Медове місто. До 225 – річчя м. Мелітополя Бібліографічний покажчик
 
Укладачі покажчика Ганна Нагорна та Ірина Шершньова висловлють щиру подяку доценту, кандидату географічних наук М. В. Крилову, Мелітопольській центральній міській бібліотеці імені М. Ю. Лермонтова (директор Л. О. Сінєгіна) за допомогу при підготовці видання. Зауваження та пропозиції вони просять надсилати за адресою:   library@zounb.zp.ua.
 
З днем народження, рідне місто!
2009 рік — рік 225-ої річниці заснування Мелітополя. Це були роки, нелегкої але славної історії нашого улюбленого міста. Мелітополь — батьківщина багатьох талановитих, самовідданих, працелюбних людей, які вписали яскраві сторінки в його біографію.           Наше місто таке, яким ми його створили. Наполеглива праця, злагода і взаєморозуміння різних за національністю, але єдиних за духом його мешканців, з кожним роком перетворюють наше місто в сильне, благополучне, процвітаюче. Мелітополь має колосальний економічний і культурний потенціал. Ми впевнено працюємо на перспективу, зберігаючи досягнуте і накреслюючи нові плани, втілення яких нам по плечу.            Хочу висловити слова сердечної подяки всім землякам за щиру любов і відданість Мелітополю, за прагнення зробити його сучасним європейським містом, комфортним для проживання, творення, розвитку. Здоров’я, щастя, благополуччя, вам, любі. У нас все вийде! Адже ми — мелітопольці!
                                                                                                          Міський голова          Д. В. Сичов
 
Зміст
 
 
 
Шматок землі родючої священний,
 Рясної долі світлі береги.
Мій Мелітополю, мій світе наречений,
Чому мені такий ти дорогий?
В. Кулішова
 
            Поява топоніма "Мелітополь", стосовно території сучасної Мелітопольщини, датується 1784 роком. Саме тоді Г. Потьомкіним у наданій Катерині ІІ реляції щодо адміністративного устрою Таврійської області пропонувалося один із повітів назвати Мелітопольським, для якого "построить город на Молочных водах, наименовав оный "Мелитополь". Через рік В.Каховський "отправился для осмотра удобных к поселению мест". Проте побудова міста так і не розпочалася. Це дозволило розселити в 1807 — 1808 роках на правому березі ріки Молочної ногайців Єдисанської і Буджакської орд, які прийшли з Бессарабії. Перебування ногайців на правобережжі Молочної було нетривалим. Після укладення Бухарестського мирного договору між Росією і Турцією (1812 р.) вони повернулися в Турцію, а вивільнені землі почали заселяти державні селяни.
            В 1814 році засідатель Мелітопольського нижнього земського суду Ковтуновський на вивільнених ногайцями землях в урочищі Кизияр визначив "место, где церкви домам быть и позволил селиться там из числа тимошевских жителей девяносто пяти душам". Нове поселення отримало назву Новоолександрівка (при однойменному використанні другої назви — Кизияр).
Тривалий час Новоолександрівка розвивалася як звичайний населений пункт. Лише 7 січня 1842 року Микола І підписав указ Сенату, згідно якого казенне поселення Новоолександрівка переводилося в розряд міст, призначалося центром Мелітопольського повіту і отримувало нову назву — Мелітополь.
Перехід частини жителів у міський стан і збереження іншими статусу державних селян визначили виділення у 50-ті роки ХІХ ст. із Мелітополя сіл Кизияр і Піщане. Зміна статусу сприяла потужному поштовху соціально-економічного розвитку міста. Вже в 1853 році в Мелітополі діяло 7 заводів: 4 цегляних, 1 салотопний і 2 олійних. До 1913 року кількість підприємств збільшилася до 89, вартість продукції склала 3 601 795 рублів, а число робітників — 1 972 чол. Традиційно важливу роль у житті Мелітополя відігравала торгівля. Ще 1821 року новоолександрівці отримали дозвіл на установлення в поселенні трьох щорічних ярмарок (у недільні дні торгівля проводилася на базарі). В 1853 у Мелітополі працювали 14 кам’яних і 18 дерев’яних крамниць. На кінець ХІХ ст. у місті нараховувалося 360 торгівельних закладів, річний обіг яких сягав до 500 тис. рублів.
Розвитку промисловості і торгівлі сприяло будівництво Лозово-Севастопольської залізничної дороги. 1874 року починає функціонувати станція "Мелітополь", а з 1876 року мелітопольці без пересадки могли доїхати до Санкт-Петербурга, Варшави, Відня, Одеси, Владикавказу, Риги та інших міст Російської імперії і Західної Європи. Всі ці фактори сприяли і зміні соціальної складової міста.Зокрема вводиться в дію водопровід в нижній його частині   (з 1895 р.), довжина якого в 1912 році склала 1,9 версти. За рік населенню подавалося 14 млн. відер води. На початку ХХ століття для задоволення потреб міста в електроенергії  на Фонтанній вулиці (нижня частина) розпочалося будівництво електростанції, яка до Громадянської війни (1918 р.) працювала цілодобово: вночі — на освітлення, вдень — на промислове навантаження. 1847 року відкривається перше парафіяльне училище. На 01.01.1910 року в Мелітополі діяло 29 нижчих і 4 середніх навчальних закладів (реальне і комерційне училища, міська жіноча гімназія та приватна жіноча гімназія). Медичні заклади на початку ХХ ст. представляли міська лікарня, повітова земська лікарня, єврейська лікарня.
Революційні події 1917 року та наступне громадянське протистояння обумовили часту зміну влади у Мелітополі. В цей період місто, завдяки своєму географічному розташуванню, перманентно перебувало під владою дроздовців, денікінців, махновців, врангельців, німців і звичайно ж рад. Остаточно радянська влада у місті була встановлена тільки 30 жовтня 1920 р.
Певний період Мелітополь залишався повітовим центром, але після адміністративної реформи 1923 року місто стало центром однойменного округу. У зв’язку з ліквідацією округів (1930 р.) його переведено до розряду районних центрів Дніпропетровської (1932 р.), а з 1939 р. Запорізької області. 28 червня 1939 року  Мелітополь отримав статус міста обласного підпорядкування.
22 травня 1928 року Мала Президія ВУЦВК затвердила нову межу Мелітополя., до якої ввійшли: Червоногірське селище,Юрівка, частина села Кизияр і Новий Мелітополь від    вул. Д.Бєдного до лінії залізничної дороги. У 30-ті роки Мелітополь продовжував розширювати свої кордони за рахунок приєднання селища Журавлівка (1938 р.), сіл Піщане, Кизияр (1939 р.).
Після завершення Громадянської війни мелітопольці зосередилися на відновленні зруйнованого господарства. Особливий розвиток отримали такі виробництва, як металообробка, деревообробка, текстильне, крохмально-паточне, миловарне, шкіряне, поліграфічне, тютюнове, цегляно-черепичне, макаронне, борошномельне, консервне. Реалізація нової економічної політики обумовила постійне збільшення у місті промислових і кустарних підприємств як за рахунок відновлення діяльності дореволюційних, так і зновустворених. На 1 жовтня 1925 року в Мелітополі нараховувалося 256 підприємств дрібної промисловості та 147 кустарно-ремеслових промислів. Основну промислової бази на той час складали машинобудівні заводи "Перемога", Воровського, Балицького, станково-будівельний ім. ОГПУ, депо, електростанція, артілі металістів, цегляна "Будівельник", швейна "Промтекстиль", взуттєва "Гігант", харчова "Ударник", м’ясокомбінат, холодильник. У наступні роки здійснювалася реконструкція, розширювалося виробництво і асортимент продукції, яку випускали мелітопольські підприємства, будувалися нові промислові об’єкти, зокрема, заводи плодоконсервний, мотороремонтний, елеватор, хлібозавод, крупорушка, макаронна, меблева і лакофарбова фабрики. Напередодні Великої Вітчизняної війни у місті успішно діяло 39 підприємств в т.ч. 7 союзного і 11 республіканського значення.
Не менший імпульс нова економічна політика в Мелітополі дала розвитку торгівлі. В першому півріччі 1923/24 бюджетного року оподаткувалося 449 торгових підприємств, а в другому — вже 526. В 1925/26 бюджетному році у місті діяло 1326 торгових підприємств, із них 1116 — приватних.
Докорінна перебудова освітньої сфери Мелітополя в першій половині 20-х років сприяла збільшенню кількості навчальних закладів. На 01 січня 1928 року у місті було 2 початкові і 7 семирічних трудових шкіл соцвиховання, дитячий садок, педагогічний та 2 індустріально-технічних технікуми, соціально-економічна профшкола, ФЗУ. Навчання велося переважно російською мовою. Проте особливості національної політики визначали наявність українських та єврейських навчальних закладів. Як і в усій країні, у місті з 1931 року було запроваджено загальну семирічну освіту, а 1938 року повністю ліквідована неграмотність серед дорослого населення. У 30-ті роки подальший розвиток отримала система середньої спеціальної освіти. Спеціалістів середньої ланки у Мелітополі тоді готували технікуми — педагогічний, будівельний, шляховий, індустріалізації сільського господарства , військово-авіаційне училище, сільськогосподарська, бібліотечна, фельдшерсько-акушерська школи. Відповідно до постанови Ради народних комісарів УРСР від 22 червня 1930 р. відкривається інститут соціального виховання (реорганізований 1933 року в педагогічний). На базі технікума індустріалізації сільського господарства 1932 року створюється завод — втуз ім.ОГПУ, перейменований 1936 року в інститут інженерів-механізаторів сільського господарства. 22 серпня 1928 року Мелітопольський окружний виконавчий комітет прийняв рішення  про організацію на Мелітопольщині науково-дослідного опорного пункта Млієвської дослідної станції, який започаткував Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф.Сидоренка.
Мережа медичних закладів міста 1925 року виглядала таким чином: 3 поліклініки (одна з них протималярійна), 5 лікарень, туберкульозний диспансер, 2 пологових будинки, 7 аптек. Збільшення чисельності населення Мелітополя, соціальна політика держави обумовили зростання кількості медичних установ різного профілю. Напередодні війни функціонувало  вже 7 поліклінік, 11 медпунктів, 5 лікарень, 2 пологових будинки, водо- і грязелікарня, санітарно-епідеміологічна і протималярійна станції, протитуберкульозний диспансер.
Значну увагу міські органи влади приділяли культурній сфері. З середини 20-х років у Мелітополі працювали Народний дім, театр, 2 кінотеатри, 4 клуби, 8 бібліотек, краєзнавчий музей, міський парк (закладений 1927 року). До кінця 30-х років до названих культурно-освітніх закладів додалися 5 земських і 60 профспілкових клубів, 28 кіноустановок. Важливою подією в культурному житті міста стало відкриття 6 вересня 1937 року Малої Кагановичської дитячої залізничної дороги .
            У довоєнні роки у місті працювало понад 20 місцевих добровільних спортивних товариств. Мелітопольські спортсмени займалися багатьма видами спорту, організовували спартакіади, турніри, велопробіги . На околиці Мелітополя був споруджений аеродром, організований аероклуб, у розпорядженні якого знаходилося 6 літаків, кілька планерів.
27 травня 1923 року відновилося видання щоденної газети, яка отримала назву "Советский путь" (з 1 січня 1924 перейменована в "Думку", а з 01.10.25 в "Радянський степ").
Активно розвивалося садівництво. Ще в 20-ті роки на місці колишніх приватних садів і земського розсадника була організована зональна науково-дослідна станція плодово-ягідного виробництва. 2 червня 1940 р. з Мелітопольського аеродрому в Москву вперше відправились 12 літаків з 4,5 тонами черешні.
Швидкий соціально-економічний розвиток Мелітополя перервала Велика Вітчизняна війна. З перших її днів розпочався призив мелітопольців на фронт, мобілізація на створення оборонних споруд, евакуація підприємств і спеціалістів у східні райони країни. 6 жовтня 1941 року місто окупували фашисти, почалися арешти, розстріли, угон до Німеччини. За роки окупації німцями із Мелітополя і Мелітопольського району в Німеччину було вивезено 10 699 осіб, вбито — 14 424 чол. Протидіяли окупантам підпільні групи Н.С.Красуцького, О.О.Костанка, О.П.Чугуноват і К.Ф.Хілько, а також підпільна організація українських націоналістів І.П.Курило-Кримчака.
З наближенням фронту до Мелітополя на правому березі ріки Молочної німці створили міцну оборонну лінію "Вотан". 26 вересня 1943 року радянські війська розпочали прорив ворожої оборони і 23 жовтня 1943 р. мелітопольці радісно зустрічали воїнів-визволителів.
Відразу ж після звільнення трудівники Мелітопольщини розпочали відбудову зруйнованого війною господарства. До кінця 40-х років відновлені та реконструйовані провідні підприємства міста перевищили довоєнний рівень виробництва. В 1950 році в Мелітополі нараховувалося 47 промислових підприємств, із них 16 — союзного та республіканського підпорядкування. Основною промислового розвитку стало машинобудування. Постійна модернізація виробництва, запровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу відображалося у розширенні асортименту продукції. Так, наприкінці 50-х років в Мелітополі налагоджено випуск силових агрегатів для автомобіля "Запорожець", промислових холодильних установок та іншої техніки. Поряд з машинобудуванням важливу роль у промисловому комплексі відігравала харчова та переробка промисловість.
Ріст економічного потенціалу міста в післявоєнний період визначив і зміни його зовнішнього вигляду. В 1948 році затверджується генеральний план забудови, згідно якого житлове будівництво мало здійснюватися у верхній, нагорній його частині. Саме тут у 50-80-і роки і виросли нові мікрорайони.
            …Проголошення незалежності України у 1991 році визначило розвиток Мелітополя вже в складі самостійної суверенної держави. Історія міста продовжується.
 
                                                                                   М.В. Крилов, доцент,
                                                                                  кандидат географічних наук
                                             Загальні питання
 
 1. О награждении города Мелитополя Запорожской области орденом "Знак Почета" : Указ Президиума Верховного Совета СССР // Индустр. Запорожье. – 1984. – 26 сент.; Запоріз. правда. – 1984. – 26 верес.; Комсомолець Запоріжжя. – 1984. – 27 верес.
 2. Тимошенко Ю. До 225- річчя міста Мелітополя : [привітання прем’єр – міністра України ] // Уряд. кур’єр .- 2009. — 29 верес. — С.2.
 3. Михайлов Б. Мелитополь: Природа. Археология. История. – 3 –е изд., испр. – Запорожье: Дикое Поле, 2006. – 280 с.:ил.
 4. Исмаилов В. История города Мелитополя и уезда: Альманах телеверсии "От короны до трезубца". – Мелитополь, 2006. – 220 с.          
 5. Сергійчик В. Український Крим. – К.: Укр. видав. спілка, 2001. – 304 с. – Із змісту : [Мелітополь]. – С.84, 169.
 6. Запоріжжя – мій рідний край : (метод. рекомендації для вихователів дошк. закладів і груп продовжен. дня). – Запоріжжя : [б. в.], 1992. —  74 с. – Із змісту: Мелітополь. – С.32 – 33.
 7. Мелитополь : ист. – краев. очерки. – Днепропетровск: Промінь, 1987. – 126 с.
 8. История городов и сел УССР. Запорожская область. – К.: Глав. ред УСЭ, 1981. – 726 с. – Из содерж.: Барков Г. Мелитополь / Г.А.Барков, Б.Д.Михайлов, Л.Е.Нечаенко. – С.412 – 435.
 9. Кругляк Ю. Мелітополь: [Походження назви] // Кругляк Ю. Ім'я вашого міста. — К., 1978. – С. 85.
 10. Фоменко В. Мелітополь // Звідки ця назва?. – Дніпропетровськ, 1968. – С.56 – 58.
 11. Мелитополь – Приазовье – Ногайок – Бердянськ. – Запорожье: Кн. – газет. изд-во, 1962. – 18 с.
 
***
 
 1. Винниченко А. Совет Европы поможет Мелитополю : (модель гор. развития этого райцентра Запорож. обл. может стать примером для всего континента) // МИГ. – 2008. – 28 февр. – С.54.
 2. Мелітополь // Запорізький край. — Запоріжжя, 2008. — С.96-103.
 3. Васильев И. Мелитополь – это не только черешня… // Позиция.- 2006.- 2 нояб.( № 44).- С. 11.
 4. Зализецкая С.   Мелитополю подделали паспорт?: [сколько же лет Мелитополю?] // Наш город Мелитополь. – 2006. – 9 марта (№ 10). – С.13.
 5. История Мелитопольщины: начало начал // Новий день. – 2006. –15 черв. (№ 92-95). – С.8.            
 6. Таран В.   Что в имени твоем, мой город? [Мелитополь] // Шанс. – 2005. – 17 марта. – С.13.
 7. Крылов Н. Кто основал Мелитополь? // Мелитоп. ведомости.-2004.-23 сент., 5 окт.          
 8. Мелитополь спасает свою историю // МИГ. – 2004. – 6 мая (№19). – С.7.
 9. Чайка Л. Ворота в Крым, или каким курортники увидели Мелитополь // Мелитоп. ведомости.-2003.- 5-15 сент.-С.10 -11.
 10. Крылов Н. Имена нашого города // Мелитоп. ведомости. — 1998. — 5 сент.
 11. Завалишин В. Откуда это слово – Кизияр? // Мелитоп. ведомости. — 1997. — 13 марта. — С.6.          
 12. Мелітополь ХХ століття: Фотоальбом. – К.: КВІЦ, 2006. – 224 с .
 
                                                  
 
Герби
 
 1. Гербы городов, губерний, областей и посадов, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год / сост. П.П.фон Винклер. – М: Планета, 1990. — 223 с. — Із змісту : [герб м. Мелітополя, затверджений 17 листоп.1844 р.]. — С.90.
 1. Клочко Р. Тернистый путь городской символики // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 11 апр. — С.11.            
 1. Гербы городов Таврической губернии [в т. ч. и г. Мелитополя] // Наука и жизнь.-1990. — №10. — С.117.          
 2. Кузнєцова А. Новая геральдика [Мелитополя] //Мелитоп. ведомости.-2003.-4 сент.-С.1,2.
 3. Жавжаров Л. Герб Мелитополя // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 30 мая.
 4. Ковальов О. Місто без герба, як людина без паспорта // Новий день. – 1995. – 15 лип.
 5. Ковальов О. Герби міста Мелітополя // Знак. – 1994. — № 6. – С.9.   
                                .
           
 
 1. Мелітополь // Україна : Повна енциклопедія. – Х., 2007. – С.137.
 2. Мелитополь // Большой российский энциклопедический словарь. – М., 2005. – С.927.
 3. Супруненко В. Мелитополь // Супруненко В. Запорожский край: Попул. энц. – Запорожье, 2003. – С.212 – 213.
 4. Мелітополь // Універсальний словник-довідник. – 2-ге вид., доп. – К., 2001. – С.846.
 5. Мелитополь деловой. 1998 / 99 : Справочник телефонов предприятий и организаций г. Мелитополя и района. – Запорожье : Запорожье, 1998. – 275 с.
 6. Мелітополь // Большой энциклопедический словарь. В 2 — х т. – М., 1991. – Т.1. – С.790.
 7. Ковтун В. Мелитополь // Ковтун В. Города Украины: Эк. – геогр. справ. / Ковтун В.В., Степаненко А.В. – К., 1990.- С. 103 – 104.
 8. Мелітополь // Геогр. енциклопедія України. – К., 1990. – Т.2 : З – О. – С.340.
 9. Мелитополь // УСЭС. – К., 1988. – Т.2. — С.374.
 10. Ерхов Г. Мелитополь // БСЭ. – М., 1974. – Т.16. – С.46.
 11. Мелитополь // Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона. – СПб, 1896. – Т.ХІХ. – С.29.
 
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ.- биогр. сб.- Х.: Факт, 2004.- 519 с.
 2. Авдеенко С. Память : Рассказы о знаменит. мелитопольцах. — Мелитополь: Мелитополь, 2008.-186 с.
 3. Ємець О. Запоріжжя в особах : [в т. ч. про уродженців м. Мелітополя] // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запоріз. краю. – Запоріжжя, 2004. – С.53.           
 
Аренс Е.Е. (1900 – 1966), українська естрадна співачка
 
             Аренс Ельга   Еріхівна – українська естрадна співачка, заслужена артистка УРСР   (1948), народилася в 1900 році в Мелітополі. З 1916 року працювала у Києві в Народному театрі під керівництвом П.Саксаганського. Гастролювала по Україні. 1919-1920 рр. виступала у театрі при 1-й Кінній армії, 1921 р. – у Київському театрі мініатюр, 1922-1960 рр. – артистка української естради.
            Померла 13 травня 1966 р. у Києві.
 
 1. Горенко – Баранівська Л. Аренс Ельга Еріхівна // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т.1: А. – С.637.
 2. Аренс Ельга Еріхівна // Мистецтво України: Біогр. довід. – К., 1997. – С.25.
 
Білокопитов М.Г., поет і журналіст
 
              Микола Григорович Білокопитов народився 11 лютого 1954 р. в Мелітополі. Дитинство минуло в селищі Кушугум Запорізького району, де він і закінчив середню школу. Служив на флоті. Працював слюсарем, залізничником, поліграфістом. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (м. Львів). Багато років віддав журналістиці. Працював у газетах “Комсомолець Запоріжжя”, “Запорізька правда”, “Запорозька Січ”, “Світло Оріяни”.
            Перші проби пера М. Білокопитов зробив ще у шкільні роки. Навчаючись у 8 класі, опублікував свої вірші в районній газеті “Червоний промінь”. Потім його твори з’являються в обласних газетах “Комсомолець Запоріжжя” і “Запорізька правда”. Згодом гуморески, байки, мініатюри молодого автра друкують журнали “Старт”, “Ранок”, “Україна” і, звичайно ж , “Перець”, з`являються  публікації  в “Літературній Україні”, колективних збірниках.
Микола Григорович автор трьох збірок гумору й сатири (“Вовча наука” (1991); “Міні знову в моді” (1994), “Нечиста сила” (1995)).
1998 р. за книгу “Міні знову в моді” Микола Білокопитов став лауреатом Всеукраїнської літературної премії ім. С. Руданського.
          Член Національної Спілки письменників України з 1996 року.
                                         
Твори
 
 1. Весела парочка: Бувальщини та небилиці. – Запоріжжя: Поліграф, 2006. – 111 с.
 2. Без паніки!: Зібране та перебране: Гуморески, фейлетони, афоризми, усмішки, байки. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2004. – 359 с.
 3. Нечиста сила: пригод. оповідка. – Запоріжжя: РВП “Видавець”, 1995. – 37 с.
 4. Міні знову в моді: іронічне, гумористичне, сатиричне. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 106 с.
 5. Вовча наука: сатира і гумор. – Луцьк, 1991. – 70 с.
 
***
 1. Кря-ко-ко; Затулив; Спроба аутотренінгу; Наша людина; Папуга; Принциповий флюгер; Будні многотрудні; Педагогічна поема; Дірка; Підкова щастя: [гуморески] // Письменники Запорізького краю. – Запоріжжя, 2002. – С. 448-451.
 2. Байки, баєчки, байченята; Нема нічого: [гумор. вірші] // Хортиця. – Запоріжжя, 2002. — №1. – С.105-107.
 3. Рекламізми // Весела Січ. – Запоріжжя, 2000. – С. 18-19.
 4. Селекціонер // Весела Січ. – Запоріжжя, 2001. — №8. – С. 22-24.
 5. У моді не тільки міні: [гумореска; передм. В. Чубенка] // Хортиця. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 7. – С. 82-83.
 6. Без паніки!: [гумор. оповідання] // Веселий курінь. – Запоріжжя, 1997. — №3. – С. 26-30.
 7. Що на умі, те й на язиці // Веселий курінь. – Запоріжжя, 1995. — №2. – С. 8-11.
 8. Гість; Метаморфози; На жіноче свято // Веселий курінь. – Запоріжжя, 1993. – С. 7-9.
 9. Начувайтесь, торбохвати! // Великий Луг. – Запоріжжя, 1992. – С.122.
 10. Заслонили; Тяжелый хлеб; Ох, мужем быть не мед! // Веселая ярмарка. – М., 1992. – С. 325-326.
 11. Кря-ко-ко: (байка) // Хортиця. – Запоріжжя,1992. — Вип.2. – С.177-178.
 12. Рука; Будні обіцяльника // Веселий ярмарок. – К., 1987. – Вип. 5. – С. 208.
 13. Муха: оповідання // Київ. – 1999. — №3-4. – С. 181-182.
 14. Козацьке сало: гумореска про укр. назви неукр. об’єктів (речей) в Запоріжжі // Перець. – 1999. — №1. – С. 6.
 
Література про життя та творчість
 
 1. Юрик П. Микола Білокопитов // Письменники Запорізького краю (20 — 90-ті роки ХХ ст.). – Запоріжжя, 2002. – С.445 – 447.
 2. ***
 3. Юрик П. Дописався. Так йому і треба! : [М.Білокопитов став лауреатом Всеукр. літ. премії ім. Остапа Вишні] // Запороз. Січ. – 2005. – 25 верес. – С.5.
 4. Юрик П. І гуморист, і редактор, і патріот // Запороз. Січ. – 2004. – 14 лют. – С.5.
 5. Лузан П. Білокопитов і його "білокопитизми" // Токмац. вісн. – 1997. – 22 січ.
 6. Вітаємо! : [запоріз. письменника М.Білокопитова прийнято до Спілки письменників України] // Запороз. Січ. – 1996. – 19 жовт.
 7. Шилін Д. Знаєте, як живе поет? // Запороз. Січ. – 1995. – 11 трав.
 
***
 1. Микола Білокопитов : (Бібліогр. список) / Запоріз. міська ЦБС для дорослих; Центр. бібліотека ім. Н.Крупської;.уклад. О.Орлова. – Запоріжжя, 2008. – 4 с.
 
Возіанов О. Ф. – лікар – уролог, президент Академії медичних наук України, директор Інституту урології АМН України
 
           Олександр Федорович Возіанов народився 2 жовтня 1938 року в м. Мелітополі.
           Після закінчення    Київського медичного інституту (1962), служив у військово-морському флоті. З 1968 року працював на кафедрі урології Київського медичного інституту (нині – Національний медичний університет), де пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри. У 1970 році захистив кандидатську, а в 1978 році – докторську дисертації.   З   послужного списку шановного мелітопольця:
         1987 року О.Ф.Возіанов очолює Інститут урології та нефрології, 1991 – 2000 рр. – начальник Лікувально – оздоровчого об`єднання при Кабінеті Міністрів України; 2000 – 2002 рр. — начальник Державного лікувально-оздоровчого об` єднання при Президентові України, 2003-2005 рр. – 1-й заступник начальника Державного управління справами Президента України; з жовтня 2006 р. – радник Прем`єр Міністра України.       
         Наукові розробки академіка О. Возіанова є вагомим внеском у фундаментальну науку та прикладну медицину. Головні напрями його наукової діяльності – розробка функціональних методів діагностики та хірургічного лікування основних урологічних захворювань. Загального визнання набули його роботи з проблем пухлин передміхурової залози.
        Ним вперше розроблено класифікацію передпухлинних станів і раку передміхурової залози і сечового міхура, оригінальну методику операції і запропоновано спеціальний інструментарій при вилученні доброякісної пухлини передміхурової залози, вперше в країні широко впроваджено радикальну операцію при злоякісних пухлинах передміхурової залози. За ці дослідження у 1983 році йому було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.
     О.Ф.Возіановим засновано першу в Україні лабораторію термодіагностики, відкрито перше відділення екстракорпорального дроблення каменів у нирках. Велике значення мають дослідження вченого з вивчення клітинних і молекулярних механізмів розвитку раку сечового міхура і впливу на цей процес радіаційного забруднення середовища після аварії на ЧАЕС.
     Відомий у всьому світі як блискучий хірург-уролог, Олександр Федорович своїми руками врятував життя десяткам тисяч хворих.
Результати своїх досліджень О.Ф.Возіанов опублікував майже в 400 наукових працях, в т.ч. близько 30 монографій. Має 15 винаходів. Він неодноразово виступав з програмними доповідями в різних країнах світу на найвизначніших наукових форумах урологів і нефрологів, створив велику школу урологів, підготував понад 40 докторів і кандидатів наук.
       Багато хто з його учнів – професори та керівники наукових закладів.
Олександр Федорович – визначний організатор науки, один з фундаторів Академії медичних наук України, був призначений її президентом-організатором, провів велику роботу щодо її створення у 1993 році та обраний її першим президентом (переобирався у 1998 році на другий термін).
      Заслуги О.Ф.Возіанова у розвитку медичної науки широко відзначені в Україні і за кордоном. Він обраний академіком НАНУ (1991) і АМНУ (1993), головою Української урологічної асоціації, членом Міжнародної, Європейської та Американської урологічних асоціацій, дійсним членом Експертної ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Велика Британія).
     В 1996 році Міжнародний біографічний центр та Американський біографічний центр визнали О.Ф.Возіанова одним із 500 найвпливовіших і найвизначніших учених світу, а в 1997 році цими ж установами його визнано людиною року. Йому присвоєне звання Героя України (2000) з врученням ордена Держави, звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (1986), він двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986, 2001).
 
 
 1. Возіанов О.Ф. // Нагороди України: Презентаційн. зб. – К., 2008.- С.28 – 29.
 2. Возіанов О.Ф. // Хто є хто в Україні. – К., 2007. – С.160.
 3. Блискучий хірург // Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен. – К., 2006. – С. 75-77.
 4. Возіанов О.Ф. // Новітня історія України: імена, звершення, творчість. – К., 2003. – С.96.
 5. Возіанов О.Ф. // Золота книга української еліти. – К., 2001. – Т.6. – С.180.
 6. Греки на українських теренах : Нариси з етніч. історії : документи, матеріали, карти. – К.: Либідь, 2000. – 486 с. – Із змісту : [про лікаря –уролога О.Ф.Возіанова]. – С.157.
 
***
 1. 70-річчя академіка НАН України О.Ф.Возіанова // Вісн. НАН України. – 2008. — №10. – С.59-60.
 
***
 1. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2008 рік: (Календар і короткі бібліогра-фічні списки) / укладач І.Шершньова. – Запоріжжя: Поліграф, 2007. – 159 с. – Із змісту: [О.Ф.Возіанов]. – С.111-112.
 
Гашинський А.Є. (1920 – 1991), український актор, викладач
 
            Гашинський Аркадій Євгенович – актор, педагог, доцент (1985). Народний артист СРСР (1971). народився     29 липня 1920 року в м. Мелітополі.
            Закінчив українську студію при Державному інституті театрального мистецтва (Москва, 1945; курс М.Тарханова). 1946-1948 рр. – артист Київського державного театру УРСР. Подальша творча біографія актора пов’язанна з Київським українським драматичним театром ім.І.Франка (1948-1990рр.), де він не лише грає, але й навчає студентів (1969-1975 рр.). Аркадій Євгенович за сумісництвом викладав також у Київському інституті театрального мистецтва (1980-1991 рр.).
Творчість Гашинського А.Є. яскраво окреслює риси акторського ансамблю франківців післявоєнного часу.            Найвідоміші ролі актора у театрі – Ярослав Мудрий, Макбет (однойменні п’єси І.Кочерги, В.Шекспіра), Апраш ("Циганка Аза" М.Старицького), Аристарх ("Фараони" О.Коломійця); в кіно – Варчук ("Кров людська – не водиця", 1960), Доменіко ("Срібний тренер", 1963), батько Таї ("Як гартувалася сталь", 1972).
 
 1. Гайдабура В. Гашинський Аркадій Євгенович // Енциклопедія сучасної України. – К.,2006. – Т.5: Вод – Гн. – С.423.
 2. Гашинські: [в т. ч. про А.Є.Гашинського] // Мистецтво України: Біогр. довід. – К., 1997. – С.144.
 
 
***
            http://www.day.ua
            http://sites.znu.edu.ua
            http://www.azchives.dov.ua
 
Донцов Д. І. (1883-1973), український політичний діяч, публіцист, літературний критик, ідеолог українського націоналізму, засновник інтегральної його течії
 
          Дмитро Іванович Донцов народився у м. Мелітополі у родині заможного поселенця. Закінчив реальне училище, навчався в Царськосельському ліцеї та на юридичному факультеті Санкт-Петербурзького університету. Вже у студентські роки прилучився до громадсько-політичної роботи . За революційну діяльність 1905 р. Донцова було заарештовано і перевезено в Лук`янівську в`язницю (м. Київ).
         У 1908 р. він емігрував до Галичини, де розгорнув широку громадську діяльність.   Для Д.І.Донцова український націоналізм був тією силою, яка могла стати найважливішим фактором відродження України як держави. Його ідеологія значною мірою була основою для виникнення і зростання Організації Українських Націоналістів (ОУН), членом якої сам Донцов не був. У 1905-1914рр.він член Української соціал-демократичної партії, однин із організаторів союзу визволення України (1914). З 1922 по 1933рр. проживав у Львові, редагуючи часописи "Літературно-науковий вісник","Заграва". 
            У політологічній концепції Донцова особливе місце займає козацтво . Держава, вважав він, може бути міцною тільки тоді, коли суспільство ієрархізоване, а на вершині ієрархії знаходиться сильна, активнодіюча каста. З кінця 16 ст. функцію такої касти в українському суспільстві, на думку Донцова, почало виконувати козацтво.
У 1939р. він змушений був емігрувати в Угорщину , а з 1947р.і до кінця життя жив у Канаді.
            Д.Донцов – колосальна особистість, максималіст, яскравий приклад безкомпромісного служіння національній ідеї.
 
Праці Д.Донцова
 
 1. Твори. Т.1: Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: Кальварія, 2001. – 487 с.
 
*   *   *
 1. Єдине, що є на потребу. – К.: Діокор, 2002. – 61 с.
 2. Хаос сучасности і молодь. – Київ: УНД, 2000. – 40 с.
 3. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – 341 с.
 4. Хрестом і мечем: Твори. – Торонто, 1967. – 320 с.
 5. Рік 1918, Київ. – Торонто: Гомін України, 1964. – 128 с.
 6. Незримі скрижалі Кобзаря: містика лицарства запорізького. – Торонто: Гомін України, 1961. – 231с.
 7. Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958. – 296 с.
 8. Від містики до політики. – Торонто: Київ, 1957. – 61 с.
 9. За яку революцію. – Торонто: Літа визволення України, 1957. – 79 с.
 10. Підстави нашої політики. – Нью-Йорк, 1957. – 211 с.
 11. Поетика вогняних меж. Олена Теліга. – Торонто, 1953. – 96 с.
 12. Хрест проти дявола: Відчит. виголош. в Мессей Гал в Торонто, 22.11.1948. – Б. д. в.
 13. Криза європейської культури й Україна // Хроніка – 2000. – К., 2000. – Вип. 39-40. – С. 415 -425.
 14. Націоналізм; Дух отари і дух провідництва; В чім сила організації?; Дух нашої давнини // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С. 493 – 551.
 15. Культура розкладу // Укр. проблеми. – 1995. — № 1. – С. 71-80.
 16. Дух животворить: [Уривки з статей про Україну; Короткий вступ про автора – нашого земляка] // Україна. – 1993. — № 4. – С. 11. – (Є фото).
 
Література про життя та діяльність
 
100.                Семененко В. Історія України: прихована правда. Від козац. часів до сьогодення: постаті, події, коментарі. – [Х.] : Школа, 2009. – 400 с. : іл. – Із змісту : [Д.Донцов]. – С.280, 320, 323.
101.    Авдеенко С. Память : Рассказы о знаменитих мелитопольцах. – Мелитополь : Мелитополь, 2008. – 186 с. – Из содерж.: Молодые годы Дмитрия Донцова. – С.6 – 23.
102.    Давлєтова Г. Д.І.Донцов : початок формування світогляду // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип..ХХІ. – С.138 – 143.
103.    Шевченко В. Нові документи про Дмитра Донцова // Вісн. Запоріз. осередку вивчення укр. діаспори. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 3. – С.233-237.
104.    Шерхов Ю. Донцов ховає Донцова // Шерхов Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія : В 3 т. – Х., 1998. – Т.3. – С. 52-87.
105.    Дмитро Донцов : (До 75-ліття) // Маланюк Є.    Книга спостережень. – К.: Дніпро, 1997. – С. 338 -345.
106.    Головні ідеї чинного націоналізму Дмитра Донцова // Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996. – С. 44 – 47.
107.    Юхименко П.   Хто такий Д. Донцов і які його політичні погляди? // Юхименко П. Маловідомі сторінки історії України. – Біла Церква, 1995. – С. 50-51.
108.    Мазепа І.   Теорія „націоналізму” і „гієрархізованої суспільности” Д. Донцова // Мазепа І. Підстави нашого відродження. – К., 1949. – Ч.2. – С. 85-118.
 
***
 1. Янів В. Донцов Дмитро // Енциклопедія українознавства. – К., 1994. – Т. 2. — С. 575-576.
 2. Грабович Г. Донцов Дмитро Іванович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2008. – Т.*. – С.311 – 313.
 3. Верба О. Донцов Дмитро Іванович // Енциклопедія історії України.- К., 2004.- Т.2: Г – Д.- С.452.
 4. Дмитрий Иванович Донцов // Кто есть кто на Мелитопольщине. – Х., 2004. – С.474-475.
 5. Донцов Дмитро // Золота книга української еліти. – К., 2001. – Т.1. – С.502.
 6. Сосновський М.   Міхновський Микола і Донцов Дмитро – речники двох концепцій українського націоналізму // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С.719-722.
 7. Донцов Д.І. // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. — Т.2. – С. 93-94.     
 8. Грудзь В.   Всеукраїнська наукова конференція „Теоретична спадщина Миколи Міхновського і Дмитра Донцова в контексті українського державотворення”: [19-21 верес. 2003 р.] // Наук. праці іст. ф-ту ЗДУ. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С.311-313.
 9. Фенікс: Матеріали наук. – теоретич. конф. „Націоналізм: традиція, сучасність, перспективи”. – К., 1998. – 56с. – Із змісту: Друмов В. Дмитро Донцов і український націоналізм сьогодні. – С. 15 -16.
 10. Баган О.    Концепція національної культури, політична і поетична: (Д. Донцов і
 11. Є. Маланюк) // Другий міжнародний конгрес україністів, 22-28 серп. 1993 р. – Львів, 1993. – С. 185 -191.
*   *   *
 1. Открылся памятник Донцову : [г. Мелитополь] // Наш город Мелитополь.- 2006.- 31 авг. (№35). – С.14.
 
***
 1. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2008 рік: (Календар і короткі бібліогра-фічні списки) / уклад. І.Шершньова. – Запоріжжя: Поліграф, 2007. – 159 с. – Із змісту: [Д.І.Донцов]. – С.93-95.
       
Лифшиц М.О. (1905 — 1983) – радянський філософ, естетик, публіцист
 
 1. Лифшиц М. В мире эстетики : статьи 1969 – 1981 гг. – М.: Изобразит. Искусство,
1985. -318с.
 1. Лифшиц М. Собр. соч. В 3 т. — М., 1988.
 
***
 1. Авдеенко С. Память : Рассказы о знаменитих мелитопольцах. – Мелитополь : Мелитополь, 2008. – 186 с. – Из содерж.: Авдеенко С. Последний марксист СССР. – С.118 – 137; Лифшиц М. Почему я не модернист? — С.138 – 152.
 2. Михаил Александрович Лифшиц // Художник. – 1975. — №7.
 
Михайлов Б. Д. – (1936 – 2008), археолог, музеєзнавець, директор Мелітопольського Національного історико – археологічного заповідника “Кам`яна Могила”
(1971 — 2008).
 
      Борис Дмитрович Михайлов народився 26 березня 1936 року у м. Мелітополь. Закінчивши Харківський університет , одержав спеціальність історика. Археологією почав займатися з 1961 року, був учасником багатьох археологічних експедицій Інституту археології АН України у Північному Приазов`ї та Донбасі.
       З листопада 1970 року життя його пов’язане  з музейною справою. Спочатку працював старшим науковим співробітником Мелітопольського краєзнавчого музею, а з вересня 1971 року — очолив цей заклад.
       За ініціативи Б.Д.Михайлова Рада Міністрів України у 1986 р. прийняла рішення про створення державного історико-археологічного музею-заповідника „Кам`яна Могила”, і саме він став його першим директором. Він – автор багатьох наукових праць, опублікованих в академічних та університетських виданнях України та країн СНД, книг та буклетів з історії краю.
      Наукові дослідження, які проводив Б.Д.Михайлов, вивчаючи стародавню історію Північного Призов`я, пам’ятку епохи пізнього палеоліту в Північно – Західному Приазов’ї , гроти та печери з петрогліфами на Камяній Могилі викликають інтерес вчених усього світу.
У 1991 р. Указом Президії Верховної Ради України Б.Д.Михайлову було присвоєне звання „Заслужений працівник культури Української РСР”.
       На жаль, масштабні плани і проекти Бориса Дмитровича щодо діяльності унікального музею-заповідника „Кам`яна Могила”обірвала смерть.
 
Праці Б.Д.Михайлова
 
 1. Наукові публікації Б.Д.Михайлова; Монографія; Історико-краєзнавча література: [Бібліографія] // Древности степного Причерноморья и Крыма: Сб. науч. тр.- Запорожье, 1997.- Вып.УІ.- С.132-134.
 
* * *
 1. Подземный «Эрмитаж» Приазовья.- Запорожье: Дикое Поле, 1998.- 96 с.
 2. Петроглифы Каменной Могилы: семантика, хронология, интерпретация.- 2-е изд., доп.- Запорожье: Дикое Поле.- М.: Ин-т общегуманитар. исслед-й, 1999.- 236 с.
 3. Каменная Могила и ее окрестности: Сб. науч. тр.- Запорожье: Дикое Поле, 2003.- 173 с.
 4. Кам`яна Могила – світова пам`ятка стародавньої культури в Україні.- К.: Такі справи, 2003.- 158 с.: іл.
 5. История города Мелитополя .- Мелитополь: ИПК «Запоріжжя», 1998.- 238 с.
 6. Мелитополь: Природа. Археология. История.- Запорожье: Дикое Поле, 2002. — 275 с.
 7. Новые исследования петроглифов на холме Каменная Могила // Древности степного Причерноморья и Крыма: Сб. науч. тр.- Запорожье, 1997.- Вып. VІ.- С.25-33: ил.
 8. Знания древних о скифском Герросе // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья: Тез. докл. междунар. конф., посвящен. 95-летию со дня рождения проф. Б.Н.Гракова.- Запорожье, 1994.- Т.ІІ.- С.133-135.
 9. К вопросу локализации Геродотовского Герроса // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья: Тез. докл. обл. конф.,посвящен. 90-летию со дня рождения проф. Б.Н.Гракова.- Запорожье, 1989.- С.90-92.
 
* * *
 1. Некоторые вопросы этно-исторической ситуации эпохи энеолита – ранней бронзы в Северном Причерноморье // Музейний вісник.- 2003.- № 3.- С.23-35.
 2. Новая стоянка эпохи мезо-неолита на реке Молочная // Музейний вісник.- 2002.- № 2.- С.3-10.
 3. Михайлов Б. Природа вокруг нас: [Мелитоп. р-н] // Новий день.- 2000.- 4, 18, 25 берез.; 8, 15 квіт.
 
