии / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – [Т. 2 : Землевладельцы]. — С. 302-326.

355. Бойко, А. В. Діяльність В. С. Попова по управлінню Південною Україною на початку 90-х рр. ХVІІІ ст. // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 1999. – Вип. VII. С. 91-102.

356. Лук’яненко І. М. Тавельський архів Попових // Південна Україна XVIII-XIX століття. Вип. 4/5. Запоріжжя, 1999. С. 221-224.

357. Дєдков, М. В. «Садиба Попова» — перлина архітектури Півдня України : [Василівський р-н, Запорізька обл.] / М. В. Дєдков, Т. П. Щербина // Музейний вісник. – 2011. – № 11/2. – С. 72-78. – Бібліогр. : 17 назв.

Попов Василь Павлович

(01.03.1833 — 30.08.1894)

Народився Василь Павлович Попов 1 березня 1833 року в містечку Василівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії в родині родового дворянина, героя Кавказьких війн, генерал-майора Павла Васильовича Попова і грузинської княжни Олени Олександрівни Еріставі, правнучки грузинського царя Іраклія–ІІ. Виховувався В. П. Попов у Петербурзі в Пажеському корпусі, звідки 7 серпня 1851 р. із камер-пажів переведений корнетом до кавалергардського полку.

Згодом (1853) отримав звання поручика. Однак незабаром (1858) хвороба змусила штаб-ротмістра Попова звільнитись із служби. Період цивільного життя з вересня 1858 по березень 1861 р. пов’язаний з рідною Таврійською губернією: він стає кандидатом в члени губернського дворянського комітету з устрою побуту селян від Мелітопольського і Бердянського повітів, обирається предводителем дворянства Мелітопольського повіту (1860), обіймає посаду мирового посередника. У 1861 році він отримує звання ротмістра і в 1863 році прикомандировується до штабу Кавказької армії, бере участь в бойових діях, одержує перші нагороди — хрест «За службу на Кавказі».

Хвороба примушує полковника В. П. Попова знову звільнитись із армії, куди він повернеться ще двічі: у 1877–1878 рр. — для участі у російсько-турецькій війні і 1881 року — до штабу 7-го армійського корпусу Ольвіопольського уланського полку. У чині генерал-майора з мундиром його звільняють остаточно зі служби 7 грудня 1887 року, нагородивши орденом святого Володимира ІІІ ступеня. Поза військовою службою Василь Павлович не поривав зв’язків із Таврією, будучи сімферопольським (1869–1875) та мелітопольським (1868–1880) почесним мировим суддею, почесним членом Таврійської губернської опікунської ради дитячих притулків, Таврійським губернським предводителем дворянства.

Саме В. П. Попову належить ідея будівництва пам’ятника імператриці Катерині Великій у Криму, авторство Василівського замку – єдиного у Запорізькій області, та залізниці через Василівку.

Помер Василь Павлович Попов 30 серпня 1894 року в маєтку Василівка, похований у Свято-Петропавлівській церкві.

Література:

358. Лютый, А. Строитель замка, генерал – Василий Павлович Попов // Лютый, А. Очерки истории Северной Таврии / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – [Т. 2 : Землевладельцы]. – С. 369-422.

359. Лютый, А. П. Очерки истории Северной Таврии. Т. 1 : История рода дворян Поповых и их усадьбы в Васильевке / А. П. Лютый, О. В. Варяник ; Творческая группа «Мастер». – Запорожье : Издатель Глазунов С. А., 2005. – 512 с.

360. Кучеренко, А. Ю. Поповы // Кучеренко, А. Ю. Очерки истории Васильевки / А. Ю. Кучеренко, В. К. Козырев. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 169 с.

***

361. Солонская, Н. Почему Св. Иоанн Кронштадтский предсказывал разруху Васильевке : [о В. П. Попове] / Наталья Солонская // МИГ. – 2015. – 9 июля (№ 28). – С. 17.

362. Ігнатуша, Г. О. Попов Василь Павлович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Режим доступу до статті : https://goo.su/4isE.

Див. також: Василівський районний історично-краєзнавчий музей «Садиба Попова».

Попов Павло Васильович

(24.03.1795(1796?) — 01.04.1839, СПб)

363. Лютый А. Герой — генерал Павел Васильевич Попов // Лютый, А. Очерки истории Северной Таврии / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – [Т. 2 : Землевладельцы]. – С. 331-368.

364. Варяник О. Син Василя Попова / О. Варяник, В. Мешков // Нова Таврія. – 1997. – 27 серп.

АРХЕОЛОГІЯ

365. Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / М-во культури України [та ін. ; відп. за вип. Савостіна Л. Є.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 480 с. – Із змісту : м. Василівка. – С. 91-94.

366. Пам’ятки історії та культури Запорізької області : (Василівський, Веселівський, Кам’янсько-Дніпровський райони) / Відп. за вип. : Л. Ю. Калмукіді ; Упоряд. : Т. К. Шевченко. Вип. 1. – Запоріжжя : Павел, 1998. – 114 с. – Із змісту : м. Василівка. – С. 7.

367. Шахров Г. И. Раскопки кургана на трассе Москва-Симферополь близ города Васильевка / Г. Шахров, В. Гречаный // Древности степного Причерноморья и Крыма – Запорожье, 1991. – Вып. II. – С. 77-82.

368. Белов А. Ф. Поселение эпохи поздней бронзы у г. Васильевка / А. Белов, С. Ляшко // Археологические открытия 1977 года. – Москва: Наука, 1978. – С. 298.

***

369. Братко–Кутинський О. Феномен України : [в т. ч. про кам’яний тризуб, знайдений в с. Василівка] / О. Братко–Кутинський // Вечірній Київ. – 1995. – 15 лип.

370. Плешивенко А. Про одну з груп енеолітичних поховань Дніпровського Лівобережжя : [про поховальний комплекс епохи енеоліту з рисами середньостогів. культури та пам’яток Нижньомихайлів. типу. Знаходиться біля Василівки] / А. Плешикенко, Ю. Рассамакін // Археологія. 1994. № 4. С. 98-106.

371. Чурюканов П. Історія знову бере слово : [про археолог. знахідки в р-ні] // Комс. Запоріжжя. – 1974. – 14 верес.

372. Толочко П. П. Исследования на Украине // Археологические открытия 1967 года. – Москва: Наука, 1968. – Из содерж. : [сведения о раскопках в Васильевке неолитического могильника ] – С. 186-187.

373. Плешивенко А. Сезон продолжается / А. Плешивенко // Индустр. Запорожье. – 1984. – 10 авг.

374. Хлобыстина М. Д. Древнейшие могильники Нижнего Приднепровья как памятники социальной истории / М. Хлобыстина // Сов. археология.  1979. № 3. – Из содерж. : [о Васильев. курганных могильниках]. – С. 54-62.

375. Сокровища «Казенной могилы» // Индустр. Запорожье. – 1974. – 13 сент.

376. Смирнов С. В. Леваллуазькі комплекси Дніпровського Надпоріжжя : [в т. ч. є відомості про раннєпалеотичне місцезнаходження Ненаситець–I (Василівка I)] / С. Смирнов // Археологія. – Київ, 1972. – Вип. 5. – С. 53-62.

377. Бодянский А. В. Древнеямное погребение с антропоморфной стелой / А. Бодянский // Сов. археология. – 1964. № 1. – С. 291-292.

378. Ранський М. Золото кімерійця / М. Ранський // Запоріз. правда. – 1971. – 13 серп.

379. Бодянский А. В. Неолитический сосуд с Днепровского Надпорожья : [об открытии неолитической стоянки у с. Васильевки экспедицией Запорож. краев. музея под руководством М. С. Мушкет] / А. В. Бодянский // Сов. археология. – 1967. № 2. – С. 232 – 233.

***

380. Татаренко Е. Неподалеку от Васильевки обнаружены кости мастодонта (обитал два млн. лет назад) / Е. Татаренко // Миг. – 2004. – 14 окт. (№ 42). – С. 3.

ЕТНОГРАФІЯ

381. Для збереження національних культур : [в музеї створено експозицію з етнографії] / Володимир. Мешков // Нова Таврія. – 2005. – 13 лип. (№ 61). – С. 2.

382. Ністранська П. Людині праці – шана! : [у Василів.

р-ні впровадили обряд вшанування передовиків виробництва вдома] / П. Ністранська // Запоріз. правда. – 1983. – 19 лип.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ВАСИЛІВКИ

383. Васильєва Л. Час вирішення назрів остаточно : [питання соц.-екон. розвитку міста] / Л. Васильєва // Нова Таврія. 1989. – 5 груд.

Трудові ресурси

384. Шелепова А. Мета зменшення безробіття / А. Шелепова // Нова Таврія. 2005. 3 верес. (№ 77). С. 2.

385. Шелепова А. Служба зайнятості : служити людям / А. Шелєпова // Нова Таврія. – 2005. – 30 квіт. (№ 37-38). С. 2.

386. Шелепова А. М. Вважати вдалим – лише умовно : [про роботу рай. центру зайнятості] / А. Шелепова // Нова Таврія. – 2000. – 19 лют. (№ 18-19). – С. 2.

387. Шелепова А. М. «Ювілей особливо не радує…» : [10 років рай. центру зайнятості] / А. Шелепова // Нова Таврія. – 2000. – 20 груд. (№ 122). – С. 1.

388. Безробіття : прогнози не втішні // Нова Таврія. – 1999. – 20 берез. (№ 27). – С. 2.

389. Андрєєв О. Безробіття там, де стоїть виробництво / О. Андрєєв // Нова Таврія. – 1999. – 31 берез (№ 31). – С. 4.

Соціальний захист

390. Куперман Ю. Терцентр – надежный приют / Ю. Куперман // Надежда. – 2013. — 18 июля (№ 29). С. 13.

391. Дорошенко В. Семья для Андрюши : [о приемной семье Жолован из Васильевки / В. Дорошенко // Индстр. Запорожье. – 2005. – 6 янв. (№ 1-3). – С. 11.

392. Особливі потреби – особливі турботи : [про дітей-інвалідів] // Нова Таврія. – 2005. – 3 верес. ( № 77). – С.4.

393. Торопов В. Щасливої путі, «Натхнення»! : [про роботу тер. центру соц. обслуговування одиноких непрацездатних громадян] / В. Торопов // Нова Таврія. – 2000. – 12 січ. (№ 3). – С. 1.

394. Майже кожен третій – пенсіонер // Нова Таврія. – 1999. – 20 січ. (№ 6). – С. 3.

395. Макаренко М. Дуже потрібна служба / М. Макаренко // Нова Таврія. – 1999. – 6 листоп. (№ 107). – С. 5.

396. Макаренко М. За велінням серця й совісті : [про інваліда війни І. І. Савченка] / М. Макаренко // Нова Таврія. – 1999. – 3 листоп. (№ 106). – С. 2.

397. Мандичев В. Працюємо для молоді / В. Мандичев // Нова Таврія. – 1999. – 6 листоп. (№ 107). – С. 5.

398. Синицина Г. За програмою «Відродження» : [працює рай. центр соціал. служб для молоді] / Г. Синицина // Нова Таврія. – 1999. 6 січ. (№ 2). – С. 4.

Торгівля

399. Таранчук Я. Под Васильевкой на трассе сгорел рынок / Я. Таранчук // Комс. правд. – 2008. – 28 авг.

400. Блощаненко В. Василівка : на перехресті торговельно‑транспортних шляхів / В. Блощаненко // Время и мы. – 2006. – 7 дек. (№ 49). – С. 9.

401. Карась В. Виртуальный рынок : официально его нет. Но он продан : [вещевой рынок] / В. Карась // Наше время плюс. – 2004. – 17 июня (№ 24). – С. 5.

402. Розложко І. Яке ж завтра наших ринків? / І. Розложко // Нова Таврія. – 2003. – 9 квіт. (№ 34). С. 3.

403. Ринкова проблема 339 кілометра («Василівська гора») // Нова Таврія. – 2000. – 5 серп. (№ 74). – С. 2.

404. Торговий дім у Василівці : [ТОВ «Агроторговий дім «Василівка»] // Нова Таврія. – 2000. – 18 листоп. (№ 110-111). – С. 2.

405. Приходько С. Кооперативи і яка віддача? / С. Приходько // Нова Таврія. – 1989. – 7 верес. (№ 109). – С. 2.

406. Конюхова Т. Все для читачів : [про роботу Василів. книжкового. магазину] / Т. Конюхова // Нова Таврія. – 1985. – 21 верес. (№ 113). – С. 4.

407. Наш ювіляр : [про продавця магазину «Книга» м. Василівка] // Нова Таврія. – 1985. – 16 квіт. (№ 96). – С. 2.

Житлово-комунальне господарство

408. Школова О. В. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі «Василівська тепломережа») // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХІІІ міжвуз. студ. наук. конф. м. Запоріжжя, 19 трав. 2005 р. : У 24 / ГУ «ЗІДМУ» студ. наук. т-во. – Запоріжжя, 2005. – Ч. 1. – С. 176.

409. Гайдай А. На Запоріжжі [м. Василівка] завершується будівництво артезіанської свердловини / А. Гайдай // День. – 2012. – 26 лип. (129). – С. 7.

410. Губа О. П. Місто без води не залишимо! / О. Губа // Нова Таврія. – 2005. – 12 жовт. (№ 90). – С. 2.

411. Шевченко А. «Чужими вустами – воно легше і безпечніше…» : [про роботу КП «Водгосп»] / А. Шевченко // Нова Таврія. – 2005. – 20 серп (№ 73). – С. 2.

412. Вода : пити чи не пити? // Нова Таврія. – 2000. – 16 лют. (№ 17). – С. 2.

413. У квартирах тепло, і це – головне : [про роботу ЗАТ «Василівська тепломережа»] // Нова Таврія. – 2000. – 18 берез. (№ 28). – С. 1.

414. Андрєєв О. Водоканал : проблем багато, вирішуються вони погано / О. Андрєєв // Нова Таврія. – 1999. – 13 жовт. (№ 98). – С. 2.

415. Про водопостачання Василівки // Нова Таврія. – 1995. – 11 лют.

416. Шеховцов О. Газифікується Василівка / О. Шеховцов // Нова Таврія. – 1994. – 22 лют.

Побутове обслуговування

417. Лобач С. «Секрети» нев’янучої краси : [про роботу салону краси «Стиль»] // Нова Таврія. – 2006. – 1 лют. (№ 9). – С. 2.

418. Знощук М. Сумлінна трудівниця : [Будинку побуту — М. У. Федоренко] / М. Знощук // Нова Таврія. – 2000. – 19 лип. (№ 69). – С. 3.

419. На всі смаки : [про роботу побутово-торгівельного комплексу «Форум»] // Нова Таврія. – 1999. – 30 січ. (№ 10). – С. 1.

420. Кучеренко Н. Коли робота до душі : [про Н. В. Войчук – швею міськіськрайпобуткомбінату] / Н. Кучеренко // Нова Таврія. – 1989. – 25 лют. (№ 25). – С. 2.

421. Служба побуту – до ваших послуг : [м. Василівка] // Нова Таврія. – 1989. – 30 берез. (№ 39). – С. 4.

422. Агапов Ю. Не заспокоюємося досягнутим : [про роботу міськрайпобуткомбінату] / Ю. Агапов // Нова Таврія. – 1985. – 16 берез. (№ 33). – С. 2.

423. Афанасьєва О. Майстрині побуту / О. Афанвсьєва // Нова Таврія. – 1985. – 14 берез. (№ 32). – С. 4.

424. Кучеренко Н Професія у неї – фотограф : [Т. Г. Балуєва] / Н. Кучеренко // Нова Таврія. – 1985. – 16 берез. (№ 33). – С. 2.

425. Служба побуту до ваших послуг : [міськкрайпобуткомбінату] // Нова Таврія. – 1985. – 24 січ. (№ 11). – С. 4.

426. Трудівниця : [про закрійнцю міськрай-побуткомбінату В. Я. Опанасенко] // Нова Таврія. – 1985. – 14 листоп. (№ 135). – С. 4.

427. Донченко Т. Василівський експеримент : створюється міжрайонне об’єднання «Ремпобуттехніка» / Т. Донченко // Служба побуту України. – 1978. № 1. – С. 14.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ МІСТА

428. Політико-економічна характеристика (паспорт) Запорізької області : [в т. ч. є дані по м. Василівка] // Чекістське досьє окупованої України. Т. 2 / [авт. та кер. проекту Р. Круцик]. – К. : [Преса України], 2015. – С. 31-115.

Молодіжний рух

429. Носко П. Н. Мы юности нашей, как прежде, верны: 95-летию комсомола Украины посвящается : [в т. ч. о Васильев. райкоме комсомола] / П. Н. Носко. – Запорожье : Днепров. металлург, 2014. – С. 8-24.

430. Слово, зовущее к действию : Из опыта работы Васильев. райкома комсомола по повышению общественно-политической активности слушателей системы комс.-полит. и эконом. учебы. – Запорожье, 1981. – [6 с.]

431. Овчиннікова Т. Самостійність плідна результатами : [Нотатки з XXXV Василів. район. конф.] / Т. Овчиннікова // Нова Таврія. – 1989. – 30 листоп.

432. Діяльність комсомолу – на вищий рівень // Нова Таврія. – 1984. – 13 верес.

433. Цифри і факти : [про діяльність рай. комс. орг.] // Нова Таврія. – 1984. 17 листоп.

434. Шилін Д. «В селі канарейок не тримають»: [про василів. делегата обл. звітно-виборної конф. О. Сову] / Д. Шилін // Комс. Запоріжжя. – 1982. – 20 лют.

435. Розповідає комсомолія Василівського району // Запоріз. правда. – 1962. – 28 серп.

436. Звернення комсомольців і молоді Василівського району до всіх юнаків і дівчат області : [про організацію недільників по озелененню краю] // Комс. Запоріжжя. – 1961. – 5 квіт.

Жіночий рух

437. Колектив професіоналів і чудових жінок : [про роботу Касилів КРУ] // Нова Таврія. – 2005. – 26 січ. (№ 6). – С. 1.

438. Асоціація матерів : [створена у Василівці] // Запоріз. правда. – 1991. – 17 квіт.

439. Караченцева Н. Там, де жінки – надійно / Н. Караченцева // Нова Таврія. – 1989. – 8 берез. (№ 30). – С. 2.

440. Ліфантій Р. Велика жіноча рада : [і її діяльність у Василівці] / Раїса Ліфантій // Нова Таврія. – 1989. – 25 берез. (№ 37). – С. 3.

441. Сохань Г. Турботи жіночої ради / Г. Сохань // Нова Таврія. – 1989. – 1 квіт. (№ 40). – С. 3.

Органи місцевого самоврядування

Мерія

442. Сергей Валентинович Лобынцев : [городской голова г. Васильевка] // Запорожская область. 70 лет. – Запорожье : [АРГ Гранд], 2009. – С. 5.

***

443. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Мельник Олександр Андрійович – міський голова 1994-2002 рр.] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

444. Вони керували Василівкою з 1957 р. : [про керівників міста] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

445. Логанов Є. У Василівці відкрили новий центр адмінпослуг / Є.  Логанов // Урядовий кур’єр. – 2018. – 15 лют. (№ 32). – С. 8.

446. Цыбульняк Л. «Город Васильевка открыт для инвесторов!» : [интервью с мэром города Людмилой Цыбульняк] / провела О. Валик // Позиция. – 2017. – 22 июня (№ 25). – С. 6.

447. Шак В. Зачем мэру Васильевки загородная земля? / Владимир Шак // Миг. – 2010. – 18 марта (№11). – С. 4.

448. У вас – детство счастливое : [власти города ведут работу с проблемными детьми] // Миг по выходным. — 2005. – 16 сент. (№ 37). – С. 2.

449. Багнюк А. Є голова у Василівці. А віце-голову держадміністрації потягнули до прокуратури / А. Багнюк // Україна молода. – 2003. – 27 лют.

450. Обрані на сесіях Рад народних депутатів : [в т. ч. керівні органи Василів. міської Ради нар. депутатів] // Нова Таврія. – 1990. – 20 берез.

451. Теслевич М. Депутатів стосується все / М. Теслевич // Запоріз. правда. – 1987. – 21 квіт.

452. Удосконалювати добір і виховання кадрів // Нова Таврія. – 1983. – 15 берез.

453. Підбирати і виховувати ідеологічні кадри // Нова Таврія. – 1975. – 13 берез.

Органи внутрішніх справ

454. Дмитренко Ю. Щоб дільничі працювали краще // Нова Таврія. – 2005. – 23 берез. (№ 24). – С. 1.

455. Боротьба із злочинністю – спільна робота : [звіт за 1999 рік] // Нова Таврія. – 2000. – 29 січ. (№ 10). – С. 2.

456. Сумна реальність : злочинність зростає : [про роботу Василів. РВ УМВС України] // Нова Таврія. – 2000. – 2 серп. (№ 73). – С. 2.

457. Борисенко Л. Якщо діяти активно і наполегливо, злочинність відступає / Л. Борисенко // Нова Таврія. – 1999. – 6 січ. (№ 2). – С. 1.

458. Сафронов М. Дільничий : [інспектор О. Отрошин] / М. Сафронов // Нова Таврія. – 1999. – 10 лют. (№ 13). – С 3.

459. Славин Ю. В дороге вам поможет «Помощь»: [о службе, созданной Васильев. МП «Диапазон» совместно с управлением МВД в Запорожской области и управлением магистр. дорог] / Ю. Славин // Миг. – 1996. – 21 июня. – С. 14.

460. Недригайло В. Мета – захист громадян / В. Недригайло // Сіл. вісті. – 1993. – 18 лют.

Органи юстиції

461. Лобач С. Правоохоронці : реалії сьогодення і перспектива] // Нова Таврія. – 2005. – 21 груд. (№ 115). – С. 1.

462. Булгаков В. На варті правопорядку, на службі закону / В. Булгаков // Нова Таврія. – 1999. – 18 груд. (№ 122). – С. 5.

Військова справа

Військовослужбовці, які загинули в АТО

Бурлака Сергій Вікторович («Француз»)

(08.09.1977–25.03.2016)

Бурлака Сергій Вікторович, солдат, народився 8 вересня 1977 року в с. Новоселиця Чернівецької області і закінчив там три класи школи № 3. Потім родина переїхала в м. Василівку Запорізької області. Там закінчив школу, технікум, із часом одружився.Сергій від самого початку війни збирався на фронт, багато тренувався, самовдосконалювався. Пішов служити у складі полку «Азов» Національної гвардії України, стрілець 3-го відділення 1-го взводу спецпризначення десантно-штурмової роти (розвідник 2‑ї сотні). «Француз» – так звали його побратими. Сергій Бурлака загинув у ніч на 25 березня 2016 року поблизу села Павлополь, підірвався на міні під час виконання аеророзвідки.

31 березня 2016 року із С. Бурлакою попрощалися бійці полку «Азов», а 1 квітня 2016 року його поховали в м. Василівці Запорізької області.

Указом Президента України № 216/2016 від 18 травня 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, С. В. Бурлака нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). У Василівському коледжі відкрили меморіальну дошку на честь героя АТО С. В. Бурлаки.

Література:

463. Україна. Президент. Про відзначення державними нагородами України : Указ від 18 травня 2016 р. № 216 // Офіційний вісник Президента України.  2016. 3 черв. (№ 16).  С. 9. У т. ч. солдата Бурлаку С. В. нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

464. Бурлака Сергій Вікторович («Француз») : [мешканець м. Василівка, який загинув у зоні АТО] // Невиплакані сльози України (запоріжці, які загинули в АТО) : бібліогр. покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. : Н. В. Романів, І. В. Макєєва, Т. М. Палівода ; відп. за вип. О. В. Волкова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – С. 24-26, 200.

465. Хоробрі серця неможливо зупинити: посвята загиблим землякам-запоріжцям, які віддали своє життя за мир та спокій на рідній землі / Вільнян. гімназія «Світоч» Вільнян. райради Запорізької обл., Книжковий медіа клуб Вільнян. гімназії «Світоч» ; [авт.-упоряд. О. М. Пєстрікова]. – Запоріжжя : [Кераміст], 2016. – Із змісту : Бурлака С. В. – С. 143.

