На допомогу туристичному краєзнавству

 

Методичні поради

Примірна тематика районного (міського) семінару бібліотечних працівників

Розділи книжково-ілюстративної виставки “Туристично-рекреаційні ресурси краю”

Список літератури

Реєстр інвестиційних пропозицій щодо розвитку туристично-курортної галузі Запорізької області в 2008 році

 

Методичні поради

Жити – означає подорожувати!

О. Грін

 

Знайомство з навколишнім світом розпочинається з вивчення рідного краю. Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока шана віковічних традицій свого народу.

Саме туристичне краєзнавство здатне репрезентувати всьому світові багатство національної історико-культурної спадщини рідного краю, зацікавити нею широкі верстви населення, насамперед, молодь, відродити “з руїни” унікальні, занедбані об’єкти старовини тощо.

Туристичне краєзнавство формується на перехрестях географічного, історичного й етнографічного краєзнавства. Саме про це слід пам’ятати бібліотечним працівникам, які мають намір долучитися до розвитку місцевого туристичного краєзнавства.

До об’єктів, на популяризацію яких потрібно звернути увагу, відносяться, у широкому розумінні, рекреаційно-туристичний потенціал території (України, області), а у вузькому – рекреаційно-туристичний комплекс рідного краю (району, міста, села).

Варто нагадати, що рекреаційно-туристичний комплекс – це функціональна підсистема територіальної рекреаційної системи, що характеризується єдністю території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, наявністю рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують ефективне використання природних і економічних ресурсів.

Таким чином, мова має йти про рідний край через призму його туристичної самобутності.

Оскільки складовими туристично-рекреаційного потенціалу краю виступають його окремі частини (природні рекреаційні ресурси – мінеральні води, клімат, озера тощо; ступінь їхнього освоєння і характер експлуатації; пам’ятки історії і культури, туристичні заклади та інші об’єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку туристичного руху в Україні), то кожна з них може зацікавити відвідувачів бібліотеки.

Сукупність основних аспектів туристично-рекреаційного потенціалу краю можна представити на постійно діючій книжково-ілюстративній виставці. Розділами цієї виставки і мають стати окремі складові туристично-краєзнавчого потенціалу. Не обов’язково, щоб на виставці були представлені всі перелічені розділи.

Обираючи тему серії виставок документів потрібно виходити з наявності місцевих туристичних ресурсів та майбутніх можливостей даного регіону. На допомогу має прийти інспектор (фахівець) відділу (управління) культури з туризму, який надасть перелік наявних та перспективних туристичних ресурсів, згідно Концепції розвитку туризму в місті, районі.

Бібліотеки разом з районними відділами (управліннями) культури і туризму мають сприяти активізації діяльності місцевих осередків товариства краєзнавців, посилити роботу з активізації громадської діяльності з краєзнавства, наприклад, через роботу краєзнавчих гуртків та участь у проведенні семінарів з обміну досвідом методично-краєзнавчої та туристичної роботи серед учителів та аматорів-краєзнавців.

Оскільки місцевий туризм потребує потужної реклами, бібліотечні заклади можуть запропонувати свої можливості для її розміщення. Це можуть бути як окремі полички, так і розділи на виставці, присвяченій туристичним ресурсам краю.

Особливі перспективи відкриваються для тих бібліотек, які мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет. Використовуючи її переваги, бібліотечні працівники разом з місцевими туристично-краєзнавчими організаціями та аматорами можуть підготувати та розмістити на спеціальному сайті всю наявну інформацію щодо туристичних ресурсів краю (екскурсійні маршрути, пам’ятки історії та природи, нариси про видатних людей краю, маршрути вихідного дня, розповідь про зелений або сільський туризм тощо).

Серед ключових завдань, які стоять нині перед українським туристичним краєзнавством і вимагають цілеспрямованої уваги з боку держави, громадських організацій і фондів, науковців, практиків краєзнавчої справи, а отже – і бібліотечних працівників, слід назвати такі:

          активізація масового краєзнавчо-туристичного руху;

          збереження та відтворення традиційної етнокультури української нації;

          туристична популяризація об’єктів історичної пам’яті народу.