Література про життя та діяльність
 
 1. Про присвоєння музейним працівникам почесного звання “Заслужений працівник культури Української РСР”: Указ Президії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради.- 1991.- № 46.- Ст. 639.- Із змісту: [в т. ч. Михайлову Б.Д.- дир. Держ. іст.- археол. заповідника “Кам`яна Могила”].
 2. Пустовалов С. Опыт реконструкции мировоззрения древнего населения Украины в книге Михайлова // Древности степного Причерноморья и Крыма: Сб. науч. тр.- Запорожье, 1997.- Вып.УІ.- С.132.
 3. Тощев Г. и др. Древности Запорожского края: (Материалы к Своду памятников истории и культуры) / Г.Н.Тощев, М.В.Ельников, О.Д.Дровосекова; Запорож. гос. ун-т.- Запоріжжя, 2003. – 123 с.- Із змісту: [Про Б.Д.Михайлова].- С.103-104.
 4. Михайлов Б.Д. // Запорожье археологическое: биобиблиогр. справ. – Запорожье, 1999.- С.11-16.
 5. Рыбка М. В Киеве презентована очередная книга нашего земляка Б.Михайлова: [«Каменная Могила»] // Мелитоп. ведомости.- 2004.- 24 янв. – С.12.
 6. Сергеева О. Знать, чтобы не повторить ошибок: [беседа с Б.Д.Михайловым об истории края] // Новый день.- 1998.- 1 сент.
 7. Михайлов Борис Дмитрович : (біобібліогр. покаж.) / ЗОУНБ ім. Горького. – Запоріжжя, 2006. – 39 с.
 
Некрасов З.І. (1908-1990), український вчений в галузі доменного виробництва
 
 1. Зот Ілліч Некрасов // Шаромова В. Укр. фізики та астрономи: посіб. – довід. – Тернопіль, 2007. – С.106.
 2. Зот Ілліч Некрасов // Наука та наукознавство. – 2008. — №1. – С.160-161.
 3. Институту черной металлургии им. З. И. Некрасова Национальной академии наук Украины – 60 лет // Сталь.-1999.-№12.-С.1.
 
Сивашенко В.П. (1940), український художник
 
Сивашенко Валентин Пилипович — художник-скульптор. Народився 15 січня 1940 року у м. Мелітополі Запорізької області. Закінчив Сімферопольське художнє училище ім. М.С.Самокиша (1963 р.). Працює в галузі монументальної і декоративної скульптури. Приймав участь у виставках: республіканських (з1966 р.), всесоюзних – ( з 1968 р.) виставках
                                                                 ***
 1. Українські радянські   художники: довід. – К..: Мистецтво, 1972. – С.414.
 
Судоплатов П.А. (1907 – 1997), розвідник
 
 1. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930 – 1950 годы. – М.: Олма – Пресс.- 1997. — 688 с.
 2. Судоплатов П. Победа в тайной войне. 1941 – 1945 годы. – М., 2005. —   с.
 
***
 1. Семененко В. Історія України : прихована правда. Від козацьких часів до сьогодення : постаті, події, коментарі / Семененко В.І. – [Х.] : Школа, 2009. – 400 с. : іл. – Із змісту : [П.Судоплатов]. – С.325.
 2. Авдеенко С. Память : Рассказы о знаменит. мелитопольцах. — Мелитополь : Мелитополь, 2008. – 186 с. – Из содерж.: Право на убивство. – С.24 – 57.
 3. Кто есть кто на Мелитопольщине : Инфом. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Судоплатов П.А. – С.489.
 
***
 1. Воловник С. Судоплатов : три жизни генерала спецслужб // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 23 янв (№4). – С.10-11.
 2. Науменко И. Семнадцать мгновений из жизни разведчика // Досье.-2002.-№27.-С.13.
 
 
Тишлер О.Г. (1898 — 1998), театральний художник
                                                 
Я хочу мало- лише приносити людям радість…
                                                                                                  О. Тишлер.
 
   Олександр Григорович Тишлер увійшов в історію російського мистецтва як майстер живопису та графіки. Його творчість різноманітна і багатогранна – починаючи від маленьких форескізів в альбомах і закінчуючи театральними декораціями до всесвітньо – відомих постановок "Король Лір" та "Містерия Буфф".
    Народився 26 липня 1898 року в Мелітополі, в робітничій сім`ї (батько працював столяром). Після закінчення єврейської школи 1912 вступає до Київського художнього училища і, закінчивши його, повертається до рідного міста, де стає художником мелітопольських вікон РОСТА.
    Восени 1921 р. переїжджає до Москви і розпочинає насичене творче життя.
 В столичних виставкових залах Олександр Григорович знайомиться з видатними театральними режисерами : В. Е. Мейєрхольдом, Б. О.Таїровим, О. Д. Диким. Ці знайомства сприяють формуванню його світогляду на мистецтво.   Саме театр став для Тишлера тим місцем, де його талан театрального художника засяяв яскравою зіркою.
 
***
 1. Авдеенко С. Память : Рассказы о знаменитих мелитопольцах. – Мелитополь : Мелитополь, 2008. – 186 с. – Из содерж.: Художник и его музы. – С.153 – 183.
 2. Кто есть кто на Мелитопольщине : Инфом. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Тышлер А.Г. – С.490.
 3. Авдеенко С. Последний атаман : Повести, очерки из истории Таврич. края. — Мелитополь, 1995. – 67 с. – Из содерж.: Возвращение художника. – С.58 – 62.
 
 
Чухрай Г.Н.(1921-2001) , кінорежисер
 
      Григорій Наумович народився 23 травня 1921р. у м. Мелітополі, там пройшло і дитинство майбутнього кінорежисера. В 1935р. його вітчима (голову колгоспу) направили на навчання до Москви. По закінченні академії Соцземлеробства в 1938 р .родина повернулася працювати на Україну, а Григорій залишився в Москві щоб закінчити школу.
У 1939 р. його призивають до армії.
         В серпні 1941 р. він подає рапорт і добровольцем іде на фронт. До кінця війни служив в повітряно – десантних військах   у званні лейтенанта,   приймав участь в обороні Сталінграда, чотири рази був поранений. У грудні 1945 р. пішов у відставку у зв’язку з черговим пораненням. Його бойовий шлях відзначено багатьма орденами ( в т.ч.Вітчизняної війни 1 і 11ступеня, Червоної Зірки) та медалями.
       Повернувшись з фронту, вступив до Всесоюзного інституту кінематографії на режисерський факультет в майстерню С. Юткевича – М. Ромма . В 1953 р. після захисту дипломної роботи йому запропонували залишитися працювати на кіностудії "Мосфільм", але він вирішив повернутися на Україну, отримавши направлення на Київську кіностудію художніх фільмів. В 1955 р. за клопотанням М. Ромма його перевели на кіностудію "Мосфільм", де він пропрацював все життя, займаючи керівні посади в Союзі кінематографістів СРСР.
       Багато його фільмів стали класикою радянської кінематографії, зокрема "Сорок перший"(1956),"Балада про солдата"(1959),"Чисте небо"(1961),"Пам`ять"(1970), та багато інших.   
     Г.Н. Чухрай – лауреат Ленінської премії СРСР (1961), заслужений діяч мистецтв РСФСР (1962) , народний артист РСФСР (1969), народний артист ССС Р(1981). Крім бойових нагород він удостоєний трьох орденів Трудового Червоного Прапора та багатьох інших вітчизняних та закордонних нагород.
 
***
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Инфом. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Чухрай Г.Н. – С.493 – 494.
 2. Медведовський М. Два запитання Григорію Чухраю // Серп і молот.-1982.-24 лют.
 
Шевельов М.П. (1940), письменник, дослідник рідного краю
 
      Поет, публіцист, краєзнавець, член Спілки письменників України з 1993 р., лауреат обласної премії "Журналіст року", літературних премій імені В.Сосюри, М. Андросова, переможець багатьох Всесоюзних і Всеукраїнських конкурсів Марко Петрович Шевельов народився 18 липня 1940 р. у м. Мелітополі, де закінчив семирічну школу, технікум механізації, вечірнє відділення педінституту, пізніше – заочне відділення факультету журналістики Київськоо державного університету імені Т. Г.Шевченка.
       Працював монтером – електриком, у мелітопольській газеті "Серп і молот", редактором молодіжних передач на Запорізькому телебаченні, в газеті "Запорізька правда" і багато років завідував кабінетом молодого автора Запорізької обласної організації Спілки письменників України.
      З 1985 р. його виробнича діяльність пов’язана з музеями: Національний заповідник "Хортиця" (науковий співробітник), народного музею історії запорізького автозаводу (директор).
     Вірші почав писати з шкільних років. Перший опублікований літературний твір – сатиричний вірш "Бородачи" в армійській газеті "На боевом посту"(1960 р.).
Історія і сучасність — головні теми творчості Марка Петровича. Він – автор літературно–краєзнавчих досліджень "Пушкинский проезд", "Над синню буйного Славути" – про перебування на запорізькій землі видатних діячів літератури : Т. Шевченка, Л. Українки, М.Коцюбинського, В. Сосюри, О. Довженка, О. Гончара, О. Пушкіна, І. Буніна, М. Горького, В.Маяковського   та ін.
      Збірник його пародій "Лелеки з Мекки" відзначено премією Міжнародного літературного конкурсу гумору та сатири в Філадельфії (США).
З 2003 р. М.П. Шевельов живе у м. Любек (Німеччина), продовжує займатися літературною діяльністю.
 
Твори
 
 1. Обрус: Антологія творів літераторів Запорізького краю. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2008. – Из содерж.: Шевелев М. Межевая: [стих.]; Барон Корф: [поэма]. – С.121-124.
 
Публіцистика
 
 1. З орденом Леніна – в тюрму: [П.Аксьонов] // Спокута. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 5. – С.51 – 54.
 2. Кам`яна квітка Шенвізу : [Історія будинку (1890 р.) в меноніт. колонії Шенвізе] // Запоріз. правда. – 1999. – 11 листоп.
 3. Мой город : [о Мелитополе и его жителях] // Индустр. Запорожье. – 1967. – 12 марта.
 
Література про життя та діяльність
 
 1. Павленко И. Марк Шевелев // Письменники Запорізького краю (20-90-ті роки ХХ ст.).- Запоріжжя, 2002. — С.275-279.
 2. Марк Шевельов // Література рідного краю. – Запоріжжя, 2005. – С.21-23.
 3. Шевелев Марк Петрович // Кто есть кто на Мелитопольщине: Информ. – биогр. сб. – Х., 2004.- С.454.
              
 4. "Золотий Пегас" – у поета – земляка!: [У 2006 р. у Дюссельдорфі (Німеччина) відбувся фінал V1 Міжнар. поет. турніру "Я гимны прежние пою". Одним з переможців став М.Шевельов ] // Новий день. — 2006. — 3 серп.
 5. Рыбка М. "Но память нам на что дана? " // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 8 нояб.
 6. Орлов В. Марку Шевелеву : [стих.] // Орлов В. А цветы остаются   .-Мелитополь, 2003. — С.36-37.
 7. Нагорна Г.: [До 70 – річчя М. П. Шевельова, письменника, дослідника рідного краю]// Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2010 рік.- Запоріжжя, 2009.- С.43-44.
 8. Марк Петрович Шевелев : Библиогр. список / ЗОУНБ им. А.М.. Горького; Сост.А. Нагорная.- Запорожье, Б. и., 2000.-12с.
 
Інші видатні уродженці м. Мелітополя
 
 1. Моссаковський Володимир Іванович : [(1919-2006), учений в галузі механіки, акад.. АН УРСР (1972)] // Шаромова В. Укр. фізики та астрономи: посіб. – довід. – Тернопіль, 2007. – С.103.
 2. Шпаковська Т. Анищенко Микола Федорович : [театрал. художник] // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т.1 : А. – С.521.
 3. У [областной] филармонии – новый директор [В.Н. Панькин] // МИГ. — 2005. — 25 авг. — С.2.
 4. Пушкарева И. Родного края фотолетописец : [С. Г. Крылов] // Местное время.-2005. — 19 окт. — С.1, 12.
 5. Рыбка М. Мальчишка с нашего двора : [О.Э.Будин, контр-адмирал рос. флота] // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 27 июля. – С.12.
 6. Медведовський М. Творчих удач, землячко! : [про нар. арт. РРФСР, лауреати Держ. премії М.Х.Пастухову] // Серп і молот. – 1983. – 24 груд.
 
Видатні діячі, чиї імена пов`язані з м. Мелітополем
 
Корвацький А.В. (1844 – 1907), земський лікар Мелітопольського повіту
 
          Народився 1844 року в Херсоні в сім`ї стряпчого судової палати Василя Станіславовича Корвацького. Дитинство та отроцтво пройшли в бідній багатодітній родині.
          Після закінчення Херсонської чоловічої гімназії Андрій в 1868 році вступив до Санкт–Петербурзької медично–хірургічної академії. Ще будучи студентом, приймав участь в подіях, відомих в історії як "студентські заворушення", відвідував таємні сходки та зібрання народників. В 1869 році його було заарештовано та за рішенням суду відчислено з академії з висиланням на батьківщину під гласний нагляд поліції.
         1873 року Андрій Васильович від’їздить до Германії та вступає до Вюрцбургського університету на медичний факультет, а згодом (1877) повертається до Росії та підтверджує у Київському імператорському університеті імені Святого Володимира диплом хірурга. Цього ж року молодий лікар Корвацький розпочав свою лікарську практику в Ананьєвському повіті Херсонської губернії, потім – у Чернігівському земстві.
         В 1878 році був призначений земським лікарем Василівської 4 –ї земської дільниці Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Все своє подальше подвижницьке життя цілком, без залишку, присвятив служінню найбіднішому селянству. З 1879 року Андрій Васильович – земський лікар 10-ї земської дільниці Мелітопольського повіту Таврійської губернії, перший хірург Мелітополя, лікар Мелітопольського реального училища.
         1883 року розпочалась наукова садівнича діяльність А.В.Корвацького: зав`язалося листування з Л.П.Симиренком та іншими відомими вченими – садівниками. В селі Семенівка на супіщаному чорноземі він заклав дослідний сад та виноградник площею в один гектар. Поруч улаштував артезіанський колодязь з вітряним двигуном для поливу.
         1887 року Андрій Корвацкий на рухливих пісках Кизияра поблизу Мелітополя заклав дослідницький сад та розсадник. Тоді ж почав вивчати гідрогеологію місцевості та в результаті цієї роботи відкрив свердловину, вода якої рекомендована як лікувальна мінеральна (з 1955 року налагоджено промисловий розлив води "Мелітопольська мінеральна"). За рекомендаціями А.В.Корвацького розпочато буріння глибоких свердловин Бучацького водоносного горизонту для поліпшення водопостачання Мелітополя та забезпечення населення якісною питною водою.
         Лікар – народник А.В.Корвацький запровадив концепцію пріоритетності проведення санітарно – гігієнічних, профілактичних та комплексу практичних оздоровчих заходів в Мелітопольському повіті та м. Мелітополі. 1897 року на домагання Андрія Васильовича була заснована Мелітопольська міська санітарна станція. В 1899 році Корвацкий приймав участь в проектуванні та будівництві нової земської лікарні (нині – Мелітопольська міськлікарня № 1).
        Він – автор наукових праць з садівництва та виноградарства, учасник сільськогосподарських конкурсів та виставок у Ялті, Парижі, Реймсі.
        Помер 1907 року в м. Мелітополі. Похований на території дослідного саду (нині – І відділення Українського НДІ зрошуваного садівництва).
         1 листопада 2000 року рішенням Мелітопольської міської ради проїзду від проспекта 50-річчя Перемоги до провулку Челюскінців присвоєно ім`я Корвацького.
         У 2001 році була заснована стипендія імені А.В.Корвацького, яку отримують найкращі студенти Мелітопольського медичного училища.
         2004 року мелітопольці урочисто відзначили 160 – річчя від дня народження Андрія Васильовича Корвацького. Апофеозом вшанування пам’яті видатного земляка став телевізійний фільм "Зірка Корвацького" мелітопольського тележурналіста Віктора Ісмаілова, котрий став переможцем в номінації "Журналістська майстерність" VІІІ відкритого творчого конкурсу журналістів "Срібне перо" в Ялті 26 листопада 2005 року. 
        12 вересня цього ж року біля Мелітопольського училища культури відбулося урочисте відкриття пам`ятника земському лікарю Андрію Васильовичу Корвацькому (скульптор В.Носов, викладач училища). Та найкращим пам`ятником А.В.Корвацькому є промислові інтенсивні сади на піщаних землях південної України.
         Зусиллями ентузіастів – краєзнавців міста Мелітополя, а також головного державного санітарного лікаря Мелітополя Володимира Івановича Резника, повернулося із забуття ім`я одного з видатних земляків, який прославив наш край.
 
Література
           
 1. Корвацкий А. Докладная записка в Мелитопольскую уездную Земскую Управу // Постановления ХХХIII очередного Мелитопольского уездного земского собрания. – Мелитополь, 1898. – С. 388-392.
 2. Вольвач П., Різник В. Провісник: Іст. – док. нарис: В 2 т. Т.I. – Сімферополь – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2008. – 384 с.
 3. Вольвач П., Різник В. Провісник: Іст. – док. нарис: В 2 т. Т.II. – Сімферополь – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2008. – 215 с.
 4. Вольвач П., Дубровский З. Среди песков за шляхом Муравским: История, факты, воспоминания, размышления, биографии, письма. – Мелитополь, 2007. – 254 с.
 5. Резник В. Андрей Корвацкий: врач и гражданин: (К 160-летию со дня рождения). – Мелитополь, 2004. – 244 с.
 6. Резник В. Ступени познания: Сб. науч. – практ. ст. – Запорожье: Дикое Поле, 2006. – 496 с. – Из содерж.: [об А. В. Корвацком]. – С. 10-17; 32-40; 158-163; 168-171; 223-226; 462-470; 472-476; 482-494.
 7. Исмаилов В. От короны до трезубца: Альманах телеверсии : История города Мелитополя. – Мелитополь, 2006. – 219 с. – Из содерж.: [Корвацкий А. В.]. – С. 112.
 8. Кто есть на Мелитопольщине : Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Корвацкий Андрей Васильевич. – С. 479 – 480.
 9. Михайлов Б. История города Мелитополя. – Запорожье: Запоріжжя – Издатель, 1998. – 238 с. – Из содерж.: [о Корвацком А. В.]. – С. 96-99.
 10. Россия: Полное геогр. описание нашего Отечества: Настол. и дорож. кн. / Под ред. В.П.Семенова – Тянь – Шанского. Т.ХIУ: Новороссия и Крым. – СПб, 1910. – 983 с. – Из содерж.: [в т. ч. об имении врача А.В.Корвацкого в с. Кизияр (Новая Дача и Старая Дача)]. – С.668.
 11. Супруненко В. Мелитопольская черешня: [в т. ч. об А. В. Корвацком] // МИГ. – 2008. – 12 июня. – С.50.
 12. Крыжановская Е. "Среди песков за шляхом Муравским" // Новый день. – 2007. – 4 окт.  – С. 8.
 13. Об Андрее Корвацком будут знать потомки // Надежда. – 2007. – 28 сент. – С. 2.
 14. Резник В. Преобразователь Северной Таврии // Запорож. санитар. вестник. – 2007. – №2 (февр.). – С. 7.
 15. Резник В. А. В. Корвацкий – Л. П. Симиренко: неизвестные страницы // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 26 окт. – С. 7.
 16. Тимофеев В. Портрет знаменитости: [мелитоп. худож. Н.Чумаков – Славов завершил работу над портретом зем. врача А.Корвацкого] // Шанс. – 2005. – 14 июля. – С.7.
 17. Тимофеев В. Андрей Корвацкий крупным планом // Новий день. – 2003. – 8 окт. – С. 14.
 18. Резник В. Сады доктора Корвацкого // Созвездие: (Регионал. программа "Зоряний шлях"). – 2000. — №2. – С. 75.
 19. Резник В. Народник Андрей Корвацкий // Новий день. – 2000. – 10, 17 черв.; 1 лип.
 20. Резник В. Гигиена труда второй половины 19 века в научных работах земского врача А. В. Корвацкого, основателя Мелитопольской санитарной станции // Запорож. мед. журн. – 1999. — №1.
 21. Резник В. В заботах о народном здравии прошлой жизни одного из наших замечательных земляков // Мелитоп. ведомости. – 1998. – 26 дек.
 22. Ильинский А., Семаш Д., Вольвач П. Пионер освоения песков // Садоводство. – 1977. — №5. – С.46 – 48.
 23. Семаш Д., Вольвач П.. Садами приборкані піски // Сіл. вісті. – 1977. – 10 черв.
 24. Вольвач П. Сады Корвацкого // Запоріз. правда. – 1976. – 13 верес
 25. Лиходід С. Про одну доповідну записку земського лікаря // Серп і молот. – 1976. – 16 черв.
 26. Сушко К. Живе ім`я // Комсомолець Запоріжжя. – 1976. – 16 серп.
 27. Шевелев М. Родники // Правда Украины.- 1972. – 17 февр.
 28. Шевелев М. Чисті джерела // Запоріз. правда. – 1970. – 30 листоп.
 29. Открытие памятника А. В. Корвацкому в Мелитополе 12 сентября 2005 года: [фото] // Резник В. Ступени познания. – Запорожье, 2006. – С. 364 – 365.
 30. Тимофеев В. Земляку, который прославил наш край: [12 сент. возле Мелитоп. училища культуры был открыт памятник А. В. Корвацкому] // Шанс. – 2005. – 15 сент. – С. 3.
 31. Возвращение из забытья // Наш город. – 2005. – 15 – 22 сент. (№37).
 32.  
        Пахомов М.І. (1890 — 1938) – перший голова Мелітопольської Ради робітничих та солдатських депутатів
 
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Пахомов Миколай Иванович. — С.487 – 488.
 2. Краюшкин В. Дело наркома Пахомова // Водный транспорт. – 1988. – 14 июня.
 3. Краюшкін В. "Справа" наркома Пахомова // Серп і молот. – 1989. – 12, 14, 15, 18 лип.
 
Сидоренко М.Ф. (1902-1989), видатний український вчений – садівник,
заслужений діяч науки, заслужений агроном України, Герой Соціалістичної Праці, засновник Інституту зрошувального садівництва в м. Мелітополь.
 
У всякого своя доля
                                                                                   І свій шлях широкий…
                                                                                   Т. Шевченко.
 
     Сидоренко Михайло Федорович, народився 12 липня 1902 р. в с. Сидорівщина тепер Великобагачанського району Полтавської області. Український вчений – садовод, кандидат сільськогосподарських наук ( з 1948), заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалиістичної Праці.
      В 1932р. закінчив Полтавський (тепер Уманський) інститут садівництва. В 1932 – 1974 рр. – директор Мелітопольскої науково-дослідной станції садівництва (з 1971 р. – Український науково –дослідний інститут зрошувального садівництва). З 1974р.- там же старший науковий працівник – консультант секції садівництва. Нагороджений двома орденами Леніна, ореденами Трудового Червоного Прапора. Його називали “батьком садів”. Помер в 1989 р.
Література
 
 1. Садоводство на юге Украины: [Сб. статей] / отв. ред М.Ф. Сидоренко.- К.: Госсельхозиздат УССР, 1963.- 139с.
 2. Сидоренко М.Ф. Из опыта работы мелитопольских ученых // Садоводство.-1968.- №2. – С.31.
 3. Сидоренко М. Над чим працюють дослідники садівництва // Запоріз. правда.-1964.-9 жовт.
 4. Сидоренко М.Ф.Достижения науки – в колхозные и совхозные сады // Сад и огород.-1955. — №11. – С .47-51.
 
*   *   *
 
 1. История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. – К., 1981. -726 с.- Із змісту: [Про М. Сидоренка]. – С. 433
 2. Кліковка Г. Вченому – садівнику – вдячні нащадки: [у Мелітополі на фасаді ін-ту зрошуваного садівництва відкрито меморіал. дошку М.Ф. Сидоренку] // Запоріз. правда.-1999.-14 лип.
 3. Панченко М. Син батька: Слово пам`яті про “батька степових садів” Михайла Сидоренка // Запоріз. правда. -1992. -1 верес.
 4. Черкасов В. Сказ о садах // Правда. -1982. – 26 марта.
 5. Ильин В. Очарованный сад // Индустр. Запорожье. -1978. – 16 сент.
 6. Гальченко Г. Здрастуй, мій саде // Комсомолець Запоріжжя. -1977.- 2 серп.
 7. Скорина О. Серпневий грім: Худож. – докум повість.- К.: Молодь, 1984.- 166 с.
 
Стамболі Ілля Борисович (1871 — 1954), купець, меценат
 
 1. Шевченкіана Мелітополя : біографії, інформація, творчість, пошук. – Мелітополь, 2007. 183 с. – Із змісту: Квітко Л. Історія Палацу культури імені Т.Г.Шевченка : [в т. ч. про засновника міськ. театру І.Б.Стамболі]. — С.147-154.
 2. Исмаилов В. От короны до трезубца : Альманах телеверсии. – Мелитополь, 2006. – 219 с. – Из содерж.: [Стамболи И.Б.].- С.170-171.
 3. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Стамболи Илья Борисович. — С.488 – 489.
 4. Караимы Мелитополя. – Мелитополь, 2004. – 198 с. – Из содерж.: Заматаева О. Зимний сад Стамболи. – С.40 – 41; Савина Т. Прекрасный сад Стамболи. – С.123 – 124.
 
***
 1. Прекрасный сад Стамболи был достопримечательностью Мелитополя // Шанс. – 2004. – 25 марта. – С.14.
 
Інші видатні люди, чиє ім`я пов’язане із Мелітополем
 
 1. Кто есть кто в Верховной Раде : откуда, с кем, когда. – К., 2006. – 284 с. – Из содерж. : Кушнарев Е.П. – С.14-15.
 
***
 1. Слава, хвала и почет!: [о почетных гражданах Мелитополя П. Клейменове, Я. Та-бачнике, Л. Дядченко, М. Идрисовой] // Наш город Мелитополь. — 2009. — 3 сент. — С.4            
 2. Дяткова Н. Гордость и слава Мелитополя : [почетные граждане Мелитополя]
 3. // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 29 янв. – С.4.
 4. Селезньов В. Візит Президента на Мелітопольщину : [В.Ющенко брав участь у церемонії відкриття новозбудованого музейного комплексу на Кам`яній Могилі] // Новий день. – 2005. – 13 жовт. – С.1, 2.
 5. Перепадя В. Мелітополь мав честь вшанувати тільки двох Президентів : комуністичного В`єтнаму та незалежної України Л.М.Кравчука // Запороз. Січ. – 1993. – 6 лип.                                       
 6. Медведський М. Хо Ші Мін у Мелітополі // Серп і молот. – 1990. – 23 трав.
 
 
 1. Мій рідний край Запоріжжя : Матеріали відкрит. обл. краєзнав. конф. учнів. молоді (м. Запоріжжя, 17-19 листоп. 2005 р.). – Запоріжжя: Поліграф, 2006. – 298 с. – Із змісту : Якщо наступить завтра : [Попова гірка : м. Мелітополь]. – С.243 – 246.
 2. Природные условия и хозяйство Северо-Запада Приазовья: Известия Мелитоп. отдела: (сб. ст). Вып. 2. – Ленинград. Б. и., 1972. — 130 с. – (Геогр. о-во СССР. Мелитоп. отдел).
 3. Известия Мелитопольского отдела географического общества ССР и Запорожского областного отделения общества охраны природы УССР. – Днепропетровск: Промінь, 1965. – 172 с.
 4. Стогний Н. Мелитополь // Стогний Н. Запорожская область: Природа и хазяйство. – Запорожье, 1963. – С.236 – 240.
 5. Алексєєв М. Мелітополь : іст. – геогр. нарис. – Запоріжжя : Кн. – газ. вид – во, 1962.- 68 с.: іл.
 6. Хижняк А. Мелітополь // Хижняк А. Запорізька область: (геогр. нарис). – К., 1959. – С.115 – 117.
 7. Четыркин Я. Мелитопольский артезианский колодезь // Журнал Министерства путей сообщения. – СПб, 1893. – Кн.2. – С.77 – 86.
 8. Михальченко М. Розробка географічних інформаційних систем у регіоні : (на прикладі м. Мелітополь) // Держава та регіони. – 2004. — №1. – С.179 – 182. – (Сер.: "Економіка та підприємництво").
 9. Чернова И. Экология и туризм в Мелитополе // Шанс. – 2002. – 19 нояб. – С.5.
 10. Алексеев А. То, что сберечь обязаны: [ст. препод. Мелитоп. пед. ин-та об охране природы в обл.] // Индустр. Запорожье. – 1988. – 19 янв.
 11. Воловник С. Мелітопольські орнітологи: [на базі каф. зоології Мелітоп. пед. ін-ту створено Півден. орнітол. станцію] // Запоріз. правда. – 1986. – 4 квіт.
 12. Бабець П. Відновлюється річка Молочна [в межах м. Мелітополь] // Серп і молот. – 1984. – 19 верес.
 13. Природні умови Мелітополя: нариси з історії нашого міста // Серп і молот. – 1966. – 1 берез.
 
 
 1. Кузнецова А., Рыбка М. Техника для села : проблемы и перспективы : [в Мелитополе состоялось выездное заседание коллегии Госдепартамента трактор. и сел. – хоз. машино-строения Мин-ва промполитики Украины] // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 31 июля. – С.7.
 2. Кузнецов М. Малые предприятия Украины в целом и в Мелитополе в частности // Новий день. – 2004. – 3 черв. – С.2.
 3. Андрущенко А. На трех "китах" держится промышленность Мелитопольского района // Новий день. – 2003. – 15 трав. – С.2.
 4. Сычов В. "Уверенно стороим будущее" : [гор. голова Мелитополя о пром. потенциале города] // Губернатор. – 2002. — №6(берез.). – С.90.
 5. Бордюжа С. Мелитопольские инициативы: [совмест. заседание коллегии Мин. – ва пром. политики Украны и Запорож. облгосадминистрации – возрождение пром. комплекса Мелитополя] // Приднепров. телеграф. – 2002. — №37. – С.7.
 6. Промышленность города Мелитополя на пути подъема // Край Запорожский. – 2002. – 22 марта. – С.1, 2.
 7. Палий В. Создан совет руководителей предприятий города // Вечерний Мелитополь. – 1999. – 18 марта.
 8. Каминская И. Энергетический кризис разрушает промышленный потенциал Мелитополя // Индустр. Запорожье.-1998.-19 февр.
 9. Как поработали в минувшем году : [предприятия г. Мелитополя в 1991 г.] // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 1 февр.
 10. Хижняк А., Алексєєв М. Місто Мелітополь – важливий економічний центр України : (До 125-річчя з дня заснування) // Екон. географія. – 1967. – Вип.2. – С.184 – 190.
 11. Тимошенко В. Мелітополь машинобудівний // Серп і молот. — 1989. — 3 жовт.
 12. Пархоменко Д. Як ми господарюємо : [про розвиток промисловості м. Мелітополя у 1988 р.] // Серп і молот. – 1989. – 25 берез.
 13. Гогунський В. Ступені зростання // Серп і молот. – 1985. – 22 січ.
 14. Блаженков В. Мелитополь – город машиностроителей // Индустр. Запорожье. – 1967. – 24 сент.
 15. Пересунько Г. Мелітополь – крупний промисловий центр // Червоне Запоріжжя. – 1954. – 7 квіт.
      
ВАТ "Автокольорлит"
 
 1. Зайцев О. Литейщики из Мелитополя // Металл. бюллетень. Украина.- 2006.- № 7.- С. 36-38.
 2. Рыбка М. Шумит, гудит родной завод // Мелитоп. ведомости. — 2002. – 28 мая. — С.1.
 
 
ВАТ "Мелітопольський моторний завод" (ХРП "Автозаз — Мотор")
 
            В 1908 році підприємець І.Ф.Заферман розпочав будівництво чавуноливарного та машинобудівного заводу з виробництву нафтових двигунів.
            З цього часу й веде відлік історія Мелітопольського моторного заводу. Тоді це був приземкуватий довгий сарай з невеличкими віконцями, у середині якого знаходилося декілька токарних, свердлильних та фрезерних станків.
            Згодом Заферман розширює виробництво нафти: найшов нових робітників, закупив у Варшаві нове обладнання, збільшив робочий день до 12 годин.          На початку першої Світової війни Заферман одержує замовлення від військового міністерства на виготовлення снарядів та мін, виконання якого потребувало розширення виробництва, додаткових коштів. До компанії були залучені, як співвласники, хліботорговці: Палата, Хохловкін, Тамарін. Так з’явилася фірма „Торговий дім Зафермана и Ко” .
            У 1918 році у Мелітополі створюється Рада народного господарства. Підприємства міста, у тому числі й завод Зафермана, були націоналізовані. Завод отримав нове ім’я Другий Радянський завод. У період з 1922 по 1940 рік підприємство випускало нафтові двигуни для сільського господарства, риболовецьких промислів та будівельної промисловості, суднові двигуни власної конструкції, швидкохідні дизелі.
            На початку Великої Вітчизняної війни завод евакуйовано у м. Маркс на Волзі, де у складі дизелебудівного заводу „Комуніст”, випускав міномети, снаряди та масляні насоси для танка Т-4.
                   1958 року Рада Міністрів СРСР Постановою № 1293 від 28 листопада та Рада Міністрів УРСР Постановою № 114 від 29 січня 1959 року визначили новий напрямок у розвитку підприємства: освоєння випуску силових агрегатів до автомобіля "Запорожець”. Завод було перейменовано в Мелітопольський моторний, а виробництво дизелів передано Токмацькому дизелебудівному заводові.
            У січні 1960 року колективами заводів „Комунар” та моторного були виготовлені перші три зразки автомобіля „Запорожець” ЗАЗ-965. За висновками держкомісії конструкція цієї моделі була рекомендована до серійного виробництва.
            Сьогодні госпрозрахунковий ГРП „Авто ЗАЗ-Мотор” — структурна одиниця ЗАЗу, яка випускає низку двигунів: МеМЗ – 245, МеМЗ- 246, МеМЗ- 2457 до легкових автомобілів „Таврія”, „Славута”, "Sens" „Ока”. Якість виготовлення силових агрегатів забезпечує безперебійну роботу автомобіля на 125 000 км пробігу. Тривають підготовчі роботи до випуску модернізованого двигуна з поліпшеними екологічними характеристиками потужністю до 70 к. с.
Література
 
 1. ХРП „АвтоЗАЗ-Мотор” ЗАО „ЗАЗ” // Кто есть кто на Мелитопольщине. – Х., 2004.
 2. Запорізький обласний Союз промисловців і підприємців „Потенціал”: Десять років разом: Інформ. альбом. – Запоріжжя: Дике Поле, 2000. – 160 с. – Із змісту: Мелітопольсь-кий моторний завод ГРП „АвтоЗАЗ-Мотор” – С.49.
 3. Мелитопольский моторный завод // Запорожский автомобилестроительный завод.- Б.в.д. – С.14 – 15.
 4. Кузнєцова А. Новые горизонты моторного завода // Мелитоп. ведомости. — 2008. -21 мая (№21). — С.5.
 5. Производители продукции : ХРП „АвтоЗАЗ-Мотор”// Машиностроение Украины.-
 6. 2008. — №1. — С.15.
 7. "Мелитопольский моторный завод" осваивает производство новой продукции // Транспорт. – 2005. — №40. – С.22 – 23.
 8. Сертифікована система якості моторного заводу // Запоріз. правда. – 2004. – 3 серп. – С.3.
 9. Ильин С. Мелитополь – сердце Таврии // Позиция. – 2004. – 11 нояб.
 10. Тимофеев В.   Моторному заводу – 95 лет: От завода И.Ф.Зафермана – до ХРП „Авто ЗАЗ-Мотор” // Новий день. – 2003.- 24 верес.– С.1.
 11. С Днем рождения, МеМЗ!   // Авто ЗАЗ Вісті. – 2003. – 12 верес. – С.4-5.
 12. Никоненко О., Іванов Я.   автомобіль піднімає регіони // Уряд. кур’єр. – 2004. – 7 серп. (№ 148).
 13. Левченко И. Здесь рождаються сердца автомобилей // Наш город Мелитополь. – 2003. – 15 мая. – С.4-5.
 14. В Мелитополе выпустят моторы для «Оки»: [Мелитоп. предприятие «АвтоЗАЗ-Мотор» со своими двигателями выходит на рос. рынок] // Магнат. – 2004. – 22 апр.
 15. Тимофеев В. Из века в век // Новий день. – 2000. – 22 черв.
 16. Мелитопольский моторный завод // Запорожский автомобилестроительный завод.- Б.В.Д.- С. 14-15.
       
ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів"
 
 1. Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов имени ХХУ съезда КПСС. – Запорожье, 1976. – 16 с.
 2. Запорожская область. 70 лет [Текст].[Т.1 : Бизнес путеводитель. Золотая книга агрария:Запорожская область 70: юбилейный проект] / [авт.ст.:Аверкина А. В. и др..; худож. ред. Дегтяренко Е.В.].-Запорожье : [АРГ ГРАНД], 2009.- 64с.: ил.- Из содерж : Корецкий И. С. ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів".- С. 51.
 3. ***
 4. Зарубина М. Россияне купили МЗТГ: [ Российское ООО "Викс" купило 91,2% акций Мелитоп. з-да траторных гидроагрегатов (МЗТГ)] // Наш город Мелитополь.- 2006. – 27 июля (№30).- С. 2.
 5. Новая веха в истории завода: [на днях Мелитоп. з-ду тракторных гидроагрегатов исполнилось 55 лет] // Новый день.- 2006.- 31 серп. (№ 136).- С. 1,4.
 6. Мороз В. В объективе – МЗТГ / Мороз В., Чудакова Ю. // Новий день. – 2005. – 10 берез. – С.8 – 9.
 7. Говорков В. Наш завод вышел на качественно новый уровень производства // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 29 июля.
 8. Тимофеев В. МЗТГ на крутом повороте истории // Новый день. – 2004. – 19 авг.
 9. Кузнєцов А. Кризи миновал, но проблем невпроворот // Мелитоп. ведомости. — 2002. — 8 янв. — С.1,2.
 10. Лаврик И. Праздник мелитопольских агрегатчиков : [з-ду -50] // Новий день.- 2001.-14 серп.
 11. Завод в тупике: Удастся ли найти выход? // Мелитоп. ведомости. – 1998. — 22 дек.-С.1,2.
 
 
ВАТ „Мелітопольський завод „Автогідроагрегат
 
             Завод, що посідає помітне місце серед підприємств Мелітополя, заснований 1928 р. як машино – тракторна майстерня. Тоді ж , у вересні, статус його було змінено: підприємство отримало назву „Мелітопольський ремонтний завод” (МРЗ). Більше 30 років тут ремонтували автомобілі, трактори, виготовляли пилорами, деяку сільгосптехніку та запчастини.
            У 1959 р. починається новий період розвитку підприємства. Виробництво реконструюється і завод переходить на випуск вузлів гальмівної системи для вантажівок ГАЗ-51, для комплектації машин ЗАЗ-965, 966, 968, „Таврія”, виготовляє деталі для Горьковського і Московського автомобільних, Ярославського й Мелітопольського моторних заводів. Продукція „Автогідроагрегату” (назва з 1977 р.) стає добре знаною у 33 країнах світу.
                  Економічна криза 90-х років важко позначилася на підприємстві: ще кілька років тому знову стати на ноги здавалося неможливим. І сучасний стабільний стан заводу – це непоганий приклад результатів антикризового менеджменту, до якого вдалося тодішнє керівництво підприємства. Рішення було несподіваним. Голова правління ТОВ „Мелітопольський Автогідроагрегат” Євген Балицький, його однодумці запропонували низку заходів, чи не найголовнішим з яких стало будівництво нового ливарного цеху. Що це давало? Замикався технологічний цикл, контроль за якістю продукції здійснювався на місці, а головне, свої виливки були значно дешевші за покупні. Сьогоднішній щомісячний обсяг у 1,5 мільйони грн. тільки для ЗАЗу і ще на півмільйона гривень запчастин свідчать про правильність цієї стратегії. „АГАТ” працює рівно, ритмічно, про якість продукції свідчить хоча б те, що з автозаводського конвеєра повністю витіснили конкурентів.
            Непогані й перспективи: постачання продукції для двох моделей чеської „Шкоди”, для "Фольксвагена" – все це для заводу в Західній Україні, для якого агатівці готові давати вироби із запорізького металу. Не виключене також створення спільного підприємства з польським філіалом „Делфі”, яка комплектує конвеєри „Мерседеса”, того ж „Фольксвагена” й інших відомих марок автомобілів. А це означатиме збільшення щомісячного обсягу до 6, а то й 9 мільйонів гривень. Одне слово, в „АГАТі” є всі підстави впевнено дивитися у день прийдешній.
 
 
 1. ООО «Мелитопольский «Автогидроагрегат» // Кто есть кто на Мелитопольщине. – Х., 2004. – С. 30-31.
 2. ТОВ «Завод Агат» // Запорізька область: Іл. енц. – Запоріжжя, 2004. – Т.ІІ. – С. 245.
 3. Киреєва Л.   „Автогідроагрегат” // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. – Т.1. – С.96.
 4. ВАТ „Мелітопольський завод” Автогідроагрегат” // Потенціал: Десять років разом / Запоріз. обл. союз промисловців і підприємців: Інформ. альбом. – Запоріжжя: Дике Поле, 2000.- С. 47.
 
***
 1. Вертилецкая В. Юбилей за юбилеем : [к 80- летию з-да] // Наш город Мелитополь.-2008. – 2 окт. — С.20.
 2. Брага А.   Мы не затерялись на выставке в Москве: [Об итогах участия мелитоп. предпр. «АГАТ» в традицион. Москов. междунар. «Автосалоне-2006»] // АГАТ. – 2006. — № 7 (сент.). – С.1.
 3. Брага А.   От работы на запчасти – к европейского уровня сборке // АГАТ. – 2006. — № 6 (авг.). – С.1.
 4. Брага А.   Амортизаторы отправятся в зарубежье. Пока что ближнее… // АГАТ. – 2006. — №5 (июнь). – С.1.           
 5. Брага А. Нашу продукцию ждут потребители: [об участии Мелитоп. з-да «Автогидроагрегат» в двух киевских отраслевых выставках] // АГАТ. – 2006. — № 4 (май). –   С.1, 2.
 6. В Запорожье будут собирать «девятки»: [с двигателями мелитоп. предпр. «Автогидроагрегат»] // Мрія. – 2003. – 2 окт.(№40). – С.2.
 7. Тимофеев В.   „Автогидроагрегату” – 75 // Новий день. – 2003. – 24 сент. – С.8.
 8. Тимофеев В.   „АГАТ”: работа, зарплата, перспектива // Новий день. – 2003. – 29 трав. – С.3.
 9. Тимофеев В.   Мелитопольский завод „Автогидроагрегат” // Новий день. – 2002. –                 12 груд. – С. 2-3.
 10. Кузнецова А.   У „Агата” сменились и хозяева, и руководители // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 4 мая.
 11. Левченко И.      Штурвал — в надежных руках! : [о пред. правл. ОАО «Мелитополь-ский завод «Автогидроагрегат» Е. Балицком] // Созвездие.- 2000. — №2. – С. 24-25.
 12. Брустинов В.    Выхода из кризиса не вижу:[Беседу с пред. правл. ОАО «Автогидро-агрегат» записала А. Кузнецова] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 15 дек.
 13. Завод – как первая любовь: [подборка материалов к 70-летию з-да] // Новий день.-1998. — 1 жовт.
 