466. Нові назви знайомих вулиць : путівник : [буклет] / ЗОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка ; Т-во укр. мови Чикаго — Запоріжжя, 2016. – 1 л. – Із змісту : [проїзд Ширшова на проїзд Сергія Бурлаки].

467. Увековечили память «Француза» : [памятная доска погибшему в АТО] // МИГ. – 2017. – 30 марта (№ 13). – С. 3.

468. Воронцова, О. Люди, які нас надихають : [на будівлі № 6 по вул. Добролюбова (Запоріжжя) відкрито мемор. дошку, присвячену бійцю окремого загону спеціального призначення «Азов» С. Бурлаці] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. — 2017. – 30 берез. (№ 13). – С. 9.

469. Васильевка : [в СОШ № 1 состоялось открытие мемор. доски погибшему в зоне АТО С. Бурлаке] // Надежда — 2017. – 22‑28 марта (№ 12). – С. 1.

470. В память о погибших бойцах добробатов : [на доме по ул. Добровольческих батальонов открыли памятную доску] // МИГ. – 2017. – 16 марта (№ 11). – С. 3.

471. У Василівському коледжі відкрили меморіальну дошку герою АТО : [С. Бурлаці] // Запороз. Січ. – 2016. – 18 жовт. (№ 191). – С. 8.

472. В Бердянске прошёл турнир памяти погибшег бойца АТО // МИГ. – 2016. – 11 авг. (№ 32). – С. 3.

473. Прощай, Француз! : [погиб в зоне АТО боец Сергей Бурлака] // МИГ. – 2016. – 7 апр. (№ 14). – С. 4.

474. У Василівці провели в останню путь Сергія Бурлаку // РосТ. – 2016. – 7 апр. (№ 13). – С. 13.

***

475. Літош Н. Привіт, синочку… : [вірш] / Наталія Літош // Нова Таврія. – 2020. – 24 верес. (№ 46). – С. 9.

Ігнатенко Ігор Павлович

(17.11.1963–12.04.2019)

Ігор Ігнатенко (позивний «Цум») народився у м. Василівка. З 1992р. був учасником руху відродження Запорозького козацтва, курінним отаманом Великолузького куреня Василівського району. Заснував та керував фермерським господарством «Кош».

Брав активну участь у Революції Гідності, був сотником 20-ї Майданівської сотні. Коли розпочалася війна, він не вагаючись вирушив на захист рідної землі. Бойовий шлях воїна пройшов через Пі́ски, станицю Луганську, Авдіївку. Воював у складі батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної Гвардії України, у 37-му окремому мотопіхотному батальйоні 56-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 18.06.2018 р. боронив Батьківщину у складі 93-ї окремої мотопіхотної бригади. Через поважний вік та мудрість побратими прозвали його «Батею».

Загинув 12 квітня в районі шахти Бутівка Донецької області. Похований 18 квітня у м. Василівка.

Література :

477. Васильевка : [сообщение о гибели бойца АТО Игнатенка Игоря Павловича] // Надежда. – 2019. – 17-23 апр. № (16). – С. 1.

478. За незалежність України вони сплатили найвищу ціну // Запоріз. правда. – 2019. – І6 січ. (№ 1). – С. 6. – (Герої не вмирають!).

479. Под Авдеевкой погиб боец «Батя» из Васильевки // РосТ. – 2019. – 18 апр. (№15). – С. 11.

Митрога Ігор Федорович

(11.06.1970–12.02.2015)

 Митрога Ігор Федорович, солдат, народився 11 червня 1970 року у м. Василівці Запорізької області. Призваний за мобілізацією 21 серпня 2014 року в Національну гвардію України, в/ч В3011 (Кривій Ріг). Дві ротації був у зоні АТО – під Луганськом та Маріуполем.

Загинув Ігор Федорович Митрога не в зоні бойових дій – помер у міській лікарні Кривого Рогу після 9 днів перебування в комі. Причина: під час конфлікту в кафе в Ігоря стався крововилив у мозок у результаті травми.

Поховали І. Ф. Митрогу 14 лютого 2015 року у м. Василівці Запорізької області.

Література:

480. Митрога Ігор Федорович : [уроженець м. Василівка, який воював у зоні АТО] // Невиплакані сльози України (запоріжці, які загинули в АТО) : бібліогр. покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. : Н. В. Романів, І. В. Макєєва, Т. М. Палівода ; відп. за вип. О. В. Волкова]. – Запоріжжя : Статус, – 2017. – С. 200.

481. Хоробрі серця неможливо зупинити: посвята загиблим землякам-запоріжцям, які віддали своє життя за мир та спокій на рідній землі / Вільнян. гімназія «Світоч» Вільнян. райради Запорізької обл., Книжковий медіаклуб Вільнян. гімназії «Світоч» ; [авт.-упоряд. О. М. Пєстрікова]. ‑ Запоріжжя : [Кераміст], 2016. Із змісту : Митрога І. Ф.  С. 109.

482. Герої не вмирають! : [І. Ф. Митрога помер у дніпропетров. шпиталі] // Запоріз. правда. – 2015. – 19 лют. (№ 18–19). – С. 3.

483. Аблицова, А. Запорожская область в боях на Донбассе потеряла пятеро бойцов : [И. Митрога] / Анна Аблицова // Суббота плюс. – 2015. – 19 февр. (№ 8). – С. 5.

484. Скончался от травмы, полученной в кафе: [И. Митрога] // Индустр. Запорожье. – 2015. – 17 февр. (№ 24).  С. 6.

Волонтерський рух

485. Мордовський М. Василівський курінь в Запорізькій області поповнився ще одною організацією берегинь-волонтерок : [керівник Олена Іванівна Ханат] / Михайло Мордовський // Вогняні роси : (новітня військово-політ. історія Запорозького козацтва) / Д. В. Сухінін. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – С. 251-252.

486. Луценко Катерина Василівна : [голова ПОП «Агрофірма «Злагода» Василівського р-ну] // Гордість аграрного Запоріжжя / [авт.-упоряд.: Н. Кузьменко, В. Манжура ; авт. кол.: О. Андрушенко та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – С. 56-57.

487. Смирський Валерій Вікторович : [голова ТОВ СТВК «Деметра-Вектор» Василівського р-ну, підтримує БФ «Солдатські матері»] // Гордість аграрного Запоріжжя / [авт.-упоряд.: Н. Кузьменко, В. Манжура ; авт. кол.: О . Андрушенко та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – С. 74-75.

***

488. Волонтери на славу! : [допомога українській армії від учнів Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт», директор Яніна Овсієнко] // Нова Таврія. – 2017. – 30 груд. (№ 95). – С. 7.

489. Сосницький Л. Після побиття волонтерів правоохоронці з розслідуванням не поспішають : [побиття волонтерів у Василівці] / Леонід Сосницький // Голос України. – 2016. – 6 верес. (№ 168). – С. 9.

490. Логанов Є. Запорізькі волонтери передали бійцям АТО лазню : [волонтер Олег Попов з Василівки спільно з БФ «Солдатські матері»] / Євген Логанов // Урядовий кур’єр. – 2016. – 5 квіт. (№ 64). – С. 16.

491. Разом ми – сила! : [про волонтерський рух у Василівському р-ні та єдиний волонтерський центр] // Нова Таврія. – 2015. – 21 січ. (№ 6). – С. 1. – Добрі справи волонтерів.

492. Кравчук Л. Підтримуємо усією громадою! : [учні Малобілозерської ЗОШ — бійцям АТО] / Людмила Кравчук, Тетяна Горбік // Нова Таврія. – 2014. – 10 січ. (№ 2-3). – С. 6. – Добрі справи волонтерів.

493. Підтримуємо усією громадою! : [волонтерський рух у Дніпрорудненському професійному ліцеї, директор Сергій Осипенко] // Нова Таврія. – 2014. – 10 січ. (№ 2-3). – С. 6. – (Добрі справи волонтерів).

494. Логанов Є. Як жінки-податківці захисників Вітчизни підтримали : [Василівське відділення Токмацької ОДПІ взяло участь в акції «Допоможи Українській армії»] / Євген Логанов // Запорізька правда. – 2014. – 16 серп. (№ 93). –С. 2.

***

495. Волонтерство : щоб користь була обопільною // Нова Таврія. – 2005. – 30 берез. (№ 26). – С. 2.

496. Лобач С. Волонтерському руху – зелене світло / С. Лобач // Нова Таврія. – 2005. – 2 листоп. (№ 97). – С. 1.

Василівці — учасники бойових дій у локальних війнах

497. Книга пам’яті України. Запорізька область. Інтернаціоналісти. Т 23 (і) / гол. ред. і упоряд. Сльота Василь Петрович. – Запоріжжя : Дике Поле, 2012. – 320 с. – Із змісту : [жителі Василівщини, які пройшли через пекло локальних зарубіжних війн]. – С. 17, 21, 24, 61, 74, 97, 98, 104, 106, 108, (109), 110, 111, 112, 113, 114, 122, 124, 126, 127, (128), 130, 131, (132), 133, (136), (139), 140, 144, (145), 150, 156, 164, 165, (167), 211, 219, 221, 222, 224, (225), 227,  (230), (231), (232), 233, 237, 239, (242), (247), 249, 253, 258, 261, 262, (267), 271, 272.

498. Книга Памяти Украины о земляках-запорожцах, погибших в мирное время, выполняя воинский долг перед Отчизной / [гл. ред. и сост. Слета В. П.]. – Запорожье : [Керамист], 2011. – 192 с. : фото. – Из содерж. : [Васильев. р-н]. – С. 13, 17, 18, 25, 34, 42, 53, 56, 58, 73, 122, (126), 156, 177.

499. Евтушенко Ю. М. Книга-мемориал памяти воинов–запорожцев, погибших в Афганистане и других локальніх войнах. – Запорожье : РИП «Видавець», 1994. – 80 с. – Из содерж. : [г. Васильевка]. – С. 17, 21, 61.

500. Танкіст, а тепер лісник : [Василів. лісництва С. Присяжнюк, служив в Афганістані] // Нова Таврія. – 2006. – січ. (№ 8). – С. 2.

501. Червона зірка Віталія Чирви // Нова Таврія. – 2005.- 17 груд. (№113). – С. 2.

502. Горін О. Афганістан – біль і пам’ять : спогади воїна-афганця / О.  Горін // Нова Таврія. – 2004. – 11 лют. –С. 2.

503. Біль Афганістану : [відбулося вшанування пам’яті воїнів] // Нова Таврія. – 2000. – 19 лют. (№ 18-19). – С. 2.

504. Панченко Т. То була страшна війна… / Т. Панченко // Нова Таврія. – 1999. 17 лют. (№16). – С. 1.

505. Притула Ю. Пам’ять лишається вічно : [вшанування пам’яті воїнів-афганців] / Ю. Притула // Нова Таврія. – 1999. – 13 лют. (№ 15). – С. 2.

ОСВІТА. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

506. Арестенко В. Школі‑інтернату сорок : [м. Василівка] / В.  Арестенко // Нова Таврія. – 1999. – 6 листоп. (№ 107). – С.6.

Дошкільні навчальні заклади

507. Виховуємо дітей щасливими : [в дит. закладі «Васильок»] // Нова Таврія. – 2020. – 24 верес. (№ 46). – С. 11.

508. Даценко І. «Струмочок» її душі : [про виховательку Н. П. Чабан] / І. Даценко // Нова Таврія. – 2005. – 30 берез. (№ 26). – С. 4.

509. Надія дійсно надійна : [про Н. П. Чабан – зав. дит. садом «Струмочок»] // Нова Таврія. – 2000. – 29 берез. (№ 32). – С. 3.

510. Пилипенко Т. Духонченко Олена Василівна : [вихователь дит. закладу «Сонечко»] / Т. Пилипенко // Нова Таврія. – 2000. – 23 лют. (№ 20) – С. 2.

511. Тищенко Л. Сулежко Наталія Петрівна : [вихователька дит. закладу «Васильок»] / Л. Тищенко // Нова Таврія. – 2000. – 23 лют. (№ 20). – С. 2.

512. «Малятку» — 50 років! : [Василівський комунальний дошкільний навчальний заклад № 2] // Запоріз. правда. – 2016. – 31 берез. (№ 12). – С. 8.

Загальноосвітні школи

Василівська середня загальноосвітня школа № 1

513. Конюхова Т. Мрія здійснюється / Тетяна Конюхова // Запоріз. правда. – 2013. – 5 верес. (№ 101-102). – С. 10.

514. Конюхова Т. Здійсниться мрія юнкорів / Тетяна Конюхова // МИГ. – 2013. – 5 сент. (№ 36). – С. 41.

515. Василівській ЗОШ № 1 – 130! // Нова Таврія. – 2003. – 9 квіт.

516. Васильевской СШ № 1 – 70 лет! // МИГ. – 2004. – 29 апр. (№ 18). – С. 14.

Василівська середня загальноосвітня школа № 2

517. Її п’ятдесята весна : [про вчительку ЗОШ № 2 В. О. Тодорєву] // Нова Таврія. – 2000. – 29 квіт. (№ 43). – С. 5.

518. Наша Євдокія Миколаївна : [Опанасенко] // Нова Таврія. – 2000. – 15 берез. (№ 27). – С. 4.

519. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Овчиннікова Ганна Дмитрівна – директор ЗОШ № 2 гімназії «Сузір’я»] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

520. Набой С. Особистісно орієнтоване навчання у початковій школі : [досвід Василівської ЗОШ № 2] / С. Набой // Початкова школа. – 2005. – № 11. – С. 1-5.

Василівська середня загальноосвітня школа № 3

521. Коломоєць Г. Творчо і з любов’ю до дітей : [Василів. СШ № 3 – 20 років] / Г. Коломоєць // Нова Таврія. – 1999. – 10 квіт. (№ 35). – С. 5.

Василівська спеціальна загальноосвітня школа–інтернат

522. Арестенко В. Школі-інтернату – сорок : [м. Василівка] / В. Арестенко // Нова Таврія. – 1999. – 6 листоп. (№ 107). – С. 6.

523. Руракова Е. Призрак вырождения нации стоит у нас под окном… / Е. Руракова // Миг. – 1996. – 22 нояб. – С. 6.

524. Ребро О. Дети из замка / Оксана Ребро // Индустр. Запорожье. – 1992. – 4 марта.

525. Симоненко П. Закмок над Днепром / П. Симоненко // Рад. освіта. – 1960. – 8 жовт.

Професійна освіта

Василівський професійний ліцей

Василівський професійний ліцей заснований 4 жовтня 1954 року (Постанова Ради Міністрів УРСР № 1345 від 04.09.1954 р.) як Василівське училище механізації сільського господарства для підготовки робітничих кадрів, які працювали на цілинних землях Казахстану і півдні України. За часів існування в навчальному закладі підготовлено близько 15 тисяч кваліфікованих робітників за професіями «Тракторист-машиніст», «Механік-комбайнер», «Механік меліоративних робіт», «Водій», «Машиніст автокранів», «Бухгалтер», «Кухар», «Продавець» та ін. У 60-ті роки на базі Василівського ПТУ проводилася підготовка бригадирів рільничих бригад.

З 01.09.1979 року тут розпочато підготовку робітничих кадрів з наданням повної середньої освіти.

В 1980 році введено в дію новий навчальний комплекс. Статус ліцею навчальний заклад отримав у 90-і роки.

На сьогодні Василівський професійний ліцей – це училище сільськогосподарського профілю, яке пишається своїми вихованцями, бо його випускники – це робітники з високим рівнем кваліфікації, це депутати, це керівники сільськогосподарських і промислових підприємств.

Студенти регулярно беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. Працює художня самодіяльність.

Випускники Василівського професійного ліцею продовжують навчання у Василівському аграрному коледжі, Мелітопольській аграрній академії, ЗНТУ. Керівництво приділяє велику увагу працевлаштуванню випускників. З цією метою ведеться тісна співпраця як з керівниками підприємств, так із районним центром зайнятості. Значна кількість учнів працевлаштовується за місцем проходження виробничої практики, частина з них — за замовленням роботодавців та Центрів зайнятості.

Педагогічний колектив ліцею в умовах активного пошуку новаторських ідей, методів і форм виховання зазначає: «Ми віримо в учнів, відмовляємося від принципу прямого натиску, бачимо у кожному особистість, намагаємося дати їм відчуття радості від успіхів в навчанні та вдосконаленні себе».

Література:

526. Сухінін Д. У державному навчальному закладі «Василівський професійний ліцей» проведено семінар з питань сприяння євроатлантичній інтеграції України / Дмитро Сухінін // Українське патріотичне козацтво : альманхї. – Запоріжжя: [ЗНУ], 2019. – Вип. 3. – С. 201 – 202.

527. Юридична Україна: довідник : відомства, установи. організації : адреси, телефони / уклад. В. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 480 с. – Із змісту : про радгосп-технікум «Перемога». – С. 91.

528. Василівський радгосп-технікум «Перемога» // Довідник з навчальної мережі вузів, технікумів, профтехучилищ Запорізької області. – С. 10.

529. Тут готують професіоналів // Нова Таврія. – 2013. – 16 лют. (№ 18-19). – С. 4-5.

530. Робітничі професії Василівського профліцею у пошані! // Нова Таврія. – 2012. – 5 трав. (№ 42-43). – С. 2, 5.

531. Василівський професійний ліцей відчиняє двері // Нова Таврія. – 2011. – 14 трав. (№ 49-50). – С. 3.

532. ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» // Агротаврія. – 2011. – (№ 8) (жовтень). – С. 20.

533. Василівський колледж : у ритмі життя : [Тавр. ун-т] // Нова Таврія. – 2010. – 23 січ. (№ 7). – С. 3.

534. Калініченко Д. Василівський коледж відчиняє двері для нових студентів / Д. Калініченко // Раціональна газ. – 2010. – 26 авг. (№ 33). – С. 16.

535. Запрошує Василівський професійний ліцей // Нова Таврія. – 2008. – 29 берез. (№ 34-35). – С. 5.

536. Запрошує Василівський професійний ліцей // Нова Таврія. – 2005. – 21 трав. – С. 5.

***

537. Василівський аграрний технікум // Содружество. – 2007. – № 1. – С. 16.

538. Специалистов готовит Васильевка // «Миг» по выходным. – 2006. – 26 мая. – (№ 21). – С. 8.

539. Меленчук О. Ми готуємо кваліфіковані кадри : [Василівський державний аграрний технікум на шляху до 75-річного ювілею] / О. Меленчук // Нова Таврія. – 2001. – 17 берез. – С. 5. ; Хортиц. бизнес-клуб. – 2001. – № 6-7. – С. 47.

540. Дорошенко В. На лузі пасуться ко…: [про умови навчання учнів] / В. Дорошенко // Комс. Запоріжжя. – 1988. – 17 верес.

541. [Васильев. СПТУ № 57 готовит механизаторов-мелиораторов] // Рабочая газ. – 1987. – 3 марта.

542. Дерій О. Кузня кадрів : [про Василів. СПТУ №57] / О. Дерій // Нова Таврія. – 1985. – 1 черв. (№ 65). – С. 1.

543. Жовнірчик Г. Оновлення : [про Василів. СПТУ ] / Г. Жовнірчик // Комс. Запоріжжя. – 1982. – 31 серп.

544. Логінов В. На практиці в колгоспі : [учні Василів. зоотехнікуму] / В. Логінов // Запоріз. правда. – 1961. – 19 січ.

545. Козловский Ф. В Васильевском зоотехникуме / Ф. Козловский // Запорож. правда. – 1957. – 31 марта.

Василівська музична школа

546. Шевченко Л. Творчий звіт викладачів Василів. муз. школи / Л. Шевченко // Нова Таврія. – 1989. – 21 лют. (№ 23). – С. 4.

547. Конюхова Т. Зустріч з прекрасним : [концерт викладачів Василів. муз. школи] // Нова Таврія. – 1985. – 4 квіт. (№ 41). – С. 4.

548. Мажура В. Огляд‑конкурс продовжується : (присвячений 40‑річчю Перемоги) / В. Мажура // Нова Таврія. – 1985. – 21 берез. (№ 35). – С. 4.

549. Мажура В. Шляхом у світ музики / В. Мажура // Нова Таврія. – 1985. – 14 груд. (№ 149). – С. 4.

ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ

550. У когорті «почесних» додалося : [звання «Почесний громадянин міста Василівка» присвоєно дир. КЗ «Василівська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Таврія», засл. тренеру України Роману Білці] // Нова Таврія. – 2025. – 24 верес. (№ 46). – С. 2.

551. Павленко И. «Васильевка — Арена» приглашает : [в городе открылся спортивный павильон] / Игорь Павленко // Миг. – 2012. – 21 июня (№ 25). – С. 40.

552. Прінь В. Спорт – бадьорість і здоров’я / В. Прінь // Нова Таврія. – 2005. – 10 верес. (№ 79-80). – С. 2.

553. Василівський державний аграрний технікум на шляху до 50-річного ювілею ФСТ «Колос» // Нова Таврія. – 2000. – 7 черв.

554. Мандичев Г. Чемпіон – «Таврія» : [першість Василівки з міні-футболу] / Г. Мандичев // Нова Таврія. – 2000. – 5 січ. (№ 1). – С. 3.

555. Серьогіна О. Радість, що зветься фізкультурою : [про стан розвитку фізкультури в р-ні] / О. Серьогіна // Нова Таврія. – 1989. – 14 лют. (№ 20). – С. 3.

556. Мандичев Г. Створено раду ветеранів спорту / Г. Мандичев // Нова Таврія. – 1985. – 31 січ. (№ 14). – С. 4.

557. Мандичев Г. Вісті з Василівського району : [змагання тенісистів] / Г. Мандичев // Запоріз. правда. – 1984 – 2 берез.

558. МандичевГ. Чи заколоситься «Колос» : [добровільне спорт. т-во] / Г. Мандичев // Запоріз. правда. – 1982. – 10 берез.

559. Бабій А. Заради здоров’я, сили, настрою / А. Бабій // Комс. Запоріжжя. – 1981. – 10 листоп.

ТУРИЗМ. ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ

560. Запорожская область : персональный гид : путеводитель. – Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 271 с. – Из содерж. : [г. Васильевка]. – С. 96-102.

561. Запорізький край / Запоріз. обл. рада, ЗОДА ; [авт.-уклад. та гол. ред. Н. Кузьменко]. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 228 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 123-125.

562. Запорізькая область : іл. енциклопедія. Архітектура, культура, економіка, райони області / [авт. : К. С. Карафін та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2004. – 296 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 252.

563. Туризм цілй рік : довідник. – Запоріжжя : АА Тандем, 2012. – 47 с. – Із змісту : [ландшафтний парк «Панай»]. – С. 42-43.

564. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЗНТУ ; [авт. кол.: Бєлікова М. В. та ін.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 400 с. – Із змісту : [у т. ч. Василів. р-н]. – С. 222, 226-227, 229-230, 264.

565. Туристичні маршрути Запоріжжя: до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року : довідник. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 48 с. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 24, 40.

566. Запоріжжя туристичне : фотоальбом / Запоріз. обл. турист.-інформ. центр. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 60 с. – Із змісту : [Василівський історико-архітектурний музей‑заповідник «Садиба Попова»]. – C. 13.

567. Мандруємо запорізькими просторами : путівник-довідник / упоряд. С. Білівненко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 64 с. : іл. – Із змісту : Карта-схема туристично-рекреаційних ресурсів. Василівський район [в т. ч. м. Василівка]. – С. 22, 23.

568. Сучасний стан і проблеми розвитку дитячого туризму і краєзнавства у Запорізькій області : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю Запоріз. обл. центру туризму і краєзнавства учнів. молоді (13-14 берез. 2008 р.). – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 96 с. : іл. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 17.

569. Шелегеда В. Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Сторінки історії. 1948-2008 роки / В. І. Шелегеда, К. С. Гуленко, А. В. Волков. – Запоріжжя : [Кераміст], 2008. – 92 с. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 40, 53, 86.

570. Кочура Я. Ю. Туристичне сучасне і майбутнє замка Попова в м. Василівка / Я. Кочура // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – ч. 2. – С. 235.