Від цілеспрямованої діяльності бібліотекаря залежить, що знатимуть пересічні громадяни про місцеві об’єкти національної спадщини, з яких джерел черпатимуть туристично-краєзнавчу інформацію.

Найпоширенішими з організаційних форм туристично-краєзнавчої діяльності бібліотечних закладів разом з закладами освіти є спільна праця щодо організації діяльності краєзнавчо-туристичних гуртків[1], секцій[2], клубів[3], товариств[4].

 

Примірна тематика

районного (міського) семінару бібліотечних працівників

 

Лекція: Туристичні ресурси краю: загальна характеристика

Спеціаліст (фахівець) з туризму відділу (управління) культури

 

Консультація: Місце бібліотеки у системі туристичного краєзнавства. Основні форми роботи на допомогу туристично-краєзнавчої діяльності

Методист центральної районної (міської) бібліотеки

 

Година цікавих повідомлень:

          Презентація місцевих краєзнавчих ресурсів;

          Відпочинок в українському селі;

          Пам’ятки природи як об’єкт зеленого туризму;

          Моє село (місто) (екскурсія по населеному пункту);

          Сільський туризм;

          На рибалку у село;

          Українське село запрошує;

          Розповідь про місцевих туристів-краєзнавців (Ф.Конюхов, В.Супруненко та інші).

 

Огляд книжкової виставки “Туристичні ресурси краю”.

Екскурсія по місту або до краєзнавчого музею.

 

Рекомендовані розділи книжково-ілюстративної виставки “Туристично-рекреаційні ресурси краю”*

 

Перший розділ – Родзинки краю.

Другий розділ – Територіальна і функціональна організація туризму краю (підрозділами можуть бути: Туристично-господарська спеціалізація краю; Курортно-відпочинкова інфраструктура).

Третій розділ – Рекреаційно-туристичний імідж краю.

Четвертий розділ – Проблеми і перспективи розвитку туризму в краї.

 

Список літератури

Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ Президента України від 21.02.2007 р. № 136/2007 // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 44. – С.2.

Про Програму розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області до 2010 року: Рішення Запорізької обласної Ради 24-го скликання №22 від 19.03.2004 р. // Влада. Людина. Закон. –2004. -№6. – С.100-103.

Про заходи щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму в Запорізькій області до 2010 року: Розпорядження голови облдержадміністрації від 03.08.2004 р. №326.

Абетка сільського зеленого туризму (поняття і терміни) // Туризм сільський зелений. – 2006. – №1. – С. 23.

Адзима Т., Бєглєцова І. День туриста-краєзнавця // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 35. – С.20.

Азовские горизонты: Выставки (фотоотчет запорожского списателя и путешественника В. Супруненко об экспедиции вокруг Азовського моря) // Субота плюс.- 2003. – 30 окт. (№44). – С.3.

Башкатова О. Виховання морально-соціальної зрілості дітей на засадах духовності // Світ дитячих бібліотек. – 2007. — №4. – С.24-25.

Бебешко Д.Я. Значение Каменского городища в комплексе туристических ресурсов Запорожского края // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 230.

Бордюк Н. Запорізька мозаїка: Турист.-курортна сфера області // Уряд. кур'єр. – 2003. – 9 липн. (№124).

Власов О. Куда пойти в краю родном?: Интересные турпоходы можно совершать и в пределах Запорожской области // Суббота плюс. – 2004. – 24 июня (26). – С.14.

Власов О. Отдых под боком: Куда можно отправиться в поход по Запорожской области // Индустр. Запророжье.. – 2002. – 25 сент.- С.5.

Власов О. Рюкзак на плечи – и к границе!: О малоизвестных туристам уголках Запорожского края // МИГ. – 2005. – 28 июля (№30). – С.30.

Голикова А. Запорожский туризм “на коне”? // Бліц-Запорожье. – 2005. – 23 мая. – С.3-4.

Голикова А. Отдохнем дома?: О развитии туризма в Запорожской области // Бліц-Запорожье. – 2004. – 5 апр.- С.6-7.

Дзизенко А.О. Козацькі пам’ятки Хортиць кого ретраншементу 1735-1739 рр. як туристичний ресурс // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 232-233.