Державне підприємство   „Мелітопольський завод    ” Гідромаш”.
 
       Свою історію підприємство започаткувало, коли м. Мелітополь, визволений від німецько – фашистських загарбників, лежав у руїнах.
       Першою продукцією заводу стала червона цегла, що поклала початок його славній історії – від простого виробництва будівельних матеріалів до виготовлення складних механізмів.
       Сьогодні державне підприємство „Гідромаш” – завод з випуску високотехнологічного спеціального обладнання, особливістю якого є робота в екстремальних умовах.
       Підприємство спеціалізується на виробництві комунальної, противопожежної та спеціальної техніки. Великим попитом користуються надійні телескопічні автопідйомники висотою 10-22м, водовідливні компресорні установки, мотопомпи, перекачувальні станції та заправники аеродромного обслуговування. Крім цього, завод випускає понад 10 найменувань товарів широкого вжитку.
 
      
 1. Державне підприємство „Мелітопольський завод ”Гідромаш” // Потенціал: десять років разом / Запоріз. обл. союз промисловців і підприємців: Інформ. альбом. – Запоріж-
 2. жя: Дике поле, 2000. – С. 48.
 
* * *
 1. Градов А. Тимошенко наградила наш завод : [Кабинет Министров Украины отметил достижения Мелитоп. з-да "Гидромаш"] // Наш город Мелитополь. – 2009. – 23 апр. – С.2.
 2. "Гидромаш"- с уверенностью в будущее // Новий день.- 2007.- 3 трав.- С. 10.
 3. Пак А. Лишь бы цены не росли // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 31 янв. – С.3.
 4. Мороз В. Единственный в Украине завод, експортирующий подобную продукцию в Россию и другие страны СНГ // Новий день.- 2003.-23 січ.
 5. Рыбка М. Гидромаш работает на экспорт // Мелитоп. ведомости. – 2001. – 2 июня.
 6. Константинов Л.   Ровесник освобождения Мелитополя: ["Гидромашу" – 55] // Новий день. – 1998. – 17 листоп.
       
ВАТ "Мелітопльський компресорний завод" ("Мелком")
 
 1. Разумейко А. Успехи города и завода (обсуждал мэр с работниками "Мелкома") // Новий день. – 2007. – 20 верес. – С.1.
 2. Седых Е. 75 лет Мелитопольскому компрессорному заводу // Правда Мелитополя.- 2006. — 5 янв. (№ 1). — С. 2.
 3. Чипигина Н. Компрессорному заводу – 75 лет // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 14 дек. – С.2.       
 4. Жизнь завода – история страны // Правда Мелитополя. — 2003. — 19 июня. — С.2.
 5. Чипигина Н Творцы истории "Мелкома" // Мелитоп. ведомости. — 2000. — 23 дек.
 6. Шпіт І. Компресорний завод // Серп і молот. – 1967. – 28, 31 берез.; 5 квіт.
 
ВАТ "Мелітопольпродмаш"
 
 1. Пыжинский Я. "Деловое кредо нашего завода – надежность и стабильность // Губернатор. – 2002. — №6 (берез.). – С.96 – 97.
 2. Пыжинский Я. "Рынок диктует – мы выполняем" : [пред. правления ОАО "Мелито-польпродмаш" о состоянии и перспективах техн. перевооружения предприятий ликер.- водоч. и пивобезалкогол. пром-ти / Записала Н.Чипигина] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 30 нояб.
 3. Чухраенко А. Те самые Классены :[основатели з-да "Мелитопольпродмаш" ] // Мелитоп. ведомости. — 1997. — 13 марта. — С.6; 1 мая. — С.4.
        
Інші промислові підприємства міста
 
 1. Завод им. 23 Октября продан менее чем за 100 тыс. дол. : [ОАО "Мелитопольский станкостроительный завод им. 23 Октября"] // Мелиитоп. ведомости. – 2009. – 9 сент. – С.3.
 2. Васильев С. "Рефма " – 70 лет в строю // Наш город Мелитополь.- 2006.- 21 сент. (№ 38). — С. 6.
 
 
 1. С новым соком, Мелитополь! : [ООО "Мелитопольагроэкспорт" начал выпуск соков под названием "Мелис"] // Курьер. – 2004. – 1 июля.
 2. Каминская И. Мелитопольский хлебокомбинат возрождается // Новий день — 2000. -14 жовт.
 3. Воловник С. Мы входим в рынок : [Мелитоп. молокозавод] // Мелитоп. ведомости.-2000. — 29 июня.
 4. Романюта Л. Міський молочний завод : з історії підприємства // Серп і молот. –1967.-10,17 січ.
 5. Гафарли Н. І відступають проблеми : [Мелітоп з-д безалкогол. напоїв] // Запоріз. правда. – 1994. – 24 берез.
 6. Палий В. Мелитопольский ликероводочный – это фирма! // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 26 авг.
 7. Португалов Г. А надо бы и помочь : [Мелитоп. з-д безалкогол. напитков] // Индустр. Запорожье. – 1990. – 1 апр.
 8. Медведовський М. Напій "Гроно" [виготовляє Мелітоп. з-д безалкогол. напоїв] // Запорііз. правда. – 1987. – 10 лип.
 9. Чуб В. Консервний завод // Серп і молот. – 1967. – 20 січ.
 
ВАТ „Мелітопольський м’ясокомбінат”
 
       У 1930 році в Мелітополі було відкрито беконову фабрику, розраховану на переробку 500 голів свиней на зміну, яка і стала згодом базою для створення Мелітопольського м`ясокомбінату (1932). На початку 1941 року  це було одне з найбільших підприємств республіканського підпорядкування в області, який випускав м`ясних виробів в рік майже на 16 млн. крб. Під час війни комбінат перебував в евакуації в Новосибірській області та вже 1949 року підприємство повністю відбудовано. У 1950 році на комбінаті випускалося на 400 тон виробів більше, ніж у 1940 р.
    На початку 90-х років минулого століття підприємство знаходилося в кризовому стані. Зі зміною керівництва (1994 р.) ВАТ "Мелітопольський м’ясокомбінат" повністю змінив стратегію свого розвитку.
    З 1997 року на м`ясокомбінаті активно розпочалося технічне переоснащення. За рахунок власних валютних надходжень вдалося придбати сучасне імпортне обладнання та технології загальною вартістю 8 млн. доларів. Сьогодні ВАТ "Мелітопольський м`ясокомбінат" – лідер м`ясної галузі в Україні, продукція його успішно реалізується не тільки в Мелітополі, але і далеко за межами Запорізької області: в містах Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Полтаві та в Криму.
        В останні роки на м`ясокомбінаті значно розширився асортимент, покращилась якість продукції активно, впроваджуються нові технології, ковбасні оболонки, спеції, пакувальні матеріали. М`ясокомбінат виробляє понад 200 найменувань ковбасних виробів і копченостей, освоєно біля 50 найменувань сиров`явлених та сирокопчених виробів. Щомісяця з його цехів до споживачів надходить до 900 тон ковбас.
    У 2000 році офіційним представництвом комбінату став торговий дім "Вакула". У 2002 та 2003 роках ВАТ "Мелітопольський м`ясокомбінат" заслужено отримав диплом та статус "Краща торгова марка України".
 
 1. ОАО "Мелитопольский мясокомбинат" // Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ. – биогр. сб. – Харьков, 2004. – С.4.
 2. По ту сторону войны / Михайлов Н., Кузьменко Н. – Запорожье: Тандем – У, 2005. – 374 с.: 170 ил. – из содерж.: Промышленность области : [в т. ч. о Мелитоп. мясокомбинате]. – С.9.
 3. Работать на Мелитопольском мясокомбинате – престижно и почётно // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 24 янв. – С.5.
 4. Осиевский В. От беконовой фабрики до современного мясокомбината // Мелитоп. ведомости. – 2000. — 29 апр. – С.1.
 
***
            http://www.rada.com.ua
 
ВАТ "Мелітопольський олійноекстракціоний завод"
 
 1. Ольховська Ю. ВАТ "Мелітопольський олійноекстракційний завод" : [історія і сьогодення] // Вісн. подат. служби України. – 2009. — №20. – С.24.
 2. Тимофеев В. Холдинг "Олком" маслоэкстракционный обеспечивает стабильность в работе и себе, и другим // Новий день. – 2002. — 31 жовт. – С.2.
 3. Тимофеев В. Холдинг "Олком" : секреты "Молочной реки" // Новий день. – 2002. – 17 жовт. – С.2.
 4. Гончаренко В. Хто замовив "соняшниковий ультиматум" Міжнародному валютному фонду? : [аналіз ситуації щодо експорту соняш. насіння дає гол. ВАТ "Мелітоп. олійно-екстрак. комб." О.Олексенко] // Україна – бізнес. – 2001. — №12. – С.8-9.
 
ВАТ "Мелітопольський пивзавод"
 
 1. Лаврик И. Не только пиво, но и напитки // Улица Заречная. – 2003. – 19 июня. – С.4.
 2. Веретюк Е. Мелитопольский "Дингслебенер" : наши пивоварі договорились с нем. Інвестором : [руководители ОАО "Мелитопольский пивоваренный завод" и нем. предприятия по производству пива "Дингслебенер" подписали договор-намерение о сотрудничестве] // Индустр. Запорожье. – 2002. – 18 сент. – С.3.
 3. Иванова Л. Приватизация : на карте источников пива открылся еще один // Индустр. Запорожье. – 1998. – 13 авг.
 4. Каминская И. Рецепт успеха мелитопольских пивоваров // Новий день. — 1998. – 7 листоп.
 5. Рыбка М. Все течет, течет и пиво // Мелитоп. ведомости. – 1998. – 22 авг.
 
ТОВ "Мелітопольський завод продовольчих товарів"
 
 1. Тимофеев В. Помочь подняться на ноги, а не топить // Новий день. – 2000. – 8 серп.
 2. Полухина Т. "Оправданный риск – благородное дело" // Новий день. – 1999. – 1 трав.
 3. Португалов Г. Вкусно и питательно // Индустр. Запорожье. – 1990. – 8 апр.
 
 
 1. В гости к московскому кутюрье :[дизайнер одежды из Мелитополя Оксана Маило на "Днях высокой моды в Ялте" получила диплом и приглашение от В. Зайцева] // Мелитоп. ведомости.- 2009. — 7-13 окт.- С. 15.
 
 
ВАТ "Мелітопольське виробничо – торговельне швейне підприємство "Елегант"
 
            ВАТ "Мелітопольське виробничо-торговельне швейне підприємство "Елегант" – це сучасне виробництво з випуску чоловічих костюмів, штанів, піджаків.
            Підприємство засновано у 1919 р. Друге його народження відбулося 1976 року, коли було збудовано виробничий та адміністративний корпуси, у цехах встановлено сучасне обладнання. Сьогодні ВТШП "Елегант" – підприємство, яке  успішно поєднує традиції та новаторство.
            Роки економічної нестабільності боляче позначилися на роботі ВАТ. Разом з усією галуззю його трудівники освоювали ази ринкової економіки, що дозволило знайти своє місце на ринку, зберегти колектив, атмосферу взаєморозуміння і взаємопідтримки.
            Прогресивність виробничого процесу на „Елеганті” забезпечується шляхом використання найкращих технологій, ритмічною взаємодією усіх підрозділів і структур. Із року в рік нарощуються темпи промислового виробництва, здійснюється технічне переоснащення структурних підрозділів швейним та прасувальним обладнанням фірм "Durkopp Adler AG", "Juki", "Veit", "Brisau", "PFAFF".
           На сьогодні виробнича потужність підприємства складає 220 тис. шт. піджаків та 340 тис. шт. штанів. Щорічно у виробництво впроваджується 80-90 нових моделей класичних і  вечірніх костюмів, піджаків та штанів. Розроблено та впроваджено нові моделі дитячих та підліткових костюмів.
            Адміністрація ВТШП „Елегант” постійно проводить роботу щодо зміцнення соціальної інфраструктури: організовано медичне обслуговування працівників, працює їдальня, функціонує база відпочинку на березі Азовського моря.
        Підприємство має багато відзнак та нагород : у 2000 р. продукції "Елеганта" присвоєно громадський знак якості "Вища проба", у копилці здобутків — диплом "Кращі підприємства України"; срібна медаль та диплом переможця першого етапу Всеукраїнського конкурсу — виставки "Кращий вітчизняний товар року" за чоловічий костюм; диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу якості продукції "100 кращих товарів України – 2003"; Почесна грамота Кабінету Міністрів України.
            У 2006 р. підприємство та його керівник Н. І. Вільшанська нагороджені громадською відзнакою "Лідер промисловості та підприємництва України – 2006", яка заснована Кабінетом Міністрів України, Міністерством промислової політики України, обласними та міськими адміністраціями України.
            Свої перспективи підприємство вбачає у завоюванні внутрішнього ринку, створенні конкурентоспроможної продукції, яка мала б великий попит у сучасних чоловіків.
 
 1. Открытое акционерное общество ПТШП "Элегант"// Деловые партнеры Запорожской ТПП. – Запорожье, 2006. – С. 38.
 2. ВАТ "Мелітопольське виробничо-торговельне швейне підприємство "Елегант"// Новітня історія України. – К., 2006. – Вип. 1: Запоріжжя. – С. 56.
 3. ВАТ "Мелітопольське виробничо – торговельне швейне підприємство "Елегант" // Золота книга української еліти. – К., 2001. – С.411.
 4. Величко Е. Мелитопольская швейная фабрика: десятилетия истории // Восьмые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2004. – С. 165-172.
 5. Кто есть на Мелитопольщине: Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Производственно-торговое швейное предприятие "Элегант". – С. 48-49; 135-145.
 6. Золоті торгові марки: Офіц. каталог переможців та учасників. – К: Преса України, 2001. – 302 с. – Із змісту: [Мелітоп. ВТШП "Елегант"]. – С. 268.
 7. Валентинова А. Лучшая торговая марка Мелитополя // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 10 июня. – С.4.
 8. ВАТ ВТШП "Елегант": [Фінансова звітність за 2006 р.] // Фінансов. вісн. – 2007. – 29 трав. (№11). – С. 5-8.
 9. Швейная фабрика "Элегант": Слава Мелитополя в женских руках // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 7 февр. (№6). – С. 6.
 10. ВАТ "Мелітопольське виробничо-торгівельне швейне підприємство "Елегант": [Фінансова звітність за 2005 р.] // Емісія – інформ. – 2006. – 31 трав. – С. 7-12.
 11. Від кустарної майстерні до сучасного підприємства "Елегант"// Запоріз. правда. – 2004. – 12 черв. – С. 4.
 12. Фабрика в судьбах людей // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 12 июня.
 13. "Елегант" шиє за європейським стандартом // Легка пром. – 2004. — №1. – С. 28-31.
 14. Мороз В. "Элегант" – это елегантно // Новий день. – 2004. – 10 черв. – С.9.
 15. Продукция "Элеганта" пользуется спросом // Магнат. – 2004. – №29.
 16. Полухіна Т. "Елегант" – кращий роботодавець року // Новий день. – 2003. – 12 квіт. – С. 1.
 17. Шевченко І. Головне, щоб костюмчик сидів // Запоріз. правда.-2002.-3 жовт.-С.6.
 18. Моду диктує "Елегант" // Губернатор. – 2002. — №6. – С. 92-95.
 19. Владов В. "Элегант" на внешнем рынке знают хорошо // Созвездие. – 2001. — №4. – С. 62-63.
 20. Шевченко Ж. Как элегантен "Элегант"…// Хортиц. Бизнес – клуб. – 2000. — №5. – С. 31.
 21. Куперман В. Швейна фабрика ім.Рози Люксембург // Серп і молот. – 1967. – 4, 6 січ.
 
ТОВ "Мелітопольська трикотажна фабрика "Надія"
 
 1. Мелитопольская трикотажная фабрика : [Буклет]. – Запорожье, 1990. – [6 с.].
 2. Кузнєцова А. У "Надежды" вырисовывается будущее // Мелитоп. ведомости. — 2000 .- 21 марта.
 3. Киселев В. ЗАО "Надежда" с верой в будущее // Новий день. – 1997. – 25 груд.
 4. Овчинникова Г. Зарабатывать, а не выпрашивать // Индустр. Запорожье. – 1988. – 12 июня.
 5. Гавриленко А. Як з відходів одержали доходи // Запоріз. правда. – 1987. – 7 черв.
 6. Мартиненко Л. З індексом "Н" // Запоріз. правда. – 1986. – 22 січ.
 7. Португалов Г. Обновляется фабрика // Индустр. Запорожье. – 1980. – 8 марта.
 
ЗАТ "Мелітопольмеблі"
 
 1. Меренков В. ЗАО "Мелитопольмебель" : продукция высшего качества // Новий день. – 2003. — 22 трав. — С.1, 3.
 2. Мишина Н. Мелитопольской мебельной фабрике – 75 лет! // Мелитоп. ведомости. – 2003. – 1 нояб. – С.12.
 3. Каминская И.Мелитопольская мебельная фабрика // Новий день. – 2000. –31 жовт.
 4. Белень В. Акціонерне товариство "Мелітопольмеблі" : "Ми були першими і залишаємось кращими!" // Запоріз. правда. – 1995. – 15 листоп.
 5. Косін Б. Більше гарних меблів // Запоріз. правда. – 1986. – 21 січ.
 6. Остяков В. Дважды рожденная : Мелитоп. мебел. фабрике – 40 лет / Остяков В., Пшеничный П. // Индустр. Запорожье. – 1968. – 2 нояб.  
 7. Жагель П. Мелітопольські меблі // Запоріз. правда. – 1959. – 30 лип.
 
 
 1. З`явилася можливість придбати квартиру в кредит : [держ. програма "Молодіжне будівництво" в м. Мелітополі] // Уряд. кур’єр. – 2005. – 4 лют. (№21).
 2. Кузнецова А. Мелитополь растет без генплана // Мелитоп. ведомости. – 2002. –24 сент.
 3. Груснева Л. Новый Мелитополь не предлагать… : [о микрорайоне г.Мелитополя] // Новий день. – 1997. – 29 берез.
 4. Катюха М. Новобудови Мелітополя // Серп і молот. – 1985. – 7 жовт.
 5. Добрєв В. Будуємо рідне місто // Запоріз. правда. – 1984. – 3 жовт.
 6. В рабочем микрорайоне : [ж. – д. р-н Мелитополя] // Индустр. Запорожье. – 1983. – 3 июня.
 7. Бабец П. Новий Мелітополь, яким він буде? // Серп і молот. – 1983. –30 черв.
 8. Гусєв А. С.Мелітополь сьогодні і завтра // Серп і молот. – 1982. –23 лют.
 9. Василенко Ю. Ми і наше місто // Серп і молот. – 1981.-13 берез.
 10. Шинкарьов В. Новий мікрорайон у Мелітополі // Запоріз. правда. – 1974. – 26 берез.
 11. Світличний Є. Наше місто завтра /Є. Світличний   // Серп і молот. – 1973.-25 верес.С.3.
 12. Первый девятиэтажный дом в Мелитополе // Индустр. Запорожье. – 1971. – 3 дек.
 13. Блинов А. Червона Гірка // Запоріз. правда. – 1971. – 9 черв.
      
 
 
 1. Про організацію перевезень пасажирів у Мелітополі : Рішення виконавчого комітету
 2. Мелітопольської міської Ради від 26.03. 2009 №74 // Новий день. — 2009. — 2 квіт. — С.14.
 3. Каминская И. Транспортная лихорадка в Мелитополе // Индустр. Запорожье.-1998.-12 марта.
 4. Селиверстов В. Исторический очерк (к 5 – летию основания ООО "Южтранс автосервис"). – Мелитополь, 2005. – 50 с.
 
Залізничний транспорт
 
 1. Курдінов М. Залізна дорога. – Мелітополь, 2008. – 200 с.
 2. Мелітополь: [залізнична станція] // Богомаз М. Станція називається… – Дніпропетровськ, 1993. – С.195 – 196.
 3. Харитонова Е. Парк юности нашей…Кн.1. – [Мелитополь : Мелитополь], 2007. – 148 с. – Из содерж.: Шевельов М. Незабутня пора дитинства : [Мелітоп. дитяча залізниця]. – С.99-101.  
 4. Беляев Н. "Следующая станция – Мелитополь" // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 20 авг.     
 5. 125 лет станции Мелитополь // Мелитоп. курьер.-1999.-22 июля
 6. [У Мелітополі став до ладу після реконструкції вокзал. комплекс. Є фото] // Голос України. – 2002. – 6 груд.
 7. Шокарев В.Возрождение Мелитополя началось с вокзала // Содружество. – 2003. -№ 1. – С.34.
 8. Соловов В. Лицо города : [вошел в строй реконстр. вокзал. комплекс] // Верже.-2002.- 5 дек.- С. 4.
 9. Снегирева Н. Отремонтированный вокзал принял первых пассажиров // Мелитоп. ведомости. –2002.-5 дек.-С.1, 2
 10. Гапонов М. Мостобудівники : [про роботу Мелітоп. дільниці мостопоїзду № 407] // Запоріз. правда. — 1979. — 7 серп.
 
 
Мелітопольське локомотивне депо
 
 1. Исмаилов В.А. История города Мелитополя и уезда : Альманах телеверсии "От короны до трезубца". — Мелитополь, 2006. — 220 с. — Из содерж.: "Железные" дорожники :
 2. [О локомотивном депо и ж.-д. станции Мелитополь]. — С. 84-99.
 3. Мелитопольское депо установило энергосберегающее оборудование // Транспорт.-2006. — №4. — С. 39.
 4. Волгин В. Верность традициям : Депо Мелитополь – 125 лет // Локомотив. – 1999. – №11. – С.6 – 9.
 5. Каминская И. Локомотивное депо отметило 125 лет   // Индустр. Запорожье.- 1999.- 17 нояб.
 6. Мороз В. Локомотивному депо – 125 // Новий день.-1999.-13 листоп.
 7. Чипигина Н. Несутся вдаль стальные поезда // Мелитоп. ведомости. – 1999. –13 нояб.
 8. Назаренко Б. Второе рождение депо : [о реконструкции депо] // Индустр. Запорожье. — 1967. — 3 янв.
 
Повітряний транспорт
 
 1. Мелитопольские летчики – в операции "Казаки на льдине" // МИГ. – 2009. – 26 марта. – С.2.
 2. Устинова Н. Крещение Арктикой (получили мелитоп. летчики, заработав для Украины 100 тыс. евро) : [о совместн. укр. — дат. операции "Казаки на льдине" и участии в ней мелитоп. авиабригады] // Мелитоп. ведомости. – 2009. – №15. – С.1, 2.
 3. Левченко И. Самолеты еще летают : мелитоп. авиаторы по случаю своего праздника устроили День открытых дверей : [Мелитоп. аэродрому 25-й Москов. гв. воен.-транспорт. бригады – 14 лет] // Индустр. Запорожье. – 2006. – 29 авг.(№129). – С.5.
 4. Василенко Б. НАТОвцы добрались до Мелитополя: [о пребывании представителя Британ. Совета в Украине С.Кокелла в Мелитоп. авиацион. части транспорт. авиации ВВС Украины] // Суббота плюс. – 2004. – 8 апр.(№15). – С.3.
 5. Зворыгина Н. Над Мелитополем безоблачное небо, потому что там дислоцируется лучший в Украине полк гражданской обороны // МИГ. – 1995. — №1(янв.). – С.13.
 
 
 1. Связь времен: история развития средств связи в Запорож. обл. (ХУIII –ХХI вв.) / А.И.Карагодин, О.Г.Скворцов, В.Г.Ткаченко; Под ред. А.И.Карагодина. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 192 с. – Из содерж.: Мелитопольская городская телефонная станция. – С.39 – 41.
 
***
 1. Награды к празднику: [в т. ч. о награждении оператора почтов. отд-я №5 г.Мелитополя С.Супрун Грамотой Госадминистрации связи] // МИГ. – 2009. – 12 нояб. (№46). – С.11.
 2. Мищенко Е. Интернет в Мелитополе // Електрозв`язківець. – 2002. — №4. – С.3.
 3. Алексеев А. Почтовые эмиссии Украины на Мелитопольщине // Новий день. — 1997. — 22 лип., 25 верес.
 4. Карпенко В. История на почтовых марках // Азов. вестник.-1997.-7 нояб.
        
Сільське господарство
 
 1. Клочко Р. Рожденное в муках : коллектив. хоз-во Мелитополя 80 лет назад // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 11 июля. — С.11.
 2. Лаврик И. Афромелитопольцы : [о страусиной ферме, расположен. на северном выезде в Мелитополь] // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 24 мая. – С.6.
 
 
 
 Слово! Слово сказано и снова
 Ярче теплится твоя свеча!
   Иногда важней лекарства слово
Доброго волшебника – врача.
Д.Кугултинов.
 
 1. Исмаилов В.А. История города Мелитополя и уезда : Альманах телеверсии " От короны до трезубца".- Мелитополь , 2006.- 220 с. – Із змісту : Эскулапы : [из истории медицины Мелитополя].- С. 100-122.
 2. Безух Ю. На перехресті світових шляхів. – Мелітополь, 2006. — 308 с. – Із змісту: Земська медицина : [ в т. ч. в м. Мелітополь]. – С.161 — 182.
 3. Медицина Запорізької області: Іст. нариси. – Запоріжжя: Дике Поле, 2001. – 410 с. – Із змісту : Резник В.И. Мелитопольская городская санитарная станция. – С.128 -129; Рєчка М. Міська лікарня № 2 м. Мелітополя. – С.302 – 303; История поликлиники (г. Мелито-поль).- С.304-305; Кіскач Л. Розвиток педіатричної служби в Мелітополі. – С.306-309;      Ильяшенко А. Стоматологическая служба г. Мелитополя. – С.310; Гукин В. Создание врачебно- физкультурного диспансера (г.Мелитополь). – С.311.   
 4. Черкасов В. Чудак человек : [об изобретении Д. И. Грищенка и зале механотерапии об-ния "Мелитопольхолодмаш"] // Черкасов В.Подари бессмертник.- Днепропетровск, 1984. — С.129-137.
 5. Тимофеев В. На базе Мелитопольской станции переливания крови открыт плазмоцентр. Такого прецендента в Украине еще нет // Новий день. — 2001. -17 лип.
 6. Зубашенко Н. Екстрасенс из Мелитополя : [Е.Д.Кудинов, лечащий биорадиолог. методом] // Индустр. Запорожье. – 1992. – 25 февр.
 7. Из давних лет до наших дней : 110 – летняя история Мелитоп. гор. санэпидстанции. – Мелитополь, 2007. – 335 с.
 8. Оцінка та можливості розширення універсального доступу до профілактики ВІЛ / СНІДу, лікування, догляду та підтримки в Запорізькій області : за підтримки Укр. центру профілактики і боротьби зі СНІД. – К. : [Укр. ін-т соц. досліджень], 2007. – 88 с. – Із змісту : [в т. ч. в м. Мелітополі]. – С.58.
 9. Різник В. Історичні та епідеміологічні аспекти захворюваності в м. Мелітополі / В.І.Різник, Л.О.Саприкіна, С.А.Калініна // Запорож. мед. журнал. – 2007. — №6. – С.106 – 108.
 10. Левченко И. Вот такая вот зараза : Мелитополь лидирует по заболеваемости кишечными инфекциями // Индустр. Запорожье. – 2007. – 23 авг. – С.22.
 11. Перемышленникова Н. Мелитополь "обогнал" Запорожье по показателям заболеваемости СПИДом // Новий день. – 2005. – 3 листоп. – С.3.
 12. Вознюк О. Все не так страшно : в Мелитополе ситуация с туберкулезом стабильная // Суббота плюс. – 2005. – 20 янв.(№3). – С.34.
 13. Воронцов И. В Мелитополе больше нет кожвендиспансера // Мрія. – 2004. – 20 мая. – С.2.
 14. Мелитополь похож на Одессу по количеству ВИЧ – инфицированных // Наш город Мелитополь. – 2003. – 12 июня. – С.5.
 15. Абліцов О. На лікування – під конвоєм : [у Мелітополі – спалах дифтерії] // Голос України. – 2003. – 23 жовт.
 16. Андреев А. В Мелитополе – брюшной тиф // Запороз. Січ. – 2001. – 14 серп.
 
***
 1. Врач – рыцарь легиона: [главврачу Мелитоп. межрайон. онкодиспансера А.А.Рябикову присвоено почет. звание "Рицаря Отчизны"] // Азбука здоровья плюс. – 2008. – 5 марта (№5). – С.2.
 2. Рябиков А. Даю больному шанс : [в Мелитополе успешно проведена первая уникал. аутотрансплантация кост. мозга при лечении онкобольного] // Новый день. — 2003.- 27 авг.
 3. Тимофеев В. Межрайонный онкодиспансер // Азбука здоровья.- 2001. — 11 мая. — С.2.
 
***
 1. Чуриков С. Медицинский експеримент : [семейная медицина] // Наш город Мелитополь. – 2005. – 7 июля. — С.6.
 2. Логанов Е. Страховая медицина пришла к нам! [на базе Мелитоп. горбольницы №2 впервые на территории обл. создано отделение страхов. медицины] // Ул. Заречная. — 2003. — №37. — С. 3.
 
***
 1. Герои и судьбы : интеллектуал. потенціал Запорожья на рубеже векав. – Запорожье: Дикое Поле, 2000. – 432 с. – Из содер.: Плахтин Г.В. : [акушер-гинеколог, глав. врач Мелитоп. родил. дома ]. – С.270-276.
 2. Медовая В. Биомонитор для родильного центра : [Мелитоп. межрайон. родил. центр] // Улица Заречная. – 2003. – 27 февр. – С.4.
 3. Нагороди держави : [почесне звання "Заслужений лікар України" присвоєно Г.В.Плахотіну, голов. лікарю Мелітоп. пологов. будинку] // Запоріз. правда. – 1998. – 14 жовт.
 4. Юлашева Е. В країні, де живуть лелеки : [Мелітоп. пологов. будинку] // Новий день. – 1994. – 29 листоп.
 5. Прицкер С. Для здоровья детей // Индустр. Запорожье. – 1982. – 8 марта.
 
 
 
 1. Населення Запорізької області : Стат. довідник. Ч.1.( За даними Всеукраїн. перепису населення 2001 року).- Запоріжжя, 2003.-114с.- Із змісту : [дані по м. Мелітополю].-С.5, 6, 11, 16, 17, 20, 59, 60, 62.
 2. Численность населения Запорожской области : (по данным Всесоюз. переписи населения 1989 года) : [стат. справ]. — Запорожье, 1991. – 203 с. — Із змісту : [дані по м. Мелітополю].-С.9, 10, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 117, 118, 119, 132, 138, 139, 146, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 186, 198, 199, 200.
 3. Діти, жінки, та сім`я в Запорізькій області : Стат. зб.- Запоріжжя, 2007.- 272 с.- Із змісту : [Дані по м. Мелітополю].- С.24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58.
 4. Міста та райони Запорізької області за 2007 рік : Стат. щорічник.-Запоріжжя, 2008.-275с- Із змісту : Дані по населенню м. Мелітополя.- С.150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162.
 5. Народжуваність у Запорізькій області :Стат. зб.- Запоріжжя, 2001.-16с.- Із змісту : Дані по м. Мелітополю. — С.9, 10, 12, 13.
 6. Караимы Мелитополя.- Мелитополь: Доля, 2004.- 198 с.
 7. Демографический ежегодник. 1990 / Госкомстат СССР. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 639 с. – Из содерж.: [данные по г. Мелитополю] . – С.20, 174.
 
 
 
         Місце нинішнього Мелітополя (в перекладі з грецької „медове місто”) до зруйнування Запорозької Січі у 1775 році за свідченнями історіографів було безлюдним і складало частину Дикого поля. Потім тут ненадовго осіли кочівники Ногайської орди, утворивши аул Кизияр. Нова сторінка в історії цієї території починається після приєднання до Російської імперії Північного Причорномор’я і Криму.
            В 1784 році Катерина ІІ своїм Указом утверджує Таврійську губернію, серед семи повітів якої був і Мелітопольський, хоча населеного пункта з такою назвою ще не існувало. Виконуючи бажання цариці побудувати повітовий центр на місці нібито існуючого колись біля Молочного лиману грецького міста Меліта, князь Г.Потьомкін у своїй реляції (1784 р.) вказує: Мелітопольському повіту „построить город, наименованный Мелитополь, присутственные места… учредятся со временем сообразно числу и роду жителей”.
        Проте перипетії існування нового адміністративного і економічного центра лише починаються. Із-за російсько-турецької війни (1787-1791 рр.) припинилося переселення відставних солдат і селян на землі Північної Таврії, а місто, яке з’явилося в указах, на картах і в словниках втрачає назву, адміністративне значення. Поселенню повертається найменування Кизияр (за назвою балки і колишнього татарського аула).
        В 1795-1796 рр. на Молочних Водах біля села Кизияр поселяються відставні суворовські солдати і утворюють слободку Новоолександрівка (на честь О.Суворова). Незабаром обидва поселення злилися в один населений пункт – Кизияр – Новоолександрівка. В 1842 році указом імператора Миколи І у зв’язку із новим адміністративним поділом Таврійської губернії було визначено: „Уездными городами назначить: в Мелитопольском уезде казенное поселение Ново-Александровку наименовав оное Мелитополем… – Возложить на обязанность местного начальства – составить для города Мелитополя приличный герб и план, и оные предложения обустройства хозяйственных способов сего города, внесть на утверждение…, даровать городу Мелитополю все права и преимущества…, обратить в мещане тех жителей… ,которые изъявят на это желание, а прочих оставить в состоянии поселян…”.
            Як свідчать історичні джерела, розвиток міста Мелітополя до 60-х років ХІХ століття відбувався вкрай повільно. Брудні вулички, глинобитні хати, вкриті соломою і очеретом, крихітне повітове училище, невеличка церква, кілька заводів – мануфактур і лише присутственні місця підтверджували, що це повітове містечко.
            Помітні зміни на краще почалися із затвердженням у 1867 році плану будівельних перетворень і розробки архітектурного обличчя Мелітополя. Вводяться земські установи та установи міського самоуправління (1870 р.). На околицях міста з’являються крупні землеволодіння Фелібера, Корвацького та інших, виникають торгові лавки, постоялі двори, трактири, горілчані склади і погріби, розгортається ярмаркова торгівля, зароджується промисловість, в першу чергу, переробка сільськогосподарської продукції, будівельна індустрія. 1886 року брати Классени відкривають завод сільськогосподарських машин
        З введенням в дію залізної дороги Лозова-Севастополь (1873 р.) Мелітополь стає на Півдні України помітним торгово-економічним центром, своєрідними „воротами в Крим”. Все це, безумовно, сприяло збільшенню кількості населення міста. У 1913 році у Мелітополі проживало 31666 осіб.
            Кінець ХІХ – початок ХХ століття ознаменовані для міста ростом освітніх і культурно-просвітницьких закладів. Тут функціонувало 29 нижчих та 4 середніх навчальних заклади (реальне та комерційне училища, міська жіноча та приватна жіноча гімназії), міська громадська бібліотека (з 1902 р.), музей рідного краю (з 1909 р.).
            Тяжкі випробування випали на долю Мелітополя на початку ХХ століття. Місто пережило революції, громадянську війну. Особливості його географічного розташування (близкість морських шляхів) не дозволили оминути місто ні військам кайзерівської Німеччини, ні арміям Денікіна, Врангеля, ні Повстанській армії батька Махна, ні Червоній Армії Південного фронту під командуванням М.Фрунзе.
            З 1920 року почався радянський період розвитку Мелітополя. В результаті реформи адміністративно-територіального устрою в Україні (1923 р.) утворено Мелітопольський округ (проіснував до 1930 року). Зі створенням Запорізької області Мелітопольська міськрада перейшла у обласне підпорядкування (з 1939 року). Місто розквітало: зводилися житлові будинки, забудовувалися вулиці, сквери, розширювалася мережа медичних закладів, розвивалася народна освіта (в 1940-1941 навчальному році працювало 11 середніх і 7 початкових шкіл, 2 вузи – педагогічний і технічний вуз – завод ВТУЗ, кілька технікумів, в т. ч. бібліотечний), функціонувало 2 кінотеатри, міський парк культури і відпочинку.
            На початку жовтня 1941 року місто окупували фашисти і перетворили його в крайовий центр під назвою „Мелітопольський край” та особливо укріплений район. У жовтні 1943 року після тяжких тривалих боїв опір гітлерівців було зломлено.
            Післявоєнна відбудова міста та подальший розвиток народного господарства – справа невтомних рук мелітопольців. Сьогодні Мелітополь, де мешкає понад 160,7 тис. осіб – місто машинобудування і металообробки (ВАТ „Мелітопольпродмаш”, ВАТ „Автогідроагрегат”, ДП „Гідромаш”, Мелітопольський моторний завод ГРП „АвтоЗАЗ-Мотор”), легкої (трикотажна та швейна фабрики) та харчової (м’ясний і хлібний комбінати, молочний, пивоварний заводи та ін.) промисловості. Інтелектуальний потенціал представляють 2 університети, 5 технікумів, 7 ПТУ. До послуг громади 3 парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва (імені М.Горького, Красногірський, Залізничний), краєзнавчий музей, 9 бібліотек, Палац культури імені Т.Шевченка та два Будинки культури.
І.П.Степаненко,
директор КЗ "ЗОУНБ ім. О.М.Горького" ЗОР
 
 
 
            
 1. Крылов Н Очерки по истории города Мелитополя.1814-1917 гг. — Запорожье: Тандем — У, 2008. — 344с.: ил.          
 2. Резник В. Прикосновение к истокам. — Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2006. – 492 с.: ил.
 3. Безух Ю. На перехресті світових шляхів. – Мелітополь, 2006. — 308 с. – Із змісту: [Мелітополь]. – С.121, 135, 151, 155, 160, 162, 164, 170, 172.
 4. Безух Ю. Квітка степова : нариси історії та побуту Північної Таврії. – Херсон: Персей, 2001. – 396 с. – Із змісту : [з історії Мелітополя та Мелітоп. р-ну]. – С.75, 124-125, 258, 266, 268, 271, 272, 285, 300, 301, 303, 304, 305, 311, 312, 317, 321, 324, 334, 334, 384-385.        
 5. Авдеенко С. Последний атаман: Повести, очерки из истории Таврич. края. – Мелитополь 1995. – 67 с. – Из содерж.: Степное чудо : ист. очерк : [в т. ч. о саксонце И. – Г. Фейне, переселелившемся в г. Мелитополь]. – С.63 — 66.
 6. Культурологічний вісник: наук. – теорет. щоріч. Нижньої Наддніпрянщини / ЗДУ.- Запоріжжя, 1998.- Вип. 4. – 189 с. – Із змісту : Карагодин А. Так когда же возник Мелитополь? – С. 32-36.
 7. Маркевич А. Таврическая губерния во время Крымской войны : (по архив. материалам) : [в т. ч. о г. Мелитополе]. – Симфорополь, 1994. – 267 с.
 8. Крылов Н., Бортникова Л. К вопросу о возникновении города Мелитополя // Исто-рия Запорожского края в дооктябрьский период: Тезисы обл. ист. – краев. конф. 16 апр. 1991 г. – Запорожье, 1991.- С. 33-34.
 9. Карагодин А.Александр Первый : ( последнее путешествие).- 2-е изд. / Запорож. гос. ун-т. – Запорожье, 2001. – 124 с. – Із змісту: [про м. Мелітополь]. – С.154, 177.
 10. Конец Х1Х в. – особенности торговли в г. Мелитополе // Карагодин А. И. История Запорожского края: 1770-1917 : (док. и материалы). – Запорожье, 2002.-С.300 -301.        
 11. Хроника рабочего движения на Украине (1861 — 1899) / АН УССР. Ин-т истории Украины. – К.: Наук. думка, 1991. – 148 с. – Из содерж. : [Мелитополь]. – С.54.
 12. Дзякович П. Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом отношении. – Мелитополь, 1990.- 45 с. 
 13. Парасунько О. Положение и борьба рабочего класса на Украине (60-90 гг. ХІХ в.). – К., 1963. – 576 с. – Из содерж.: Стачка в Мелитополе. – С.361.
 14. Суворов А. Документы. Т.2 / Под ред. Г.М.Мещерякова. – М.: Воениздат, 1952. – 676 с. – (Русские полководцы : сб. документов). – Из содерж. : [Мелитополь]. – С.130.
 15. Арина А.Социально-экономические изменения в деревне: Мелитопольский район (1885-1938 гг.) / А.Арина, Г.Котов, К.Лосева. – М.: Сельхозгиз, 1939. – 408 с. – Из содерж.: Мелитополь – центр политической и культурной жизни района. – С. 381-385.
 16. Матеріали до статистики Мелітопольської округи, №10. Бюлетень №4. – Мелітополь, 1928. – 125 с.
 17. Материалы по статистике Мелитопольского округа за 1925 г. – Мелитополь: ЦСУ, 1926. – 241 с.
 18. Матеріали до опису округ УРСР : (Мелітопольська округа). – Х., 1926. – 60 с.
 19. Статистический справочник Таврической губернии. Ч.2. Вып.3 : Мелитопольский уезд. – Симферополь, 1915. – С.1-118.
 20. Россия : Полн. геогр. описание нашего Отечества / Под ред. В. П. Семенова — Тянь-Шанского. Т.14 : Новороссия и Крым. – СПб : Изданіе А.Ф.Девріена, 1910. – 983 с. – Із змісту: [м. Мелітополь]. – С.45, 66, 297, 313, 337, 401,405, 667 – 668.
 21. Багалей Д. Колонизация Новороссийского края // Киев. старина. — 1889. – Т.ХХУ (июль). – С.477.
 22. Исторический очерк заселения Мелитопольского уезда : (Ногайцы. Первые поселения русской национальности. Духоборцы. Немцы. Славяне. Поляки. Типы поселения) // Статистический сборник сведений по Таврической губернии. – М., 1887. – Т.1, Вып. II. – С.1 – 38.
 23. Мелитополь // Городские поселения в Российской империи. – СПб, 1864. – С.739 – 741.
 24. Немцы Приазовья : История и судьбы.- Сімферополь : Доля, 2004.-279с.
 
 1. Прошлое Мелитополя // Новий день. – 2005. — 15 верес. — С.1.
 2. Пачев С. Мелитопольское земство // Новий день. – 2000. – 22 черв.
 3. Алексеев А. Где была греческая колония пра – Мелитополь? // Новий день. – 1997. – 17 трав.
 4. Чухраєнко А. Аккермень / А.Чухраєнко // Мелитоп. ведомости. – 1997. – 4 сент.-С.4.
 5. Мохов Н. Давным — давно : [о возникновении и начальном развитии г. Мелитополя] / Н. Мохов, Н. Алексеев // Мелитоп. ведомости. – 1996. – 10 февр.; 12 марта; 6 авг.; 12 сент.
 6. Мохов Н. Мелитпольский край – страницы истории: хронология осн. Событий в образовании Мелитоп. уезда и г. Мелитопля // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 27 июля; 7 сент.
 7. Крылов Н. Мелитопольский: уезд, округ, район : [история г. Мелитополя] // Новий день. – 1995. – 7 лют.
 8. Крылов Н. Мелитополь : городские доходы и расходы 90 лет назад и сегодня / Крылов Н., Кумок М. // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 16 марта.
 9. Воловник С. Ровесник века : [о подпол. молодеж. кружке в Мелитополе (1919 г.)] // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 7 июля.
 10. Пивень Т. Далекое – близкое: [из истории Мелитополя – II пол. ХІХ в.] // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 16 мая.
 11. Грозовський М. Героїчні сторінки минулого // Серп і молот. – 1981. — 23 жовт. — С.4.
 12. Воловник С. Наша історія — наша гордість // Серп і молот. – 1977. — 4 берез. — С.2.
 13. Насєдкін А. Дореволюційна "Правда" про Мелітополь // Серп і молот. – 1964. — 6 трав.
 14. Фоменко В. Помилка античного географа / В.Фоменко, М.Алексєєв // Серп і молот. – 1963. – 19 січ.
         