571. Атлас Запорізької області / [редкол.: Ф. В. Зузук (голова) та ін.]. – К. : Гол. упр. геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, 1997. – 48 с. – Із змісту : Туристська карта : [в т. ч. м. Василівка]. – С. 40-41.

572. Туристськими стежками. Довідник юного туриста. – Київ: Молодь, 1966. – 327 с. – Із змісту : [в т. ч. про Василівку]. – С. 29-32.

573. Побережье Каховского моря. Лысая гора. – Запорожье : Кн. – газ. изд.–во, 1962. – 12 с. – Из содерж. : [г. Васильевка]. – С. 5, 9, 10.

574. Чарівними стежками : турист. маршрути по Запоріз. обл. для юних мандрівників. — Запоріжжя : Кн. – газ. вид-во, 1962. – 117 с. : іл. і карти. — Із змісту : [в т. ч. про Василівку]. – С. 35-37.

***

575. Гнідець А. Відбувся VII семінар-тренінг «Великолузька Січ» : [на території туристичного кемпінгу «Лиса гора» в м. Василівка] / Анатолій Гнідець // Роз-информ. – 2016. – 11 июня (№ 24). – С. 6.

576. Васильева С. Тысяча причин заглянуть в Васильевку : [о  достопримечательностях города] / Светлана Васильева // Сила Слова. – 2012. – 15-22 мая (№ 10). – С. 12-13.

577. Бабій А. Заради здоров’я, сили, настрою : [про спортивно-масову роботу в р-ні, в т. ч. м. Василівка] / А. Бабій // Комс. Запоріжжя. – 1981. – 10 листоп.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Друк

578. Варко О. Друкар – професія цікава : [про роботу поліграфістів р-ну] / О. Варко // Нова Таврія. – 1989. – 2 верес. (№ 107). – С. 3.

579. Васильєва Л. Трудівниця : [про друкарку рай. друкарні Р. Я. Калугіну] / Л. Васильєва // Нова Таврія. – 1989. – 2 берез. (№ 27). – С. 2.

Газета «Нова Таврія»

(Орган Василівської районної ради та райдержадміністрації)

Вихід першого номеру Василівської районної газети «Колгоспна бригада» 12 лютого 1932 року став великою подією для мешканців району. Головним завданням видання була організація широких колгоспних та бідняцько-середняцьких мас навколо реалізації чергових завдань соціалістичного будівництва. Перший редактор газети – Р. Н. Науменко, секретар редакції – журналістка Г. А. Чуб.

Газета виходила українською мовою, складалася з двох сторінок, а наклад становив три тисячі примірників. На сторінках часопису виступали комуністи і безпартійні, спеціалісти і рядові колгоспники. Всього в першому номері було вміщено близько п’ятнадцяти матеріалів.

За свою історію газета декілька разів змінювала свою назву. Спочатку вона називалася «Колгоспна бригада» (1932-1939), згодом «Ленінець» (1940-1961); з перервою (1941-1943), а з 1961 року і до тепер — «Нова Таврія».

У воєнні роки випуск газети було припинено і відновлено відразу після визволення району. Разом з відродженням усіх галузей народного господарства і районна газета почала виходити три рази на тиждень. Писала газета про перемоги Червоної Армії у роки Другої світової війни, про відновлення повоєнного народного господарства, про успіхи колгоспного будівництва.

З 1962 до 1964 року «Нова Таврія» друкувалася українською та російською мовами, а з 1965 – виключно українською. На її сторінках розповідалося про роботу трудових колективів сільськогосподарського і промислового виробництва, друкувалися замальовки, інформації, тематичні сторінки. У 1967 році в часописі з’явилися малюнки-карикатури, рубрика «Колючі рядочки Грицька Примочки».

В 70-ті почалося регулярне публікування телепрограм — центрального і українського ТБ. Поряд з виробничою тематикою в газеті з’являється більше інформації про школи, культосвітні заходи, спортивне життя, яка супроводжується ілюстраціями. З 1984 року на сторінках газети розгортається активна рекламна робота.

Та в усі періоди газета виконувала своє основне завдання — інформувати людей про останні події району, вирішувати проблеми як загальні, так і особисті.

Свого часу газету редагували І. І. Молодан, Ф. П. Глущенко, М. І. Коваль, Ю. В. Сушко, Є. Г. Кущ. А матеріалами із підписами Ж. Кучмій, І. Науменко, Л. Борисенко. С. Пікалов, В. Рукас, Р. Ліфантій, М. Пепель та фоторепортажами Б. Захарова і Л. Коби зачитувалися сотні жителів району.

Сьогодні районна газета «Нова Таврія» виходить накладом 3500 примірників два рази на тиждень обсягом 8 сторінок, мова видання — українська і російська. Очолює часопис головний редактор Тетяна Руденко.

Література:

580. 80 років (1932) газеті «Нова Таврія» // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2012 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. І. Степаненко ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – С. 71-72.

581. Руденко Т. Нам 80! : [до ювілею газети] / Тетяна Руденко // Нова Таврія. – 2012. – 11 лют. (№ 12-13). – С. 1.

582. Кущ Є. Погляд у газетне вчора… : [історичний нарис] / Євген Кущ // Нова Таврія. – 2007. – 10 лют. (№ 14-15). – С. 1-2.

583. Руденко Т. 75 років разом з читачем : [історія створення газети] / Тетяна Руденко // Нова Таврія. – 2007. – 10 лют. (№ 14-15). – С. 1-2.

584. Півстоліття на передньому краї життя // Нова Таврія. – 1982. – 12 лют. (№ 19). – С. 1-4.

***

585. Гончаренко В. Поема про «Районку» : [вірш] / Василь Гончаренко // Нова Таврія. – 2012. – 11 квіт. (№ 35). – С. 3.

586. Науменко І. Творися, поема нова : [вірш до 50-річчя газети] / Іван Науменко // Нова Таврія. – 1982. – 12 лют. (№ 19). – С. 1.

587. Ленінець [Електронний ресурс] : газета / Орган Василівського РК КП(б)У та районної ради депутатів трудящих, Запорізької області. – Василівка, 1949-1953. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/6785.

Кучмій Жан Анатолійович

(01.07.1934) — журналіст, письменник

Ушли, ушли… Ушли те годы,

И я, конечно же, другой.

Но жизнь моя и ныне — всходы,

Как книги,- я ее герой.

Ж. Кучмій

Відомий на Запоріжжі журналіст і письменник народився у місті Василівка Запорізької області в родині робітників. Там закінчив школу, згодом отримав вищу освіту. Ще в дитинстві у нього проявилися здібності до малювання. Перший запис в його трудовій книжці-художник Палацу культури шахти № 13-біс в м. Ханженкове Донецької області. Служив у Радянській Армії (1954-1957 рр.) у Закавказькому військовому окрузі. Там вперше почав писати статті до газети «Ленинское знамя». Після закінчення служби знову працював художником у Василівському райвідділі культури, регулярно писав статті до місцевих газет «Ленінець», «Нова Таврія», обласної газети «Запорізька правда». Працював робітником лабораторії з виготовлення зразків взуття Василівської взуттєвої фабрики, редагував та оформляв Василівську міську сатиричну газету «Голос дружинника».

З 1965 року Жан Анатолієвич перейшов на журналістську роботу. Був кореспондентом – організатором районного радіомовлення, відповідальним секретарем, редактором Чернігівської районної газети «Колгоспна нива», завідувачем відділу промисловості районної газети «Нова Таврія» де започаткував серію репортажів з будівництва міста Дніпрорудне та села Мала Білозерка. Продовжував друкувати статті та репортажі в обласних газетах.

1971 року закінчив Вищу партійну школу, працював заступником редактора районної газети «Нова Таврія», а в 1974-1975 рр. – інструктором сектору преси відділу пропаганди та агітації Запорізького обкому Компартії України, потім працював заступником голови правління обласної організації книголюбів.

1981 року був призначений редактором багатотиражної газети Запорізького титано-магнієвого комбінату «Нова техніка» («Вісник комбінату»). При ній був створений прес-клуб «Титан», навколо якого гуртувалася творча молодь комбінату. Ця громадська організація під керівництвом Запорізької філії Національної спілки журналістів України підготувала і випустила альманахи «Теплі джерела», «Дотиком серця», в яких Жан Анатолійович був головним редактором.

Він неодноразово обирався членом правління та секретаріату цієї організації. Був делегатом VII (1990 р.) та VIII (1992 р.) з’їздів Спілки журналістів України, делегатом першого Всеукраїнського з’їзду редакторів (1933 р.), народним засідателем Василівського районного суду, депутатом Василівської міської Ради депутатів трудящих.

Ж. Кучмій є автором низки поетичних і публіцистичних книг: «Краю отчий», «Навпростець», «Наш народный историко-производственный», «Баюри», «Квітогаї», «Я Україна», «Зібранки» та ін. Взяв участь у випуску чотирьох видань «Твоє майбутнє — земля за порогами». Державного управління екології та природи ресурсів в Запорізькій області. Читаючи його твори, бачиш, якавтор вболіває за долю України і вірить у краще її майбутнє, з іронією описує свою теперішню дійсність.

«Був товаришем колись.

Став же пересічним.

Бо нічого, хоч молись,

Не буває вічним».

(«Пересічним»)

Багато рядків присвятив друзям , колегам журналістам, письменникам.

«В літературі, мов на якір,

Міцно став Степан Рев’якін.

Видав безліч власних книг.

Слава добра йде про них.

В них історичні є події,

Гумор є, людські є мрії,

І про міліцію свою

Він написав,

Бо й сам в строю».

«Степану Рев’якіну –

журналісту і письменнику»

Жан Анатолійович – член Національної Спілки журналістів України. Почесний журналіст України. Нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», знаком Міністерства кольорової металургії СРСР, Почесним Знаком секретаріату Національної Спілки журналістів України.

І сьогодні він займає активну життєву позицію. Ж. Кучмій є ініціатором і учасником ярмарок, збір коштів від яких іде на допомогу постраждалим воїнам АТО, членом книжкового клубу Запорізької обласної наукової бібліотеки, зустрічається з молоддю, ділиться своїм творчим досвідом.

Г. Нагорна

Література:

588. Родом з журналістики / Жан Кучмій. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2020. – 73 с.

589. Душі зворушливі мотиви / Ж. Кучмій ; Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2019. – 84 с.

590. Яка ж ти далі, далина? / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2018. – 78 с.

591. Озонови доли / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. – 64 с. : фото.

592. Очима серця / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. – 160 с.

593. Зайва клепка / Ж. А. Кучмій ; Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2016. – 24 с. : іл.

594. Шнурок / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2016. – 64 с. : іл.

595. Благословенна моя Україно! / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2015. – 116 с.

596. У плетеві дум… / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2014. – 144 с. : портр., іл.

597. Єсенінське : авторизований пер. з рос. / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Днепров. металлург, 2013. – 152 с. : портр.

598. Горизонти не сідають : роман / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2012. – 224 с.

599. Зібранки / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. – 216 с.

600. Барви серця / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2007. – 128 с.

601. Баюри / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2007. – 100 с.

602. Я — Україна : вибране / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2007. – 182 с.

603. Квітогаї : поезії та проза / Ж. А. Кучмій. – Запоріжжя : Поліграф, 2002. – 96 с. : іл.

604. Навпростець : поезії / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2000. – 123 с.

605. Краю отчий : поезії / Жан Кучмій. – Запоріжжя : Видавець, 1995. – 104 с.

Публіцистика:

606. Прес-клуб «Титан» / Ж. Кучмій ; Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2013. – 104 с. : фото.

607. Відвертість / Ж. А. Кучмій ; Жан Кучмій. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2013. – 144 с. : іл.

Література про життя та діяльність:

608. Кучмій Жан Анатолійович : [(01.07.1934, м. Василівка), член НСЖУ (1974)] // Пером і словом / Нац. спілка журналістів України, Запоріз. обл. орг-ція ; [редкол. : Кучмій Ж. А. (гол. ред.-упоряд.) та ін.]. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. – С. 112-113.

Науменко Іван Якимович

(11.03.1932 -24.09.2008)

(член Спілки журналістів України, письменник)

Якби ти знав, як много

важить слово,

одно сердечне, теплеє слівце?

Глибокі рани серця,

як чудово вигоює

якби ти знав оце.

І. Франко

Народився 11 березня 1932 року в с. Світла Долина Новомиколаївського району Запорізької області. Він з хліборобського роду. Для нього люди, які господарюють на землі, все життя були взірцем порядності, мудрості і надзвичайної скромності. Після закінчення Новомиколаївської середньої школи із золотою медаллю в 1951 р.вступив до Дніпропетровського державного університету на філологічний факультет.

Закінчивши відділення української філології в 1956 році, став працювати заступником редактора Василівської районної газети «Нова Таврія». З 1963 р. до 1993 р. працював в обласній газеті «Запорізька правда».

І. Я. Науменко був відданий газетярській справі, йому був притаманний глибокий професіоналізм, громадянська позиція, людяність.

Голодомори, тяжка хвороба, війна, прес тоталітарної системи – всього було вдосталь на його життєвому шляху. Та він не зламався, душа його не зачерствіла. В творчості Івана Якимовича значне місце займають гумористичні твори, за які його прийняли до Запорізької асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ» і дали козацьке прізвисько «Добриня».

Першу свою замітку надрукував у 1949 році в газеті «Червоне Запоріжжя», а потім була безліч публікацій в союзних та республіканських журналах та газетах, в колективних збірниках і альманахах. Гумористичні твори вперше надрукував в альманасі «Вогні Придніпров’я», журналі «Перець». За активну творчу діяльність в 1957 р. І. Я. Науменка обирають членом Спілки журналістів України.

Він автор книги оповідань «Новели світлого Долу» (1975 р.), публіцистично–історичних нарисів та статей «Важкий час правди» (2001 р.), гумористичних та сатиричних віршів «Сміховини сердитого Добрині» (1998 р.), пригодницької повісті «Голубий привид» (1999 р.). Перу Івана Науменка притаманний гуманізм, людяність і доброта.

Вийшовши на заслужений відпочинок, почав працювати літературним редактором у творчій групі науково-редакційного підрозділу ОДА з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані історією». Багато часу і зусиль Іван Якимович присвятив роботі над документами архіву Управління Служби безпеки України та Державного архіву Запорізької області, які розкривають одну з трагічних сторінок в історії України про репресії 30-50-х рр. XX сторіччя, в яких ішла мова про несправедливо звинувачених і забутих наших земляків в часи сталінізму. Написані ним нариси про цих людей друкувалися в обласній пресі, в його збірці «Важкий час правди».

За багаторічну діяльність на ниві журналістики І. Я. Науменка нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, медалями, він лауреат обласної журналістської премії імені М. Пересунька (2001 р.).

Г. Нагорна

Література:

609. Важкий час правди : док.–публіцист. розповіді про репресії на Запоріжжі / Іван Науменко. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 2001. – 158 с.

610. Голубий привид : пригод. повість; оповідання про міліцію / Іван Науменко. – Запоріжжя : Юрид. ін.-т МВС України, 1999. – 139 с.

611. Сміховини сердитого Добрині : сатира та гумор / Іван Науменко. – Запоріжжя : Хортиця, 1998. – 49 с.

612. Новели Світлого Долу : оповідання / Іван Науменко. – Дніпропетровськ: Промінь, 1975. – 110 с.

***

613. Весела Січ : сміхопис міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 1-2 (23-24) / [засн. і гол. ред. П. Ребро]. – Київ : ФОП Стебляк, 2014. – 162 с. : фото, іл. Із змісту : [Науменко І. Я. Ода гривні]. С. 74.

614. Весела Січ : сміхопис міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 1-2 (15-16) : [Спецвипуск] / [ ред.рада : В. Баранов та ін.]. – Запоріжжя : Весела Січ, 2008. – 238 с. : іл. – Із змісту : Науменко І. Я. Найголовнішому веселосічовику [П. Ребру]. – С. 211.

615. Спокута : альманах № 8-9 : Голодомори на Запоріжжі (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 рр.) : статті документи, спогади. – Запоріжжя : Дніпров. металлург, 2008. – 520 с. – Із змісту : Науменко І. Грудочка вишневого клею. – С. 415- 416.

616. Спокута : альманах обласної редакційної колегії № 6–7 / обл. ред. кол.: М. О. Фролов (голова) та ін.; наук. – ред.: П. П. Ребро (керівник) та ін. – Запоріжжя : Реабілітовані історією, 2007. – 424 с. – Із змісту : Науменко І. За що розстріляли моїх земляків?. – С. 297-302.

617. Весела Січ : часопис міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків : [Альманах] № 10 / Гол. ред. П. П. Ребро. — Запоріжжя : Весела Січ, 2004. – 159 с. : іл. Із змісту : [Науменко І. Я. Президентоманія]. С. 51.

618. Реабілітовані історією. Запорізька область. Кн. 1. / обл. редкол. : Стрюк А. І. (голова) – Київ ; Запоріжжя : Дніпров. металург, 2004. – 584 с. – Із змісту : Науменко І. Гуляйпільський батько : [Махно Н. І.]. – С. 166-175 ; Голгофа священномученика Сергія : [О. М. Зверєва]. – С. 182-186 ; «…Cтояв за самостійну Україну» : [Г. І. Брасюк]. – С. 207-212; Син класика літератури – жертва сталінізму : [Р. М. Коцюбинський ]. – С. 225-230 ; Судили… за думки : [про запоріз. журналіста М. К. Попеля] – С. 244-246 ; І зробили їх ворогами : [М. А. Володарського, В. Л. Ракитського]. – С. 257-262 ; Сталінська розправа. – С. 270-274; За хліб наш насущний. – С. 278-281 : [П. П. Сюсель] ; Помер у концтаборі : [Ф. І. Спіцин]. – С. 281-285 ; Побажайте нам залишитися живими. – С. 294-296 ; За що судили… прокурора : [С. Г. Cімочкіна ]. – С. 301-303 ; «Ви жертвою впали…». – С. 317-321.

619. Спокута : [Запорізький часопис] № 5. – Запоріжжя : Науково‑редакційний підрозділ «Реабілітовані історією», 2002. – 236 с. : фото. – Із змісту : Науменко І. Син класика – жертва сталінізму. – С. 22-35; «Повернувся я з Сибіру». – С. 54-67 ; І зробили їх ворогами. – С. 81-95 ; Інквизитори тридцятих. Хто вони? . – С. 133-142;

620. Весела Січ : альманах міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 8 / заснов. і гол. ред. П. Ребро. – Запоріжжя : Хортиця, 2001. – 141 с. : іл. Із змісту : Науменко І. Я. Отакі в нас переміни. С. 48.

621. Голгофа священомученика Сергія / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2001. – № 4. – С. 25-34.

622. Як судили… прокурора / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2001. № 4. – С. 71-76.

623. «Ви жертвою впали…» / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2001. № 4. – С. 101-108.

624. Весела Січ : альманах міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 7 / заснов. і гол. ред. П. Ребро. – Запоріжжя : Хортиця, 2000. – 172 с. : іл. — Із змісту : [Науменко І. Я. Старі читають «Кобзаря»]. – С. 39.

625. Максимчук В. Л. Вічна пам’ять. Вічна скорбота / В. Л. Максимчук, І. Я. Науменко, Л. М. Юдавіна // Книга Скорботи України : Запорізька область. – Запоріжжя : Обл. пошуково‑вид. агентство «Книга пам’яті України», 2000. – 501 с.

626. Не вірю! : [Спомин про журналіста А. Піддубного] / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2000. – № 2. – С. 246.

627. Священномученик Сергій та інші… / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2000. – № 3. – С.14-22.

628. «Я стояв за самостійну Україну» : (Г. Брасюк) / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 2000. – № 2. – С. 31-42.

629. Весела Січ : альманах міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 6 / Заснов. і гол. ред. П. Ребро. – Запоріжжя : Хортиця, 1999. – 151 с. : іл. — Із змісту : [Науменко І. Я. Пантюхова зарплата ]. – С. 32.

630. «Винним себе не визнаю…» : [про Р. М. Коцюбинського] / Іван Науменко // Спокута : альманах. – Запоріжжя, 1999. — №1. – С. 56-64.

631. Розправа : [Сталіна з керівниками Оріхів. р-ну в 1932 р.] / Іван Науменко // Повернені імена. – Київ, 1998. – Кн. 1. – С. 88-97.

632. Коцюбинський, син Коцюбинського. / Іван Науменко // Хортиця: альманах. – Запоріжжя : Хортиця, 1998. – Вип. 7. С. 72-77.

633. Ода гривні; Порадила: [гуморески] / Іван Науменко // Веселий курінь. – Запоріжжя : Хортиця, 1977. № 3. – С. 46-48.

634. Підрізані крила : док. оповідь про долю журналістів / Іван Науменко // Запоріз. правда. – 2012. – 10 листоп. (№ 169) — С. 4.

635. Ой, Васильку, ти мій синку… : новела / Іван Науменко // Прапор. – 1970. № 12. – С. 66-68.

636. На десятый день после свадьбы жена летчика – Героя Советского Союза С. Щирова призналась, что она была… с Берией] / Иван Науменко // Факты. – 2001. – 29 мая. – С. 8, 15.

637. Барон Лев фон Отто живе у Запоріжжі / Іван Науменко //Запоріз. правда. – 2001. – 22 лют. С. 6.

638. Кому пломенить Оріон : [про юну поетесу С. Орленко] / Іван Науменко // Запоріз. правда. – 2000. – 28 листоп.

639. Зустріч з тим, хто став легендою : [двічі Героєм Рад. Союзу В. С. Петровим] / Іван Науменко // Запороз. Січ. – 1997. — 15 лип.

640. Шукач скарбів Приазов’я : [про письменника О. Я. Огульчанського] / Іван Науменко // Запоріз. правда. – 1997. – 16 лип.

Література про життя та діяльність

641. Пером і словом. – 2-е вид., перероб. і доп. — Запоріжжя: Дніпров. металург, 2001. – 328 с. – Із змісту : [Рев’якін С. Науменко Іван Якимович]. – С. 151-152.

642. 11 березня – 70 років (1932) І. Я. Науменку, запорізькому журналісту, письменнику // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2002 рік : (Календар і короткі бібліографічні списки). – Запоріжжя : Полиграф, 2001. – С. 30 –32.

643. Весела Січ : сміхопис міжнар. асоціації укр. гумористів і сатириків № 1-2 / [гол. ред. П. Ребро]. – Запоріжжя : Весела Січ, 2009. – 164 с. : іл. Із змісту : Слово прощання : [з І. Я. Науменком]. С. 160.

644. Ребро П. Що-що у скрині Добрині / Петро Ребро // Науменко І. Сміховини сердитого Добрині. – Запоріжжя : Хортиця, 1998. С. 3-4.

645. Ребро П. Світло доброї душі / Петро Ребро // Запоріз. правда. – 2012. – 10 листоп. (№ 169). – С. 4.

646. Івану Науменку виповнилось 75 років // Запоріз. правда. – 2007. – 22 берез. (№ 42-43). – С. 10.

647. Наши среди лучших : [И. Науменко стал лауреатом обл. журналист. премии имени Н. Пересунько] // Досье. – 2002. – 13 июня. – С. 1. ; Запоріз. правда. – 2002. – 8 черв. – С. 3.

648. Перо – його спис і шабля // Запоріз. правда. – 2002. – 12 берез. – С. 5.

649. Попков М. Іванові Науменку – 60 років / М. Попков // Запоріз. правда. – 1992. – 11 берез.

***

650. Пам’яті коллеги // Запоріз. правда. – 2008. – 27 верес. (№ 144). – С. 3.

КП «Василівське телебачення та радіо»

651. Комунальне підприємство «Василівське телебачення та радіо» // Телебачення і радіомовлення: Держ. реєстр телерадіоорганізацій. – Х., 2007.

652. КП «Васильевское телевидение и радио» // Деловые партнеры Запорожской ТПП. 2007. – Запорожье, [б. г. и.].

КУЛЬТУРА

Культурно-освітня робота

653. Градинар Г. У клубах у минулому році / Г. Градинар // Нова Таврія. – 2000. – 22 січ. (№ 7). – С. 2. (Культура).

