У консультації слід звернути увагу на такі питання:
1. Районні пенсійні фонди організовують у великих селах консультаційні або диспетчерські пункти з питань соціально-правової допомоги, що працюють у певні дні. Бібліотекам радимо організовувати книжкові виставки, перегляди літератури, огляди матеріалів з питань нарахування і перерахування пенсій, а також направляти пенсіонерів до консультаційних пунктів. Для цього бібліотекарі повинні знати, де саме й коли працюють у районі такі пункти.
Графік їх роботи можна дати на семінарі.
2. Бібліотекарів слід ознайомити з виданнями, в яких друкуються матеріали з питань запровадження пенсійної реформи.
Звертаємо увагу, що виходить журнал «Вісник Пенсійного фонду України», де, поряд із іншими, друкуються матеріали, присвячені проведенню пенсійної реформи, і поради пенсіонерам. Це видання не представлено у фондах сільських бібліотек, але бажано його мати в районних бібліотеках.
З 1 січня 2004 року почала виходити газета «Пенсионный курьер».
Найбільш актуальні матеріали можуть бути передруковані на ксероксі для читачів сільських бібліотек.
До методичного матеріалу, що пропонується, додається публікація із газети «Суббота-плюс» — «Порядок перерахунку пенсій з 1 січня 2004 року». Цей матеріал ми радимо розповсюдити серед сільських бібліотек. Відповідна консультація дана також у №5 газети «Пенсионный курьер». Радимо також використати список законодавчих актів, що регламентують зміст пенсійної реформи.
Крім указаних видань, слід назвати також публікації із газет, представлених у фондах сільських бібліотек.
3. Серед читачів, яких стосується пенсійна реформа, треба визначити тих, хто сьогодні працює і на кого розраховане майбутнє пенсійне забезпечення, і тих, хто сьогодні одержує пенсію і пов’язує з пенсійною реформою надії на її підвищення.
Для першої групи можуть бути організовані книжкові виставки «Яка пенсія нас очікує», «Три рівні пенсійного забезпечення» (пояснення до виставок дано в Додатку №2).
Бажано також організувати добірки матеріалів за певними темами, наприклад, такими:
— У чому полягає модель нового пенсійного забезпечення;
— Загальне обов’язкове державне пенсійне страхування;
— Як нараховуватиметься пенсія за віком відповідно до пенсійної реформи;
— Особливості нарахування пенсій за інвалідністю і в разі втрати годувальника відповідно до нового пенсійного законодавства.
Можна організувати добірки безпосередньо за найчастішими запитаннями читачів.
Що стосується сьогоднішніх пенсіонерів, то їх цікавитимуть перерахування існуючих пенсій.
Переобчислення пенсій здійснюватиметься протягом усього 2004 року.
Цій категорії пенсіонерів допоможе книжкова виставка «Порядок перерахунку пенсій з 1 січня 2004 року» (Додаток №2), а також відповіді бібліотекарів на запитання.
За порадами районних та міських управлінь пенсійного фонду, можна дати перелік необхідних документів, які пенсіонери повинні надати до пенсійного фонду (про вік, страховий стаж, перелік даних про середню заробітну плату за певний період і т.ін.).