 
 1. Денисенко И. Октябрьские дни на Мелитопольщине : (воспоминнания участника) // Листая прошлого страницы… – Мелитополь, 1991. – С.42 – 53.
 2. Какурин Н. Как сражалась революция. Т.1. – 2 – е изд., уточн. – М.: Политиздат, 1990. — 272 с. – Из содерж.: [г. Мелитополь]. – С.103, 117.
 3. Какурин Н. Как сражалась революция. Т.2. – 2 – е изд., уточн. – М.: Политиздат, 1990. — 431 с. – Из содерж.: [г. Мелитополь]. – С.89, 219, 334 – 336, 340, 343, 344, 360.
 4. Лось Ф. Робітничий клас України в 1905 – 1917 рр. – К., 1962. – 196 с. – Із змісту: [м.Мелітополь]. — С.86, 114.
 5. За власть Советов. — Запорожье : Облиздат, 1957. – 279 с. – Из содерж. : [г. Мелитополь]. – С.55, 72, 76-77, 108, 110-112, 138-139, 184, 188, 214, 259, 260, 261.
 6. Под знаменем Великого Октября : Док. и материалы. – Мелитополь: Гортипография, 1957. – 124 с. – Из содерж.: Мелитополь за годы Сов. власти. – С.39 – 49. 
 7. Революционное движение в России после свержения самодержавца. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 364 с. — Из содерж. : [об организации и деятельности Совета рабоч. и солдат. депутатов г. Мелитополя (1917 г.)]. – С.271-273.
 8. Наукові записки. Т.ІУ / Мелітоп. держ. пед. ін-т. – Запоріжжя: Обл. вид-во, 1957.- 285 с. – Із змісту: Новоплянська Р. Селянський рух на Мелітопольщині у 1905-1907 рр. – С.25-42.
 9. Губенко Г. Революционное движение в Таврической губернии в 1905-1907 гг – Сімферополь, 1955. — Из содерж.: [Мелитополь]. — С.23, 89.
 
***
 1. Бензик С. Город юности революционной // Индустр. Запорожье. – 1984. – 3 окт.  
 2. [З історії виникнення Рад в Мелітополі] // УІЖ. – 1966. — №10. – С.104-106.
 3. Бронзос К. Це було в Мелітополі : [рев. події в Мелітополі] // Серп і иолот. – 1966. – 12, 26 жовт.; 7 листоп.
 4. Чабаненко П. "Іскра" і революційні події : [Мелітополь, 1905 р.] // Запоріз. правда. – 1965. – 28 листоп.
 
У вихорі громадянської війни
 
 1. Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914 – 1922 рр.). – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 324 с. – Із змісту: [Мелітополь, місто]. – С.26, 86, 110, 111, 112, 148, 149, 214, 215, 245, 259.
 2. Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920) : [Армії УНР]. – К.: Вид-во О.Теліги, 2001. – 376 с. – Із змісту : [м. Мелітополь]. – С.57, 127.
 3. Калинин И. Под знаменем Врангеля : заметки бывш. воен. прокурора. – Ростов — на – Дону, 1991. – 351 с. – Из содерж.: [о событиях в районе г. Мелитополя]. – С.92, 97, 98-99, 103, 104, 106, 116, 128, 145, 152, 167, 191, 196, 240.
 4. Акулов М. 16 ноября 1920 / М.Р.Акулов, В.П.Петров. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 239 с.: ил. – Из содерж.: [разгром Врангеля, г. Мелитополь]. – С.6, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 61, 62, 82, 86, 94, 107, 135, 153, 159; [Д.И.Ульянов в Мелитополе]. – С.43.
 5. Спатарель И. Против черного барона. – М.: Оборонгиз, 1967. – 254 с. – Из содерж.: [Мелитополь]. – С.15-16, 75-76, 131-133.
 6. Супруненко Н. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918 – 1920 гг.) : [в т. ч. в г. Мелитополе]. – М.: Наука, 1966. – 455 с.
 7. Кондуфор Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны. – К., 1964. — 286 с. – Из содерж.: [Мелитополь (губпродкомы, продотряды, комбеды, борьба с бандитизмом, помощь голодающим)]. – С.104, 133, 168, 203, 222.
 8. Полководцы гражданской войны. – М.: Мол. Гвардия, 1960. – 98 с. – Из содерж.: [Мелитополь, высадка десанта Врангеля]. – С.33, 34, 36, 49, 89.
 9. Колісник М. Відновлення і зміцнення Радянської влади на Україні (1919-1920 рр.). – Х., 1958. – 203 с. – Із змісту : [Мелітоп. ревком]. – С.83, 104, 143.
 10. Супруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918-1920 рр.). – К., 1951. – Із змісту : [Мелітополь]. – С.161, 212, 289.
 11. Разгром черного барона: статьи, рассказы, стихи, воспоминания. – Днепропетровск, 1935. – 272 с. – Из содерж.: [г. Мелитополь]. – С.20-21, 43-44, 243-244.
 12. Воловник С. В небе над Мелитополем : [граждан. война. 1918 – 1920 гг.] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 20 февр. (№8). – С.11.
 13. Шевелев М. Хлеб на рушниках: очерк [о том, как мелитопольцы для голодающих детей Петрограда отправили эшелон с хлебом] // Работница . — 1982. — №1. — С.5 — 6.
 
 
 1. Національна книга пам`яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Запорізька область / [відповід. за вип. О.М.Лазутін; Укр. ін-т нац. пам`яті; Запоріз. обл. держ. адміністрація]. – [Запоріжжя : Дике Поле, 2008]. – 1080 с. – Із змісту : [м. Мелітополь]. – С.314 – 347.         
 2. Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933-х років на Мелітопольщині [Текст] / [кер. редкол.: Баша О.М.; редкол. та упоряд. Кудусова Д. Л. та ін.].-Запоріжжя, 2008 .- 208 с.
 3. Неоголошена війна : (спогади свідків, архів. документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років) / авт. – упоряд. Тимофеєв В. – Тернопіль: Збруч, 1993. – 134 с.
 
***
 1. Горбуленко В. Трагические уроки истории : [о митинге памяти жертв голодомора] // Наш город Мелитополь. – 2008. – 27 нояб. (№48). – С.3.
 2. Ромахина С. Мелитополь, 1933-й год : глазами очевидцев, языком документов // Мелитоп. ведомости. – 1993. – 14 авг.
 3. Веснін О. Той жахливий 1933 – й : [спогади мешканця м. Мелітополя] // Серп і молот. – 1989. – 27 груд.
 
Репресії
 
 1. Жовтенко С. Обпалена пісня Лариси Сигиденко : [уродженка Мелітополя, реабілітована в 1991 р.] // Спокута. – Запоріжжя, 2007. — №№6 – 7. – С.328 — 336.
 2. Папій М. Без надії сподіваюсь : [сповідь колиш. політв`язня: м. Мелітополь] // Запоріз. правда. – 1992. – 1 квіт.
 3. Тимофеев В. Удар из прошлого : [о бывш. узнике Севвостлага мелитопольце И.А.Мазгане] // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 11 июля.
 4. Тимофієв В. "Місце поховання встановити не вдалося…" : [про репресов. в 1937 р. Т.М.Романюту, робітника з Мелітополя] // Серп і молот. – 1991. – 22 жовт.
 5. Воловник С. "Йому дуже пощастило" : [про С.П.Папазова, викладача МДПІ, якого в 1935 р. було несправедливо засуджено] // Серп і молот. – 1991. – 12 січ.
 6. Авдєєнко С. Пам`яті жертв сталінщини : [про пересувну виставку матеріалів, які розповідають про мешканців міста – жертв сталінщини] // Запоріз. правда. – 1990. – 7 січ.
 7. Тимофієв В. Ударник каналу "Москва — Волга" : [про А.А.Мамонтова, засудженого у 1937 р.] // Серп і молот. – 1990. – 14 квіт.
 8. Тимофієв В. "Комсомольський паровоз №706 – 26. Рік 1937-й" : [про залізничника ст. Мелітополь Л.Ф.Червинського, репресованого у 30-ті роки] // Серп і молот. – 1989. – 7 січ.
 
 
 1. На мелитопольских рубежах : фотоальбом / авт. – сост. : В.М.Сахацкая, С.П.Мирошниченко. – Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2008. – 64 с.
 2. Линчук А. Мелитопольская наступательная операция 1943 года : докум. очерк.- Токмак, 2005. – 158 с.
 3. Народна війна 1941 – 1944 рр. : антифашист. рух Опору на території Запоріз. обл. : зб. документів і матеріалів / авт. – упоряд.: В.О.Бондар, О.Г.Величко, І.В.Козлова; держ. архів Запоріз. обл. – Запоріжжя: Прем’єр, 2005. – 560 с.: фото. – Із змісту: Мелітополь-ський район. – С.303 – 338.
 4. По ту сторону войны: Книга Памяти жертв нацист. преследований в годы Второй мировой войны / авт. – сост.: Н.Михайлов, Н.Кузьменко. — Запорожье: Тандем – У, 2005. – 374 с. – Из содерж.: [материалы по г. Мелитополь]. – С.7, 9, 11,15, 16, 22, 24, 30, 32, 38, 46.
 5. Петрова Л. Освобождение Мелитополя: сб. документов / Л.А.Петрова, Н.В.Мохов. – Мелитополь, 2003. – 120 с.
 6. Губин Б. Восьмая воздушная : воен. – ист. очерк боев. пути 8-й воздуш. армии в годы ВОВ / Б.А.Губин, В.А.Киселев. — М.: Воениздат, 1986. – 239 с. – Из содерж.: [об участии в Мелитоп. наступат. операции 1943 г.] . – С.136-142.
 7. Исаенко Н. "Вижу противника!.." – К.: Политиздат Украины, 1981. – 224 с. – Из содерж.: [о Мелитоп. наступ. операции 1943 г. и бои на тер. обл.]. – С.89-114.
 8. Покришкін О. Небо війни : повість фронтов. літ   / літ. запис А.Хорунжого. – К.: Дніпро, 1978. – 264 с. – Із змісту: [про бої під Мелітополем]. – С.126 – 130.
 9. Василевский А. Дело всей жизни. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1975. – 607 с. – Из содерж.: [о боях за Мелитополь]. – С.367 – 370.
 10. Уткин Г. Мелитопольская наступательная операция Южного фронта // Уткин Г. Штурм Восточного вала. – М., 1967. – С.311-349.
 11. Запорожская область в годы Великой Отечественной войны [1941 -1945 гг.] : Сб. документов.- Запорожье: Кн. – газ. Изд-во, 1959. – 363 с. – Из содерж.: [о Мелитополе]. – С.50, 57, 67, 72, 74, 119, 135, 136, 137, 138-145, 151-152, 162,163, 170-172, 192, 220, 241, 262-268, 327-329,.
 12. Коротков И. Битва за Мелитополь. – М.: Госполитиздат, 1944. – 35 с.
 13. Мелитопольская операция // УСЭС. – К., 1988. – Т.2. — С.375 – 376.
 14. Чайка Л. Дружба на земле и в небе : [воспоминания мелитопольца Ю.Ф.Федорина, который воевал в составе фр. эскадрильи "Нормандия – Неман"] // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 7 янв. (№2). – С.5.
 15. Каратеева А. "Историю не нужно менять. Ее нужно помнить" : [65-я годовщина освобождения Мелитополя от нем. – фашист. захватчиков] // Комс. правда. – 2008. – 31 окт.
 16. Гончаров Д. Так это было в Мелитополе // 2000. – 2008. — №44.
 17. Клочко Р. Мелитополь. Октябрь 1943 – го. Освобождение. Битва за кисельные берега / Клочко Р., Мирошниченко С. // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 17 окт. (№42). – С.10 – 11.
 18. Корнеев А. Открыта Аллея героев в Мелитополе [в честь 60-летия освобождения города от немецко – фашист. захватчиков] // Компас. — 2003. — 6 нояб. — №45. — С.4.
 19. Геноцид : [фашист. геноцид в Мелитополе и близлежащих селах] // Наш город Мелитополь. – 2007. – 10 мая (№19). – С.4 – 5.
 20. Акт о кровавых злодеяниях немецко – фашистских захватчиков в гор. Мелитополе : [из фондов Мелитоп. кр. музея] // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 22 июня.
 21. Каминская И. Каждая экспедиция – это экзамен на прочность : [о Мелитоп. поисков. группе "Возрождение"] // Новий день. – 2001. – 23 жовт.
 
Учасники визволення Мелітополя від німецько – фашистських загарбників
 
 1. Память без границ: [о Герое Сов. Союза И.Бейбулатове, участнике освобождения Мелитополя] / Мелитоп. краев. музей. – Запорожье, 2008. – 99 с.
 2. Куперман В. На берегах Молочної : Нариси про Героїв Радян. Союзу [визволителів Мелітополя від нім. — фашист. загарбників]. Вип. ІІ. / В.Куперман, М.Мохов; міськ. краєзнав. музей; спілка краєзнавців. – Мелітополь, 1994. – 100 с.
 3. Фесенко Д. Мелитополь чтит своих освободителей // Комс. правда в Украине .- 2008. — 17-23 окт. — С.9.
 4. Чайка Л. Мелитополь – Османюрт : 40 лет крепкой дружбы : [И.Бейбулатов, урож. с.Османюрт (Дагестан) Герой Сов. Союза, участник освобождения Мелитополя] // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 16 мая. – С.5.
 5. Воєводіна В. Кавалер орденів Слави : [В.П.Полупан, мешканець м. Мелітополя] // Новий день. – 1996. – 6 трав.
 6. Фронтовые воспоминания : [И.Скрипника и А.Плаксина, участников боев за освобождение Мелитополя] // Новый день. – 1996. – 24 апр.
 7. Затьосов Л. Не відболів біль війни / Бесіду з учасником визволення Мелітополя записала В.Воєводіна // Новий день. – 1992. – 22 жовт.
 
Мелітопольці – учасники Великої Вітчизняної війни
 
 1. Мохов Н. Вечная слава Мелитопольщины: крат. биогр. справ. – Мелитополь, 2005. – 252 с.
 2. Федорин Ю. "Нас объединяли молодость и ненависть к фашизму" : [воспоминания авиамеханика полка "Нормандия – Неман" Ю.Федорина, проживающего в Мелитополе / записала Н.Чипигина] // Надежда. – 2005. – 6 мая. – С.1, 7.
 
 
Безщасний Сергій Арсенович (1919 — )
 
 1. Голдобін А. Запорізька алея Слави – народна святиня. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – С.194-196.
 2. Муковський І., Лисенко О. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах другої світової війни. – К.: Пошук, 1997. – С.300.
 3. Андреев С. Совершенное ими бессмертно. Кн.2. – М.: Высш. шк.., 1986. – С.368.
 4. Авиация и космонавтика СССР. – М.: Воениздат, 1968. – С.508.
 
Кальян Леонід Петрович (1917 1991)
 
 1. Мохов М., Куперман В. Відважний сокіл // Запоріз. правда. – 1977. – 6 верес.
 2. Островський І. Цех імені Кальяна…: [на з-ді ім. Воровського] // Запоріз. правда. – 1962. – 16 трав.
 
Колесник Петро Іванович  (1915 1969)
 
 1. Герои Советского Союза : Крат. Биогр. словарь. В 2 т. Т.1: Абаев – Любичев. – М.: Воениздат, 1987. – С.694.
 
Кравець Михайло (Мордух) Пінхусович ( 1920 2005 )
 
 1. Лукаш И. Солдаты славы не искали : Очерки о Героях Сов. Союза – уроженцах Запорож. обл. – Днепропетровск : Проминь, 1984. – 398 с. – Из содерж. : Кравець М.П. : [урож. г. Мелитополя]. – С.145 – 148.
 2. Днепр – река героев. – К.: Политиздат Украины, 1983. – С.315.
 3. Мохов М. Завжди попереду / Мохов М., Куперман В. // Серп і молот. – 1977. – 19 серп.
 
Малюга  Микола Семенович (1918 —  1945)
 
 1. Страницы славы : Крат. путеводитель. – Днепропетровск: Промінь, 1975. – С.95-97.
 2. Пуханов П. Квіти на п`єдесталі // Серп і молот. – 1990. – 12 трав.
 
Михайлов Олександр Борисович (1923 — ? )
 
 1. Герои Советского Союза : Крат. Биогр. словарь. В 2 т. Т.1: Абаев – Любичев. – М.: Воениздат, 1987. – С. 92.
 2. Навечно в серце народном. – Минск: Білорус. сов. енциклопедія, 1984. – С.356.
           
Панченко Іван Никифорович (1904 -? )
 
 1. Муковський І., Лисенко О. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах другої світової війни. – К.: Пошук, 1997. – С.487
 2. Мохов М. Визволитель / М.Мохов, В.Куперман // Серп і молот. – 1977. – 15 січ.
 
Перепелиця Олександр Михайлович  (1918 – 1942)
 
 1. Шел парнишке в ту пору…: Герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы Вел. Отеч. войны 1941-1945 гг. / авт.- сост. В.Н.Немятый. – К.: Молодь, 1985. – С.230.
 2. Стипендия имени героя : [в Мелитоп. СПТУ-12 учреждена стипендия им. Героя Сов. Союза А.Перепелицы, бывш. выпускника училища] // Запороз. Січ. – 1993. – 3 серп.
 3. Бездольний Б. Крізь вогонь // Комсомолець Запоріжжя. – 1975. – 24 квіт.
 
Середа Петро Селіверстович (1917 – 1984)
 
 1. Подвигом славны твои земляки. – Запорожье, 1962. – С.267-268.
 2. Голдобін А. Запорізька алея Слави – народна святиня. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – С.424-426.
 3. Лукаш І. Велике бачиться на відстані : Докум. повісті, нариси. – Дніпропетровськ : Січ, 1998. – С.73 — 76.
 4. Мохов М. Мелітопольський сокіл / М.Мохов, В.Куперман // Запоріз. правда. – 1978. – 22 берез.
 
Смазнов Віктор Вікторович (1920 — ?)
       
Місто у післявоєнні роки
 
 1. Мелитополь // Коцюбинский Т. Приднепровский экономический район. – Днепропетровск: Кн. изд-во, 1963. – С.46-47.
 2. Воловник С. История строки. Год 1946 – й // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 21 мая (№21). – С.17.
 
 
 1. Винниченко А. Совет Европы поможет Мелитополю : (модель гор. развития этого райцентра Запорож. обл. может стать примером для всего континента) // МИГ. – 2008. – 28 февр. – С.54.
 2. Кузнецова А. Первопроходцы перестройки в Мелитополе // Мелитоп. ведомости. – 2008. — 2 июля (№27). – С.11.
 3. Селезньов В. Візит Президента на Мелітопольщину : [брав участь у церемонії відкриття новозбудованого музейного комплексу на Кам`яній Могилі] // Новий день. – 2005. – 13 жовт. – С.1, 2.
 4. Окопна І. Яка вона, 14-річна незалежність – для мелітопольців і для України?: [роздуми заступ. міськ. голови записала Л.Кожухарь] // Новий день. – 2005. – 18 серп. – С.2.
 5. День памяти и скорби : [данные по чернобыльцам г. Мелитополя] // Мелитоп. ведомости. – 2001. — 26 апр. — С.1, 2.
 6. Знакомьтесь с Мелітополем : [прошлое и настоящее города] // Запорож информ.-2001. — 7 июня. — С.1,2.
 7. Крылов Н. Совсем другой Мелитополь //   Мелитоп. ведомости. –1998. — 9 апр. — С. 4.
 8. Зозулястий П. Поганяй до ями: У дзеркалі статистики [м. Мелітополь у 1996р.] // Новий день. — 1997. — 15 лип.
 9. Крылов Н. Мелитополь молодеет //   Мелитоп. ведомости. – 1996. — 11 мая.
 
 
 1. Пам’ятки історії та культури Запорізькї області. Вип.6 : (Запорізький та Мелітопольський райони) / Упр. культури Запоріз. облдержаміністрації, Запоріз. обл. інспекція по охороні пам’яток історії та культури; наук. ред. — упоряд. Т.К. Шевченко.-Запоріжжя : [б.в.], 2003. — 124 с. — Із змісту : [археол. пам’ятки м. Мелітополя]. – С. 67.
 
 
Мелітопольский курган
 
 1. Тереножкин А. Мелитопольский курган /А.И. Тереножкин, Б.Н. Мозолевський . – К: Наук. думка, 1988. – 262 с.
 2. Тереножкин А. Скифский курган в г. Мелитополе // Краткие сообщения Института археологии УССР. — К., 1955. — Вып. 5. — С.23 -34.
 3. Горит із Мелітопольського кургану (340 – 320 рр. до н. е.) // 100 найвідоміших шедеврів України. — К., 2004. — С. 71-76.
 4. Супруненко В. Имя на карте : геогр. названия Запорожского края. — Запорожье, 2008.-227с. — Із змісту : [про Мелітоп. курган]. — С.206.
 5. Михайлов Б. История города Мелитополя. — Запорожье : Запоріжжя – Видавець, 1998. – 238 с. — Из содерж.: Золотой горит из скифского кургана. — С.49.
 6. Алексеев А. Мелитопольский курган // Алексеев А. Скифская хроника. — СПб, 1992. — С.153.
 7. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.- уклад. В.В. Олефіренко.- Донецьк: Сталкер, 1999. — 496с.- Із змісту : Мелітопольська могила. — С.257.
 8. Гаврилюк Н. Мелітопольський курган // Словник – довідник з археології .- К.,1996.-С.157 – 158.
 9. Мелитопольский курган // УСЭС. – К., 1988. – Т.2. – С.376.
 10. Мелитопольский курган // Сов. ист. энциклопедия. – М., 1966. – Т.9. – С.334.
 11. Таємниця Мелітопольського золотого кургана : [Буклет].- Мелітополь : Мелітоп. міська друкарня, 1969. — 6 с.
                                                              ***
 1. Мурзіна М." Думали, що золота не буде…" // Запоріз. правда. — 2006. — 5 жовт. — С.8.
 2. Питишкина Н. Мелитопольский Золотой курган : как это было // Межрайон. вестн.-2000. — 31 авг.
 3. Іллінський А. До історії вивчення Мелітопольського кургану (1954 р.) / А.О. Іллінський, В. Ю. Мурзин // Археологія. — 1999. — №3. — С. 97 – 107.
 4. Михайлов Б. Таємниця золотого кургану // Новий день. — 1992. — 26 трав.
 5. Шак В. Еще один подземный скифский город [пытались найти корреспонденты "МИГа"] / В.Шак, Д. Шилин // МИГ. — 1998. — ? (дата). — С.10.
 6. Михайлов Б. Скіфський курган // Запоріз. правда. — 1989. — 3 верес.
 7. Про результати розкопок скіфського кургану, проведених Інститутом археології АН УРСР в Мелітополі у 1954 р. // Вісник АН УРСР. — 1955. — № 3. — С.62 – 63.
 8. Покровская Е. Мелитопольский скифский курган / Покровская Е.Ф., Б.Д. Михайлов // Вестник древней истории. — 1955. — № 2. — С.191-192 : табл.
 9. Волчкова Н. Що знайшли в Мелітопольському кургані : [спогади учасника розкопок в 1953 р.] // Серп і молот. — 1991. — 18 трав.
 
***
 1. Засецкая И. Дата мелитопольского комплекса в свете проблемы хронологии памятников гуннской єпохи // Древности Евразии в скифо – сарматское время. — М., 1984. — С. 68 — 78.
 
 
 1. Дзякович П.К. Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом отношении. — Мелитополь : Таврида, 1990. — 45 с .- Із змісту : [ є згадки старожилів про місто]. — С.15-21.
 
***
 1. Карякін А. Хороша традиція : [проводи молодих виробничників з-ду ім. Воровського до армії] // Серп і молот. – 1986. – 19 листоп.
 2. Новым обрядам – большую жизнь : Из опыта работы комиссии по сов. традициям, праздникам и обрядам при исполкоме Мелитоп. гор. сонета нар. депутатов. — Запорожье, 1982. — [5] с.
 3. Сезько Н. Новые обряды входят в жизнь [мелитопольцев] // Индустр. Запорожье. – 1966. – 13 июня.
 4. Гордійчук О. Руки сплелися в дружбі : [свято "Серпа і молота" в Мелітополі] // Індустр. Запоріжжя. — 1964. — 12 верес.
 
 
 1. Сушко К. Маршруты Алексеева // Сушко К. Тени забытых городов. – Запорожье, 2003. – С. 144-153.        
 2. Вольвач П. Среди песков за шляхом Муравским : история, факты, воспоминания, размышления, биографии, письма / Вольвач П.В., Дубровский З.Г.- Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2007. – 256 с. – Із змісту : [про П.В.Вольвача]. – С.192-193.
 3. Исмаилов В.Крылов Николай Владимирович // Исмаилов В. От короны до трезубца. — Мелитополь, 2006. – С.196.
 4. Мохов Виктор Владимирович // Кто есть кто на Мелитопольщине. – Х., 2004. – С. 354-355.
 5. Журналістами все-таки народжуються : [В.С. Куперман] // Вони слави не шукали. – Запоріжжя, 2002. – С.88-89.
 6. Черкасов В. Смотритель Камень – Горы : [о Б.Д.Михайлове] // Черкасов В. Подари бессмертник. – Днепропетровск, 1984. – С.73 – 80.
 7. Гончаренко О. Світовид Володимира Різника // Запорож. санитар. вестн. – 2007.- №9 (сент.). – С.2.
 8. Михайлов Б.Д. Незаслужено забуте ім`я : [Д.Я.Сердюков] // Вестник краеведа.-Запорожье, 1991. — Вип. 2. – С.29-30.
 
 
 1. Винниченко А. Совет Европы поможет Мелитополю // МИГ. – 2008. – 28 февр. – С.54.
 2. Развитие города на иностранные деньги – это реально // Новий день. – 2007. – 7 июня. – С.1.
 3. Тимофєєв П. Міська влада презентувала стратегію економічного розвитку міста Мелітополя // Новий день .- 2007.- 8 нояб. ( № 174 – 177). – С. 1, 4.
 4. Писковый В. Медовое искушение : [полит. и соц. – экон. жизнь г. Мелитополя] // Зеркало недели. – 2002. — №43.
 5. Васильченко И. Зона особого внимания : Мелитополь становится экон. и полит. полигоном // Индустр. Запорожье. – 2002. – 11 сент. – С.3.
 6. Каминская И. Энергетический кризис разрушает промышленный потенциал Мелитополя // Индустр. Запорожье.-1998.-19 февр.
 7. Ищенко В. Не стоять на месте : [зам. пред. исполкома о перспективах развития экономики г. Мелитополя на 1992 г.]   // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 25 янв. – (прилож. "Капитал").     
 8. Як ми живемо і працюємо : [соц.- екон. розвиток міста у 1990 р.] // Серп і молот. – 1991. — 27 лют.
 9. Соціально — економічний розвиток міста і району за 1989 рік // Серп і молот. – 1990. — 9 лют.
 10. Про підсумки виконання державного плану економічного і соціального розвитку міста і району за1988 рік // Серп і молот. – 1989.-11 лют.
 11. Мелітополь на марші п`ятирічки : [соц. – екон. розвиток м.Мелітополя у 1986 р.] // Серп і молот. – 1986. – 24 груд.
 12. Гогунський В. Ступени зростання // Серп і молот. – 1985.-22 січ.
 13. Гусєв А.С. Мелітополь сьогодні і завтра // Серп і молот. – 1982.-23 лют.
 14. Костин В. К наибольшим и прочным результатам [о соц.- экон. развитии г.Мелитополя в ХІ пятилетке ] // Индустр. Запорожье.-1981.-10 марта
 15. Костін В. На основі комплексного вирішення проблем : [м. Мелітополь 10 –ій п`ятирічці] //     Запоріз. правда.-1980.-29 листоп.
 16. Фомина Е. Обновленная земля // Индустр. Запорожье. — 1980. — 20 апр.
 17. Костін В. Роки зростання і перемог // Серп і молот. – 1977. — 29 черв.
 18. Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства м. Мелітополя за 1966 рік :[стат. дані] // Серп і молот. – 1967. — 10 лют.
 19. [Соціально – економічні  зміни в Мелітополі] // УЇЖ. – 1959. — №5. – С.39-52; 69-72.
 
 
 1. Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. — Запоріжжя, 2004. — 165 с.- Із змісту : [матеріали по м. Мелітополю]. — С.12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 68, 121, 122, 123, 124, 124, 141, 142, 145, 146, 147.
 2. Водопьянов Д. В Мелитополе открылось первое в области социальное общежитие : [для молодежи из детских домов ] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 24 груд. (№52). — С.4.
 3. В Мелитополе открыли единственное в Украине социальное общежитие // Комс. правда в Украине .- 2008. — №290. 
 4. Адоньева Е. Если тебе тяжело, позвони 0-84 : [в Мелитоп. гор. центре социал. службы начала работу "горячая линия" по вопросам профилактики ВИЧ, СПИДА и наркотич. зависимости ] // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 7 февр. — С.9.
 5. Артем`єв В. Мелітополь вміє працювати з платниками пенсійних внесків : [про діяльність пенс. фонду України в м. Мелітополі] / В. Артем`єв, В. Старостенко // Пенс. кур’єр. — 2004. — 25 черв. (№26).
 6. Петрешко Н. Поможем, чем можем, а можем немного [социал. защита населения в Мелитополе] // Мелитоп. ведомости. – 2001. — 5 апр. — С.4.
 7. Каминская И. Сироты при живых родителях : [более тысячи детей обогрел своим теплом Мелитоп. гор. приют для несовершеннолетних] // Новий день. — 2000. — 25 листоп., 1 груд.
 8. Сергеєва О. Будьмо милосердними : [у Мелітополі створено т-во "Милосердя"] // Новий день. – 1995. – 14 січ.
 9. Діє фонд "Соціальний захист"// Новий день. – 1995. – 15 листоп.
 
 
 1. Коденко Л. Кризис проходит. Надежды остаются : астрол. прогноз для Запорож. обл. на 2009- 2010 гг. — Запорожье: Тандем, 2009. – 71с.- Із змісту: м. Мелітополь.- С.54-58.
 2. Войлошникова Н. О некоторых факторах перспективного [экономического] развития города Мелитополя // Известия Мелитопольского отделения Географического общества СССР. – Днепропетровск, 1972. – Вып.2. – С.9 – 13.
 3. Полухина Т. Не пусти кризис в свое сердце // Новий день. – 2009. — 5 марта. — С.3,4.
 4. Тезисы к отчету городского головы г. Мелитополя Д.В.Сычева о работе исполнительного комитета Мелитопольского городского совета [за 2006 год] // Новий день. — 2007. — 29 марта. — С.4 – 6.
 5. Центр народной экономики действует на Мелитопольшине // Надежда. — 2002. — 6 нояб. — С.1, 3.
 6. Шахова А., Тофанюк О. Прогнозування показників місцевого бюджету : [на прикладі бюджету м. Мелітополя] // Економіка . Фінанси. Право.- 2002.- №.8. — С. 5-8.
 7. Кумок М. Это уже не кризис, а начало катастрофы: [бюджет Мелитополя — 96] // Мелитоп. ведомости. — 1997. — 1 февр.
 8. Кумок М. Главные плательщики и главные недоимщики : [бюджет Мелитополя — 96] // Мелитоп. ведомости. — 1997. — 4 февр.
 9. Кумок М. Городской бюджет – 94 : Откуда все бралось? // Мелитоп. ведомости.-1995.-30 марта.      
 10. Іванов С. Бюджет — 90 // Серп і молот. – 1989. — 29 груд.
 11. Хижняк А. Важливий економічний центр України / Хижняк А., Алексєєв М. // Серп і молот. – 1967. – 7 січ.
 
***
 1. Замула Г. "Тавридабанк" не лопнул. Он переехал в Запорожье // Мелитоп. ведомости. — 1996. — 12 нояб.
 2. Поляцкий В. Як живеш, "Тавридабанк"? // Новий день.- 1992. — 9 черв.
 3. Селезньов В. …Гроші роблять гроші …: ["Тавридабанк" ] // Запоріз. правда. — 1991. -14 трав.
 4. Минакова Л. "Проминвестбанк" – ваш банк : [о работе Мелитоп. отд — ния] // Индустр. Запорожье. — 1993. — 28 дек.      
 5. Бендерт Р. Конкуренція ощадбанкові : [Мелітоп. відділення банку "Україна"] // Запоріз. правда. — 1992. — 18 листоп.
 6. Романюта В. Відкрився комерційний банк : [в Мелітополі] // Запоріз. правда.-   1989. -16 груд .
 
***
 1. Хоменко В. "Інструментальник" – і цех, і кооператив : [на з-ді "Автокольорлит"] // Запоріз. правда.- 1991.-17 верес.
 2. Романюта В. Ділові люди не до часу? : [Мелітоп. кооператив "Прогрес"] // Запоріз. правда. — 1991. — 2 лют.
 
***
 1. Андреєва Н. Приватизація : перші кроки : [в м. Мелітополі] // Новий день. — 1993. — 28 груд.
 2. Кумок М. Приватизація : от теории к практике // Мелитоп. ведомости. — 1993. — 10 нояб.
 3. Миколаєнко Т. Приватизація в Мелітополі // Моторобудівник. — 1993. — 22 жовт.                                                                    
 
***
 1. Кузнєцов М. Малые предприятия в Украине в целом . И в Мелитополе в частности // Новий день .- 2004.-3 июля.-С.2.
 2. Тимофеев В. Так закалялся "Союз мелких предпринимателей" : [г. Мелитополь] // Новий день .- 1998.-30 трав.
 3. Семенова Л. Підприємництво: кроки становлення : [бесіда з працівником відділу соц. – екон. розвитку Мелітоп. міськвиконкому про діяльність кооперативів] // Новий день. – 1992. – 20 жовт.
 
 1. Крылов Н. Торговать в Мелитополе : [как новоалександровцы (будущие мелитопо-льцы) добивались учреждения в селении ярмарок] // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 1 мая. – С.7.
 2. Торгова мережа області : Стат. зб. – Запоріжжя, 2008. — 36 с. — Із змісту : [м. Мелі-тополь]. — С.11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.
 3. Торгівля на ринках області : Стат. зб. – Запоріжжя, 2008. – 29 с. — Із змісту : [м. Мелі-тополm]. — С.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
 4. Олефір В. Міські продовольчі ринки : стан і перспективи / НАН України. – К., 1998. – 50 с. – Із змісту : [[арактеристика торгівлі на міських с. – г. ринках Запоріжжя та Мелітополя]. – С.14, 15, 34, 35, 36, 38.
 5. Торговый дом "Вакула " : покупай у того, кому доверяешь! // Мелитоп. ведомости.-2007. — 3 сент. — С.8.
 6. Торговый дом "Вакула" – визитная карточка Мелитополя // Мелитоп. ведомости.- 2007. — 24 янв.(№ 4).- С. 5.
 
 
 1. Крылов Н. Очерки по истории города Мелитополя 1814 -1917 гг. [Текст] / Н.В. Крылов; Николай Крылов .- Запорожье : Тандем – У, 2008.- 344 с. : ил. – Із змісту : Комунальне господарство і благоустрій. — С. 140-165.
 2. Клочко Р. Рожденное в муках : коммунал. хоз-во Мелитополя 80 лет назад // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 11 июля (№28). – С.11.
 3. Вопросы развития   ОСМД являются приоритетными для городской власти : [беседа с гор. головой Д Сычевым / записал Ю. Тимофеев] // Вестник ОСМД. — 2008. — №1. — С.1.
 4. Медовая В. Исполком – со щитом, должники – на щите // Улица Заречная. — 2003. — 27 февр. — С. 4.
 5. Христич Ю. Большие деньги [впервые выделены из бюджетов всех уровней на развитие коммунал. структуры Мелитополя] // Улица Заречная. — 2003. — 30 апр. — С.4.
 6. Тимофеев В. Имущество коммунальной собственности : не декларировать эффективность, а использовать в интересах мелитоп. громады // Новий день. – 2000. – 6 січ.
 7. Степанов І.С., Зелікман З.С. В надійних руках ЖЕО // Міське господарство України.-1981.- №4.-С.8-9.
***
 1. Мишина Н. ОАО "Мелитопольгаз" отмечает золотой юбилей // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 28 янв., 3 февр.
 2. С ОАО "Мелитопольгаз" в наших домах тепло и уютно // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 14 марта. – С.5.
 3. Михайлов Н. О причудах мелитопольской газификации // МИГ. — 2005. -11 авг. — С.45.
 4. Каминская И. Городские сети газоснабжения : их судьба в руках собственника ? Но кто он? // Новий день.- 2000. — 29 лют.
 5. Михайлов Н. Газификация Мелитополя : сделано много, но предстоит еще больше // Мелитоп. ведомости. – 1997. – 28 янв.
 6. Багнюк А. Не той тепер Мелітополь [проблеми газифікації міста] // Україна молода.-1996.-12 серп.
                                                                 ***
 1. Волков А. История воды : в этом году Мелитопольскому водопроводу   исполняется 120 лет // Наш город Мелитополь. — 2009. – 7 мая.
 2. Мелитопольскому водопроводу исполняется 115 лет // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 11 сент.
 3. Алексеев А. Первые артезианские скважины Мелитополя // Новий день. – 1997. – 29 берез.
 4. Крылов Н. Вода в Мелитополе : [о водоснабжении в ист. прошлом города] // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 7 июля.
 5. Воловник С. Місто вгамовує спрагу / С.Воловник. М.Алексєєв // Комсомолець Запоріжжя. – 1981. – 14 квіт.
                                                                  ***
 1. Голуб И. Город без шума и пыли // Наш город Мелитополь. — 2007. — 6 сент. — С.4.
 2. Лучшей улицы в Мелитополе не нашли : [благоустройство города] // Мрія.- 2003 .-9 окт.-С.1.
 3. Кондратова Л. Квартплата по факту : [в Мелитополе планируется разработать систему дифференциальной оплаты жилья] // Улица Заречная. — 2003. — 7 авг. — С.4.
 4. Адоньева Е. Виртуозы ножниц и расчесок : [в Мелитополе состоялся 1-й гор. конкурс парикмахерского искусства "Виртуоз"- 2001"] // Мелитоп. ведомости. — 2001. — 27 марта.- С.1,4.
 
 
 
Усі ми такі різні!
Нас більше , ніж сто національностей.
Але усіх об’єднує одне: ми-мелітопольці !
                                               Д. Сичов
 
Мелітополь – місто злагоди 100 національних культур
 
    Унікальна особливість Мелітополя – злагоджене проживання в ньому майже 100 національностей. 100 — це умовність, бо міжетнічні шлюби давно вже змішали традиції й звичаї в інтернаціональних родинах, сформувавши особливу своєрідну культуру, що народилася з інтеграції світових культурних спадщин.
      Мелітопольська Спілка громадських організацій "Рада національних товариств" заснована в 1999 році та зареєстрована в 2000році. Ініціаторами створення стали 8 представників національно — культурних товариств : грецького, російського , караїмського, чеського, кримсько – татарського, болгарського, корейського, німецького.
     Основними принципами діяльності Спілки є взаємопідтримка, порозуміння, постійний конструктивний діалог, зміцнення міжнаціональної злагоди, відродження та розвиток національних культур та їх інтеграція в українському суспільстві.
    Нині до складу спілки входить 19 національно – культурних товариств, які представляють 15 національностей . Міською владою надане приміщення, в якому створено Центр національних культур (вул. Дзержинського, 58), де кожне товариство має можливість вільно спілкуватися, проводити різноманітні заходи, наради, вивчати рідну мову. Дуже важливо те, що очолює Мелітопольську Спілку громадських організацій мер Мелітополя – Сичов Дмитро Вікторович. Це підтверджує зацікавленість міської влади у розвитку та існуванні багатонаціональної культури Мелітополя.
       Мелітопольська Спілка стала ініціатором створення Запорізької обласної Асоціації національно – культурних товариств.
      Місто сформувало позитивний імідж не тільки на Україні , а й в Європі. Саме Мелітополь представляє нашу країну в пілотному проекті Ради Європи "Інтеркультурні міста".
 
                    (Національна палітра Мелітопольщини. — Мелітополь, 2009.-С. .2-3.).
 
***
 1. Національна палітра Мелітопольщини : [буклет].- Мелітополь, 2009. – 28 с.
 2. Чайка Л. Гугум. Кай гала и витражи : [фестиваль нац. культур в Мелитополе] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 18 мая.
 3. Пушкарева И. "Fest – 2005" : взаимное обогащение : [28-30 окт. в Мелитополе проходил Всеукр. фестиваль нац. культур, а также празднование 5-летия Ассоциации нац. – культур. обществ города] // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 2 нояб. – С.24.
 4. Немцы Приазовья. История и судьбы. – Симферополь: Доля, 2004. – 279 с. – Из содерж.: Воловник С. Фальц + Фейн. – С.58 – 59.
 5. Караимы Мелитополя. – Мелитополь, 2004. – 198 с.
 6. Национальные меньшинства города : Путем демократ. развития // Новий день. – 2002. – 24 верес. – С.3-4.
 7. Тимофеев В. Многонациональная Мелитопольщина : проблемы 20 – х годов // За доблестный труд. – 1990. – 15 марта.
 8. Тимофієв В. Двадцяті роки : нац. питання // Серп і молот. — 1989. — 28 лют.
 
 
 1. Запорізька родина / Упр. культури та туризму облдержадміністрації; упоряд. Л.Смиченко. – Запоріжжя : Запоріжжя, [2006]. – [16 с.]. – Із змісту: [в т. ч. про Мелітоп. нац. тов – ва]. – С.13, 14.
 2. Національно – культурні товариства Запорізької області. – Запоріжжя : [б. в.], 2001. – 21 с. – Із змісту: [м. Мелітополь]. – С.4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 21.
 3. Куперман Ю. Мелитополь – город интеркультурный // Надежда. – 2009. – 30 янв. (№5). – С.10.
 4. Чайка Л. Национальные общества : итоги работы, проблемы, перспективы // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 28 янв. (№50). – С.6.
      