654. Васильєва Л. Чому пусті клуби : [про проблеми культзакладів Василів. р-ну] / Л. Васильєва // Нова Таврія. – 1991. – 2 берез.

655. Грищенко Г. Золоті заповіді : [диспут про мораль] / Г. Грищенко // Соц. культура. – 1962. — № 6. – С. 11-13.

Василівський районний Будинок культури

656. Григор’єв К. Оркестр духовий… : [про роботу Василів. рай. Будинку культури] / К. Григор’єв // Нова Таврія. – 2000. – 22 трав. (№ 56). – С. 4.

657. Васильєва Л. І будить радість почуття : [у Будинку культури відкрилася виставка запоріз. художника Г. М. Манукова] / Л. Васильєва // Нова Таврія. – 1989. – 9 верес. (№ 110). – С. 4.

658. Борисенко Л. Вшанування людини праці : [в Будинку культури відбувся вечір трудової слави] / Л. Борисенко // Запоріз. правда. – 1984. – 26 груд.

659. Білокопитов М. Поки не заросли стежки-доріжки : [про розвал клубної роботи у Василівському РБК] / Микола Білокопитов // Комсомолець Запоріжжя. – 1982. – 11 груд.

БІБЛІОТЕКИ

Центральна районна бібліотека

660. Публічні бібліотеки Запорізької області : довідник / вид. 2-е, перероб. та доп. / [упор. О. В. Літвак ; під ред. І. П. Степаненко] ; КЗ «Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка» ЗОР. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 236 с. – Із змісту : Василів. центр. рай. б-ка. – С. 45.

661. Публічні бібліотеки Запорізької області : довідник / [уклад. : Т. М. Палівода., відп. за вип. ред. І. П. Степаненко ] ; КЗ «Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка» ЗОР. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 176 с. – Із змісту : Василів. центр. рай. б-ка. – С. 34-35.

662. Лобач С. Вишивай і мрій : [у Василівській районній бібліотеці виставка вишитих картин василівчанки Наталії Мушенко] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2018. – 17 січ. (№ 4). – С. 1-2.

663. В Васильевской библиотеке пополнение / Мрія – 2014. – 1 окт. (№ 38). – С. 4.

664. Усова В. Чи є у бібліотек майбутнє? / Валентина Усова // Нова Таврія. – 2012. – 29 верес. (№ 92-94). С. 11.

665. Щаслива доля на бібліотечній ниві : [про заст. дир. б-ки Н. М. Коноваленко] // Нова Таврія. – 2011. – 10 верес. (№ 88-89). С. 6.

666. Усова В. Духовне чи матеріальне? / Валентина Усова // Нова Таврія. – 2009. – 30 верес. (№ 96). – С. 1, 4.

667. Усова В. Настав час змін / Валентина Усова // Нова Таврія. – 2006. – 30 верес. (№ 86). – С.4.

668. Усова В. Скарбниці духовності і знань : [про Василів. ЦБС] / Валентина Усова // Нова Таврія. – 2002. – 28 верес. – С. 5.

669. Усова В. До бібліотекарів – дбайливе і поважне ставлення / В. Усова // Нова Таврія. – 2000. – 30 верес. (№ 93). – С. 4.

670. Усова В. Семінар бібліотекарів : [відбувся в ЦРБ] / Валентина Усова // Нова Таврія. – 2000. – 8 лип. (№ 66). – С. 2.

671. Усова В. Активізувалася робота бібліотек : [Василів. ЦБС] / Валентина Усова // Нова Таврія. – 1985. – 21 трав.

672. Увагу культосвітнім і спортивним закладам : [в т. ч. виступ дир. ЦБС В. Усової] // Нова Таврія. – 1985. – 28 верес. — С. 2.

673. Усова В. Зростає виховна роль бібліотеки / Валентина Усова // Нова Таврія. – 1984. – 9 черв.

674. Ліпченко Н. Про край рідний : [відбулася читацька конф. у рай. Будинку культури] / Н. Ліпченко // Нова Таврія. – 1984. – 27 жовт.

675. Комісарова Р. Золотий фонд / Р. Комісарова // Нова Таврія. – 1983. – 22 берез.

676. Шевякова Т. Виховує художня література / Т. Шевякова // Нова Таврія. – 1983. – 24 трав.

677. Комісарова Р. Бібліотекарі за роботою : [про Василів. ЦБС] / Р. Комісарова // Нова Таврія. – 1982. – 18 листоп.

678. Кузьменко Н. Перші в районі : [про роботу рай. б-ки для дорослих] / Н. Кузьменко // Нова Таврія. – 1975. – 20 лют.

679. Головченко Г. Читачі будують бібліотеку / Г. Головченко // Запоріз. правда. – 1960. – 29 черв.

Районна дитяча бібліотека

680. Публічні бібліотеки Запорізької області : довідник / вид. 2-е, перероб. та доп. / [упор. О. В. Літвак; під ред. І. П. Степаненко] ; КЗ «Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка» ЗОР. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 236 с. – Із змісту : [Василів. ЦБС]. – С. 45.

681. Публічні бібліотеки Запорізької області : довідник / [уклад.: Т. М. Палівода, відп. за вип. ред. І. П. Степаненко] ; КЗ «Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка» ЗОР. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 176 с. – Із змісту : [Василів. ЦБС]. – С. 35.

682. Соколова Л. Книга у вихованні юних / Л. Соколова // Нова Таврія. – 1985. – 15 січ. (№ 7). – С. 4.

ПАМ’ЯТНИКИ ТА ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ

683. Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / М-во культури України [та ін. ; відп. за вип. Савостіна Л. Є.]. – К. : Фенікс, 2012. – 480 с. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 91-94.

684. Пам’ятки історії та культури Запорізької області : (Василівський, Веселівський, Кам’янсько-Дніпровський райони) / Відп. за вип. : Л. Ю. Калмукіді ; упоряд. : Т. К. Шевченко. Вип. 1. – Запоріжжя : Павел, 1998. – 114 с. – Із змісту : [м. Василівка]. – С. 27-31.

685. Лук’яненко І. М. Легенди та перекази як джерело для вивчення історії Півдня України ХVІІІ – другої половини ХІХ століття / І. М. Лук’яненко, В. М. Стойчев // Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. : записки наук.-дослід. лабораторії історії Півден. України ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 1999. – Вип. 4 (5). – С. 221-224.

686. Запорізька область : геогр. атлас: Моя мала Батьківщина. – Київ : Мапа, 2002. – 20 с. – Із змісту: Пам’ятки історії та культури : [в т. ч. — Василівки]. – С. 16.

687. Молодан І. Їх невмирущий подвиг житиме у віках : [про «біографію» пам’ятників і обелісків бойової слави] / І. Молодан // Нова Таврія. – 1983. – 9 трав.

688. Лешкевич О. Запорожской мельнице перевалило за сто лет : [старинная мельница у с. Васильевка] / О. Лешкевич // Комс. правда. – 2005. – 25 окт.

689. Мєшков В. Взято під захист держави : [пам’ятки історії та культури в р-ні] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1992. – 15 серп.

690. Владимиров Н. Памяти героев : [об открытии в Васильевке на Аллее памяти Героев Сов. Союза мемориал. плит уроженцам города и р-на] / Н. Владимиров // Индустр. Запорожье. – 1987. – 13 нояб.

691. [В Васильевке открыт после реконструкции мемориал. комплекс памяти павших воинов] // Индустр. Запорожье. – 1975. – 10 мая.

692. [Монумент загиблим у Великій Вітчизняній війні воїнам : фото] // Нова Таврія. – 1969. – 13 трав.

693. Грудочка землі рідної : [є відомості про пам’ятник на братській могилі в Василівці] // Нова Таврія. – 1967. – 19 груд.

АРХІВИ

694. Державний архів Запорізької області : анотований реєстр описів. Т. 1. : Фонди дорадян. періоду / Держ. архів. служба України, Держ. архів Запорізької області ; [уклад. В. Архіпова. О. Зінчик, О. Шишкіна]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 204 с : табл. – Із змісту : [c. Василівка]. – С. 61, 100, 136, 144.

695. Державний архів Запорізької області : короткий довідник / Головне архівне управління при КМ України, Держ. архів Запорізької області ; [уклад. Архіпова В. А. та ін.]. – Запоріжжя : Тандем–У, 1999. – 232 с. – Із змісту : [матеріали по Василів. р-ну]. – С. 17, 20, 22, 37, 40, 41, 43, 48, 56, 58, 65, 76, 78, 100, 105, 108, 109, 116, 123, 124, 166, 171, 180, 186, 191, 192, 196, 201, 206, 213, 216, 219, 220.

696. Запорізький обласний державний архів та його філіал у м. Мелітополі : путівник. – Київ: Наукова думка, 1968. – 295с. – Із змісту : [матеріали по Василів. р-ну]. – С. 34, 39, 44, 50, 56, 57, 121, 272, 274, 275, 276, 277.

697. Еременко А. Архів – соціальний та правовий захист населення / А. Еременко // Нова Таврія. – 2000. – 19 серп. – (№ 78). – С. 2.

ТОПОНІМИКА

698. Князьков Ю. П. Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Вип. 1. : (Бердян., Василів., Вільнян., Гуляйпіл., Запоріз., Новомиколаїв. р-ни) / Ю. П. Князьков. – Запоріжжя : Тандем–У, 2004. – 322 с. — Із змісту : [Василів. р-н]. – С. 13-53.

699. Барабоха Н. М. Топонімічний словник-довідник Запорізької області : природні топоніми / Н. М. Барабоха, О. С. Арабаджі, О. П. Барабоха. – Мелітополь : Вид-во Мелітополь, 2005. – 84 с.- Із змісту : [Василів. балка]. – С. 15.

700. Василівка // Фоменко В. Г. Звідки ця назва?. – Дніпропетровськ, 1969. – С. 25.

МУЗЕЇ

701. Василівський народний музей. – Запоріжжя, 1962. – 15 с.

702. 27 жовтня 1943 р. звільнений районний центр Василівка : [Із зведення Радінформбюро] // Вартові пам’яті : музеї бойової слави Запоріз. обл. : 70-річчю визволення України від нім.‑фашист. загарбників присвячується. – Запоріжжя, 2014. – С. 134.

703. Магдаліна Н. Зустріч з прекрасним : [у Василів. краєзнавчому музеї] / Н. Магдаліна // Нова Таврія. – 1984. – 22 листоп.

704. Бондар О. Народний краєзнавчий : [музей у Василівці] / О. Бондар // Запоріз. правда. – 1961. – 13 трав.

705. Маркелов Д. Народний краєзнавчий / Д. Маркелов // Блокнот агітатора. – Запоріжжя, 1961. – № 10. – С. 20-24.

***

706. Живиця Л. Історія колледжу в експонатах : [музей історії Василів. коледжу] / Л. Живиця // Нова Таврія. – 2009. – 16 трав. – № 47. – С. 2.

«Василівський історико–архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”»

707. Про програму з охорони, збереження та розвитку об’єктів культурної спадщини, що знаходиться у комунальному закладі «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”» Запорізької обласної ради на 2012-2016 роки» : Рішення XVIII сесії Запорізької обласної ради VI скликання 31.05.2012 № 3 // Запоріз. правда. – 2012. – 7 черв. (№ 81-82). – С. 4.

708. Варяник О. В. Замок в Таврической степи // Варяник О. В. Мюрат и Дадиани – история родов / О. В. Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2017. – С. 157-162. : ил.

709. Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» // Запорізька область : персональний гід : путівник / авт.-упоряд. М. Мордовськой. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – С. 124–126.

710. Историко-архитектурный музей-заповедник «Усадьба Попова» // Запорожская область : персональный гид : путеводитель / авт.-сост. М.  Мордовськой. – Запорожье: Дикое Поле, 2012. – С. 96–101.

711. Дідур Т. В. Із хроніки створення історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» / Т. В. Дідур // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік. – Запоріжжя : Статус, 2017. – С. 69-72.

712. Welcome. Садиба Попова / [Департамент культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, КЗ «Запоріз. обл. краєзнав. музей» ЗОР]. – [Запоріжжя : б. в., 2017]. – 16 с. : іл.

713. Місто Василівка. Палацово-парковий комплекс // Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / [А. Третяк]. – К. : [АВІАЗ], 2016. – С. 73.

714. Матеріали особистого архіву Володимира Мєшкова, першого директора музею-заповідника «Садиба Попова» / НАН України [та ін. ; упоряд. В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 232 с. : фот. – (Василівська старовина ; вип. 3).

715. Твоє майбутнє – земля за порогами : регіон. доповідь про стан навколишнього середовища в Запоріз. обл. у 2006 р. / Запоріз. облдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ; [редкол. : Д. В. Чайка та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 257 с. : іл. : [в т. ч. матеріали по музею «Садиба Попова»]. – С. 82, 83, 86.

715а. Спогади Лущинських : дворянська родина на зламі епох : [упоряд. А. Г. Олененко, В. М. Стойчев, В. М. Філас, Г. І. Шаповалов]. – Василівка; Запоріжжя : [б. в.], 2013. – 214 с. : іл. – (Василівська старовина; вип. 1).

716. Державний історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – С. 119-121.

717. Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» // Запоріжжя: з минулого в майбутнє. – [Б. м. в.] : ЛЮКС-ПРИНТ, 2012. – С. 40-41.

718. Васильевка. Усадьба Попова // Украина : путеводитель : 500 уголков, которые стоит посетить / [сост. Ю. С. Воронцова]. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – С. 76-77.

719. Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» // Василівщина туристична та мистецько-поетична. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 12-16.

720. Кордонець Є. С. Проблеми реставрації замку Попова у Василівці / Є. Кордонець // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених у 3 т. Т. 3. – Запоріжжя : [КПУ], 2011. – С. 246-247.

721. Супруненко В. Сто чудес Запорожского края : дива природы, загадки истории, древности и клады, легенды и предания / Владимир Супруненко. – Запорожье : [вид. дім «Кераміст»], 2009. – 352 с. ил. – Из содерж.: Замок в степи. – С. 91-94.

722. 101 старовинний замок : іл. енциклопедія. — Харків : Ранок, [2009]. — 64 с.: фото. — (Україна). – Із змісту : [про замок Попова]. – С. 62.

723. Запорожский край для гостей : путеводитель. — [Запорожье : Авантаж-Медиа , [б.г.]. – 306 с. – Из содерж. : Замок Попова. – С. 240-243.

724. Запоріжжя туристичне : фотоальбом. — Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 60 с. : фото. – Із змісту : Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова». – С. 13.

725. Запорізький край – степова перлина України. – Запоріжжя, 2008 [6 буклетів]. – Із змісту : Садиба Попова.

726. «Василівський державний історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”»] // Новітня історія України: Імена. Звершення. Творчість. – Київ : Новий світ, 2006. – Вип. 1. : Запоріжжя. – С. 15, 50.

727.Маєткова архітектура. Василівський замок // Запорізька область : іл. енциклопедія / [О. І. Красюк та ін. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – VIII, С. 10-12.

728. Кочура Я. Ю. Туристичне сучасне і майбутнє замка Попова в м. Василівка / Я. Кочура // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч. 2. – С. 235.

728а. Лютый А. П. Очерки истории Северной Таврии / А. П. Лютый, О. В. Варяник. – Запорожье : Издатель Глазунов С. А., 2005. – 512с.

729. Вилинов Ю. Остров в филиграни эпох и путей (Хортицкий коллаж) / Юрий Вилинов. – Запоріжжя : Поліграф, 2003. – 206 с. , іл. – Із змісту : [про замок Попова]. – С. 159-161.

730. Стойчев В. М. Історія дворянського роду Попових / В. М. Стойчев, І. М. Стойчева // Південна Україна ХVІІІ– ХІХ ст. : записки наук.-дослід. лабораторії історії Півден. України ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – Вип. 5. – С. 94-119.

731. Лук’яненко І. М. Легенди та перекази як джерело для вивчення історії Півдня України ХVІІІ – другої половини ХІХ століття / І. М. Лук’яненко, В. М. Стойчев// Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. : записки наук.-дослід. лабораторії історії Півден. України ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 1999. – Вип. 4(5). – С. 221-224 ; Лукьяненко И. М. Тавельский архив Поповых / И. Лукьяненко, В. М. Стойчев. – С. 224-228.

732. Карагодин А. И. Дворцовый комплекс Поповых // Карагодин А. История Запорожского края (1770-1917). – Запорожье : «Ліпс ЛТД», 1998. – С. 247-248.

733. Кучеренко А. Ю. Очерки истории Васильевки / А. Ю. Кучеренко, В. К. Козырев. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 170 с.

734. Темірова Н. Р. Поміщицьке землеволодіння на Півдні України у пореформенний період / Н. Р. Темірова // Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. : записки наук.-дослід. лабораторії історії Півден. України ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 1998. – Вип. 3. – С. 135-142.

735. Ігнатуша О. М. Перлина архітектури Півдня України : (за рядками архівних документів / О. Ігнатуша, С. Тедєєв) // Нариси історії Південної України. Запоріжжя : Харків-ПРЕСС, 1997. – 52 с.

736. Попова Р. С. Помещичье предпринимательство в период кризиса феодально-крепостнических отношений : (на материалах Южной Украины) / Р. С. Попова // Актуальные проблемы аграрной истории Украинской ССР : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – С. 146-153.

737. Замок Попова // Запорожский край для гостей. – Запорожье : Авантаж-Медиа, [б. р.]. С. 240-241.

738. Колекція прасок. Фондова колекція Василівського історико-архетиктурного музею-заповідника «Садиба Попова» / [упоряд.: К. І. Сіра, В.  М. Стойчев, С. О. Телюпа]. – [Василівка : б. в., б. р.]. – 12 с. : іл. – Бібліогр.: с. 12 (20 назв).

739. Запоріжжя туристичне : фотоальбом / Запоріз. обл. турист.-інформ. центр. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 60 с. Із змісту : [Василівський історико-архітектурний музей – заповідник «Садиба Попова»]. – C. 13.

740. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / Антон Макаренко . – Москва: Педагогика, 1981. – 624 с. – Із змісту : [планувалося, що дит. колонія імені М. Горького переїде до Василівського замку. А. Макарнко приїжджав до Василівки]. – С. 376-384.

***

741. Левченко А. Історія в листівках : [у заповіднику відкрилася виставка «Візуальна історія Запоріжжя на поштових листівках»] / Альбіна Левченко // Нова Таврія. – 2020. – 1 лют. (№ 8). – С. 8.

742. Цеховська Р. Розорений скарб : [сторінки історії замка Попова] / Руслана Цеховська // Михайлів. новини. – 2020. – 25 квіт.; 16, 23 трав.

743. Атаманчук И. «Вдохновение » или «Возвращение?» / Инесса Атаманчук // Миг. – 2019. – 10 янв. (№ 2). – С. 9.

744. Голованова Г. Я. И снова в путь : [есть сведения об «Усадьбе Попова» ] / Г. Голованова, В. Блюмский // Мелитоп. краевед. журнал. – 2019. № 14. – С. 18.

745. Атаманчук И. «Садиба Попова» : год юбилеев / Инесса Атаманчук // Миг. – 2018. – 22 февр. (№ 8). – С. 39.

746. Воронцова О. Події, що нас захоплюють : [у музеї презентували новий випуск видання «Василівська старовина»] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. – 2018. – 8 лют. (№ 4). – С. 4.

747. «Садиба Попова» відзначає ювілей, розкриваючи таємниці : [дир. Департаменту культури ЗОДА В. Мороко привітав співробітників музею з 25-річчям] // Запоріз. правда. – 2018. – 22 лют. (№ 6). – С. 20.

748. Стойчев В. М. Дослідження історії палацового комплексу маєтку «Васильєво» дворянської родини Попових. Нові напрямки пошуку / Валерій Стойчев, С. О. Телюпа // Музейний вісник. – 2018. – № 18. – С. 90-97.

749. Дровосєкова О. В. Цегла з розкопок «Палацу» на території музею-заповідника «Садиба Попова» (матеріали з каталогу) / О. Дровосєкова // Музейний вісник. – 2017. – № 17. – С. 60-66.

750. Атаманчук И. Профессиональный праздник отметили ночными экскурсиями : [В. Стойчев провел костюмированную экскурсию по музею] / Инесса Атаманчук // Миг. 2016. 26 мая (№ 21). – С. 33.

751. Купченко И. Мистические истории усадьбы Попова / Илья Купченко // Надежда. – 2016. – 24 февр. – 1 марта (№ 9). – С. 14.

752. Москаленко В. «Космос» забрали, «Юность» отдали, «Замок Попова» отодвинули : [«Замок Попова» не финансируют] / В. Москаленко // Миг. – 2016. – 7 апр. (№ 14). — С. 6.

753. Танасиенко Т. Замок Попова / Т. Танасиенко // Приднепров. магистраль. – 2015. – 9-15 окт. – С. 8.

754. Іванченко Н. Дещо з історії Василівки : [презентація першого випуску видання «Спогади Лущинських: дворянська родина на зламах епох»] / Надія Іванченко // Запорізька правда. – 2014. – 27 берез. (№ 34-35). – С. 2.

755. Коваленко К. Подземные тайны усадьбы Поповых / Ксения Коваленко // Остров Свободы. – 2013. – 3 июля (№ 25). – С. 7.

756. Бойченко Н. Запорожским студентам показали диковинки Запорожской области : [в т. ч. «Усадьбу Попова»] / Н. Бойченко // Репортер. – 2013. – 29 авг. (№ 35). – С. 25.

757. Паненко А. Помолодеть за 20 лет / Анна Паненко // Сила Слова. – 2013. – 28 февр. (№ 9). – С. 13.

758. Паненко А. Тайны замка Попова / Анна Паненко // Сила Слова. – 2013. – 13 июня. (№ 24). – С. 5.

759. Писарева А. Тысяча и один сюрприз / Анастасия Писарева // Миг. – 2013. – 27 июня (№ 26). – С. 36.

760. Под усадьбой Попова нашли подземный ход // Мрія. – 2013. – 16 мая (№ 21). – С. 4.

761. Целиковская Е. В «Усадьбе Попова» пройдет рок-этнофестиваль [в рамках празднования двадцатилетия заповедника] / Е. Целиковская // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. – 2013. – 7 февр. (№ 27). – С. 6.

762. Шак В. Васильевка мистическая / Владимир Шак // Миг. – 2013. – 21 нояб. (№ 47). – С. 20-37.

763. Чуприна А. Еще раз об «Усадьбе Поповых» // Анна Чуприна // Миг. – 2013. – 14 марта (№ 11). – С. 48.

764. Жидецька О. В. Палацовий комплекс Попових у м. Василівка Запорізької області : сучасне і майбутнє / О. Жидецька // Будівництво України. – 2012. – (№ 4). – С. 47-48.

765. Некрылов А. Рыцари в усадьбе Попова / Антон Некрылов // Надежда. – 2012. – 18 окт. (№ 42). – С. 1.

766. Дєдков М. В. «Садиба Попова» — перлина архітектури Півдня України / М. В. Дєдков, Т. П. Щербина // Музейний вісник. – 2011. – № 11/2. – С. 72-78. – Бібліогр. : 17 назв.

768. Зворигіна Н. Там живе дух шляхетності / Наталія Зворигіна // Уряд. кур’єр. – 2011. – 21 лип. (№ 131).

769. Калениченко Д. В Васильевском замке встретились представители национальных меньшинств / Д. Калениченко // Рациональная газета. – 2010. – 2 сент. (№ 34). – С. 29.

770. Логанов Є. Садиба Попова — золота спадщина, якій, нарешті, подали руку допомоги / Євген Логанов // Запоріз. правда. – 2010. – 15 квіт. (№ 55-56). – С. 11.

770а. Замок – усадьба Попова : история разорения // Новая газета. – 2009. – 5 листоп.

771. Дяткова Н. Директор дворянской усадьбы : [Владимир Мешков] / Н. Дяткова // Надежда. – 2009. 13 марта (№ 11). – С. 10.

771а. Северова Н. Таинственный замок / Н. Северова // Надежда. – 2009. – 19 июня.