Дмитренко В. Региональный туризм // Содружество. – 2004. — №13. – С.16-17.

Жаров В. Рыцари приазовских степей (Об экспедиции «Азовский круг» В. Супруненко, А.Заец) // Индустр. Запорожье. – 2003. – 4 нояб. (№248). – С.4.

Зайченко Е. От Хортицы до Азова: Запорожье туристическое // Деловая Украина. – 2003. – 16 июля (№46).

Захарова С.Г Перспектива развития туризма в Запорожском регионе // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 233-234.

Змієвський С. Чи стане Україна туристичною Меккою? // Культура і життя. – 2006. — № 50. – С. 2.

Зубова А.С., Фєтісова О.А. Острів Хортиця як основний туристичний об’єкт Запоріжжя // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 234-235.

Карташов Евгений: Туристическим центром страны станет Запорожье // Комс. правда. – 2006. — №87.

Кильдау А. Weekend за порогами: Путешествие по Запорожской области // Академия. – 2005. — №10. – С.147-151.

Ковалевич Е., Белікова Н. Пішохідний туризм: Авторська програма // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. — № 35. – С.19-22.

Коломієць С. Робінзонада: Сценарій туристично-краєзнавчих змагань // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 8. – С.17-19.

Костриця М.Ю. Туристично-краєзнавча робота в школі. –К. : Рад. школа, 1985.

Кочура Я.Ю. Туристичне сучасне і майбутнє замка Попова В. (м. Василівка) // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 235.

Кравченко М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994.

Кугуй Н. Перетворимо Ново миколаївку в туристичний край. Чи досяжна перспектива? // Наше життя. – 2007.- 2 червня. – С.2.

Куимов О.Ю. Перспективы туристического использования памятников скифского времени (в Запорожской области) // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С.235-236.

Кондратова И., Семина А. От индустриального Запорожья – к Запорожью туристическому // Улица Заречная. – 2006. — №10. – С.2.

Ленчук С. Чи сумісні Запоріжжя і … туризм // Робіт. газета. – 2005. – 12 квітня.

Майборода А. Слідами Робінзона: Сценарій туристських змагань// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 12. – С.21-22.

Михайленко І. Очима майбутніх туристів: про розвиток туристичних маршрутів в Розівському районі) // Розинформ. – 2006. – 14 октября (№41).- С.2.

Мухамедьярова Т. Лучше один раз увидеть: Краеведческое путешествие // Библиополе. – 2007. — №10. – С.70-74.

Науменко Г. Туризм – це обрії нової України // Культура і життя. – 2007. — №29. – С.1.

Наш край – перспективний для туризму // Слово трудівника. – 2007. – 2 червня. – С.6-7.

Неверова Т. А. Краеведческая деятельность библиотек: Уч.-метод. пособия. – М.: ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 136 с.

Олейник С. Водокачка от Островского, мельница от Махно: Гуляйполю не хватает рабочих мест и восковой фигуры Нестора Ивановича: В столице анархич. туризма (привлекательность Гуляйполя как объекта туризма // Индустр. Запорожье. – 2006. — №132 (2 сентября). – С.7.

Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352с.

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. /За ред. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.

Програма курсу “Основи туристичного краєзнавства” // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. — № 35. – С.10-13.

Рєпніна В. Краєзнавчо-пошукова діяльність у позашкільному закладі // Географія та основи економіки в школі. – 2000. — №1. – С.34-35.

Скляр С. Посвята в туристи: Сценарій заняття туристського гуртка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 4. – С.20-21.

Слівіна А. Ресурси Інтернету для туристів // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 44. – С.3-6.

Тимофєєва Н. Формування колективу в туристко-краєзнавчій діяльності // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. — № 48. – С.11-12.

Федорченко В. “Туризм в Україні. Наближаємося до світових стандартів” // Культура і життя. – 2007. — №39. – С.3.

Шегеда В. Потребують охорони, кажуть юні: (У Запорізькому обласному центрі туризму і краєзнавства відбулася конференція “Мій рідний край – Запоріжжя”) // Голос України. – 2006. – 24 січн. (№13).