Мелітопольське товариство болгарської культури "Балкани"
 
    Товариство „Балкани” (МТБК "Балкани"), яке діє на території м. Мелітополь, утворене 3 грудня 1994 року, а офіційно зареєстроване 16 січня 1995 р. Його головна мета – сприяння збереженню самобутньої культури українських болгар як частини болгарського етносу і водночас невід’ємної частини багатонаціонального народу України. Першим керівником товариства (1994 — 2000 роки) був Є. Папазов, а з грудня                  2000 року осередок очолив С.І. Пачев.
      МТБК „Балкани” підтримує тісні зв’язки з іншими національно-культурними товариствами м. Мелітополя та болгарськими культурними товариствами інших регіонів України. Товариство „Балкани” – член Ради національних товариств м. Мелітополя та Асоціації болгарських культурно-просвітницьких товариств та організацій в Україні.
З метою пропаганди ідей болгарського національного відродження у 1994 – 1995 роках за ініціативи С. Пачева та С. Христова, як додаток до мелітопольської газети „Новий день”, вийшло 5 номерів болгарської сторінки „Възраждене», матеріали якої знайомили читачів з історією болгар, їх традиціями.
     З 2001 року для підйому національної свідомості болгар міста, пропаганди болгарської культури товариство „Балкани” щорічно проводить тиждень болгарської культури, приурочуючи його до Дня визволення Болгарії (3 березня). При товаристві існує фольклорний колектив „Балкани”.
    На регулярних зустрічах членів товариства „Балкани” болгари мають можливість поспілкуватися рідною мовою, що є дуже важливим чинником в умовах російськомовного міста.
   Болгарське товариство активно сприяє налагодженню дружніх зв’язків між громадянами та установами України та Болгарії. Так, у 2003 році, за сприяння МТБК
„Балкани”, було укладено договір між Південно – Західним університетом „Неофит Рилский” та МДПУ.
    При товаристві існує дослідницька група у складі учених та студентів, члени якої вивчають історію приазовських болгар. Очолює її к.і.н., доцент Пачев С.І., автор більше 30 праць даної тематики.
***
 
 1. Мелитопольское общество болгарской культуры "Балканы" // Митков В. Болгары на Запорожской земле: страницы истории и культуры. – Запорожье: Тандем – У, 2007. – С.157 – 159.
 2. Мелітопольське товариство болгарської культури „Балкани” // Запорізька родина. – Запоріжжя, [2007]. – С. 13.
 3. Пачев С. Приазовські болгари: проблема збереження культурної спадщини // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : Зб. наук. праць V Всеукр. наук. – практ. конф. (2-3 жовт. 2003 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2003. – С.71-73.
 4. Болгары // Исмаилов В. От короны до трезубца. – Мелитополь, 2006. – С. 158 – 159.
 5. Мелітопольське товариство болгарської культури „Балкани” // Національно-культурні товариства Запорізької області. – Запоріжжя, 2001. – С. 8. 
 6. Куперман Ю. Мелитополь – город интеркультурный: [«Балканы»] // Надежда. –         2009. – 30 янв. – С. 10.
 7. Терентьева Н. Подарки по-болгарски // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 4 июля (№27). – С.24.
 8. Болгарское общество в Мелитополе // Шанс. – 2002. – 28 февр. – С.7.
 
Мелітопольське вірменське товариство "Масіс"
 
12 лютого 2004 р. у  Мелітополі зареєстровано національно – культурне товариство"Масіс"(поширена у вірменів назва гори Арарат). Робота товариства спрямована на   вивчення, відродження і збереження національної культури, мови, звичаїв і традицій. При товаристві працює молодіжний творчий колектив "Урарту", який приймає участь у всіх загальноміських заходах.
 
                                                       ***
 1. Дни армянской культуры : [в Мелитополе отметили 3-летний юбилей армян. нац. об-ва "Масис"] // Шанс. – 2007. – 22 февр.
 
Мелітопольське товариство греків "Еллада"
 
    Утворено 24 листопада 1991 року, а вже 6 січня 1992р. при ньому почала працювати недільна школа з вивчення новогрецької мови. Вся навчальна література для учнів була передана Центром вивчення грецької мови ( .м. Салоники, Греція).
У   розпорядженні товариства – прекрасна бібліотека учбової та художньої літератури, фонотека, відеотека.
     Одним з пріоритетних завдань в роботі товариства є розвиток національної грецької культури, збереження традицій та обрядів. Його члени щорічно проводять традиційні вечори відпочинку, присвячені грецьким та українським національним святам. У вересні 2001 року в товаристві створено вокальний ансамбль грецької пісні "Золота амфора" , який став лауреатом багатьх конкурсів та фестивалів.
 
                                                        ***
 1. Эллада в Мелитополе // Новий день. – 2007. – 15 марта (№38-41). – С.1, 8.
Дюжикова Т. Эллины Мелитополя // Новий день. – 2002. – 24 серп.
 
 
Мелітопольська єврейська громада
 
З   4 квітня 1993 р.започаткована у Мелітополі   міська єврейська громада,   яка нині налічує в своїх рядах 3000 чоловік.    В 1995 році  на   її основі   відкрито єврейську недільну школу. Спільно з благодійним фондом "Хесед Велвеле" й громадським центром "Ор Хадаш" проводиться багато культурних заходів з відродження єврейських традицій, історії, Шаббати , працює клуб ветеранів Великої Вітчизняної війни, літературна вітальня. Творчі колективи "Мааян" і "Шалом" беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних і міських заходах.
У громадському центрі "Ор Хадаш" працюють гуртки: танцювальний, драматичний, англійської мови, івриту. При єврейській громаді зареєстрована релігійна община. Вся робота товариства скерована на об`єднання й відродження традицій та історії єврейського народу.
 
***
 
 1. Куперман Ю. Детям – сиротам помогает Израиль : [Мелитоп. евр. общину и благотворит. фонд "Хэсэд Вэлвэлэ" посетил второй секретарь посольства Израиля в Украине Шмуль Ривлин] // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 12 марта. – С.2.
 2. Заславський В. Ему небезразличны людские судьбы : [о пред Мелитоп. евр. общины В.Л.Богомольном] // Мы вместе. – 2001. – 1 марта.
 3. Заславский В. Программа "Дневной центр": [Центр душев. реабилитации пожилых людей, созданный Мелитоп. евр. культ. обществ. центром] // Мы вместе. – 2001. – 15 февр. – С.2.
 4. Заславский В. Еврейское общество получило крышу : [в Мелитополе открылся нац. соц. – культ. центр] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 16 марта.
 5. Заматаева О. Мелитополь, начало века : еврейские общества // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 6 дек.
 6. Черняк В. Евреи Мелитополя // Евр. вести. – 1992. — №10(сент.). – С.4.
 
Мелітопольське караїмське товариство
 
      Мелітопольське караїмське товариство створено 7 грудня 1991 року. Воно є одним з найменших національно — культурних товариств у Мелітополі ( налічує 46 осіб) і входить до складу асоціації кримських караїмів "Кримкарайлар" та до Всеукраїнської асоціації караїмів.
    Мета  товариства —  вивчення історії, релігії, мови, фольклору, культри, підтримка зв’язків з історичною батьківщиню – Кримом. Члени товариства беруть активну участь у всіх заходах, які проводять Кримська та Всеукраїнська асоціація караїмів
 
***
 1. Караимы Мелитополя / Мелитоп. гор. караим. о-во. – Мелитополь, 2004. – 198 с.
 2. Тихонова (Катык) С. Ровесники // Новий день. – 2002.- 17 серп.          
 3. Караимы в Мелитополе : [страницы истории] // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 10 февр.; 19 июля.
 
Мелітопольський регіональний комітет сприяння поверненню кримських татар на історичну батьківщину "Азат"
 
    Зареєстрований 19 серпня 1993р і входить до Меджліс Криму.
Мелітопольське татарське культурно – національне товариство гідно представляє культуру свого народу. При Палаці культури ім.. Т. Г. Шевченка створенй кримсько – татарський ансамбль пісні і танцю "Гузель Кирим", який неодноразово ставав лауреатом Всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
    Кожної неділі на телеканалі "Авдет" виходить в ефір передача на кримсько – татарській мові. Один раз на місяць "в газеті "Мелитпольские ведомости" друкуєтьсяь сторінка"Авдет" . Кримські татари Мелітополя живуть дружною сім`єю , підтримують зв` язки   з ішими товариствами .
 
***
 1. Идрисова М. "Азат" – значит "освобождение" // Новий день. – 2002. – 15 серп. – С.3.
 
Мелітопольське товариство за німецьку самобутність "Відергербурт"
 
Мелітопольське товариство за німецьку самобутність "Відергербурт" започатковано 21 березня 1992р. Найважливіше завдання , яке стояло й стоїть перед членами товариства, — відродження втрачених традицій, звичаїв, вивчення рідної мови. Осередок налічує 95 чоловік..
   У 1992р. було створено ансамбль німецької пісні "Едельвейс". Він бере участь у всіх міських та обласних заходах. Гордістю товариства є і фольклорний ансамбль"Розеншток"- ("Рожевий кущ") та дитячий колектив"Зонненштраль"-("Сонячний промінь").
    При підтримці німецького Благодійного фонду діти із німецьких сімей щорічно відпочивають у лінгвістичних таборах Криму, молодь – в туристичних таборах Карпат, Криму , Чернігова та ін., люди поважного віку – в Євпаторії, Одесі , Ялті.
Постійно на адресу німців Мелітопольщини надходять продуктові посилки, ліки від Червоного Хреста Німеччини.
    Учасники товариства приймають активну участь у житті міста, області, України, разом з іншими товариствами сприяють укріпленню дружби та міжнаціонального діалогу.
 
***
 1. Тиссен Л. "Видергербурт" вчера и сегодня // Новий день. – 2003. – 1 лют. – С.3.
 2. Тиссен Л. …И славу поем тебе, "Видергербурт" // Новий день. – 2002. – 10 серп. – С.2.
 3. Волконська І. "Відергербурт": 10 років сумлінної праці // Новий день. – 2002. – 27 квіт.
 4. Прокопенко Ю. Праздник "Эдельвейса" // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 16 апр. – С.4.
 5. Шипкова М. Растет "Эдельвейс": [о Мелитоп. ансамбле нем. песни] // Мы вместе. – 2001. – 15 февр. – С.3.
 
 
 1. Завалишин Ю. Как нас много и какие мы талантливые : ["Эдельвейс"] // Нов. день. – 2001. – 28 черв.
 2. Общество "Видергербурт": новости // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 11 марта.
 3. Немцы и мы: [Мелитополь посетил А.Доннерстаг, представитель о-ва техн. поддержки немцев за рубежом] // Индустр. Запорожье. – 2000. – 11 марта.
 4. Белень В. Создано общество "Возрождение" // Индустр. Запорожье. – 1992. – 3 марта.
 
Мелітопольська німецька організація "Центр встреч"
 
 1. Цымбалюк Я. Немецкий "Центр встреч" // Ваша газета. – 2003. – 26 июня. – С.2.
 
 
 
Громадська організація українсько – польського культурно –     просвітницького товариства "Полонія".
 
    Організація зареєстрована в 2005р. і об’єднує поляків м.Мелітополя. Створена з метою відродження, збереження і розвитку національно – культурних цінностей : мови, традицій, звичаїв . "Полонія" приймає активну участь у всіх обласних та міських захода, відзначає національні свята та пам’ятні дати , намагаючись донести людям красу польського слова, пісні та танцю.
   Традиційними стали Різдвяні зустрічі , у яких приймають участь представники міської влади, національно – культурних товариств. На базі Мелітопольського інституту муніципального та державного управління, який тісно співпрацює з польськими ВУЗами, проводяться міжнародні науково – практичні конференції, вивчається польська мова.
                                
** *
 
 1. Общественная организация украино – польского культурно –     просветительного общества "Полония"// Національна палітра Мелітопольщини. – Мелітополь, Мелітополь, 2009. –С.22-23.
 
 
Мелітопольське чеське товариство "Богемія"
 
      Національно – культурне товариство"Богемія" засноване в 1992 і зареєстроване в 1993р. Члени товариства збирають матеріали, документи, архівні дані, присвячені історії чеської еміграції на мелітопольщині, постійно проводять традиційні чеські свята, вечорниці та бесіди.
     За роки свого існування товариство кількісно виросло з 23 – членів — до 135. "Богемія"активно співпрацює з міською та обласною владами, результатом чого є спільне проведення міських, регіональних, та обласних свят, співробітничає з періодичними виданнями Мелітополя та Запоріжжя, місцевими радіостанціями та телебаченням з метою відродження та популяризації чеської культури в нашому регіоні.
     Національне товариство"Богемія"підтримує зв’язки з іншими чеськими товариствами України, з посольством Чехії в Україні, чеським комітетом зі  зв’язків з діаспорою, Міністерством закордонних справ Чехії та гуманітарним центром "Прага".
В рамках державної акції з вивчення чеської мови працює недільна школа, окремі представники товариства запрошуються також на курси до університетів Праги, Брно.       На базі мелітопольської гімназії №19 створено "Чеський клуб".
     При товаристві з 1994 р.діє фольклорний ансамбль"Богемія", який отримав звання народного колективу. Їх виступи бачили в багатьох містах України та Чехії.
 
***
 1. Фирсова В. Как дела, "Богемия"? // Мы вместе. – 2002. — 28 нояб. – С.4.
 2. Ліфантій Р. Віктор Мохов : "В Україні буде не гірше, ніж у Чехії – землі моїх предків" // Запороз. січ. – 1998. – 20 жовт. – С.6.
 
Мелітопольське українсько – білоруське товариство "Полісся"
 
     За ініціативи голови міської Асоціації національних товариств Шишманова Е .П., групи білорусів , які проживають у м. Мелітополі, ансамблю бандуристів "Джерело" 7 червня 2008 року створено українсько – білоруське товариство "Полісся".
Вже встановлено зв’язки з консульством і посольством республіки Білорусь в Києві.
    Товариство нараховує в своїх рядах 120 чоловік. Головним у своїй роботі члени товариства вважають відродження і популяризацію білоруської культури, народного фольклору , вивчення мови та літератури. Цій меті активно сприяє створення українсько – білоруського  фольклорного колективу "Полісся".
                                     
***
 1. Мелітопольське українсько – білоруське товариство "Полісся" // Національна палітра Мелітопольщини. – Мелітополь, 2009. –С.19-21..
 
Мелітопольське товариство корейців України
 
  Зареєстроване в 1993 році.   25  жителів Мелітополя, корейців за національністю, об`єдналися, щоб відроджувати культурні та духовні цінності: мову, традиції, національну кухню. З 1998 року корейські діти приймають активну участь в дитячому етнонаціональному фестивалі "В колі друзів". В 2008 р. створено ансамбль корейського танцю "Арабеск", який активно приймає участь у загальноміських заходах
 
***
 1. Мелітопольське товариство корейців України // Національна палітра Мелітопольщини. –   Мелітополь, 2009. –С.19-21
 
 
 
 1. Лаврик И. Генеральному консулу Чехии Антонину Мургашу очень понравилось в Мелитополе // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 6 февр. – С.23.
 2. Хто ж не знає черешню з Мелітополя! : [угода Мелітополя з Москвою про екон. співробітництво] // Уряд. кур’єр. – 2006. – 16 верес. (№173).
 3. Кошелев А. Мелитополь – Познань : плодотворное сотрудничество мелитопольских и польських зоологов и генетиков // Інтелект. – 2003. — № 4. – С. 3.
 4. Чипигина Н. Как французы в Мелитополе горилку смаковали : [малоизвестные подробности историч. визита в Мелитополь делегации города – побратима Брив – ла — Гайард] // Мелитоп. ведомости. – 2003. – 11 сент.
 5. Тимофієв В. Двадцяті роки : нац. питання // Серп і молот.-1989.-28 лют.
 6. Михайлов Б. Мелітополь — Брів – Ла – Гайар   // Серп і молот. — 1982. — 2 квіт.
 7. Мілюков В. Мелітополь — Брів – Ла – Гайард // Серп і молот. — 1981. — 25 квіт.
 8. Ткаченко М. Мелітополь – Валжбих // Серп і молот. — 1978. — 10 берез. — С.3.
 9. Гості з Польщі в Мелітополі // Серп і молот. — 1975. — 10 січ. — С.1.
 10. Петрова Л. Інтернаціональні зв’язки Мелітополя // Серп і молот. — 1973. — 3 берез.- С.2.
 
 
 1. Етносоціальне буття народів Запорізького Призов`я в геокультурному контексті: Монографія / за загал. ред. І.П.Аносова, Л.В.Афанасьєвої, М.В.Крилова, М.В.Пригаро. – Запоріжжя: Облдержадміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2005. – 296 с. – Із змісту : Ґудзь В. [Громадська організація "Просвіта" в Мелітополі]. – С.276-280.
 2. Білка Н. Історія діяльності товариства "Просвіта" на Мелітопольщині // Шевченкіана Мелітополя : біографії, інформація, творчість, пошук. – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2003. – С.11 – 20.
 3. Об`єднання громадян, легалізовані Мелітопольським міськрайонним управлінням юстиції Запорізької області 20.01.2009.-25.03.2009 рр. // Новий день. – 2009. –2 апр.-С.12.
 4. Перелік об`єднань громадян міста Мелітополя зареєстрованих Мелітопольським міським управлінням юстиції на 01.01. 2003 року. — Мелітополь, 2002. – 52 с.
 5. Полухина Т. Не пусти кризис в свое сердце : [общественное движение "Родной город Мелитополь"] // Новий день. –2009.-5 марта.-С.3,4.
 6. "Родной город — Мелитополь"- движение вперед! // Мелитоп. ведомости. — 2009. — №10.-С.16.
 7. Створено нове громадське об`єднання "Мелітополь – наш дім" // Новий день. – 2000. – 21 берез. 
 8. Бернага Н. Мелитополь : от слов – к делу : [в Мелитополе учреждена обществ. орг."Союз мелких предпринимателей" // Частный предприниматель.- 1996. — №31. — С.16.
 9. Замула Г. Рух : новое время, нове люди, новые идеи // Мелитоп. ведомости. – 1994. — 8 сент.
 10. Корниенко С. Крым не где-то там. Он рядом : заметки с собр. представителей татар. населения, полит. и обществ. орг-ции г. Мелитополя // Мелитоп. ведомости.-1992.-11 апр.
 11. Звернення Мелітопольської міської організації історико – освітнього товариства "Меморіал" у зв’язку з необхідністю створення Книги пам`яті жертв масових репресій 20-50-х рр. // Серп і молот. — 1991. — 30 січ.
 12. Мороз В. Мітинг : [учасників "Союзу сприяння перебудові" відбувся у Мелітополі] // Серп і молот. — 1989. — 21 січ.
 13. Корзин В. Но оковы еще остаются : [интервью с пред. гор. орг. " Рух" записал С.Авдеенко] // Завод. трибуна. — 1991. — 5 дек.
 
***
 1. Тетеріна М. У Мелітополі підбито підсумки огляду первинних профорганізацій
 // Освіта України. — 2003. — №46-47. — С.6.
 
***
 1. День памяти и скорби : [данные по чернобыльцам г. Мелитополя] // Мелитоп. ведомости. – 2001. — 26 апр. — С.1, 2.
 2. Мороз В. "Чорнобиль" у Мелітополі : [про ліквідаторів аварії] // Серп і молот. — 1991.-16 лют.
 3. Призываем к милосердию // Серп і молот. — 1991. — 24 квіт.
 
 
 1. Запорожская область. 70 лет [Текст].[Т.1 : Бизнес путеводитель. Золотая книга агрария:Запорожская область 70: юбилейный проект] / [авт.ст.:Аверкина А. В. и др..; худож. ред. Дегтяренко Е.В.].-Запорожье : [АРГ ГРАНД], 2009.- 64с.: ил.- Из содерж : Партия регионов – партия запорожцев : [в т.ч. Мелитоп. орг.].-С. 28 — 29
 2. По ленинскому пути : Воспоминания старых большевиков. – М.: Политиздат, 1972. —   287с. – Из содерж.: [Мелитоп. парт. орг-ция в 1917 г.]. – С.128 – 137.
 3. Зареєстровані нові партійні осередки // Новий день. – 2009. – 21 квіт. — С.5.     
 4. Є така партія? : перелік осередків політ. орг., що зареєстровані Мелітоп. міськ. управлінням юстиції на 1.02. 02. // Новий день. – 2002. — 12 лют. — С.14.
 5. Полухина Т. Не пусти кризис в свое сердце : [общественное движение "Родной город Мелитополь"] // Новий день. –2009.-5 марта.-С.3,4.
 6. Политические партии Мелитополя // Мелитоп. ведомости. – 1998. — 24 нояб.
 7. Проскурня В."Громада" : 5 лет — полет нормальный // Мелитоп. ведомости.-1998. — 8 дек.
 8. Смирнов В.Коммунистическая партия Украины / Беседу с первым секретарем Мелитоп. орг. КПУ вел В. Проскурня // Мелитоп. ведомости. — 1998. — 22 дек. — С.4.
 9. Є такі партії // Новий день.-1996. — 27 січ.
 10. Сирцов О. Кого і що підтримує Південь : [бесіда за "круглим столом " членів політ. партій, депутатів м. Мелітополя] // За вільну Україну. — 1992. — 8 жовт.
 11. Шейко Д. Є в Мелітополі соціалістична партія // Серп і молот. — 1992. — 8 лют.
.
 
 1. Петренко Н. Первый в Мелитополе форум гражданских инициатив[в Мелитополе создана женская ассоциация "РОСТ"] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 20 июля.
 2. Мороз В." Оптимізму в них більше, ніж у молодих…" : [про роботу клубу "Фронтовичка"] // Серп і молот. – 1990. — 18 груд.
 3. Ващиліна А. Серед головних завдань : [про роботу жінрад підприємств м. Мелітополя] // Запоріз. правда. — 1987. – 11 жовт.
 4. Гавриленко А. І все це – жінрада [Мелітоп. швейної ф-ки] // Запоріз. правда. — 1989. -23 квіт.
 5. Дмитричев Ю. Конечно, женсовет [Мелітоп. швейної ф-ки] // Индустр. Запорожье. -1987. — 30 дек.
 6. Гайдай Е. Во всех делах помощницы : [об активистах женсовета з-да трактор. гидроагрегатов] // Индустр. Запорожье. — 1985. — 8 марта.
                                               
                                        Молодіжний та дитячий рух
 
 1. Державна підтримка молоді Запорізької області : За підсумками роботи у 2004 році : (зб. матеріалів). — Запоріжжя, 2004. – 38 с.- Із змісту :[ ані по м. Мелітополю]. — С.11, 12, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38
 2. Образование и деятельность комсомола Украины в годы гражданской войны : док. и материалы. – К.: Госполитиздат, 1959. —   с. – Из содерж. : [Мелитоп. комс. орг-ция]. –С.128, 190, 291, 292, 295, 362.
 3. Умножать вклад комсомола в развитие страны : Из опыта работы Мелитоп. горкома ЛКСМУ Украины по руководству первич комс. орг. — Запорожье : Облполиграфиздат, 1985. – 5 с.
 
***
 1. Алексеев А. Комсомолу Мелитопольщины – девяносто // Правда коммуниста. – 2009. – 9 июля (№27). – С.2.
 2. Есть такая организация : [греч. молодеж. орг-ция] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 25 марта.
 3. Корнієнко Ю. Розкол : [нотатки з пленуму Мелітоп. міськкому комсомолу] // Серп і молот .- 1990. — 28 берез.
 4. Тимофієв В. Життя в борні : [про секретаря Мелітоп. окружкому 20-х р. П.Ф. За-леського та про його діяльність в КПЗУ ] // Серп і молот. — 1990. — 17 лип.
 5. Дмитричев Ю. Не развлекать, а увлекать : [что делают для перестройки комсомольцы г. Мелитополя] // Индустр. Запорожье. — 1989. — 16 апр.
 6. Новоплянська Р. Народжений жовтнем : [з історії Мелітоп. комс. орг.] // Серп і молот. -1987. — 28 жовт.
 7. Барков Г. Завжди з партією : з історії комсомолу Мелітополя [у роки Великої Вітчизняної війни] // Серп і молот. — 1969. — 17 січ.
 8. Барков Г. Завжди з партією : з історії комсомолу Мелітополя // Серп і молот. — 1968. — № 98, 100, 109.
 9. Левітін Н. Осередок у степу : [спогади про комсомольців 20-х рр. на Мелітопольщині] // Комсомолець Запоріжжя. — 1969. — 19 черв.
 10. Карачун В. Ми визволили тебе, земле рідна : [комсомольці – мелітопольці в роки Великої Вітчизняної війни] // Індустр. Запоріжжя. — 1964. — 28 жовт.
 11. Барков Г. Народжені і бурею // Серп і молот. — 1964. — 16 трав.
 12. Полякова Л. Дорогий мій секретар : [В. Кемал – секретар Мелітоп. міськкому комсомолу] // Прапор юності. — 1964. — 12 лип.
 
                                                               ***
 1. Шевелев М. Гвардии ефрейтор из 4 – "А": [об участнике войны, пионере В. Мезенцеве ] // Подвигу жить!. — М., 1975. — С.72 – 79.
 2. Каминская И. Радужной стране Пионерии в Мелитополе 10 лет // Индустр. Запорожье. — 2001. — 13 янв.
 3. Славов В. Это уже история : [история пионер. орг. г Мелитополя] // Правда Мелитополя. — 2000. — 19 мая.
 4. Питишкина Н. Дворец радости : [Мелитоп. дворцу пионеров – 65 лет ] // Межрайон. вестн. — 2000. — 26 ок. — С.6.
 5. Водвуденко Д. Діє Мала академія : [при Мелітоп. палаці піонерів] // Серп і молот. — 1986. — 18 жовт.
 6. Авдєєнко С. Палац дитячої мрії : [про роботу Палацу піонерів] // Комсомолець Запоріжжя. — 1985. — 6 жовт.
 7. Воловник С. Юннати на залізниці : [з історії юннатівського гуртка при Мелітоп. дитяч. залізниці ] // Комсомолець Запоріжжя. — 1980. — 26 черв.
 8. Яворський А. До свята юних : як у м. Мелітополі зустрічають піввіковий ювілей піонерії // Молодь України. — 1972. — 9 квіт.
 9. Соловйов В. Краса виховує : [про роботу Мелітоп. Будинку піонерів у 1935 – 1967 рр. та про його вихованців – відомих скульпторів, архітекторів, наукових працівників] // Запоріз. правда. — 1967. — 2 верес.
 10. Третякова Т. Парк [, посаженный школьниками г. Мелитополя на площади в 4 гектара] // Юный ленинец. — 1960. — 22 июля.
       
 
 1. Бабій Б. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917 – 1920 рр. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – С.184, 205, 224.
 2. Кузнєцова А. Кто за что отвечает в городе : путеводитель по кабинетам гор. администрации // Мелитоп. ведомости. – 2006. — 19сент. — С.5.
 3. Сычов В. "Уверенно строим будущее" : [ст. гор. головы Мелитополя] // Губернатор. – 2002. — №6 (берез.). – С.90.
 
Органи місцевого самоврядування
 
 1. Руководители исполнительной власти г. Мелитополя [1891 – 2002 гг.] // Кто есть кто на Мелитопольщине. – Х., 2004. – С.22.
 2. Отчет о деятельности исполкома областного Совета депутатов трудящихся за период 1940 – 1947 гг. / Запорож. обл. Совет депутатов трудящихся. – Запорожье, 1948. – 87 с. – Из содерж.: [в т. ч. материалы по г.Мелитополь]. – С.13, 15, 22, 24, 35, 63, 69.
 3. Клочко Р. У истоков местного самоуправления // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 22 – 28 авг. — С.14.
 4. Тимофєєв П. Міська влада презентувала стратегію економічного розвитку м. Мелітополя // Новий день. – 2007. – 8 листоп. – С.1, 4.
 5. Ефименко В. О победах, неудачах и о себе : [беседу с мэром г. Мелитополя вела Н.Выготская] // МИГ. – 2003. – 17 июля (№29). – С.5.
 6. Белень В. Говорили, балакали… : [Мелітоп. самоврядування] // Запоріз. правда. – 2000. – 20 квіт.
 7. Єфименко В. Із звіту мелітопольського голови про роботу виконавчих органів Мелітопольської міської ради протягом 2003 року // Новий день. — 2004. – 6 квіт. — С.7.
 8. Постоянные депутатские комиссии // Мелитоп. ведомости. — 2002. — 8 июня.- С.3.
 9. Ищенко В. Не стоять на месте : [зам. Пред. исполкома о перспективах развития экономики г. Мелитополя на 1992 г.]   // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 25 янв. – (прилож. "Капитал").     
 10. Пристайло А. "Делаем первые шаги"… : [ст. пред. Мелитоп. горсовета] // Серп і молот. — 1990. — 3 листоп.
 11. Єрмоленко В. Важкий шлях до ринку : [матеріали сес. Мелітоп. район. Ради] // Серп і молот. – 1990. – 16 жовт.
 12. Гавриленко А. Неуспокоенность : [о депутате Мелитоп. горсовета, швее Е. Донской] // Индустр. Запорожье. — 1988. — 3 февр.
 13. В обласній Раді народних депутатів [розглянуто питання про перебудову в роботі виконкому Мелітоп. міс. Ради нар. депутатів] // Запоріз. правда. — 1987. — 12 серп.
 14. Василенко И. С людьми, для людей : так коротко можно сформулировать жизненное кредо слесаря Н. Войтова – депутата Мелитоп. горсовета нар. депутатов // Индустр. Запорожье. — 1987. — 22 июля.
 15. До нових рубежів : [З сесії Мелітоп. міс. Ради нар. депутатів] // Серп і молот. — 1985. -24 груд.
 
 
 1. Левченко И. При исполнении служебного долга : издана книга, посвящен. Мелитоп. милиционерам, погибшим от рук преступников : [авт. кн. – Л.Жавжаров, пред. совета ветеранов МВД, советник нач. Мелитоп. горотдела милиции] // Индустр. Запорожье. – 2007. — 6 сент. (№131). – С.21.
 2. Орден "За мужество" — погибшему милиционеру : [прапорщику Н.Нестеренко: г. Мелитополь] // МИГ. – 1997. – 17 янв. – С.3.
 3. Дубровін І. Фронтова куля обминула, а бандитська наздогнала : [про офіцера міліції І.І.Сирцова з м. Мелітополя, який загинув від кулі бандита. Одна з вулиць міста носить цого ім`я] // Іменем закону. – 1995. — №49.
 4. Овечкін А. Героїчні сторінки історії [Мелітоп. міліції] // Серп і молот. – 1987. – 10 листоп.
 5. Ковальов П. Перстень з "маркізом" : докум. нарис про діяльність органів міліції: [м. Мелітополь] // Серп і молот. – 1982. – 22, 26, 27, 29, 30 жовт.
 6. Петраков Г. Старший участковый Назаренко : [Мелитоп. горотдела милиции] // Индустр. Запорожье. – 1995. – 3 июня. – (Лучший сотрудник милиции).
 7. Гришина В. Наша служба небезпечна і важка : [спогади робітників міліції] / Гришина В., Тимофієв В. // Новий день. – 1993. – 18 груд.
 8. Пильтяй Г. В поисках истины: [о следователе Мелитоп. райотдела внутр. дел Хузунде М.В.] // Сов. Милиционер. – 1987. – 7 авг.
 9. Коваленко О. Товариш інспектор (ДАІ м. Мелітополя Є.А.Василевський) // Запоріз. правда. – 1986. – 24 листоп.
 10. Жавжаров Л. Справі революції вірний : [з історії карного розшуку м. Мелітополя] // Серп і молот. – 1979. – 18 квіт.
 
***
 1. В Мелитопольском горотделе милиции – новый начальник : [полковник милиции Степан Григорьев] // МИГ. – 2009. – 12 нояб. (№46). – С.3.
 2. Назван самый "криминальный" город Украины // Чернобыл. звон. – 2008. — №18.
 3. Тымкив К. Город грехов : [криминоген. ситуация в г. Мелитополе] // Корреспондент. – 2008. — №28. – С.34-37.
 4. Волгин И., Хромейко Е. Наркомафия в Мелитополе // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 29 авг. (№35); 19 сент. (№38).
 5. Петров А. Криминальная молодежь : [о работе нач. отд-ния криминал. милиции по делам несовершеннолетних Мелитоп. горотдела УМВД майора В.Дьяченкова] // Суббота плюс. – 2004. – 8 мая (№2). – С.42.
 6. Сиваков С. У преступников детское лицо : [подростков. преступность в Мелитополе в 2001 г.] // Индустр. Запорожье. – 2002. – 16 янв. (№11). — С.3.
 7. Рибак О. Експериментальний …суд : [результати реалізації спіл. канад. – укр.. проекту з питань суд. реформи в Мелітополі] / О.Рибак, В.Городовенко // Уряд. кур’єр. – 2002. – 21 черв.
 8. В Мелитополь за опытом : [семинар "Дети в конфликте с Законом. Подростковое правосудие. Соблюдение прав несовершеннолетних как важнейшее условие предупреждения преступности среди подростков"] // Суббота плюс. – 2000. – 11 мая (№19). – С.19.
 9. Рыбка М. УГРО : вычислить и обезвредить : [из жизни мелитоп. уголов. розыска] // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 27 янв.
 10. …И такая же операция : [операция "Тайфун — 2" по борьбе с распространением наркотиков; в т. ч. в г. Мелитополе] // Дело. – 1994. — №98 (дек.) – С.3.
 11. Португалов Г. На семи ветрах : [о работе Мелитоп. мотовзвода батальона дорож. – патрул. службы ГАИ УВД Запорож. облисполкома] // Индустр. Запорожье. – 1989. – 12 февр.
 12. Активність розвивається в ділах : з міськ. зльоту дружинників // Серп і молот. – 1968. – 24 трав.
 
 
 1. Тимофеев В. Созданы управления юстиции : [в Мелитополе гор. упр-е юстиции возглавил В.Д.Гапотий] // Новий день. – 1999. – 25 лют.
 2. Кисіль В. … І суддям потрібен захист: [бесіда з нар. суддею Мелітоп. нар. суду / записала В.Гришина] // Серп і молот. – 1991. – 29 жовт.
 3. Вітаємо! : [про нагородження Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР В.І.Живлакова, слідчого Мелітоп. район. прокуратури] // Запоріз. правда. – 1985. – 20 січ.
 
Мелітопольська жіноча виховна колонія для неповнолітніх
 
 1. Клисак К. Дочки – матери // Наш город Мелитополь. – 2009. – 7 мая (№19). – С.6.
 2. Киргеева Е. Из преступниц – в руководство "Мосфильма" : [о воспитанницах колонии] // Суббота плюс. – 2008. – 14 авг. (№33). – С.19.
 3. Михайлов Н. Нежный возраст // Наше время плюс. – 2007. – 1 февр. (№5). – С.6.
 4. Тымкив К. В зоне не только девушки // Корреспондент. – 2007. – 28 апр. (№16). – С.46-48.
 5. Бодров А. "Ягодки" за колючей проволокой // Известия. – 2007. – 16 мая. – С.10.
 6. Розумейко А. Женской воспитательной колонии 40 лет // Нов. день. – 2007. – 21 июня. – С.1.
 7. Геронтьева О. Наши колонии не хуже европейских?: [о проверке колонии экспертами Совета Европы] // Индустр. Запорожье. – 2003. – 6 мая. – С.3.
 8. Дешко Д. Мелитопольская колония: евростандарт! // Наш город Мелитополь. – 2003. – 8 мая. – С.5.
 9. Дешко Д. Мелитопольской воспитательной колонии – 35 лет // Ваша газета. – 2002. – 2 авг. – С.3.
 10. Власова М. Весна на Невской улице // Суббота плюс. – 2002. – 7 марта (№40). –С.1, 4.
 11. Геронтьева О. Фестиваль в колонии : [фестиваль творчества осужденных "Червона калина"] // Индустр. Запорожье. – 2002. – 3 авг. (№167). – С.2.
 12. Сілін К. Гарячі обіди для дівчаток із…"зони" : [Запоріз. Т-во Червоного Хреста організувало харчування правопорушниць колонії] // Ваше здоров`я. – 2000. – 21 лип.
 13. Ахинько Е. "Малолетка" отмечает юбилей : [30 лет] // МИГ. – 1997. — №27. – С.10.
 14. Логанов Е. Лучшие годы жизни – за колючей проволокой проводят воспитанницы Мелитопольской колонии // Проспект. – 1997. — №17. – С.9.
 15. Шевчук Ю. "Зона" : останнє танго // Голос України. – 1997. – 15 берез. (№46).
 16. Руракова Е. На свободу с чистой совестью : [в т. ч. табл. "За что "сидят" несовершеннолетние девочки в Мелитопольской ВТК"] // МИГ. – 1997. – 13 – 20 февр. (№7). – С.5.
 17. Кузьменко Н. За грехи наши тяжкие // Индустр. Запорожье. – 1994. – 21 апр.
 18. Продуктовая поддержка для колонии : [Красный Крест Нидерландов направил средства для покупки полноцен. питания несовершеннолетним правонарушительницам колонии] // МИГ. – 2000. – 17 февр. – С.22.
 19. Чередниченко В. Отпущение грехов : записки из Мелитоп. ВТК // Іменем закона. – 1995. — №40, 41, 42.
 20. Рыбка М. От сумы и от тюрьмы…// Индустр. Запорожье. – 1994. – 12 янв.
 21. Резник В. Дети – наше настоящее // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 28 июля.
 22. Шевчук Ю. Маленький світ за високою стіною // Уряд. кур’єр. – 1994. – 17 листоп. – С.16.
 23. Королева О. За решеткой – девочки // Сов. профсоюзы. – 1991. — №9. – С.90-93.
 24. Чередниченко В. Девушки с изломанными судьбами // Воспитание школьников. – 1991. — №1. – С.17-21.
 25. Казимирова А. Принцессы на обочине // Учит. газета. – 1990. — №24. – С.11.
 26. Кобинець А. Дівчатка із "зони" // Запоріз. правда. – 1989. – 24 верес.
 27. Чередниченко В. Дівчата…дівчата…/ післямова Ф.Зубанича // Вітчизна. – 1989. — №6. – С.133-143.
 28. Чередниченко В. Чи так я жила? // Ранок. – 1988. — №2. – С.12-16, 20; №7. – С.6-8, 19.
 
Органи державної безпеки
 
 1. Сычев В. Обеспокоен происходящим : [ст. нач. Мелитоп. гор. отд-я УКГБ по Запорож. обл.] // Серп і молот. – 1989. – 19 груд.
 
Військова справа
 
 1. Воловник С. Москва – Мелитополь – Москва : [70 лет назад по этому маршруту совершил перелет новейший сов. бомбардировщик] // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 16 сен. – С.16.
 2. Разумейко А. Фронтовики остаются в строю : [Мелитоп. гор. совет ветеранов войны и труда] // Надежда. – 2009. – 8 мая. – С.3.
 3. Старейченко В. Мелитополец дотянулся до "серебра" в днепропетровском небе // Комс. правда в Украине. – 2004. – 1 окт.
 4. Аплодисменты достались мелитопольцам : [об участии мелитоп. пилотов в воен. учениях "Щит мира — 2000" (Львов)] // Мрія. – 2000. – 17 авг. – С.2.
 5. Шушарин К. "Полет был трудным, но бывали и посложнее…": [об участии экипажа транспорт. самолета "ИЛ — 76" под командованием полковника К.Н.Шушарина в десанти-ровании перв. нац. экспедиции "Украина – Северный полюс — 2000"] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 25 апр.
 6. Каминская И. Небо призывает лучших : [о погибшем экипаже ИЛ-76 25-го авиаполка из г. Мелитополя] // Индустр. Запорожье. – 1998. – 25 июля.
 7. Рыбка М. Американские военные летчики в Мелитополе // Индустр. Запорожье. – 1996. – 24 июля.
 8. Кумок М. Праздник и будни военного городка // Мелитоп. ведомости. – 1994. – 4 окт.
 9. Проскуров А. Офіцер не схибив : [Мелітоп. полк цивіл. оборони] // Сіл. вісті. – 1992. – 25 лип.
 10. Селезньов В. "Мій дельтаплан" : [про секцію дельтапланеристів при учкомбінаті тресту "Мелітопольхолодбуд"] // Запоріз. правда. – 1990. — 21 берез.
 11. Авдєєнко С. Ясного неба, "Голубі берети"! : [про військ. – патріотич. клуб парашутистів у м. Мелітополі] // Комсомолець Запоріжжя. – 1988. – 16 лип.
 12. Гураков Ф. Ділове співробітництво [Мелітоп. райкому ДТСААФ із штабом цивіл. оборони] // Патріот Батьківщини. – 1986. – 8 черв.
 13. Сиводід Ф. Ініціативна і бойовита : [первин. осередок ДТСААФ Мелітоп. з-ду тракторних гідроагрегатів] // Комсомолець Запоріжжя. – 1982. – 23 січ.
 14. Сиводід Ф. Підвищується ефективність : [про роботу первин. орг-ції ДТСААФ Мелітоп. ВО "Холодмаш"] // Патріот Батьківщини. – 1979. – 12 серп.
 15. Фурманський Я. Високе почуття обов’язку : [про роботу колективу спортив. – техн. клубу Мелітоп. міськкому ДТСААФ] // Патріот Батьківщини. – 1967. – 10 верес.
 
Мелітопольці – учасники бойових дій у локальних конфліктах
 
 1. У памяті нащадків : Ілюстр. зб., присвяч. увічненню памяті жертв Другої світов. та локал. війн ХХ ст. Запоріз. обл. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 248 с. – Із змісту : Місто Мелітополь. – С.60-65.
 2. Мелитопольцы, погибшие при исполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан (1979-1988) // Кто есть кто на Мелитопольщи-не : инф. – биогр. сб. – Х., 2004. – С.497 — 500.
 3. Евтушенко Ю. Книга – мемориал памяти воинов – запорожцев, погибших в Афганистане и других локальных войнах. – Запорожье : Выдавець, 1994. – 80 с. – Из содерж.: [уроженцы г. Мелитополя]. – С.19-20, 27, 33, 43, 47-48, 30, 67, 69.
 
 
 1. Тюкова В. Мелітопольський відділ Географічного товариства УРСР // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т.2: З-О. – С.340.
 2. Науково – дослідний інститут механізації землеробства Південної України (НДУ МЗПУ) : [наказом Мін-ва аграр. політики України №327 від 8.09.2004 р. створено при Таврійській агротехнічній академії] // Таврійська академія. – 2006. — №10 (жовт.0. – С.2. – (спецвип.).
 3. Рульєв В. Науковий потенціал садівництва [ін-ту зрошуваного садівництва імені М.Ф. Сидоренка – 75] // Новий день. – 2003. – 3 верес. – С.3 – 4.
 4. Чабаненко М. Свято у центрі садівництва [до 75 — річчя закладу] // Запоріз. правда.-2003.-11 верес.-С.4.
 5. Садам – цвести : [опытное хозяйство "Мелитопольское"] // Губернатор. – 2002. — №6 (берез.). – С.91.
 6. Шилин Д. Мелитопольская черешня едет во Францию : [Мелитоп. НИИ орошаемого садоводства заключил договор с фр. учеными на право выращивания некоторых сортов мелитоп. черешни] // Индустр. Запорожье. – 2002. – 11 июня (№125). – С.2.
 7. Кизилова В. Хозяйка голубого Дворца в МАН на втором дыхании : [Д.П.Водвуденко, методист МАН, почет. гражданин г.Мелитополя] // Новий день. – 2001. – 11 жовт.
 
 
 1. Окса М. Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасній школі / М.М.Окса, А.В.Пряннікова, Л.І.Кучина; МДПУ. – Мелітополь, 2001.- 60 с.
 2. Курманська В. V Міжнародний конкурс ім. П.Яцика в Мелітополі // Новий день.-2004.-13 листоп.-С.4.
 