772. Видяпина Л. Дай Бог спасти хоть то,что сохранилось! : (музейный комплекс «Усадьба Попова») / Л. Видяпина // Портмоне. – 2008. 15 апр. (№ 14). С. 8-9.

773. Кочубей О. Урятувати замок Попова / Олександр Кочубей // Робітнича газета. – 2007. – 4 серп. (№ 31). – С. 8.

774. Мешков В. Сохраним для потомков / Владимир Мешков // Запорожский санитарный вестник. – 2007. – № 3 (март). – С. 5.

775. Андрієць Л. «Садиба Попова» : чи є можливості покращити умови збереження, використання та обліку культурної спадщини регіону? / Людмила Андрієць // Нова Таврія. – 2005. – 3 верес. (№ 77). – С. 2.776.

776. Корсунський Д. «Очерки истории Северной Таврии» / Д.  Корсунський // Нова Таврія. – 2005. –17 груд. (№ 113). – С. 2.

777. Кочура Я. Ю. Туристичне сучасне і майбутнє замка Попова в м. Василівка / Я. Кочура // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – ч. 2. – С. 235.

778. Мєшков В. В. Василівський державний історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» / Володимир Мєшков // Музеї України. — 2005. — № 5. – С. 10-11.

779. Мєшков В. В. Для збереження національних культур : [в музеї створено експозицію з етнографії] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 13 лип. (№ 61). – С. 2.

780. Мєшков В. Інтерес до музею зростає / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 11 січ. (№ 2). – С. 4.

781. Мєшков В. Надія на приватного інвестора / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 19 січ. (№ 4). – С. 2.

782. Рыбка М. «Сатрапы» Поповы сделали Васильевку знаменитой / М. Рыбка // Надежда. – 2005. – 29 апр. – С. 13.

783. «Садиба Попова» – на виставці : [палацу «Дніпроспецсталь»] // Нова Таврія. – 2005. – 23 берез. (№ 24). – С. 1.

784. «Садибі Попова» допоможе… «Дніпроспецсталь» // Нова Таврія. – 2005. – 16 квіт. (№ 32-33). – С. 1.

785. Кузьменко И. Тайны Васильевского замка / И. Кузьменко // Досье. – 2004. – 21 янв. – С. 13; 5, 12 февр. – С. 13.

786. Мєшков В.Зачарований замок? / Володимир Мєшков // Запоріз. правда. – 2003. – 16 жовт. – С. 10.

787. Шак В. Английский замок – с глаз долой? / Владимир Шак // Миг. – 2002. – 8 авг. (№ 32). – С. 12.

788. Замку Попова допоможуть не лише морально // Запороз. Січ. – 2000. – 12 серп. – С. 2.

789. Лук’яненко І. Будівничі Василівського замку / І. Лук’яненко // Нова Таврія. – 2000. – 27 груд. (№ 124). – С. 2.

790. Олейник А. Васильевский замок – уникальный памятник Украины / А. Олейник // Хортицкие вести. – 2000. № 3. – С. 2.

791. Сосницький В. Как замок дожил от старих времен до диких / В. Сосницький // Запороз. Січ. – 2000. – 20 лип.

792. Мєшков В. «Садиба Попова» сьогодні / Володимир Мешков // Нова Таврія. – 1998. – 20 трав.

792а. Писовый В. Усадьба Попова : история разграбления / В.Писовый // Зеркало недели. – 1998. – 13 июня (№ 24).

793. Шак В. «Здесь живут дикие люди» : угроза разрушения нависла над уникал. музеем-заповедником / Владимир Шак // МИГ. – 1998. – (№ 36). – С. 4.

794. Зворыгина Н. Возрождение Васильевского замка / Наталья Зворыгина // Миг. – 1996. – 15 нояб. – С. 14.

795. Клименко Н. Музей – заповідник «Усадьба Попова» / Николай Клименко // Индустр. Запорожье. – 1996. – 4 сент.

796. Піддубна О. Цей замок – вже не привід / Олена Піддубна // Запороз. Січ. – 1996. – 26 жовт.

797. Клименко Н. Разрешить смогли…, а восстановить? / Николай Клименко // Верже. – 1995. – 17 февр.

798. Мєшков В. В. Палацу Попова 100 років / Володимир Мєшков // Запоріз. правда. – 1994. – 6 верес.; Нова Таврія. – 1994. – 27 серп.

799. Новые музеи : [о создании музея «Усадьба Попова»] // Выбор. – 1993. – 13 февр.

800. Поддубная Е. Свет в конце замкового подземелья / Елена Поддубная // Запороз. Січ. – 1993. – 7 авг.

801. Мєшков В Взято під захист держави : [пам’ятки історії та культури в р-ні] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1992. – 15 серп.

802. Василівський замок. Перовські // Нова Таврія. – 1990. – 31 лип.

803. Вилинов Ю. У стен Васильевского замка / Юрий Вилинов, Анатолий Остапенко, Виталина Дорошенко // Индустр. Запорожье. – 1990. – 22 июля.

804. Мельник О. Вежа, яка збереглася / О. Мельник // Нова Таврія. – 1990. – 28 лип.

805. Василівський замок : [фото] // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт.

806. Лущинский Г. Замок в степи / Г. Лущинский // Индустр. Запорожье. – 1984. – 1 июля.

807. Мєшков В. Ім’я солдата стало відомим : [знайдено останки воїнів, які загинули під час визволення Василівки у жовтні 1943 року] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1989. – 9 трав. (№ 56) – С. 1.

808. Мельник О. Вежі старого замку / О. Мельник // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт.

809. Півник А. Про що розповіли кам’яні вежі / А. Півник // Комс. Запоріжжя. – 1973. – 26 черв.

810.[Замок в м. Василівка : довоєнне фото] // Нова Таврія. – 1969. – 25 жовт.

811. Супруненко П. В Васильевском кремле / Павел Супруненко // Индустр. Запорожье. – 1968. – 7 сент.

812. [Василівський кремль – архітектурна пам’ятка XIX ст. : фото] // Дніпров. вогні. – 1966. – 5 лип.

813. Супруненко П. Пам’ятники Придніпров’я. У Василівському кремлі / Павел Супруненко // Наука і суспільство. – 1966. – № 1. – С. 40-41.

814. Шафиров С. Старинный замок в Васильевке / С. Шафиров // Большевик Запорожья. – 1940. – 6 марта

***

815. Гривцова О. Оживляючи тишу історії : [про лауреата обл. премії для обдарованої молоді, співробітника заповідника Д. Корсунського ] / О. Гривцова // Запоріз. правда. 1996. – 4 груд.

***

816. Кучмій Ж. Відвідав своє дитинство : [вірш] / Жан Кучмій // Кучмій Ж. Родом з журналістики — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2020. – С. 29-31.

Мєшков Володимир Володимирович

(19.05.1940–20.08.2013)

перший директор комунального закладу «Василівський історико – архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» Запорізької обласної ради.

Василівський історико‑архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» — головна пам’ятка Василівки. Архітектурний комплекс, історія якого налічує більше ста років, пережив і розквіт, і розорення. Він є єдиною в Україні садибою, яка майже повністю зберегла свої елементи. І в цьому велика заслуга тих, для кого пам’ять про минуле стала не тільки захопленням, а й сенсом життя.

У 1989 р. захистом і відродженням садиби зайнялося створене у Василівці культурно-історичне товариство «Спадщина», одним з активістів якого став офіцер‑відставник Володимир Володимирович Мєшков. Він згодом очолив заклад і на цій посаді пропрацював 22 роки. Метою товариства було виховування у населення високих моральних і духовних якостей, широко використовуючи при цьому місцеві пам’ятники історії, культури, архітектури.

Цілих чотири роки знадобилося ентузіастам для того, щоб садибі присвоїли статус заповідника. Офіційно музей, зі штатом 10,5 одиниць і фінансуванням з районного бюджету, розпочав свою діяльність 1 березня 1993. Не було ні експонатів, ні експозицій. Фонд музею на той час вміщувався в семи ящиках з під цигарок.

Збираючи матеріали в архівах, бібліотеках, подвижник привозив нові експонати, які регулярно експонувалися в музеї. Часто він особисто, на своєму авто, виїздив в села і збирав на горищах старих будинків експонати для свого музею. Виставки, колекції і екскурсії, які він проводив, не залишали байдужими нікого.

Саме завдяки В. Мєшкову музей став справжньою перлиною на туристичній карті Запоріжжя. Працюючи в архіві м. Сімферополя, Володимир Володимирович знайшов поетажні плани замка, за якими було зроблено макет будови, поява якого в Інтернеті викликала справжній фурор. Сьогодні тисячі туристів їдуть у Василівку, щоб побачити залишки цього справжнього дива архітектури. На жаль, буремне XX століття майже знищило приміщення замку.

В. Мєшкова, за його подвижницьку працю, неодноразово нагороджували Почесними грамотами, подяками від місцевої і обласної влади, а Запорізька обласна єпархія нагородила орденом «Святого Олександра Невського» III ступеня. Та найголовніша його нагорода – вдячність нащадків за повернення історичної пам’яті, правди про події, які відбувалися на теренах рідного краю.

Послідовники продовжили справу Володимира Володимировича. Це сьогоднішній директор закладу В. Стойчев, кандидат історичних наук О. Варяник, кандидат історичних наук В. Філас та інші працівники, які робили і роблять все, щоб музей-заповідник поповнювався новими знахідками, новими експонатами.

19 травня 2014 р. на приміщенні музею В. Мєшкову була встановлена меморіальна дошка.

Література:

817. Матеріали особистого архіву Володимира Мєшкова, першого директора музею-заповідника «Садиба Попова» / НАН України [та ін. ; упоряд. В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 232 с. : фот. – (Василівська старовина ; вип. 3).

818. Мєшков, В. В. Давидков Віктор Йосипович // Енциклопедія сучасної України / НАН України. – К. : [Поліграфкнига], 2007. – Т. 7 : Г – Ді. – С. 119.

819. Мєшков В. Василівка / Володимир Мєшков // Енциклопедія Сучасної України / НАН України. Т. 4 : В-Вог . – Київ : Поліграфкнига, 2005. – С. 115-116.

820. Мєшков В. Василівський район / Володимир Мєшков // Енциклопедія сучасної України. Т. 4 : В-Вог. – Київ: Поліграфкнига, 2005. – С.116-117.

821. Мєшков В. Інтерес до музею зростає / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 11 січ. (№ 2). – С. 4.

822. Мєшков В. Надія на приватного інвестора / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 19 січ. (№ 4). – С. 2.

823. Из истории Васильевского района / Владимир Мешков, Дмитрий Корсунский // Нариси історії Південної України. – Запоріжжя : Полігр. центр «Х-ПРЕСС», 1997. – С. 26-33.

***

824. Забытые герои / Владимир Мешков // Мелитоп. краевед. журнал. – 2013. № 2. С. 57-61.

825. Сохраним для потомков / Владимир Мешков // Запорож. санитарный вестник. – 2007. – № 3 (март). – С. 5.

826. Василівський державний історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» / Володимир Мєшков // Музеї України. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

827. Для збереження національних культур : [в музеї створено експозицію з етнографії] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2005. – 13 лип. (№ 61). – С. 2.

828. Зачарований замок? / Володимир Мєшков // Запоріз. правда. – 2003. – 16 жовт. – С. 10.

829. Партизанська слава / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 2003. – 24 верес. – С. 3.

830. Відродження забутого / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1999. – 20 січ. (№ 6). – С. 3.

831. Герої, яких «не помітили» : [про О. К. Швачку – розвідницю партизан. загону П. Щербини] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1999. – 19 трав. – (№ 48). – С. 2.

832. Відродження забутого / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1999. – 20 січ. – (№ 6). – С. 3.

833. Запрошення до виставки : [про виставкову діяльність музею] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1999. – 31 груд.

834. «Садиба Попова» сьогодні / Володимир Мешков // Нова Таврія. – 1998. – 20 трав.

835. Василівщина : до війни і у війну / Володимир Мєшков, Л.  Ф.  Столяр // Нова Таврія. – 1995. – 25 жовт.

836. Палацу Попова 100 років / Володимир Мєшков, Л. Ф. Столяр // Запоріз. правда. – 1994. – 6 верес.

837. Голодомор в нашем районе / Володимир Мешков // Рабочее слово. – 1993. – 28 авг.

838. Взято під захист держави : [пам’ятки історії та культури в р-ні] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1992. – 15 серп.

839. «Спадщина» чекає вашої підтримки: [у Василівці створено культурно-історичне товариство] / Володимир Мєшков // Нова Таврія. – 1989. – 21 груд.

***

840. Дяткова Н. Директор дворянской усадьбы : [В. Мешков] / Н.  Дяткова // Надежда. – 2009. 13 марта (№ 11). – С. 10.

Стойчев Валерій Михайлович

(08.05.1978)

(історик, генеалог, архівіст, директор музею-заповідника «Садиба Попова»)

Директор комунального закладу «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» народився 8 травня 1978 року в с. Новоуспенівка Веселівського району Запорізької області. У 2000 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У 2004 році отримав другу повну вищу освіту в Донецькому юридичному інституті МВС при Донецькому Національному університеті за спеціальністю «Правознавство».

Наукові студентські студії за темами: «Джерела з історії банківської системи Російської імперії на Півдні України (1861-1917 рр.)» (з 1996 року), «Банківська система м. Олександрівська до 1917 року», «Історія дворянського роду Попових» (з 1998 року).

Маючи чудову освіту (закінчив історичний факультет Запорізького національного університету в 2000 році), з жовтня 2010 р. почав працювати науковим редактором науково-редакційного підрозділу Запорізької облдержадміністрації з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані історією».

Активна громадянська позиція В. М. Стойчева реалізувалася і через участь у роботі запорізької міської громадської організації «Вознесенівка», яка була заснована ще у 2009 році в Запоріжжі. Метою діяльності цієї організації, де Валерій Михайлович виконував обов’язки відповідального секретаря, є дослідження та сприяння збереженню історії та культури Запорізького краю.

Він брав активну участь у фестивалі «Історія UA», організованому Українським інститутом національної пам’яті, що проходив у Запоріжжі 5-6 травня 2018 року, на якому виступив з доповіддю: «Запорізький край в роки нацистської окупації 1941-1944 рр. мовою документів радянських спецслужб». Крім того, на заході була представлена його авторська планшетна виставка «Окуповане Запоріжжя: страшна правда війни».

Валерій Михайлович активний учасник Запорізького генеалогічного товариства. Він бере активну участь в засіданнях, де його доповіді чекають з нетерпінням, адже знають, що вони будуть, як завжди, цікаві і змістовні.

Був довіреною особою кандидата на пост Президента України В. Зеленського в регіоні, якому той довірив представляти себе у виборчих округах Запорізької області. 2017 р. подавав грантову заявку до проєкту USAID «Економічні можливості постраждалим від конфлікту».

Науковець активно співпрацює із Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою. З метою ознайомлення краян з історією окремих родів, які уславили Запоріжжя, ЗОУНБ та музей‑заповідник «Садиба Попова» започаткували серію предметно-документальних виставок під загальною назвою «Дворянські династії Запорізького краю».

Багатьом запоріжцям відоме ім’я голови м. Олександрівська. Ф. Мовчановського, який дуже багато зробив для розвитку міста. Зокрема, ним був заснований хутір для глухонімих дітей унікальний, найбільший та найефективніший заклад, який і сьогодні не має аналогів у світі. В бібліотеці експонувалася виставка «Міський голова Олександрівська Фелікс Мовчановський та його хутір для глухонімих дітей», на якій були представлені картини, фотографії з колекції В. М. Стойчева.

На базі бібліотеки в рамках відзначення 25-річчя створення державного історико-архітектурного музея-заповідника «Садиба Попова» відбулася презентація проєкту розвитку «Василівський замок – погляд у майбутнє».

Валерій Михайлович виступає у співавторстві з Бібліотекою і під час підготовки та випуску краєзнавчого календаря «Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя».

За своїми плечима має величезний краєзнавчий творчий здобуток. Його видання є визначними для запорізької громади. Під його керівництвом розпочався випуск книг серії «Василівська старовина». Вже побачили світ чотири книги, в яких він виступає упорядником.

В. М. Стойчев — сумлінний науковець, який багато часу проводить в архівах, бібліотеках, тому кожна його наукова знахідка підтверджена документально. Дуже цікавими і пізнавальними є екскурсії, які він проводить по м. Запоріжжя («Старому Олександрівську»), по музею — заповіднику «Садиба Попова», який став особливо популярним не тільки серед місцевих жителів, а й численних туристів.

Валерій Михайлович — лауреат обласної премії «За досягнення в розвитку культури Запорізького краю» у номінації «За досягнення у розвитку музейної справи». Талановитий керівник, організатор, який не зупиняється на досягнутому, проводить все нові і нові дослідження зі своїм колективом і робить все можливе, щоб про музей знало якомога більше людей, щоб він став справжньою перлиною на туристичній карті Запоріжжя.

Г. Нагорна

Література:

841. Павелко, І. Невідомий Дніпробуд : ювілею від дня початку будівництва присвячується / І. Павелко, В. Стойчев ; Ігор Павелко, Валерій Стойчев. – Запоріжжя : Тандем, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (24 назви).

842. Павелко, И. От Кичкасской переправы до Вознесенки сквозь ХІХ век : путевые заметки / И. Павелко, В. Стойчев ; Игорь Павелко, Валерий Стойчев. – Запоріжжя : АА Тандем, 2018. – 48 с. : ил. – (Неизвестные страницы истории Запорожья).

843. Реабілітовані історією. Запорізька область. Кн. 6. / обл. редкол. : Пелих Ю.А. (голова) [та ін.]. – Київ; Запоріжжя : Дніпров. металург, 2013. – 484 с. : фото. – Із змісту : Стойчев В. М. Важкий шлях римо-католиків Запоріжжя. – С. 96; Стойчев В. М., Стойчева І. Священика Уловича врятувала амністія. – С. 102-104.

844. Стойчев, В. Православные церкви города Александровска во второй половине XIX – начале XX века ; Закрытие храмов и репрессии против духовенства в городе Запорожье в 20-е и 30-е гг. ; Военное лихолетье ; Православные общины города Запорожья 1941-1963 гг. // Путём апостола Андрея : очерки истории Православия в Запорожском крае : к 20-летию Запорожской и Мелитопольской епархии / [под ред. Высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского]. – [Запорожье : б. и.], 2012. – С. 314-327, 423-490.

845. Стойчев, В. М. Історія Олександрівського міського громадського банку 1875-1919 рр. / В. М. Стойчев // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Турченко Ф. Г. (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – Вип. XXV. – С. 189-202. – Бібліогр. : 31 назв.

846. Стойчев В. М. Історія дворянського роду Попових / В. М. Стойчев, І. М. Стойчева // Південна Україна ХУІІІ – ХІХ ст. : записки наук.-дослід. лабораторії історії Півден. України ЗДУ. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – Вип. 5. – С. 94-119.

847. Лук’яненко, І. М. Легенди Півдня України другої половини XIX століття / І. М. Лук’яненко, В. М. Стойчев // Етнокультурні процеси на Півдні України в другій половині ХІХ ст. : збірка наук. праць ІІ Регіонал. наук. конф. 4-5 черв. 1998 р. – Запоріжжя : [б. в.], 1998. – С. 66-69.

848. Стойчев, В. Важкий шлях римо-католиків Запоріжжя / Валерій Стойчев ; Священника Уловича врятувала амністія… / В. Стойчев, І. Стойчева ; Валерій Стойчев, Ірина Стойчева // Реабілітовані історією. Запорізька область. / обл. редкол.: Пелих Ю. Г. (голова) [та ін.]. – Київ ; Запоріжжя : Дніпров. металург, 2013. – Кн. 6. – С. 93-96; 102-104. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

849. Щоденник мешканця села «Вознесенка» Трохима Кармазя (1906-1918) / Упоряд. Ю. Каптюх, В. Стойчев, В. Кармазіна. – Запоріжжя: [ЗНТН], 2010. – 158 с. – (Вознесенські старожитності; вип. 1).

***

850. Дослідження історії палацового комплексу маєтку «Васильєво» дворянської родини Попових. Нові напрямки пошуку : м. Василівка Запорізька область / В. М. Стойчев, С. О. Телюпа // Музейний вісник. – 2018. – № 18. – С. 90-97.  – Бібліогр. : 18 назв.

851. Нариси з історії села Вознесенівки Олександрівського повіту Катеринославської губернії на зламах епох / В. М. Стойчев // Музейний вісник. – 2015. – № 15. – С. 221-235. – Бібліогр. : 16 назв.

852. Был у города свой банк / Валерий Стойчев // Мелитоп. краеведческий журнал. 2015. № 5. С. 28-33.

853. 90 лет назад : (жизнь Мелитополя на страницах губернской газеты) // Валерий Стойчев // Мелитоп. краевед. журнал. 2014. № 4. С. 93-95.

854. Граф Александр [Егорович] Канкрин / Валерий Стойчев // МИГ. – 2008.  – 13 марта (№ 11). – С. 54.

855. Купец Виктор Афанасьевич Ляшенко, он же — городской голова Александровска [1885] / Валерий Стойчев // МИГ. – 2008. – 20 марта (№ 12). – С. 58.

856. Николаевская церковь Александровска / Валерий Стойчев // МИГ. – 2008. – 3 янв. (№ 1). – С. 47.

857. Почетные граждане города Александровска / Валерий Стойчев // МИГ. – 2008. – 21 февр. (№ 8). – С. 54.

858. Предводитель дворянства и меценат — Иван Викторович Канкрин / Валерий Стойчев // МИГ. – 2008. – 27 марта (№ 13). – С. 58.

859. Где могила Якова Новицкого? / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 17 мая (№ 20). – С. 50.

860. Домовые церкви Александровска / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 29 нояб. (№ 47). – С. 54.

861. Римско-католическая община / Валерий. Стойчев // МИГ. – 2007. – 20 сент. (№38). – С. 50.

862. Свято-Покровская церковь / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 25 окт. (№ 43). – С. 54.

863. Свято-Покровская церковь / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 15 нояб. (№ 46). – С. 54.

864. Тайны Соборной улицы / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 11 окт. (№ 41). – С. 54.

865. Филипповская церковь / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 23 авг. (№ 34). С. 50.

866. Что было до «Анголенко»? / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 11 окт. (№ 41). – С. 54.

867. Яков Новицкий — банкир / Валерий Стойчев // МИГ. – 2007. – 3 мая (№ 18). – С. 50.

Упорядник:

868. Партикулярна переписка Василя Степановича Попова 1818 року / НАН України [та ін. ; упоряд.: Т. М. Бузало, І. М. Стойчева, В. М. Стойчев]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2017. – 396 с. – (Василівська старовина ; вип. 4.).

869. Матеріали особистого архіву Володимира Мєшкова, першого директора музею-заповідника «Садиба Попова» / НАН України [та ін. ; упоряд. В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 232 с. : фот. – (Василівська старовина ; вип. 3).

870. Сімейний архів дворянської родини Попових, 1730-1920 рр. : (описи фонду 535 Державного архіву Автономної республіки Крим) / НАН України [та ін. ; упоряд.: В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : [б. в.], 2014. – 290 с. – (Василівська старовина ; вип. 2). – Бібліогр. в підрядк. прим.

871. Спогади Лущинських: дворянська родина на зламі епох / Нац. акад. наук України [та ін. ; упоряд.: А. Г. Олененко, В. М. Стойчев та ін.]. – Василівка ; Запоріжжя : [б. в.], 2013. – 214 с. : іл. – (Василівська старовина ; вип. 1).

872. Реабілітовані історією. Запорізька область. Кн. 5 / обл. редкол. : Лімарчук С. В. (голова) [та ін. ; редактори-упорядники: М. П. Литовченко, В.  М. Стойчев та ін.]. – Київ ; Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. – 524 с. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

873. Щоденник мешканця села «Вознесенка» Трохима Кармазя (1906–1918) / Упоряд. Ю. Каптюх, В. Стойчев, В. Кармазіна. – Запоріжжя: [ЗНТН], 2010. – 158 с. – (Вознесенські старожитності; вип. 1).