Ящук Н.В. Фактори стримування розвитку рекреації в Запорізькій області у світі нових стандартів відпочинку // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2005. – Ч.2 — С. 239.

 

РЕЄСТР

інвестиційних пропозицій щодо розвитку туристично-курортної галузі Запорізької області в 2008 році


п/п

Місто, район

Об`єкт туризму

Форма та джерела інвестицій

Державні або місцеві

Інші види інвестицій

1

2

3

4

5

1.

м. Запоріжжя

Запорізький обласний краєзнавчий музей

Позначення пішохідних переходів на перехресті вул. Чекіста – Дзержинського;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто;
— облаштування „Золотої скарбниці”
— облаштування туристичного інформаційного центру

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів та пішохідних переходів по вул. Дзержинського

2.

м. Запоріжжя

Запорізький обласний художній музей

— Закінчення реконструкції будівлі музею;
— розробка проекту благоустрою прилеглого до музею парку;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто;
— будівництво виставкової зали музею

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів по вул. 40- років Радянської України;

 

3.

м. Запоріжжя

Музей історії зброї

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто;
— Вирішення питання землевідводу для нової будівлі Музею історії зброї

Будівництво музейної споруди

4.

м. Запоріжжя

Національний заповідник «Хортиця» — Музей історії запорозького козацтва

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто);

 

5.

м. Запоріжжя

історико-культурний комплекс «Запорозька Січ»

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

Завершення будівництва історико-культурного комплексу „Запорозька Січ”

6.

м. Запоріжжя

Дніпровська гідроелектростанція

— Реконструкція чи будівництво виставкової зали діорами будівництва Дніпрогесу;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

 

7.

м. Запоріжжя
о. Хортиця

Профілакторій «Запорозька Січ» Запорізької інженерної академії

О б'єкт харчування для відпочиваючих та туристів

 

8.

м. Запоріжжя
о. Хортиця

Біостанція-профілакторій Запорізького національного університету

— об'єкт харчування для дослідників, відпочиваючих та туристів

 

9.

м. Запоріжжя
о. Хортиця

Турбаза «Хортиця» ЗАТ «Запоріжтурист»

 

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

10.

м. Запоріжжя

Дитячий ботанічний сад

— Розробка проектної документації та будівництво нової теплиці площею 2000 м. кв.;
— оновлення паркової зони

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів по вул. Арсенальній

11.

м. Запоріжжя

Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий Гай»

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто;
— розробка проекту огорожі території парку та реалізація його;
— розробка туристичного пішого маршруту парком та виконання благоустрою пішохідних стежок для нього;
— підготовка екскурсоводів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів по вул. Глісерній,

 

12.

м. Запоріжжя

Запорізький Дуб

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто;
— благоустрій прилеглої території

 

13.

м. Бердянськ

Бердянський краєзнавчий музей

— Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво лапідарію для збереження і експонування колекції давньої кам'яної скульптури

 

14.

м. Бердянськ
Музей «Бердянський курган»

філія Бердянського краєзнавчого музею у с. Нововасилівці Бердянського району

— Виготовлення проектно-кошторисної документації та спорудження об`єкту;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом

15.

м. Мелітополь

Мелітопольський краєзнавчий музей

— Виконання ремонту даху та завершення реекспозиції музею;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

 

16.

м. Мелітополь

Парк культури і відпочинку ім. Горького — пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

— Реконструкція літнього театру

 

17.

м. Токмак

Токмацький краєзнавчий музей

— Ремонт фасаду та внутрішніх приміщень;
— реекспозиція, благоустрій території;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

 

18.

Бердянський район

Відпочинковий комплекс на Азовському побережжі в с. Новопетрівка

— Встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Будівництво туристичного комплексу;
— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.,

19.

Бердянський район

Відпочинковий комплекс на Азовському побережжі в с. Луначарське

— Встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Будівництво туристичного комплексу;
— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.;

20.

Бердянський район

Об'єкт зеленого туризму із риболовлею в ставках у с. Берестове

— Впорядкування під'їзних шляхів,
— Встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін

21.

Бердянський район

Зелений туризм із риболовлею в ставках у с. Карла Маркса

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

22.

