“Жіноче” в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини хіх – початку хх ст. ё


«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі …» як джерело до вивчення історії південної України 1918 – 1924 років*


Амазонки і «амазонство» в українській фольклорній традиції та історіографії


Амазонки та «амазонство» в колективній пам’яті південноукраїнського степового соціуму (ХІХ – перша третина ХХ століття)


В день матері


Висвітлення історії воєнної повсякденності жінок ранньомодерної України у працях Наталії Мірзи-Авакянц


Военная повседневность женщин казацкого Запорожья как объект исследования в украинской историографии ХІХ в. – конца ХХ в.


Воєнна повсякденність жінок козацького Запоріжжя у мовній свідомості українських істориків ХІХ ст.


Ґендерні виклики фронтової повсякденності козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.)


Досвід и участі жінок у війнах, революціях та збройних локальних конфліктах і сучасна безпека України


Євангеліє княгині Заславської (сценарії повсякденного життя елітної жінки в культурному просторі України середини XVI століття)


Жінка в історії козацького Запорожжя


Жінка в культурному просторі Запорожжя. межі присутності


Жінка в правовій культурі Українського народу


Жінка в суспільному житті України (друга половина ХVІ-перша половина XVII століття)


Жінка в суспільному житті України за козацької доби


Жінка в суспільному житті України за часів козаччини


Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI — середини XVII


Жінки на війні очима жінки-історика


Жіноча освіта за часів козаччини (кінець xvi — перша половина xvii ст.)


Історія воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України у часописі “Киевская старина”


Козацкие войны раннего Нового времени: подходы к проявлению женского опыта (на примере украинской историографии ХІХ — начала ХХ века)


МАТЕРИЗНА Жінка в правовій культурі українського народу


Навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи «жінка в історії козацького Запорожжя»


Найхоробріші із прекрасних: Героїчні постаті жінок-войовниць дніпровського Низу на тлі епохи


Наталія Вєнцева. Кривоший О. П. Традиції та повсякденне життя жінок України ХУІ-ХУІІ ст. / О. П. Кривоший. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 96 с.


О. Апанович як дослідник історії жінок козацького Запорожжя.


О.А.Зайковська. Погляд на традиції та повсякденне життя українських жінок (рецензія)


Ольга Лабур. Кривоший О.П. Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу. — Запоріжжя, 2001. — Запорізький державний університет, 95 с


Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців?


Роль жінки в українському мистецтві в середині ХVI — першої половини ХVII століття.


Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на українських землях в кінці ХVІ-середині XVII ст.


Роль жінок у суспільному житті україни за козацької доби


Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу української жінки


Русаков В. Знаменитые русские девушки


Сильна жінка зі зброєю


Специфіка та межі присутності


Специфіка та межі присутності “жіночого” в культурному просторі Запорожжя: військовий аспект.


Структуры военной повседневности женщин казацкого Запорожья в украинской историографии второй половины ХІХ века


Сюжети з історії воєнної повсякденності жінок козацького Запорожжя у часописі “Киевская старина” (1882-1906 рр.)


Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти (друга половина XVI — перша половина ХVІІ ст.)


Участь жінок у процесі формування національної свідомості українського народу (XVI — перша половина XVII ст.)