З історії народної освіти
 
 1. Заматаева О. Реальное училище // Наш город Мелитополь. – 2006. – 2 февр. (№5). – С.13.
 2. Воловник С. Была такая школа…[из истории немецкой школы в г. Мелитополе] // Мы вместе. – 2002. – 7 нояб. – С.6.
 3. Крылов Н. Мелитопольское караимское училище // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 21 янв.
 4. Бобров В. Розвиток гімназій на Півдні України (ХІХ – початок ХХ ст.) : [в т. ч. в м. Мелітополі] // Рід. школа. – 1998. — №1. – С.78-79.
 5. Воловник С. На ниве народного просвещения : [о Мелитоп. жен. гимназии] // Мелитоп. ведомости. – 1998. – 30 мая; 27 июня; 31 окт. — (Начало: МВ. — 1997. – 24 июня; 12 авг.).
 
Дитячі будинки. Школи – інтернати
 
 1. Козырь А. Юбилей "родного дома" : [Мелитоп. общеобразоват. шк. – интернату №1 – 50 лет] // Наш город Мелитополь. – 2009. – 1 окт.(№40) – С.14.
 2. Лопушина О. Остановка – приют : [о Мелитоп. гор. приюте для несовершеннолетних] // Место встречи. – 2001. – 4 июля.
 3. Питишкина Н. Детдомовская семья : [Мелитоп. детдом (с 1959 г. – интернат №1] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 29 окт.
 4. Каминская И. Мелитопольский городской приют [для несовершеннолетних] может стать областным // Индустр. Запорожье. – 1999. – 11 февр.
 5. Чередниченко В. Звідки такі діти? : [про Мелітоп. спеціалізов. Будинок дитини] // Молодь України. – 1989. – 8 лют.
 6. Рибка М. Не стріляйте в нашу совість : [Мелітоп. Будинок дитини] // Запоріз. правда. – 1989. – 15 січ.
 7. Чередниченко В. Зраджені діти // Ранок. – 1989. — №4. – С.30-33.
 8. Поздравляем! : [о награждении няни Дома ребенка (г. Мелитополь) В.Г.Зимониной Грамотой Президиума Верховного Совета УССР] // Индустр. Запорожье. – 1988. – 27 авг.
 9. Василенко І. Іспит на доброту : [про Мелітоп. дитяч. будинок] // Комсомолець Запоріжжя. – 1983. – 31 трав.
 10. Василенко И. Мамы Дома ребенка // Индустр. Запорожье. – 1983 .- 15 нояб.
 
                                                      ***
 1. Василь М. Семья мелитопольского пожарного Александра Каленюка, имея своих шестерых детей, приняла на воспитание еще 11 сирот // Факты. – 1999. – 22 окт.
 2. Кузьменко Н. Пусть будут счастливы Клара и 17 ее детей в новом столетии : [о детдоме семейного типа Клары и Николая Демьяненко] // Индустр. Запорожье. – 1999. – 30 дек.
 3. Кузьменко Н. Это сладкое слово "Ма"! : [о многодет. семье Демьяненко] // Индустр. Запорожье. – 1991.- 1 февр.
 
Дошкільні заклади
 
 1. Крутій К. "Дошкільний похід" та його результати : до 100-річного ювілею першого дитячого садочка на Запорізькій землі : [в т. ч. про дит. садок ім. 8 Березня на 30 дітей у м. Мелітополі (1930 р.)] // Дошк. освіта. – 2008. — №4. – С.58-60.
 2. Черняк И. Здесь думают о достойном будущем наших детей : [беседа с дир. Мелитоп. учеб.- воспит. комплекса №16 "Детский сад – школа — вуз" И.М.Черняк / записал Е.Михайлов] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 1 июня.
 3. Чипигина Н. Дошкольная гимназия : [о Мелитоп. гимназии "Калинонька"] // Мелитоп. ведомости. – 1997. – 19 февр.
 4. Войцехівська Т. "Я – сонце, я – вітер, я – дощ…" : [з досвіду роботи дитсадка №48 м. Мелітополя] // Дошк. виховання. – 1996. — №7. – С.20-21.
 5. Стріляєва В. За існування і вдосконалення : [ст. інспектора з дошк. виховання Мелітоп. міськвідділу освіти] // Дошк. виховання. – 1995. — №10. – С.6.
 6. Костенко И. …А в благодарность – детский смех : [о распоряжении представителя Президента Украины в Запорож. обл. Ю.Бочкарева, которым было разрешено органам образования обл. и райгосадминистрациям., исполкомам (временно, до выхода постановления Кабинета Министров Украины по этому вопросу) взять в оператив. управление имущество почти 40 дет. заведений; в т. ч. и в г. Мелитополе] // Наш город. – 1994. – 5 мая. – С.2.
 7. Несторенко Н. І всі при ділі…: [про дитсадок №6 Мелітоп. мотор. з-ду] // Запоріз. правда. – 1992. – 17 січ.; 7 берез.
 8. Мороз В. Добра слава : [про зав. дитсадком №9 В.В.Ляміну] // Серп і молот. – 1990. – 14 квіт.
 9. Сергійчик О. У "Казці" як у казці // Серп і молот. – 1987. – 10 січ.       
 10. Чипигіна Н. Найстаріший дитсадок / Н.Чипигіна, І.Сміян // Запоріз. правда. – 1973. – 3 берез.
 11. Хатунська М. На дачі біля моря : [досвід дит. садка №6] // Дошк. виховання. – 1961. — №7. – С.31-33.
 
Загальноосвітні школи. Гімназії
 
 1. Павлюк М. Якщо наступить завтра / Павлюк М., Черних С., Полякова І.; Мелітоп. екол.- натураліст. центр дітей та юнацтва // Мій рідний край – Запоріжжя : матеріали відкрит. наук. конф. учнів. молоді (м. Запоріжжя, 17 – 19 листоп. 2005 р.) – Запоріжжя, 2006. – С.243 – 246.
 2. Герои и судьбы: интеллектуал. потенціал Запорожья на рубеже векав. – Запорожье : Дикое Поле, 2000. – 432 с. – Из содерж.: Элькин М.В. : [дир. шк. №9 г.Мелитополя]. – С.421-428.
 3. Какими были мелитопольские школы 80 лет назад // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 22 июля (№30). – С.12.
 4. Гінетова Т. Турнір юних істориків збирає найталановитіших дослідників : [серед переможців Х1 Всеукр. турніру юних істориків учні Мелітоп. гімназії №19] // Історія та правознавство. — 2009. — №27. — С.2-4.
 5. Кузнєцова Л. Василий Сувориков: педагог, философ, строитель, художник: [(1919 – 1996); работал в СШ №14] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 14 мая. – С.7.
 6. Адоньева Е. Учитель учителей : [А.П.Жиркевич, дир. СШ №13] // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 28 марта. – С.11.
 7. Каминская И. Урок в 70 лет : [шк. №11] // Новий день. – 2006. – 5 жовт. – С.7.
 8. Приступа А.И. Редкой души человек : [Л.М.Онищенко, учитель физкультуры] // Здоров`я та фіз. культура. – 2006. — №6.
 9. Бузинник В. Школа пізнання та радості : [досвід роботи почат. шк. №3] // Почат. шк. – 2005. — №10. – С.11-12.
 10. Вчимося, прагнемо, досягаємо : Мелітоп. гімназія №19 // Новий день. – 2005. – 19 трав. – С.8-9.
 11. Українсько – американські премії за досягнення у викладанні. 2005 рік: список регіонал. фіналістів : [серед ін. – Єлисєєва І.О., м. Мелітополь] // Освіта України. – 2005. – 4 берез.
 12. Творческое лицо школы – здоровые и воспитанные дети : [об учеб. – воспит. комплексе №16] // Ул. Заречная. – 2003. – 20 нояб. – С.4.
 13. Фальков В. 75 – возраст юности : [шк. №23] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 4 февр.
 14. Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти : Указ Президента України від 19 лип. 1996 р. : [в т. ч. про присвоєння звання "Заслужений вчитель України" Л.М.Мимрику (гімназія — ліцей №10)] // Уряд. кур`єр. – 1996.- 1 серп. (№ 142-143).
 15. Остапенко Н. Учитель – то вічний учень : [бесіда з вчителькою історії СШ. №13 Н.І.Остапенко / Записав М.Окса] // Запоріз. правда. – 1991. – 4 черв.
 16. Про присвоєння імен учбовим і культурно-освітнім закладам : [в т. ч. Мелітоп. СШ №20 імені діяча рос. революц. руху Д.І.Ульянова] : Постанова Ради Міністрів УРСР // Зібрання постанов Уряду УРСР. – 1990. — №6. – Ст.36.
 17. Про нагородження працівників народної освіти Почесною Грамотою : [серед ін. — вчительку СШ №10 А.Т.Лепіхову Грамотою Президії Верховної Ради УРСР] : Указ Президії Верховної Ради УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1987. — №21. – Ст. 390.
 18. Буткевич И. Фотография из альбома : почти полвека хранит ее Лариса Павловна Исакова – учительница Павлика Морозова, [проживающая в г. Мелитополе] // Комс. знамя. – 1987. – 8 марта.
 19. О награждении орденами и медалями работников промышленности, сельского хозяйства, науки , культуры и искусства : Указ Президиума Верховного Совета СССР : [в т. ч. о награждении И.Г.Шестопалова, учителя СШ №4 г. Мелитополя, засл. учителя УССР орденом Трудового Красного Знамени] // Большевик Запорожья. – 1948. – 3 февр.
 
 
Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту
 
 1. Чайка Л. Кузница кадров для железной дороги // Мелитоп. ведомости. – 2009. — №45 (4-10 нояб.). – С.6.
 2. Здесь готовят специалистов высокого класса и обеспечивают всестороннее развитие личности // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 31 янв. – С.6.
 3. Потєряєв І. Залізничний ліцей : історія та сучасність // Новий день. – 2005. – 14 квіт. – С.15.
 4. 100-летняя история железнодорожного лицея // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 11 сент.
 5. Хлопотова Д. Залізничному училищу – 100 років // Запоріз. правда. – 2002. – 14 листоп.
 6. Потєряев І. Від "фабричат" до висококласних майстрів // Новий день. – 2002. – 29 жовт.
 
Вище професійне училище №40
 
 1. Мелітопольське вище професійне училище №40 // Довідник з навчальної мережі вузів, технікумів, професійно-технічних училищ Запорізької області. – Запоріжжя, 1994. – С.41.
 2. Заславський В. Профессионалы…до востребования // Мелитоп. ведомости. – 1996. – 23 нояб.
 
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
 
Мелітопольський медичний коледж
 
       В 1930 році за наказом Народного комісаріата освіти УРСР та Народного комісаріата охорони здоров`я УРСР в Мелітополі була заснована медична школа.
Протягом 80 років у стінах цього закладу (нині це медичний коледж) студенти отримують не тільки глибокі професійні знання, але й вчаться добру, милосердю, вмінню співпереживати. Адже ці риси нерозривно пов`язані з образом справжнього медичного працівника.
       Звісно, без минулого немає майбутнього. І тому одним із напрямків виховної роботи в училищі є краєзнавча робота, під час якої студенти займаються вивченням кращих традицій медицини нашого краю. Під керівництвом викладачів сестринської справи на чолі з головою циклової комісії А.А.Трофименко створено краєзнавче об`єднання, яке займається вивченням життя та діяльності нашого славетного земляка, першого хірурга м.Мелітополя, засновника земської медицини на Мелітопольщині А.В.Корвацького.
      Знайомитися з його життям та діяльністю, з розвитком земської медицини  в регіоні студенти починають вже на першій лекції, де розглядається питання історії розвитку сестринської справи. Перед початком практичних занять студенти відвідують могилу А.В.Корвацького, доглядають її, віддають шану людині, яка все своє життя присвятила служінню медицині та здоров`ю людей.  
    Крім того, щорічно в коледжі проводяться виховні години, студентські науково – теоретичні конференції, присвячені діяльності А.В.Корвацького. У 2001 році в Мелітопольському медичному коледжі на засіданні педагогічної ради було прийнято рішення: студентам, які мають відмінні успіхи у навчанні, призначати стипендію ім. А.В.Корвацького.
 
 
 1. Вольвач П., Дубровский З. Среди песков за шляхом Муравским. – Мелитополь,             2007. – 254 с. – Из содерж.: Перші стипендіати [стипендії] імені А.В.Корвацького: [Мелітоп. медучилище, 2001 р.: О.І.Роздольська, Н.І.Спіренко, В.О.Іванова]. – С.224 – 225.
 2. Кто есть кто на Мелитопольщине: Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Мелитопольское медицинское училище. – С.63, 172 – 174.
 3. Мелітопольському медичному коледжу – 75 // Новий день. – 2005. – 27 жовт.
 
Мелітопольський державний промислово-економічний технікум
(до 2000 р. — автомоторний)
 
 1. Усі вищі навчальні закладиУкраїни: Довід. абітурієнта. 2009-2010. – Х.: Торсінг, 2009. – 767 с. – Із змісту: Мелітопольський державний промислово-економічний технікум. – С.337.
 2. Петренко Н. МеАТУ – 25 // Мелитоп. ведомости. — 2000. — 16 сент. — С. 1.
 3. Горбуленко П. 10 тысяч профессионалов для Отчизны // Новий день. — 2000. — 7 верес. — С.2.
 
Мелітопольське училище культури
 
 1. Про нагородження працівників культури і мистецтв Запорізької області : Указ Президента України №489 від 25 черв. 2009 р.: [ серед ін. звання "Заслужений працівник культури України" присвоєно Грицаненку В.В.- дир. училища, викладачеві Чмілю В.А.] // Уряд. кур’єр. — 2009. — 8 лип. — С.17.
 2. Мелітопольське училище культури // Запорізька пектораль: Культура і мистецтво Запоріз. краю — Запоріжжя, 2004. – С.38.
 3. Мелітопольське училище культури : [Буклет]. – Мелітополь, 2000. – 12 с.
 
***
 1. Меренков В. "Высшему" -75 // Новий день. – 2005. – 24 листоп. — С.8.
 2. Усиков В. Училищу культури – 75 // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 23 нояб.
 3. Пушкарева И. Режисер берлинского театра не забывает родное училище культуры : [В.Павленко, засл. арт. Украины, реж. берлин. театра "Гримасы"] // Местное время. – 2005. – 23 нояб. – С.24.
 4. Карась Л. Лакомый кусочек // Наше время плюс. – 2004. – 22 янв. – С.5.
 5. Каминская И. За 70 лет – 11 тысяч выпускников // Индустр. Запорожье. – 2000. – 7 июня.
             
Таврійський коледж економіки у комплексі з Запорізьким державним університетом
 
 1. Усі вищі навчальні закладиУкраїни: довід. абітурієнта. 2009-2010. – Х.: Торсінг, 2009. – 767 с. – Із змісту: Мелітопольський коледж у комплексі з Запорозьким державним університетом . – С.338.
 
Інші навчальні заклади
 
 1. Селезньов В. Мелітопольському технікуму гідромеліорації і механізації сільського господарства ТДАТА – 75! // Новий день. – 2006. – 12 жовт. – С.3.
 2. Топчієв М. Кузня кадрів для сільського господарства [70 років Мелітоп. технікуму гідромеліорації і механізації сіл. госп-ва] // Новий день. — 2001. — 8 листоп.
 
***
 1. Александрова К. Музыкальный век : [Мелитоп. муз. шк. №1 за 100 лет существования выпустила немало талантливых музыкантов : А.Костюк. рук. Ансамбля "Золотое кольцо"; А.Хоралов, композитор и певец; А.Горнизов, звукооператор, звукорежиссер и композитор А.Пугачевой; А.Ефименко, препод. Лейпцигской консерватории; С.Хоменко, трубач этой же консерватории] // Наш город Мелитополь. – 2006. – 27 апр. – С.14.
 2. Питишкина Н. Музыкальной школе №1 – 75 лет // Мелитоп. ведомости. – 1998. – 10 дек.
 3. Бодянский Ю. … А музыка вечна : [о Мелитоп. муз. шк. №2] // Мелитоп. ведомости. – 1992. – 27 июня.
 
***
 1. Чайка Л. Лицей , где готовят профессионалов [ПТУ № 10 — 65] / Л. Чайка   //Мелитоп. ведомости.-2008.-19-25 нояб.
 
Вищі навчальні заклади ІУ-ІІІ рівнів акредитації
 
 1. Куперман Ю. Высшая школа в Мелитополе : Проблемы обозначены // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 24 июня.
 
Мелітопольський державний педагогічний університет
 
 1. Усі вищі навчальні закладиУкраїни: Довід. абітурієнта. 2009-2010. – Х.: Торсінг, 2009. – 767 с. – Із змісту: Мелітопольський державний педагогічний університет. – С.333-334.
 2. Мелітопольський державний педагогічний інститут. – Запоріжжя: Запоріжжя, 1998. – 15 с.
 3. Крилов М. Мелітопольський педагогічний інститут // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т.2: З – О. – С.341.
 
 1. Наукові записки. Т.ІУ / Мелітоп. держ. пед. ін-т. – Запоріжжя: Обл.. вид-во, 1957.- 285 с. – Із змісту: Новоплянська Р. Селянський рух на Мелітопольщині у 1905-1907 рр. – С.25-42.
***
 1. Педуниверситету присвоено имя Богдана Хмельницького // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 24 сент. (№39). – С.3.
 2. Мелітопольський державний педагогічний університет // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 14. – С.5.
 3. Коробец М. Мелитопольский педунивепситет обрел "побратима" в Америке // Позиция. – 2007. – 18 янв.(№3). – С.24.
 4. В первых строчках рейтинга // Позиция. – 2006. – 19 окт. (№42). – С.11.
 5. Елькін М. Організація навчального процесу : (досвід МДПУ) // Рідна школа. – 2006. — №1. – С.4-5. 
 6. Заматаева О. От гимназии до университета : [Мелитоп. жен. гимназия – МГПУ] // Наш город Мелитополь. – 2006. – 30 марта ( №13). – С.13.
 7. Мелітопольський державний педагогічний університет // Содружество. – 2005. — №12. – С.14-15.
 8. Владов В. Не место красит человека …// Созвездие. — 2001. — №4. — С.74 – 78.
 9. Корниенко С. Вуз в новом статусе // Субота плюс. — 2001. — 26 июля
 10. Выбор цели: [Ю.Л.Гринчак, перв. ректор Мелитоп. пед. ин-та] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 15 мая.  
 11. Алексеев А. То, что сберечь обязаны: [ст. препод. Мелитоп. пед. ин-та об охране природы в обл.] // Индустр. Запорожье. – 1988. – 19 янв.
 12. Воловник С. Мелітопольські орнітологи: [на базі каф. зоології Мелітоп. пед. ін-ту створено Півден. орнітол. станцію] // Запоріз. правда. – 1986. – 4 квіт.
              
Мелітопольський державний агротехнічний університет
 
 1. Каленик Федір Семенович : [учений – аграрій, проф., зав. каф. Таврійськ. агротехн. академії (м. Мелітополь)] // Імена України : біогр. щоріч. – К., 1999. – С.171.
 2. Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства // УСЭС. – К., 1988. – Т.2. – С.374.
 
***
 1. Максимов Е. ТГАТУ: многолетние традиции качественного образования // Комсомол. Правда в Украине. – 2008. – 9 апр.
 2. Рогач Ю. "Сучасна освіта не можлива без інноваційних методів навчання" : [ст. проректора з наук. – пед. роботи, проф.. ТДАТУ] // АгроТавірія. – 2008. — №6 (черв.). – С.3.
 3. Турчина С. Ректор Ігор Сєрий. Талановита людина – талановита у всьому! // АгроТаврія. – 2008. — №5 (трав.). – С.5.
 4. Кюрчев В. Сучасне обличчя Таврійського ВНЗ // Уряд. кур’єр. – 2007. – 14 верес. (№168).
 5. ТГАТА : славное прошлое, светлое будущее! // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 7 марта (№10). – С.6.
 6. Таврійська державна агротехнічна академія // Економіка та держава. – 2005. — №5. – С.8-9.
 7. Уткін О. Інститут у буремні роки війни // Таврич. академия. – 1999. – 6 сент.
              
 
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВМУРОЛ "Україна"
 
 1. Усі вищі навчальні закладиУкраїни: Довід. абітурієнта. 2009-2010. – Х.: Торсінг, 2009. – 767 с. – Із змісту: Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВМУРОЛ "Україна". – С.319-320.
 
Інші учбові заклади
 
 1. Гнедаш А. Один ГУ "ЗИГМУ" – хорошо, а три – еще лучше : [о филиалах ун-та в Мелитополе и Энергодаре] // Универ и я. – 2005. – 18 янв. (№25). – С.3.
                              
 
 1. Васильченко И. Олимпийская судьба : Наша землячка вошла в элиту мирового инваспорта [Т. Фролова ] // Индустр. Запорожье. – 2002. – 16 окт.
 2. Каминская И. Мелитополь – спортивный город // Новий день. – 2000. – 9 верес.
 3. Капинос Ю. Спорт и физкультура сегодня переживают трудные времена. Но мы не теряем надежды // Мелитоп. ведомости. — 1998. — 24 февр. — С.4.
 4. Лаврик И. Мелитопольские футболисты громили и бельгийскую сборную // Мелитоп. ведомости. — 1996. — 17 мая. — С.10-11.
 5. В об’єктиві – професійна футбольна команда "Олком" // Новий день. – 2005. — 14 квіт. – С.8-9.
 6. Кумок М. О спасении мелитопольского футбола и не только об этом // Мелитоп. ведомости.-1996.-9 апр.
 7. Конкин В. Семейная династия : [О мастере спорта по пулевой стрельбе В.Ф. Мельниковой ] // Индустр. Запорожье. — 1976. — 3 нояб.
 8. Дяков С. Загартований фізично : [про роботу спортклубу Мелітоп. ін-ту механізації сіл. госп-ва] // Комсомолець Запоріжжя. — 1962. — 11 груд.
 
 
 1. Україна туристична. Кн.3: Регіони, райони та міста. Провідні підприємства. особистості. – К., 2008. – 375 с. – Із змісту: Мелітопольський міський краєзнавчий музей. – С.125.                
 2. Байтеряков О. Система підготовки організаторів краєзнавчо – туристичної роботи : [досвід МДПУ] / О.Байтеряков, Н. Сажнева // Рідна школа. — 2006. — №1. — С. 42- 43.
 3. Лаврик И. Пещера "Мелитопольская " появилась на спелеологической карте Украины : [спелеологи мелитоп. клуба "Каскад" обнаружили неизвестную пещеру в Крыму] // Новий день. – 2001. – 16 черв. — С.4.
 4. Чернова И. Экология и туризм в Мелитополе // Шанс. – 2002. – 19 нояб. – С.5.
 5. Сергеева О. Славен наш край : [о достопримечательностях Мелитополя] // Новий день. – 1998. – 28 листоп.
 6. Белых Л. Семь радостей мелитопольской жизни // Новий день. – 1996. – 28 верес.
 
 
 1. Оцінка діяльності ЗМІ регіону : [у тому числі м. Мелітополя] // Регіональний портрет України.- К., 2003. — С.130.
 2. Клисак К. Первая литературная : [вышел первый номер газеты "Мелитополь литературный"] // Наш город Мелитополь. – 2009. – 1 окт. (№40). – С.14.
 3. Гаврищук О. У чому секрет популярності газети, розповідають американці : [у рамках програми партнерства, що здійснюється за підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні, у Мелітополі працювали співробітники амер. Газети "Observer — Reporter" з м. Вашингтон (штат Пенсильванія)] // Новий день. – 2006. – 2 лют. – С.8.
 4. Брусилова А. Свободу слова мільйонними тиражами : [у Мелітополі видавці 20 газет різних областей створили Укр. асоціацію незалеж. регіонал. видавців (УАНРВ)] // Голос України. – 2005. – 16 черв.       
 5. Калашникова А. Родной край : развитие прессы в начале ХХ века [в г. Мелитополе] // Шанс. – 2004. – 5 авг. – С.14.
 6. Еременко В. Литературный кружок организовали журналисты :[к 80-летию газ. "Новий день"] // Новий день.-2003.-24 квіт.-С.3.
 7. Мороз В. Свято друзів і однодумців : [кол. газ. "Новий день" відзначив 80- річчя] // Новий день.-2003.-29 трав.
 8. Зачем мы? Кто мы? :[газ. "Мелитоп. ведомости "-10 лет] // Мелитоп. ведомости.-2000. — 19, 20 окт.
 9. Воловник С. "Месту встречи" – ровно год //   Мелитоп. ведомости.- 1998.-26 сент.
 10. Звітують журналісти : [газ. " Серп і молот" сьогодні і завтра] // Серп і молот.-1989.- 4 жовт.
 11. Газеті "Серп і молот" — 60 // Запоріз. правда.-1983.-4 трав.
 12. Гордійчук О. Руки сплелися в дружбі : [свято газ. "Серп і молот"] // Індустр. Запоріжжя. – 1964. – 12 верес.
***
 1. Журналист : [А.А.Андрущенко] // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 6 июня. – С.13.
 2. Памяти Виктора Купермана : [старейш. журналист Мелитополя В.С.Куперман] // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 26 июля. – С.2.
 3. Чипигина Н. Спасибо провинции, удержавшей талант : [П.Жагель – легенда мелитоп. журналистики] // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 5 июня. – С.4.
 4. Чипигина Н. Твой летописец, Мелитополь! : [В.С. Куперман] // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 29 янв. – С.3.
***
 1. Васильев С. Мелитопольская типография : Вся история украинской печати в одном предприятии : [типографии -120 лет] // Наш город Мелитополь. — 2005. — 26 мая. — С.5.
 2. Лаврик И. И атланты помолодели : [Мелитоп. гор. типографи — 120 лет] // Мелитоп. ведомости. — 2005. — 28 сент. – С.11.
 3. Мелитопольская типография : второе рождение // Мелитоп. ведомости. — 2004. — 11 сент.
 
 
 1. Шоста АТС у Мелітополі // Запоріз. правда. — 1992. — 21 жовт.
 2. Ляпин А. Первая в стране : [в Мелитополе внедрена квазиэлектронная АТС] // Гудок.-1986. — 8 июля
 3. Корниенко С. Мелитопольцы слушают [радиостанцию] "Южный простор" // Индустр. Запорожье. — 1997. — 18 янв.
 4. Кузнецова А. "Южный простор" – это не только интересно, но и престижно! // Мелитоп. ведомости. — 1996. — 12 дек.
 5. Туманов В. Говорит радио Мелитополя! : [гор. редакции радиовещания исполнилось 5 лет]   // Мелитоп. ведомости. — 1995. — 9 февр.
 6. "Говорить Мелітополь": [ 2 січ.вийшла в ефір перша передача міського радіомовлення] // Запоріз. правда. — 1990. — 4 січ.
***
 1. Кумок М. Мелитопольские телебудни : [о телекомпании "Мелитополь"] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 4 мая.; 14 сент.
 2. Проскурня В. Так начиналось мелитопольское телевидение : [14 сент. 1990 г. Вышла в эфир первая мелитоп. телепередача] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 16 сент.
 3. Новый телеканал [начал свою работу на Мелитоп. телевидении] // Индустр. Запорожье.-1993.-1 июня.
 4. Рыбка М. Таланту молчать не пристало : [о работе Мелитоп. телевидения]   // Индустр. Запорожье.-1993.-1 3 апр.
 5. Селезньов В. Показує Мелітополь : [про експеримент. програму міської телестудії "Тоніс"] // Запоріз. правда. — 1990. — 7 листоп.
 
 
 1. Шевчук Г. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках. – К., 1963. —   с. – Із змісту : [в м. Мелітополі]. – С.356.
 2. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту області : Стат. зб.- Запоріжжя, 2004.-32с.- Із змісту : про заклади культури міста. — С.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
 3. Мелитополь : от толерантного равновесия к интеркультурному развитию // Мелитоп. ведомости. – 2009.- 22 апр.
 4. Евростарт Мелитополя : [город стал участником проекта " Интеркультурные города"]   // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 30 апр. — 6мая. — С.6.  
 5. Левченко И. Уже прославились в Европе : Мелитополь попал в одну компанию с Лондоном и Лионом : [пилот. проект "Интеркультурные города"] // Индустр. Запорожье.-2008. — 21 марта. — С.2, 6.
 6. Еремина Н. Культурная жизнь города : о радостном и грустном // Мелитоп. ведомос-ти. — 2000. — № 10. — С.4.
 
 
 1. Дворец культуры железнодорожников. 80 лет (1929 – 2009). – Мелитополь, 2009. – [5 с.].
 2. Квітко Л. Історія Палацу культури імені Т.Г.Шевченка // Шевченкіана Мелітополя : біографії, інформація, творчість, пошук. – Мелітополь, 2007. – С.147-154.
 
***
 1. Єрьоміна Н. М. Мелітополь – край пісень і талантів // Здесь живем. — 2001. — 7 июня.-С.15.
 2. Голуб И. Дворцу – 70! : [Мелитоп. Дворцу творчества детей юношества] // Наш город Мелитополь. — 2005. – 6 окт. — С.13.
 3. Меренков В. Сорок лет служения культуре : [о дир. ДК им. Т.Г.Шевченко В.Н. Уси-кове] // Новий день. — 1999. — 16 жовт.
 4. Гришина В. Завжди у світі прекрасного: [про роботу Палацу культури ім. Т.Г. Шев-ченка] // Серп і молот. — 1983. — 3 груд.
 5. Селезньов В. Мелітопольський Арбат : [з ініціативи культпрацівників м. Мелітополя кожної неділі   творчі сили міста збираються на пл. Перемоги] // Запоріз. правда. — 1989. — 26 серп.
 6. Щербань В. И дело это –не личное : [об орг-ции досуга молодежи в Мелитополе] // Комс. знамя. — 1977. — 3 июля
 7. Кондратенко О. Два вихідних , культура, муза :[питання орг-ції культурного відпочинку трудящих у місті] // Культура і життя. — 1968. — 5 верес.
 8. Крот В. Є в нас мрія / В.Крот, Л. Шермейстер // Індустр. Запоріжжя. — 1964. — 21 лют.
 9. Самойленко А. Біля керма – громадськість : [про роботу культосвітніх закладів м. Мелітополя] // Індустр. Запоріжжя. — 1964. — 30 серп.
 10. Крот В. Біля керма – громадськість : З досвіду роботи Мелітоп. міського відділу культури на громадських засадах / В. Крот, А. Колпакчі // Індустр. Запоріжжя. — 1963. — 18 черв.
 11. Форми різні, мета одна – підвищення продуктивності праці : [відбувся семінар культпрацівників Мелітоп. вироб. управління] // Запоріз. правда. — 1962. — 5 груд.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Книга – как птица,
                                                                                         Может весь мир облететь.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Книга – царица,
                                                                                                                                 Может сердцам повелеть.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Книга – богиня,
                                                                                                                                                                                                                               Чудо свершает порой.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Книга – рабыня,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Часто проходит сквозь строй.
 
                                                                                            Е. Баратынский
 
                       ДО ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК м. МЕЛІТОПОЛЯ
 
Історія створення, формування, діяльності бібліотек – це невід'ємна частина історії взагалі. Бібліотеки завжди виникали та існували в конкретному історичному середовищі, були підпорядковані місцевій владі, служили ідеалам якщо не суспільства то влади.
 То яка ж вона, історія бібліотек міста Мелітополя?
До  1904 року у м. Мелітополь бібліотеки, доступної для всього населення, не було. Існували бібліотеки у школах, інших учбових закладах та у деяких городян. Продаж книг здійснювався в 3-х магазинах.
У першій половині 1904 року в осередку міської інтелігенції виникло бажання організувати бібліотеку, доступну для всього населення. І вже у травні того ж року була створена книгозбірня на пожертвування приватних осіб, яка розміщувалась в невеликому приміщенні. Оскільки бібліотеку треба було поповнювати літературою, її передали товариству “Допомоги бідним євреям міста”. Відразу ж були відкриті два відділи: абонемент для дорослих читачів та дітей, а також читальня. Обсяги бібліотечного фонду становили на той час 2000 прим. Згодом (1910-1911 рр.) товариство збудувало триповерховий будинок, в якому на третьому поверсі розміщувалася бібліотека. Першою завідуючою бібліотеки стала революціонерка Рамм Розелія Ісаківна.
Після встановлення у місті Радянської влади бібліотека перейшла у відомство “Уездного политпросвета” і отримала статус центральної. В 20-х роках створилися більш сприятливі умови для комплектування фонду бібліотеки та розвитку бібліотечної справи взагалі. В 1924 році були виділені значні кошти на перебудову приміщення та організацію масово-політичної роботи закладу. На цей час бібліотека вже стала окружною центральною і її працівники проводили велику роботу з організації бібліотечного обслуговування на селі: був сформований фонд пересувних бібліотек, яких у 1925 році діяло більше 40 . Досвід бібліотек Мелітопольського округу вивчався Наркомосвіти України і у 1926 р. висвітлений у брошурі “Пересувна бібліотечна робота на селі”.
Тоді ж у бібліотеці відкрився відділ дитячої літератури з фондом близько 20 тис. примірників. Працівники відділу зосередили діяльність на роботу серед дітей. Для осіб, які навчалися в лікнепі, організовано відділ починаючого читача. У 1928 році була надрукована брошура “З книгою проти неписьменності”, де висвітлювався цей досвід бібліотеки.
25 травня 1929 р. виповнилося 25 років окружній бібліотеці. У святкуванні приймали участь письменники України В.Сосюра та С.Божко.
У 1930 р. книжковий фонд окружної центральної бібліотеки налічував біля 120 тис.прим.; її структуру становили відділи абонемента для дорослих читачів, дитячої літератури та читальні, починаючого читача, пересувних бібліотек; бібліотечними послугами користувалося 2500 чит.
У 1939 році бібліотека, маючи статус центральної і книжковий фонд до 120 тис. прим., займала триповерхову будівлю, прекрасно укомплектовану меблями. У роки війни значна частина книг загинула, але біля 65 тис.прим було врятовано бібліотекарями Чубач Н.Д., Алехнович, Сергуніною Е.Д., які відшукували літературу серед розвалин міста в корзинах переносили   її у схованку.
Після звільнення Мелітополя від німецьких загарбників 23 жовтня 1943р. бібліотеку розмістили в будівлі по вул.Свердлова, 22. У жовтні 1949 р. бібліотеці присвоєно ім’я великого російського письменника Михайла Юрієвича Лермонтова.
60-ті роки. Книжковий фонд ЦБ становить 85 тис. прим., бібліотека обслуговує 10 тис.читачів, вже працює МБА, ЗА , пункт видачі. Персонал закладу ( 9 кваліфікованих бібліотекарів) здійснює просвітницьку роботу на підприємствах міста. Бібліотеці присвоєно звання “Відмінної роботи”. З 1966р.   бібліотеку очолює Малюга Семен Архипович; згодом, (з 1972 р.) – Ляпа Антоніна Олексіївна. У 1978 рік відбулася централізації бібліотек міста. Першим директором централізованої бібліотечної системи стала Сосніна Варвара Василівна, пізніше ( 1980-1984рр.) – Чаплига Галина Іванівна, Сінегіна Любов Олександрівна. з 1 січня 1985 р.
На 01.01.1990 р.у місті функціонувало 98 бібліотек усіх систем і відомств, у т.ч. міська ЦБС , яка об’єднувала 10 бібліотек. Але з 1991 року у бібліотечній сфері через фінансову скруту поширюються процеси дестабілізації: кількість установ скоротилася до 83, ліквідовані профспілкова та партійна бібліотечні системи, у 1997 р. перестали існувати 4 філії міської ЦБС (бібліотеки ім. Н.Крупської, ім.А.Чехова, ім. З. Космодем’янської, ім. Л.Українки).
Але попри всі негаразди, централізована бібліотечна система (тепер — муніципальних бібліотек) живе, працює, виконує культурно-просвітницьку та інформаційну роботу. До її складу входять 5 бібліотек із загальним фондом 304 тис.887 прим.,які обслуговують понад 29 тис. користувачів, кількість відвідувань сягає 157тис. 762, щорічно видається   622 тис. одиниць зберігання.
За багаторічну плідну працю колектив бібліотечної системи неодноразово нагороджувався грамотами обласної державної адміністрації, обласного управління культури, Мелітопольського виконкому, міського управління культури, відзначений ювілейною медаллю “10 років незалежності України”.
 
Л.Сінегіна,
директор Мелітопольської міської ЦБС
 
 
 1. Сінегіна Л. До історії бібліотек м. Мелітополя // Історія бібліотечної справи на Запоріжжі : Матеріали обл. семінару (27 – 30 трав., м. Бердянськ). – Запоріжжя, 2002. – Вип.2. – С.26 – 27.
 2. Сап`яний М. Неспокій : [Мелітоп. міськ. ЦБС] // Культурно – освітні заклади відмінної роботи. – К., 1985. – Вип.2. – С.133 – 140.
 3. Голуб И. Повелители страниц : [о библиотеках Мелитополя] // Наш город Мелитополь. – 2006. – 7 дек. (№49). – С.6.
 4. Пугач О. Мир не рухнет, пока будут существовать библиотеки : [о библиотеках г. Мелитополя] // Новий день. – 2006. – 5 жовт. (№156 -157). – С.8.
 5. Гришина В. Фундамент и хранилище культуры : [о ЦГБС г. Мелитополя] // Новий день. – 2001. – 29 верес. – С.2.
 6. Синегина Л. Грозит ли Мелитополю книжный голод? : [беседа с дир. Мелитоп. ЦГБС ; записал В.Заславский] // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 2 окт
 7. Синегина Л. Нам – 100 лет : [ Дир. Мелитоп. центр. гор. б-ки им. Лермонтова рассказывает об истории б-ки и работе коллектива. ] // Новий день. — 2004. — 16 сент. — С.3.
 8. Морозова Т. Компьютеры книгу не заменят: [Мелитоп. центр. гор. библиотеке им. Лермонтова — 100 лет] // Наш город. — 2004. — 30 сент. — С.15
 9. Мелитопольцы ходят в библиотеку уже 100 лет : // Позиция. – 2004. – 23 сент. (№14). – С.2.       
 10. Интернет – центр в библиотеке : [первый в Мелитополе бесплатный интернет – центр открылся в центр. библиотеке им. Лермонтова] // Наш город Мелитополь. – 2006. – 23 марта (№12). – С.18.  
 11. Ляпа А. Скарбниця нашого міста : [іст. нарис про Мелітоп. ценр. міськ. бібліотеку ім. Лермонтова] / Ляпа А., Міхнін Б. // Серп і молот. – 1966. – 21 трав.  
 12. Лаврик И. Три ступеньки к книге "Чтение – это привычка, которой не учат, а которой заряжаются" : [о работе дет. и шк. библиотек г. Мелитополя] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 16 апр.(№16). – С.16. 
 13. Овчинник О. Хозяйка книжного королевства : [о дир. Мелитоп. гор. дет. библиотеки Г.В.Водопьяновой] // Новий день. – 2007. – 5 квіт. – С.9.  
 14. Тимофеев В. Династия : [о Т.П.Пасько и ее дочерях, которые работают в библ. системе г. Мелитополя] // Шанс. – 2005. – 29 сент. – С.7.   
 15. Деркаченко Н. Традиционная библиотечная встреча читателей гимназии "Центр Мария" : [презентация книги (сценарий) Мелитоп. гимназии] // Просвіта. – 2002. — №9 – 10. – С.4.      
 16. Осередок культури : [бібліотека – філіал ім. З.Космодем`янської Мелітоп. центр. міськ. бібл. системи] // Серп і молот. – 1982. – 17 лют.
 
 
 1. Про затвердження Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини Запорізької області на2005 – 2010 роки : Рішення Запорізької обласної Ради 4 скликання №34 від 18.01. 2005 року.
 2. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог – справ очник. – К.: Наук. думка, 1987.- 736с . – Із змісту : Місто Мелітополь. – С.206 .- 207.
 3. У памяті нащадків : Ілюстров. зб., присвяч. увічненню памяті жертв Другої світов. та локал. війн ХХ ст. Запоріз. обл. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 248 с. – Із змісту : Місто Мелітополь. – С.60-65.   
 4. Пам’ятки історії та культури Запорізької області (Запорізький та Мелітопольський райони). Вип.6./ Наук. ред.- упоряд. Т. К. Шевченко.- Запоріжжя, 2003.-123 с.
 5. Етносоціальне буття народів Запорізького Призов`я в геокультурному контексті: Монографія / за загал. ред. І.П.Аносова, Л.В.Афанасьєвої, М.В.Крилова, М.В.Пригаро. – Запоріжжя: Облдержадміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2005. – 296 с. – Із змісту : [про пам’ятки історії та архітектури в Мелітополі]. – С.150-151.
 6. Адоньева Е. В гимназии №5 открыли мемориальную доску в честь Евгения Кушнарева // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 26 сент. – С.4.
 7. Голуб И, Зализецкая С. Память местного значения // Наш город Мелитополь.- 2007.-3 мая.-С.4- 5.
 8. Зверев А. Забота о бронзе и камне : [о памятниках истории и культуры Мелитополя] // Новий день.- 2007.-12 апр.-С.8.
 9. Открылся памятник Донцову: [г. Мелитополь] // Наш город Мелитополь.- 2006.- 31 авг. (№35). – С.14.
 10. Тимофеев В. Земляку, который прославил наш край : [12 сент. 2005 г. возле Мели-топ. училища культуры открыт памятник земскому врачу А.В.Корвацкому] // Шанс. – 2005. – 15 сент. – С.3.
 11. Памятник от слова "память" или "беспамятство"?: [О памятниках в г. Мелитополе] // Мелитоп. ведомости .- 2005. – 6 июля. – С. 12-13.
 12. Ревенок І. Із скарбниці національної культури : [про перший пам’ятник на території м. Мелітополя "Царю – визволителю" (15 серп. 1911 р., до нашого часу не зберігся)] // Новий день. – 2001. – 21 квіт. – С.3.
   .     
 
Мелітопольський краєзнавчий музей
 
Музей – це дзеркало, в якому ми можемо бачити себе
та, певною мірою, зрозуміти, якими нас бачать інші.
 
Франсуа Матарас.
 
    Для земських управ Росії притаманним було широке коло діяльності в сфері освіти, медицини, сільського господарства та ін. Дослідження місцевих природних ресурсів, просвітницька діяльність, пропаганда нових передових форм господарювання сприяли тому, що в цих закладах збиралися пам`ятки матеріальної культури. У 1900 р. повітова земська управа придбала у лікаря – мисливця А.Г. Кроненберга колекцію чучел птахів кількістю 170 екз. за 750 крб. Вважається, що цим було закладено початок майбутньому музею.
     Відомо також, що у 1910 р. при Мелітопольському реальному училищі був заснований "Музей мелитопольских достопримечательностей". Ці музейні колекції існували і поповнювалися паралельно. В ролі меценатів виступали представники дворянства, купці, місцева інтелігенція , православне духовенство. Так було до 1921 р., коли обидва музеї вирішили об`єднати. 1 травня вже новий об’єднаний музей відкрився для відвідувачів. Першим його завідувачем став В.А.Куліш.
       Найбільш цінними на той час у закладі були: колекції винограду і фруктів, колекція шкідників садів і городів, колекція птахів, нумізматична, пам’ятки кам’яного і бронзового віку, колекція та ін.
     Ішли роки, музей поповнювався новими експонатами, які розповідають про ті випробування, що випали на долю жителів м. Мелітополя   і району в різні періоди історії. Сьогодні це один з найкращих краєзнавчих музеїв України. Він є центром наукового і культурного життя міста, хранителем минулого, збирачем сучасного.  Щороку його відвідують більше ста тисяч екскурсантів. У фондах налічується понад 50 тисяч одиниць зберігання. З березня 2003 р. музеєм керує В.Ф. Сахацька.
     Експозиція музею розпочинається картиною запорізьких художників П.Редіна та О.Фоміна "Новоолександрівська слобода на початку Х1Х століття", яка висвітлює період заселення Мелітопольського краю. Кожний зал – це відділ, окрема експозиція. На першому поверсі – музей художника О.Тишлера, постійно діюча виставка місцевих художників. На другому – відділ природи, який знайомить відвідувачів з геологічною історією краю, його корисними копалинами, сучасними природними та кліматичними умовами, багатим рослинним і тваринним світом .
      Історичний відділ займається питаннями археології, вивченням історії заселення та розвитку Мелітопольщини з кінця ХV111 ст. і до сьогодення.
Перед відвідувачами відкриваються таємниці Часу – слава і трагедія народу, його кращих представників, які своєю звитягою і своїми талантами творили і творять історію нашої держави, Запорізького краю.
 