Науковий консультант:

874. Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області : 10 років / Держ. кримінально-виконавча служба України ; авт. проекту : Павло Кравчук, Валентин Федорченко, Юрій Мулик ; [наук. консультант Валерій Стойчев]. – Запоріжжя : [б. и.], [2008]. – 36 с. : фото.

Варяник Олег Валерійович

(03.12.1970, м. Запоріжжя)

(кандидат історичних наук, директор Музею техніки Богуслаєва, заступник директора музею-заповідника «Садиба Попова» (1994-2011).

Час і місце народження людини впливають на формування її особистості, на вибір життєвого шляху, визначення ідеалів. Кандидат історичних наук, директор Музею техніки Богуслаєва, заступник директора міжнародного технічного центру ПрАТ «МОТОР СІЧ», в 1994-2011 рр. — старший науковий співробітник, заступник директора по науковій роботі Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова», почесний член Запорізького дворянського зібрання (2019), Олег Валерійович Варяник народився 3 грудня 1970 року в м. Запоріжжі. Закінчив запорізьку середню школу № 63 і почав працювати слюсарем механоскладальних робіт з нестандартного обладнання на в/ч 61510 (колишній 402-й військовий завод).

Завжди займав активну життєву позицію. Він спортсмен-підводник. В 1986-1987 рр. займався підводним плаванням в спортивному клубі «Шукач». В 1988 році закінчив запорізький аероклуб.

Доля дарувала Олегу Валерійовичу зустрічі з цікавими людьми. Уже в 1976 р. він знявся на кіностудії Ленфільм в художньому фільмі «Завжди зі мною» («Всегда со мною») разом з такими видатними кіноакторами, як Владислав Стрижельчик, Аліса Фрейндліх, Алла Демідова, Володимир Зельдін, Лариса Удовиченко, Олег Басилашвілі та ін.

З 1988 до 1990 року проходив строкову службу в військах Протиповітряної оборони, разом із відомим письменником і журналістом Олесем Бузиною (з яким підтримував теплі дружні стосунки до його загибелі). Олег Валерійович був знайомий з українським політичним діячем та підприємцем, генералом армії України Валерієм Хорошковським, народним депутатом України Андрієм Артеменком та іншими відомими людьми.

В 1991-1996 рр. навчався на машинобудівному факультеті (металорізальні станки та системи) Запорізького державного технічного університету (нині — Запорізька політехніка). В 1992-1997 рр. заочно навчався на історичному факультеті Санкт-Петербурзького державного педагогічного університету імені О. І. Герцена (спеціальність «Педагогіка і методика викладання історії»). 2007 року закінчив аспірантуру, в листопаді цього ж року йому була присвоєна вчена ступінь кандидата історичних наук.

У 1994-2011 рр. Олег Валерійович працював старшим науковим співробітником, заступником директора з наукової роботи Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова». З лютого 2011 року – провідний інженер Центру технічної інформації та реклами АТ «МОТОР СІЧ». З 13 травня 2014 року – директор Музею техніки Богуслаєва, заступник директора міжнародного технічного центру АТ «МОТОР СІЧ».

Сьогодні очолюваний О. Варяником Музей техніки Богуслаєва є одним з найкращих в Запоріжжі. В закладі ведеться велика науково-дослідна робота, і в цьому велика заслуга його директора. Олег Валерійович багато часу проводить в архівах Запоріжжя, Сімферополя, Полтави, Москви, Санкт‑Петербурга. Науковець відкриває все нові і нові сторінки з історії Запорізького краю. З’являються нові експонати, видаються нові книги з історії підприємства, про видатних запоріжців. Він все робить для того, щоб відвідувачі музею мали можливість познайомитися з унікальними досягненнями наших земляків в галузі науки і техніки, видатними людьми, які прославили Запоріжжя.

О. В. Варяник 2007 р., у співавторстві з кандидатом технічних наук, заслуженим працівником промисловості України Олександром Павловичем Лютим, підготував і видав книгу «Очерки Северной Таврии. Земледельцы: (биографические очерки)». Книга знайомить читачів з історією дворянського роду Попових, які були засновниками м. Василівка, історією спорудження палацового комплексу, його подальшу долю, а також про поміщиків – сусідів (Канкринах, Скавронських, Літте, Еріставі та ін.), які володіли землею на території нинішньої Запорізької і частково Дніпропетровської областей. В «Очерках» можна знайти чимало відомостей про економічний розвиток Василівщини, Дніпровські плавні, події громадянської і Другої світової війни. При написанні книги використана велика кількість архівних матеріалів.

Книга «Полшага до старта» (2009 р.) присвячена нашому землякові, члену першого загону космонавтів Григорію Григоровичу Нелюбову, а розділ «Земляк из Приазовья» присвячений уродженцю села Нововасилівка, члену другого загону космонавтів Петру Івановичу Колодіну.

2012 р. побачила світ їхня книга «Рожденные Днепростроем», до якої увійшли дві документальні повісті «Листая дневник Вейде» – про долі людей нашого міста, творців історії Дніпробуду, і «Герой-разведчик Зорич Александр Пантелеймонович Святогоров» – про легендарного розвідника, який надзвичайно багато зробив для своєї Батьківщини.

У видавництві «Мотор Січ» 2017 р. вийшла книга «Выдающиеся люди Запорожского края», у 2018 – «Герои земли Запорожской» (2019 р.). В книгах увічнена пам’ять про подвиг наших земляків у роки Другої світової війни.

За книгами О. В. Варяника на ТРК «Запоріжжя» було знято 12 документальних фільмів.

В 2016 р. його нагородили медаллю «За особистий внесок у розвиток міста Запорiжжя», а в червні 2019 року Олег Валерійович став членом Запорізького дворянського зібрання.

Кажуть, що людина народжується тричі: вперше, коли з’являється на світ; вдруге, коли знаходить своє покликання і обирає свою стежку в житті; і втретє – коли приходять заслужені шана і визнання. З впевненістю можна сказати, що Олег Валерійович вже «тричі народився».

Г. Нагорна

Окремі видання:

875. Герои земли Запорожской. Книга первая / Олег Варяник. Запорожье : [Мотор Сич], 2019. 562 с.

876. Герои земли Запорожской. Книга вторая / Олег. Варяник. Запорожье : [Мотор Сич], 2019. 611 с.

877. Герои земли Запорожской / Олег Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2018. – 564 с. : ил.

878. Выдающиеся люди Запорожского края. Кн. 1 / Олег Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2017. – 384 с. : фото.

879. Мюрат и Дадиани – история родов / Олег Варяник. – Запорожье : [МОТОР СИЧ], 2017. – 208 с. : ил.

880. Павел Николаевич Сыромятников – директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) : 100-летию выпуска первого двигателя «ДЕКА» М-100 посвящается / Олег Варяник. – Запорожье : [МОТОР СИЧ], 2017. – 124 с. : фото.

881. Павел Николаевич Сыромятников — директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) : 100-летию выпуска первого двигателя «ДЕКА» М-100 посвящается / Олег Варяник. – Запорожье : [МОТОР СИЧ], 2016. – 124 с. : фото.

У співавторстві:

882. Энергия, рожденная для полета / подобщ. ред. В.  А.  Богуслаева ; редкол.: В. А. Богуслаев, П. Д. Жеманюк, А. Н. Малыш, О. В. Покатов, А. В. Зыкин, Ю. Д. Курченко, Е. П. Резник, О. В. Варяник, Н. Д. Гасенко, Р. А. Шахмаев. – [Изд. 4-е, испр. и доп.]. – К. : Златограф, 2017. – 396 с. : фото.

883. Музей техники Богуслаева / [редкол.: В. А. Богуслаев, П. Д. Жеманюк, А. Н. Малыш, О. В. Покатов, О. В. Варяник, Р. А. Шахмаев]. – К. : Златограф, 2016. – 108 с. : іл.

884. Александр Фёдорович Можайский – изобретатель первого в мире самолета : 190 лет со дня рождения Александра Можайского – создателя первого в мире самолета / В. А. Богуслаев, О. В. Варяник. – Запорожье : [Мотор Сич], 2015. – 86 с. : ил.

885. Рождённые Днепростроем / А. П. Лютый, О. В. Варяник. – Запорожье : изд. Глазунов С. А., 2012. – 240 с. : ил., фото. – (Серия исторических очерков истории Запорожского края ; т. 4).

886. Полшагадо старта / А. П. Лютый, О. В. Варяник. – Запорожье : изд. Глазунов С. А., 2009. – 396 с. – (Серия исторических очерков истории Запорожского края ; т. 3).

887. Очерки истории Северной Таврии. [Т. 2 : Землевладельцы] / А. Лютый, О. Варяник. – Запорожье : Изд. Глазунов С. А., 2007. – 648 с.

888. Очерки истории Северной Таврии. Т. 1 / А. П. Лютый, О.  В.  Варяник ; Творческая группа «Мастер». – Запорожье : Издатель Глазунов С. А., 2005. – 512 с.

Публікації в збірках:

889. Перовские / И. А. Анисимова, О. В. Варяник, А. А. Шумков // Дворянский календарь: справочная родословная книга российского дворянства. – М., 2010. – Тетрадь 15. С. 143-157.

Література про життя та діяльність:

890. В неоплатном долгу перед героями : [в т. ч. беседа с авт. кн. «Герои земли Запорожской» О. В. Варяником] // Позиция. 2019. 17 янв. (№ 3). С. 1, 8-9.

891. Дудек Л. Во имя будущего Украины : [о дир. Музея техники В. Богуслаева О. Варянике и его работе] / Лариса Дудек // Мотор Січ. – 2019. – 31 січ. (№ 7). – С. 4-5.

892. Третьяк С. Музей техники Богуслаева – экскурсионная жемчужина Запорожья / Светлана Третьяк // Верже. – 2019. – 21 февр. (№ 7) . – С. 12-13. : [есть сведения о дир. музея О. В. Варянике].

893. Шак В. Как миговцы искали именное оружие Генсека ЦК КПРС : [о Музее техники Богуслаева и его дир. О. Варянике], Владимир Шак // МИг. – 2018. – 22 февр. (№ 8). – С. 12, 29.

894. Корсунський Д. «Очерки истории Северной Таврии» / Д. Корсунський // Нова Таврія. – 2005. – 17 груд. (№ 113). – С. 2.

Філас Віктор Миколайович

(10.01.1976)

(доктор історичних наук, директор музею–заповідника «Садиба Попова» (2011-2013 р.)

Доктор історичних наук, декан Запорізького факультету Київського національного університету культури і мистецтв, директор Василівського історико‑архітектурного музею‑заповідника «Садиба Попова» (2011-2013 рр.), викладач Хортицької національної академії, Віктор Миколайлвич Філас народився 10 січня 1976 р. в с. Олександрівка Михайлівського району Запорізької області. У 2002 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У 2002-2005 рр. – аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Журнал Министерства государственных имуществ» як джерело з соціально-економічної історії Південної України, кандидат історичних наук (2008 р.), декан Запорізького факультету Київського національного університету культури і мистецтв. У 2004-2011 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Запорізького юридичного інституту ДДУВС. З 2011 р. – директор Комунального закладу «Василівський історико-архітектурний музей — заповідник “Садиба Попова”» Запорізької обласної ради. Сфери наукових інтересів: візуальна історія, історія Південної України ХVIII-XIX ст., морська історія. Автор і упорядник більше 20 наукових публікацій.

Його творчі знахідки відкривають нові сторінки історії нашого краю. Так, в 2015 році разом з істориком В. Стойчевим, за сприяння союзу поляків Запоріжжя «Полонія», локалізували місце знаходження табору для військовополонених поляків, в якому в 1939-1940-х рр. утримували 1600 чоловік. Їхню працю примусово використовували на заводі «Запоріжсталь».

Віктор Філас багато часу проводить в архівах, бібліотеках. Працюючи в рукописному відділі Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), в одній із рідкісних книг знайшов фототипічу копію картини великого мариніста Айвазовського «Днепр у Александровска», яку художник написав вірогідно в середині 70-х років ХІХ ст. На ній зображена місцевість в районі сучасного Вознесенівського ринку. Для нашого міста ця картина унікальна, тому що до того ніхто з великих майстрів світового рівня, крім І. Рєпіна, не малював наше місто (І. Рєпін був на Хортиці, робив замальовки для картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану»).

Література:

895. Філас В. Південна Україна на сторінках «Журнала Министерства государственных имуществ» : монографія / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Запорізький національний університет / Ред.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. / Віктор Філас. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2009. – 150 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 22.).

896. Подготовка к Чесменскому бою: воспоминания русских офицеров в интерпретации художника Я.Ф. Хаккерта / Віктор Філас // Тезисы докладов Межднародной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» / под ред. М. Э. Соколова, Г. А. Голубева, В. И. Кузищина, В. А. Иванова, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь, 2012. – С. 103-104. – (Анкета В. М. Філаса).

897. «Гибель турецкого флота» Я. Ф. Хаккерта как исторический источник / Виктор Филас // Материалы научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения» 2011 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» / под ред. В. А. Трифонова, В. А. Иванова, В. И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2011. – С. 102-104.

898. Роль Чорноморського флоту у забезпеченні охорони державного кордону біля кримського узбережжя у 80-ті роки XVIIІ ст. / Віктор Філас // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 квіт. 2011 р., Запоріжжя. Матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя : ЗЮИ ДДУВС, 2011. – Ч. 2. – С. 26-28.

899. О достоверности сведений отчетов таврического губернатора / Виктор Филас // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» / под ред. В. А. Трифонова, В. А. Иванова, В. И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2010. – С. 130-132.

900. Зарождение и становление Черноморского флота: историографические и археографические аспекты / Виктор Филас // Причерноморье: история, политика, культура. Серия «Новая и новейшая история». – Севастополь: Филиал Московского государственного университета, 2009. – С. 34-40.

901. Заселення Таврійської губернії кінця 50-х початку 60-х рр. ХІХ ст. за матеріалами «Журнала Министерства государственных имуществ» / Віктор Філас // Наукові записки. Збiрник праць молодих вчених i аспiрантiв. – Т. 13. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2006. – С. 347-368.

902. Рибальство на Нижньому Днiпрi за матерiалами «Отчета Височайшей утвержденной комиссии для исследования рыболовства на Азовском и Черном морях» / Віктор Філас // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М. В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 215-216.

903. Стан виноградарства та виноробства Криму у 40-х-70-х роках ХIХ ст. (за матерiалами «Журнала Министерства государственных имуществ») / Віктор Філас // Наука і вища освiта. Тези доповiдей учасникiв ХII Всеукраїнської наукової конференцiї (Запоріжжя, 20 трав. 2004 р.). – Запоріжжя : ГУ ЗIГМУ, 2004. – С. 105-106.

Література про життя та діяльність

904. Філас Віктор Миколайович // Наукова школа професора А. В. Бойка: персоналії та доробок / упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 288-293.

905. Джерело: Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / Упорядник : Ігор Лиман. – Київ, 2013. – Том 1. – Із змісту : [про В. Філаса]. – С. 330-332 .

МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ

906. Увековечилипамять «Француза» : [памятная доска погибшему в АТО С. Бурлаці] // МИГ. – 2017. – 30 мар. (№ 13).  –С. 3.

907. Воронцова, О. Люди, які нас надихають : [на будівлі № 6 по вул. Добролюбова (Запоріжжя) відкрито меморіал. дошку, присвячену бійцю «Азову» С. Бурлаці] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. – 2017. – 30 берез. (№ 13). – С. 9.

908. Васильевка : [в СОШ № 1 состоялось открытие мемор. доски погибшему в зоне АТО С. Бурлаке] // Надежда — 2017. – 22‑28 марта (№ 12). – С. 1.

909. В память о погибших бойцах добробатов : [на доме по ул. Добровольческих батальонов открыли памятную доску] // МИГ. – 2017. – 16 марта (№ 11).  С. 3.

910. У Василівському коледжі відкрили меморіальну дошку герою АТО : [С. Бурлаці] // Запороз. Січ. – 2016. – 18 жовт. (№ 191). – С. 8.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ

911. Поети Василівщини // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 37-139.

912. Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – 200 с. : ил. – 85-летию Васильевского района посвящается. Текст укр., рос.

***

913. Лобач С. З «Лірою» мрії збуваються : [район. літ. творче об-ня «Ліра» (голова — Денис Філатов)] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2013. – 23 лют. (№ 21-22). С. 7.

914. Васильева С. «Мир снова юн и воздух свеж» : [лит. об-нию «Лира» 10 лет] / Светлана Васильева // Сила Слова. — 2012. 24 апр. (№ 6). С. 15.

915. Лобач С. «Чтобы мыслям было просторно, а словам тесно…» : [литературный клуб «Лира»] / Светлана Лобач // Нова Таврія. – 2012. – 21 квіт. (№ 38-39). С. 7.

916. Чабан Р. В стенах серебряного века : [на поэт. фестивале в Васильевке принимали участие и бердян. поэты] / Р. Чабан // Півден. зоря. – 2012. – 7 черв. (№ 63). – С. 2.

917. «Таврических степей разноголосье» // Нова Таврія. 2008. 3 груд. (№ 129). С. 2.

918. [Добірка віршів василів. літераторів] // Нова Таврія.  2005. – 20 лип. (№ 63). С. 3.

Алексєєва Лідія (Ліка) Максимівна

919. Откуда мы черпаем вдохновенье? ; Осеннее : [стихи] / Лидия Алексеева // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. — Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 10.

920. Осень ; Март ; Якщо болить душа : [поэзия ] / Лидия Алексеева // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь : ИД МГТ, 2013. – С. 20.

921. Не мани меня осень ; Вишня запоздалая : [поэзия] / Лидия Алексеева // Мечты сбываются : литературный альманах / [авт. идеи Валерий Фоменко]. – Запорожье : [Мрия-Нова], 2012. – С. 15-18.

***

922. Зима : [стих] / Лидия Алексеева // Нова Таврія. — 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

923. Вновь на улице весна : [стих] / Лика Алексеева // Нова Таврія. – 2013. – 27 квіт. (№ 46-47). – С. 7.

924. Осень : [стих] / Лика Алексеева // Нова Таврія. — 2012. – 24 лист. (№ 116). – С. 5.

925. Мужчина, муж, отец… : [поэзия] / Лика Алексеева // Нова Таврія. – 2012. – 11 квіт. (№ 35). – С. 3.

926. В парке : [стих] / Лика Алексеева // Нова Таврія. — 2012. – 8 лют. (№ 11). – С. 2.

Бичков Лев Олександрович

927. Сердце на ладони : избр. стихи / Л. А. Бычков ; Лев Бычков. – Запорожье : Днепров. металлург, 2009. – 150 с. : портр.

928. [Добірка віршів] /Л. Бычков // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 36-53. – 85-летию Васильевского района посвящается. Текст укр., рос.

929. Седина : стих. / Лев Бычков // Нова Таврія. 2005. 26 жовт. (№ 95). С. 3.

Біцька Світлана Олександрівна

(21 лютого 1978 року у м. Василівка )

930. Сидели двое у окна : [поэзия] / Светлана Бицкая // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 14.01.2017 г.) : по благословению Высокопреосвященнейшего Луки, Митропалита Запорожского и Мелитопольского . Вып. 5 / [ред., сост. С. И. Скорик]. Днепр : Акцент ПП, 2017. С. 129-130.

931. Тропинка к храму ; Ищи позитив : [поэзия] / Светлана Бицкая // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 16. 01. 2016 г.). Вып. 4 / [ред. и сост. С. И. Скорик]. Днепр : Акцент ПП, 2016. С. 134-135.

932. Зарисовка в электричке… : [поэзия] / Светлана Бицкая // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. С. 20.

933. Не посягаю на величие : [поэзия] / Светлана Бицкая // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». Мелитополь : ИД МГТ, 2013. С. 12.

***

934. О чем молчат бродячие коты : [стих] / Светлана Бицкая // Нова Таврія. 2020. – 2 лип. (№ 34). С. 3.

935. Весенний мотив ; О жизни ; А хочется безумно мало : [стихи] / Светлана Бицкая // Нова Таврія. 2013. 27 квіт. (№ 46-47). С. 7.

936. Ты вспоминай ; Как хочется кричать, но я молчу… : [стихи] / Светлана Бицкая // Нова Таврія. – 2013. – 19 січ. (№ 7-8). – С. 5.

937. Костры : [стих] / Светлана Бицкая // Нова Таврія. — 2012. 24 лист. (№ 116). С. 5.

938. Мама, прости ; Я люблю… : [стихи] / Светлана Бицкая // Нова Таврія. 2012. 8 лют. (№ 11). С. 2.

Губенко-Сажнєва Лариса Григорівна

Народилася в 1940 р. у Василівці. Писати почала з шкільних років. Навчалася у Василівській середній школі №1, закінчила Запорізький державний педінститут, викладала фізику у Василівській СШ № 1, СШ № 3 та у радгосп-технікумі.

Друкувалася в «Новій Таврії», в поетичній збірці «Таврических степей разноголосье». Видала книги : «Моє мереживо життя» та «На струнах осени».

В 2008 була обрана першим головою літературно-творчого об’еднання «Ліра».

Література:

939. Час і вічність : [вірші] / Лариса Губенко-Сажнєва // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 14.01.2017 г.) : по благославению Высокопреосвященнейшего Луки, Митропалита Запорожского и Мелитопольского . Вып. 5 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – С. 162-163.

940. Прощание ; Суета ; Поздняя осень : [поэзия] / Лариса Губенко-Сажнева // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 42.

941. Я просто живу… : [стихи] / Лариса Губенко // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 16.01.2016 г.). Вып. 4 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2016. – Вып. 4. – С. 106-107.

942. Бесконечность ; Обиды : [стихи] / Лариса Губенко // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества». Вып. 3 / [сост. Л. Д. Тесленко]. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. – С. 159-161.

943. Возрождение ; День Победы : [поэзия] / Лариса Губенко // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь : ИД МГТ, 2013. – С. 13.

944. Батьківська хата ; Облака : [вірші] / Лариса Губенко-Сажнєва // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 58-68.

945. Моє мереживо життя : [поезія] / Лариса Губенко // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 75-94.

***

946. Летний рассвет : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2020. – 2  лип. (№ 34). – С. 3.

947. Если я заболею : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

948. Калинонька : [вірш] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2013. – 27 квіт. (№ 46-47). – С. 7.

949. Сонет : [поэзия] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2013. – 19 січ. (№ 7-8). – С. 5.

950. Моему хору : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2013. – 10 січ. (№ 3). – С. 5.

951. Лепестки прошедших лет : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2012. – 24 лист. (№ 116). – С. 5.

952. Дети войны : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2012. – 12 трав. (№ 45). – С. 5.

953. Сердце : [вірш] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2012. – 11 квіт. (№ 35). – С. 3.

954. Не гукай мене, осінь… : [вірші] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2012. – 8 лют. (№ 11). – С. 2.

955. Знову школа ; Я ловлю проміння сонця : [вірші] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2008. – 10 верес. (№ 95). – С. 3.

956. Моей подруге : [стих] / Лариса Губенко // Нова Таврія. – 2002. – 30 лист. (№ 118). – С. 5.

Дзвонок Людмила Григорівна

957. Любовь не знает поражения : сб. стихотворений / Л. Г. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2017. – 104 с.

958. Дышит сердце Любовью : сб. стихов / Л. Г. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – 100 с. : портр.

959. Боже, я молю… : зб. віршів / Л. Г. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелітополь : ВБ ММД, 2014. – 132 с.

960. Хліб життя = Хлеб жизни : збірник віршів = сборник стихов / Л. Г. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2013. – 76 с. : портр. – Текст укр., рус.

961. Серце для Любові : збірник віршів / Л. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелітополь : ВБ ММД, 2012. – 176 с. – Тит. л., текст укр., рус.

962. Вера в жизни = Віра в житті : сборник стихов = зб. віршів / Л. Г. Дзвонок ; Людмила Дзвонок. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2011. – 228 с.

***

963. [Добірка віршів] / Дзвонок Л. // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 95-102. – (85-летию Васильевского района посвящается). Текст укр., рос.

