І.В.Кочін, П.І.Сидоренко, О.О.Коляда

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кіровоградський базовий медичний коледж ім.Є.Й.Мухіна

Викладачами кафедри медицини катастроф у 1993-2004 роках видано 19 підручників та навчальних посібників, які за змістом охоплюють всю предметну область дисципліни. Підручники “Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях” (2000 р.) і “Медицина катастроф” (2001 р.) з перевиданням у 2002 р. створені авторським колективом під керівництвом доктора медичних наук, академіка УАОІ  І.В.Кочіна.

Підготовлено комплекс посібників з надзвичайно актуальної для України тематики “Компьютерная оценка радиационной обстановки при авариях на атомных электростанциях”(1993 р.),“Іонізуюча радіація і захист” (2000 р.), “Защита населения при авариях на атомных электростанциях” (2000 р.) і “Техногенные радиационные аварии – организация защиты и медицинской помощи” (2003 р.).

У зонах можливого хімічного зараження мешкає близько 20 млн. громадян України (38% населення країни). З цієї тематики викладачами кафедри підготовлені наступні навчальні посібники: “Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно небезпечних об”єктах” (1996 р.), “Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікрином у до госпітальному періоді” (1996 р.), “Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде”(1996, 1997 рр.), “Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист” (2002 р.) і “Діяльність Державної служби медицини катастроф при ураженні населення небезпечними хімічними речовинами” (2004 р.).

Серед природних стихійних лих найбільш розповсюдженими та такими, що супроводжуються численними санітарними втратами, є повені та землетруси. Зважаючи на це кафедрою медицини катастроф ЗМАПО підготовлені наступні навчальні посібники: “Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней” (1998 р.), “Повені і діяльність служби медицини катастроф” (2003 р.) і “Землетруси: характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення”(2004 р.).

Надзвичайні ситуації, особливо природного характеру (повені, землетруси, катастрофічні паводки, сильні дощі та зливи, підтоплення територій тощо), як правило, призводять до істотного погіршення загальної екологічної обстановки та епідемічної ситуації. У надзвичайних ситуаціях епідемічний процес має істотну специфіку та особливості закономірностей розвитку, які відрізняються від властивих йому у звичних умовах, у зв”язку з чим в зоні катастрофи може виникнути декілька епідемічних осередків різних нозологічних форм, що обумовлює особливості розробки, організації та впровадження комплексу санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів. У зв”язку з цим бува підготовлений у 2-х томах навчальний посібник “Научные основы эпидемиологии катастроф” (2004 р.).З метою практичної реалізації державної концепції неперервної освіти створені і продовжують удосконалюватись програми, підручники і навчальнеі посібники. У цьому зв”язку на особливу увагу заслуговує написаний авторським колективом навчальний посібник  “Підготовка формувань та закладів Державноїслужби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях” (2000 р., який практично реалізує впровадження концепції неперервної освіти у навчанні керівного складу служби медицини катастроф. Посібник адресований керівникам органів управління охороною здоров”я, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закладів та формувань ДСМК, містить рекомендації щодо розгортання закладів та формувань служби для прийому та надання екстреної медичної допомоги великій кількості уражених з районів надзвичайних ситуацій та управління їх роботою в різних умовах діяльності.