Василівський район

Василівський історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”

— Завершення розробки проекту реконструкції музею-заповідника;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ н а в'їзді у місто на трасі Москва — Сімферополь і головних вулицях м. Василівка

— Облаштувати стоянки для екскурсійних автобусів по вул. Гагаріна

23.

Василівський район

Одноденний кінний турмаршрут «Чумацький шлях» від м. Василівки(„Садиба Попова”) до с. Широке

— Встановлення рекламних щитів та дорожніх покажчиків ДАЇ на трасі Москва – Сімферополь;
розробка проекту реконструкції та реконструкція половецького святилища неподалік с. Широке

— Розробка і затвердження проекту маршруту та його облаштування

24.

Василівський район

Гончарні майстерні в с. Мала Білозерка – традиційні українські народні промисли

— Встановлення рекламних щитів на трасі

-Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

25.

Василевський район

Лозоплетіння в с. Скельки — традиційні українські народні промисли

— Встановлення рекламних щитів на трасі

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

26.

Великобілозірський район

Об'єкт зеленого туризму в с. Новопетрівка на р. Качкарівка

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

27.

Великобілозірський район

Об'єкт зеленого туризму в с. Качкарівка на р. Качкарівка

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

28.

Веселівський район

Облаштування бювету мінеральної води (артезіанської) в с. Корніївка

— Встановлення рекламних щитів,

— Облаштування: стоянки для екскурсійних автобусів та приміщення для споживання мінеральної води,
— Спорудження кафе і туалету (у перспективі будівництво лікувального санаторію-профілакторію)

29.

Веселівський район

Об'єкт зеленого туризму в с. Широке та с. Білорецьке

— розробка і затвердження проекту маршруту;
— розробка і затвердження проекту створення туристичної зони відпочинку;
— впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Організація відпочинку із полюванням та риболовлею у заплаві р. Великий Утлюк, на ставках «Ізвєстіївський»; «Білорецький», «Озерненський»;
— будівництво станції човнів;
— будівництво автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

30.

Вільнянський район

Об'єкт „Українське село” в районі с. Антонівка

— впорядкування під'їзних шляхів;
— Встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Будівництво автостоянки, обладнаної кафе, туалетом і т.ін.;
— реконструкція та будівництво українських садиб, обладнаних під творчі майстерні майстрів декоративно-прикладного мистецтва

31.

Вільнянський район

Вільнянський краєзнавчий музей – реекспозиція музею

— Встановлення рекламних щитів та покажчиків на автотрасі і в місті

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

32.

Запорізький район

Садиба поміщика Міклашевського в с. Біленьке

— Розробка і затвердження проекту реконструкції та реконструкція палацу XIX ст. Міклашевського, його музеєфікація;
— розробка і затвердження проекту тур маршруту;
— встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

33.

Гуляйпільський район

Памтник Нестору Махно – спорудження до 120 річниці з дня народження

— Облаштування території та встановлення скульптури;
— становлення рекламних щитів

— Виготовлення проекту;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

34.

Гуляйпільський район

Гуляйпільський краєзнавчий музей

— Реекспозиція існуючої музейної експозиції, присвяченої визвольним змаганням 1918-20 рр. на Півдні України із встановленням воскової фігури Н. Махна;
— встановлення рекламного щита

 

35.

Камнсько-Дніпровський район

Об'єкт «Мамай гора»- памтка археології (комплекс скіфських курганів на природному узвишші узбережжя Каховського моря за с. Велика Знамянка )

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки, обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

36.

Камнсько-Дніпровський район

Об'єкт „Курган «Солоха», памтка археології, всесвітньо відомий царський скіфський курган неподалік м. Кам`янка-Дніпровська

— Впорядкування під'їзної дороги;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки, обладнаної кафе, туалетом і т.ін.

37.

Камнсько-Дніпровський район

«Кам'янське городище» — столиця Скіфії — комплекс скіфських укріплень на території м. Кам`янка-Дніпровська та смт. Велика Знаменка

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки, обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

38.