964. Крик : [стих] / Людмила Дзвонок / Нова Таврія. – 2005. – 26 жовт. (№ 95). – С. 3.

Крилатий Василь

(Бодня Василь Миколайович)

Народився у 1950 році у м. Гуляйполе Запорізької області. Закінчив Одеський інститут зв’язку ім. О. С. Попова. Мешкає у м. Василівка. Працював начальником цеху електрозв’язку № 12 Запорізької філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

У 2008 р. був нагороджений Почесною відзнакою «За заслуги перед громадою Василівського району».

Перша збірка віршів «Сквозь годы» вийшла у 2010 році. Друга його книга «Жизнь продолжается» вийшла у 2018 році, вона присвячена коханій дружині, супутниці життя Наталії.

Дипломант міжнародних музично-поетичних фестивалів. Голова Василівського літоб’єднання «ЛІРА».

Література:

965. Пружність висоти : вірші / Василь Крилатий. – Запоріжжя : Статус, 2020. – 123 с.

966. Жизнь продолжается : стихи / Василий Крылатый. — Запорожье : СТАТУС, 2018. – 228 с.

967. Заглянь в свою душу ; Знов зима і ті ж ворони : [вірші] / Василь Крилатий // Антологія творів письменників запорізьких літоб’єднань початку XXI сторіччя. Книга перша : Поезія. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – С. 73-80.

968. «Знов судний час – чуттів страшна робота…» : [вірш] / Василь Крилатий // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 13.01.2017 г.). Вып. 6 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – С. 123.

969. «Потребность и надуманность различны» : [стих.] / Василий Крылатый (Бодня) // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 14.01.2017 г.). Вып. 5 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – С. 156.

970. «Некогда думать о вечном…»; Милосердие надо выстоять : [стихи] // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» / Василий Крылатый (Бодня) (Запорожье, 16.01.2016 г.). Вып. 4 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2016. – С. 138-139.

971. Симфонией вечности дышат миры : [стих.] / Василий Крылатый // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 6.

972. Отец : [стих] / Василь Крилатий // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 138.

973. Развернуть все мысли вспять : [стих] / Василий Крылатый // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь : ИД МГТ, 2013. – С. 21.

974. Музыка рассвета; Сажу цветы : [стихи] / Василь Крилатий // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 136-139.

***

975. Крылатый В. «Вот и наступило лето…» : [стих.] / Василий Крылатый // Нова Таврія. – 2020. – 2 лип. (№ 34). – С. 3.

976. Настроение ; Гроздьями – гирями нижутся боли : [стихи] / Василий Крылатый // Нова Таврія. – 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

977. Что там скрывать… ; Не получится нараспашку : [стихи] / Василий Крылатый // Нова Таврія. – 2014. – 20 груд. (№ 132-133). – С. 7.

Кудров Роман Олександрович

978. Кудров Р. [Добірка віршів] // Кудров Р. / Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 134-141. – 85-летию Васильевского района посвящается. Текст укр., рос.

***

979. Кудров, Р. А. Переводы произведений Лины Костенко на русский язык в Интернет-пространстве / Р. А. Кудров // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – 2011. – № 2. – С. 187-191. – Бібліогр.: 51 назв.

див. «Засоби масової інформації» «Кучмій Жан Анатолійович»

Лемешко Тетяна Андріївна

(16. 01.1954, с. Берестівка

Житомирської обл.)

Тетяна Лемешко (Безпалюк) народилася 16 січня 1954 року у с. Берестівка Житомирської області.

У 1973 році переїхала до міста Василівки Запорізької області, працювала на взуттєвій фабриці. З 1981 по 2012 рік працювала паспортисткою в КП «Добробут».

Як творча особистість відзначена почесною грамотою Василівської міської ради, її вірші увійшли в збірку поезій «Таврических степей разноголосье», «Василівщина туристична і мистецько-поетична», «Мрії збуваються», альманах «В стенах Серебряного века».

У 2006 році була в числі переможців поетичного конкурсу — нагороджена дипломом, в 2015 році вірш «Любов пізня» увійшов до спеціального вісника Міжнародного поетичного конкурсу одного вірша про любов «Намалюй мені ніч».

В 2018 році її мрія здійснилася – вийшла перша поетична збірка «Материнська пісня». В жовтні 2019 року — друга збірка «Поклик душі», а в жовтні 2020 року — трєтя збірка поезій «Моя дорога».

Друкується на сторінках газет: «Нова Таврія», «Рациональная газета», «ГорожанинЪ».

Література:

980. Не обижайте матерей : [стих] / Татьяна Лемешко // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 13.01.2017 г.). Вып. 3 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – С. 150.

981. Крила ; Дорога бажань ; Не сумуй! : [поезія] / Тетяна Лемешко // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 71.

982. Святий Миколай : [вірші] / Татьяна Лемешко // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества». Вып. 3 / [сост. Л. Д. Тесленко]. — Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. – С. 107.

983. Любов пізня / Тетяна Лемешко // Намалюй мені ніч : вісник Міжнар. поетич. конкурсу одного вірша про любов «Намалюй мені ніч», присвячений 90-літтю укр. поета М. Є. Петренка. – [Канів : Склянка часу, 2015]. – С. 120.

984. Мне бы только… ; Лучик : [поэзия] / Татьяна Лемешко // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 17.

985. Поэзия / Татьяна Лемешко // Мечты сбываются : литературный альманах / [авт. идеи Валерий Фоменко]. — Запорожье : [Мрия-Нова], 2012. – С.  50-52.

986. Прийдешнім ; Почуй мій голос : [вірші] / Тетяна Лемешко // Городская поэзия : кол. сб. творчества читателей газеты «Горожанин-информ» : (стихи на рус. и укр. языке) / ред. Андрей Бартыш. – [Запорожье : «РіК-2006», 2009]. – С. 41-42.

987. Поэзия / Татьяна Лемешко // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 142-151. – 85-летию Васильевского района посвящается. Текст укр., рос.

***

988. Чуєш, мамо, як виспівують пташки?.. : [вірш] / Тетяна Лемешко // Хортиця. – 2018. – № 5. – С. 98-100.

989. Лучик : [стих] / Татьяна Лемешко // Нова Таврія. – 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

990. Не прощаясь… : [стих] / Татьяна Лемешко // Нова Таврія. – 2013. – 19 січ. (№ 7-8). – С. 5.

991. Хочу любить я этот мир : [стих] / Татьяна Лемешко // Нова Таврія. – 2012. – 8 лют. (№ 11). – С. 2.

992. Мой город : [стих] / Татьяна Лемешко // Нова Таврія. – 2008. – 10 верес. (№ 95). – С. 3.

993. Святий Миколай : [вірш] / Тетяна Лемешко // Нова Таврія. – 2008. – 9 січ. (№ 2). – С. 3.

994. Женщина в черном : [стих] / Татьяна Лемешко // Нова Таврія. – 2005. – 26 жовт. (№ 95). – С. 3.

995. Місто моє славне : [вірш] / Тетяна Лемешко // Нова Таврія. – 2005. –20 лип. (№ 63). – С. 3.

996. Чия вина : [вірш] / Тетяна Лемешко // Нова Таврія. – 2002. – 12 жовт. (№ 101). – С. 5.

997. Ти не мій, я не твоя : [вірш] / Тетяна Лемешко // Нова Таврія. – 2002. – 17 квіт. (№ 39). – С. 3.

Лукашенко Василь Антонович

(03.08.1941)

Я еще постою на околице лет,

Где грустят у дороги мои тополя.

Снова мысли полет!

Снова солнца рассвет,

Да укрытая снегом седая Земля…

В. Лукашенко

Василь Антонович Лукашенко народився 3 серпня 1941 року в с. Михайлівка Михайлівського району, Запорізької області. Дитинство, шкільні роки, юність пройшли в селі Роздол Михайлівського району. Там розпочав свою трудову діяльність. З 1960 по 1963 рр. був на військовій службі в Угорщині. Редактор газети «Гвардієць» помітив його поетичні здібності і запропонував стати членом літературного об’єднання при газеті.

Після армії переїхав до м. Запоріжжя. Навчався в машинобудівному інституті, працював на заводі «Запоріжсталь», шість років в міліції, був членом літературного об’єднання при газеті «Индустриальное Запорожье» (керівник – відомий письменник О. Стешенко). Підготував і видав 31 збірку віршів.

Уже будучи на пенсії, Василь Антонович в 2001 році переїхав до м. Василівка, де мешкає і сьогодні Він активний член літературного творчого об’єднання «Ліра». З під його пера виходять все нові і нові вірші. Він завжди серед людей. Його часто запрошують на зустрічі школярі, ветерани, працівники бібліотек, зокрема, він часто брав участь у заходах краєзнавчого відділу Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.

Г. Нагорна

Література:

998. Майский гром» : «поэтич. тетрадь» / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – [Васильевка ; Днепрорудное : Полиграфия от А до Я], 2018. – 40 с.

999. Моя Весна : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Васильевка ; [Днепрорудный : Полиграфия от А до Я], 2018. – 52 с.

1000. Дикі гуси : зб. віршів / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василь Антонович. – [Васильевка : Полиграфия от А до Я], 2017. – 80 с. : іл.

1001. Земля и Люди / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – [Васильевка : Полиграфия от А до Я], 2017. – 92 с.

1002. Околица : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – [Васильевка ; Днепрорудный : Полиграфия от А до Я], 2017. – 88 с.

1003. Белые лебеди : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – [Васильевка : Полиграфия от А до Я, 2016]. – 88 с.

1004. Лукашенко, В. А. Моя лебединая песня : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2016. – 112 с. : портр.

1005. Я остаюсь на земле! : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [б. и.], 2015. – 104 с. : ил.

1006. На вершине заката : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [б. и.], 2014. – 92 с.

1007. Обернитесь! Я здесь… : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [б. и.], 2014. – 108 с.

1008. Закат «Сокровенное» : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2013. – 120 с.

1009. Зима : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2013. – 88 с.

1010. Притяженье земли : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2013. – 108 с. : портр.

1011. Лелеки : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2012. – 72 с.

1012. Мы должны на земле повториться : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2012. – 88 с. : портр.

1013. Седая полынь : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2012. – 60 с.

1014. Солнце упадет мне на ладонь : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2012. – 72 с. : портр.

1015. Эхо : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [Финвей], 2012. – 80 с.

1016. За туманами лет : сб. стихов / В. А. Лукашенко ; Лукашенко Василий Антонович. – Запорожье : [б. и.], 2011. – 38 с. : портр.

1017. Родниковая нежность земли / В. А. Лукашенко ; Василий Лукашенко. – [Запорожье : Финвей, 2011]. – 68 с. : портр.

Мажура Володимир Іванович

Мажура Володимир Іванович народився у 1945 році. Більше 30 років працював у Василівській музичній школі – завучем, директором. Очолював хоровий колектив ветеранів війни та праці при Василівському ЦКД.

Друкується на сторінках газет : «Нова Таврія», «Рациональная газета».

Література:

1018. Любовь и счастье редко совпадают… / В. И. Мажура ; Владимир Мажура. – Запорожье : Днепров. металлург, 2015. – 114 с. : фото.

***

1019. Размечтался ; Мама : [поэзия] / Владимир Мажура // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 22-23.

1020. Зимний лес ; Признание ; Черные глаза : [поэзия] / Володимир Мажура // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 90-93.

1021. [Добірка віршів] / Мажура В. // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 152-155. – (85-летию Васильевского района посвящается). – Текст укр., рос.

***

1022. Лес в январе : [стих] / Владимир Мажура // Нова Таврія. – 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

1023. Скрипка : [вірш] / Володимир Мажура // Нова Таврія. – 2013. – 19 січ. (№ 7-8). – С. 5.

1024. Світ, в якому ми живем ; Розмечтался : [вірші] / Володимир Мажура // Нова Таврія. – 2010. – 11 квіт. (№ 35). – С. 3.

1025. Юбилейное : [стих посвящён комсомолу] / Владимир Мажура // Нова Таврія. – 2008. – 29 жовт. (№ 115). – С. 5.

1026. Пролетаю : [стих] / Владимир Мажура // Нова Таврія. – 2008. – 10 верес. (№ 95). – С. 3.

1027. Весна : [стих] / Владимир Мажура // Нова Таврія. – 2008. – 26 квіт. (№ 45). – С. 2.

1028. Лето : [стих.] // Нова Таврія. – 1985. – 1 серп. (№ 104). – С. 4.

Мартиросян Віра Олександрівна (Доломанова)

1029. Мир не без добрых людей : [сказка] / Вера Мартиросян // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 13.01.2017 г.). Вып. 6 / [ред., сост. С. И. Скорик]. — Днепр : Акцент ПП, 2018. – С. 215-218.

1030. Ёжик : [сказка] / Вера Мартиросян // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 76.

1032. Лесная быль ; Прошлое : [поэзия] / Вера Мартиросян // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 23.

***

1033. Судьба : [стих] / Вера Мартиросян / Нова Таврія. – 2008. – 26 квіт. (№ 45). – С. 2.

Медведь (Гнусова) Лідія Анатоліївна

1034. Первая ёлка, или От двух до пятидесяти : стихи, рассказы / Л. А. Медведь ; Лидия Медведь. – Днепрорудный : [Изд. дом МГТ], 2014. – 56 с. : ил.

1035. Под небом синим : стихи / Л. А. Медведь ; Лидия Медведь. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2012. – 96 с.

1036. Над морем Каховским : стихи / Л. Медведь. – Днепрорудный ; Запорожье : [б. и.], 2000. – 40 с.

1037. [Добірка віршів] / Медведь Л. // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 156-159. – (85-летию Васильевского района посвящается). – Текст укр., рос.

***

1038. Днепрорудный – «зелеными глазами» : исповедь зеленого инженера / Л. Медведь ; Лидия Медведь (Л. А. Гнусова). – Днепрорудный : [Изд. дом МГТ], 2017. – 176 с. : фото.

1039. Памяти отца: стихи / Л. А. Медведь ; Лидия Медведь // Нова Таврія. – 2005.– 26 жовт.(№ 95). – С. 3.

Музичук Олена Василівна

1040. Спочатку віддати : [казка]; [вірші] / Олена Музичук // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 13.01.2017 г.). Вып. 6 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – С. 35, 209-215.

1041. Мій синьоокий Янгол : [проза] / Олена Музичук // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 14.01.2017 г.). Вып. 5 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – С. 223-225.

1042. Її різдвяна казка / Олена Музичук // Звезда Рождества : альманах Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 16.01.2016 г.). Вып. 4 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2016. – С. 228-230.

1043. Писанка ; Вічне коло життя : [проза] / Олена Музичук // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 83-84.

1044. Вогник свічки ; Стимул до руху : [поезія] / Елена Музычук // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 25.

1045. Пиріг : [поезія, проза] / Олена Музичук // Василівщина туристична та мистецко-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 108-120.

***

1046. Оберіг : [проза] / Олена Музичук // Хортиця. – 2012. – № 2. – С. 6.

М’ясникова Валентина Казимирівна

1047. [Добірка віршів] / Мясникова В. // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 170-174. – (85-летию Васильевского района посвящается). Текст укр., рос.

Перовська Ольга Василівна

(09.04.1902, с. Василівка –

18.09.1961, м. Москва),

прозаїк, дитяча письменниця

Ольга Василівна Перовська народилася 9 квітня (27 березня) 1902 року в селі Василівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії Російської імперії. Її дідусь був старшим братом відомої терористки Софії Перовської. Після заслання заможна родина Перовських опинилася в Василівці. З п’яти років і до повноліття Ольга жила в Семиріччі, в наймальовничіших куточках Казахстану і Киргизії — в Вірному і Пржевальську на березі озера Іссик-Куль (село Михайлівка).

Після закінчення Петербурського лісного інституту сюди в 1907 році перевели служити її батька – Василя Васильовича Перовського – вченого-лісовода. Свого часу він був революціонером, тому йому дозволяли працювати лише на окраїнах Російської імперії. Спочатку він служив лісничим в Капальському, потім в Верненському і Пржевальському повітах. Це місце надовго стало рідним для великої сім’ї Перовських. Його дочки, а їх було чотири (Софія, Ольга, Марія, Наталія), отримали тут волю, друзів і підопічних: у кожної дівчинки була своя тваринка – лисеня, вовченя, оленя, морська свинка та ін. На великому дворі навіть знайшлося місце для маленького тигреняти-сироти. Багато дитячих спогадів Ольга пронесла через все життя, і в подальшому вони знайшли своє відображення в її творчості.

В 1918 році, після встановлення Радянської влади в Середній Азії, Василь Васильович Перовський змушений був разом з родиною покинути Семиріччя і виїхати на Алтай. Про життя на Алтаї Ольга Василівна розповіла в своих творах («Алтайские рассказы» (1939), «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных» (1939). Влітку родина переїжджала в гори на Медео. На той час там був дикий ліс, швидкі гірські ріки, пасовища і мало доріг. Дівчат на цілий день відпускали в гори. Батьки схвалювали і підтримували їхню самостійність. В 5-6 років вони сідлали коней, їздили верхи, вміло поводилися з тваринами, були веселими і відчували себе щасливими.

Таке прогресивне на той час виховання сприяло тому, що дівчата виросли освіченими, самодостатніми людьми. Зокрема, Ольга стала біологом і дитячою письменницею. Спочатку вона успішно склала іспити до Туркестанського університету, а згодом, в 1923-1926 рр., навчалася на біологічному факультеті Московського університету.

Ще в студентські роки (1925 р). вийшла друком її перша і найвідоміша книга оповідань «Ребята и зверята», яка зразу завоювала симпатії маленьких читачів. В цій книзі письменниця розповідає про насичене різноманітними подіями життя чотирьох сестер, дочок лісничого, який служив в Семиріччі. Книгу можно назвати автобіографічною, тому що в головних героїнях легко впізнати саму Ольгу та її сестер. Церозповідь про чудове дитинство, про людей, які жили поряд з ними, і про тварин, з якими доводилося спілкуватися. З того часу книгу прочитало не одне покоління дітей. Вона неодноразово видавалася в Польщі, Швеції, Болгарії, Чехословаччині, США та інших країнах.

Ольга Василівна є автором оповідань: «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных», «Мармотка», «Про поросят», повістей «Остров в степи», «Золотое руно» (написані у співавторстві зі своїм чоловіком, письменником Г. Е. Замчаловим), «Джан-глаза героя». Книги Перовської змістовні, цікаві, видно, що авторка добре розуміє психологію дітей і тварин. Основний секрет її успіху – непідробна любов до своєї справи, до людей і щире бажання дарувати усім частину свого великого серця.

В 1943 році О. Перовська жила у м. Кисловодськ. За несправедливим обвинуваченням вона була заарештована і покарана 10 роками виправних робіт в таборах (пізніше замінили засланням). Протягом 15 років (з 1940 по 1955 рр.) її книги не друкувалися, не показували діафільм «Франтик» із серії «Ребята и зверята», був повністю знищений наклад повісті «Остров в степи» (про Асканію-Нову). Ім’я письменниці, твори якої були надзвичайно популярними серед дітей, зникло з радянської дитячої літератури.

Про її життя в цей період розповів відомий художник, ілюстратор дитячих книг Л. А. Токмаков:

«Как-то приехали мы к Марии Павловне (Прилежаевой) в Переделкино, в писательский поселок. И Марья Павловна повезла нас на кладбище. Побывали мы у Корнея Иваныча (Чуковского) с большим крестом на могиле. А сейчас, говорит, я вам покажу тоже очень интересную могилу. Такая стела, и внизу две фотографии на фарфоре дореволюционного происхождения – чиновник-лесничий и его супруга красивая, а вверху в овале – красавица немыслимого напряжения – черные глаза, ну видно, что пышет талантом и душевным здравием, именно не здоровьем, а здравием настоящим, контактом с Небесами – явно совершенно – сама Ольга Перовская.

А ее загребли в бериевские времена. И она отмотала свой срок. Освободили ее при Хрущеве, ее квартира была занята, и ей негде было жить. Мария Павловна – она тогда была в бюро секции – отхлопотала ей комнату. А взамен она получила совершенно потрясающий рассказ, который я сейчас попытаюсь реставрировать.

Участок, где зэчки должны были исполнять принудительную трудовую повинность, включал в себя длинную пыльную дорогу. И вот гонят этап, идут часовые с ружьями, с винтовками, с собаками, наученными рвать по команде. И Перовская вскоре занемогла и опустилась на землю. Всё – это побег. И натравили на нее двух овчарок. «Вы же знаете, – сказала она Марии Павловне, – я же не боюсь, я, – говорит, – положила руки им на головы, и они легли рядом».

А охранники, темные ребята, они решили, что она колдунья, что ее надо бояться, что ее надо слушаться, и с этих пор все остановки диктовала только она. Плохо ей, чувствует, что надо сесть, – и весь этап останавливается – никаких там тебе побегов. И как сказала Перовская в заключение этого рассказа: собаки спасли ей жизнь».

Реабілітована письменниця в кінці 1950-х років.

Роки ув’язнення та смерть чоловіка (письменник Г. Е. Замчалов загинув на фронті під час Другої Світової війни) – все це не минуло даремно, такі обставини згубно вплинули на її здоров’я. В останні роки свого життя Ольга Василівна була прикута до ліжка важкою хворобою. Табори придавили важким тягарем, зробили свої жорстокі відмітини, та всі, хто її знав, розповідали, що вона належала до тих людей, котрі, всупереч обставинам, завжди залишаються собою і у кожній ситуації творять мікроклімат добропорядності та доброчестя. Відомий письменник М. Горький на першому з’їзді письменників СРСР назвав О. Перовську «класичною дитячою письменницею».

Померла Ольга Василівна 18 вересня 1961 року, була похована на кладовищі в підмосковному селищі Передєлкіно.

Її твори і сьогодні виховують у маленьких читачів любов до своєї Батьківщини, до світу, що нас оточує. Адже, як сказав відомий поет С. Кирсанов:

Что значишь ты без трав и птиц

И без любви к пчеле жужжащей,

Без журавлей над хвойной чащей,

Без миловидных лисьих лиц?

Когда поймешь ты наконец,

Врубаясь в мертвые породы,

О, человек, венец природы,

Чтό без природы твой венец?»

Література:

1048. «Ребята и зверята» / Ольга Перовская. Москва Ленинград, Госиздат, 1925.

1049. «Мои волчата» / Ольга Перовская. Москва Ленинград, 1927.

1050. «Ишка и Милка» / Ольга Перовская. Москва Ленинград, 1928.

1051. «Бердягинский внучек» / Ольга Перовская (1929).

1052. «Чубарый» / Ольга Перовская. Москва Ленинград, 1929.

1053. «Остров в степи» / Ольга Перовская, Г. Замчалов (1934).

1054. «Дианка и Томчик» / Ольга Перовская.

1055. «Франтик» / Ольга Перовская.

1056. «Мишка» / Ольга Перовская.

1057. «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных» / Ольга Перовская,1939.

1058. «Мармотка» / Ольга Перовская, 1939.

1059. «Васька» / Ольга Перовская. Москва. Ленинград, 1941.

1060. «Про поросят» / Ольга Перовская, 1941.

1061. «Золотое руно» / Ольга Перовская, Г. Замчалов, 1957.

1062. «Джан — глаза героя» / Ольга Перовская, 1958.

1063. «Тигренок Васька» / Ольга Перовская. Москва, 1959.

***

1064. Как и для чего я писала книгу «Ребята и зверята»/ Ольга Перовская // Детская литература. – 1935. № 10.

Література про життя та діяльність:

1065. Колядич Т. М. Перовская Ольга Васильевна // Русские детские писатели XX века : биобиблиогр. словарь / Т. М. Колядич. — Москва : Флинта : Наука, 1997. – С. 333-334.

1066. Калашников В. А. Перовская Ольга Васильевна // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. : Мурари — Припев / В. А. Калашников. – Москва : Сов. Энцикл., 1968. – С. 675-676.

1067. Николов, В. Она рассказала «ребятам о зверятах» : [о детской писательнице Ольге Васильевне Перовской (1902-1961), уроженке г. Васильевка] // Мелитоп. краевед. журнал. – 2015. – № 6. – С. 13-14.