 1. Мелитопольский краеведческий музей : [Буклет].- М., 2008.- 7 с.
 2. Память без границ: 65-летию освобождения Мелитополя посвящается / краев. музей. – Запорожье, 2008. – 99 с. – Из содерж.: Сахацкая В. В краеведческий музей – центр культурной жизни Мелитополя. – С.57 — 58.
 3. Мелітопольський краєзнавчий музей : Путівник. — Дніпропетровськ, 1976. — 78 с.
 4. Память без границ [Текст] / краев. музей; руководит. проекта Сахацкая В.М.; над кн. : Алексеева ЛЛ., Мавлидинова В.К., Тимофеев В.М. – Запорожье: М., 2008. – 100 с.+СD : фото. – (65 –летию освобождения Мелитополя посвящается).
 5. Україна туристична. Кн.3: Регіони, райони та міста. Провідні підприємства. Особистості. – К., 2008. – 375 с. – Із змісту: Мелітопольський міський краєзнавчий музей. – С.125.
 6. Мороко В. Запорізька область у радянсько – німецькій війні 1941 – 1945 рр. Ч.1: Навч. посіб. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 34 с. – Із змісту : [в т. ч. про І.Курило – Кримчака, наук. працівника Мелітоп. краєзнав. музею]. – С.28-32.
 7. Курило – Кримчак І. Мій рідний край, моя Мелітопільщина: (Матеріали, статті, документи). – Запоріжжя, 2006. – 80 с. – (Старожитності Південної України. Вип.17). — Із змісту : Краєвий музей Мелітопольщини. – С.11 – 21.
 8. Исмаилов В. История города Мелитополя и иве: Альманах телеверсии "От короны до трезубца". – Мелитополь, 2006. – 220 с. — Из содерж.: [о Мелитоп. краев. музее]. – С.125 – 131.
 9. Кто есть кто на Мелитопольщине: Информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Волчкова Нина Иосифовна, старейший работник Мелитоп. краев. музея. – С.246 – 247.
 10. Листая прошлого страницы: (Сб. ст. науч. сотрудников музея и краеведов). – Мелитополь, 1991. – 111 с.
 11. Петрова Л. Мелітопольський краєзнавчий музей // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т.2: З – О. – С.340 – 341.
 12. Мелітопольський краєзнавчий музей: Путівник. – Дніпропетровськ: Промінь, 1976. – 78 с.
 13. Листьев В. Учитель, психолог, директор музея : [о В.М.Сахацкой] // Новий день. – 2007. – 12 квіт. – С.9.
 14. Крылов Н. Об истории создания Мелитопольского краеведческого музея / Н. Крылов, С.Воловник, Л.Петрова // Музейний вісник. – 2001. — №1. – С.101 – 103.
 15. Петрова Л. Это нашей истории строки // Новий день. – 2000. – 16 трав.
 16. Петрова Л. Как живешь, музей?: [беседа с дир. музея / записал Ю.Куперман] // Мелитоп. ведомости. – 2000. – 20 мая. – С.3.
    
 
 1. Запорізький обласний державний архів та його філіал у м.Мелітополі : Путівник. – К.: Наук. думка, 1968. – 295 с.
 2. Тимофієв В. Про минуле – для майбутнього // Новий день. – 1997. – 1 лют.
 3. Несторенко Л. З досвіду роботи міськдержархівів: [м. Мелітополь] // Архіви України. – 1979. — №4. – С.29 – 30.
 4. Колєснікова Г. Радянським архівам – 50 років : [про Мелітоп. філіал Держархіву] // Серп і молот. – 1968. – 1 черв.
 5. Колєснікова Г. Нові документи // Серп і молот. – 1968. – 31 січ.
 
 
 1. Михайлов Б. Мелитополь: природа, археология, история. – Запорожье: Дикое Поле, 2002. – 280 с.: ил. – Из содерж.: Легенды Мелитопольщины : [в т. ч. "Медове місто" про м. Мелітополь]. – С.262.
 2. Мудре слово : Прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Вип.2.-Запоріжжя : Комунар, 1992. — 169 с.- Із змісту : [прислів’я та приказки, записані в Меліто-полі]. — С.12, 26, 29, 37, 42, 52, 59, 65, 75, 82, 90, 91, 94, 103, 106, 109, 115, 116, 118, 121, 125, 126, 132, 145.
 3. Легенда о Кизияре : [о Кизияр. балке в г. Мелитополе] / Мелитоп. ведомости. – 1995. – 6 нояб.
 
 
 1. Обрус: Антологія творів літераторів Запорізького краю. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2008. – Из содерж.: Ловецький П. – С.68-77; Шевелев М. – С.121-124; Фесюк А. – С.138-141; Гончаренко О. – С.175-183; Білокопитов М. – С.198-203; Олексенко І. – С.211-215; Аніщенко С. – С.249-254; Рыбка М. – С.290-294; Авдеенко С. – С.317-321; Маркин А. – С.371; Уманский В. С.443; Горбань А. – С.499; Синешак Л. – С.509; Меренбах Я. – С.517; Непомняща С. – С.526-528; Кочерга Б. – С.529; Дунаева О. – С.530-531; Саклакова М. – С.532 – 533; Земляков А. – С.534-535; Мурина Е. – С.538-539; Еременко В. – С.540; Харин В. – С.541; Куценко Н. – С.542-543; Кулішова В. – С.543; Ботушанська Д. – С.544-545; Мазуркевич – Россоловська В. – С.546547; Кальченко С. – С.548; Медведовский М – С.549; Голодна У. – С.549; Селезньов В. – С.550551; Гапоненко В. – С.552-553; Шермейстер Л. – С.554; Куперман В. – С.554; Каплин В. – С.555; Ломако В. – С.555; Крылова А. – С.556; Скуратова В. – С.557; Анардович Ф. – С.557; Блатник М. – С.558; Иглинова Т. – С.558; Іванов М. – С.559; Жилинский С. – С.559; Андрейченко А. – С.560; Друпп П. – С.560; Нонкева Л. – С.562; Савина Т. – С.562; Бадуля (Захарова) Л. – С.563; Калоянов В. – С.566-569.
***
 1. Літературна Мелітопольщина // Новий день. — 1998. — 21 лют. — С.3.
 2. Куперман В. Мелітополь літературний // Серп і молот. — 1966. — 7 трав.
 3. Заспів: поезії : [перша збірка самодіял. поетів-студентів та викладачів Мелітоп. педінституту]. — Мелітополь, 1999. — 83 с.
 4. 60 – летию освобождения г.Мелитополя от немецко – фашистских захвачиков посвящается : Лит. гостинная // Новий день. — 2003. -15 окт.
 5. Поетична антологія Мелітопольщини // Новий день.-2001.-22 верес.
 6. Клисак К. Первая литературная : [вышел первый номер газ. "Мелитополь литературный"] // Наш город. Мелитополь. — 2009. -1 окт. — С.4.
 7. Селезньов В. Хроніка літературної Мелітопольщини // Новий день. — 2006. — 13 квіт.-С.14.
 
Мелітопольське літературне об`єднання імені   П. Ловецького
 
 1. Шевченкіана Мелітополя: біографії, інформація, творчість, пошук / упоряд. В.А.Курманська. – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2007. — 184 с. – Із змісту : Меліто-польське об`єднання ім.Ловецького. – С.48.
 2. Светлый ключ : поэт. сб. к 70- летию Мелитоп. лит. об-ния им. П. Ловецкого.- Мелитополь, 2001.- 132 с.
 3. Непомнящая С. Одне з найстаріших в області // Хортиця. – 2009. — №3. – С.59.  
 4. Спица О. Новая метла : [главой Мелитоп. литобъединения им. П.Ловецкого стала С.Непомнящая] // Шанс. – 2008. – 28 авг. – С.4.
 5. Селезньов В.Літератори відзначили ювілей в вузькому колі : (75-річчя об-ня) // Новий день. – 2006. – 19 жовт. – С.12.
 6. Новости мелитопольского литобъединения им. П. Ловецкого // Новий день. – 2003. – 11 июня.
 
                                      Авдєєнко С.І., письменник
 
 1. Народився у м. Мелітополі. Закінчив Літературний інститут ім. Горького у Москві. Прозаїк, драматург. Друкувався в українських журналах "Україна", "Донбас", "Радуга", в російських – "Москва", "Дон", "Студенческий меридіан" та інших. Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу 1993 року на кращий твір для дітей.
 2. Живе і працює в Мелітополі.
 
 1. Память: Рассказы о знаменитих мелитопольцах. – Мелитополь: Мелитополь, 2008. – 188 с.
 2. Тисяча й одна смерть: [про останні роки життя та творчість Т.Г.Шевченка]. – Мелітополь, 2006. – 175 с.
 3. Смерть сексота: Повести, рассказы. – Запорожье: Дикое Поле, 2003. – 180 с.
 4. Медали : Рассказы. Были. Сказки. – Запорожье: Видавець, 1996. – 61 с.
 5. Последний атаман : Повести, очерки из истории Таврич. Края. – Мелитополь, 1995. – 67 с.
 
                                        Аніщенко С., поетеса
 
 1. Невгамовність: вірші. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006. – 180 с.
 
 
Ботушанська Д.С. (1912 — 1994) народна художниця і поетеса Буковини
 
 
          Ботушанська Домка Сидорівна — поетеса, художниця народилася 18 вересня 1912 р. в с. Глибока, нині однойменне смт. Чернівецької області . Початкову освіту здобувала самотужки. В      1924 р. пішла до школи зразу в четвертий клас. З юних літ під впливом фольклору та творчості Т. Г. Шевченка почала писати вірші. Одночасно малювала та вишиала. Захоплюючись творчістю О. Кобилянської та під її враженням написала "Нову коляду"та інші твори, від яких віяло бунтарським духом. За них була заарештована і разом з батьком попала до в`язниці .
      В 1940 р. режисер Ю. Солнцева зняла документальний фільм "Буковина-земля українська", один із фрагментів якго був присвячений творчості Д. Ботушанської.
      1941 р. Домна захворіла і О. Кобилянська дала їй гроші на лікування та відправила в Крим,, але полікуватися їй так і не вдалося , розпочалася війна. Не маючи змоги повернутися на окуповану Буковину, переїхала до Мелітополя, де і прожила відміряні їй долею роки.       Вийшла заміж за художника О. Солоненка. Їх двоє синів стали, як і батько, художниками, а дочка отримала музичну освіту. Весь цей час Д. Ботушанська писала вірші, оповідання , нариси прості за формою, позначені елегійністю. Вона не просто була членом літоб`єднання імені П. Ловецького , а уособлювала його душу.
В навчальних закладах Мелітополя зараз факультативно вивчають її творчість.
      Особові фонди поетеси і художниці зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України.
 Ф.301. оп.1.од. зб.73; 1927 -1984.
Твори
 
 1. Пісні рідної землі: Вірші різних років. – Мелітополь, 2006. – 235 с.
 2. Сини весни: Вірші та коломийки / упоряд. та авт. вступ. ст. В.Лесина. – Ужгород: Карпати, 1973. – 47 с.
 3. ***
 4. Вітру з Буковини; Повертає слово…: [вірші] // Великий Луг: Поезії. – Запоріжжя, 2002. – С.12 – 13.
 5. Вийду на Молочну; Літо : [вірші] // Я живу в Мелитополе. – Мелитополь, 2000. – С.69, 86.
 
Література про життя та діяльність
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ.- биогр. сб. – Х.: Факт, 2004.- 519 с.-Из содерж.: Ботушанська Д.С. — С. 471.
 2. Демченко Г. Память о ней жива и сегодня // Новий день. – 2002. – 24 верес. – С.3.
 3. Демченко Г. "Я з тобою, моя земле, в радості й скорботі" // Новий день. – 2002. – 19 верес. – С.3.
 4. Ляшко Н. У кожного своя доля і свій шлях широкий // Інтелект. – 1997. – 19 листоп.
 5. Орлов В. "Я з тієї землі, де гори Карпати" // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 26 окт.       
 6. Ребро П. Дочь Буковины // Индустр. Запорожье. – 1987. – 18 сент.
 7. Кушнірюк Я. Крила для злету // Соц. культура. – 1979. — №4. – С.30-31.
 8. Кушнір юк Я. Щастя її молоде // Вітчизна. – 1978. — №11. – С.216-218.
 9. Куржупова А. Домна Ботушанська // Укр. літературознавство. – 1973 .- Вип. 19. – С.120-126.
 10. Богайчук М. А., Дуб Р. Й. Ботушанська Домка Сидорівна // Енциклопедія Сучасної України. Т.З.-Біо- Бя.-К., 2004.-С.396.
 11. Домка Сидорівна Ботушанська : [некролог] // Новий день. – 1994. – 3 листоп
 
***
 1. Иглинова Т. Посвящение Ботушанской : [Стих.] // Безвременье. – Мелитополь, 1995. – С.90.
 
                                                                           
Гончаренко О. (1959), письменник
 
         Олег Гончаренко народився 5 серпня 1959 році в м. Теміртау Карагандинської області (Казахстан). Але прожив там недовго, сім'я з часом переїхала до Мелітополя, де майбутній письменник у 1974 році закінчив вісім класів, а в 1976 році – професійно-технічне училище. Відслуживши в армії, працював на Мелітопольському заводі "Автокольорлит".
Вірші О. Гончаренко почав писати іще в шкільні літа. З 1984 року його поезії постійно друкувалися в обласній періодичній пресі. Окремі вірші звучали на республіканському й обласному радіо та телебаченні.
            Рясні публікації привернули до нього увагу видавців. Одна за одною вийшли в світ книги "Крони дитинства", "Петрогліфи", "Тяжіння сонця", "Мрія і любов". Він став лауреатом двох премій: обласної молодіжної та премії Фонду Спілки письменників України "Літературна скарбниця".
            Учасник наради молодих письменників у м. Києві (1989). Член Спілки письменників України з 1993 року.
            Олег Гончаренко – самобутній, талановитий митець, твори якого високо оцінють Д. Павличко, Г. Лютий, інші відомі літератори. Олег Миколайович автор десяти книг. Останнім часом він активно займається перекладацькою діяльністю, тим самим надаючи можливість українському читачу ознайомитися з творчістю іншомовних літераторів.
            Нещодавно він отримав міжнародну літературну премію ім. Б. Лепкого за збірник поезії "Храм голосів".        
Твори
 
 1. Собор одкровень: (Окличні Знаки… Окличні Злаки…). – Мелітополь: Мелітополь, 2007. — 148 с.
 2. Храм голосів: [діалоги безсон. заповіччя]. – Мелітополь: Мелітополь, 2006. – 154 с.
 3. Серцебуття: поезії.- Запоріжжя: Дніпров. металург, 2005. – 272 с.
 4. Шесть часов вечера после войны. – Мелитополь, 2004. – 112 с.
 5. Дорога крізь хату: поезії. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2004. –216 с.
 6. Мрія і любов: поезії.- Запоріжжя: Хортиця, 1996. – 129 с.
 7. Тяжіння сонця: поезії. – Мелітополь, 1992. – 64 с.
 8. Петрогліфи: поезії. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 55 с.
 9. Крони дитинства: зб. поезій. – Дніпропетровськ: Промінь, 1988. – 58 с.  
 10. Крилогія Вічної Гордії ("Зірка Вітанія", третя частина книги) // Хортиця. – 2009. — №4. – С.13 – 59. 
 11. Окличні Знаки…, Окличні Знаки…: [Уривки з кн. "Собор одкровень"] // Хортиця.- 2007. — №4. – С.6-11.
 12. Саметойя; Фімея май…: [Вірші] // Хортиця. — 2003. — №3. – С.5 – 13.
 13. Калинове чудо: Оповідання // Хортиця. – Запоріжжя, 1998. – Вип.7. – С.23 – 28.        Треті півні: [Добірка віршів] // Хортиця. – Запоріжжя, 1996. – Вип.5. – С.13 – 17.                   Криниця Породіллі: [Вірш] // Хортиця. – Запоріжжя, 1992. – Вип.2. – С.45 – 46.
 14. Лелеки летять; Підкова; Поезія: [Добірка віршів] // Великий Луг. – Запоріжжя, 1992. – С.14 – 16.
 15. Над Прип`яттю світання зайнялося…: [Вірш] // Хортиця: Альманах. – Дніпропетровськ, 1990. – Вип.1. – С.60 – 61.
 
Публіцистика
 
 1. Під оберегом свого імені…: [Сивун П.] // Хортиця. – 2003. — №3. – С.64.
 
Література про життя та діяльність
           
 1. Лютий Г. Олег Гончаренко // Письменники Запорізького краю (20 – 90 – ті роки ХХ ст.). – Запоріжжя, 2002. – С.394 – 399.
 2. Рибка М. Чи можливо обійняти необ`ємне?: [роздуми про кн. та авт. (Гончаренко О. "Собор одкровень")] // Хортиця. – 2008. — №1. – С.96 – 100.
 3. Гудзь В. Передчуття священої конкісти // Хортиця. – 2007. — №4. – С. 3-5.
 4. Дігай Т. Крило ангела у поета з Мелітополя: [рец. на кн. "Собор одкровень"] // Запороз. Січ. – 2007. – 27 жовт. – С.6.
 5. На счету нашего земляка десять книг и три литературные премии // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 6 июня. – С. 16.
 6. "Собор одкровень" Олега Гончаренка // Запоріз. правда. – 2007. – 5 лип. – С. 14.
 7. Рыбка М. "А был ли Пророк меж людей?": [о нов. кн. стихов "Шесть часов вечера после войны"] // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 31 июля. – С.10.
 8. Лютий Г. Душа співає…, просить світла храму… // Хортиця. – 2003. — №3. – С. 3 – 4.
 
Єременко В.Г. (1937), поет
 
 1. Пісні рідної землі Домки Ботушанської: Поезії. – Мелітополь, 2006. – 64 с.
 2. Все залишається людям: Поезії. – Мелітополь, 2004. – 52 с.
 3. Голос сердца моего : Поэзия. – Мелитополь, 2002. – 36 с.
 4. Роздуми : Вірші. – Мелітополь, 2002. – 41 с.
 
                                                                ***
 1. Шевченкіана Мелітополя: біографії, інформація, творчість, пошук / упоряд. В.А.Курманська. – Мелітополь: Видав. будинок ММД, 2007. — 184 с. – Із змісту : Єременко В. [добірка віршів; корот. біогр. довідка] – С.49. – 51.
 
Ловецький ( Левицький ) П. Ф. (1911-1975), письменник
 
Павло Федосійович Ловецький (Левицький) народився 1 лютого 1911 року в селі Куцеволівка Світловодського району Кіровоградської області в селянській родині. Закінчив ветеринарно-зоотехнічний інститут в Ново-Черкаську (1931) та біологічний факультет Ростовського університету (1940). Учасник Великої Вітчизняної війни.
Тривалий час працював ветлікарем на Далекому Сході і на Кавказі, а згодом – дільничим ветлікарем на залізничній станції Мелітополь. Павло Ловецький був оригінальним, самобутнім оповідачем- мандрівником .Досвідчений письменник, він об`їздив майже всю країну і своїми допитливими очима помічав те, чого не бачили інші. О. Гончар назвав його "українським Арсеньєвим" . Павло Феодосійович один з перших у 60-ті роки минулого століття вголос заявив про розлад між людиною та природою, порушував дуже важливі питання екологічного характеру.
З мисливськими та природничими оповіданнями і нарисами виступив у пресі в тридцятих роках, а перша книжка "На власні очі" вийшла з друку 1962 року. Письменник брав активну участь у громадському житті, у вихованні молодих літераторів. Протягом багатьох років керував Мелітопольським літературним об`єднанням , був почесним членом Географічного товариства СРСР. Він перший мелітополець – член Спілки письменників СРСР (1966 р.).
Помер 29 жовтня 1975 року. Поховано його в Мелітополі, яке стало для письмен-ника рідним. Одна з вулиць міста та місцеве літературне об`єднання носять його ім`я.
   
Окремі видання творів
 
 1. Билиці з дивосвіту : Записки мисливця – натураліста. — К.: Веселка, 1964. – 94 с.
 2. Билиці з дивосвіту. — К.: Веселка, 1971. – 302 с.
 3. Билиці з дивосвіту : Оповідання . – К.: Веселка, 1981.- 224 с.
 4. Гомін Зеленого Клину : Повість.- К.: Веселка, 1968. – 104 с.
 5. Гори кличуть у гості. – К.: Веселка, 1972.- 103 с.
 6. Крізь марево степів : Записки природолюба. – Дніпропетровськ: Промінь,1972. — 134 с.: іл.
 7. Крізь марево степів : Записки природолюба / Передмова О. Гончара.- К.: Веселка, 1975. – 79 с.
 8. На власні очі : Записки мисливця –натураліста. – Запоріжжя : Кн.-газ. вид – во, 1962. – 65 с.
 9. Перші стежки- доріжки: Записки мисливця – натураліста. – К.: Дитвидав УРСР, 1962. – 54 с.
 10.                                        Література про життя та діяльність
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ.- биогр. сб. – Х.: Факт, 2004.- 519 с.-Из содерж.: Ловецький П.Ф.- С. 481- 482
 2. Ребро П. Павло Ловецький // Письменники Запорізького краю: 20-90-ті роки ХХ ст. – Запоріжжя, 2002. – С.167-170.
 3. Павло Ловецький // Письменники Радянської України. 1917-1987. – К.,1988.- С. 362.
 
 1. Швиденька С. Його ім`ям // Мелітополь літературний. – 2009. — №2 (жовт.). – С.12.
 2. Еременко Д. Павло Ловецький : націоналіст чи патріот? // Новий день. – 2006. – 26 жовт. – С.11.
 3. Ломако В. Вогнище пам`яті // Новий день. – 1995. – 26 жовт.
 4. Орлов В. Мой Ловецький // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 26 окт.
 5. Олексенко І. Слово про Павла Ловецького // Новий день. – 1995. – 26жовт.
 6. Олексенко І.Співець рідного краю : Спогад про П. Ловецького // Слово. – 1994. – 22 окт.
 7. Гончар О. Очима природолюба // Запоріз. правда.-1991.-17 верес.
 8. Павло Феодосійович Ловецький : [Бібліогр. список].- Запоріжжя,1991.—7 с.
 
Непомняща С. В., письменниця
 
 1. Руни долі: Оповідання. – 2-ге вид., доп. – Мелітополь: [ПП Куркутова], 2007. – 208 с.
 2. Спадщина : Вінок сонетів; Вірші. Оповідання. – Мелітополь : Міська друкарня, [2005]. – 92 с.
 3. Второе дыхание : Стихи. Венок сонетов. Проза. – Мелитополь: Гор. типография, [2004]. – 104 с.
 4. Калейдоскоп : Избранное: Стихи. – Мелитополь: [ЧП Верескун], [2004]. – 76 с.
 5. Шепот листопада : Стихи. – Мелитополь: Гор. типография, Б. г. – 30 с.
 
***
 1. Где я?; Влажное утро осеннее…// Провинция. – Запорожье, 2004. – Вып.13. – С.54-55.
 
Олексенко І.І., поет
 
 1. Прокидаюсь рано: Вірші. – Мелітополь, 1998. – 40 с.
 2. Срібні дзвони: Поезії. – Запоріжжя: Видавець, 1995. – 64 с.
 3. Пелюстки душі: Поезії. – Запоріжжя: Видавець, 1995. – 64 с.
 4. Моє серце : Поезії. – Мелітополь, 1992 .- 61 с.
 5. Швиденька С. Відлуння памяті // Мелітополь літературний. – 2009. – №1(лип.). – С.12.
 6.                                   Орлов В.М. (1937 — 2001), поет
 
Окремі видання творів
 
 1. А цветы остаются… — Мелитополь, 2003. – 76 с.
 2. Третья исповедь. – Мелитополь, 2001. — 62 с.
 3. Мои сентябри. – Мелитополь, 1997. – 64 с.
 4. Из боли и радости. – Мелитополь, 1993. – 56 с.
 
Література про життя та творчість
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ.- биогр. сб. – Х.: Факт, 2004.- 519 с. — Из содерж.: Орлов В.Н..- С. 486- 487.
 2. Еременко В. Сильный духом человек // Новий день. – 2006. – 2 листоп. – С.9.
 3. Савина Т. "Вы не верьте, что утихнет музыка…" // Шанс. – 2004. – 23 окт. – С.14.
 4. Дунаева О. Живет слово… // Новий день. – 2002. – 5 листоп. – С.4.
 5. На 65-м году жизни умер Виктор Орлов, поэт… // Мелитоп. ведомости. – 2001. – 10 нояб. – С.4.
 6. Еременко В. Сильный духом человек : Виктор Орлов знал, что такое добро и красота // Новий день. — 2000. — 2 листоп. — С.9.
 7. Зайдлер Н. Душа еще волнуется в надежде // Мелитоп. ведомости. – 1997. – 2 сент.
 
Рибка М., прозаїк
 
 1. Идет охота на волков : Роман. – Запорожье: Днепров. металлург, 2006. – 172 с.: ил.
 2. Сны золотые: Повесть. – Мелитополь, 2003. – 154 с.
 3. Испытание : Рассказы. – К.: Молодь, 1983. – 144 с.
 
***
 1. Кузнецова А. "Сувенир из Атлантики": Морские были : [нов. кн. мелитоп. прозаика М.Рыбки] // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 7 окт. – С.4.
 
Саклакова М.М., письменниця
 
 1. Танец огня: Стихи. – Мелитополь: Гор. типография, 2004. – 34 с.
 2. Дорога куда-нибудь: Роман. – Мелитополь: Издат. Дом МГТ, 2008. – 532 с.
 
 
Фесюк О.А. (1914-2001), поет та художник
 
Олександр Артемович Фесюк народився 26 жовтня 1914 р. в Петрограді, де поселилася сім’я біженців першої світової війни. В 1920 р. родина переїхали до України. З того часу життя О.Фесюка пов’язане з Таврією, із Запорізьким краєм.
В 1941 році, після закінчення Одеського художнього училища, пішов на фронт. Мав бойові нагороди.
Повоєнне життя було заповнене творчістю: О.Фесюк — педагог (учитель малювання в школі), керівник студії образотворчого мистецтва, голова художньої ради при архітек-торі м.Мелітополь; довгі роки (до 1996 р.)   очолював Мелітопольське літературне об’єднання ім. П.Ловецького.
Член Національної Спілки письменників України з 1996 р.
 
Окремі видання творів
 
 1. Яблоко согласия: стихи, эпиграммы, пародии. – Мелитополь, 1997. — 66 с.
 2. Горячий цвет: лирич. поэма. – Запорожье: Выдавець, 1995. – 48 с.
 3. Міра плати:сатира та гумор. — Мелітополь,1995. — 38 с.
 4. Моя Луна:стихи и поэмы. — Запорожье, 1994. — 64 с.
 5. Облака: стихи. – Запорожье: Выдавець, 1993. – 64 с.
 6. Перекличка: стихи.- Днепропетровск : Промінь, 1975.- 62 с. (в соавт. с А. Горевым ).
                                                     *   *   *
 1. Хлеб; Яблоко раздора; Сонет красоты; Песня; ‘’По ночам, отправляясь из детства…’’; Фронтовикам; ‘’Когда меня настигла старость…’’; Мать; ‘’Я был когда-то колкою стерней…’’: [подборка стихов] // Письменники Запорізького краю. – Запоріжжя, 2002. — С.312-315.
 2. Нерівний шлюб:[гумор. вірш] // Весела Січ. – Запоріжжя, 1999. – Вип.6. – С.124.
 3. В плену июньского дождя: [стих.] // Хортиця. – Запоріжжя,1998. – Вип.7. – С.14-15.
 4. Риб’яча скарга; Міні-монолог Івана Карася:[гуморески] // Веселий курінь.- Запоріжжя, 1997.- Вип.3. — С.67-68.
 5. Коровья идиллия: [пародия] // Веселий курінь. – Запоріжжя, 1995. – Вип.2. – С.35.
 6. Думи депутатські; Міра плати // Веселий курінь. – Запоріжжя, 1993. – Вип.1. – С.45-46.
 7. ‘’Гуси-лебеди над Молочной…’’; ’’Вновь первобытные снега…’’; ’’Еще вчера из черноты сквозной…’’; У білу ніч // Великий Луг. – Запоріжжя, 1992. – С.64-65.
 8. Богомаз // Хортиця. – Запоріжжя, 1990. – Вип.1. – С.97.
 9. Дуб; Март // Зірниці. – Дніпропетровськ, 1972. – С.111.
      
Література про життя та діяльність
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : Информ.- биогр. сб. – Х.: Факт, 2004.- 519 с. — Из содерж.: Фесок А.А. — С. 490- 491.
 2. Зайдлер Н., Зотова В. Александр Фесюк // Письменники Запорізького краю: 20-90-ті роки ХХ ст. – Запоріжжя, 2002. – С.302-312.
 3. Фесюк Александр Артемьевич : [художник, поэт, почет. гражданин г. Мелитополя] // Шанс. – 2005. – 17 февр. – С.10.
 4. Каминская И. Поэзии ‘’все возрасты покорны’’: [до 70-річчя Мелітоп. літ. об – ня ім. П.Ловецького; в т.ч. згадується О.Фесюк, котрий довгі роки (до 1996 р.) його очолював] // Новий день. – 2002. – 5 січ. – С.2.
 5. Чипигина Н. Вначале был кружок…: [любителей поэтич. слова; в т. ч. об А.Фесюке] // Мелитоп. ведомости. – 2001. – 29 дек. – С.2.
 6. Беляева Е. Поэт, художник, почетный гражданин // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 26 окт.
 7. Левадный А. Художник, поэт, учитель, почетный гражданин // Новий день. – 1999. – 9 жовт.
 8. Григоренко М. У колі шанувальників і друзів // Запороз. Січ. — 1999. — 30 жовт.
 9. Авдеенко С. Над ним звезда поэзии…// Мелитоп. ведомости. — 1998. — 9 июня.
 10. "Аксакал поэтической нивы" // Новий день. – 1998. – 24 жовт.
 11. Баулин П. У писателей – съезд: [в т. ч. о принятии А.Фесюка в члены СПУ] // Наш город. — 1996. — 16 окт.
 12. Авдеенко С. Счастливый талант // Мелитоп. ведомости. — 1995. – 29 июня.
 13. Рекубрацький А. Дивосвіти Олександра Фесюка // Запоріз. правда.-1994.-25 лют.
                                                      *   *   *
 1. Савина Т. "И долго-долго будет длиться клич журавлиного ключа…" : [памяти А.Фесюка] // Новий день. – 2001. – 27 жовт. – С.4.
 2. Савина Т. Фесюку: [стих.] // Новий день. – 2001. – 27 жовт.
 3. Еременко В. А.А.Фесюку: [стих.] // Новий день.- 2001.- 27 жовт.
 
Харін В.П. (1939-2007), поет
 
Окремі видання творів
 
 1. Во имя твое: Поэзия. – Мелитополь, 2008. – 158 с.
 2. Осенний полонез : Стихотворения. – Мелитополь, 2002. — 86 с.
 3. Соловьиная отрава: Стихотворения. – Запорожье: Запоріжжя, 1996. – 72 с.
 4. Сердце на ладони : Стихотворения. – Мелитополь, 1993. – 44 с.
 5. Эхо: Стихотворения, поэма. – Днепропетровск: Сич, 1991. – 39 с.
 
Література про життя та творчість
 
 1. Кто есть кто на Мелитопольщине : информ. – биогр. сб. – Х.: Факт, 2004. – 519 с. – Из содерж.: Харин В.П. – С.440-441.
 2. Еременко В. К юбилею В.Харина : [стих.] // Еременко В. Раздумье : стихотворения. – Мелитополь, 2002. – С.34-35.
 3. ***
 4. Рыбка М. "Я оставлю для песен слова…" // Мелитоп. ведомости. – 2009. – 25 февр. – С.15.
 5. Затуманилась зорька ясная…// Мелитоп. ведомости. – 2007. – 21 марта. – С.7.
 6. Соловьиный лирик // Новий день. – 2003. – 8 жовт. – С.14.
 7. Сокерняк М. Его стихи близки и понятны // Новий день. – 2002. – 9 берез. – С.2.
 8. Рыбка М. Таланты живут среди нас // Мелитоп. ведомости. – 1999. – 13 мая.
 9. Савина Т. "И сердце ответило песней…" // Новий день. – 1999. – 27 лют.
 10. Тимофеев В. Виктор Харин : поэт, человек, гражданин // Новий день. — 1999. – 4 берез.
 
 
 1. Медведовский М. Вечерний Мелитополь // Шермейстер Л. Родной Мелитополь, ты славы достоин, мы песни свои посвящаем тебе! — Мелитополь, 1993. — С.8-9.
 2. Гончаренко О. Мелітополь : [вірш] // Гончаренко О.Дорога крізь хату. — Запоріжжя, 2004. — С.122.
 3. Гончаренко О.Мелитополь : [стих] // Гончаренко О.Шесть часов вечера после весны.-Мелитополь, 2004. — С.60-61.
 4. Орлов В. Я живу в Мелитополе : [стих] // Орлов В.А цветы остаются.-Мелитополь, 2003.-С.44-45.
 5. Литературная страница : Стихи местных поэтов о родном крае // Новий день.- 2009. — 6 серп. — С.14.
 6. Андрейченко А. Мой город : [стих] // Новий день. — 2006. — 21 верес.
 7. Зеленська І. Медове місто: [вірш] // Шанс.- 2005. — 7 июля. — С.7.
 8. Андрейченко А. Моему городу : [стих] // Новий день.- 2004. – 9 верес.
 9. Ребро П. Мелітополю : [вірш] // Индустр. Запорожье. – 1968. – 23 окт.
 10. Семко О. Мелитополю : [стих] // Індустр. Запоріжжя.-1965. — 25 лип.         .-
 
 
 1. Куперман Ю. Сегодня в Мелитополе " крутят иллюзион" только в кинотеатре "Победа"… : [история развития сети кинотеатров в г. Мелитополе] // Мелитоп. ведомости.-2007. — 13 сент. — С.3.
 2. Пушкарева И. Цирк "Пламя молодости" зажигает огни уже четыре десятка лет // Мелитоп. ведомости. — 2005. — 30 нояб. — С.13.
 
 
 1. Неторопливы краски на палитре : Каталог художников Мелитополя. — М : Издат. дом МГТ, 2005. – 112 с. : ил.
 2. Кузнєцова А. Искал не славу боевую, не восхваленье, не цветы : [о художнике В. Белявском] // Мелитоп. ведомости. — 2006. -10 мая. — С.18.
 3. Лаврик И. Палитра жизни художника Киселева // Мелитоп. ведомости. — 2008. — 9 окт.-С.10.
 4. Чипигина Н. О славних наших земляках : [в Мелитоп. краев. музее выставка "Наследие известных мелитопольских творцов"] // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 12 сент. – С.4.
***
 1. Зализецкая С. Сама себе дизайнер [о талантливой вышивальщице Т. Саяпине] // Курьер. — 2005. — 10 марта. — С.4.
 2. Пугач О. Неисчерпаемая сокровищница прекрасного [о выст. работ вышивальщицы Н. Денисюк] // Новий день. — 2004. — 21 окт. — С.2.
 3. Чипигіна Н. Запалююча зірка : [Н.Денисюк] // Мелитоп. ведомости. – 2001. – 19 апр. – С.7.
 4. Кузнецова А. Когда вернулось вдохновение…: [Н.Денисюк] // Мелитоп. ведомости. – 1998. – 5 нояб.
                                                 
                                                          Музичне життя
 
 1. Мелодії " Таврії" : [про самодіял. хорові капели м. Мелітополя.] // Запоріз. правда.-2004.-18 верес.- С.8.
 2. Юдина Ю. Приглашает народная хоровая капелла "Таврия"// Новий день. – 2009. — 14 мая. — С.3.
 3. Заславский В. Содружество заслуженных хормейстеров [о хоровой капелле ДК им. Т.Г. Шевченка "Таврия" г. Мелитополь ] // Мелитоп. ведомости.-1995. — 5 янв.
 4. Полухина Т. Мелитопольский муниципальный оркестр может быть украшением любой сцены // Новий день. – 2000. – 19 лют.
 5. Каминская И. 28 музыкантов — именинников :[ Мелитоп. муниципал. оркестр отметил свое первое пятилетие] // Индустр. Запорожье. — 2000. — 15 марта.
 6. Козырь А. Бандуристы против попсы : [35 лет мелитоп. ансамблю бандуристов "Джерела"] // Наш город. — 2009. — 30 апр. — С.19.
 7. Сергеева Т. Музыка помогает жить : [о композиторе, педагоге, почет. гражданине Мелитополя Г. Ю. Шульгине] // Новий день. — 2002. — 18 лип. — С.1.
 8. На своем творческом вечере мелитопольский бард Сергей Рябинин держал "отчет" за 50 прожитых лет // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 31 янв. – С.3.
 9. Мороз В. Бард : [Ю.Толочко из Мелитополя] // Новий день. – 1997. – 6 верес.
 10. Юдина Ю. Приглашает народная хоровая капелла "Таврия"// Новий день. –2009.-14 мая.-С.3.
 11. Заславский В. Содружество заслуженных хормейстеров [о хоровой капелле ДК им. Т.Г. Шевченка "Таврия" г. Мелитополь ] // Мелитоп. ведомости.-1995.-5 янв.
 12. Шермейстер Л. У ритмі сьогодення : [про хорову капелу ДК им. Т.Г. Шевченка "Таврія"] // Соц. культура. — 1973. — №8. — С. 32-33.
 
Фестивалі , свята, конкурси, концерти, культурно-мистецькі акції
 
 1. Кожухарь Л. Віват VI Міжнародний [фестиваль слов`ян. фортепіан. музики в Мелітополі] // Новий день. — 2005. — 6 жовт.
 2. Куперман Ю. "Таврійські сурми" в Мелитополе : [о первом регион. фестивале исполнителей на духовых и удар. инструментах] /   Ю.Куперман // Мелитоп. ведомости.-2002.-11 апр.-С.5.
 3. Фестиваль-конкурс духовых и эстрадных оркестров проходил в Мелитополе // Новий день.-2003.-27 трав.-С.2,4.
 4. Тимофеев В. Это было просто грандіозно : [II Междунар. фестиваль славян. музыки : г. Мелитополь] // Новий день. – 2001. – 11 жовт. – С.2.
 
 1. Тимофеев В. Здесь счастливо сочетались конкурсная требовательность и фестивальная свобода : [I Междунар. фестиваль славян. фортепиан. музыки : г. Мелитополь] // Новий день. – 2000. – 24 жовт.
 
 
***
 1. Куперман Ю. "Таврійські сурми" в Мелитополе // Мелитоп. ведомости. – 2002. – 11 апр. – С.5.
 2. Лаврик И. "Таврійські сурми" : начало новой традиции : [о перв. обл.фестивале – конкурсе духов. и эстрад. оркестров, который проходил в Мелитополе] // Новий день.-2003. — 27 трав. — С.2, 4.
 3. Адоньев Е. Хип –хоп против наркотиков : [в Мелитополе впервые прошел молодеж. фестиваль "Ритмы улицы"] // Мелитоп. ведомости. — 2001.- 3 июля. — С.4.
 
 
Фольклорні колективи
 
 1. Белень В."Є ще порох у порохівницях…": [об обл. фольклор. празднике – конкурсе муз. и песенного творчества] / В. Белень // Индустр. Запорожье.-1991.-9 апр.
 2. Пісенні скарби "Богемії" : [про чеський фольклор. колектив] // Запоріз. правда. – 1999. – (спец. вип.). – черв.
 3. Павлик Г. "Едельвейс" – символ вірності і кохання : [про ансамбль німецької пісні] // Запоріз. правда. – 1999. – (спец. вип.). – черв.
 
 
 1. Полухіна Т."Танцювальні самоцвіти": [про перший фестиваль самодіял. хореографічних колективів в Мелітополі / Т. Полухіна ] // Новий день.-1998.-28 лип.
 
Дитячий театр танцю "Золушка"
 
 1. Пушкарева И. Танцуют все! : [10 лет образования Мелитоп. дет. образцов. театра танца] // Мелитоп. ведомости. – 2004. – 20 окт. – С.13.
 2. Лаврик И. "Золушка" снова лауреат [6-го Всеукр. фестиваля соврем. эстрад.танца "Ритмы времени 2003"] // Улица Заречная. – 2003. – 15 мая. – С.4.
 3. Медовая В. И это повод для аплодисментов // Улица Заречная. – 2003. – 6 марта. – С.4.
 4. Гановская О. С днем рождения, "Золушка"! // Шанс. – 2001. – 25 окт. – С.7.
 
Народний ансамбль бального танцю "Райдуга"
 
 1. Лаврик И. "Танец – жизнь моя!": [о творческом вечере руководителя ансамбля Станиславе Романцове]/ Инна Лаврик //Мелитоп. ведомости.-2009.-7-13окт.-С.12.
 2. Ермолаев А. "Радуга" от Мелитополя до Штутгарта : [о мелитоп. ансамбле бал. танца] // Индустр. Запорожье. – 2004. – 14 янв.
 3. [Премію облдержадміністрації "За досягнення у розвитку аматорського мистецтва" присуджено нар. ансамблю бал. Танцю "Райдуга" Мелітоп. МПК ім. Т.Г.Шевченка] // Запоріз. правда. – 2004. – 23 берез. – С.8.
 4. Усі барви "Райдуги" / Запоріз. правда. – 1999. – спец. вип. — (черв.).
 5. Зворыгина Н. Дипломант – юбиляр // МИГ. – 1996. – 2 марта. – С.2.
 6. Бут Л. Ансамблю "Райдуга" – 20 // Серп і молот. — 1991. – 30 берез.
 7. Павлик Г. Барви "Райдуги" // Запоріз. правда. – 1986. – 6 лип.
 
 
 1. Куперман Ю. В Мелитополе есть не просто театры, а очень хорошие театры : [театр драмы и комедии "Время" и театр-студия "Гаудеамус" Мелитоп. пед. ин-та] // Мелитоп. ведомости. – 2003. – 30 сент. – С.4.
 2. Левченко И. Гоголь присутствовал лично : [о молодеж. Театре драмы и комедии "Время"] // Индустр. Запорожье.-2009.-31 марта.-С.3,4.
 3. Пушкарева И. Полвека на сцене : Нар. театр драмы и комедии "Время" отметил юбилей // Мелитоп. ведомости.-2006.-29 марта
 4. Туменко Б. История без продолжения. Пока… : [о Мелитоп. театре драмы и комедии "Время"] // Мелитоп. ведомости. – 2001. – 13 окт. – С.3.
 5. Крапівка М.В.І життя, і творчість, і ляльки.- Мелітополь, 2003.-105с.
 6. Погодина М."Кукловоды"отпраздновали юбилей : (35-летие нар. театра кукол "Алые паруса")// Наш город. Мелитополь.-2009.-2-9 апр.-С.18.
 7. Гришина В. "Заради цього варто жити" : [про Мелітоп. нар. театр ляльок "Багряні вітрила"] // Новий день. – 2003. – 27 берез. – С.3.
 