Куйбишевський район

Гусарський краєзнавчий музей із етнографічним комплексом

— Завершення реекспозиції музею;
— встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на головних транспортних шляхах та в'їзді у місто

— Створення етнографічного комплексу облаштованого кафе і туалетом

39.

Куйбишевський район

Камнська лісова дача – відпочинок із риболовлею

— Впорядкування під'їзної дороги;
— встановлення рекламних щитів

— Капітальний ремонт, реконструкція готелю із рестораном;
— благоустрій пляжної зони;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом;

40.

Мелітопольський район

Державний історико-археологічний заповідник “Кам'яна могила” (с. Мирне)

— Розробка Генерального плану розвитку комплексу;
— затвердження ескізного проекту музею;
— завершення реконструкції будівлі музею;
— музеєфікація гротів та печер пагорба “Кам'яна могила”

 

41.

Мелітопольський район

Туристичний центр у смт. Мирне

— Впорядкування під'їзної дороги довжиною 1,5 км;
— встановлення рекламних щитів

— Розробка і затвердження проекту готельно-туристичного кемпінгу «Скіфія»;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом;

42.

Мелітопольський район

Старобердянське лісництво — зелена стоянка у лісовій рекреаційній зоні у с. Сосновка

— Впорядкування під'їзної дороги;

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом;
— встановлення рекламних щитів

43.

Мелітопольський район

Туристичний об'єкт «Столиця Скіфії»

— Впорядкування під'їзної дороги;
— встановлення рекламних щитів

— Реконструкція історико-природного середовища у лісовій рекреаційній зоні біля с. Новопилипівка;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

44.

Мелітопольський район

Туристичний об'єкт Парк “Еліта” у с. Зарічне — з дубовими та бузковими алеями віком більш ніж 100 років

— Впорядкування під'їзної дороги;
— встановлення рекламних щитів

— Виготовлення проекту реконструкції парку;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом;

45.

Мелітопольський район

Цілющі джерела у с. Терпіння

— Благоустрій прилеглих територій;
— встановлення рекламних щитів;

— Облаштування стоянки для екскурсійних авто;
— вирішення питання про поселення туристів у кількох областях с. Терпіння із наданням необхідних послуг

46.

Мелітопольський район

Центр чеської національної культури у с. Новгородківка

— Впорядкування під'їзної дороги;
— встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

47.

Михайлівський район

Туристичний об'єкт „Курган Куляб-Могила” памтка археології біля с. Старобогданівка – найбільший в області курган (його висота сягає 11 м .)

— Будівництво замість ґрунтової під'їзної дороги з твердим покриттям довжиною 1,5 км до траси Харків – Сімферополь;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.

48.

Михайлівський район

Туристичний об'єкт Млин XIX ст. – млин голландського типу біля с. Зразкове

— Впорядкування під'їзної дороги довжиною 12 км до траси Харків – Сімферополь;
— встановлення рекламних щитів

— Розробка і затвердження проекту маршрут;
— розробка і затвердження проекту реконструкції та реконструкція об`єкту і його пристосування до використання у якості туристичного пункту харчування;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

49.

Новомиколаївський район

Туристичний об'єкт „Запорізький кінний завод в селі Трудове”

— Встановлення рекламних щитів на автотрасі;
— впорядкування під'їзних шляхів;

— Спорудження автостоянки;
— обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

50.

Новомиколаївський район

Туристичний об'єкт „Природний заповідник “Таврія” поблизу селища міського типу Тернувате (відпочинок із ночівлею та риболовлею)

— впорядкування під'їзних шляхів

 

51.

Новомиколаївський район

Відпочинок з риболовлею у с. Підгірному

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановити рекламних щитів на автотрасі

— розробка і затвердження проекту створення туристичної зони відпочинку із риболовлею;
— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

52.

Новомиколаївський район

Туристичний об'єкт Німецька кірха XVIII ст.

— Розробка і затвердження проекту реконструкції та реконструкція культової архітектурної споруди кірхи XVIII ст.;
— встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом

53.

Оріхівський район

Історико-архітектурний центр у м. Оріхів – комплекс типових для Півдня України 1-ї пол. XIX – початку XX ст. повітових архітектурних споруд.

