На сучасному етапі всі аспекти економічного зростання і соціальні досягнення людства тісно пов’язані з науково-технічним прогресом, який охоплює широке коло проблем, розробка яких відкриває перед сільськогосподарськими підприємствами широкі можливості для подальшого вдосконалення виробництва, збільшення обсягу продажі товарів вищої якості й одержання прибутків. Забезпечити стабільний, конкурентоспроможний і сталий розвиток національного АПК в умовах прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів можна лише в тому випадку, коли цей розвиток здійснюватиметься на основі інноваційно-інвестиційної моделі. Органічне поєднання інноваційної та інвестиційної діяльності, вкладання дедалі зростаючих обсягів коштів у сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів слід розглядати як найважливішу передумову ефективного функціонування вітчизняного сільського господарства та інших галузей АПК у відкритому конкурентному середовищі. Тому проблема належного інвестування національного і регіональних АПК має вирішуватися не лише на засадах самофінансування, залучення приватного, в тому числі й іноземного капіталу, а й з активною участю держави.

Для всіх, кого цікавить інформація про інновації та інвестування в агропромисловому комплексі, ми пропонуємо віртуальну виставку „Інновації та інвестиції в АПК”.