Вікторина

Питання і відповіді вікторини:

1. Яким віршем відкривається збірка «З вершин і низин»?
(«Вічний революціонер»);

2. Який композитор передав у музиці революційний зміст цього вірша?
(М.В. Лисенко).

3. Які твори Франка мають однакові назви з статтею М. Добродюбова і
п’єсою М. Горького?
(«На дні»).

4. Якого письменника Франко назвав «одним із світочів російського
народу»?
(О.М.Горького).

5. Назва якої повісті Франка складається з назви міста і дієслова, що означає
емоційний стан людини?
(«Борислав сміється»).

6. Який драматичний твір присвятив Франко одному з князів Київської
Русі?
(«Сон князя Святослава»).

7. Який однойменний цикл віршів є у І.Франка і П.Грабовського?
(«Веснянки»).

8. До якої повісті Франко взяв епіграфом слова Пушкіна: «Дела давно
минувших дней, преданья стрины глубокой»?
(До повісті «Захар Беркут»).

9. Які поеми Франка названі іменами: міста ХУІ-ХУП ст.; біблійного героя?
(а) «Іван Вишенський»; б) «Мойсей»).

10. У якій повісті Франка показано образ дівчини, що заради любові до
народу зрікається свого батька? Як її звуть?
(У повісті «Захар Беркут», Мирослава).

11. Назва якого циклу віршів Франка є першою згадкою про пролетаря в
українській дожовтневій поезії?
(«Думи пролетаря»).

12. Які визначні твори М. Гоголя, М. Чернишевського і М. Помяловського
Франко переклав на українську мову?
(«Мертві душі», «Що робити?», «Нариси бурси»).

13. Яка народна пісня послужила Франкові темою драми «Украдене
щастя»?
(«Пісня про шандаря»).

14. Якого драматурга Франко назвав «Шекспіром російського купецтва»?
(О.М.Островського).