 
 1. Тимофеенко В. Формирование градостроительной культуры юга Украины. – К., 1986. – 283 с. – Из содерж. : [г. Мелитополь]. – С.79, 80.
 2. Шарий Г. "Я работаю над генеральным планом развития Мелитополя" // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 12 дек. — С.5.
 3. Заматаева О. Реальное училище :[здание трикотажной ф-ки] // Наш город Мелитополь. — 2006. – 2 февр. — С.13.
 4. Татаринов Л. Архитектурное обновление Мелитополя возможно : [беседа с гл. архитектором города Л. Татариновым / записал М. Синицын] // Мелитоп. ведомости. — 1998. — 2 июля
 5. Добрєв В. Будуємо рідне місто // Запоріз. правда. — 1984. — 3 жовт.
 6. Гусев А. Новые границы Мелитополя : [беседа с гл. архитектором Мелитополя / записал В.Мохов] // Мелитоп. ведомости. – 1993. – 13 нояб. 
 7. Катюха М. Новобудови Мелітополя // Серп і молот. –1985.-7 жовт.
 8. Гусєв А. Мелітополь сьогодні і завтра // Серп і молот. – 1982. – 23 лют.
 9. Світличний Є..Ми і наше місто : [бесіда з гол. архітектором м. Мелітополя /   записав Ю. Василенко] // Серп і молот. — 1981. — 13 берез.
 10. Шинкарьов В. Новий мікрорайон у Мелітополі //   Запоріз. правда. — 1974. — 26 берез.
 11. Блинов А. Червона Гірка // Запоріз. правда. — 1971. — 9 черв.
 12. Первый девятиэтажный [дом в Мелитополе] // Индустр. Запорожье. — 1971. — 3 дек.   
 13. Мелитополь в 2000 –м году : [перспективы застройки] // Индустр. Запорожье. — 1970. — 24 марта   
 14. Архітектурні прем’єри : [ в т. ч. проекти забудови м. Мелітополя] // Запоріз. правда. — 1969. — 16 лют.
                                                       ***
 1. Мелітополь ХХ століття. Фотоальбом..-К.:"КВІЦ", 2006.-224с.
 
 
 
 1. Мохов Н.В. Их именами названы улицы города Мелитополя : крат. биогр. справочник / Н. Мохов.- Мелитополь, 2008.-148с.
 2. Их именами названы улицы города : [об улице Г. Вакулинчука] // Правда коммуниста.-2009.-12 мата.-С.2.
 3. Их именами названы улицы города : [об улице В. Воровского] // Правда коммуниста.-2009.-26 марта.-С.2.
 4. Их именами названы улицы : [В. Колосова, Н. Малюги] // Правда коммуниста.- 2009.- 2 июля. — С.2.
 5. Называйте улицы правильно // Мелитоп. ведомости. – 2007. –12-18 сент.-С.18.
 6. Таранчук Я. Мелитопольские улицы убирают пылесосами /Я. Таранчук // Комсомол. правда в Украине. – 2007. — №268.
 7. Голуб И. Их именами названы улицы / И. Голуб   // Наш город Мелитополь. – 2007. – 13 сент. – С.5.
 8. Клочко Р. Улица контрастов : [история ул.А.Невского в г. Мелитополе] /Р. Клочко // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 14 февр. – С.14.
 9. Клочко Р. Прогулки по Воронцовской / Р.Клочко // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 5 июля. – С.16.
 10. Клочко Р. Улица Дзержинского / Р. Клочко // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 4-10 окт.-С.11.
 11. Клочко Р. Улица Ленина : Все начиналось с шинка : [старый Мелитополь]/ Р. Клочко // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 13 дек. – С.7.
 12. Клочко Р. От улочки до улицы : Торговая – Дзержинского // Мелитоп. ведомости. – 2006. – 20 сент. – С.11.
 13. Их именами названы улицы : [Ф.И.Толбухин, М.И.Фролов, А.И.Казарцев, И.А.Бейбулатов] // Мелитополь трудовой. – 2004. – 24 июля. – С.2.
 14. Их именами названы улицы : [Герой Сов. Союза А.М.Зиндельс] // Мелитополь трудовой. – 2004. – 1 июля. – С.2.
 15. Вулиця Бєлкіна // Новий день. – 1997. – 29 берез.
 16. Воловник С. Как вас теперь называть? : [о переимновании улиц в Мелитополе] // Мелитоп. ведомости. – 1995. – 23 февр.
 17. Катюха М. Новобудови Мелітополя // Серп і молот. – 1985. – 7 жовт.
 18. Мілюкова Л. На вулиці імені Кірова // Серп і молот. – 1983. – 16 листоп.
 
Парки
 
 1. Харитонова Е. Парк юности нашей. Кн.1. — Мелитополь, 2007. – 148 с.: ил.
 2. Харитонова Е. Парк юности нашей. Кн.2 : Гор. парк. 1941 – 1945. — Мелитополь, 2005. – 148 с.: ил.
 3. Сушко К., Литневский Г. Шагает парк по улицам // Сушко К., Литневский Г. Заповедное Запорожье. — Днепропетровск, 1981. — С. 109 -114.
 
***
 1. Голуб И. Метаморфозы парка // Наш город Мелитополь. — 2008. — 3 апр.
 2. Александрова К. Зеленый юбиляр // Наш город Мелитополь. — 2007. — 20 сент. — С.13.
 3. Клочко Р. Городской сад глазами очевидца // Мелитоп. ведомости.-2007.-17 янв.
 4. Клочко Р.Человек, ожививший парк [ дир. М.В. Осянин] // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 27 июня.
 5. Воловник С. Парк вчера и сегодня. А завтра? // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 19сент.-С.12.
 6. Солонина Е. "Золотой" парк Мелитополя // Суббота плюс. – 2006. — № 18 (4 – 14 мая). – С.11.
 7. Зализецкая С. Городской сад // Наш город Мелитополь. — 2006. — №14. — С.13.
 8. Меренков В. Парк – праздник, котоый всегда с тобой // Новий день.-2006.-13 квіт.
 9. Морозова Т. Одним деревом стало больше: золотым: [парк культуры и отдыха им. Горького получил награду "Золотое дерево" на всеукр. съезде директоров парков во Львове] // Наш город Мелитополь. – 2004. – 25 марта. – С.2.
 10. Мишина Н. Второе дыхание городского парка // Мелитоп. ведомости.-2004.-1 апр.
 11. Савина Т. Городской сад был достопримечательностью города // Шанс. – 2004. – 15 апр. – С.14.
 12. Прекрасный сад Стамболи был достопримечательностью Мелитополя // Шанс. – 2004. – 25 марта. – С.14.
 13. Окраса черешневого міста // Запоріз. правда.-2003.-8 квіт.
 14. Харитонова Е. С чего начинается Родина? : [парку — 75 лет] // Курьер. — 2002. — 24 окт.
 15. Мелитопольский парк – лучший в Украине // Индустр. Запорожье. — 2001.- 6 апр.
 16. Меренков В. Зеленый оазис города // Новий день.-2001.-24 трав.
 17. Куперман Ю. Парк – любовь моя и боль // Мелитоп. ведомости.-1999.-23 нояб.
 18. Беляева К. У истоков : [к 70 — летию парка] // Новий день.-1997.-17 трав.
 19. Селезньов В., Беляева К. Роки становлення // Новий день.-1997.-22 лип.       
 20. Блинов А. Зелений одяг Мелітополя // Запоріз. правда. – 1974. – 15 трав.
 
         
 1. Конвест Р. Жнива скорботи : Рад . колективізація і голодомор / Пер. з англ. -К.: Либідь, 1993. — 384 с.: Із змісту:[про арешт священника в Мелітополі і про перетворення церкви на клуб].-С. 233.
 
***
 1. Питишкина Н."Благословлю на подвиги ратные!"[мелитоп. священники приняли участие в съемках фильма "Тарас Бульба" ] // Мелитоп. ведомости.-2007.-10 окт.
 2. Тимофеев В. Чудотворная икона "Всецарица" побывала в Мелитополе // Новий день.-2003.-10 дек.
 3. Питишкина Н. Всеукраинский крестный ход в Мелитополе // Мелитоп. ведомости.-2001.-9 июня.
 4. Православная часовня в горбольнице : [г. Мелитополь] // Мрія.-2000.-6 июля.
 5. Брицын М. Церковь евангельских христиан "Благодать":[евангельскому движению в Мелитополе исполняется 100 лет] // Мелитоп. ведомости.-2006.-12 апр.-С.12-13.
 6. Пашин В. 25-летие Мелитопольской Церкви Адвентистов Седьмого дня // Новий день.-2001.- 20 лют.-С.4.
 7. Протестантский город [открылся молитвенный дом евангельской веры "Новое поколение"] // Наш город Мелитополь.-2006.-14 дек.
 8. Соловйов В. Болото [Про секту баптистів] // Запоріз. правда.-1962.-30 жовт.
 9. Гуменюк В. От хлыстовщины — к скопчеству [есть упоминание о секте скопцов в Мелитополе в 1886 г.] // Запорожье православное.-1999.-№3.-С.7.
    
Православні собори, храми, монастирі
 
 1. Исмаилов В. Блеск короны – душа иконы [культовые сооружения города] // Исмаилов В.   История города Мелитополя и уезда : Альманах телеверсии "От короны до трезубца".-Мелитополь, 2006. — С.5-16.
 2. Городские храмы и приходы : [г. Мелитополь] // Таврическая епархия / Под ред. Гермогена, єпископа Псковського и Порховского, бывш. Таврического и Симферопольського. – Псков, 1887. – С.229-230.
 
***
 1. Клисак К. Все дороги ведут в Храм : [о мелитоп. монастыре Саввы Освященного] // Наш город Мелитополь. — 2009. — 30 апр.  
 2. Мелитопольский мужской монастырь святого Саввы Освященного – один из самых молодых монастырей в Украине // Наш город Мелитополь. — 2008. — 28 февр.
 3. Клочко Р. Атеизм по – мелитопольски : [отношения между сов. властью и религиоз. конфессиями] // Мелитоп. ведомости. — 2007. — 19 сент.
 4. Клочко Р. Жертва государственного вандализма : [как был разрушен собор Александра Невского в г. Мелитополе] // Мелитоп. ведомости. – 2007. – 14 марта. – С.18.
 5. *)?   Шевченко И. Дальше от мира – ближе к Богу : [о монастыре Саввы Освященного] // Наш город Мелитополь. — 2004. — 8 апр.
 6. Науменко Е. Новый храм в Мелитополе [православный храм Андрея Первозванного] // Шанс. — 2002. — 6 июня.   
 7. Самойлов Д. Возрождая святыни : [история Александро — Невского собора ] // Курьер. — 2001. — №9, 10.
 8. Петренко Н. И вознесся крест… :[15 апр. открыт и освящен памят. знак в честь 200 -летия Рождества Христова] // Межрайон. вестн. — 2001. — 19 апр.
 9. Открыт еще один [католический женский] монастырь // Запороз. Січ.-1999.- 6 січ. 
 10. Шак В., Шилин Д. В поисках утерянного рая : [о мужском монастыре] // МИГ. — 1998. — №24. — С.5.
 11. Кузнецова А. Мужской монастырь : два года спустя // Мелитоп. ведомости. — 1997. — 14 окт.
 12. Кузнецова А. Мужской монастырь // Мелитоп. ведомости.-1996.-6 янв.
 13. Кобинець А. Ще один храм [римо-католиків відкрився у Мелітополі] // Запоріз. правда. — 1995. — 25 берез.
 14. Савускан С.В. Стоял собор // Мелитоп. ведомости.- 1995. — 4 апр.
 15. Півень Т. Куди зник Інкерманський монастир? // Новий день. – 1994. – 12 лют.
 16. Тимофеев В. Собор // За доблестный труд. — 1990. — 31 мая.
 17. Тимофієв В., Півень Т. До таємниці зниклого собору // Серп і молот.-1990.- 28 квіт.
 
                                                                     ***
 1. Исмаилов В.А.   История города Мелитополя и уезда : Альманах телеверсии "От короны до трезубца". — Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2006. – 220 с. — Із змісту : [про ігумена Тихона (Масленікова Анатолія Олександровича, настоятеля собору Олександра Невського)]. — С.193.       
 2. Зазилецкая С. "Боевой батюшка": [Лука, бывший служитель собора Александра Невского, служил в миротворческом батальоне в Ираке]// Наш город Мелитополь.-2005.-26 мая.                                          
 3. Воловник С. Святитель Сергей : [архиепископ Мелитопольский (1922 г. есть фото Александро-Невского собора)] // Меж район. вестн. — 2000. — 23 нояб.
 4. Священномученик Сергий [Л. М. Зверев], Архиепископ Мелитопольский : [совершена канонизация священномученика, расстрелянного в Карагандин. лагере в 1937 г.] // Запорожье православное. — 1999. — № 9. — С.2.
 
 
 1. Запорізька область: Динаміка розвитку (1939 — 2009): Наук. – доп. бібліогр. довід. / ЗОУНБ ім. Горького; Укладач Г.Нагорна. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – 232 с. – Із змісту : м. Мелітополь. – С.50, 51, 56, 61, 62, 95 – 96, 155.
 2. Михайлов Борис Дмитрович: (біобібліогр. покаж.) / ЗОУНБ ім. Горького; уклад.: Н.Михайлова, І.Шершньова. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006. – 39 с.
 3. Природа и природные ресурсы Запорожья: библиогр. указат. / ЗОУНБ им. Горького. – Запорожье: Коммунар, 1988. – 60 с. – Из содерж.: [г.Мелитополь]. – С.31, 32, 75, 228, 300, 373, 709.
 
                                                            ***
    1485. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2010 рік : календар і Корот. довідки з бібліогр. списками / ЗОУНБ ім. Горького; уклад. І.Шершньова. – Запоріжжя: Тандем, 2009. – 150 с. – Із змісту: Тимочко Г. 16 січня – 15 років (1995) від дня заснування Мелітопольського товариства болгарської культури "Балкани". – С.7 – 8; Нагорна Г. 18 липня – 70 років (1940) М.П.Шевельову. – С.43 – 44; Бичева І. 29 липня – 90 років від дня народження А.Є.Гашинського (1920 — 1991), укр. актора, викладача; уродженця м. Мелітополя. – С.45 – 46; Шершньова І. 27 жовтня – 80 років (1930) від дня заснування Мелітопольської медичної школи (зараз — Мелітопольський медичний коледж). – С.69 — 70; Нагорна Г. 110 років від дня заснування Мелітопольського краєзнавчого музея. – С.105 – 106; Бичева І. 110 років від дня народження Е.Е.Аренс (1900 — 1966), укр. естрадної співачки; уродженки м. Мелітополь. – С.106 – 107; Романів Н. 80 років (1930) від дня заснування ВАТ "Мелітопольський м`ясокомбінат". – С.110 – 111.
      1486. Знаменні та пам’ятні дати на 2009 рік : (календар і корот. довідки з бібліогр. списками) / ЗОУНБ ім. Горького; уклад. І.Шершньова. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 164 с. – Із змісту : Степаненко І. 225 років (1784) від дня заснування м.Мелітополя. – С.24 – 27; Шершньова І. 11 червня – 90 років (1919) від дня заснування Мелітопольської швейної фабрики ім. Р.Люксембург (зараз – ВТШП "Елегант"). – С.94 – 96; Романів Н. 5 серпня – 50 років (1959) О.М.Гончаренку, мелітопольському письменнику. – С.106-108.
1487.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2008 рік : (календар і короткі бібліографічні списки) / ЗОУНБ ім. Горького; уклад. І.Шершньова. – Запоріжжя: Поліграф, 2007. – 158 с. – Із змісту: 85 років (1923) Мелітопольському державному педагогічному університетові. – С.37 – 38; 26 липня – 110 років від дня народження О.Г.Тишлера (1898 — 1980), худож-ника, уродженця м.Мелітополя. – С.86 – 87; 10 вересня – 125 років від дня народження Д.І.Донцова (1883 — 1973), українського критика, публіциста, політичного діяча, уродженця м.Мелітополя .- С.93-95; 19 вересня – 100 років від дня заснування Мелітопольського моторного заводу. – С.99 – 101; 22 вересня – 80 років (1928) від дня заснування дослідного господарства "Мелітопольське" Інституту зрошуваного садів-ництва Української Академії аграрних наук. – С.102 – 104; Вересень – 80 років (1928) від дня занування ВАТ "Мелітопольський завод "Автогідроагрегат". – С.109 – 110; 2 жовтня – 70 років О.Ф.Возіанову (1938), директору УкрНДІ урології та нефрології, уродженцю м. Мелітополя. – С.111 – 112; 
1488.Знаменні дати Мелітополя. 2007 / Мелітоп. міськ. ЦБС; Центр. міськ. бібліотека; укладачі: Г.Р.Брага, Л.Ф.Кривошликова. – Мелітополь, [2006]. — [6 с.].
1489.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2006 рік : (календар і корот. бібліогр. списки) / ЗОУНБ ім. Горького; упоряд. І.Шнршньова. – Запоріжжя : Поліграф, 2005. – 47 с. – Із змісту: 26 березня – 70 років (1936) археологу, музеєзнавцю, директору Мелітопо-льського державного історико – археологічного музею – заповідника "Кам`яна Могила" Б.Д.Михайлову, уродженцю м. Мелітополя. – С.23 — 25. 
1490.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2004 рік : (календар і корот. бібліогр. списки) / ЗОУНБ ім. Горького. – Запоріжжя: Поліграф, 2003. – 44 с. – Із змісту: 11 лютого – 50 років (1954) запорізькому журналістові та поетові М.Г.Білокопитову, уродженцеві м. Мелітополь. – С.24 — 26; 26 жовтня – 90 років від дня народження мелітопольського поета та художника О.А.Фесюка (1914 — 2001). – С.38 – 40.
1491.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2003 рік / ЗОУНБ ім. Горького. – Запоріжжя : Поліграф, 2002. – 55 с. – Із змісту: Вересень – 75 років (1928) від дня заснування ВАТ "Мелітопольський завод "Автогідроагрегат". – С.41 – 42; 10 вересня – 120 років від дня народження Д.І.Донцова (1883-1973), укр.. критика, публіциста, політичного діяча; уродженця м. Мелітополь. – С.42 – 44; 15 листопада – 60 років (1943) державному підприємству "Мелітопольський завод "Гідромаш". – С.49 – 50.
1492.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2002 рік: (календар і корот. бібліогр. списки) / ЗОУНБ ім. Горького; упоряд.: І.Шершньова, Л.Беляєва. – Запоріжжя: Поліграф, 2001. – 71 с. – Із змісту: 12 липня – 100 років від дня народження М.Ф.Сидоренка (1902 — 1989), видатного укр. вченого-садівника, засновника Інституту зрошуваного садівництва в м. Мелітополі. – С.48-49.    
 
 
А
 
Абліцов О. – 453
Авдеенко С. – 42, 101, 124, 153, 157, 159, 476, 547, 799, 841, 928, 1165, 1179-1185, 1306, 1309
Аверкина А. – 285, 804
Адоньева Е. – 671, 729, 979, 1134, 1369
Акулов М. – 526
Александр Первый – (480)
Александрова К. – 1018, 1429
Алексеев А. – 247, 260, 498, 500, 620, (641), 723, 824, 1037, 2135
Алексеев М. – 242
Алексеева Л. – 1144
Анардович Ф. – 1165
Андреев А. – 454
Андреев С. – 582
Андреева Н. – 696
Андрейченко А. – 1165, 1334, 1336
Андрущенко А. – 253, (1076)
Аніщенко М. – (175)
Аніщенко С. – 1165, 1186
Аносов І. – 787, 1133
Аренс Е. – (44) , (45)
Арина А. – 486
Артем`єв В. – 672
Афанасьева Л. – 787, 1133
Ахинько Е. – 901
 
Б
 
Бабець П. – 249, 398
Бабій Б. – 876
Багалей Д. – 492
Баган О. – 118
Багнюк А. – 720
Бадуля (Захарова) Л. – 1165
Байтеряков О. – 1059
Барков Г. – 830, 831, 834
Баулин П. – 1308
Баша О. -537
Бездольный Б. – 598
Безух Ю. – 440, 474, 475
Безщасний С. – (580 — 583)
Бейбулатов И. – (571), (574), (1419)
Белень В. – 338, 770, 854, 1370
Белых Л. – 1063
Белявский В. – 1342
Белявский М. – (1342)
Беляев Н. – 412
Беляева Е. – 1303
Беляева К. – 1445
Беляева Л. – 1492
Бендерт Р. – 692
Бензик С. – 519
Бернага Н. – 794
Білка Н. – 788
Білокопитов М. – 46-64, (65-72), 1165, (1490)
Бичевая И. – 1485Блаженков В. – 264
Блатник М. – 1165
Блинов А. – 404, 1402, 1447
Бобров В. – 948
Богайчук М. – 1201
Богомольний В. – (753)
Бодров А. – 893
Бодянский Ю. — 1020
Бондар В. – 552
Бордюжа С. – 255
Бортникова Л. – 479
Ботушанська Д. – 1165, 1187-1191, (1192-1203)
Бочкарьов Ю. – 968
Брага А. – 300-303
Брага Г. – 1488
Брицын М. – 1453
Бронзос К. – 521
Брусилова А. – 1067
Брустинов В. – 310
Будин О. – (178)
Бузинник В. – 982
Бут Л. – 1383
Буткевич И. – 991
 
В
 
Валентинова А. – 363
Василевский А. – 558
Василевский Е. – (872)
Василенко Б. – 430
Василенко И. – 862, 958, 959
Василенко Ю. – 400
Василь М. – 960
Васильев И. – 14
Васильев С. – 330, 1080
Васильченко И. – 653, 1050
Ващиліна А. – 817
Величко Е. (Величко О.) – 360, 552
Верба О. – 111
Веретюк Е. – 349
Вертилецкая В. – 293
Веснін О. – 541
Винклер П. – 24
Винниченко А. – 12, 605, 649
Владов В. – 375, 1034
Власова М. – 898
Водвуденко Д. – 840, (942)
Водопьянова В. – (1125)
Водопьянова Д. – 669
Воєводіна В. – 575, 577
Возіанов О. – (1487)
Вознюк О. – 450
Войцехівська Т. – 966
Войлошникова Н. – 678
Волгин В. – 422
Волгин И. – 877
Волков А. – 721
Волконська І. – 764
Воловник С. – 155, 248, 333, 418, 504, 507, 534, 546, 604, 725, 842, 946, 949, 1038, 1072, 1038, 1072, 1154, 1422, 1432, 1479
Волчкова Н. – 634, (1149)
Вольвач П. – 181, 182, 183, 201, 202, 203, (642), 1001
Воронцов И. – 451
 
Г
 
Гавриленко А. – 382, 818, 860
Гаврилюк Н. – 622
Гаврищук О. – 1066
Гайдабура В. – 81
Гайдай Е. – 820
Гальченко Г. – 224
Гановская О. – 1377
Гапоненко В. – 1165
Гапонов М. – 418
Гапотий В. – (886)
Гафарли Н. – 335
Гашинський А. – (81-82), 1485
Геронтьева О. – 895, 890
Гінетова Т. – 977
Гнедаш О. – 1049
Говорков В. – 290
Гогунський В. – 263, 660
Голдобін А. – 580, 600
Голодна У. – 1165
Голуб И. – 1103, 1115, 1135, 1413, 1428
Гончар О. – 1252
Гончаренко В. – 347
Гончаренко О. – 647, 1165, 1204-1219, (1220-1227), 1330, 1331
Гончаров Д. – 565
Горбань А. – 1165
Горбуленко В. – 539
Горбуленко П. – 1006
Гордійчук О. – 640, 1075
Горенко – Баранівська Л. – 44
Горнизов А. – (1018)
Грабович Г. – 110
Градов А. – 314
Григоренко М. – 1305
Григорьев С. – (874)
Гринчак Ю. – 1036
Грицаненко В. – (1007)
Гришина В. – 870, 1105, 1117, 1391
Грищенко Д. – (442)
Грозовський М. – 506
Груснева Л. – 394
Губенко Г. – 518
Губин Б. – 555
Гудзь В. – 1222
Гукин В. – 441
Гуменюк В. – 1457
Гураков Ф. – 929
Гусєв А. – 399, 661, 1397
 
Д
 
Давлєтова Г. – 102
Дегтяренко Е. – 285, 804
Демченко Г. – 1193, 1194
Денисенко И. – 510
Денисюк Н. – (1346-1348)
Деркаченко Н. – 1127
Дешко Д. – 896, 897
Дзякович П. – 483, 636
Дмитричев Ю. – 819, 828
Добрєв В. – 396, 1396
Донская Е. – (860)
Донцов Д. – 83-99, 100-121, (1137), (1491), (1487)
Доценко О. – 524
Дровосекова О. – 141
Друмов В. – 117
Друпп П. – 1165
Дуб Р. – 1201
Дубровін І. – 860
Дубровский З. – 642, 1001
Дунаева О. – 1165, 1273
Дьяченко В. – (878)
Дюжикова Т. – 751
Дядченко Л. – (232)
Дяков С. – 1057
Дяткова Н. – 233
 
Е, Є
 
Евтушенко Ю. – 935
Елькін М. – 1031
Єлісєєва І. – 984
Ельников М. – 141
Емець О. – 43
Еременко В. – 1066, 1165, 1228-1231, 1271, 1275, 1313, 1320
Єрьоменко Д. – 1247
Еремина Н. – 1099, 1102
Ермолаева А. – 1379
Ермоленко В. – 859
Ерхов Г. – 39
Ефименко А. – (1018)
Ефименко В. – 853, 855
 
Ж
 
Жавжаров Л. – 27, 873
Жагель П. – 391, (1078)
Живлаков В. – 888
Жилинский С. – 1165
Жовтенко С. – 542
 
З
 
Завалишин В. – 22, 767
Зайцев О. – 265, 356
Зайдлер Н. – 1276, 1299
Зализецкая С. – 15 , 1135, 1345, 1434, 1478
Заматаева О. – 229, 756, 945, 1032, 1394
Замула Г. – 688, 795
Зарубина М. – 287
Засецкая И. – 635
Заславський В. – 753, 754, 755, 1000, 1352, 1360
Затьосов Л. – 577
Зверев А. – 1480
Зворыгина Н. – 431, 1382
Зеленська І. – 1335
Земляков А. – 1165
Зимонина В. – (957)
Зиндельс А. – (1420)
Зозулястий Л. – 612
Зотова В. – 1299
Зубашенко Н. – 444
 
И, І
 
Іванов М. – 1165
Іванов С. – 686
Іванов Я. – 279
Иванова Л. – 350
Иглинова Т. – 1165
Идрисова М. – (232), 761
Ильин В. – 223
Ильин С. – 276
Ильинский А. – 201, 628
Ильяшенко А. – 441
Исаенко Н. – 556
Исакова Л. – 991
Исмаилов В. – 4, 186, 227, 419, 439, 643, 745, 1148, 1458, 1477
Ищенко В. – 655, 857
 
К
 
Казарцев А. – (1419)
Казимирова А. – 913
Какурин Н. – 511, 512
Калашникова А. – 1068
Каленик Ф. – (1039)
Калинин И. – 525
Калініна С. – 447
Калоянов В. – 1165
Кальченко С. – 1165
Кальян Л. – (584), (585)
Каминская И. – 258, 332, 351, 387, 407, 423, 570, 654, 674, 718, 837, 923, 953, 980, 1014, 1051, 1301, 1354
Капинос Ю. – 1052
Каплин В. – 1165
Карагодин А. – 432, 477, 480, 481
Каратеева И. – 564
Карась Л. – 1013
Карачун В. – 833
Карпенко В. – 436
Карякін А. – 637
Катюха М. – 395, 1398, 1399, 1423
Квітко Л. – 226, 1101
Кизилова В. – 942
Киргеева Е. – 890
Киреева Л. – 297
Киселев В. – 380, 555
Кисіль В. – 887
Кіскан Л. – 441
Клейменов П. – (232)
Кліковка Г. – 220
Клисак К. – 889, 1065, 1171, 1460
Клочко Р. – 437, 566, 709, 851, 1414-1418, 1430, 1431, 1462, 1463
Кобинець А. – 914, 1472
Коваленко О. – 872
Ковальов О. – 29
Ковальов П. – 868
Ковтун В. – 36
Коденко Л. – 677
Кожухарь Л. – 608, 1362
Козлова І. – 552
Козырь А. – 950, 1355
Колесник П. – (586)
Колысник М. – 531
Колеснікова Г. – 1160, 1161
Колпакчі А. – 1111
Конквест Р. – 1448
Кондратенко О. – 1108
Кондратова Л. – 728
Кондуфор Ю. – 529
Конкин В. – 1056
Константинов Л. – 319
Корвацький А. – 180, (181-211)
Корецкий И. – 285
Корнеев А. – 567
Корниенко С. – 796, 1035, 1085
Корнієнко Ю. — 826
Коробец М. – 1029
Королева О. – 911
Коротков И. – 561
Косін Б. – 389
Костенко И. – 968
Костин В. – 662, 663, 665
Костюк А. – (1018)
Котов Г. – 486
Кочерга Б. – 1165
Кошелев А. – 779
Кравець М. – (587 — 589)
Кравчук Л. – (236)
Крапівка М. – 1389
Краюшкин В. – 213, 214
Кривошликова Л. – 1488
Крот В. – 1109, 1111
Кругляк Ю. – 9
Крутій К. – 963
Крыжановская Е. – 191
Крылов Н. (Крилов М.) – 18, 21, 472, 479, 502, 503, 611, 613, (643), 702, 708, 724, 787, 947, 1025, 1133, 1154
Крылов С.- — (177)
Крылова А. – 1165
Кудинов Е. – (444)
Кудусова Д. – 537
Кузнецов А. – 292, 308, 379
Кузнецов М. – 252, 699
Кузнецова А. – 26, 251, 271, 393, 606, 847, 1086, 1280, 1348, 1470, 1471
Кузнецова И. – 1342
Кузнецова Л. – 978
Кузьменко Н. – 341, 553, 905, 961, 962
Кулішова В. – 1165
Кумок М. – 503, 683 – 685, 697, 925, 1055, 1089
Куперман В. – 377, 572, 584, 602, (645), (1077), (1079), 1165, 1167
Куперман Ю. – 740, 747, 752, 1022, 1156, 1339, 1363, 1367, 1385, 1444
Курдінов М. – 409
Куржупова А. – 1200
Курило – Кримчак І. – (1146), (1147)
Курманська В. – 944, 1173
Куценко Н. – 1165
Кучина Л. – 943
Кушнарев Е. – (1134)
Кушнірюк Я. – 1198, 1199
Кюрчев В. – 1044
 
Л
 
Лаврик И. – 293, 348, 438, 777, 1053, 1060, 1124, 1181, 1343, 1368, 1375, 1378
Лазутін О. – 536
Левадный А. – 1304
Левітін Н. – 832
Левченко И. – 280, 309, 429, 448, 1098, 1386
Лепіхова А. – (990)
Линчук А. – 551
Лисенко О. – 581, 594
Листьев В. – 1153
Литневский Г. – 1427
Лифшиц М. – (122-125)
Лиходід С. – 204
Ліфантій Р. – 774
Ловецький П. – 1165, 1233-1242, (1243-1253)
Логанов Е. – 459, 902
Ломако В. – 1165, 1248
Лопушина О. – 951
Лосева К. – 486
Лось Ф. – 513
Лукаш И. – 587, 601
Лютий Г. – 1220
Ляпа А. – 1123
Ляпин А. – 1084
Ляшко Н. – 1195
 
 
М
 
Мавлидинова В. – 1144
Мазган И. – (544)
Мазепа І. – 108
Мазуркевич Россоловська В. – 1165
Майло О. – (356)
Максимов Е. – 1041
Маланюк Є. – 105, (119)
Малюга М. – (590-591)
Мамонтов А. – (548)
Маркевич А. – 478
Маркин А. – 1165
Мартиненко Л. – 383
Масленніков А. – (1477)
Медовая В. – 461, 711, 1376
Медведовський М. – 179, 237, 338, 1165, 1329
Мезенцев В. – (836)
Меренбах Я. – 1165
Меренков В. – 385, 1010, 1104,1435, 1443
Мещерякова Г. – 485
Миколаєнко Т. – 698
Мілюкова Л. – 1424
Мілюков В. – 783
Мимрик Л. – (987)
Митков В. – 742
Минакова Л. – 691
Мирошниченко С. – 550, 566
Михайлов Б. – 126-138, (139-148), 188, 619, 629, 631, 633, (646), 648, 782, 1162, (1462), 1489
Михайлов Н. – 341, 553, 717, 719, 891
Михайлов О. – (592-593)
Михальченко М. – 345
Міхновський М. – (116)
Мишина Н. -715, 1437
Мищенко Е. – 434
Мозолевський Б. – 615
Мороко В. – 1146
Мороз В. – 289, 317, 370, 424, 798, 802, 816, 970, 1070, 1358
Морозова Т. – 1120, 1436
Моссаковський В. – (174)
Мохов Н. – 500, 501, 554, 572, 578, 584, 589, 595, 602, (644), 1407
Муковський І. – 581, 594
Мурзин В. – 628
Мурина Е. – 1165
Мурзіна М. – 626
 
Н
 
Нагорна Г. – 172, 1478, 1485
Назаренко Б. – 426
Насєдкіна А. – 508
Науменко Е. – 1465
Науменко И. – 156
Некрасов З. – (146-148)
Немятый В. – 596
Непомняща С. – 1165, 1175, 1176, 1254-1259
Нестеренко Л. – 1159
Нестеренко Н. – 969
Нечаенко Л. – 8
Никоненко О. – 279
Новоплянська Ф. – 829, 1026
Нонкева Л. – 1165
 
О
 
Овечкін А. – 867
Овчинник О. – 1125
Овчинникова Г. – 381
Окопна І. – 608
Окса М. – 943, 988
Олексенко І. – 1165, 1250, 1251, 1260-1264
Олексенко О. – 347
Олефір В. – 705
Олефіренко В. – 621
Ольховська Ю. – 344
Орлов В. – 171, 1196, 1266-1269, (1270-1276), 1332
Осиевский В. – 343
Остапенко Н. – 988
Островський І. – 585
Остяков В. – 390
 
П
 
Павленко В. – (1012)
Павленко И. – 166
Павлик Г. – 1372, 1384
Павлюк М. – 974
Пак А. – 316
Палий В. – 257, 336
Панченко І. – (594-595)
Панченко М. – 221
Панькін В. – (176)
Папазов С. – (546)
Папій М. – 543
Парасунько О. – 484
Пархоменко Д. – 262
Пастухова М. – (179)
Пасько Т. – (1126)
Пахомов М. -211, (213-214)
Пачев С. – 497, 744
Пашин В. – 1454
Перемышленникова Н. – 449
Перепадя В. – 236
Перепелиця О. – (596-598)
Пересунько М. – 265
Петраков Г. – 869
Петренко Н. – 673, 815, 1005, 1467
Петров А. – 878
Петрова Л. – 554, 786, 1151, 1155, 1156
Пивень Т. – 505, 1474
Пильтяй Г. – 871
Писковый В. – 652
Питишкина Н. – 627, 839, 952, 1019, 1449, 1451
Плаксин В. – (576)
Плахтин Г. – (460), (462)
Погодина М. – 1390
Покровская Е. – 633
Покришкін О. – 557
Полупан В. – (575)
Полухина Т. – 354, 372, 679, 791, 808, 1353, 1373
Полякова І. – 974
Полякова Л. – 835
Поляцкий В. – 689
Португалов Г. – 337, 355, 384, 884
Потєряєва І. – 995, 997
Пригаро М. – 787, 1133
Пристайло А. – 858
Приступа А. – 981
Прицкер С. – 464
Прокопенко Ю. – 765
Проскурня В. – 810, 1090
Проскуров А. – 926
Пряннікова Н. – 943
Пугач О. – 1116, 1346
Пустовалов С. – 140
Пуханов П. – 591
Пушкарева И. – 177, 732, 1012, 1340, 1374, 1387
Пшеничній П. – 390
Пыжинский Я. – 327
 
Р
 
Разумейко А. – 320, 894, 919
Ребро П. – 1197, 1244, 1337
Ревенок І. – 1140
Рекубрацький А. – 1310
Речка М. – 441
Різник В. – 181, 182, 184, 185, 194, 197-200, 208, 447, 473, (647), 909
Рогач Ю. – 1042
Романив Н. – 1485, 1486
Романцов С. – (1378)
Романюта В. – 693, 695
Романюта Л. – 334
Романюта Т. – (545)
Романихина С. – 540
Рыбак О. – 880
Рыбка М. – 143, 170, 178, 251, 267, 318, 352, 880, 882, 908, 924, 955, 1092, 1165, 1221, 1277-1280, 1322, 1326
Рульєв В. – 938
Руракова Е. – 904
Рябиков А. – (455), 456
Рябинин С. – (1357)
 
С
Савина Т. – 229, 1165, 1272, 1311, 1312, 1327, 1438
Савускан С. – 1473
Саклакова М. – 1165, 1281-1282
Самойленко А. — 1110
Самойлов Д. – 1466
Саприкіна Л. – 447
Сап`яний М. — 1114
Сахацкая В. – 550, 1142, 1144
Саяпина Т. – (1345)
Світличний Є. – 402, 1400
Седых Е. – 321
Сезько Н. — 639
Селезньов В. – 235, 607, 690, 927, 1016, 1093, 1106, 1165, 1172, 1177, 1446
Селиверстов В. — 408
Семаш Д. – 201, 202
Семененко В. – 100, 152
Семенов – Тянь – Шанский – 189
Семенова Л. — 701
Семків О. – (97)
Семко О. – 1338
Сергеєва О. – 675, 1062
Сергеева Т. – 1356
Сергійчик В. – 5
Сергійчик О. — 971
Сердюков Д. — 648
Середа П. – (599-602)
Сєрий І. – (1043)
Сиваков С. — 879
Сивашенко В. – (149)
Сиводід Ф. – 930, 931
Сидоренко М. – 215-218, (219-225), (1492)
Сілін К. – 900
Сінєгіна Л. – 1113, 1118, 1119
Синешак Л. — 1165
Сирцов О. – 813
Сычов В. – 254, 848, 917
Скворцов О. — 432
Скорина О. – 225
Скрипник И. – (576)
Скуратова В. — 1165
Славов В. — 838
Смазнов В. – (603-604)
Смиронов В. — 811
Смиченко Л. — 738
Снегирева Н. — 417
Сокерняк М. – 1325
Соловйов В. – 844, 1456
Соловов В. — 416
Солонина Е. – 1433
Сосновський М. – 114
Спатарель И. – 527
Спица О. — 1176
Стамболі І. – (226-230)
Старейченко В. — 920
Степаненко І. – 1486
Степанов І. — 714
Стогній Н. – 214
Стріляєва В. — 967
Суворов А. — 485
Судоплатов П. – (150-156)
Супрун С. – (433)
Супруненко В. – 32, 190, 528, 532, 618
Сушко К. – 205, 641, 1427
 
Т
 
Табачник Я. – (232)
Таран В. – 17
Таранчук Я. – 1412
Татаринов Л. – 1395
Теліга О. – (94)
Тереножкин А. – 615, 616
Терентьева Н. – 748
Тетеріна М. – 800
Тимофеев В. – 195, 209, 277, 282, 291, 305, 307, 345, 346, 353, 443, 457, 545, 548, 549, 700, 713, 736, 737, 781, 827, 852, 870, 886, 1126, 1138, 1144, 1158, 1328, 1365, 1366, 1392, 1450, 1475, 1476
Тимофеев П. – 651
Тимошенко В. – 261
Тимошенко Ю. – 1
Тиссен Л. – 762, 763
Тишлер О. – (157-159), (1487)
Ткаченко В. – 432
Ткаченко М. – 784
Толбухин Ф. – (1419)
Топчієв М. – 1017
Тофанюк О. – 682
Тощев Г. – 141
Третьякова Т. – 845
Туманов В. – 1087
Туменко Б. — 1388
Турчина С. – 1043
Турченко Г. — 523
Тымкив К. – 876, 892
Тюкова В. – 936
 
 
У
 
Ульянов Д. – 989
Уманский В. – 1165
Усиков В. – 1011
Устинова Н. – 428
Уткин Г. – 559
Уткін О. – 1047
 
Ф
 
Фалько В. – 986
Федорин Ю. – 563, (579)
Фесенко Д. – 573
Фесюк О. – 1165, 1283-1297, (1298-1313)
Фирсова В. – 773
Фоменко В. – 10, 509
Фомина Е. – 664
Фролов М. – (1419)
Фурманський Я. – 932
 
Х
 
Харин В. – 1165, 1314-1318, (1319-1328)
Харитонова Е. – 44, 1425, 1426, 1441
Хатунська М. – 973
Хижняк А. – 243, 260, 687
Хлопотов Д. – 997
Хоменко В. – 694
Хоменко С. – (1018)
Хоралов А. – (1018)
Хорунжий А. – 557
Хо Ші Мін – (237)
Христич Ю. – 712
Хромейко Е. – 877
Хузунд М. – (877)
 
 
Ц
 
Цымбалюк Я. – 771
 
 
Ч
 
 
Чабаненко М. – 939
Чабаненко П. – 522
Чайка Л. – 20, 563, 574, 731, 741, 993, 1004, 1021
Червинський Л. – (549)
Чередниченко В. – 907, 912, 915, 916, 954, 956
Черкасов В. – 222, 442, 646
Чернова И. – 246, 1061
Черних С. – 974
Черняк В. – 757
Черняк И. – 964
Четыркин Я. – 244
Чипигина Н. – 322, 324, 425, 780, 965, 972, 1078, 1079, 1302, 1344, 1347
Чмыль В. – (1007)
Чуб В. – 339
Чудакова Ю. – 289
Чумаков Н. – 195
Чуриков С. – 458
Чухраенко А. – 328, 499
Чухрай Г. – (160-161)
 
 
Ш
 
Шак В. – 630, 1469
Шарий Г. – 1393
Шахова А. – 682
Швиденька С. – 1246
Шевелев М. – 162-165, (166-173), 206, 207, 535, 836, 1165
Шевченко В. – 103
Шевченко Ж. – 376
Шевченко І. – 373, 1464
Шевченко Т. – 614
Шевчук Г. – 1097
Шевчук Ю. – 903, 910
Шейко Д. – 814
Шермейстер Л. – 1109, 1165, 1361
Шершньова І. – 121, 1482, 1485, 1486, 1489, 1492
Шерхов Ю. – 104
Шестопалов И. – (992)
Шилин Д. – 630, 941, 1469
Шинкарьов В. – 401, 1401
Шипкова М. – 766
Шмуль Р. – (752)
Шокарев В. – 415
Шпаковська Т. – 175
Шпіт І. – 325
Шульгин Г. – (1356)
Шушарин К. – (922)
 
 
Щ
 
Щербак В. – 1107
 
 
Ю
 
Юдина Ю. – 1351, 1359
Юлашева Е. – 463
Юрик П. – 65
Юхименко П. – 107
Ющенко В. – (235)
 
Я
 
Яворський А. – 843
Янів В. – 109
Яцик П. — 944