— Розробка і затвердження проекту маршруту;
— благоустрій та впорядкування шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

54.

Оріхівський район

«Юрківський лиман» на річці Конці

— Розробка і затвердження проекту туристичного маршруту;
— впорядкування під'їзних шляхів;
— встановити рекламні щити на автотрасі;

— Ррозробка і затвердження проекту створення туристичної зони відпочинку із риболовлею;
— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

55.

Пологівський район

Туристичний об'єкт „Спасо-Преображенська церква XIX ст.” – памтка культової архітектури

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановити рекламні щити на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.;

56.

Пологівський район

Туристичний об'єкт „Кирилівська фортеця „XVIII ст. – залишки фортифікаційної земляної архітектури у с. Семенівка

— Розробка і затвердження проекту туристичного маршруту;
— впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Розробка і затвердження проекту експонування і облаштування об`єкту;
— спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.;

57.

Пологівський район

Пологівський краєзнавчий музей

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— встановлення рекламних щитів на автотрасі

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.ін.;

58.

Приазовський район

Приазовський краєзнавчий музей

— Реконструкція та реекспозиція;
— облаштування автостоянки

 

59.

Приазовський район

Туристичний об'єкт „Цілюще Джерело” у с. Приморський Посад

— Встановлення рекламних щитів

-Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів;
— облаштування бювету із мінеральною водою;
— будівництво кафе і туалету

60.

Приазовський район

Дівненський краєзнавчий музей у сільському будинку культури албанського села Дівнінське

— Капітальний ремонт та реконструкція;
— встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів

61.

Приазовський район

Албанська садиба у с. Дівненське

— Встановлення рекламних щитів

— Придбання типового албанського будинку із садибою;
— відтворення його як етнографічного комплексу;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів

62.

Приазовський район

Туристичний об'єкт „Молоканська садиба” в с. Нововасилівка

— Встановлення рекламних щитів

— придбання типового молоканського будинку із садибою;
— відтворення його як етнографічного комплексу;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів

63.

Приазовський район

Туристичний об'єкт „Церква святого Дмитра кінця XIX ст.” у албанському с. Гамівка

— Встановлення рекламних щитів

— Реставрація і ремонт храму;
— облаштувати стоянку для екскурсійних автобусів

64.

Приазовський район

Туристичний об'єкт „Садиба Федора Конюхова — всесвітньо відомого мандрівника, поета і художника, Людини Світу”

— Встановлення рекламних щитів

— Відтворення садиби у первісному вигляді;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

65.

Приазовський район

Центр зеленого туризму

— Встановлення рекламних щитів та шляхових покажчиків ДАЇ на Південному транспортному коридорі

— Будівництво зразкової садиби;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів;
— розробка проекту та будівництво майстерень народного промислу та Вулиці майстрів;

66.

Приморський район

Туристичний об'єкт „Єлісеївський пегматитовий кар`єр «Блакитні озера»

— Встановлення рекламних щитів;
прокладання туристичної пішохідної стежки

— Облаштування: стоянки для екскурсійних автобусів та існуючого колодязю із питною водою;
— будівництво кафе і туалету;

67.

Приморський район

Туристичний об'єкт «Корсак могила»

 

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів;

68.

Приморський район

Туристичний об'єкт «Солоне джерело»

— Встановлення рекламних щитів

— будівництво кафе і туалет;
— облаштування бювету для забору лікувальної води із джерела

69.

Розівський район

Палаткове містечко для відвідувачів Державного заповідника “Кам'яні Могили”

— Будівництво15 км дороги;
— встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів та майданчика для палаткового містечка

70.

Розівський район

Туристичний об'єкт „Німецьке поселення 18 ст. Розенфельд” (смт. Розівка)

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

71.

Розівський район

Туристичний об'єкт „Німецьке поселення 18 ст.” (с. Листв'янка)

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

72.

Розівський район

Туристичний об'єкт „Грецьке подвір'я 18 ст.” (с. Новомлинівка)

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

73.

Розівський район

Туристичний об'єкт „Козацький стан”

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування об'єкту;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

74.