1068. Шак В. Недетская история детской писательницы Ольги Перовской : [О. Перовская уроженка г. Васильевка] / Владимир Шак // МИГ. – 2017. – 14 дек. (№ 50). – С. 37.

Попова Валентина Іванівна

(15 жовтня 1939, с. Старобогданівка, Михайлівский район, Запорізька обл. 

24 липня 2020, м. Василівка)

Народилася 1939 році в селі Старобогданівка Михайлівського району Запорізької області.

Дитинство пройшло в селі Старобогданівка. У 1946 році вступила до Старобогданівської семирічки. Після школи працювала в колгоспі та навчалася у вечірній школі, де і отримала средню освіту. У 1963 році розпочала навчання в технікумі м. Мелітополя. З 1972 року мешкала у Василівці.

Свій перший вірш надісланий в газету «Пионерская правда» було написано 1948 року під враженням фільму «Рядовой Александр Матросов». З 1970 року друкувалася в Михайлівській районній газеті «Ленінська зірка», з 1972 р. в Василівській газеті «Нова Таврія». Друкувалася в виданні мЕнергодар «Рациональная газета» та газеті «Районные объявления», яка стала спонсором при виданні збірки віршів «Спів рідної землі». Також свої вірші Валентина Іванівна друкувала у виданнях та альманахах «Василівщина туристична та мистецько-поетична», Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013», Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016», літературно-музичний фестиваль «Звезда Рождества», українсько-російський літературно-художній та суспільно-політичний журнал Запорізького краю «Хортиця».

Видані книги: «Спів рідної землі», «Таємниця планети Рантея», «Эхо прошедшей войны», «Тече річка Молочна».

Померла Валентина Іванівна Попова 24 липня 2020 р. у м. Василівка.

Література:

1069. Пора задуматься ; Просьба-молитва : [поэзия] / Валентина Попова // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 107.

1070. Истина : [стих] / Валентина Попова // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 16. 01. 2016 г.). Вып. 4 / [ред. и сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2016. – С. 186.

1071. Моя рідна мова ; Спішу до обріїв далеких : [вірші] / Валентина Попова // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 14-15.

1072. Спросила я себя ; Твой родник ; Свет звезды : [поэзия] / Валентина Попова // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 129-132.

***

1073. Снежная фея : [стих] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2015. – 31 січ. (№ 9-10). – С. 5.

1074. Пахнет весной : [стих] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2013. – 27 квіт. (№ 46-47). – С. 7.

1075. И снова осень : [стих] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2012. – 24 лист. (№ 116). – С. 5.

1076. Солдатские котомки : [стих] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2012. – 12 трав. (№ 45). – С. 5.

1077. Зимова пісня : [вірш] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2012. – 8 лют. (№ 11). – С. 2.

1078. Моя рідна мова : [вірш] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2008. – 10 верес. (№ 95). – С. 3.

1079. Зимняя сказка : [стих] / Валентина Попова // Нова Таврія. – 2008. – 9 січ. (№ 2). – С. 13.

Філатов Денис Володимирович

1080. Они : [стих] / Денис Филатов // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 13.01.2017 г.) Вып. 6 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – С. 113.

1081. Последний час Мафусаила : [поэзия] / Денис Филатов // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 14.01.2017 г.) Вып. 5 / [ред., сост. С. И. Скорик]. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – С. 137-140.

1082. Небо вольное : [стих] / Денис Филатов // Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2016» / [лит. ред. и верстка Л. Тесленко]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – С. 8.

1083. Лепесток молнии ; Весенние сады : [поэзия] / Денис Филатов // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества». Вып. 3 / [сост. Л. Д. Тесленко]. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. – С. 195-199.

1084. Предмонастырское ; Мой Дантес : [поэзия] / Денис Филатов // Звезда Рождества : альманах Международного лит.-муз. фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье, 10-11 января 2014 г.). Вып. 2 / [сост. С. И. Скорик]. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – С. 287-288.

1085. Вечер ; Признание : [поэзия] / Денис Филатов //Альманах международного фестиваля поэзии «В стенах “Серебряного века” 2013». – Мелитополь, ИД МГТ, 2013. – С. 6-7.

1086. Параллельная судьба : [стих] / Денис Филатов // Нова Таврія. – 2013. – 23 лют. (№ 21-22). – С. 7.

Василівка в художній літературі

1087. Ко дню города Васильевка : [стих] // Лукашенко В. Родниковая нежность земли. — [Запорожье : Финвей, 2011]. – С. 61.

1088. Рідне місто моє : [вірш] / Лариса Губенко // Таврических степей разноголосье : поэзия авторов Васильевского района / [редкол. : Татьяна Руденко и др.]. – Васильевка ; [Токмак] : [Трибуна], 2008. – С. 82.

1089. Яворская Г. Моему городу – Васильевке : [стих] / Г. Яворская // Нова Таврія. – 2010. – 25 верес. (№ 95). – С. 5.

1090. Бут О. Василівці : [вірш] / О. Бут // Нова Таврія. – 2005. – 20 лип. (№ 63). – С. 3.

1091. Дідяєва Н. Василівка : [вірш] / Н. Дідяєва // Нова Таврія. – 2005. – 20 лип. (№ 63). – С. 3.

1092. Коробова Т. Рідне, любе: [вірш] / Т. Коробова // Нова Таврія. – 2005. – 20 лип. (№ 63). – С. 3.

1093. Лемешко Т. Місто моє славне: [вірш] / Т. Лемешко // Нова Таврія. – 2005. – 20 лип. (№ 63). – С. 3.

1094. Гаршин Л. Моя Васильевка : [стих] / Леонид Гаршин // Нова Таврія. – 2002. – 17 квіт. (№ 39). – С. 3.

1095. Сосюра Н. Здесь слышу старины дыханье… [стих] / Николай Сосюра // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт. (№ 128). – С. 4.

***

1096. Гімн міста : [сл. та муз. Володимира Мірошниченка] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 1.

1097. Василівко : [пісня на сл. і муз. Я. Василини] // Василина Я. Сборник песен. – Запорожье, 2002. – С. 13.

1098. Величальна : [сл. Н. Магдалини, муз. Л. Савона] // Нова Таврія. – 1984. – 26 жовт. (№ 128). – С. 4.

ФОЛЬКЛОР

1099. Жирникова Л. Карачекрак — река черная : [легенда о левом притоке р. Конка на Нижнем Днепре в г. Васильевка] / Людмила Жирникова // Знамя труда. – 2016. – 6 авг. (№ 32). – С. 2.

1100. Корсунський Д. На струнах серця і душі : [про фольклор. ансамбль «Струни серця»] / Дмитро Корсунський // Нова Таврія. – 2005. – 2 лют. (№ 8). – С. 3.

МИСТЕЦТВО

Образотворче мистецтво

1101. Желнова Н. Как Бог помог Васильевской галерее : [о худож. галерее г. Васильевка] / Наталья Желнова // Миг. – 2012. – 16 авг. (№ 33). – С. 19.

1102. Білоусова З. Відтворення боротьби : [про самодіял. митців м. Василівка] / З. Білоусова, Г. Кругляк // Запоріз. правда. – 1974. – 20 жовт.

Речка Ніна Опанасівна

1103. Лобач С. Мистецтво, що творить світ : [про художницю, архітектора Н. О. Речку ] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2020. – 2 лип. (№ 34). – С.1.

1104. Вони дбають про порядок і красу міста : [в т. ч. про художницю, архітектора Ніну Речку, за її проектом збудована центральна площа міста] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 7.

1105. Питишкина Н. Небо «под Ван Гога» : [ о частной художественной галерее Нины Речки] / НатальяПитишкина // Надежда. – 2018. – 12-18 сент. (№ 37). – С. 4.

1106. Шак В. Иисус Христос родился в …запорожской Васильевке : [о художнице Нине Речке из г. Васильевка] / Владимир Шак // МИГ. – 2017. – 9 февр. (№ 6). – С. 29.

1107. «Обіймемо планету любов’ю і красою!» : [про художницю Ніну Речку] // Нова Таврія. – 2008. – 30 квіт. (№ 46). – С. 2.

Зінов’єв Олександр Федорович

1108. Шепелева В. «Заповіт» Шевченко от Александра Зиновьева : [в запорож. галерее ARTL открылась экспозиция «Почерк футуриста»] / Виктория Шепелева // Запорожье вечернее. – 2018. – 18 янв. (№ 3). – С. 22.

1109. Левченко І. Як карикатурист [О. Зінов’єв] із Леніним боровся / Ірина Левченко // Запоріз правда. – 2015. – 20 серп. (№ 94-95). – С. 6.

1110. Иванченко И. Художник, что рисует смех: [О. Зиновьєв] / Игорь Иванченко // Сила Слова. – 2012. – 25 сент. — 2 окт. (№ 29) – С. 5.

1111. Соловов В. Все впереди / В. Соловов // Ул. Заречная. – 2002. – 28 марта. (№ 13) – С. 12.

1112. Знайомтесь : Олександр Зінов’єв : [художник–живописець, графік, карикатурист] // Нова Таврія. — 2000. — 15 січ. (№ 5). – С. 6.

1113. З нагородою, Олександре! : [О. Зінов’єв став лауреатом Міжнародного конкурсу карикатури і графіки в Сеулі] // Нова Таврія. – 2000. – 22 січ. (№ 7). – С. 2.

1114. Сеул заметил и отметил художника из Васильевки // Досье. – 2000. – № 15. – С. 11.

Декоративно — ужиткове мистецтво

1115. Братіщенко Валентина Вікторівна : [майстер художньої вишивки] // Запорізький край. Декоративне мистецтво. Традиції. Новації. / Нац. музей укр. народ. декоративно-прикладного мистецтва; [автор-упоряд.: Т.  Гончаренко]. – [Запоріжжя ] : Привоз – Принт, [2019]. – C. 16.

1116. Лобач С. Вишивай і мрій : [виставка вишитих картин василівчанки Наталії Мушенко] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2018. – 17 січ. (№ 4). – С. 1-2.

1117. Васильева С. В его работах живет душа : [житель Васильевки Г. Яцыка увлекается вышивкой] / Светлана Васильева // Сила Слова. – 2013. – 24 нояб. (№ 46). – С. 5.

1118. Паненко А. Человек с золотыми руками и большим сердцем : [о А. Закревском] / Анна Паненко // Сила слова. – 2013. – 24 окт. (№ 43). – С. 5.

1119. Паненко А. Мастер на все руки сотворил сказку : [о В. В. Лось] / Анна Паненко // Сила слова. – 2013. – 19 сент. (№ 38). – С. 15.

1120. Васильева С. Кукольных дел мастерицы : [о Васильевском клубе «Жемчужины» рассказывает его председатель Светлана Диденко] / Светлана Васильева // Сила слова. – 2012. – 30 окт. — 6 нояб. (№ 34). – С. 5.

1121. Кузнецова А. Добрая фея и ее загадочные куклы : [куклы-мотанки Е. Пылышенко] / Альбина Кузнецова // Надежда. – 2012. – 13 сент. (№ 37). – С. 13.

1122. Лобач С. Тут відпочиваєш душею : [у Василівці відкрилася галерея нар. творчості] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2010. – 30 січ. (№ 9-10). – С. 1.

1123. Сомова О. Васильевской галерее народного творчества уже год! / О. Сомова // Рац. газ. – 2010. – 11 февр. (№ 5). – С. 26; 18 февр. (№ 6). – С. 17.

1124. Даценко І. Талант, що розквітає : [про вишивальницю О. В. Колесник] / І. Даценко // Нова Таврія. – 2005. – 23 берез. (№ 24). – С. 1.

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ

1125. Народний театр // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С.32-33.

1126. Васильева С. На службе у Мельпомены : [худ. руководитель нар. театра Васильев. ЦДК М. Безрукова] / Светлана Васильева // Сила Слова . – 2013. – 19 дек. (№ 51). – С. 15.

1127. Нещерет Т. У народному театрі – прем’єра : [вистави «Він її син»] / Тетяна Нещерет // Запоріз. правда. – 1968. – 15 груд.

АРХІТЕКТУРА

1128. Маєткова архітектура. Василівський замок // Запорізька область : іл. енциклопедія [О. І. Красюк та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – VIII, С. 10-12.

1129. Шак В. Александр Агеенко : архитектор из Мелитополя, построивший замок возле Лысой горы : [кроме «Усадьбы Попова» проектировал и строил храмы на тер. нынешней обл.] / Владимир Шак // Миг. – 2020. – 23 июля (№ 30). – С. 29.

1130. Шаповалова А. Здесь будет город – сад! : [«Васильевка – градопроект» — 25 лет творческой деятельности] / Анна Шаповалова // Сила Слова. – 2013. – 18 июля (№ 29). – С. 5.

1131. Карандак Е. В Васильевке построили «Рай влюбленных» / Е. Карандак // Комс. правда. – 2005. – 20 июля (№ 128). – С. 6.

1132. Будинки «давнини старої» : [пам’ятники архітектури у Василівці] // Нова Таврія. – 2000. – 24 трав. (№ 50). – С. 2.

1133. Шлях до мрії : [про архітектора Ф. Ю. Митрогу] // Нова Таврія. – 1999. – 10 берез. (№ 23). – С. 2.

Див. Речка Н. О.

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ

Фестивалі, свята, конкурси, концерти, культурно-мистецькі акції

1134. Чабан Р. В стенах серебряного века : [на поэт. фестивале в Васильевке принимали участие и бердян. поэты] / Р. Чабан // Півден. зоря. – 2012. – 7 черв. (№ 63). – С. 2.

1135. Зорепад запалює зірки // Нова Таврія. – 2005. – 5 листоп. (№ 98-99). – С. 5.

1136. Піскун М. «Зорепад» — 2005 : у нас і вдалий для вас/ М. Піскун // Нова Таврія. – 2005. – 22 жовт. (№ 93-94). – С. 1.

1137. Прінь В. «Зорепад» – у Василівці / В. Прінь // Нова Таврія. – 2005. – 15 жовт. (№ 91). – С. 1.

1138. Юрченко Д. «Не гра, а феєрверк»! : [про василів. акордеоніста В. І. Мажуру] / Д. Юрченко // Нова Таврія. – 2005. – 16 квіт. (№ 32-33). – С. 5.

1139. Васильєва Л. Не чути музики оркестру : [Василів. духовий оркестр] / Л. Васильєва] // Нова Таврія. – 1989. – 8 лип. (№ 83). – С. 3.

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ

1140. Зразковий танцювальний ансамбль «Барбі» // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 31-32.

1141. Зразковий танцювальний ансамбль «Глорія» // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 29-30.

1142. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 29.

1143. Народний вокальний гурт «Гарячі серця» // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 30-31.

1144. Народний хоровий коллектив «Калина» // Василівщина туристична та мистецько-поетична / [гол. ред. Н. М. Бабаніна]. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С. 28-29.

1145. Лобач С. Пісня – як доля…! : [ветеран. хору – 25] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2013. – 10 січ. (№ 3). – С. 5.

1146. Лобач С. Тут відпочиваєш душею : [у Василівці відкрилася галерея нар. творчості] / Світлана Лобач // Нова Таврія. – 2010. – 30 січ. (№ 9-10). – С. 1.

1147. Василівці співають його пісні : [самобутнього артиста В. Мірошниченка] // Нова Таврія. – 2005. – 16 лип. (№ 62). – С. 2.

1148. Ковальська А. «Глорія» – грація і неординарність : [танцювальний ансамбль] / Алла Ковальська// Нова Таврія. – 2005. – 9 лют. (№ 11). – С. 4.

1149. Юрченко Д. Мелодії щирого серця : [про акордеоніста В. І.Мажуру] / Д. Юрченко // Нова Таврія. – 2005. – 12 жовт. (№ 90). – С. 4.

1150. Занощук М. Вас пісня чекає / М. Занощук // Нова Таврія. – 2000. – 8 листоп. (№ 107). – С. 4.

1151. Мандичев Г. Хто ж прийме естафету? : [про фольклор. ансамбль «Струни серця»] / Г. Мандичев // Нова Таврія. – 2000. – 25 жовт. (№ 102). – С. 4.

1152. Плугівський М. Свято, але не для всіх… : [огляд худож. самодіяльності в Василівці у рамках III Всесоюз. фестивалю народ. творчості] / М. Плугівський // Нова Таврія. – 1990. – 8 лют.

1153. Алілуєва Г. Наш вокально-інструментальний: [Василів. автопідприємства 07068] / Г. Алілуєва // Нова Таврія. – 1985. – 15 січ.

КІНОМИСТЕЦТВО. КІНОЛЮБИТЕЛЬСТВО

1154. Пасько В. «Сучасник» сучасності не втратив : [кінообслуговування населення] / В. Пасько // Нова Таврія. – 2000. – 8 листоп. (№ 107). – С. 2.

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ

1155. Клименко Е. Бердянская епархия. Прошлое и настоящее / Е. Клименко, Т. Клименко. – Мелитополь : Издат. дом Мелитоп. гор. типографии, 2017. – 200 с., ил. – Из содерж. : [в Васильевке каменная церковь с колокольней была построена в 1843 г. вдовой генерал-майора Попова]. – С. 31.

1156. Карандак Е. В Васильевке обновилась икона Бога-отца и Святого духа / Е. Карандак // Комс. правда. – 2005. – 4 авг.

1157. Релігійні громади : скільки, які? // Нова Таврія. – 2000. – 13 верес. – С.2.

Храм Пресвятої Богородиці

1158. Шак В. «Убитое» здание бывшей типографии превратили… в храм : [о храме Покровы Пресвятой Богородицы УПЦ КП] / Владимир Шак // МИГ. – 2017. – 30 нояб. (№ 48). – С. 29.

Церква Петра і Павла

1159. Василівка пишається почесними громадянами : [«Почесний громадянин міста Василівки»: Зигар Анатолій Миколайович – протоієрей, священник Свято-Петропавлівського храму] // Нова Таврія. – 2018. – 22 верес. (№ 69). – С. 3.

1160. Галущенко В. «Обидно читать подобные строки в свой адрес» : [протоиерей В. Галущенко, настоятель храма Петра и Павла в г. Васильевка] // МИГ. – 2015. – 5 февр. (№ 6). – С. 10.

1161. Шак В. Васильевка: город у подножия Лысой горы : храм, помнящий Иоанна Кронштадского / Владимир Шак // МИГ. – 2013. – 14 нояб. (№ 46). – С. 20.

1162. Логанов Є. До 20-річчя Петро-Павлівського приходу / Євген Логанов // Запоріз. правда. – 2012. – 26 січ. (№ 11-12). – С. 3.

1163. Восстановленному храму — 20 // Время и мы. – 2012. – 19 янв. (№ 3). – С. 7.

1164. С юбилеем, храм! // Нова Таврія. – 2012. – 6 січ. (№ 1). – С. 2.

1165. В Васильевской церкви установят новую колокольню // МИГ. – 2012. – 12 июля (№ 28). – С. 11.

1166. Церковь Петра и Павла в Васильевке будет с новой колокольней // Мрія. – 2012. – 12 июля (№ 29). – С. 5.

1167. Над Васильевкой раздался звон из Киево-Печерской лавры : [храму святых апостолов Петра и Павла подарок — колокольню с шестью колоколами, привезенными из Киева] // Новини дня. – 2012. – 18 жовт. (№ 43). – С. 8 ; Знамя труда. – 2012. – 20 окт. (№ 42). – С. 3.

1168. Лобач С. Заповітна мрія — новий храм : [про настоятеля храму Святих Апостолів Петра і Павла протоієрея А. М. Зигар] / С. Лобач // Нова Таврія. – 2008. – 15 берез. (№ 29-30). – С. 3.

1169. О Свято-Петропавловском храме [рассказывает протоиерей Анатолий] // Наше місто Василівка. – 2006. – 12 лип. (№ 9). – С. 5.

1170. Шак В. Чудеса в Васильевке: за год в местном Свято-Петропавловском храме обновились три (!) иконы / В. Шак // МИГ. – 2005. – 21 июля (№ 29). – С. 3.

1171. Горская А. Настоятель Свято-Петропавловского храма отец Анатолий просит о помощи. Обрящет… : [на восстановление Васильевского храма] / А. Горская // Запороз. Січ. – 2000. – 8 лип.

1172. Корсунський Д. Бані без хреста, душі без добра : [як знищувалась Свято-Петропавлівська церква у м. Василівка] / Д. Корсунський // Запороз. Січ. – 1997. – 25 лют.

1173. Карандак Е. В Васильевке обновилась икона Бога Отца и Святого Духа / Е. Карандак, Р. Грязнов // Комсомол. правда. Украина. – 2005. – 4 авг. (№ 139). – С. 6.

1174. Васильевский перекресток: идол вместо бога… // Энергодар. вестн. – 1995. – № 30.

Перебування св. Іоанна Кронштадтського у Василівці (1894)

1175. Авдеенко С. Предсказания ИоаннаКронштадского / Сергей Авдеенко. – Мелитополь: Люкс, 2015. – 168 с. : ил.- Библиогр. : с. 165 (13 назв.).

1176. Отец Иоанн Кронштадтский в местечке Васильево Таврической губернии Мелитопольского уезда, ныне город Васильевка Запорожской области // Летопись православия. – 2018. – январь. – С. 7.

1177. Солонская Н. Почему св. Иоанн Кронштадский предсказывал разруху Васильевке / Наталья Солонская // МИГ. — 2015. – 9 июля (№ 28). – С. 17.

1178. Шак В. Васильевка : город у подножия Лысой горы : храм, помнящий Иоанна Кронштадского / Владимир Шак // МИГ. – 2013. – 14 нояб. (№ 46). – С. 20.

1179. Зыгарь А. Великий чудотворець / А. Зыгарь // Запорожье православное. – 1999. – № 2. – С. 6.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПРО М. ВАСИЛІВКА

1180. Василівка // Малі міста України. Запорізька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.: Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова]. – К. : [б. в.], 2017. – С. 9-30.

1181. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2020 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. І. Шершньова; відп. за вип. О. В. Волкова; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : Статус, 2019. – 612 с. – Із змсту : [про м. Василівку]. – С. 27, 36-42, 128, 190-191, 419-425.

1182. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2019 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. І. Шершньова; відп. за вип. О. Волкова; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : Статус, 2018. – 568 с. – Із змсту :[про м. Василівку]. – С. 121, 212, 262, 429.

1183. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [ред. Т. Пішванова ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 484 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 31, 69, 70, 71, 162, 299.

1184. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2017 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. Т. Пішванова ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 456 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 253, 370.

1185. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2016 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. Т. Пішванова ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 400 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 48, 53, 55.

1186. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2015 рік : (календар і короткі бібліогр. списки) / Упр. культури та туризму ЗОДА, ОУНБ ім. О. М. Горького ; [ред. І. Степаненко; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2014. – 302 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 95.

1187. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2014 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / Упр. культури ЗОДА ; ОУНБ ім. О. М. Горького ; [ред. І. Степаненко; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : Поліграф, 2013. – 271 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 143, 220-221.

1188. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2013 рік : календар і короткі довідки з бібліогр. списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. І. Степаненко ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2012. – 338 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. — С. 19, 28, 29, 120, 172, 274, 278.

1189. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2012 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. І. Степаненко ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 223 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 51, 71-72, 160, 183.

1190. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2011 рік : календар і короткі довідки з бібліогр. списками / КЗ «ОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР ; [ред. І. Степаненко ; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 199 с. – Із змісту : [про м. Василівку]. – С. 52.

1191. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2010 рік : календар і короткі довідки з бібліогр. списками / КЗ «Обласна універс. наук. б-ка ім.  О.  М. Горького» Запоріз. обл. ради ; [відп. за вип. : ред. І. Степаненко, уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 152 с. Із змісту : [Василів. р‑н]. – С. 34, 74, 40, 107.

1192. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2009 рік : календар і короткі довідки з бібліогр. списками / КЗ «Обласна універс. наук. б-ка ім. О.  М. Горького» Запоріз. обл. ради ; [відп. за вип. : ред. І. Степаненко, уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 163 с. – Із змісту : [про м.Василівку]. – С. 14, 20, 38.