Розівський район

Туристичний об'єкт Козацький зимівник

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування об'єкту;
облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

75.

Розівський район

Туристичний об'єкт "Скіфське кочів'я"

— Встановлення рекламних щитів

— Облаштування об'єкту;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування

76.

Розівський район

Відкриття районного краєзнавчого музею

— Побудова музейної експозиції

 

77.

Токмацький район

Туристичний об'єкт „Менонітське поселення XVIII-XIX ст., м. Молочанськ

— Розробка і затвердження проекту турмаршруту

— Розробка і затвердження проекту реконструкції та реконструкція садиби Шредера- типової німецької оселі із наступною музеєфікацією, створення човневої станції на озері «Надія»;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із кафе та туалетом;
— встановлення рекламних щитів.

78.

Токмацький район

«Муравський шлях» — туристичний комплекс у с. Жовтневому із відновленою українською чумацькою садибою на трасі Запоріжжя-Бердянськ

— Встановлення рекламних щитів

— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів із повним циклом обслуговування;

79.

Токмацький район

«Солдатський привал» — військовий братський меморіал — поховання часів Другої світової війни — створення музею військової техніки

— Встановлення рекламних щитів;
— впорядкування під'їзних шляхів;

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.;
— створення музею військової техніки;

80.

Чернігівський район

Туристичний об'єкт „Могила Токмак (Синя гора)”- геологічна памтка природи біля с. Новополтавка

— Облаштування стоянки для екскурсійних автобусів;
— встановлення рекламних щитів;
— прокладення туристичної пішохідної стежки;

— Будівництво кафе і туалету;

81.

Чернігівський район

Туристичний об'єкт „Храм Архістратига Михаїла” – пам`ятка культової архітектури XIX cт. та «Урочище Скелі» — ландшафтний заказник природи місцевого значення біля с. Верхній Токмак

— Встановлення рекламних щитів;
— облаштування стоянки для екскурсійних автобусів;
— Встановлення рекламних щитів;
— прокладення туристичної пішохідної стежки;

— Будівництво кафе і туалету

82.

Чернігівський район

Туристичний об'єкт „Могила Луки Вукаловича” – видатного борця за незалежність Герцеговини та Чорногорії у XIX ст. біля с. Салтичія

— Облаштування стоянки для автомобілів;
— Встановлення рекламних щитів;

 

83.

Якимівський район

Туристичний об'єктдля відпочинку у хвойному лісі на березі Молочного лиману Азовського моря біля с. Радівонівки

— Впорядкування під'їзних шляхів;
— Встановлення рекламних щитів;

— Спорудження автостоянки обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

84.

Якимівський район

Об'єкт зеленого туризму біля Атманая ( у плавнях біля памтки архітектури XIX ст. садиби барона Філібер)

— Розробка і затвердження проекту тур маршруту;
— впорядкування під'їзних шляхів;
— Встановлення рекламних щитів;

— Розробка і затвердження проекту створення туристичної зони відпочинку із риболовлею та полюванням;
— спорудження автостоянки, обладнаної кафе, туалетом і т.і.;

 

 


* Якщо бібліотека не має достатньої кількості друкованих матеріалів для оформлення книжково-ілюстративної виставки, можна обмежитися тематичною полицею чи куточком.

[1] Гурток – самодіяльна група учнів, що займаються поглибленим вивченням рідного краю. Це основна й найпоширеніша форма туристично-краєзнавчої роботи в школі та поза школою.

[2] Секція – первинна форма шкільних краєзнавчих об’єднань (гуртків, клубів, товариств).

[3] Клуб – найвища форма організації туристично-краєзнавчої роботи. Він об’єднує різні секції і гуртки. Членами клубу можуть бути 60 і більш дітей.

[4] Товариство (громадська організація) – самодіяльна організація, із понад 30-40 членами, які цікавляться туризмом і краєзнавством. Товариство може складатися з 3-5 споріднених за змістом роботи секцій (географічної, історичної, біологічної, літераторів-етнографів, туристів-краєзнавців

* Якщо бібліотека не має достатньої кількості друкованих матеріалів для оформлення книжково-ілюстративної виставки, можна обмежитися тематичною полицею чи куточком.